Sunteți pe pagina 1din 7

SR EN ISO CEI 17050-1:2010

Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor Cerinte generale Standardul specifica cerintele generale pentru o declaratie de conformitate data de furnizor in situatiile in care se doreste sau este necesar sa fie atestata conformitatea unui obiect cu cerintele specificate. Obiectul unei declaratii de conformitate poate fi: un produs, un serviciu, un proces, un sistem de management, o persoana sau un organism. Scopul declaratiei este sa confere incredere in conformitatea obiectului la care face referire cu cerintele specificate in declaratie si sa precizeze in mod clar cine este responsabil pentru acea conformitate si declaratie. Emitentul unei declaratii de conformitate (organizatie sau persoana) trebuie sa fie responsabil pentru emiterea, mentinerea, extinderea, restrngerea, suspendarea sau retragerea declaratiei si pentru conformitatea obiectului acesteia cu cerintele specificate. Declaratia de conformitate trebuie sa se bazeze pe rezultatele unei activitati de evaluare a conformitatii (de exemplu incercare, masurare, auditare, inspectie sau examinare) efectuata de una sau mai multe prime, secunde sau terte parti. O declaratie de conformitate data de furnizor poate fi utilizata singura sau impreuna cu alta procedura de evaluare a conformitatii in domenii reglementate sau nereglementate. O declaratie de conformitate pentru un produs (inclusiv serviciu), proces, sistem de management, persoana sau organism, trebuie fundamentata pe documentatia suport sub responsabilitatea furnizorului. Acceptarea unei declaratii de conformitate data de furnizor este intarita prin pastrarea de informatii documentate, pe care furnizorul isi bazeaza declaratia si pe care le face disponibile, la cerere.

Certificate de testare
Certificatele de testare MEEI i TV Rheinland atest faptul c produsele ntrunesc cerinele de siguran aplicabile i standardele de calitate. Acestea reprezint instrumente de marketing valoroase. Cnd consumatorii vd un certificat de testarea MEEI i/sau TV Rheinland, pot fi siguri c achiziioneaz un produs sigur care a fost verificat conform unor cerine de siguran particulare de ctre o ter parte acreditat i este garantat de audituri de supraveghere regulate.

Certificatul GS TUV Rheinland


Certificatul german de aprobare a siguranei atest conformitatea cu legislaia german privind sigurana echipamentelor. Este un certificat recunoscut pentru produse electrice,

precum echipamentele de birou, dipozitivele electrocasnie i echipamentele industriale i este general acceptat n Europa. Certificatul GS TV Rheinland semnaleaz cumprtorului, clientului i consumatorului c produsul, precum i manualul de utilizare i procesului de producie, au fost testate de ctre o instituie autorizat precum TV Rheinland i sunt garantate prin audituri de supraveghere regulate.

Model declaratia de conformitate

1.)
DECLARAIE DE CONFORMITATE . (serie / nr. de identificare lot / data fabricaiei)

Noi, SC ...................................SRL Bucuresti cu sediul n strada .., nr.., nregistrat la Registrul Comerului .................cu nr. .., cod fiscal , telefon / fax (denumirea complet a persoanei juridice sau fizice autorizate ) asigurm, declarm, garantm pe propria rspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 privind regimul produselor i serviciilor care pot pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului c produsul / serviciul .... . .... (denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului arjei sau seriei, eventual sursele i numrul de exemplare) la care se refer aceast declaraie nu pot pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului i sunt n conformitate cu:.. .. (titlul i /sau numrul i data publicrii documentului / documentelor normative) . Locul i data emiterii: Numele i prenumele n clar i tampila

2.) DECLARATIE DE CONFORMITATE


Nr. ................ Noi, ......................................................................., (denumirea completa a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) ..............................................................................., (sediul) cu Certificat de inregistrare/Autorizatie nr. .............../................., asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, CA PRODUSELE CUPRINSE IN PREZENTA FACTURA , ................................................................................ (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, sarjei sau seriei, eventual sursele si numarul de exemplare) la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu ( ex: DOCUMENTELE NORMATIVE ALE PRODUCATORILOR SI/SAU NORMELOR EUROPENE IN VIGOARE......( in cazul in care nu cunoastem documentele normative sau nu putem face referire la nr. de inregistrare si data publicarii certificatului - certificat de conformitate).......................................................... (titlul si/sau numarul si data publicarii documentului/documentelor normativ/normative) ................................. ............................................ (locul si data emiterii) (numele si prenumele in clar si stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE GARANTAM CALITATEA PRODUSELOR CU PREZENTA FACTURA PE O PERIOADA ACORDATA DE PRODUCATAOR SAU IMPORTATOR CU CONDITIA CA UTILIZATORUL SA RESPECTE CONDITIILE DE TRANSPORT,MONTARE SI UTILIZARE PENTRU PRODUSELE INSOTITE DE CERTIFICATUL DE GARANTIE INDIVIDUAL , GARANTIA SE ACORDA CONFORM PREVEDERILOR SI CONDITIILOR PRODUCATORULUI INSCRISE IN ACESTA.

Hotararea guvernamentala
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. (1) Prezenta hotarare se aplica produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, nereglementate prin acte normative specifice referitoare la conditiile de introducere pe piata a produselor, respectiv a serviciilor. (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica produselor furnizate ca antichitati sau ca obiecte muzeistice. (3) In sensul prezentei hotarari, prin introducere pe piata se intelege actiunea de a face disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau reconditionat ori serviciu, in vederea distribuirii, utilizarii, respectiv prestarii. (4) Persoana responsabila cu introducerea pe piata a produselor este producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoana fizica ori juridica, dupa caz. Art. 2. - Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si a serviciilor numai in conditiile in care acestea nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului. Art. 3. (1) Pentru produsele nealimentare noi si serviciile prevazute la art. 2 alin. (1) producatorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul in Romania, trebuie sa asigure, sa garanteze si sa declare ca acestea nu pericliteaza viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, in situatia in care sunt instalate, utilizate, intretinute sau prestate, dupa caz, conform destinatiei si documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotarari. (2) In situatia in care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul in Romania, obligatia prevazuta la alin. (1) revine importatorului. (3) Pentru produsele nealimentare folosite sau reconditionate, prevazute la art. 2, obligatia prevazuta la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata. Art. 4. (1) Se considera ca sunt respectate cerintele referitoare la protectia vietii, sanatatii, securitatii muncii si protectiei mediului si se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi si prestarea serviciilor numai daca sunt insotite de declaratia de conformitate intocmita pe propria raspundere de catre producator, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul in Romania. (2) In situatia in care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul in Romania, obligatiile prevazute la alin. (1) revin importatorului. (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaratia de conformitate si se admite introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul european de conformitate CE prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Art. 5. - Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare folosite sau reconditionate numai daca sunt insotite de declaratia de conformitate intocmita pe propria raspundere de catre persoana responsabila cu introducerea pe piata a acestora. Art. 6. (1) Declaratia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, dupa caz, prin respectarea carora se asigura securitatea vietii, sanatatii, muncii si protectia mediului. (2) Documentele normative prevazute la alin. (1) pot fi standarde, specificatii tehnice si/sau coduri de buna practica.

(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezinta in termen de 72 de ore de la solicitare, traduse in limba romana daca este cazul. (4) Modelul declaratiei de conformitate este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si se redacteaza in limba romana. Art. 7. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate ori interzicerea prestarii serviciilor necorespunzatoare, dupa caz; b) nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 6, referitoare la obligatia ca produsele sau prestarea serviciilor sa fie insotite de declaratia de conformitate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate sau prestarii serviciilor pana la o data stabilita de organul de control impreuna cu persoana responsabila cu introducerea pe piata, pentru eliminarea neconformitatii. (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002. Art. 8. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele specializate ale administratiei publice care au atributii de control cu privire la introducerea pe piata a produselor si prestarea serviciilor, in conditiile legii. Art. 9. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997

Sper sa te ajute