Sunteți pe pagina 1din 12

Liste

Liste neordonate

cele mai intalnite liste in cadrul


documentelor HTML
pentru a marca inceputul si sfarsitul unei
liste neordonate se foloseste elementul
UL.
fiecare lista contine un set de elemente
numite "itemi", prezenta unui item in cadrul
unei liste marcandu-se cu ajutorul
elementului LI.
ficare item al listei va avea un marcaj
in fata sa, corespunzator nivelului de
subordonare al listei
marcajul poate fi ales cu ajutorul
atributului Type, iar valorile posibile
sunt:
disc - pentru un cerculet plin
circle - pentru un cerculet gol
square - pentru un patratel plin
Liste ordonate
atribuie ca marcaj fiecarui item un element
(numar, litera) prin care se evidentiaza
ordinea sa in cadrul listei
sunt marcate in interiorul documentului cu
ajutorul elementului OL.

atributul Type stabileste care va fi


marcajul de ordonare in lista al fiecarui
item .
Valorile acestuia pot fi:
1 pentru cire arabe:1,2,3,... (valoare
implicita)
a pentru litere mici:a,b,c,...
A pentru litere mari:A,B,C,...
i pentru cifre romane tiparite cu
litere mici:i,ii,iii,iv,...
I pentru cifre romane tiparite cu
litere mari:I,II,III,IV,...
<html><head><title>Liste ordonate</title></head>
<body>
<h1>Liste ordonate</h1>
<hr>
<p>
<h2>Lista ordonata implicita:</h2>
<ol>
<li>element 1</li>
<li>element 2</li>
<ol>
<li>element 2.1</li>
<li>element 2.2</li>
</ol>
<li>element 3</li>
<ol>
<li>element 3.1
<ol>
<li>element 3.1.1</li>
<li>element 3.1.2</li>
</ol>
</ol>
</ol>
<hr>
<p>
<h2>Folosirea atributului
<b>"type":</b></h2>
<ol type="A">
<li>element 1</li>
<li>element 2</li>
<ol type = "i">
<li>element
2.1</li>
<li>element
2.2</li>
</ol>
<li>element 3</li>
<ol type="i">
<li>element 3.1
<ol type="a">
<li>element
3.1.1</li>
<li>element
3.1.2</li>
</ol>
<li>element
3.2</li>
<P>
<h2>Folosirea atributului "value"</h2>
<ol>
<li value="10">Element 1</li>
<li value = "100">Element 2</li>
<ol type="i">
<li value="5">Element
2.1</li>
<li value = "10">Element
2.2</li>
</ol>
<li >Element 3</li>
</ol>
</body>
</html>
Liste de definitii

sunt folosite pentru a prezenta si "defini"


un anumit numar de elemente numite
termenii listei.
<DL> si </DL>
In cadrul listei, o definitie este alcatuita din
doua parti:
Termenul definit marcat de controalele
<DT> </DT>
Descrierea definitiei <DD> </DD>
<html> <head><title>Liste de definitii</title> </head>
<body> <h1>Liste de definitii</h1>
<hr>
<p>
Va prezentam cateva dintre formele si genurile muzicale intalnite:
<dl>
<dt><b>ADAGIO</b></dt>
<dd>indica tempoul linistit, rar al unei piese muzicale. Acest termen este
precizat de compozitor la inceputul unei lucrari sau pe parcurs. <br>
In ciclul de sonata clasica, <b>adagio</b> reprezinta partea lenta ce
Realizeaza contrastul cu partile extreme, de regula repezi. </dd>
<dt><b>ALEGRIAS</b></dt>
<dd>dans popular spaniol in masura de 3/4, unul dintre cele mai vechi din
repertoriul de cantece si
dansuri <em>flamengo</em>, specifice Andaluziei (sudului Spaniei).</dd>
<dt><b>ALLEMANDA</b></dt>
<dd>dans popular de origine germana, cunoscut inca din sec. XVI care a sufer
in decursul timpului transformari de ordin melodic, ritmic si mai ales de
structura, atingand cea mai evoluata forma in suitele instrumentale
si orchestrale ale lui Johann sebastian Bach.(...)</dd>
</dl>
</body></html>