Sunteți pe pagina 1din 5

S-au realizat

Derularea Se constata
Efectuarea niste modificari
planului de anumite
evaluarii initiale ale structurii
audit probleme
organizatorice

Se
initializeaza
Obiective si criteriile audit
de audit;
Importanta Plan de
proceselor si de audituri
neconformitatile de interne 822-
Plan de audit 01-01
la ultimul audit

Experienta si
Independenta
Numirea auditoriilor intruirea neceara
acestora fata de
pentru auditarea
procesul auditat
procesului
Conducatorul
echipei initiaza
auditul
SR EN ISO
19011:2003
Se prezinta scopul
Standardul de
auditului si
referinta SR EN ISO
stabilirea unui mod
9001:2008
de lucru comun

Procedurile sistemului Incepe auditul


de management al propriu-zis
calitatii

Se stabileste daca documentele aplicabile si


implementarea sistemului calitatii in zona autidiata
sunt corecte, completate si eficace
Discutii, examinarea
documenteleor si Raportul de audit Raport de audit
observarea activitatilor si intern intern 822-01-02
situatiilor

Auditatul stabileste masurile de tartare a neconformitatilor


si a actiunilor corrective adecvate, pe care le poate discuta Raport de audit
cu echipa de audit, urmand sale inscribe in raportul de corrective 852-01-01
actiuni corective

Raportul de audin este semnat de audit si Raport de audit


de proprietarul de process auditat corrective 822-01-02
Auditul este considerat
finalizat numai dupa Auditatul are responsabilitatea de a initia si efectua
verificarea implementarii si toate actiunile corrective necesare pentru a elimina
inchiderea actiunilor neconformitatile trecute in raportul de audit
corective

La data stabilita dupa verificarea implementarii


actiunilor corrective, auditoria efectuiaza audit de
eficacitate al actiunilor intreprinse

Auditatul stabileste noi actiuni


corrective de implementat, iar
impreuna cu conducatorul
Actiuni echipei de audit stabileste
corrective NU data unui audit de eficacitate
eficace

DA
Raportul de
Auditorii incheie actiunea corectiva si predau raportul actiuni corrective
de actiuni corrective la RMC 852-01-01

Rapoartele de audit sunt utilizate ca si date de intrare


la sendintele de analiza sistemului de management al
calitatii

Analiza
SMC 560-01

S-ar putea să vă placă și