Sunteți pe pagina 1din 4

ASIGURARI SI REASIGURARI 36.

Notiunea despre asigurari ca o categorie economica, functiile, rolul si importanta asigurarilor in activitatea economica Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica care se va numi asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator, platind asiguratorului o suma de bani numita prima de asigurare. Asiguratorul se obliga prin acesta contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care evenimentele prevazute in contract au loc. IMPORTANTA ASIGURARILOR ARE SI UN ASPECT ECONOMIC CARE CONSTA IN URMATOARELE: 1.Prin mijloacele sale specific, respective prin crearea unor comunitati de risc si aplicarea principiului mutualitatii in suportarea pagubelor, asigurarile contribuite la desfasurarea fara intrerupere a procesului de productie. 2.Prin plasamentele effectuate pe piata capitalului, asiguratorii contribuie la dezvoltarea creditului si la finantarea unor proiecte economice. 3.Asigurarea participa la finantarea unor actiuni de prevenire si combatere a unor evenimente generatoare de pagube, contribuind astfel la mentinerea integritatii drept stat, private si mixte. 4.Prin asigurarea si reasigurarea marfurilor ce fac obiectul raporturilor juridice de comert international precum si a mijloacelor cu care acestea sint transportate se poate procura valuta necesara acoperirii unor pagube sau se pot realize importanta economii in valuta. 5.Prin operatiuni de primire se cedare a unor riscuri pe piata international se contribuie la extinderea relatiilor comerciale international. FUNCTIILE ASIGURARILOR PE CARE ELE LE INDEPLINESC IN CADRUL SOCIETATII: A)F UNCTIA DE REPARTITIE se manifesta in primul rand in procesul de formare a fondului de asigurare iar in al 2-lea rand in dirijarea fondului de asigurare catre destinatiile sale legate (achitarea indemnizatiilor de asigurare, finantarea unor actiuni cu caracter preventiv, acoperirea cheltuielilor administrative si gospodaresti ) B)F UNCTIA DE CONTROL urmareste modul in care se incaseaza primele si a altor venituri, cum se efectueaza achitarile cu titlul de indemnizatie de asigurare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, cheltuielile administrative gospodaresti. 37.Clasificarea asigurarilor: ramuri, subramuri, tipuri si forme de asigurare Ramura sau domeniul la care se refera: -asigurari de bunuri(valorile materiale unei persoane fizice sau juridice) -asigurari de persoane(au ca obiect persoana fizica in sine) -asigurari de raspundere civila (Aici asiguratorul isi asuma obligatia de a plati despagubirea pentru prejudicial adus unor terte persoane). Forma juridica de realizare: a)asigurari prin efectul legii (obligatorii) interesul economic si social al intregii tari p/u apararea avutiei nationale, mentinerea continuitatii procesului de productie; b)asigurari facultative (contractuale) iau nastere pe baza contractului incheiat intre asigurator si asigurat. 38. Elementele tehnice ale asigurarilor, ce exprima conditiile generale ale asigurarilor Asiguratorul - este o persoana juridica inregistrata in RM care in conditiile legii cu privire la asigurari detine dreptul de a desfasura activitati de asigurare. Asiguratul - este persoana fizica sau persoana juridica care in schimbul prime a incheiat un contract de asigurare cu asiguratorul. Contractul de asigurare - actul juridic care se incheie intre asigurat si asigurator prin care asiguratorul se obliga sa plateasca prima de asigurare, iar asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa achite asiguratorului asigurarii despagubirea sau suma asigurata. Beneficiarul asigurarii - reprezinta persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la semnarea contractului de asigurare. Prima de asigurare - reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii despagubirii la producerea riscului asigurat. Fond de asigurare - este suma de bani destinata achitarii despagubirilor sau a sumelor asigurate calculata in baza de date statistice pentru fiecare tip de asigurare separat. Risc - este un eveniment posibil in viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de munca, viata sau sanatatea omului. Riscul asigurat-este un fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevazute in contractul de asigurare care odata produse pot genera prejudicii bunurilor sau persoanelor asigurate. Caz asigurat - Fenomenul sau evenimentul produs ca rezultat al riscului asigurat se numeste caz asigurat. Suma asigurata - partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii evenimentului pentru care s-a incheiat asigurarea. Valoarea bunului - costul de piata al bunului asigurat sau costul de circulatie al bunului respectiv. Paguba/dauna - reprezinta pierdere exprimata valoric suferita de un bun asigurat ca urmare a producerii unui fenomen impotriva caruia s-a incheiat asigurarea. Paguba poate si mai mica sau egala cu valoarea bunului asigurat.

39.Mecanismul asigurarii culturilor agricole. Constatarea, evaluarea pagubelor si stabilirea despagubirii pe asigurarea culturii agricole NU SUNT ACORDATE DESPAGUBIRI PENTRU PAGUBE PRODUSE DE: 1.Inghetul tirziu de primavera; 2.Deminuarea productiei din cauza nerespectarii normelor agrotehnice; 3.Operatii militare in timp de razboi. N U POT FI SUPUSE ASIGURARILOR: a.Recolta culturilor agricole care fiind cultivate pe parcursul a 3 si mai multi ani nu au rodit; b.Recolta plantatiilor multianimale care fiind in faza de fertilitate nu au rodit in ultimii 5 ani; c.Animalele bolnave precum si animalele care se afla in zona de carantina; d.Pierderile provocate de scaderea calitatii productiei agricole sau de reducerea preturilor acesteia. Constatarea, evaluarea pagubelor In cazul producerii daunei, asiguratul este asigurat sa depuna cel tirziu in 24 ore de la data in care se emite datele de identificare a contractului, obiectul asigurarii, cauza pierderilor, data inregistrarii pierderii, suprafata afectata si valoarea estimativa a pierderilor. ASIGURATORUL ESTE OBLIGAT IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA PRIMIRII INSTIINTARII SA INTOCMEASCA CU PARTICIPAREA REPREZENTANTILOR, DIRECTIEI , RAIONALE, AGRICOLE, SI AL SERVICIULUI ANTI - GRINDINA UN ACT DE CONSTATARE A PAGUBELOR IN CARE SE INDICA: -Estimarea influientei asupra recoltei, - A riscurilor asigurate si neasigurate, Metoda de calculatie si datele precizate despre suma pierderilor, -Suprafata afectata, - Cheltuielile efectuate de asigurat, -Calculul despagubirii de asigurare, Volumul recoltei pierdute se calculeaza prin diferenta dintre recolta asgirata si recolta obtinuta pe sectorul afectat cu exceptia pierderilor provocate de ricurile neasigurate. Cuantumul pagubelor se calculeaza ca produsul dintre volumul recoltei pierdute si preturile stabilite in contractul de asigurare. Metoda data de calcul se refera la pagubele partiale, in caz de pagube totala cuantumul se calculeaza reesind din suma asigurata care se diminuiaza in aproximativ 20% ce reprezinta cheltuielile neefectuate pentru recoltarea productiei agricole. 40.Mecanismul asigurarii animalelor. Constatarea, evaluarea pagubelor si stabilirea despagubirii pe asigurarea animalelor Asiguratorul poate oferi protectie prin asigurare a animalelor ce apartin persoanelor fizice sau juridice precum si acelor animale care se afla in posesia persoanelor fizice si juridice in baza contractelor incheiate. Sunt primite in asigurare doar animalele sanatoase ce au certificat de sanatate eliberat de medicul sanitar venterinar de circumscriptie. CATEGORIILE DE ANIMALE CARE NU POT FI ASIGURATE: 1.Animalele aflate in gospodariile care nu respecta regulile zooegienice si sanitar veterinare de ingrijire, hranire; 2.Animalele bolnave, inclusiv rahitice, istovite, oarbe sau cele care au suferit un accident ce poate duce la pierirea lor. Stabilirea cuantumului pagubei: Despagubirea de asigurare nu poate depasi asigurata si nici cuantumul pagubei produse. Cuantumul pagubei - reprezinta valoarea animalelor din care s-a scazut valoarea recuperarilor (carne, piele, lina) Cheltuielile efectuate de asigurat pentru salvarea, prevenirea sau micsorarea pagubei nu se iau in consideratie si nu se achita de catre asigurator. 41. Principiile protectiei asigurarilor proprietatii cetatenilor. Conditiile generale a asigurilor facultative ale bunurilor cetatenilor Conditiile generale de asigurare facultative a bunurilor sunt elaborate de fiecare companie de asigurare ce poseda licenta eliberata de Camera de Licenta din R.M. IN CONDITIILE GENERALE DE ASIGURARE FACULTATIVE A BUNURILOR CETATENILOR SUNT PREZENTATE DE OBICEI : -Obiectul asigurarii; -Cazurile de asigurare si tipurile de riscuri; -Locul de asigurare; -Suma asigurata; -Termenele asigurarii; -Modalitatea de calcul a primei de asigurare; -Obligatiile partilor; -Modalitatea de intocmire a actelor de constatare a pagubei. IN BAZA CONDITIILOR DE ASIGURARE FACULTATIVE POT FI ASIGURATE: 1.Bunuri ce apartin persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul in R.M. 2.Bunuri primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare, reparare, prelucrare, curatare, canzare ori spre a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor. 3.Bunurile care fac obiectul unor contracte de inchiriere sau locatiune. NU POT FI ASIGURATE BUNURILE CARE DIN CAUZA DEGRADARII NU MAI POT FI UTILIZATE POTRIVIT DESTINATIEI . 42.Conditiile generale si particularitatile asigurarilor de viata in RM. Riscurile in asigurarile de viata. Conditiile de asigurare stau la baza contractelor de asigurare, inglobind o serie de prevederi, cu caracter juridic, intrecare: modul de incheiere a contractului de asigurare, declansarea si incetarea raspunderii asiguratorului, stabilirea beneficiarilor de asigurare, modalitatea de calcul si plata a primelor de asigurare, modalitati de asigurare a contractelor etc. Asadar, asigurarile de viata reprezinta o componenta a asigurarilor de persoane, avind la baza conceptul de protectie de risc-viata. Particularitatile asigurarilor de viata: 1.calculul primelor si principiul echivalentei; 2.virsta de cuprindere in asigurare(de la 16 ani la 60 ani); 3.cuprinderea selectiva in asigurare, a persoanelor, dupa starea sanatatii si virsta(persoanle bolnave nu sunt cuprinse in asigurare, in unele cazuri la asigurarile contractate pe baza examinarii medicale a asiguratilor, conditiile de asigurare stipuleaza cerinta asigurarii asa-numitor riscuri anormale); 4.modificarea unor elemente in cursul asigurarii(ex.durata asigurarii,suma asigurata,durata platii primelor de asigurare); 5.dreptul la suma asigurata redusa si la

reactivitatea asigurarii(reactivitatea asigurarii, este un drept al asiguratilor); 6.obtinerea sumei de rascumparare(conditiile de asigurare precizeaza dreptul asiguratului la obtinerea sumei de rascumparare in cazul in care, platind primele de asiguare pe o perioada de timp(limita minima la sigurari-2 ani), aceasta solicita incetarea contractului prinn plata sumei asigurate); 7.dobinda la imprumutul acordat in asigurarea de viata(obligatia asiguratului de a plati dobinda la acest imprumut, chiar daca s-ar putea spune ca se imprumuta din banii sai) Riscurile in asigurarile de viata: a)risc de supravietuire-asiguratorul se angajeaza sa plateasca asiguratului, la expirarea contractului, suma asigurata, cu conditia ca aceasta sa fie in viata; b)risc de deces-protejeaza asiguratul imporiva riscului de deces. 43.Esenta si destinatia asigurarilor de raspundre civila. Asigurarea de raspundere civila legala, acopera compensarea si costurile pe care asiguratul trebuie sa le plateasca in favoarea unei alte parti, pentru daunele suferite de partea respectiva din cauza asiguratului. Este vorba de prejudiciile ce pot fi produse in anumite imprejurari si pentru care o persoana fizica sau juridica raspunde potrivit legii. In asigurarile de raspundere civila spre deosebire de celelalte asigurari (de bunuri si persoane) pe linga asigurator si asigurat daca se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine si o a treia persoana - tertul pagubit. Existenta acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana pagubita sa primeasca despagubirea cuvenita iar pe de alta, ca patrimoniu asiguratului sa ramana neatins, deoarece in schimbul primelor de asigurare platite, el nu mai poate fi platit, pe cale judiciara pentru prejudiciul produs. Prin aceasta asigurare sunt protejate bunurile si afacerile persoanelor fizice sau juridice si sunt oferite sumele necesare compensarii materiale pentru prejudiciile suferite de o terta persoana, necunoscuta in momentul incheierii politei de asigurare. Astfel incat persoana prejudiciata, tertul, va fi despagubita iar asiguratul isi poate pastra bugetul neatins, cu conditia respectarii contractului de asigurare si a platii primei solicitate de asigurator. Obiectul asigurarii de raspundere il prezinta: prejudiciile de care asiguratul raspunde in baza legii fata de terte persoane si cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil. 44. Necesitatea, formele si metodele reasigurarilor Necesitatea reasigurarii - Reasigurarea face in acest fel, ca pierderea suferita de o societate de asigurare sa fie dispersata intre una sau mai multe societati de reasigurare. De aceea reasigurarea se mai numeste si asigurarea asigurarii. La ra 545g64f ndul lor reasiguratorii se pot proteja impotriva riscurilor asumate prin contractele de reasigurare cu companiile cedente, transferand o parte din riscuri catre alti reasiguratori, operatiunea fiind cunoscuta sub numele de retrocedare. Forme si metodele de reasigurare 1)reasigurarea proportionala - Prin acest tip de reasigurare, reasiguratorul accepta o raspundere stabilita ca un procent (o proportie) din suma asigurata initial prin contractul de asigurare. Astfel daunele care se inregistreaza se repartizeaza intre compania cedenta (reasigurat) si reasiguratori direct proportional cu raspunderea acordata:a.contract cota-parte, contract excedent de suma. 2)reasigurarea neproportionala - Prin contractele de reasigurare neproportionala reasiguratorul participa numai la acoperirea daunelor ce depasesc limita stabilita de compania de asigurari cedenta si retinuta in contul sau. a.contractul excedent de dauna,contract oprire de dauna. 45.Gestiunea financiara a societatii de asigurare. Veniturile si cheltuielile de asigurare Producerea riscurilor asigurate oblig societile de asigurri la efectuarea de cheltuieli cu achitarea despgubirilor i a sumelor asigurate. n acest scop, este necesar ca orice asigurtor s concentreze la dispoziia sa un volum important de venituri. Pentru ca pe parcursul desfurrii activitii de asigurare s se poat realiza echilibrul ntre venituri i cheltuieli, se impun ncasarea ritmic a veniturilor i efectuarea cheltuielilor n concordan cu prevederile din bugetul de venituri i cheltuieli. Veniturile unei societi de asigurri apar, n principal, sub forma primelor de asigurare. Cu toate acestea, deoarece pe lng primele de asigurare mai pot fi realizate i alte venituri, este necesar gruparea acestora dup provenien. Astfel, la o societate de asigurri care practic att asigurri obligatorii, ct i asigurrile facultative, veniturile se prezint dup cum urmeaz: Venituri realizate sub forma primelor de asigurare, concretizate n: -Primele aferente asigurrilor obligatorii(dac este cazul, separat pe ramuri de asigurare: bunuri, persoane i rspundere civil, respectiv pe categorii de asigurai persoane fizice sau persoane juridice); -Primele provenite de la asigurrile facultative, dup cum urmeaz: a)primele ncasate din asigurrile fcaultative de bunuri(asigurarea animalelor, gospodariilor); b)prime ncasate din asigurrile facultative de persoane(asigurari de viata, asigurari de accidente); c)prime ncasate din asigurrile facultative de rspundere civil(auto); -Venituri din asigurri i reasigurri n valut. Dac societatea de asigurri practic i reasigurri, atunci veniturile legate de acestea se evideniaz distinct i apar sub urmtoarele forme: prime provenite de la reasigurri primite; dezdunri n valut; refracii asupra primelor cedate n reasigurare; recuperri i regrese din despgubiri n valut; alte venituri din reasigurri. Cheltuielile unei societati de asigurari pot fi grupate n functie dedestinatia lor, astfel: cheltuieli pentru plata despagubirilor si asumelor asigurate;

cheltuieli privind constituirea rezervelor tehnice;cheltuieli privind constituirea si administrarea fondului de asigurare;cheltuieli financiare; cheltuieli exceptionale. Cheltuieli pentru plata despagubirilor pot fi ntlnite sub urmatoarele forme: 1.despagubiri privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto; 2.privind asigurarile facultaive de bunuri (pe feluri de bunuri si pe categorii de asigurati); 3.despagubiri privind asigurarile facultative de raspundere civila.

46.Rolul asigurarilor ca instrument de gestiune a riscurilor financiare in cadrul intreprinderii Sa incepem de la aceea ca in R.M, companiile de asigurari nu isi asuma riscul de asigurare a intreprinderilor mari. Intreprinderile mici si mijlocii asigura: -marfurile; -asigura viata si sanatatea unor categorii de lucratori; - mijloacele de transport; -nivelul de risc de tara(cataclisme politice, razboi); -asigurarea impotriva riscurilor de provenienta naturala(inundatii, cutremur). Rolul Asigurrilor Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se intampla in jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Dar natura nu este singura care ne afecteaza si ne provoaca pagube. Accidente se intampla la tot pasul, iar jaful, furturile, talhariile, toate tin de natura umana. Riscurile acestea vor exista intotdeauna. Dar mai sunt si altele, in legatura cu sanatatea, cu activitatea profesionala, si, riscuri privind marfurile sau activele companiiei. De aceea este foarte bine sa incercam sa transferam riscurile asupra altcuiva. Acestea sunt motivele pentru care au aparut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare. Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri in schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume il pune pe asigurat la adapost de problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de alata natura, ii poate salva firma de la probleme financiare care ar putea duce la faliment.