Sunteți pe pagina 1din 77

Avertizarea n interes public

Implementarea dispozi iilor privind protec ia avertizorilor de integritate


~ Raport de monitorizare la nivelul administra iei publice locale ~

Autori:
Iulia COPNARU Andreea NSTASE Lucian MIRCESCU

Au contribuit:
Beatris-Monica BULAI Radu CJVNEANU Andra DOJAN Gabriela OBODARIU Simina PETRESCU Carmen-Andreea RCHITEANU Andreea-Iulia SZABO Lucian ZULEANU

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Acest material a fost produs de Transparency International Romnia (Asocia ia Romn pentru Transparen ) n cadrul proiectului Creterea capacit ii societ ii civile de a promova integritatea public la nivelul administra iei publice locale finan at de UNIUNEA EUROPEAN prin programul PHARE. Con inutul acestui material nu reprezint n mod necesar pozi ia oficial a Uniunii Europene

UNIUNEA EUROPEAN

Proiect finan at prin Phare

Contacte: Bd. Nicolae Balcescu, nr 21, et 2, Sector 1, Bucuresti, cod 010044 ROMANIA, tel: 021-317.71.70 fax: 021-317.71.72 office@transparency.org.ro www.transparency.org.ro

Dreptul de autor Toate drepturile asupra acestei publica ii sunt rezervate Asocia iei Romne pentru Transparen (Transparency International Romania). Publica ia sau pr i ale acesteia pot fi reproduse numai cu permisiunea Asocia iei.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

CUPRINS

Prezentare proiect .................................................................................................................................... 5 Prezentarea Metodologiei i a Indicatorilor cu privire la monitorizarea implementrii legii 571/2004 ...............6 I. Grupuri int ...............................................................................................................................................................6 II. Aspecte supuse monitorizrii..................................................................................................................................6 III. Instrumente..............................................................................................................................................................6 IV. Structura Raportului de Monitorizare................................................................................................................10 Partea I ...............................................................................................................................................................................11 I. Definiri conceptuale ................................................................................................................................................11 II. De ce o lege pentru protec ia avertizorilor? .......................................................................................................12 III. Principiile legii .......................................................................................................................................................13 IV. Sfera de aplicare a legii .........................................................................................................................................20 V. Faptele care pot constitui subiectul unei avertizri de integritate ...................................................................22 VI Modalit i legale de protec ie ...............................................................................................................................31 Partea II..............................................................................................................................................................................34 I. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 1 Nord-Est..................................................................................................................34 II. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est.....................................................................................................................40 III. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 3 Sud Muntenia ............................................................................................45 IV. Raport cu privire la armonizarea Legii 571/2004 n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 4 Oltenia ...........................................................................................................................................................................50 V. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 5 Vest...........................................................................................................................55 VI. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest..................................................................................................60 VII. Raport cu privire la armonizarea Legii 571/2004 n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 7 ......................................................................................................................................................................................64 VIII. Raport cu privire la armonizarea Legii 571/2004 n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureti-Ilfov ..........................................................................................................................................................69 Concluzii ............................................................................................................................................................................73 Recomandri......................................................................................................................................................................76

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Prezentare proiect
Prevenirea i combaterea corup iei rmn pentru Romnia probleme majore de rezolvat chiar i dup aderarea la Uniunea European, nendeplinirea acestor angajamente putnd duce la activarea clauzei de salvgardare, potrivit Tratatului de Aderare. n acest context, proiectul de fa i-a propus creterea implicrii ONG-urilor locale n lupta mpotriva corup iei, sus inerea statului de drept i protejarea drepturilor omului. Proiectul a vizat sporirea ncrederii n instrumentul avertizrii de integritate, introdus prin Legea nr. 571/2004, i a aten iei membrilor societ ii civile asupra cazurilor de avertizare. Acesta s-a adresat organiza iilor societ ii civile, personalului din autorit ile i institu iile publice locale, asocia iilor profesionale, sindicatelor i mass-mediei locale. Activit ile proiectului au fost structurate pe dou componente majore. Prima component a urmrit dezvoltarea resurselor a 8 ONG-uri locale de a derula campanii de advocacy, prin capacitarea unor coordonatori locali pentru a realiza sesiuni de formare pe tema avertizorilor de integritate i pentru a aplica dispozi iile legale referitoare la rolul societ ii civile n procesul avertizrii n interes public. A doua component a constat n derularea unei campanii de advocacy la nivel local, cu scopul de a mbunt i implementarea prevederilor legale n materia avertizorilor, valorificnd expertiza ONG-urilor locale dezvoltat anterior. n acest sens, au fost elaborate i diseminate ctre institu iile publice materiale educativ-informative, a fost creat un website dedicat (www.avertizori.ro) iar mesajul pro-averizare a fost multiplicat prin sesiuni de instruire dedicate celorlalte grupuri int. De asemenea, cele 8 ONG-uri au realizat o evaluare a gradului de implementare a Legii 571/2004 la nivelul institu iilor publice locale. Pornind de la concluziile raportului de evaluare a fost elaborat un set de propuneri de bune practici, care au fost diseminate ctre 600 institu ii publice, mpreun cu raportul de monitorizare. Rezultatul interven iei a constat n stabilirea unui mecanism func ional de prevenire i combatere a corup iei la nivel local, prin dezvoltarea capacit ii destinatarilor legii de a folosi avertizarea n interes public. Proiectul s-a desfurat la nivel local, n 8 localit i, cte una din fiecare regiune de dezvoltare. A fost derulat de Transparency International Romnia, n parteneriat cu Funda ia Concept i un numr de 8 organiza ii neguvernamentale locale: Asocia ia pentru Protec ia Consumatorilor Botoani, Asocia ia Pro Democra ia Club Focani, Asocia ia Trgovite spre Europa, Societatea de Cercetare n Leadership, Management, Marketing i Cultur Organiza ional Craiova, C.R.O.N.O. Craiova, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj-Napoca, Asocia ia Pro Democra ia Club Braov, Asocia ia Pentru Comunitate i Familie 2006 Constan a. Proiectul a beneficiat de sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE 2006 Societate Civil.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Prezentarea Metodologiei i a Indicatorilor cu privire la monitorizarea implementrii legii 571/2004


Proiectul este construit pe dou etape majore: o etap de capacitare a ONG-urilor locale pentru a derula campanii de advocacy i o campanie de advocacy a ONG-urilor locale pentru sprijinirea luptei mpotriva corup iei la nivel local, prin ncurajarea actelor de avertizare n interes public. n plus s-a realizat o evaluare a implementrii legii privind protec ia avertizorilor de integritate pe baza creia a fost ntocmit raportul.

I. Grupuri int n materie de grupuri int monitorizarea s-a fcut asupra urmtorului tip de institu ii: Consilii Jude ene, Prefecturi, Primrii ale oraelor reedin de jude , dar i institu ii apar innd sistemelor publice de educa ie i sntate, mai exact dou spitale jude ene i dou universit i de stat pentru fiecare regiune de dezvoltare n parte. Ct despre categoriile de angaja i din sectorul public, raportul are ca al doilea grup int func ionarii publici, angaja ii contractuali i persoanele numite n consilii tiin ifice i consultative, comisii de specialitate i alte organe colegiale.

II. Aspecte supuse monitorizrii n acelai timp monitorizarea vizeaz aspecte precum armonizarea regulamentelor de ordine interioar cu prevederile Legii 571/2004, situa ia cazurilor de avertizare, consilierul de conduit, implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere i interese sau politici institu ionale locale pe marginea avertizrii n interes public.

III. Instrumente Documentarea s-a fcut prin cereri de informa ii de interes public (pe baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public), iar rspunsurile primite au fost prelucrate prin intermediul unui document centralizator. Monitorizarea la nivel local a implementrii Legii avertizorilor de integritate prin intermediul cererilor de informa ie a fost realizat n doi timpi, att nainte ct i dup implementarea campaniei de advocacy i derularea sesiunilor de training locale. Pe lng cererile de informa ii au mai fost folosite n func ie de elementul vizat i alte instrumente precum site-urile web ale institu iilor publice monitorizate, analiza informa iilor primite pe website-ul dedicat al proiectului sau monitorizarea presei locale pentru perioada Aprilie 2008 Septembrie 2008. n plus o sec iune a raportului discut i percep iile, experien ele i cunotin ele referitoare la avertizarea de integritate aa cum reies ele din articolele aprute n presa scris local dar i din chestionarul aplicat participan ilor la sesiunile de training locale. Totui, acest aspect nu reprezint o msurtoare obiectiv a nivelului de implementare a legii, ci mai

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

degrab testeaz ntr-o manier informal nivelul de continentizare asupra instrumentului de avertizare n interes public.

a. Armonizarea Regulamentelor de ordine interioar cu prevederile Legii 571/2004 ntrebri de control


S-a efectuat armonizarea Regulamentului de ordine interioar cu prevederile Legii nr. 571/2004, conform cerin elor Art. 11? Dac da, cnd s-a efectuat acest armonizare? n ce msur sunt transpuse toate prevederile Legii 571/2004 n Regulamentul de ordine interioar?
1

Instrumente de cercetare aplicate


Cererea de informa ie Consultarea paginilor de Internet ale institu iilor i autorit ilor publice monitorizate

De regul, Regulamentul de ordine interioar cuprinde dispozi ii referitoare la: organizarea muncii (timpul de munc, repausul sptmnal, concediul de odihn, concediul de boal i alte concedii, ore suplimentare, modificarea, suspendarea i ncetarea raporturilor de serviciu, serviciul de permanen - dac este cazul) obliga iile conducerii drepturile i obliga iile angaja ilor (func ionari publici i personal contractual) disciplina muncii (abateri disciplinare, sanc iuni disciplinare) igiena i securitatea muncii egalitatea de anse i tratament ntre femei i brba i n domeniul muncii Scopul analizei Regulementelor de Ordine Interioar este acela de a vedea n ce msur prevederile Legii au fost implementate de ctre institu ii i de asemenea durata implementrii lor, innd cont de faptul c n lege era stipulat ca termenul era de 30 de zile, iar cercetrile preliminare arat un nivel ntrziat de armonizare. b. Situa ia cazurilor de avertizare ntrebri de control
Au existat cazuri de avertizare n interes public? Dac da, cte astfel de cazuri au existat de la apari ia Legii 571/2004 (perioada ianuarie 2005 - prezent)? Cror categorii de angaja i le apar in avertizorii? Cror categorii de angaja i le apar in cei care au fcut obiectul avertizrii? Ce tip de fapte constituie obiectul avertizrii (vezi Art. 5 din Legea 571/2004)? Cror categorii le apar in receptorii avertizrii (vezi Art. 6 din Legea 571/2004)? Cum au fost solu ionate cazurile semnalate prin avertizarea de interes public? (cercetrile asupra celor semnalate/ msurile luate de comisia de disciplin/ msurile luate de instan , n contencios administativ sau penal)
1

Instrumente de cercetare aplicate


Cererea de informa ie Monitorizarea presei locale Chestionar aplicat participan ilor la sesiunile de training locale Analiza informa iilor primite pe website-ul dedicat al proiectului

A nu se confunda cu Regulamentul de ordine i func ionare al autorit ilor i institu iilor publice !

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Un bun indicator al nivelului de implementare sau al eforturilor insitu iilor publice de a informa cu privire la tema protec iei avertizorului de integritate este nsui volumul de avertizri n interes public. Studii ale re elei Transparency International precum Indicele Percep iei asupra Corup iei, Barometrul Global al Corup iei sau chiar Rapoartele Comisiei Europene arat c Romnia trebuie s fac eforturi sus inute pentru a combate corup ia. Prin urmare s-a plecat de la ipoteza c vom ntlni o corelare pozitiv ntre un nivel ridicat al corup iei i numrul de avertizri n interes public. Totui nu testarea aceastei ipoteze este scopul monitorizrii ci ea reprezint doar un punct de plecare n a identifica dificult i de implementare. De exemplu, faptul c ntr-o institu ie public sau i mai grav ntr-o serie de institu ii nu exist nicio avertizare n interes public, semnaleaz existen a unor probleme dei nu este exclus posibilitatea ca nivelul integrit ii unei institu ii n particular s fie totui unul nalt. n acelai timp cutm s aflm ce anume se calific n ochii personalului abilitat ca o avertizare n interes public precum i maniera n care sunt abordate asemenea probleme.

c. Consilierul de conduit2 ntrebri de control


A fost desemnat o persoan pentru postul de consilier de conduit? Dac da, cnd s-a fcut acest lucru? Atribu iile acestei persoane reflect cerin ele legale n vigoare (Legea 50/2007, Art. 201, alin. (2))? Artibu iile acestei persoane fac referire specific la avertizarea n interes public? Unde este situat postul de consilier de conduit n organigrama institu iei?

Instrumente de cercetare aplicate


Cererea de informa ie Consultarea paginilor de Internet ale institu iilor i autorit ilor publice monitorizate

n prevederile legii 50/2007 noua func ie a consilierului de etic se limiteaz la atribu iile de consultan i asisten pentru func ionarii publici n materie de conduit i la monitorizarea aplicrii dispozi iilor codului de conduit n cadrul respectivei entit i. Rapoartele astfel ntocmite vor fi comunicate conductorului institu iei i numai dup aprobarea de ctre acesta vor fi aduse la cunostinta functionarilor publici i Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. Principalele neajunsuri ale legii 50/2007 constau n faptul c numirea consilierului de etica este n puterea conducatorului institutiei, fr a exista criterii obiective de selec ie i o procedur transparent i competitiv n acest sens. Mai mult, rapoartele ntocmite de acesta sunt supuse unei aprobri prealabile a conductorului care l-a numit3. Date fiind problemele susmen ionate aceast monitorizarea a ncercat de asemenea s releve n primul rnd dac a fost desemnat un consilier de etic. n cazul unui rspuns afirmativ, trebuie aflat unde

Postul de consilier de conduit a fost introdus prin Legea nr. 50/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 7/2004 privind codul de conduit a func ionarilor publici. 3 Raportul Na ional asupra Corup iei 2007, TI-Romnia.....

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

anume se afl consilierul de etic n cadrul ierarhiilor insitu ionale, fapt ce ar putea indica cu uurin dac n fond acest consilier are un impact real asupra integrit ii unei institu ii.

Aten ie!
Dispozi iile Legii nr. 50/2007 sunt incidente numai corpului func ionarilor publici, ele neaplicndu-se pentru angaja ii contactuali.

d. Implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere i interese ntrebri de control
A fost desemnat, n interiorul institu iei, o persoan cu obliga ia de a asigura implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere i de interese, conform Art. 9 din Legea 144/2007? Dac da, cnd a fost aceast persoan desemnat? Artibu iile acestei persoane reflect cerin ele legale n vigoare (Legea 144/2007, Art. 10)? Unde este situat postul n organigrama institu iei? Este acceai persoan desemnat s ndeplineasc atribu iile de consiliere de conduit i gestionare a declara iilor de avere i interese?

Instrumente de cercetare aplicate


Cererea de informa ie Consultarea paginilor de Internet ale institu iilor i autorit ilor publice monitorizate

n acelai timp TI Romnia a atras aten ia c odat cu aprobarea Legii 144/2007, care prin Articolul 9 cere desmenarea unei persoane care s aibe obliga ia de a asigura implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere i de interese, este recomandabil ca aceeai persoan care este desemnat ca i consilier de etic pe baza legii 50/2007 s ndeplineasc i atribu iile responsabilului pentru legea 144/2007. Acest lucru se traduce prin nevoia ntririi func iei consilierului de etic i nc o dat este important ca acest responsabil s nu fie subordonat direct unor superiori pe care trebuie s i verifice, mpiedicandu-l pe acesta s i ndeplineasc cu bun credin atribu iile.

Aten ie !
n cazul spitalelor publice, Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul snt ii (Art. 187) instituie obliga ia de a depune o declara ie de interese i o declara ie privind incompatibilit ile pentru managerul spitalului, membrii comitetului director, efii de sec ie, de laborator sau de serviciu.

e. Politici institu ionale locale pe marginea avertizrii n interes public ntrebri de control
Orice tip de ac iune intern institu iei sau autorit ii publice, care vine n completarea ndeplinirii obliga iilor legale

Instrumente de cercetare aplicate


Cererea de informa ie Consultarea paginilor de Internet ale institu iilor i autorit ilor publice monitorizate Monitorizarea presei locale

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Acest aspect se refer la eforturile proprii ale institu iilor publice locale de a promova sau de a implementa instrumentul avertizrii n interes public dincolo de armonizarea Regulamentului de Ordine Interioar.

Harta 1: Regiunile monitorizate

IV. Structura Raportului de Monitorizare Obiectivul raportului este acela de a ngloba rezultatele din evaluarea legii privind protec ia avertizorilor precum i a concluziilor ce se desprind din evolu ia observat, indicnd impactul campaniei i propunerile de mbunt ire a mecanismelor de implementare a legii. Ca structur efectiv raportul va trata n partea de nceput maniera ideal de implementare a instrumentului de avertizare n interes public pentru a putea mai apoi ilustra diferen ele ntre un model de implementare de succes i realitatea propriu-zis din teritoriu. Rezultatele monitorizrii se vor regsi n partea doua a raportului care n particular trateaz pentru fiecare regiune n parte chestiunile prezentate mai sus precum armonizarea regulamentelor de ordine interioar, contabilizarea i evaluarea avertizrilor ce au avut loc din 2005 pn n prezent, situa ia consilierului de etic i a responsabilului pentru legea 144/2007, i ntr-un final politicile interne de avertizare mpreun cu sanc iunile disciplinare din institu iile monitorizate. Monitorizarea fiecrei regiuni va fi nso it de ctre un set de concluzii concise urmnd ca recomandrile TI-Romnia i rezultatele la nivel agregat s fie prezentate mai amplu n capitolul final.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Partea I

I. Definiri conceptuale
1. Avertizarea n interes public reprezint sesizarea fcut cu bun-credin cu privire la orice fapt care presupune o nclcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrri, eficien ei, eficacit ii, economicit ii i transparen ei 2. Avertizorul de integritate este persoana care face o sesizare cu bun-credin cu privire la orice fapt care presupune o nclcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrri, eficien ei, eficacit ii, economicit ii i transparen ei i care este ncadrat ntr-o institu ie public sau care func ioneaz din fonduri publice ori administreaz bunuri sau resurse publice. 3. Comisie de disciplin nseamn orice organ nsrcinat cu atribu ii de cercetare disciplinar, prevzut de lege (att de Legea nr. 188/1994 privind statutul func ionarilor publici, ct i de Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii) sau de regulamentele de organizare i func ionare a autorit ilor publice sau institu iilor publice 4. Integritatea public presupune ndeplinirea cumulativ a trei condi ii: a. incoruptibilitatea deciziei indiferent de beneficiarul acesteia; b. respectarea principiilor transparen ei i al competitivit ii; c. bun administrare n sensul economicit ii, eficacit ii i eficien ei. Pentru a aceste condi ii s fie atinse cu uurin i fr aplicarea unei liste de verificare pentru fiecare act intocmit sau decizie luat plasele de siguran sunt: respectarea procedurilor fr derogare asigurarea transparen ei procedurilor administrative evitarea practicilor preferen iale sau discriminatorii adoptarea solu iilor care i ating scopul cu cel mai mic consum de resurse urmrirea prescrip iilor legale evitarea conflictului de interese recunoaterea limitelor i ddeclinarea competen ei respectarea principiilor care stau la baza legii5.

5. Corup ia, n sens larg, reprezint folosirea abuziv a puterii ncredin ate, n scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.

Pr i din con inutul acestui capitol au fost prelucrate i actualizate pornind de la ghidul realizat n cadrul proiectului Centrul de Asisten Anticorup ie, n cadrul programului pentru protec ia avertizorilor de integritate finan at de Ambasada Regatului rilor de Jos, prin programul Matra KAP al Guvernului Olandei derulat de Transparency International Romania.

Vezi capitolul Principiile legii

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Orice act al unei institu ii sau autorit i care are drept consecin provocarea unei daune interesului public, n scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept corupt. Nu este ns obligatoriu s existe un prejudiciu (concret sau material) al interesului public pentru a putea identifica o fapt de corup ie. Rezumnd putem spune c ne aflm n fa a unui fapt de corup ie atta timp ct un func ionar public, profitnd de pozi ia sa, ob ine alte beneficii personale, pentru sine sau pentru altul, n afara celor la care este ndrept it prin lege (salariu/indemniza ii). Aceast definire larg a corup iei este reflectat n legisla ia romneasc prin definirea anumitor infrac iuni distincte care se ncadreaz n termenul generic de corup ie, precum: darea i luarea de mit, traficul i cumprarea de influen , primirea de foloase necuvenite etc.

II. De ce o lege pentru protec ia avertizorilor?


Legea avertizorului de integritatea, denumirea opera ional a Legii nr 571/2003, a aprut ca o nevoie de instrumente pentru autoreglarea sistemului de integritate in cadrul administra iei publice si a serviciilor publice. Legea acoper nevoia de dezvoltarea a integrit ii publice n administra ie ntr-un cadru profesionist prin cointeresarea personalului administra iei publice n lupta contra corup iei prin: ncurajarea atitudinii civice i ndreptate ctre respectarea legii, precum i ngrdirea comportamentului personalizat n cadrul autorit ilor i institu iilor publice; eficientizarea luptei mpotriva corup iei; creterea integrit ii institu iilor i autorit ilor publice. Legea vine s aduc elemente de noutate pentru aprarea integrit ii publice: a) Aplicabilitatea legii tuturor autoritarilor si institu iilor publice, precum si regiilor si societatilor na ionale cu capital de stat; b) Incurajarea apararii interesului public; c) Principiul nesanctionarii abuzive; d) Principiul bunei administrari; e) Principiul potrivit cruia sesizarea privind nclcarea legii se poate face ctre una sau mai multe entitati publice sau private, in func ie de aprecierea avertizorului de integritate; f) Principiul bunei-credin e potrivit cruia in sesizarea fcuta avertizorul de integritate este dator sa ac ioneze cu buna-credin a; tot in conformitate cu acest principiu, acesta este dator sa dovedeasc numai buna sa credin a, dovada existentei sau inexistentei incalcarii ramnand in sarcina celui care sesizeaz comisia de disciplina viznd judecarea unui act de avertizare. g) Publicitatea sedintelor comisiei de disciplina viznd cercetarea avertizorului de integritate pentru abuzarea dreptului la avertizare. Avertizarea de integritate vine s ridice capacul de pe oal i s fac o deschidere a sistemului fa de public prin nfrngerea legii tcerii. Majoritatea regulamentelor disciplinare prevedeau c dac un func ionar are ceva de semnalat la nivelul nclcrii principiilor legalit ii i/sau bunei administrri atunci

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

singurele alternative sunt comisia de disciplin sau eful ierarhic sau in cel mai grav caz procurorul, orice alt variant putnd fi lesne sanc ionat ca daune aduse institu iei. n prezent aceste dispozi ii au fost n lturate prin stabilirea caracterului special al Legii nr. 571/2004 fa de Codului muncii i de Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, n chiar textul acesteia, art. 10. Mai mult, n ceea ce privete func ionarii publici, Legea nr. 50/2007, care modific Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit al func ionarilor publici, statueaz expres faptul c acest cod de conduit nu reprezint temei pentru derogarea de la dreptul func ionarului public de a face sesizri n baza Legii nr. 571/2004 privind protec ia avertizorilor de integritate. Legea in sine creeaz instrumentul de siguran pentru situa iile n care un func ionar public sau angajat contractul inten ioneaz s refuze executarea unui ordin pe care l consider ilegal datorit posibilelor represalii. Un alt rol al legii este acela de a crea premisele aprrii imaginii corpurilor profesionale din sectorul public prin posibilitatea lurii de atitudine. Expresii de genul to i sunt la fel pot fi evitate doar prin delimitarea de cazurile de dalma ieni din interiorul sistemului si chiar determinarea retragerii sau excluderii lor. Legea avertizorilor completeaz in mod firesc, sistemul reglementarilor din domeniu, alturi de Legea Nr. 682/2002 privind protec ia martorilor, extinznd prevederile si in afara cadrului judiciar si adaptnd protec ia la specificul administra iei publice. Un alt efect al legii este acela c obliga ia de a ac iona, n baza prevederilor deontologice i disciplinare care cer func ionarul public s reac ioneze la abuzurile pe care le observ, nu mai poate fi eludat pe baza temerilor de represalii. Sunt primii pai pentru sanc ionarea disciplinar a complicit ii i tinuirii.

III. Principiile legii

Principiile pe care se fundamenteaz aceast lege reprezint chiar cheia interpretrii i aplicrii ei la ntreaga varietate de situa ii pe care le reglementeaz, i contribuie la fixarea cadrului n care opereaz individualizarea avertizrii de integritate atunci cnd se invoc mecanismele de protec ie. Principiile acoper i situa iile nereglementate expres n textul legii dar care au acoperire n realitatea juridic pe care legea o reglementeaz. Ele acoper spiritul legii limitnd interpretarea la ale finalit i care produc efectele de aprare a avertizorului i nu la cele care nu produc aceste efecte. Un alt rol important al componentei de reglementare a principiilor ce guverneaz legea este acoperirea posibilului vid legislativ datorat prevederilor finale care statueaz fr echivoc c Legea 571/2004 derog de la Codul Muncii i Statutul func ionarilor publici i de la orice alte norme subsecvente aplicabile categoriilor de angaja i din sectorul public. In acest sens s-au transferat prevederi care apr suprema ia interesului public i oblig la respectarea principiului bunei credin e.

1. Principiul bunei administrri

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Principiul impune tuturor entit ilor publice s i desfoare activitatea n realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, n condi ii de eficien , eficacitate i economicitate a folosirii resurselor, respectarea sa grefndu-se respectarea celorlalte principii care l expliciteaz. Aplicarea lui presupune c reprezentan ii entit ilor publice au obliga ia s acorde un tratament impar ial i echitabil tuturor persoanelor care se adreseaz acestora, cu respectarea unui termen rezonabil. n sprijinul acestuia vine nsi Constitu ia Romniei, care consacr egalitatea cet enilor n fa a legii i a insitu iilor publice, fr privilegii i fr discriminri (art. 16), precum i dreptul de peti ionare (art. 51) al cet eanului, insituind n sarcina entit ilor publice obliga ia de a rspunde la acestea n termenele i condi iile stabilite prin legi. n legisla ia intern au fost adoptate mai multe acte normative care consacr cu valoare de principiu fiecare din elementele ce formeaz acest principiu. O prim component o reprezint transparen a n desfurarea activit ii acestor institu ii, care la rndul ei prezint dou laturi i anume implicarea publicului n procesul decizional, precum i accesul acestuia la informa iile de interes public. Pe de alt parte, transparen a este limitat de respectarea confiden ialit ii datelor cu character personale, ca o obliga ie ce incumb personalului care gestioneaz astfel de informa ii. Totodat legisla ia insitutie obliga ia motivrii actelor care eman de la majoitatea entit ilor publice, n special pentru actele cu caracter jurisdic ional penal, ct i pentru cele cu caracter administrativ, prin care se resping solicitri ale peti ionarilor. Actele i faptele care n mod direct sau indirect ncalc acest principiu atrag rspunderea personalului i dau dreptul cet enilor s solicite despgubiri pentru prejudiciile cauzate (art. 52 Constitu ia Romniei).

2. Principiul eficien ei Potrivit acestui principiu liniile de activitate trebuie elaborate astfel nct s rspund unor nevoi obiective, existente n cadrul comunit ii pe care entit ile publice o deservesc, iar aplicarea lor s se fac pe baza unor obiective bine definite, ierarhizate i a unor evaluri de impact prealabile. Aceste linii de activitate trebuie aplicate n termenul planificat, astfel cum acesta a fost stabilit pe baza evalurilor, pentru a nu mri costurile aferente implementrii lor. Eficien a presupune aadar men inerea unui raport favorabil ntre resursele ntrebuin ate i rezultatele ob inute. Aplicarea acestui principiu nseamn ns mai mult i anume: trebuie urmrit ca prin activitatea desfurat rezultatele s fie maxime, nu doar rezonabile n raport cu resursele utilizate. Aceasta presupune un management de calitate realizat de personal bine calificat i responsabil.

3. Principiul eficacit ii

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Aplicarea lui este strns legat de cea a principiului eficien ei i presupune utilizarea eficient a resurselor, protejarea resurselor entit ii publice de utilizare inadecvat sau de pierderi, precum i identificarea i gestionarea pasivelor. La nivelul entit ilor publice aceasta implic asigurarea unui grad ridicat de ndeplinire a scopurilor propuse i de solu ionare a problemelor publice care le-au fost atribuite spre solu ionare. Eficacitatea unei activit i poate fi evaluat n func ie de gradul de ndeplinire a obiectivelor programate i de raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitatii respective. Putem vorbi deci despre o activitate eficace atunci cnd obiectivele programate au fost ndeplinite astfel cum au fost concepute, cu utilizarea unui minim de resurse i la termenul prevzut. Trebuie avut n vedere faptul c aceste condi ii trebuie ndeplinite cumulativ pentru a putea vorbi de maximizarea eficacit ii. Orice diferen n plus sau n minus fa de proiect duce la schimbarea raportului i la scderea eficacit ii, fie ca urmare a supradimensionrii obiectivelor i angajarea unor resurse care nu erau necesare, fie ca urmare a subdimensionrii acestora, ceea ce duce la imposibilitatea atingerii rezultatului programat cu resursele alocate.

4. Principiul economicit ii Economicitatea are ca fundament cele dou principii anteriare i presupune minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. Acest principiu se afl n interdependen cu celelalte dou, iar aplicarea lor separat este iposibil. Din acest motiv cele trei principii sunt cunoscute i sub titulatura de cele trei E-uri: eficie , eficacitate i economicitate.

5. Principiul transparen ei Convingerea c o transparen mai mare poate duce la un nivel de responsabilitate sporit este exprimat pe o scar mult mai larg. Este recunoscut de asemenea faptul c o schimbare fundamental i de durat a atitudinilor i practicilor poate fi determinat numai prin valorificarea energiei celor trei vrfuri ale triunghiului de for e ale unei ri: statul, sectorul privat i societatea civil. n mod tradi ional cnd ne referim la transparen avem n vedere acel mod de lucru al unor entit i, care n permanen fac public ntreaga lor activitate. Aceast no iunea mbrca ns mai multe aspecte: accesul liber la informa iile de interes public, transparen a decizional, transparen a execu iei bugetare i identificarea personalului n raporturile cu ter ii.

a. Liberul acces la informa ii de interes public Astfel Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public reprezint un prim pas n transparentizarea activit ii entit ilor publice. Legea instituie instituie n sarcina entit ilor publice obliga ia de a comunica din oficiu sau la cererea nforma ii cu privire la activitatea desfurat, n msura n care acestea sunt calificate ca fiind de interes public, prin dispozi iile legii.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

n sprijinul acestui principiu sunt si dispozi iile constitu ionale din art. 31 care prevede dreptul la informatr i din art. 51, care se refer la dreptul de peti ionare. Astfel, Consitu ia Romniei garanteaz dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ie de interes public, entit ile publice fiind obligate s asigure informarea corect a cet enilor asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes personal. Cet enii au dreptul s se adreseze autorit ilor publice prin peti ii, iar entit ile publice au obliga ia s rspund la acestea n termenele i n condi iile stabilite potrivit legii. Ordonan a nr. 27/2002 detaliaz modul de solu ionare a peti iilor i stabilind un termen de 30 de zile pentru a rspunde acestora, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 15 zile. Aceast reglementare se aplic oricrei peti ii pentru care nu se derog prin lege special. Prin peti ie se n elege cererea, reclama ia, sesizarea sau propunerea formulat n scris ori prin pot electronic, pe care un cet ean sau o organiza ie legal constituit, adresat autorit ilor i institu iilor publice centrale i locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale, companiilor i societ ilor na ionale, societ ilor comerciale de interes jude ean sau local, precum i regiilor autonome.

b. Transparen a decizional Pentru ntregirea cadrului legal care consacr principiul transparen ei, n anul 2003 a fost adoptat Legea nr. 52 privind transparen a decizional n administra ia public, care impune entit ilor publice s permit participarea societ ii civile i a reprezentan ilor comunit ii de afaceri, cu rol consultativ, la procesul decizional. Acetia urmeaz s fie consulta i att n faza de concep ie i elaborare, ct i n cea de implementare a deciziilor, n vederea asigurrii calit ii i legitimit ii acestora. Publicul trebuie s fie permanent informat asupra activit ii autorit ilor publice, att n stadiul de evaluare a planurilor de activitate, ct i n momentul adoptrii i implementrii deciziilor, furnizndu-i-se n orice moment informa ii complete, obiective i consistente de natur financiar ori n legtur cu misiunea i planificarea strategic a entit ilor publice. Transparen a permite oricrei persoane asupra creia produce efecte un act al unei entit i publice s cunoasc temeiul acestuia. La rndul lor entit ile publice primesc de la entit ile superioare feed-back constnd n evaluarea amnun it a activit ii lor. Aplicarea acestui principiu constituie un instrument important pentru asigurarea respectrii altor principii cum ar fi: suprema ia legii, egalitatea n fa a legii i responsabilitatea. n acest fel transparen a are menirea de a proteja interesul public, reducnd probabilitatea unei administrri defectuoase i a corup iei. Pe de alt parte, ea este esen ial pentru a proteja drepturile i interesele particularilor, avnd n vedere c furnizeaz temeiul pentru decizia administrativ i, prin urmare, ajut partea interesat s i exercite dreptul de a corecta deficien ele folosind cile lgale de atac. Numai n mod excep ional pot exista chestiuni care s impun men inerea lor secret sau confiden ial, cum ar fi cele care privesc securitatea na ional sau probleme similare, precum i datele cu caracter personal.

c. Obliga ia personalului de a se legitima Transparen a implic i un al treilea aspect respectiv obliga ia personalului entit ilor publice de a se legitima fa de ter ele persoane cu care rela ioneaz. Justificarea acestei forme de transparen se regsete ntr-un interes al particularului de a cunoate persoana responsabil pentru actul sau activitate ce

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

poate produce efecte i asupra acestuia, pentru a putea uza de dreptul su de a contesta ac iunile func ionarului cnd le consider nelegale sau abuzive. Pe de alt parte, exist i un interes al entit ii publice, respectiv acela de a cunoate persoana pe care trebuie s o cheme n garan ie sau care trebuie s rspun pentru prejudiciul cauzat particularului prin vtmarea unui drept sau interes legitim prin nendeplinirea corespunztoare a atribu iilor de serviciu.

d. Efectele principiului transparen ei6 Aplicarea acestui principiu constituie un instrument important pentru asigurarea respectrii altor principii cum ar fi: suprema ia legii, egalitatea n fa a legii i responsabilitatea. n acest fel transparen a are menirea de a proteja interesul public, reducnd probabilitatea unei administrri defectuoase i a corup iei. Pe de alt parte, ea este esen ial pentru a proteja drepturile i interesele particularilor, avnd n vedere c furnizeaz temeiul pentru decizia administrativ i, prin urmare, ajut partea interesat s i exercite dreptul de a corecta deficien ele folosind cile legale de atac.

6. Principiul legalit ii n mod tradi ional acest principiu se exprim prin: a) ndatorirea de a respecta regulile de drept; b) ordonarea tuturor regulilor de drept ntr-un sistem unic i unitar, implicnd conformitatea celor inferioare fa de cele superioare; c) adoptarea legii de organul competent i dup procedura prestabilit de Constiu ie. Din punct de vedere material legalitatea presupune c toate dispozi iile pe care le ia statul trebuie s fie date pe cale general i impersonal i toate actele individuale ale statului trebuie fcute n baza i n conformitate cu dispozi iile luate anterior pe cale general i impersonal. Formal, orice act trebuie s emane de la entitatea creia i revine aceast competen , dat de Constitu ie sau de lege. O aten ie deosebit trebuie acordat respectrii drepturilor i libert ilor cet enilor garantate de Constitu ie, de actele normative subsecvente i de actele interna ionale la care Romnia este parte. Sunt de asemenea avute n vedere normele procedurale, libera concuren i tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii. Pentru a asigura aplicarea eficient a acestui principiu, activitatea legislativ trebuie s se grefeze pe o examinare temeinic a msurilor propuse i o evaluare ct mai corect a consecin elor aplicrii lor. Pe de alt parte, obliga ia corelativ, apar innd destinatarilor legii persoane fizice i juridice, de drept privat sau public este de a respecta riguros dispozi iile legii. Organele de stat, persoanele oficiale i celelalte entit ile publice sunt organizate i trebuie s i exercite func iile n strict conformitate cu legile i actele subordonate acestora, conform competen elor ce le revin prin lege. De asemenea acestea sunt obligate s aplice strict i neabtut actele normative n vigoare i s combat toate cazurile de nclcare a drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor.

A se vedea Ghidul privind protec ia avertizorilor de integritate.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

7. Principiul suprema iei interesului public Interesul reprezint preocuparea unei persoane fizice sau juridice de a realiza ceva pentru satisfacerea unei necesit i sau nevoi. Legisla ia n vigoare ia n considerare numai interesul legitim; adic acel interes care poate fi valorificat prin permisiunea legii. Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ definete interesul legitim public ca fiind posibilitatea de a pretinde o anumit conduit, n considerarea realizrii unui drept fundamental care se exercit n colectiv ori, dup caz, n considerarea aprrii unui interes public. Aceast defini ie are n vedere acel interes general al colectivit ii care se afl n legtur cu drepturile fundamentale recunoscute de lege i care se exercit n colectiv. Totodat interesul public vizeaz i asigurarea ordinii de drept i democra iei constitu ional, garantarea drepturilor, libert ilor i ndatoririlor fundamentale ale cet enilor, satisfacera nevoilor comunitare i realizarea competen ei autorit ilor publice Pe de alt parte, interesul legitim privat reprezint posibilitatea unei persoane de a pretinde o anumit conduit, n considerarea realizrii unui drept subiectiv viitor i previzibil, prefigurat. Altfel spus, existen a unui interes privat este legat de un drept recunoscut de lege unei persoane pe care aceasta inten ioneaz s l exercite ntr-un viitor ca modalitate de satisfacere a unei nevoi. n n elesul Legii nr. 571/2004, ordinea de drept, integritatea, impar ialitatea i eficien a autorit ilor publice i institu iilor publice, precum i a celorlalte unit i prevzute la art. 2 sunt ocrotite i promovate de lege. Suprema ia interesului public trebuie, deci, n eleas c fiind prioritatea acordat interesului public fa de cel privat, nu n detrimentul celui din urm ci ca o sum a intereselor private comune i ca o garan ie a respectrii tuturor intereselor private care ar putea veni n contradic ie asupra crora trebuie s prevaleze interesul comun.

8. Principiul responsabilit ii Presupune n general c o persoan sau o entitate public trebuie s explice, s justifice i s fie rspunztoare pentru actele sale n fa a autorit ilor administrative, legislative sau judectoreti. Responsabilitatea este un instrument pentru a asigura respectarea altor principii cum ar fi: suprema ia legii, transparen a, impar ialitatea i egalitatea n fa a legii i a unor valori ca eficien , eficacitate, economicitate. Exercitarea responsabil a actului de autoritate presupune angajament, respectarea legilor i a deontologie profesionale, ndeplinirea sarcinilor, precum i acceptarea i suportarea consecin elor, atunci cnd cerin ele anterioare nu sunt ndeplinite. Legea nr. 571/2004 n elege prin responsabilitate ndatorirea oricrei persoane care semnaleaz nclcri ale legii de a sus ine reclama ia cu date sau indicii privind fapta svrit. Avertizorul este dator s dovedeasc numai de inerea unor probe sau indicii privind nclcarea legii, dovada existen ei sau inexisten ei faptei ramnnd n sarcina organelor abilitate. Acest principiu opereaz n strns legtura cu prezum ia de nevinov ie care trebuie s existe n favoarea celui mpotriva cruia se face sesizarea, pn la demonstrarea vinov iei acestuia.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Orice avertizor de integritate trebuie s fac sesizarea cu bun-credin , convins fiind de veridicitatea celor semnalate, sesizrile nereale i abuzive neintrnd sub inciden a prezentei legi. Persoana care face o astfel de sesizare poate fi ea nsi rspunztoare pentru aceasta.

9. Principiul nesanc ionrii abuzive Conform acestuia nu pot fi sanc ionate persoanele care reclam ori sesizeaz nclcri ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanc iuni inechitabile i mai severe pentru alte abateri disciplinare. Nesanc ionarea abuziv trebuie corelat cu principiul bunei-credin e. Astfel trebuie avut n vedere i faptul c nu poate fi sanc ionat o persoan care face o avertizare n interes public, cu bun-credin , dar care ulterior cercetrilor se dovedete a fi nefondat. n aceast situa ie nu sunt admise nici sanc ionrile vingative de ctre persoana mpotriva creia s-a fcut sesizarea nefondat. n cazul avertizrii n interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natur s mpiedice avertizarea n interes public.

10. principiul bunei conduite Legea ocrotete i ncurajaz actul de avertizare ct vreme acesta vizeaz ocrotirea unui interes public. Acesta trebuie s vizeze aspecte care privesc integritatea public i buna administrare n scopul de a spori capacitatea administrativ i prestigiul entit ilor publice. Ra iunea avertizrii n interes public este aceea de a preveni i combate svrirea de fapte contrare legilor, codurilor de conduit sau principiilor de drept care guverneaz buna administrare.

11. Principiul echilibrului Nici o persoan nu poate invoca prezenta lege, pentru a solicita diminuarea sanc iunii administrative sau disciplinare pentru o fapt a sa mai grav. Principiul echilibrului impune ca pentru fiecare fapt s fie aplicat sanc iunea corespunztoare, fr ca aceasta s fie supus arbitrariului.

12. Principiul bunei-credin e Buna-credin reprezint ncrederea avertizorului c fapta pe care o semnaleaz reprezint o nclcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor enun ate i c acea fapt a fost svrit de persoana pe care avertizorul o indic. Totodat avertizarea trebuie s aib ca scop ocrotirea unui interes public i doar n subsidiar a unui interes privat, n msura n care fapta semnalat aduce atingere deopotriv interesului public i celui privat.

Buna-credin este prezumat pn la proba contrar.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Persoana care face o avertizare n aceste condi ii este protejat de lege, aceasta putnd solicita comisiei de disciplin sau organismului similar care o cerceteaz disciplinar ca urmare a unui act de avertizare s invite presa i un reprezentant al sindicatului sau al asocia iei profesionale. De asemenea instan a poate dispune anularea sanc iunii dac a fost aplicat ca urmare a unei avertizri n interes public, fcut cu bun-credin .

ATEN IE!

Buna credin nu nseamn c persoana nu are un interes legitim sau profesional sau c fapta avertizat este ca i probat ci nseamn c avertizarea a fost fcut pe baza unor indicii c s-a comis o fapt care afecteaz integritatea public.

Deci buna credin protejeaz persoanele de dela iune i autoritatea de abuz de drept i instabilitate.

IV. Sfera de aplicare a legii

A. Entit ile publice

Din analiza reglementrii interne n vigoare rezult c no iunea de entitate public are dou componente majore:

1. Cea determinat de tipul de atribu ii consacrat prin lege: autorit i i institu ii publice Parlamentul, Administra ia Preziden ial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale i locale, alte autorit i publice, institu iile publice autonome, precum i institu iile din subordinea acestora, indiferent de modul de finan are a acestora

2. Cea determinat de implicarea banilor publici n desfurarea activit ii: sursele bugetare, bunurile gestionate, serviciile concesionate n regim de monopol a) entit ile ai cror conductori sunt ordonatori principali de credite Ministere, Organele de specialitate ale administra iei publice centrale, Institu iilor publice autonome

b) entit ile ai cror conductori sunt ordonatori secundari sau ter iari de credite: institu iilor publice cu personalitate juridic din subordinea ordonatorilor principali de credite - ordonatori secundari: Casele de Asigurri de Sntate Jude ene - ordonatori ter iari: Agen iile Teritoriale pentru Ocuparea For ei de Munc

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

c) Persoanele de drept privat care apar in statului sau la care statul e asociat n participa iune: Societ i Na ionale: Societatea Romn de Radiodifuziune Companii Na ionale: Compania Na ional Pota Romn Regii Autonome de interes na ional: Regia Autonom "Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat" Regii Autonome de interes local: Regia Autonom de Transport Constan a Societ i Comerciale cu Capital Majoritar de Stat: S.C. RULMENTUL SA Brasov

d) Alte unit i bugetare: spitale, biblioteci publice, cantine sociale, coli, licee i universit i de stat

B. Categoriile de personal

Pornind de la aceste considerente se pot stabili categoriile de personal care intr sub inciden a Legii nr. 571/2004. Asftel, personalul entit ilor publice este format din: func ionari publici, care sunt persoane nvestite, prin numire ntr-o func ie public din structura unei autorit i sau insitu ii publice, cu prerogative n realizarea competen ei acestora, n regim de putere public, avnd ca scop realizarea unui interes public. personal contractual conform Codului Muncii. Pentru aceast categorie de personal nu are importan nivelul de studii. Poate fi att un director al unei institu ii deconcentrate Inspectoratul Scolar, ct i o casier sau o buctreas de la cantina social. Personal care i ddesfoar activitatea n baza unor statute speciale medicii, profesorii, poli itii, grefierii instan elor, preo ii, etc.

Codul Penal din 16/04/1997, cu modificrile ulterioare, asimileaz no iunii de func ionar public ambele categorii de personal, definindu-l ca fiind orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost nvestit, o nsrcinare de orice natur, retribuit sau nu, n serviciul unei entit i publice.

Exemplul 1:

O persoan angajat dintr-un spital este avertizor de integritate dac semnaleaz acordarea de asisten medical preferen ial sau fr nscrierea pacientului n registre. Un pacient din acelai spital nu este avertizor de integritate chiar dac semnaleaz acelai lucru. O persoan membr n comisa de disciplin care relateaz ce s-a discutat i descrie public abaterea unui func ionar cercetat i sanc ionat corect de comisia de disciplin nu este avertizor de integritate. Un membru al unei comisii de licita ii care semnaleaz un tratament preferen ial este ns un avertizor de integritate.

Exemplul 2:

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

V. Faptele care pot constitui subiectul unei avertizri de integritate

A. infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie, infrac iuni n legtur direct cu infrac iunile de corup ie, infrac iunile de fals i infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul;

1. Infrac iuni de corup ie

a. Luarea/ darea de mit (Codul Penal, art. 254 i 255)

Luarea de mit (art.254 Cod Penal) este fapta func ionarului care pretinde ori primete bani sau
alte foloase care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri. Condi iile ce se cer ndeplinite pentru existen a infrac iunii de luare de mit: pretinderea, primirea, acceptarea, nerespingerea promisiunii trebuie s aib ca obiect bani sau alte foloase (folos patrimonial sau un avantaj nepatrimonial). banii sau alte foloase s nu fie datora i n mod legal func ionarului sau unit ii, unde acesta i ndeplinete ndatoririle de serviciu. ac iunea de pretindere, acceptare ori primire sau inac iunea de nerespingere a promisiunii, s aib loc nainte sau s fie concomitent nendeplinirii ori ntrzierii efecturii unui act, ce intr n sfera atribu iilor de serviciu ale func ionarului mituit.( exist luare de mit i n situa ia n care acceptarea are loc nainte de efectuarea actului, iar primirea efectiv dup efectuarea unui asemenea act). actul s fac parte din sfera atribu iilor de serviciu ale func ionarului

ATEN IE

Dac n momentul svririi ac iunii, fptuitorul nu avea ca ndatorire de serviciu ndeplinirea acelui act, dar las s se cread acest lucru, atunci va fi svrit infrac iunea de nelciune (art.. 215 Cod Penal).

Darea de mit (art.255 Cod Penal) este aceeai fapt privit n oglind i este reprezentat de
promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unui func ionar de ctre o persoan pentru satisfacerea nelegal a unui interes.

Condi iile ce se cer ndeplinite pentru existen a infrac iunii de dare de mit:
promisiunea, oferirea sau darea s aib ca obiect bani, bunuri sau alte foloase. banii sau foloasele primite, oferite sau date s fie necuvenite, s nu fie datora i n mod legal func ionarului sau unit ii, din care acesta face parte. ATEN IE Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase trebuie s aib loc nainte ca

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

func ionarul s ndeplineasc sau s nu ndeplineasc un act sau cel mai trziu, n timpul ndeplinirii acelui act. Dac infrac iunea s-a realizat n forma promisiunii sau oferirii, darea efectiv de bani sau alte foloase, remiterea acestora se poate face i dup ce func ionarul a ndeplinit sau nu a ndeplinit atribu iile de serviciu, a ntrziat ndeplinirea acestora sau a fcut un act contrar ndatoririlor de serviciu. Actul n vederea cruia se d mit poate fi unul licit sau ilicit.

Nu va exista infrac iune, cnd func ionarul cruia i s-a oferit o sum de bani, nu avea competen a de a efectua actul n vederea cruia mituitorul a comis fapta. Aceasta sunt cele mai cunoscute infrac iuni de corup ie cunoscute n societatea romneasc. n cadrul acestor infrac iuni sunt oferi i i primi i bani, obiecte sau alte stimulente pentru realizarea, urgentarea sau simplificarea unor acte, proceduri etc

b. Primirea de foloase necuvenite Codul Penal art. 256

Primirea de foloase necuvenite este definit drept primirea de ctre un func ionar, direct sau
indirect, de bani ori alte foloase, dup ce a ndeplinit un act, n virtutea func iei sale i la care era obligat n temeiul acesteia. Aceasta este infrac iunea prin care se sanc ionez aa numitele aten ii: cadouri, sacoe cu diverse produse, plicuri cu bani strecurate printre foi etc. EXEMPLU Dac un func ionar constat ndeplinirea condi iilor legale i acord corect un aviz de mediu pentru o construc ie acceptnd apoi o sum de bani sau un cadou drept mul umire, el se face vinovat de corup ie prin primirea de foloase necuvenite.

Condi ii ce se cer ndeplinite pentru existen a infrac iunii de primire de foloase necuvenite:

banii, bunurile sau foloasele primite de func ionar s fie necuvenite, s aib caracter de recunotin pentru ndeplinirea unui act determinat.

banii, bunurile sau alte foloase s fie remise func ionarului dup ce acesta a ndeplinit un act conform atribu iilor sale de serviciu.

s nu existe ntre ei o n elegere prealabil Dac a avut loc o n elegere prealabil, prin care i s-a promis aceast "aten ie", atunci ne aflm n situa ia lurii de mit, n modalitatea acceptrii sau a nerespingerii promisiunii acelui pachet de cafea.

ATEN IE

faptul s fie unul licit, func ionarul ndeplinindu-i atribu iile n mod corect

ATEN IE

Dac func ionarul i-a nclcat atribu iile de serviciu i dup aceea primete bani de la o persoan favorizat prin ndeplinirea acelui act, atunci este vorba de abuz n serviciu

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

contra intereselor persoanei (art. 246 Cod Penal, dac sunt ndeplinite elementele constitutive ale infrac iunii).

Este acelai lucru i atunci cnd func ionarul ndeplinete un act conform atribu iilor de serviciu i n virtutea func iei sale i, dup aceea, l oblig pe beneficiarul actului s-i remit bani, bunuri sau alte foloase cu titlu de retribu ie (nu conteaz dac acesta din urm i le d sau nu). Dac banii au fost primi i nainte de efectuarea actelor, atunci este vorba despre infrac iunea de luare de mit (art. 254 Cod Penal); la fel i atunci cnd n elegerea are loc nainte de ntocmirea actului, iar remiterea efectiv a avut loc dup efectuarea acelui act. Persoana, care a dat foloasele necuvenite nu se pedepsete, deoarece fapta sa nu este incriminat de lege ca infrac iune.

c. Traficul de influen i cumprarea de influen - (Codul Penal, art. 257 i Legea 161/2003, art. 6) Aceasta este infrac iunea prin care se pretind bani sau alte foloase de la o persoan fizic sau juridic de ctre o alt persoan care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui func ionar pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. Infrac iunea de trafic de influen exist chiar daca persoana n cauza nu are n realitate influen a pe care o pretinde. Infrac iunea se socotete svrit n momentul n care persoana care pretinde c are sau chiar are influen primete sau pretinde bani, influen sau alte foloase, sau accept promisiuni, daruri n scopul declarat de a determina un anume comportament profesional din partea func ionarului. Dac ini iativa comiterii traficului de influen o are cumprtorul de influen , pentru existen a infrac iunii se cere ca subiectul activ s fi primit efectiv banii sau bunurile, s fi acceptat promisiunile fcute de cumprtorul de influen cu privire la bani, bunuri sau la alte foloase. Dac ini iativa pornete de la traficant, pretinderea este suficient pentru existen a infrac iunii. Cerin e ce se cer ndeplinite pentru existen a infrac iunii de trafic de influen : fptuitorul trebuie s aib influen sau s lase s se cread c are influen (a avea influen nseamn a fi n rela ie de prietenie, a se bucura n mod real de ncrederea acelui func ionar, iar a lsa s se cread c are influen nseamn a crea cumprtorului de influen , falsa impresie c se bucur de trecere n fa a acelui func ionar); important este ca influen a fptuitorului s fi constituit pentru persoana interesat motivul determinant al tranzac iei. fptuitorul s promit interven ia sa pe lng un func ionar public (institu ia public din care face parte func ionarul s aib competen a de a efectua actul n vederea cruia se exercit influen a, iar func ionarul public s aib competen a func ional de a nfptui actul solicitat). ac iunea ce constituie elementul material al infrac iunii s fie realizat mai nainte ca func ionarul pe lng care s-a promis c se va interveni, s fi ndeplinit actul care l intereseaz. Pe cumprtorul de influen , sau cel trziu n timpul ndeplinirii acestuia. ATEN IE Dac func ionarul nu are aceast calitate sau nu are n competen ndeplinirea actului care l intereseaz pe cumprtorul de influen , atunci este vorba despre infrac iunea de

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

nelciune (art. 215 Cod Penal). Dac func ionarul nu este competent s ndeplineasc acel act sau institu ia nu este competent, atunci este vorba de infrac iunea de nelciune (art. 215 Cod Penal). Dac fptuitorul cunotea, n momentul cnd s-a prevalat de influen , c func ionarul ndeplinise acel act, atunci este vorba despre infrac iunea de nelciune (art. 215 Cod Penal). Tot nelciune este i n cazul n care traficantul pretinde c are influen n legtur cu unele activit i, ce intr n sfera atribu iilor altor organe, aspect cunoscut de el.

Prin art. 61 din Legea nr. 78/2000 s-a incriminat i fapta de cumprare de influen care const n fapta unei persoane de a oferi bani sau alte avantaje in schimbul promisiunii unei persoane de a i trafica influen a. Legiuitorul a vrut s l pedepseasc penal i pe cel care d bani ca in cazul drii de mit. Legisla ia prevede c banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul infrac iunilor men ionate n acest capitol se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, fptuitorul (n cazul n care este condamnat) este obligat la plata echivalentului lor n bani.

2. infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie

a) stabilirea, cu inten ie, a unei valori diminuate, fa de valoarea comercial real, a bunurilor apar innd agen ilor economici la care statul sau o autoritate a administra iei publice locale este ac ionar, comis n cadrul ac iunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzac ii comerciale, ori a bunurilor apar innd autorit ilor publice sau institu iilor publice, n cadrul unei ac iuni de vnzare a acestora, svrit de cei care au atribu ii de conducere, de administrare sau de gestionare; b) acordarea de subven ii cu nclcarea legii, neurmrirea, conform legii, a destina iilor subven iilor; c) utilizarea subven iilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate, precum i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaz s fie rambursate din fonduri publice. d) Fapta persoanei care, n virtutea func iei, a atribu iei ori a nsrcinrii primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a ndeplini pentru acesta vreo nsrcinare, de a intermedia sau de a nlesni efectuarea unor opera iuni comerciale sau financiare de ctre agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dac fapta este de natur a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite. e) dac sunt svrite n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite efectuarea de opera iuni financiare, ca acte de comer , incompatibile cu func ia, atribu ia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzac ii financiare, utiliznd informa iile ob inute n virtutea func iei, atribu iei sau nsrcinrii sale; folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informa ii ce nu sunt destinate publicit ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa ii.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

f) Fapta persoanei care ndeplinete o func ie de conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influen a ori autoritatea sa n scopul ob inerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. g) Infrac iunea de antaj, n care este implicat o persoan care: exercit o func ie public, indiferent de modul n care a fost nvestit, n cadrul autorit ilor publice sau institu iilor publice; ndeplinete, permanent sau temporar, potrivit legii, o func ie sau o nsrcinare, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le poate influen a, n cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societ ilor comerciale, companiilor na ionale, societ ilor na ionale, unit ilor cooperatiste sau al altor agen i economici; exercit atribu ii de control, potrivit legii; acord asisten specializat unit ilor prevzute la lit. a) i b), n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influen a; indiferent de calitatea sa, realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat, n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influen a, cu privire la: opera iuni care antreneaz circula ia de capital, opera iuni de banc, de schimb valutar sau de credit, opera iuni de plasament, n burse, n asigurri, n plasament mutual ori privitor la conturile bancare i cele asimilate acestora, tranzac ii comerciale interne i interna ionale; de ine o func ie de conducere ntr-un partid sau ntr-o forma iune politic, ntr-un sindicat, ntr-o organiza ie patronal ori ntr-o asocia ie fr scop lucrativ sau funda ie; h) Abuzul n serviciu Legea nr. 521/2004 privind modificarea i completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie a inclus n rndul infrac iunilor de corup ie i faptele de abuz n serviciu contra intereselor publice, abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i abuz n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, dac func ionarul public a ob inut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Inten ia legiuitorului a fost aceea de a reduce abuzurile, soldate pn acum, n cel mai bun caz, doar cu desfiin area actelor ntocmite i de a pune accentul pe sanc ionarea drastic a faptelor de abuz contra intereselor persoanei. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanei (art. 246 din Codul Penal) este fapta func ionarului public care, n exercitarea atribu iilor sale de serviciu, cu tiin , nu ndeplinete un act sau l ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta produce o vtmare intereselor legale ale unui persoane. Abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi (art. 247 din Codul Penal) este fapta func ionarului public care ngrdete folosin a sau exerci iul drepturilor unei persoane ori creeaz pentru aceasta o situa ie de inferioritate pe temei de ras, na ionalitate, etnie, limb, religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen politic, convingeri, avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HIV/SIDA. Abuzul n serviciu contra intereselor publice (art. 248 din Codul Penal) const n fapta func ionarului public, care, n exerci iul atribu iilor sale de serviciu, cu tiin , nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta cauzeaz o tulburare nsemnat bunului mers al

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit i publice sau o pagub patrimoniului acesteia.

Modalit i juridice:

ndeplinirea n mod defectuos a unui act privitor la datoriile de serviciu - ndeplinirea lui n alte condi ii, mprejurri, modalit i, termene dect cele reglementate de lege. nendeplinirea unui act, n exerci iul atribu iilor sale de serviciu - omisiunea din partea fptuitorului, rmnerea n pasivitate, neefectuarea unui act, pe care el era obligat

s-l ndeplineasc n virtutea ndatoririlor de serviciu.

ATEN IE

Abuzul n serviciu contra intereselor publice, svrit n realizarea scopului urmrit printr-o infrac iune prevzut sec iunile II i III din Legea 78/2000 se asimileaz de lege cu faptele de corup ie i se sanc ioneaz ca atare.

Pentru ca abuzul n serviciu s poat fi asimilat infrac iunilor de corup ie, este strict necesar s fie svrit cu inten ia sau prin modalit ile descrise n legea 78/2000, n caz contrar nu poate fi vorba de o infrac iune de corup ie, ci eventual de concurs de infrac iuni cu o fapt de corup ie.

3. Infrac iuni n legtur direct cu infrac iunile de corup ie

a) tinuirea bunurilor provenite din svrirea unei infrac iuni prevzute n sec iunile A i B, precum i favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infrac iune; b) asocierea n vederea svririi unei infrac iuni prevzute n sec iunile A i B sau la punctul 1 din prezenta sec iune; c) falsul i uzul de fals svrite n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infrac iunile prevzute n sec iunile A i B sau svrite n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infrac iune; d) abuzul n serviciu contra intereselor publice, abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor i abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, svrite n realizarea scopului urmrit, printr-o infrac iune prevzut n sec iunile A i B; e) antajul, svrit n legtur cu infrac iunile prevzute n sec iunile A i B; f) infrac iunile de splare a banilor, atunci cnd banii, bunurile sau alte valori provin din svrirea unei infrac iuni prevzute n sec iunile A i B; g) contrabanda cu bunuri provenite din svrirea unei infrac iuni prevzute n sec iunile A i B sau svrit n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infrac iune; h) infrac iunile de evaziune fiscal, svrite n legtur cu infrac iunile prevzute n sec iunile A i B; i) infrac iunea de bancrut frauduloas i celelalte infrac iuni prevzute n Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, svrite n legtur cu infrac iunile prevzute n sec iunile A i B; j) traficul de droguri, traficul de substan e toxice i nerespectarea regimului armelor de foc i al muni iilor, svrite n legtur cu o infrac iune prevzut n sec iunile A i B; k) infrac iunile de trafic de persoane, svrite n legtur cu o infrac iune prevzut n sec iunile A i B;

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

l) infrac iunea prevzut n Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finan rii de acte de terorism, svrit n legtur cu o infrac iune prevzut n sec iunile A i B.

4. infrac iunile de fals i infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul;

B. infrac iuni mpotriva intereselor financiare ale Comunit ilor Europene;

1. Folosirea sau prezentarea de documente ori declara ii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat ob inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor 2. Omisiunea de a furniza, cu tiin , datele cerute potrivit legii pentru ob inerea de fonduri din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, dac fapta are ca rezultat ob inerea pe nedrept a acestor fonduri. 3. Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destina iei fondurilor ob inute din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor 4. Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destina iei unui folos legal ob inut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor 5. Folosirea sau prezentarea de documente ori declara ii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor 6. Omisiunea de a furniza, cu tiin , datele cerute potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. 7. nclcarea din culp, de ctre director, administrator sau persoana cu atribu ii de decizie sau de control n cadrul unui agent economic, a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas, dac a avut ca rezultat svrirea uneia dintre infrac iunile enumerate anterior sau svrirea unei infrac iuni de corup ie ori de splare a banilor n legtur cu fondurile Comunit ilor Europene, de ctre o persoan care se afl n subordinea sa i care a ac ionat n numele acelui agent economic

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

C. practici sau tratamente preferen iale ori discriminatorii n exercitarea atribu iilor unit ilor publice

Practicile preferen iale sau discriminatorii nu sunt definite legal n lege dar se face apel la ntreaga legisla ie privind discriminarea sau practicile neconcuren iale. n situa ia n care un avertizor dorete s semnaleze existen a unor asemenea practici el trebuie doar s invoce procedurile administrative, s eviden ieze derapajele i s se asigure aceste derapaje nu sunt constante ca o proast practic ci ele au legtur direct cu petentul. Ca aprtor al integrit ii publice, avertizorul nu trebuie s ntocmeasc ntreaga diserta ie juridic a faptei, ns este necesar s fac trimitere la regulamentele institu iei i la practica curent.

D. nclcarea prevederilor privind incompatibilit ile i conflictele de interese;

Rolul reglementrii conflictului de interese este de a preveni situa iile n care func ionari publici sau demnitari ar fi nclina i n mod natural s slujeasc n primul rnd sau predominant interesul personal, datorit existen ei unei mprejurri care le-ar aduce acestora, rudelor, prietenilor sau asocia ilor lor un anumit avantaj. Aceste situa ii includ i mprejurrile n care existen a unor obliga ii ale func ionarilor sau demnitarilor fa de orice ter ar putea afecta impar ialitatea deciziilor sale. Aadar, importan a lor este data de faptul c simpla lor existen prezint un poten ial pericol de corup ie. Prin conflict de interese se n elege situa ia n care persoana ce exercit o demnitate public sau o func ie public are un interes personal de natur patrimonial, care ar putea influen a ndeplinirea cu obiectivitate a atribu iilor care i revin potrivit Constitu iei i altor acte normative. n timp ce conflictul de interese este acoperitor pentru o multitudine de situa ii n care decidentul are competen a legal de a realiza un anumit act dar datorit unei situa ii/circumstan e personale i temporare nu poate fi obiectiv, interdic iile i incompatibilit ile instituite sunt expres prevzute de lege, permanente i trebuie s fie interpretate foarte strict. Doar acele situa ii specifice i nu altele sunt interdic ii, respectiv incompatibilit i. Ele au fost reglementate pentru a se evita sau a se reduce riscul de conflict de interese ntre atribu iile unei persoane. Legea nr. 278/2006, care modific actualul Cod penal n vigoare, introduce n art. 2531 infrac iunea de conflict de interese, pe care o definete ca fiind fapta func ionarului public care, n exerci iul atribu iilor de serviciu, ndeplinete un act ori particip la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, so ul sau, o rud ori un afin pn la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat n raporturi comerciale ori de munca n ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat ori beneficiaz de servicii sau foloase de orice natura. Important! Dispozi iile privind conflictul de interese nu se aplica n cazul emiterii, aprobrii sau adoptrii actelor normative.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

E. alte situa ii prevzute de lege

1. folosirea abuziv a resurselor materiale sau umane; 2. partizanatul politic n exercitarea prerogativelor postului, cu excep ia persoanelor alese sau numite politic; 3. nclcri ale legii n privin a accesului la informa ii i a transparen ei decizionale; 4. nclcarea prevederilor legale privind achizi iile publice i finan rile nerambursabile; 5. incompeten a sau neglijen a n serviciu; 6. evaluri neobiective ale personalului n procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare i eliberare din func ie; 7. nclcri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 8. emiterea de acte administrative sau de alt natur care servesc interese de grup sau clientelare; 9. administrarea defectuoas sau frauduloas a patrimoniului public i privat al unit ilor publice; 10. nclcarea altor dispozi ii legale care impun respectarea principiului bunei administrri i cel al ocrotirii interesului public. Dei nu este clar definit care dintre prevederile legale reprezint n acelai timp i o proast administrare7, printr-o decizie a Parlamentului European, referitoare la procedura Mediatorului European (n sistemul institu ional romnesc echivalentul Madiatorului European este Avocatul Poporului) au fost evide iate apte cauze posibile ale unei proaste administrri: a. b. c. d. e. f. g. lipsa de transparen , ntrziere nejustificat, discriminare, abuz n serviciu (forma administrativ de depire a competen ei nu cea penal), nerespectarea procedurilor, eroarea legala/judiciar, neglijen a n serviciu (proast func ionare ori incompeten )

Astfel de fapte nu sunt infrac iuni de corup ie i n general un act de proast administrare nu trebuie considerat drept corup ie. Este important ns de re inut c astfel de acte pot fi generate sau pot genera fapte de corup ie, dac n spatele unei aparente proaste administrri se afl un mobil (sume de bani, foloase, influen etc).

Art 41 din Carta UE a Drepturilor Fundamentale adoptat la Nisa n 2000, este intitulat dreptul la bun administrare i stipuleaz c orice persoan are dreptul de a avea propriile afaceri tratate de o manier impar ial, onest i ntr-un interval de timp rezonabil de ctre institu iile UE. Este men ionat obliga ia administra iei de a justifica deciziile sale i de a repara orice prejudiciu cauzat de institu ia respectiv sau de func ionarii si n exerci iul func iunii.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

VI Modalit i legale de protec ie

Legea nr. 571/2004 prevede c sesizarea n interes public poate fi fcut alternativ sau cumulativ uneia din urmtoarele entit i: a. organelor judiciare; b. organelor nsrcinate cu constatarea i cercetarea conflictelor de interese i a incompatibilit ilor; c. comisiilor parlamentare; d. mass-media; e. organiza iilor profesionale, sindicale sau patronale; f. organiza iilor neguvernamentale g. efului ierarhic al persoanei care a nclcat prevederile legale; h. conductorului entit ii publice din care face parte persoana care a nclcat prevederile legale, sau n care se semnaleaz practica ilegal, chiar dac nu se poate identifica exact fptuitorul; i. comisiilor de disciplin sau altor organisme similare din cadrul entit ii publice din care face parte persoana care a nclcat lege

Modalit ile legale de protec ie sunt stabilite pe dou paliere procedurale i pe dou realit i juridice ale garantrii mpotriva persecu iilor.

A. Palierul administrativ IMPORTANT n cazul n care sesizarea a fost adresat conductorului autorit ii sau institu iei publice ori conductorului compartimentului n care i desfoar activitatea func ionarul public a crui fapt este sesizat, acesta are obliga ia s o transmit de ndat comisiei de disciplin competente. Sesizarea se depune de ctre persoana care a primit-o, la secretarul comisiei de disciplin, care are obliga ia s o nregistreze i s o prezinte preedintelui comisiei de disciplin n termen de maximum dou zile de la data nregistrrii.

Are ca elemente de baz imposibilitatea cercetrii disciplinare a avertizorului pentru fapta de avertizare de integritate, pornind de la urmtoarele ipoteze de lucru: - n cazul n care se ncepe procedura disciplinar avertizorul trebuie s i declare calitatea pentru c legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invoc i pentru ca dreptul trebui opus autorit ii pentru ca legea s poat ac iona. - n cazul n care Comisia de disciplin persist considernd c este folosirea fr drept a unor privilegii atunci legea impune procedur deschis i transparent, precum i rstoarn sarcina probei prin prezum ia dat avertizorului de a fi de bun credin . - avertizorii n interes public beneficiaz de prezum ia de bun credin , pn la proba contrar;

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

- la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, edin ele comisiei de disciplin pot fi publice; - avertizorul cercetat disciplinar poate participa la cercetarea administrativ personal sau poate fi asistat ori reprezentate de avoca i; - la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplin sau alte organisme similare din cadrul autorit ilor publice, institu iilor publice sau altor unit i au obliga ia de a invita presa i un reprezentant al sindicatului sau al asocia iei profesionale. Anun ul trebuie fcut prin comunicat pe pagina de internet a autorit ii, institu iei publice sau a unit ii bugetare cu cel pu in 3 zile lucrtoare naintea edin ei, sub sanc iunea nulit ii raportului i a sanc iunii disciplinare aplicate; - n situa ia n care cel reclamat prin avertizarea n interes public este ef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribu ii de control, inspec ie i evaluare a avertizorului, comisia de disciplin sau alt organism similar trebuie s asigure protec ia avertizorului, prin ascunderea identit ii acestuia; - Func ionarului public a crui fapt constituie obiectul sesizrii i se comunic, sub sanc iunea nulit ii, o copie de pe sesizarea ndreptat mpotriva sa. - Func ionarul public nemul umit de sanc iunea disciplinar aplicat se poate adresa Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesual activ, i poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autorit ile sau institu iile publice respect legisla ia referitoare la func ia public i func ionarii publici. ATEN IE n cazul n care comisia de disciplin are indicii c fapta svrit de func ionarul public poate fi considerat infrac iune, propune conductorului autorit ii sau institu iei publice, n cadrul creia acesta i desfoar activitatea, sesizarea organelor de cercetare penal. Conductorul autorit ii sau institu iei publice va sesiza de ndat organele de cercetare penal.

B. Palierul judiciar

Este reprezentat de instan a de contencios sau litigii de munc i are ca elemente de baz urmtoarele ipoteze de lucru: Sarcina probei privind reaua credin rmne a institu iei i nu a avertizorului

- In cazul n care se constat c avertizorul a fost sanc ionat pentru actul de avertizare va constata nulitatea absolut a sanc iunii numai pe baza constatrii calit ii de avertizor de integritate, fr a intra pe dezbaterea fondului faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu. - In cazul n care instan a constat c persoana sanc ionat este avertizor de integritate va verific din oficiu practica sanc ionatorie n cazul n care persoana a fost sanc ionat pentru alt fapt ulterioar avertizrii, pentru a se asigura ca nu este cazul unei sanc ionri indirecte i dispropor ionate.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

ATEN IE!

Legea prezum existen a avertizorului de integritate urmnd a fi verificate ndeplinirea condi iilor. De asemenea legea prezum buna credin n procedura disciplinar iar n cea contencioas sarcina probei revine cui tgduie calitatea avertizorului.

- Dac avertizarea n interes public se refer la infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie, infrac iuni n legtur direct cu infrac iuni de corup ie, infrac iuni de fals i infrac iuni de serviciu sau n legtur cu serviciul, i infrac iuni mpotriva intereselor financiare ale Comunit ilor Europene , se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protec ia martorilor.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Partea II

I. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 1 Nord-Est
n regiunea Nord-Est au fost monitorizate 26 de institu ii din 6 jude e aa cum reise din tabelul de mai jos. Institu iile vizate au fost 6 consilii jude ene, 6 prefecturi, cele 6 primrii ale reedin elor de jude i cte dou universit i, respectiv spitale.

Tabel 1: Institu iile monitorizate pe Regiunea 1 Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Universitat e Universitat e Spital Spital Jude / Ora Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui Bacu Botoani Iai Piatra Neam Suceava Vaslui Al. Ioan Cuza Iai tefan cel Mare Suceava Sf. Spiridon Iai Sf. Ioan Armo nizare ROI Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Nu Da Nu Nu Situa ia Cazurilor de avertizare Nu Da Incomplet Da Nu Inadecvat Inadecvat Da Da Incomplet Da Da Da Da Da Nu Da Nu Nu Consilier de etic Da Da Da Da Da Da Incomplet Incomplet Incomplet Da Da Inadecvat Da Da Da Nu Da Nu Nu Responsa bil 144/2007 Da Da Da Da Nu Incomplet Incomplet Inadecvat Incomplet Da Da Incomplet Inadecvat Da Incomplet Nu Da Nu Nu Politici interne de avertizare Nu Inadecvat Da Inadecvat Nu Da Da Da Nu Da Da Da Inadecvat Da Nu Nu Nu Nu Nu Sanc iuni disciplinare Da Incomplet Da Da Nu Da Incomplet Inadecvat Inadecvat Da Da Da Nu Da Incomplet Nu Incomplet Nu Nu

20

Da

Nu

Inadecvat

Nu

Da

Nu

21 22

Da Da

Nu Nu

Inadecvat Inadecvat

Inadecvat Nu

Da Nu

Incomplet Nu

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

cel Nou Suceava

n privin a rspunsurilor la cererile de informa ii notm o rat de rspuns mic, din cele 132 de cereri adresate institu iilor s-a rspuns la 66, n timp ce alte 29 au constat n rspunsuri incomplete sau inadecvate, iar n alte 37 de ocazii, rspunsurile au lipsit.

Incomplet/

Inadecvat 22%
DA 50%

NU 28%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

Sumar
Datele prezentate pentru Regiunea 1 indic faptul c nivelul general de armonizare a legii 571/2004 sau nivelul de contientizare asupra instrumentului avertizrii n interes public este unul destul de redus. n primul rnd, jumtate din institu iile monitorizate nu au putut prezenta date cu privire la nrebrile adresate de ctre Transparency International Romnia sau au fcut-o ntr-o manier inadecvat. n mod evident, acest fapt ridic serioase semne de ntrebare cu privire la capacitatea sau voin a administra iei publice locale din aceast regiune de a respecta prevederile Legii privind accesul la informa ii de interes public8. n al doilea rnd nearmonizarea prevederilor specifice ale legii protec iei avertizorilui de integritate dar i cele privind nfiin area func iei de consilier de conduit sau responsabil pentru verificarea declara iilor de avere i interese, se reflect n numrul extrem de sczut al cazurilor de avertizare. Dup cum s-a men ionat i n capitolul dedicat metodologiei, un numr sczut de avertizri intr n contradic ie cu concluziile severe ale rapoartelor unor institu ii competente n a evalua nivelul corup iei din Romnia9. n plus, se noteaz o lips de disponibilitate n a armoniza mecanismele interne instu ionale cu legea 571/2004 cu precdere n ceea ce privete spitalele i universit ile. Acestea i motiveaz rspunsul prin faptul c respectivele institu ii nu intr sub inciden a Legii Protec iei Avertizorilor deoarece acetia nu sunt func ionari publici, iar statutul func ionarilor publici nu se aplic n cazul lor. Acest gen de motivare va fi

8 9

Legea 544/2001 Vezi Metodologie

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

ntlnit i n alte regiuni monitorizate la acelai tip de institu ii, ns simplul fapt c finan area acestor insitu ii se face de la bugetul statului contrazice astfel de argumente. Nu ne putem limita totui strict la un set de concluzii negative. Putem men iona de exemplu faptul c n unele institu ii se depun eforturi n vederea informrii sau pregtirii personalului aa cum se poate observa la punctul F. Cu toate acestea o simpl trecere n revist a datelor ce reies din monitorizarea acestei regiuni ne arat progresul lent din anul 2004 pn n prezent vizavi de implementarea instrumentului de avertizare n interes public.

A. Armonizare ROI Cu privire la armonizarea Regulamentelor de Ordine Interioar, dou primrii, dou prefecturi, un consiliu jude ean i o universitate nu au dat curs cererii de informa ie, ignornd legea 544/2001. n plus, multe din website-urile institu iilor monitorizate nu con in informa ii cu privire la intele monitorizrii, fapt ce din nou a ngreunat procesul de colectare a datelor. n cazul institu iilor unde informa iile au fost disponibile se observ c gradul de conformitate al armonizrii este unul relativ sczut., doar 8 din cele 15 institu ii avnd regulamentele armonizate. Mai mult, din cele 8 mai rmn doar 6 cazuri unde armonizarea nu a fost una formal. Cu privire la data efecturii armonizrii, din datele primite de la doar 4 institu ii, se poate spune c schimbrile au fost de ordin relativ recent, acestea avnd loc fie n 2007, fie n cursul anului curent, n ciuda faptului c Legea protec iei Avrtizorilor de Integritate a fost adoptat n anul 2004.

B. Situa ia cazurilor de avertizare Cu privire la cazurile de avertizare n interes public, se constat c nici la acest punct un numr semnificativ 11, deci jumtate din total dintre institu iile monitorizate nu au putut oferi un rspuns ori acesta a fost dat ntr-o manier incomplet sau inadecvat.. Mai mult, n contabilizarea cazurilor de avertizare n interes public s-a ajuns n aproape 3 ani, din 2005 pn n prezent la doar 30 de astfel de cazuri. n plus se evalueaz c n doar 3 institu ii s-au fcut sesizri, dar acestea nefiind distribuite n mod propor ional, 25 nregistrndu-se numai la Prefectura Neam .

ncepnd cu anul 2005 pn n prezent, n regiunea de dezvoltare Nord-Est din cele 22 de institu ii monitorizate, n doar 3 s-au nregistrat avertizri n interes public.

Persoanele care s-au constituit ca avertizori de integritate sunt angaja i att cu func ie de conducere ct i de execu ie ns nu exist date cu privire la mijloacele prin care au fost solu ionate respectivele avertizri. n singurul rspuns primit la aceast ntrebare, mai precis de la Consiliul Jude ean Botoani, n niciunul din cele dou cazuri de avertizare nu s-au aplicat sanc iuni disciplinare.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

C. Situa ia consilierului de etic Mai mult de jumtate din rspunsurile la cererile de informa ii care fceau referire la consilierul de etic au fost ntocmite fie incomplet sau inadecvat, fie au lipsit cu desvrire. Cu toate acestea n 14 din 22 de institu ii constatm existen a func iei de consilier de conduit, 13 dintre ele fiind nfiin ate n perioada martie 2007 mai 2008. Din analiza organigramelor celor 8 insitu ii unde au putut fi gsite date n aceast privin , notm faptul c subordonarea se face fa de eful institu iei i eful serviciului din care acesta face parte. Din cele 13 rspunsuri cu privire la nivelul postului, majoritatea func ionarilor desemna i s ocupe postul de consilier de conduit provin din departamentul de resurse conform cerin elor legii. n privin a atribu iilor consilierilor de conduit n doar dou situa ii acestea reflect cerin ele legale n vigoare10, n alte 10 cazuri atribu iile fiind doar par ial n conformitate cu prevederile legii. Mai precis, din acest lucru rezult c nu sunt respectate toate prevederile din alineatele 1 i 2 ale articolului 21 din legea 50/2007 care reglementeaz atribu iile consilierului de etic. De exemplu, ntr-o institu ie acesta ndeplinete atribu ii de consiliere etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit pentru func ionarii publice, fr a se face ns referire la o atribu ie foarte important precum ntocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit de ctre func ionarii publici din cadrul autorit ii sau institu iei publice.

Incomplet/In adecvat 22% NU 28%

DA 50%

Grafic 2: Respectarea prevderilor privind nfiin area postului de consilierii de etic

Niciuna din atribu iile persoanei care ocup postul de consilier de etic nu face referire specific la avertizarea n interes public

D. Persoan reposnabil de implementare a Legii nr. 144/2007 Referitor la responsabilul pentru implementarea Legii 144/2007, 6 institu ii nu au oferit rspunsuri la cererile de informa ii, iar alte 8 au oferit rspunsuri inadecvate sau incomplete, pe cnd doar

10

Prevederi legale aa cum reies din Legea 50/2007, Art.201, alineatul (2)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

8 au reuit s ofere rspunsuri complete. n acelai timp doar 13 institu ii au desemnat o persoan cu obliga ia de a asigura implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere i de interese conform articolului 9 din Legea 144/2007. Mai mult, au existat situa ii n care au fost desemnate chiar mai mult de o persoan pentru ndeplinirea acestor responsabilit i, ajungndu-se n unele institu ii de la 2 sau 3 persoane pn la chiar 5, fapt ce sporete utilitatea func iei i capacitatea de a i ndeplini obiectivele. Dac se ine cont de data intrrii n vigoare a legii i anume 28 iunie 2007, am afla c de cele mai multe ori implementarea legii a durat de la 1 lun pn la mai mult de 1 an, desemnarea unui astfel de responsabil avnd loc chiar n cursul anului 2008 n cazul a 4 institu ii.

25 20 15 10 5 0

Numrul total de institu ii monitorizate

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

Grafic 3: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese

n plus, subordonarea func ionarului desemnat pentru implementarea legii 144/2004 se face n general fa de eful serviciului din care acesta face parte dar exist cazuri n care subordonarea se face n fa a a aproape ntregii ierarhii a institu iei. Este exemplul Primriei Botoani unde din rspunsul la cererea de informa ie adresat institu iei, reise faptul c responsabilul se subordoneaz primarului, viceprimarului i directorilor executivi. Totui, aceste informa ii au fost disponibile doar pentru 9 institu ii, n restul cazurilor neprimind rspunsuri la cererile de informa ie, fie acolo unde acestea existau, ele erau incomplete. n acelai timp, atribu iile responsabilului reflect cerin ele legale n vigoare11 doar ntr-o msur relativ mic, mai precis este situa ia Primriilor Municipiilor Botoani, Iai i Suceava respectiv Consiliului Jude ean Vaslui. Pe de alt parte, 11 institu ii nu au putut furniza informa ii cu privire la acest aspect, iar alte 7 respect doar par ial prevederile legii. n aceeai msur, dei TI Romnia a recomandat ca persoana care ndeplinete atribu iile de consiliere de conduit s gestioneze n acelai timp i declara iile de avere i
11

Prevederi legale aa cum reies din Legea 144/2007, art. 10

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

interese, acest lucru este respectat numai n cazul a 5 institu ii, restul de 17 nefcnd demersuri n aceast direc ie fie nu au furnizat date care s ateste acest lucru.

E. Politici interne de avertizare Referitor la politicile interne de avertizare, institu iile monitorizate din regiunea Nord-Est s-au primit doar 10 rspunsuri din care din doar 5 reiese faptul c ar exista msuri interne ale institu iei pentru implementarea legii 571/200412. Aceste msuri se refer n particular la nfiin area unui telefon al cet eanului, instructaje periodice, prelucrri cu personalul, includerea n Comisiile de Disciplin a reprezentan i din partea sindicatelor sau chiar simpla afiare de informa ii despre legea 571 la sediul institu iei respective.

F. Sanc iuni disciplinare Nici cu privire la acest aspect, institu iile monitorizate nu au oferit informa ii adecvate, doar 8 reuind sa formlueze rspunsuri ntr-o manier care s corespund cererii. Cu toate acestea din 2005 pn n prezent s-au nregistrat 29 de fapte sesizate ca abateri disciplinare dintre care 11 numai n Spitalul de Urgen Suceava.

12

Este cazul unor msuri n plus fa de cele ce vizeaz armonizarea Regaulamentului de Ordine Interioar

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

II. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est
n regiunea Sud-Est au fost monitorizate 22 de institu ii din 6 jude e aa cum reise din tabelul de mai jos. Institu iile vizate au fost 6 consilii jude ene, 6 prefecturi, cele 6 primrii ale reedin elor de jude i cte dou universit i, respectiv spitale din ntreaga regiune.

Tabel 1: Institu iile monitorizate pe Regiunea 2 Sud-Est Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Universitat e Universitat e Spital Jude / Ora Vrancea Gala i Brila Buzu Tulcea Constan a Armo nizare ROI Da Da Da Da Da Situa ia Cazurilor de avertizare Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Consilier de etic Da Nu Incomplet Incomplet Da Da Da Nu Incomplet Nu Incomplet Incomplet Da Incomplet Nu Incomplet Nu Da Da Inadecvat Incomplet Responsa bil 144/2007 Da Inadecvat Incomplet Incomplet Da Nu Da Nu Incomplet Nu Incomplet Incomplet Da Incomplet Nu Incomplet Nu Da Da Da Incomplet Politici interne de avertizare Da Da Incomplet Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Da Da Da Nu Inadecvat Nu Da Da Da Inadecvat Sanc iuni disciplinare Da Nu Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Da Incomplet Nu Incomplet Nu Da Da Nu Inadecvat

22

Spital

Incom plet Vrancea Da Gala i Da Brila Da Buzu Da Tulcea Da Constan a Da Focani Da Gala i Nu Brila Da Buzu Nu Tulcea Da Constan a Da Dunrea Da de Jos Gala i Ovidius Da Constan a "Sf. Inadec Pantelimo vat n" Focani Sf. Apostol Da Andrei Gala i

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Incomplet /Inadecvat 18%

Nu 26%

Da 56%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

Sumar
Pentru Regiunea de Dezvoltare 2 se constat o mbunt ire la nivelul volumului i a calit ii informa iilor. Acest lucru nu schimb totui faptul c bazat pe datele primite din teritoriu, Legea Protec iei Avertizorilor de Integritate nu beneficiaz de un nivel ridicat de cunoatere n rndul institu iilor monitorizate. Mai mult, faptul c nu a existat nicio avertizare n interes public timp de aproape 3 ani indic din plin acest lucru. n plus este ngrijortor faptul c func ia consilierului de etic se regsete doar n jumtate din institu ii, i dei responsabilul pentru gestiunea declara iilor de avere i de interese este activ n alte 14, unificarea atribu iilor celor dou func ii apare n doar 3 cazuri. Dup cum s-a men ionat deja unificarea atribu iilor ar putea s creasc eficien a desfurrii activit ilor ce vizeaz ridicarea nivelului de integritate a administra iei publice locale.

A. Armonizare ROI S-au putut gsi pentru aceast sec iune, date despre doar 14 institu ii dintre acestea doar 6 avnd Regulamentul de Ordine Interioar armonizat cu Legea 571/2004, chiar dac 2 doar fromal. n plus, alte 2 institu ii au confirmat nearmonizarea regulamentului. Din pcate doar 5 institu ii au furnizat data la care a avut loc aceast armonizare fiind vorba astfel de mai, iulie, noiembrie 2007, respectiv 2005 i noiembrie 2006. Constatm astfel i n aceast situa ie volumul mic de informa ii oferit i lipsa de disponibilitate i transparen a institu iilor din administra ia public la nivelul regiunii 2.

B. Situa ia cazurilor de avertizare Se constat de asemenea faptul c din anul 2005 pn n prezent nu exist nicio avertizare n interes public. Mai mult, rspunsul este cu att mai surprinztor cu ct 16 a fost numrul de institu ii care au rspuns cererii de infoima ii, deci o medie semnificativ n compara ie cu alte regiuni.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Conform datelor furnizate de ctre 16 institu ii, din anul 2005 pn n prezent, nu s-au nregistrat avertizri n interes public.

C. Situa ia consilierului de etic Privitor la func ia consilierului de etic, 17 institu ii au dat curs cererilor de informa ie dintre care doar 8 rspunznd ntr-o manier adecvat, iar dou dintre acestea n valul doi de cereri. n restul cazurilor rspunsurile au fost incomplete sau inadecvate. Totui, aflm c n 11 institu ii exist un consilier de etic. Un rspuns interesant vine de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focani care consider c desemnarea unei persoane pentru postul de consilier de conduit, intr n atribu ia Ministerului de Interne i a Reformei Administrative, dei Codul de conduita a func ionarilor publici stipuleaz clar c acest lucru intr n responsabilitatea institu iei. n cazul celor 9 institu ii care au furnizat un rspuns la aceast ntrebare, consilierul de conduit fost instituit n intervalul martie 2007 mai 2008, iar n cazul Primriei Gala i aceast func ie existnd nc din octombrie 2006. Mai mult, aflm c subordonarea se face fa de un singur superior n 3 situa ii i fa de 2 superiori n una singur, pe cnd pentru restul institu iilor nu exist date.

Nu 50%

Da 50%

Grafic 1: Institu iile care confirm prezen a func iei consilierului de etic

Totui n materie de nivel al postului acesta este ocupat de ctre consilieri de clasa I, consilieri principali, consilieri superiori dar ntr-o situa ie chiar de ctre eful departamentului de resurse umane. Constatm ns cu ngrijorare faptul c n dou ocazii o func ie cu asemenea importan este ocupt chiar de ctre referen i, ceea ce pune serioase semne de ntrebare cu privire la voin a institu iilor respective de a aplica normele de conduit ale func ionarilor publici. n acelai timp doar n 7 cazuri atribu iile acestei persoane reflect cerin ele legale n vigoare, iar cu excep ia Consiliului Jude ean Tulcea n fia de post atrtibu iile acestei persoane nu fac referire specific la avertizarea n interes public

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

D. Persoan responsabil pentru implementarea Legii nr. 144/2007 n privin a responsabilului pentru gestionarea declara iilor de avere i de interese, s-au primit 16 rspunsuri dintre care 9 fiind incomplete sau inadecvate. Astfel putem afla c n 14 institu ii exist un astfel de responsabil, iar n cazul Consilului Jude ean Vrancea fiind desemna i chiar 3. Din rspunsurile primite de la 12 institu ii, am putut afla c acest post a fost nfiin at n intervalul aprilie 2007 iulie 2008, pentru restul de 4 institu ii neexistnd date. Cu privire la situarea postului n ierarhia institu ional din cele doar 5 rspunsuri pe acest tem, doar 2 prezint date relevante i anume aflm c doar la Consiliul Jude ean Tulcea i la Prefectura Vrancea subordonarea se face direct fa de un singur superior. n acelai timp, n doar 3 institu ii atribu iile de consiliere de etic i gestionare a declara iilor de avere i interese au fost unificate.

25 20 15 10 5 0

Numrul total de institu ii monitorizate

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

Grafic 2: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese

E. Politici interne de avertizare Cu privire la acest aspect, volumul de informa ii primite a fost din nou unul mic, acestea provenind de la doar 12 institu ii. Mai mult, se constat cu insatsifac ie faptul c nu exist msuri proprii ale institu iilor pentru promovarea sau ridicarea nivelului de contientizare asupra legii la nivelul ntregii Regiuni. Putem gsi totui o excep ie n cazul Consiliului Jude ean Brila care a ncercat promovarea instrumentului de avertizare n interes public prin afiarea informa iilor ce vizeaz aceast tem pe websiteul institu iei.

Din datele primite pentru din Regiunea de Dezvoltare 2, numai Consiliul Jude ean Brila a luat msuri interne pentru promovarea instrumentului de avertizare n interes public.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

F. Sanc iuni disciplinare Din contabilizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare reiese faptul c din cele 11 institu ii care au trimis rspunsuri, pentru ntreaga regiune exist doar 12 abateri, ce au avut loc n 4 institu ii. Printre tipurile de abateri exemplificm situa ii de incompatibilitate, nclcarea Legii 544, refuzul rezolvrii lucrrilor repartizate, nendeplinirea sarcinilor de lucru sau nerezolvarea la timp a lucrrilor. n materie de sanc iuni disciplinare, enumerm destituirea din func ia public, diminuarea cu 5% pe o lun a drepturilor salariale, mustrare scris i avertismente. n cazul Spitalul Jude ean de Urgen "Sf. Pantelimon" Focani unde 3 medici au avut conflicte cu pacien ii, nu s-a aplicat nicio sanc iune.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

III. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 3 Sud Muntenia
n regiunea Sud Muntenia au fost monitorizate 21 de institu ii din 7 jude e, mai precis 7 Consilii Jude ene, 7 Institu ii ale Prefectului i cele 7 Primrii ale Municpiilor reedin de jude .

Tabel 1: Institu iile monitorizate pe Regiunea 1 Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Jude / Ora Prahova Dmbov ia Arge Teleorm an Giurgiu Clrai Ialomi a Prahova Dmbov ia Arge Teleorm an Giurgiu Clrai Ialomi a Ploieti Trgovi te Piteti Alexandr ia Giurgiu Clrai Slobozia Armo nizare ROI Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Situa ia cazurilor de avertizare Nu Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Consilier de etic Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Responsa bil 144/2007 Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Politici interne de avertizare Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Nu Da Nu Da Da Sanc iuni disciplinare Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Nu 20%

Da 80%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

Sumar
n cazul Regiunii Sud-Muntenia notm una dintre cele mai bune rate de rspuns la nivel na ional, primind informa ii la ntrebrile adresate n propor ie de 80%. Astfel se apreciaz transparen a i disponibilitatea administra iei publice din aceast regiune. n schimb, cu privire la datele efective primite constatm doar o mbunt ire modest n compara ie cu celalte regiuni monitorizate. n primul rnd, func ia de consilier de conduit sau responsabil pentru gestiunea declara iilor avere sau interese exist aproape n fiecare institu ie monitorizat. Cu toate acestea la capitolul trebuie fcute demersuri spre unificrea atribu iilor celor dou func ii de vreme ce acest lucru a nu fost realizat n nicio institu ie. Mai mult Regulamentul de Ordine Interioar a fost armonizat cu Legea Protec iei Avertizorilor de Integritate doar de ctre dou institu ii, i n plus institu iile nu au depus eforturi spre promovarea legii n rndul propriului personal. n aceste condi ii ne exprimm ndoiala cu privire la impactul pe care l-ar putea avea aceast lege n lupta mpotriva corup iei din administra ia public din Regiunea Muntenia.

A. Armonizare ROI Regiunea Muntenia nregistreaz o rat bun de rspuns la cererile de informa ii, doar 3 institu ii nefurniznd date despre armonizarea regulamentelor de ordine interioar. Cu toate acestea, armonizarea propriu-zis a avut loc n numai dou institu ii, iar i mai grav este faptul c n cazul jude ului Ialomi a, Prefectura i Consiliul Jude ean nu de in nc un astfel de regulament. Dintre cele dou institu ii unde s-a fcut respectiva armonizare, doar Primria Ploieti furnizeaz informa ii cu privire la dat. Cu toate acestea, din rspunsurile a 19 institu ii reise c acestea au regulamentele de ordine interioar n continuare nearmonizate, dei au trecut mai bine de 4 ani de la intrarea n vigoare a legii protec iei avertizotilor de integritate.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

B. Situa ia cazurilor de avertizare Deloc suprinztor dat fiind starea stadiul precar n care se regsete procesul de armonizare a regulamentelor de ordine interioar, cazurile de avertizare n interes public lipsesc cu desvrire n regiunea Muntenia. Afirma ia este cu att mai surprinztoare cu ct au existat rspunsuri din partea institu iilor 17 deci cauza lipsei avertizrilor nu poate fi pus pe seama lipsei de date.

Conform datelor furnizate de ctre 17 institu ii, din anul 2005 pn n prezent, nu s-au nregistrat avertizri n interes public.

C. Situa ia consilierului de etic Cantitatea de informa ii abund i n cazul rspunsurilor ce privesc consilierul de etic, 19 institu ii din cele 21 monitorizate n aceast regiune reuind s furnizeze date, dintre care 2 institu ii facnd-o n valul 2 de cereri. Astfel, aflm c doar n cazul a 4 institu ii lipsete func ia de consilier de etic. n plus, putem afla n 14 situa ii i data la care a fost nfiin at acest post, mai precis fiind vorba de intervalul aprilie 2007 iulie 2008.

Nu 19%

Da 81%

Grafic 2: Institu iile care confirm prezen a func iei consilierului de etic

Cu toate acestea din cele 15 unit i care au furnizat organigrama institu iei, din niciun document nu reise unde este situat postul de consilier de conduit. n privin a nivelului postului aflm toui c ocupan ii postului sunt consilieri sau inspectori asisten i de la departamentul de resurse umane, consilieri superiori, juridici sau consilieri n cadrul departamentului de contabilitate, i doar n cazul singular al Prefecturii Ialomi a postul este ocupat de ctre un referent n departamentul de contabilitate sau resurse umane. n plus, din rspunsurile primite constatm c doar n 12 institu ii atribu iile consilierului de conduit reflect cerin ele legale n vigoare. Constatm totui c din alte 13 rspunsuri din fia postului a consilierului de etic se face referire n mod explicit la avertizarea n interes public.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

D. Persoan responsabil pentru implementarea Legii nr. 144/2007 Ca i n sec iunile precedente constatm disponibilitatea institu iilor din regiunea Muntenia de a furniza informa ii cu privire la activitatea proprie, iar n cazul de fa din nou au fost numai 4 institu ii care nu au contribuit la proiectul de monitorizare al TI-Romnia. Cu excep ia celor 4 deja men ionate i a Primriei Clrai, n restul de 17 institu ii exist o persoan responsabil pentru implementarea articolului 9 din Legea 144/2007.

12 10 8 6 4 2 0

Numrul total de institu ii monitorizate

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

Grafic 3: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese

Din 16 rspunsuri a reieit c desemnarea acestor persoane s-a fcut n intervalul de timp februarie 2007 iunie 2008. Cu privire la nivelul postului, responsabilul pentru gestiunea declara iilor de interese i de avere este n 11 cazuri consilier n cadrul departamentului de resurse umane sau referent n alte 2, n restul situa iilor regsind func ia n cancelaria prefecturii sau a subprefecturii13. Din pcate n doar 3 institu ii atrtibu iile acestei persoane reflect cerin ele legale n vigoare, n restul situa iilor pn la 17 se face trimitere direct la articolul 10 din Legea 144/2007 sau este furnizat integral textul din cererea de informa ie14. n acelai timp, responsabilul pentru implementarea legii 144 nu este i consilier de etic n nicio institu ie din cele 15 care au rspuns.

E. Politici interne de avertizare Cu privire la tema politicilor de avertizare, rata de rspuns a institu iilor a fost mai mic, din 21 primind rspunsuri doar de la 10. Fr schimbri semnificative fa de celelalte regiuni, constatm c numai n dou situa ii au existat msuri interne ale institu iei pentru implementarea legii, fiind vorba de

13 14

n cazul Prefecturii Clrai, existnd 2 persoane cu asemenea atribu ii. Vezi Metodologie

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Primriile Municipiilor Clrai i Slobozia care au afiat postere informative n cldirea institu iei respectiv au rspndit informa ii prin intermediul efilor de birouri i servicii. n plus, la nivelul Primriei Trgovite s-a considerat c alte msuri interne nu erau necesare.

n Regiunea Sud Muntenia doar dou institu ii au confirmat demararea unor ac iuni proprii pentru implementarea Legii 571/2004.

F. Sanc iuni disciplinare Din cele 18 rspunsuri primite vizavi de chestiunea sanc iunilor disciplinare notm c numrul de fapte sesizate ca abateri disciplinare este de 106, acestea fiind raportate doar de ctre 6 institu ii n condi iile n care Primria Piteti a semnalat 33, iar Prefectura Giurgiu 52. n acelai timp nu se precizeaz exact despre ce gen de func ionari publici este vorba, i cu privire la tipurile de abateri, n 5 situa ii se face trimitere strict la abaterile disciplinare incluse n articolul 77, alin. 2. Ct despre sanc iunile aplicate, n dou cazuri acestea nu sunt precizate, iar n alte 2 se face din nou trimitere la articolul 77 nsa alin. 3 punctele a, b, c.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

IV. Raport cu privire la armonizarea Legii 571/2004 n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 4 Oltenia
Dup cum reiese din tabeil de mai jos, n regiunea Oltenia au fost monitorizate 29 de institu ii, mai exact 5 prefecturi, 5 consilii jude ene, 5 municipii reedin de jude , 10 spitale i 4 universit i.

Tabel 1: Institu iile monitorizate pe Regiunea 4 Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Spital Jude / Ora Dolj Mehedin i Gorj Vlcea Olt Dolj Mehedin i Gorj Vlcea Olt Craiova Drobeta TurnuSeverin Trgu-Jiu Rmnicu Vlcea Slatina Clinic de Urgen Craiova Boli infec ioase i pneumoftizi ologie Dr. Victor Babe Craiova Jude ean Trgu-Jiu "Tudor Vladimiresc u" comuna Runcu, Gorj Jude ean Drobeta TurnuSeverin Jude ean de Armo nizare ROI Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Situa ia cazurilor de avertizare Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Consilier de etic Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Responsa bil 144/2007 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Politici interne de avertizare Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Sanc iuni disciplinare Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

17

Spital

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

18 19

Spital Spital

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

20 21

Spital Spital

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

Da Nu

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

22 23 24 25

Spital Spital Spital Spital Centru Universita r Universita te Universita te

26 27 28 29

urgen Slatina Municipal Orova Bal Jude ean Vlcea Obstetric Ginecologie RmnicuVlcea Drobeta TurnuSeverin Craiova

Nu Nu Da Nu

Nu Nu Da Nu

Nu Nu Da Nu

Nu Nu Da Nu

Nu Nu Da Nu

Nu Nu Da Nu

Nu Nu Da Da

Nu Nu Da Da

Nu Nu Da Da

Nu Nu Da Da

Nu Nu Da Da

Nu Nu Da Da

Medicin i Farmacie Craiova Constantin Universita Brncui te Trgu-Jiu

Nu 28%

Da 72%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

Sumar
Rata de rspuns la cererile de informa ii adresate de Transparency International Romnia este una destul de bun, ns problemele apar cnd analizm cu aten ie con inutul acestora, de vreme ce informa iile furnizate sunt incomplete sau nu rspund dect ntr-o mic msur ntrebrilor adresate. n plus, armonizarea ROI cu Legea Protec iei Avertizotilor de Integritate se afl ntr-un stadiu precar dei au trecut 4 ani de la adoptarea legii. Totui, func ia responsabilului pentru gestionarea declara iilor de avere i de interese a fost nfiin at cu ceva mai mult rapiditate, iar cea a consilierului de etic poate fi regsit n 14 institu ii. mbucurtor este i faptul c atribu iile celor dou posturi au fost unificate ns nu la mai mult de 9 din institu iile monitorizate. Curioas este lipsa avertizrilor de integritate n aceast regiune, fapt ce ar putea s indice n fond lipsa de promovare a legii i slaba cunoatere a ei.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

A. Armonizare ROI Cu privire la regulamentele de ordine interioar, din cele 21 de rspunsuri primite din regiunea Oltenia reiese c armonizarea s-a fcut n doar 9 institu ii, n alte 9 cazuri s-au primit rspunsuri negative, iar n ceea ce privete Primria Rmnicu-Vlcea, armonizarea este n curs de derulare. Data la care aceast sa fcut este men ionat n rspunsurile a doar 3 institu ii fiind lunile august i decembrie ale din 2007 respectiv iulie 2008, pentru restul institu iilor din nou nefiind furnizate date.

B. Situa ia cazurilor de avertizare Din 21 de rspunsuri primite primite cu privire la cazurile de avertizare n interes public, se constat c din anul 2005 pn n prezent la nivelul institu iilor monitorizate din regiunea Oltenia, nu a existat nicio fapt care s fie semnalat de poten iali avertizori de integritate excep ie fcnd Primria Ramnicu Vlcea care a raportat 2 asemenea fapte. Dei nu au fost furnizate informa ii vizavi de sanc iunile aplicate, aflm c este vorba de personal contractual respectiv un func ionar public de execu ie, acetia fcndu-se vinova i de neglijen n serviciu i nendeplinirea sarcinilor de serviciu.

n Regiunea Oltenia cu excep ia Primriei Craiova, institu iile nu au raportat cazuri de avertizare n interes public.

C. Situa ia consilierului de etic Din cele 21 de rspunsuri centralizate pe aceast tem, constatm existen a unui consilier de conduit n 14 institu ii. Totui, o universitate i o unitate spitaliceasc au rspuns c n cazul lor nu se aplic obligativitatea legal de a avea un consilier de etic. ntervalul de timp n care acest post a fost nfin at este martie 2007 iunie 2008. De asemenea, n 13 situa ii persoana care ocup postul face parte din personalul de execu ie, din cadrul serviciului de resurse umane, cu excep ia Primriei Craiova unde consilierul de conduit este i eful serviciului susmen ionat. Mai mult, din datele analizate aflm c doar n 12 institu ii, atribu iile consilierului de etic reflect cerin ele legale n vigoare i n acelai timp fac i referire specific la avertizarea n interes public.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Nu 52%

Da 48%

Grafic 2: Institu iile care confirm prezen a func iei consilierului de etic

D. Persoan responsabil pentru implementarea Legii nr. 144/2007 Cu privire la responsabilul pentru implementarea legii 144/2004, au fost centralizate date de la aceleai 21 de institu ii de la care aflm c func ia exist la 19 dintre ele. Intervalul de timp n care acest post s-a nfiin at n cazul a 9 institu ii este iunie 2007 iunie 2008, ns exist dou institu ii unde acest post exist nc din martie i iunie 2006, respectiv mai 2004 n cazul Consiliului Jude ean Olt. n 13 situa ii, responsabilii pentru gestiunea declara iilor de avere i de interese provin din cadrul departamentului de resurse umane, ns la alte institu ii acetia pot proveni i de la Direc ia Juridic, Serviciul FinanciarContabilitate sau Compartimentul rela ii cu mass-media, solutionare peti ii. De asemenea putem constata c doar 13 responsabili reflect cerin ele legale in vigoare, celelalte institu ii care au rspuns la cererile de informa ii nereuind s ofere date suficiente n aceast privin . n plus, doar n cazul a 10 institu ii a fost fcut unificarea ntr-un singur post a atribu iilor consilierul de etic cu cele ale responsabilului pentru implementarea Legii 144/2004.
Numrul total de institu ii monitorizate

30 25 20 15 10 5 0

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Grafic 3: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese

E. Politici interne de avertizare Nici pentru aceast sec iune nu pot fi extrase multe informa ii din cauza slabei furnizri de date din partea institu iilor. n schimb aflm c doar la Spitalul Jude ean Drobeta Turnu-Severin i la Primria Rmnicu Vlcea au existat demersuri proprii ale institu iilor acestea referindu-se la ridicarea nivelului de contientizare n rndul personalului asupra instrumentului de avertizare n interes public i la implicarea reprezenan ilor sindicali n procesul de elaborare i armonizare a Regulamentului de Ordine Interioar cu Legea 571/2004.

Cu excep ia Primriei Rmnicu-Vlcea, n Regiunea Sud-Vest Oltenia nu au fost raportate ac iuni proprii pentru implementarea Legii 571/2004.

F. Sanc iuni disciplinare Din 21 de institu ii care au furnizat informa ii cu privire la fapte sesizate ca abateri disciplinare, se constat c doar n 10 din ele s-au comis asemenea fapte, numrul acestora ridicndu-se la 78. Printre categoriile cu abateri disciplinare, sunt men iona i func ionari publici de execu ie i conducere dar i personal contractual. Abaterile acestora se refer la comportament inadecvat aducnd atingere prestigiului institu iei, nerespectarea obliga iilor de serviciu privind derularea procedurilor de achizi ie public, nerespectarea ordinelor de serviciu, lipsa nemotivat, rspunsuri nelegale, ncalcarea normelor de conduit profesional i civic, neglijen n rezolvarea lucrrilor, solu ionarea ntrziat a peti iilor, nendeplinirea atribu iilor de serviciu, perturbarea activit ii institu iei sau malpraxis. Date cu privire la sanc iunile disciplinare aplicate au existat doar n cazul a 7 institu ii, acestea aplicnd mustrri sau avertismente scrise, retrogradri, concedieri, iar pentru un caz de malpraxis la Spitalul Jude ean Vlcea, sesizarea a fost naintat Colegiului Medicilor.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

V. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 5 Vest
n Regiunea de Dezvoltare 9 Vest au fost monitorizate 16 institu ii din 4 jude e, mai precis 4 Consilii Jude ene, 4 Institu ii ale Prefectului i cele 4 Primrii ale Municpiilor reedin de jude mpreun cu cte 2 unit i spitaliceti respectiv 2 universit i.

Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Universitat e Universitat e Spital Spital Jude / Ora Arad CaraSeverin Hunedoa ra Timi Arad CaraSeverin Hunedoa ra Timi Arad Timioar a Hunedoa ra Rei a Aurel Vlaicu Arad de Vest Timioar a Jude ean Arad Jude ean Timioar a Armo nizare ROI Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Situa ia cazurilor de avertizare Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Consilier de etic Da Da Da Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Responsa bil 144/2007 Da Da Da Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Politici interne de avertizare Da Da Da Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Sanc iuni disciplinare Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Da

14 15 16

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Nu 45% Da 55%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

Sumar
Situa ia general n ceea ce privete rata de rspuns la cererile de informa ii avnd n vedere c doar jumtate din institu iile monitorizate au furnizat date, indic faptul c n Regiunea Vest este nevoie de eforturi din partea administra iei publice locale de a deveni mai transparent. n plus, se constat c n cazul institu iilor care au furnizat date, prevederile Legilor 571/2005 i 50/2007 sunt relativ respectate, n aproape toate situa iile existnd un consilier de etic sau un responsabil nsrcinat cu supervizarea completrii declaraiilor de avere sau de interese. Din pcate atribu iile consilierului de etic nu fac referire la avertizarea n interes public ceea ce reduce din puterea de impact a Legii Protec iei Avertizprului de Integritate. n plus, din nou se semnaleaz lipsa avertizrilor de integritate ceea ce conduce la percep ia c instrumentul avertizrii n istrument public nu a beneficiat de suficient suport din partea administra iei publice locale.

A. Armonizare ROI Din 16 poten iale rspunsuri s-au primit doar 9 cu privire la armonizarea regulamentului de ordine interioar, ns mpreun cu datele furnizate pe website-urile institu iilor se constat faptul c armonizarea s-a fcut doar formal n 7 institu ii. n acelai timp alte, 7 regulamente sunt substan ial armonizate pe cnd de la Universitatea de Vest din Arad i de la Spitalul Clinic Jude ean de Urgen Timioara nu au putut fi ob inute informa ii pe acest tem. n plus, Regulamentului de Ordine Interioar este armonizat prevederile Legii nr. 571/2004 n toate institu iile monitorizate cu excep ia celor dou cazuri susmen ionate de la care nu au putut fi culese date. Mai mult, aceast armonizare a avut loc n intervalul 2007 2008.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

B. Situa ia cazurilor de avertizare Rata de rspuns pentru aceast sec iune este una destul de slab, din cele 16 institu ii monitorizate doar 9 furniznd informa ii.din care aflm c din 2005 pn n prezent nu a existat nicio avertizare n interes public sau cel pu in eventuale nereguli sesizate nu au fost categorisite astfel.

Armonizarea Regulamentelor de Ordine Interioar cu Legea Protec iei Avertizorilor de Integritate s-a fcut n aproape toate institu iile monitorizate.

C. Consilierul de etic Cu privire la consilierul de etic, s-au primit rspunsurile a 8 institu ii de la care aflm de nfiin area a doar 7 asemenea func ii. Cu excep ia Consiliului Jude ean Cara-Severin unde s-a confirmat lipsa consilierului de conduit, pentru alte 8 institu ii nu exist rspunsuri la cererile de informa ii. Mai mult doar n 8 situa ii aflm de data la care acest post a fost nfiin at, mai exact este vorba de 4 posturi aprute n 2007, alte 2 n mai 2008, iar n cazul Universit ii de Stat Arad func ia exist nc din 2005. Tot la Universitatea din Arad consilierul de conduit este subordonat Comisiei de Etic, compartiment din care de altfel acesta face parte. n privin a celor 6 institu ii de unde au putut fi preluate informa ii, aflm c subordonarea comsilierului de conduit se face fa de eful serviciului de resurse umane n 2 situa ii i fa de efii a alte 3 servicii n alte 3 cazuri.

Da 44% Nu 56%

Grafic 2: Institu iile care confirm prezen a func iei consilierului de etic

La prefectura Arad consilierul de etic este un ofi er de securitate delegat, i n plus nivelul postului este considerat secret de serviciu. n restul cazurilor, ocupan ii acestei func ii sunt func ionari publici de execu ie. n plus, cu excep ia Primriei Timioara, a Consiliului Jude ean Arad i par ial pentru Prefectura Hunedoara unde atribu iile consilierului reflect cerin ele legale n vigoare, pentru restul de 13 institu ii nu exist rspunsuri la cererile de informa ii. Mai mult, atribu iile consilierului de conduit nu fac referire specific la avertizarea n interes public.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

D. Persoan responsabil pentru implementarea Legii nr. 144/2007 Cu privire la desemnarea unei persoane responsabile pentru gestionarea declara iilor de avere i de interese, aflm de la cele doar 8 institu ii care au rspuns la cererile de informa ii c n cazul lor cel pu in exist un asemenea responsabil. Acest post a fost nfiin at n cazul a 5 institu ii n anul 2007, n 2008 n cazul a alte dou i n 2006 n Universitatea din Arad. n toate cele 8 cazuri, func ia este de inut de un func ionar public de execu ie subordonat efului de serviciu corespunztor. n plus, atribu iile func iei reflect cerin ele legale n vigoare n toate cele 8 institu ii susmen ionate. Totui, n nicio institu ie atribu iile de consiliere de etic i gestionare a declara iilor de avere i interese nu au fost unificate.

16 14 12 10 8 6 4 2 0

Numrul total de institu ii monitorizate

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

Grafic 3: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese

E. Politici interne de avertizare Dei au fost primite 9 rspunsuri la cererile de informa ii pe tema politicilor de avertizare, se constat faptul c nicio institu ie nu a luat msuri interne pentru pentru implementarea legii 571/2004, n plus fa de armonizarea Regulamentelor de Ordine Interioar.

Conform datelor ce reies din 9 rspunsuri, din anul 2005 pn n prezent, nu au existat msuri interne din partea institu iilor care s vizeze promovarea sau implementarea Legii 571/2004.

F. Sanc iuni disciplinare n privin a sanc iunilor discilinare aflm de la institu ii c din 2005 pn n prezent au fost sesizate ca abateri disciplinare 21 de fapte, 10 n cazul Primriei Arad, 10 la Primria Timioara i unul la Universitatea din Arad. La ntrebarea care a fost tipul abaterii disciplinare cele 3 institu ii au fcut trimitere la literele a, g, i, j din articolul 77 al Statutului Func ionarilor publici. Ct despre sanc iunile aplicate acestea

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

au fost la Primria Arad mustrare scris, diminuarea drepturilor salariale, destituire sau retrogradarea n treapta de salarizare; la Primria Timioara mustrare scris, diminuarea drepturilor salariale; la Universitatea din Arad, doar observa ie scris.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

VI. Raport cu privire la implementarea instrumentului de avertizate n interes public n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest
n regiunea de dezvoltare Nord-Vest au fost monitorizate 18 institu ii din 6 jude e aa cum reiese din tabelul de mai jos.
Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Jude / Ora Bihor Bistri aNsud Cluj Satu Mare Maramur e Slaj Bihor Bistri aNsud Cluj Satu Mare Maramur e Slaj Oradea Bistri aNsud ClujNapoca Zalu Satu Mare Baia Mare Armo nizare ROI Nu Da Da Da Da Inadec vat Da Da Da Da Da Da Inadec vat Nu Da Inadec vat Da Da Situa ia Cazurilor de avertizare Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
Inadecvate 8% Nu 11%

Consilier de etic Da Da Da Da Da Da Da Da Da Inadecvat Da Da Da Da Da Inadecvat Da Da

Responsa bil 144/2007 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Inadecvat Da Da Nu Da Da Inadecvat Da Da

Politici interne de avertizare Da Da Da Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da

Sanc iuni disciplinare Da Da Da Da Da Da Da Da Da Inadecvat Da Da Nu Da Da Inadecvat Da Da

Da 81%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Sumar
Rata de rspuns n Regiunea Nord-Vest este una destul de bun, la fel ca i transparen a administra iei publice n condi iile n care dei anumite informa ii nu au fost furnizate prin cererile de informa ii, anumite date au putut fi scoase de pe website-urile institu iei de exemplu. De asemenea, aproape toate institu iile confirm nfiin area posturilor de consilier de etic i responsabil pentru gestiunea delcara iilor de interese i de avere. Cu toate acestea, atribu iile lor nu reflect n toate situa iile cerin ele legale n vigoare, deseori n fia postului fcndu-se trimitere direct la articolele legilor sau erau chiar reproduse integral. Mai mult, unificarea atribu iilor este momentan doar la stadiul de inten ie sau n cel mai fericit aceast unificare a fost fcut ns doar n cazuri izolate. Din pcate nici armojizarea Regulamentului de Ordine Interioar nu se afl ntr-un stadiu foarte avansat, doar o minoritate din administra ia public reuind acest lucru pn n prezent. n plus, cu excep ia unei singure institu ii men ionate mai sus, avertizrile de integritate lipsesc aproape la toate institu iile, ceea ce din nou pune la ndoial rspndirea legii n rndul perspnalului ncadrat institu iilor monitorizate.

A. Armonizare ROI Cu privire la armonizarea Regulamentelor de Ordine Interioar, s-au primit 13 rspunsuri complete i alte 4 inadecvate, din care reiese faptul c doar 5 regulamente au fost armonizate cu legea 571/2004. (10 nu au armonizat) Acestea au fost armonizate n intervalul iulie 2007 iulie 2008 n cazul a 4 institu ii, i n martie 2005 de ctre Prefectura Cluj. n plus, doar 3 institu ii au fost cele care au fcut armonizarea ntr-o manier complet, pe cnd alte dou doar formal.

Armonizarea Regulamentelor de Ordine Interioar cu Legea Protec iei Avertizorilor de Integritate s-a confirmat n numai 5 din institu iile monitorizate.

B. Situa ia cazurilor de avertizare La ntrebrile referitoare la avertizrile n interes public, au fost primite rspunsuri din partea tuturor institu iilor monitorizate. Totui, se constat c doar la Prefectura Maramure, Primria Baia-Mare i Consiliul Jude ean Slaj au existat avertizri, mai exact 56 dintre care 52 doar la Prefectura Maramure. Dintre persoanele care s-au constituit ca avertizori de integritate numrm consilieri locali, angaja i ai institu iilor publice deconcertate, angaja i ai primriilor, primari, viceprimari, angaja i ai aparatului de lucru al guvernului. Ct despre categoriile de angaja i crora le apar in persoanele reclamate prin actele de avertizare n interes public numrm tot func ionari publici att de execu ie ct i de conducere. La Prefectura Maramure unde s-au numrat cele mai multe avertizri, abaterile au constat n 22 ilegalit i autorit i locale, 17 abateri disciplinare, i 13 abuzuri. n celelalte dou institu ii a fost vorba de abateri

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

disciplinare, nendeplinirea ndatoririlor de serviciu, consum buturi alcoolice, ntarzierea n rezolvarea sarcinilor. n ciuda datelor generoase oferite vizavi de cazurile de avertizare susmen ionate, nu exist infoma ii cu privire la maniera n care au fost solu ionate cazurile semnalate.

C. Situa ia consilierului de etic Cu privire la situa ia consilierului de etic, au fost furnizate informa ii de ctre aproape toate institu iile monitorizate chiar dac rspunsul de la Prefectura Satu Mare a fost inadecvat, iar Primria Zalu nu a furnizat niciun fel de date. Astfel, aflm de existen a func iei de consilier de conduit de la 17 institu ii. Din 13 rspunsuri aflm c perosana care ocup acest post a fost desemnat n intervalul martie 2007 iulie 2008. Din organigrama celor 11 institu ii care au putut furniza date cu privire la subordonarea consilierului de conduit, aflm c acesta din urm intr sub autoritatea efului serviciului din care face parte.sau direct fa de eful institu iei, iar n cazul Primriei Baia Mare acesta este eful Serviciului de Resurse Umane. Cei care ocup acest post sunt de regul ncadra i n departamentul de resurse umane sau financiar. Doar 6 institu ii au furnizat informa ii cu privire la atribu iile consilierului de conduit, care n 5 institu ii reflect cerin ele legale n vigoare. Totui n nicio institu ie atribu iile consilierului nu fac referire specific la avertizarea n interes public.

Nu 6%

Da 94%

Grafic 2: Institu iile care confirm prezen a func iei consilierului de etic

D. Persoan reposnabil de implementare a Legii nr. 144/2007 Privind responsabilul pentru gestiunea declara iilor de avere i de interese s-au primit informa ii pe aceast tem de la 17 institu ii. Astfel aflm de existen a func iei n fiecare institu ie, iar la Consiliul Jude ean Cluj exist 2 asemenea responsabili. Din 13 rspunsuri primite la aceast ntrebare, aflm c nfiin area postului s-a fcut n intervalul septembrie 2007 august 2008, n timp ce Consiliul Jude ean Bistri a-Nsud a considerat c astfel de informa ii reprezint date cu caracter personal. Subordonarea responsabilului se face fa de eful serviciului din care acesta face parte sau direct fa de eful institu iei n doar 7 situa ii. n plus, atrtibu iile acestei persoane reflect cerin ele legale n

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

vigoare n 9 cazuri, iar la Prefctura Bistri a-Nsud atribu iile sunt n proces de armonizare cu articolul 10 al Legii 144/2007. n plus la 3 institu ii atribu iile de consiliere de etic i gestionare a declara iilor de avere i interese au fost unificate.
Numrul total de institu ii monitorizate Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

18 17.5 17 16.5
Grafic 3: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese E. Politici interne de avertizare Cu privire la tema politicilor de avertizare, s-au primit doar 9 rspunsuri din care reise faptul c doar 4 institu ii au depus eforturi pentru a implementarea legii 571/2004 altele dect prin obliga ia legal de a armoniza ROI-ul. Aceste msuri constau n informarea personalului ncadrat cu privire la prevderile legii, postarea pe website-ul institu iei a informa iilor pe aceast tem sau prin popularzarea normelor de etic n rndul angaja ilor, prezentarea no iunilor de avertizare n interes public i de avertizor, a faptelor ce pot face obiectul unei avertizri, precum i dreptul la protec ie a avertizorilor de integritate.

F. Sanc iuni disciplinare La capitolul sanc iuni disciplinare s-au primit rsppunsuri la cererile de informa ii de la 17 institu ii din care rezult c au fost sesizate ca abateri disciplinare un numr de 17 fapte raportate la nivelul a 5 institu ii. Abaterile au fost comise de ctre func ionari publici de execu ie, referen i sau inspectori, 2 institu ii nefurniznd informa ii cu privire la categoriile de angaja i care au comis susmen ionatele abateri. Abaterile se refer la nerespectarea programului de lucru, nerespectarea prevederilor legale referitoare la ndatoriri incompatibilit i, conflicte de interese i interdictii, absen e sau "nepricepere i neaten ie" aa cum informeaz Primria Cluj-Napoca. Sanc iunile aplicate au constat n mustrri, diminuarea drepturilor salariale, destituire din func ia public. sau retrogradri pe 1 an.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

VII. Raport cu privire la armonizarea Legii 571/2004 n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 7
n regiunea de dezvoltare 7 Centru au fost monitorizate 22 de institu ii, mai precis din fiecare jude cte un consiliu jude ean i o prefectur respectiv cte un municipiu reedin de jude mpreun cu cte dou spitale i universit i din ntreaga regiune.

Tabel 1: Institu iile monitorizate pe Regiunea 1 Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Primrie Universitat e Universitat e Spital Spital Jude / Ora Alba Braov Covasna Harghita Mure Sibiu Alba Braov Covasna Harghita Mure Sibiu Alba-Iulia Braov SfntuGheorghe MiercureaCiuc TrguMure Sibiu Transilva nia Braov Lucian Blaga Sibiu Jude ean de Urgen Braov Clinic Jude ean Mure Situa ia Armonizare Consilier Cazurilor de ROI de etic avertizare Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Nu Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Incomplet Da Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Inadecvat Da Incomplet Nu Da Da Da Da Nu Incomplet Da Da Da Nu Da Incomplet Incomplet Da Da Incomplet Nu Nu Inadecvat Responsabil 144/2007 Da Incomplet Da Da Da Da Da Inadecvat Incomplet Da Da Incomplet Nu Incomplet Incomplet Incomplet Da Incomplet Nu Nu Nu Inadecvat Politici interne de avertizare Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Inadecvat Sanc iuni disciplinare Da Da Da Incomplet Da Da Da Inadecvat Da Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Inadecvat Da Nu Nu Inadecvat

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Incomplet
/Inadecvat

24%
Da 59%

Nu 17%

Grafic 1: Situa ia general a rspunsurilor la cererile de informa ii

Sumar
Rata de rspuns la cererile de informa ii adresate institu iilor administra iei publice din Regiunea 7 Centru este una relativ bun. Din pcate, nici de aceast dat nu se constat o bun implementare a Legii Protec iei Avertizorilor de Integritate. Regulamantele de Ordine Interioar sunt doar ntr-o mic msur armonizate cu prevederile legii, iar n unele cazuri armonizarea este fcut doar formal. Acelai lucru poate fi spus i despre situa ia avertizrilor de integritate care nu au fost dect n numr de 3 din anul 2005 pn n prezent. Este greu de imaginat c la nivelul administra iei publice din 6 jude e nu ar fi putut exista func ionari publici care s se constituie ca avertizori de integritate. Un aspect pozitiv ar fi totui desemnarea consilierilor de conduit i a responsabililor pentru gestionarea declara iilor de avere i de interese care se regsesc ntr-o bun parte din institu iile monitorizate. n plus, atribu iile acestora reflect prevederile legale n special n cazul responsabilului pentru aplicarea Legii 144/2007.

A. Armonizare ROI n regiunea de dezvoltare 7 rspunsurile la cererile de informa ii cu privire la armonizarea regulamentelor de ordine interioar au fost n volum destul de ridicat. Din 22 de institu ii doar 5 nu au furnizat informa ii sau nu au oferit date prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, armonizarea cu legea 571/2004 nu s-a fcut dect la un numr restrns de institu ii, fiind vorba mai exact de 8. n plus, data la care s-a fcut aceast armonizare este n 4 situa ii imprecis, astfel nct nlnim rspunsuri precum 2008 sau 2006, institu iile neputnd prezenta o dat mai exact cnd armonizarea a avut loc, sau decizia efectiv care a hotrt armonizarea. Mai mult, din cele 16 cazuri de unde s-au putut colecta date, s-a constatat c armonizarea a fost fcut corespunztor n doar 4 insititu ii. n restul situa iilor ntlnim institu ii care nu au putut face dovada unei armonizri complete, substan iale sau armonizarea a fost fcut doar formal.
n regiunea 7 Centru, doar 4 institu ii au realizat armonizarea legii 571/2004 cu propriile Regulamente de Ordine Interioar.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

B. Situa ia cazurilor de avertizare Cu privire la cazurile de avertizare n interes public doar 15 din 22 de institu ii au putut furniza astfel de informa ii. n restul situa iilor, nu s-a primit niciun rspuns, iar n alte dou rspunsul a fost fie incomplet, fie inadecvat. Ce se poate constata totui este c din anul 2005 pn n prezent, din cele 22 de institu ii monitorizate n doar una singur, mai exact la prefectura Braov, au existat avertizri n interes public. Chiar i n aceast situa ie numrul a fost unul destul de mic, fiind vorba de doar 3 avertizri pentru care de altfel nu exist informa ii suficiente. Prin urmare nu exist date cu privire la categoriile de angaja i crora le apar in persoanele care s-au consitutit ca avertizori de integritate, numrul i tipul faptelor semnalate sau maniera de solu ionare a avertizrilor.

n intervalul ianuarie 2005 septembrie 2008, cu excep ia unei singure institu ii, nu au existat avertizri n interes public.

C. Consilierul de etic Cu privire la consilierul de etic doar 10 institu ii au dat curs cererii de informa ie, n celelalte situa ii 5 nu s-a rspuns, iar n alte 7 rspunsul a fost unul incomplet sau inadecvat. n ciuda deficitului de informa ii putem afla totui c n 14 institu ii a fost desemnat un func ionar public care s ocupe acest post, ns dac pentru restul de institu ii lipsesc date ntr-un caz anume s-a comunicat cu totul lipsa unei astfel de func ii. Mai mult, pentru 12 institu ii aflm c intervalul n care a fost desemnat o persoan pentru postul de consilier de conduit a fost aprilie 2007 iulie 2008 dei unele institu ii au specificat doar anul fr a face referire la lun sau ntr-un singur caz la tipul sau numrul hotrrii oficiale.
NU 36%

DA 64%

Grafic 2: Insitu iile care au desemnat un consilier de etic n plus 9 institu ii au precizat c rela ia ierarhic de subordonare se face direct fa de eful serviciului de resurse umane, respectiv directorul executiv al instu iei n 5 situa ii iar n restul se face att fa de eful serviciului ct i fa de eful intitu iei. Ca i nivel al postului, consilierul de etic este n 8 cazuri consilier clasa I, respectiv consilier juridic, consilier superior n cte un caz.

Niciuna din atribu iile persoanei care ocup postul de consilier de etic nu face referire specific la avertizarea n interes public

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

D. Persoan responsabil pentru implementarea Legii nr. 144/2007 Nici de aceast dat nu au fost primite suficiente rspunsuri la cererile de informa ii, reuindu-se centralizarea a doar 9 rspunsuri complete pe cnd alte 9 au fost incomplete sau inadecvate, n timp ce restul institu iilor nu au furnizat date.

25 20 15 10 5 0

Numrul total de institu ii monitorizate

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

Grafic 3: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese n acelai timp se constat cu satisfac ie existen a unui responsabil pentru gestiunea declara iilor de avere i interese n 17 institu ii, ceea ce reprezint o medie destul de bun. Din 12 rspunsuri reiese faptul c intervalul de timp pentru implementare legii este aprilie 2007 iulie 2008, iar n cazul primriei Braov postul a fost nfiin at nc din septembrie 2005. n 6 institu ii, subordonarea se face direct fa de eful serviciului de resurse umane sau fa de eful institu iei, iar n alte 6 responsabilul se afl aproape de baza scrii ierarhice. Totui, n doar 4 institu ii consilierul de etic este n acelai timp i responsabil cu gestionarea declara iilor de avere i interese.

E. Politici interne de avertizare Doar 13 din 22 de institu ii au oferit informa ii pe aceast tem, putnd afla astfel c n 3 institu ii conform rspunsurilor primite au existat msuri interne de promovare sau implementare a legii 571/2004. Printre aceste msuri notm informri prin ziarul intern al institu iei sau un parteneriat de instruire cu Asocia ia Pro Democra ia, club Braov. Alte 5 institu ii au dat tot un rspuns afirmativ ns nu au putut prezenta concret la ce msuri anume se refer.

F. Sanc iuni disciplinare Pe aceast tem s-au centralizat 13 rspunsuri complete, iar alte 5 inadecvate. Astfel, constatm c la nivelul administra iei publice din Regiunea 7 Centru au existat n total 34 de fapte sesizate ca abateri

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

disciplinare ntr-un total de 7 institu ii. Acetia au fost func ionar publici de execu ie i conducere fr a afla ns un numr exact pentru fiecare categorie. Totui abaterile se refer la refuzul de a ndeplini atribu iile de serviciu, nclcarea prevederilor legale referitoare la ndatoriri, incompatibilit i, conflicte de interese sau nendeplinirea sarcinilor de serviciu. Sanc iunile aplicate au fcut referire la mustrri scrise, destituiri din func ie, diminuri salariale sau suspendri ale dreptului la avansare.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

VIII. Raport cu privire la armonizarea Legii 571/2004 n institu iile publice din Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureti-Ilfov

n regiunea de Dezvoltare 8 Bucureti-Ilfov, au fost monitorizate ceva mai pu ine insitu ii date fiind dimensiunile reduse ale spa iului geografic analizat. Mai precis este vorba de 12 institu ii, 2 consilii jude ene, 2 prefecturi, 4 primrii, 2 institu ii de nv mnt superior i 2 spitale.

Tabel 1: Institu iile monitorizate pe Regiunea 1 Rspuns la cererea de informa ii Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tip Insitu ie Consiliul Jude ean Consiliul Jude ean Prefectura Prefectura Primrie Primrie Primrie Primrie Spitalul Jude ean Spitalul Clinic Floreasca Universitat e Academia de Studii Economice Jude / Ora Ilfov Bucuret i Ilfov Bucuret i PopetiLeordeni Buftea Bucuret i Pantelim on Ilfov Bucuret i Bucuret i Bucuret i Armo nizare ROI Nu Nu Da Incom . Da Da Nu Nu Inadec vat Inadec vat Inadec vat Incom plet Situa ia Cazurilor de avertizare Nu Nu Nu Nu Da Da Incomplet Nu Inadecvat Nu Nu Da Consilier de etic Nu Nu Da Inadecvat Da Da Inadecvat Nu Inadecvat Inadecvat Inadecvat Nu Responsa bil 144/2007 Nu Nu Da Incomplet Da Da Inadecvat Nu Inadecvat Inadecvat Incomplet Incomplet Politici interne de avertizare Nu Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Inadecvat Nu Nu Nu Sanc iuni disciplinare Nu Nu Da Nu Da Inadecvat Nu Nu Inadecvat Nu Nu Nu

Sumar
Dintre concluziile ce se pot desprinde cu privire la monitorizarea Regiunii Bucureti-Ilfov, se constat faptul c din nou exist o rat foarte mic de rspuns la cererile de informa ii adresate. Mai mult, din datele adunate de la institu iile care au furnizat informa ii reiese c nivelul de utilizare al instrumentului de avertizare n interes public este unul sczut. Acelai lucru poate fi spus i vizavi de respectarea obliga iilor legale impuse de ctre ANFP, n aceast situa ie referindu-ne la nfiin area trzie a func iei de consilier de conduit ce se regsete la doar 4 institu ii. Mai mult, institu iile monitorizate, nu au reuit s

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

fac dovada unor msuri proprii de promovare sau implementare a legii 571/2004, ceea ce ar putea s indice n fond omiterea importan ei ei ca instrument eficient n lupta mpotriva corup iei.

n regiunea 8 se nregistreaz una din cele mai sczute rate de rspuns la cererile de informa ii.

A. Armonizare ROI n Regiunea Bucureti-Ilfov din cele 12 institu ii monitorizate doar de la 2 s-au primit rspunsuri la cererile de informa ii cu privire la armonizarea Regulamentului de Ordine Interioar, ns website-urile a 2 institu ii au putut furniza informa ii n aceast privin . i n aceast regiune ca i n altele gradul de armonizare este unul deosebit de sczut, mai precis doar n 4 institu ii s-a fcut armonizarea regulamentului cu legea 571/2004. Totui, doar de la Prefectura Ilfov aflm data armonizrii, i anume decembrie 2007. Un aspect demn de men ionat este totui solicitarea Spitalului Clinic de Urgen Ilfov care a considerat c n urma dimensiunilor considerabile (25 de file) a regulamentului, este necesar pltirea unei sume la casieria unit ii pentru serviciile de copiere. Se constat n acest caz o grav lips de transparen avnd n vedere c asemenea informa ii nu se gsesc postate pe site-ul institu iei, dei ar fi trebuit.

n Bucureti-Ilfov n doar 4 institu ii s-a fcut armonizarea Regulamentului de Ordine Interioar cu Legea Protec iei Avertizorilor de integritate.

B. Situa ia cazurilor de avertizare ntr-un clasament al cazurilor de avertizare, Bucureti-Ilfov se afl pe ultimele locuri, de la intrarea legii n vigoare nenregistrndu-se nicio avertizare n interes public. Mai mult, institu ile bucuretene i ilfovene s-au aflat n dificultatea de a rspunde solicitrilor de informa ii pe aceast tem, astfel doar 3 reuind s formuleze un rspuns adecvat.

C. Situa ia consilierului de etic Cu privire la consilierul de etic, s-au primit rspunsuri complete din partea institu iilor monitorizate n doar 4 cazuri, restul de 8 nerspunznd deloc sau au fcut-o ntr-o manier inadecvat, incomplet. Mai mult, aflm c doar n Prefecturile Ilfov i Bucureti, mpreun cu Primriile PopetiLeordeni i Buftea putem gsi func ia de consilier de conduit.

Pn n septembrie 2008 n doar 3 din 12 institu ii ilfovene i bucuretene exist postul de consilier de conduit.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

n plus, se poate constata c armonizarea cu aceast prevdere s-a fcut abia n anul 2008, n lunile mai, respectiv iulie, deci la o durat destul de lung de la intrarea legii 50/2007 n vigoare. n doar cele dou rspunsuri unde se face referire la nivelul postului, aflm c func ionarul public desemnat ca i consilier de conduit are func ie public de execu ie, iar subordonarea lui se face fa de eful serviciului din care acesta face parte, sub-prefect i prefect n cazul prefecturii Ilfov, i direct fa de primar n cazul primriei Popeti-Leordeni. Cu privire la atribu iile consilierului de conduit, conform celor 2 rspunsuri la cererile de informa ii, acestea reflect doar par ial cerin ele legale n vigoare, iar referirile specifice la avertizarea n interes public lipsesc cu desvrire.

D. Persoan responsabil pentru implementarea Legii nr. 144/2007 n privin a persoanei nsrcinate cu gestiunea i verificarea declara iilor de avere i de interese s-au primit doar 3 rspunsuri la cererile de informa ii n timp ce pentru restul situa iilor rspunsurile au fost fie inadecvate, fie incomplete. Cu toate acestea din datele avute reiese faptul c 5 institu ii au desemnat o persoan responsabil pentru gestionarea declara iilor de avere i interese. n cazul a 4 institu ii acest lucru s-a fcut n octombrie 2007 respectiv iunie i iulie 2008, iar pentru restul nu exist informa ii. Din cele 4 institu ii de mai sus, n 2 subordonarea se face direct fa eful institu iei, iar n celelalte 2 ea se face fa de efii institu iei dar i fa de secretarul primriei ntr-un caz, respectiv subprefect n cellalt.

12 10 8 6 4 2 0

Numrul total de institu ii monitorizate

Institu ii care confirm existen a unui responsabil privind legea 144/2007

Grafic 1: Situa ia privind desemnarea unui responsabil nsrcinat cu gestionarea i monitorizarea declara iilor de avere i de interese

Un lucru inedit este faptul c Universitatea Bucureti a considerat c fia postului con ine date cu caracter personal i prin urmare s-ar nclca astfel dispozi ile legii 677/2001. Un lucru mbucurtor totui este faptul c n cele 4 institu ii unde exist un respnsabil, atribu iile func iei reflect cerin ele legale n

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

vigoare. Cu toate acestea doar la primria Popeti-Leordeni exist o persoan care s ndeplineasc att atribu iile de consiliere de conduit ct i de gestionare a declara iilor de avere i interese.

E.

Politici interne de avertizare

Cu privire la politicile interne de avertizare, din cele doar 3 institu ii care au putut rspunde solicitrii de informa ii nu s-a putut extrage o cantitate suficient de date relevant pentru nivelul ntregii regiuni. S-a putut constata doar c n cele 3 institu ii susmen ionate nu exist msuri interne pentru implementarea legii 571/2004.

Da 25%

Nu 75%

Grafic 2: Situa ia rspunsurilor primite cu privire la politicile interne de avertizare

F.

Sanc iuni disciplinare

Sanc iuni disciplinare au existat doar n cazul prefecturii Ilfov, iar acestea n numr de 55. Mai precis este vorba de 45 de func ionari publici cu func ie de execu ie i 10 de conducere. Printre sanc iunile aplicate men ionm retrogradarea din func ie pentru un an, destituire din func ia public, diminuarea salariului cu 10% pentru un an, n timp ce alte 11 cazuri sunt n curs de solu ionare pentru anul 2008. Sanc ionrile s-au fcut pentru achizi ionarea de bunuri cu nerespectarea OUG 60/200115, semnarea de ordine de plat a achizitiilor de bunuri si servicii cu nerespectarea prevederilor OMFP 1792/2002, nregistrarea de pl i n contabilitate cu nerespectarea prevederilor OMFP nr 1792/2002, refuzul de a semna o not de serviciu , nerespecarea principiului care guverneaz conduita profesional a func ionarilor publici sau nerespecarea circuitelor documentelor.

15

Sanc ionarea fcut pe baza nerespectrii OUG60/2001 este cu att mai bizar cu ct aceast ordonan a fost nlocuit n 2006 cu OUG 34/2006

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Concluzii
O prim concluzie ar fi aceea c accesul la informa ii cu privire la activitatea administra iei publice locale se face cu un grad de dificultate sporit. Din cele aproape 1000 de cereri de informa ii trimise, 38% dintre institu ii, fie nu au trimis rspunsuri, fie au fcut-o ntr-o manier inadecvat ceea ce denot o aplicare deficitar a Legii 544/2001.

Incomplet/ Inadecvat 12%

Nu 26% Da 62%

Grafic 1: Media de rspuns la cererile de informa ii

Mai mult, n mijloacele de cercetare aplicate, consultarea website-urilor institu iilor a fost evaluat ini ial drept un instrument esen ial n realizarea monitorizrii. Din pcate s-a constatat c o bun parte din aceste website-uri nu au con inutul adus la zi ori acesta este incomplet sau insuficient. n acelai timp, n cazuri mai mult sau mai pu in izolate, anumite institu ii au refuzat s furnizeze informa ii motivnd c respectivele date au caracter secret dei ele reprezint n fond informa ii publice, i pot fi ob inute n baza Legii liberului acces la informa ii de interes public. Dei, scopul monitorizrii nu a fost acela de a scoate n eviden problemele legate de aplicarea Legii 544/2001 n administra ia public local, trebuie remarcat maniera greoaie de colectare a datelor tocmai din pricina lipsei de transparen sau disponibilitate a anumitor institu ii n a oferi informa ii cu privire la propria activitate. Din perspectiva obiectivului principal al monitorizrii, respectiv acela de a evalua stadiul de implementare n care se afl instrumentul avertizrii n interes public la nivelul administra iei publice locale, din datele ob inute, rezult c acest proces este unul deosebit de lent dei institu iile aveau obliga ia legal de a i armoniza mecanismele interne cu Legea nr. 571/2004 n 30 de zile de la intrarea ei n vigoare. Din evaluarea realizat se poate conchide c Regulemantele de Ordine Interioar sunt n general nearmonizate, cazurile de avertizri n interes public lipsesc cu desvrire ceea ce ar putea indica slaba promovare a legii n rndul personalului ncadrat administra iei publice locale, consilierii de conduit exist ns n pu ine situa ii atribu iile acestora fac referire specific la avertizarea n interes public. Mai mult, atribu iile consilierilor de etic sunt rareori unificate cu cele ale responsabililor pentru gestiunea

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

declara iilor de avere i de interese. De asemenea nu de pu ine ori se ntmpl ca func iile susmen ionate s fie ocupate de func ionari de execu ie iar subordonarea acestora s se fac fa de aproape ntreaga ierarhie institu ional, ceea ce ridic serioase semnale de alarm n privin a capacit ii sau voin ei respectivului func ionar public de i ndeplini sarcinile.

ROI armonizat 30 25 20 15 10 5 0

Nr. Institu ii

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8


Grafic 2: Situa ia armonizrii ROI la nivel de regiuni de dezvoltare Un exemplu ilustrativ pentru lenta implementare a Legii 571/2004 poate fi ntlnit n cazul armonizrii Regulamentelor de Ordine Interioar, unde doar n Regiunile 3 i 5 armonizarea a fost fcut la aproape toate institu iile monitorizate, pentru restul regiunilor ns se nregistreaz un numr foarte sczut de armonizri. Mai mult, chiar i acolo unde armonizarea a fost fcut, anul acolo unde a fost precizat este de obicei 2007 sau chiar 2008, deci la cel pu in 3 ani dup intrarea n vigoare a legii. Din pcate nu multe se pot spune despre situa ia cazurilor de avertizare avnd n vedere numrul extrem de sczut de asemenea cazuri raportat de ctre institu ii. n cele mai multe regiuni, aparent nu au existat avertizri n interes public, iar acolo unde s-au ob inut informa ii n acest sens, a fost vorba n general de numai 2 sau 3 institu ii care au furnizat date. Nici ziarele de pe plan local, cel pu in cele care au disponibil i o variant electronic, nu au prezentat n paginile lor astfel de cazuri.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Nr. Institu ii

C. Etic

Responsabili 144/2007

Reg 8 Reg 7 Reg 6 Reg 5 Reg 4 Reg 3 Reg 2 Reg 1 0 5 10 15 20 25 30

Grafic 3: Situa ia pe regiune a conilierilor de etic i a responsabililor pentru gestiunea declara iilor de avere i de interese Situa ia consilierilor de etic i a responsabililor pentru implementarea Legii 144/2007 este una ceva mai bun, multe din institu iile monitorizate confirmnd nfiin area respectivelor func ii. Dup cum sa men ionat i mai sus totui, problema const n faptul c atribu iile celor dou posturi nu sunt unificate, iar n fia de post rareori se face referire la avertizarea n interes public. Se observ n acelai timp o mbunt ire calitativ a informa iilor primite n valul doi al solicitrilor de informa ii ca efect a campaniei de advocacy derulate de TI-Romnia mpreun cu coordonatorii locali. n unele cazuri, aceleai institu ii care n primul val fie nu au rspuns, fie au fcut-o ntr-o manier inadecvat, au prezentat de acast dat informa ii complete cu privire la propria activitate ori n anumite situa ii au revenit cu precizri pe adresa primului val de cereri de informa ii. Acest lucru denot impactul campaniei avut n materie de promovarea a Legii 571/2004 i de clarificare a diferite aspecte asupra manierii de implementare a instrumentului de avertizare n interes public. Este evident c nivelul de contentizare asupra Legii protec iei avertizorului de integritate este unul foarte sczut, un posibil motiv pentru aceast stare de fapt fiind chiar lipsa msurilor interne ale institu iilor pentru implementarea susmen ionatei legi, n condi iile n care este lipsit de echivoc faptul c armonizarea ROI se afl ntr-un stadiu precar. Pu ine au fost institu iile care au confirmat depunerea unor eforturi n plus pentru sporirea eficacit ii instrumentului de avertizare n interes public.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

Recomandri
Propunerile care le vom face au rolul de a dinamiza procesul de aplicare a reglementrilor cuprinse n Legea nr. 571/2004 privind protec ia avertizorilor de integritate i au la baz urmtorii piloni.

1. Promovarea dispozi iilor legale n rndul angaja ilor din sectorul public

Dei Legea nr. 571/2004 prevede n mod expres obliga ia pentru toate autorit ile i institu iile publice care cad sub inciden a ei de a-i armoniza regulamentul de ordine interioar cu dispozi iile acesteia, concluziile prezentului Raport de monitorizare demonstreaz c, la aproape 4 ani de la adoptarea legii, modul n cadre aceast obliga ie a fost ndeplinit las de dorit. n acest sens propunem urmtoarele ac iuni: elaborarea unor criterii pe baza crora autorit ile i institu iile publice s-i adapteze regulamentele de ordine interioar la dispozi iile acestei legi, pentru a evita preluarea preferen ial a unor articole din lege sau, mai grav, inserarea n text numai a unor trimiteri; desemnarea unor organe cu atribu ii de control i sanc ionare a autorit ilor sau institu iilor publice care nu i-au adaptat regulamentele de ordine interioar la dispozi iile acestei legi; obligarea institu iilor publice la organizarea de sesiuni de instruire i promovare a dispozi iilor Legii avertizorilor, n care s fie prezentate i valorile sociale care se doresc a fi aprate prin aceast lege; organizarea de sesiuni de instruire a organelor care au atribu ii de aplicare a dispozi iilor acestei legi care s aib ca obiectiv creterea gradului de contientizare a rspunderii pe care o au; ini ierea unor campanii n mass-media pentru promovarea acestei legi; mrirea ncrederii personalului din autorit ile i institu iile publice n organele cu atribu ii de control din cadrul institu iilor publice.

2. Evaluarea modului de aplicare a Legii nr. 571/2004

monitorizarea i evaluarea constant a modului de completare i transmitere a datelor i informa iilor referitoare la avertizorii de integritate, din cadrul rapoartelor privind respectarea normelor de conduit de ctre func ionarii publici, centralizate periodic de ANFP. monitorizarea respectrii Hotrrii de Guvern nr. 1346/2007, prin care a fost aprobat Planul de ac iune pentru ndeplinirea condi ionalit ilor din cadrul mecanismului de cooperare i verificare a progresului realizat de Romnia n domeniul reformei sistemului judiciar i al luptei mpotriva corup iei. Potrivit acestui document, urmeaz ca n scopul transparentizrii mecanismelor institu ionale de plngere administrativ, s se instituie obligativitatea publicrii practicilor disciplinare i a deciziilor luate de ctre comisiile de disciplin, n cazul func ionarilor publici,

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMNIA

precum i obligativitatea adoptrii unor recomandri cu caracter general la finele fiecrei decizii disciplinare privind func ionarii publici i publicarea recomandrilor privind normele de conduit, la nivelul fiecrei institu ii publice.

3. Amendamente legislative includerea n Codul de conduit pentru personalul contractual a unor prevederi similare celor aplicabile func ionarilor publici, potrivit crora dispozi iile Codului nu reprezint temei pentru derogarea de la dreptul func ionarului public de a face sesizri n baza Legii nr. 571/2004 privind protec ia avertizorilor de integritate extinderea ariei de acoperire a Legii nr. 571/2004 privind avertizorii de integritate pentru toate categoriile de angaja i din sectorul public, servicii publice (indiferent de forma lor de gestiune) i magistratur. completare Legii nr. 571/2004 cu dispozi ii care s prevad n mod clar sanc iunile i modul de angajare a rspunderii juridice a organelor cu competen de aplicare a acestei legi. Astfel, n cazul n care comisia de disciplin sau un organ similar acesteia nu public anun ul de invitare a presei sau a unui reprezentant al sindicatului sanc iunea stipulat n lege la acest moment este aceea a nulit ii raportului i a sanc iunii disciplinare aplicate, fr s se stipuleze sanc ionarea membrilor sau preedintelui respectivei comisii pentru nerespectarea legii, precum i procedura de sanc ionare. Precizarea exact a limitelor rspunderii ar reprezenta un factor de prevenire al eventualelor nclcri, prin avertizarea direct n lege asupra tipului de sanc iune care ar putea fi aplicat i ar descuraja aceste nclcri. instituirea unor sanc iuni administrative clar specificate pentru efii autorit ilor publice care vneaz anumite greeli minore ale persoanei din subordine care a fcut avertizri n interes public i se dovedete c pentru aceleai greeli al i angaja i nu au fost sanc iona i. Prin introducerea unei astfel de sanc iuni nu trebuie s se n eleag c avertizorul nu mai poate fi sanc ionat disciplinar dar se evit favoritismele sau exagerarea unor msuri cu caracter disciplinar, ca efect al avertizrii fcute.