Sunteți pe pagina 1din 17

INSTITUȚII EUROPENE

P R O F. U N I V. D R . A U G U S T I N F U E R E A
PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA
INSTITUŢIILOR UE

- principiul autonomiei de voinţă

- principiul atribuirii de competenţe

- principiul echilibrului instituţional

18/01/2018 2
Instituţiile UE

18/01/2018 3
PARLAMENTUL EUROPEAN

18/01/2018 4
Parlamentul European
(PE)

Grupuri Politice Presedintie Comisii Permanente

Plen
750 + 1 parlamentari

Cetateni Europeni

18/01/2018 5
PARLAMENTUL EUROPEAN

- alegeri o dată la 5 ani,


- vot universal, direct

- autoritate bugetară

- participă, în cadrul procedurii ordinare, la luarea deciziei în cadrul UE

- supervizare democratică a executivului

- control asupra aparatului administrativ (anchete, petiţii)


Consiliul
Sediul

Consiliul se întrunește, de regulă, la


Bruxelles.

În aprilie, iunie, octombrie, unele


întruniri au loc la Luxembourg.

Cladirea Justus Lipsus - Bruxelles

18/01/2018 7
FUNCŢIONAREA CONSILIULUI

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI RIDICĂ, ÎN PRINCIPAL,

- PROBLEMA PREŞEDINŢIEI,

- A MODULUI DE DELIBERARE ŞI

- A ORGANELOR AUXILIARE
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI

PRIN ROTAŢIE,
DE CĂTRE FIECARE STAT MEMBRU,
PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI
Consiliul
COREPER

Comitetul Reprezentanților Permanenți:

 Membrii COREPER sunt reprezentanți ai țărilor membre ale UE, la nivel de


ambasadori sau adjuncții acestora.

 Rolul COREPER este acela de a căuta obținerea consensului și rezolvarea unor


probleme de natură politică înainte ca propunerile să fie supuse votului din Consiliu.

18/01/2018 10
Componenţa Comisiei Europene

28 membri

Atribuţii

- drept de inițiativă legislativă


- „gardian al tratatelor” - controlează respectarea şi aplicarea corectă a dreptului
UE
- gestionează şi aplică dispoziţiile UE
- reprezintă UE pe lângă organizaţiile internaţionale
CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII
EUROPENE
- Luxemburg -
Curtea de justiţie

Componenţă
 28 judecători (mandat = 6 ani; reînnoire = 3 ani);
 11 avocaţi generali;
 1grefier;
 1judecător raportor.

Organizare şi funcţionare
 Excepţia = şedinţe plenare.
 Regula = Camere în cadrul Curţii.
 Deliberează valabil numai în prezenţa unui număr impar de judecători.
 Deliberările Curţii şi ale Camerelor au loc sub forma aşa-numitei „Camere de
Consiliu”
 Preşedintele nu are un vot dominant.
 Sistemul UE nu reproduce instituţia „judecătorului naţional” ori a „judecătorului
ad-hoc”.
 Procedeul „opiniei separate” nu este admis.
Competenţa “ratione personae”

Soluţionează litigii între:

 State membre.

 State membre – instituţii UE.

 Instituţii UE.

 Particulari, persoane fizice şi juridice, resortisanţi ai statelor membre, cu


îndeplinirea anumitor condiţii.

 Particulari – organe/instituţii UE.


Competenţa “ratione materiae”

Misiunea principală a Curţii = interpretarea, aplicarea uniformă a dreptului UE!

 efectuează controlul legalităţii actelor juridice ale UE (acțiunea în anulare, excepţia


de ilegalitate şi recursul în carenţă)

 interpretează unitar tratatele şi actele derivate (acțiunea în interpretare şi în


aprecierea validităţii)

 controlează legalitatea acţiunilor sau omisiunilor statelor membre în raport cu


dispoziţiile tratatelor tranşând litigiile dintre acestea

 soluţionează acţiuni cu privire la repararea pagubelor cauzate de organele Uniunii


sau de agenţii acestora
 soluţionează litigiile privind raporturile funcţionarilor UE cu organele de care
depind

 devine instanţă arbitrală, dacă o clauză compromisorie există în acest sens într-un
contract încheiat de UE

 acţionează ca instanţă de recurs de ultim grad în raport cu TPI

 este o instanţă internaţională, putând tranşa litigii între statele membre, dacă acestea
sunt în legătură cu obiectul tratatelor şi dacă între statele litigante a intervenit un
compromis

 dispune de o competenţă consultativă


Tribunalul
Componenţă, funcţionare
 28 judecători, aleşi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii
mandatului lor
 Tribunalul nu are în componenţă avocaţi generali
 Regula funcţionării Tribunalului = acţiunea în cadrul Camerelor
 Excepţia = acţiunea în plen

Competenţa:
 litigiile dintre UE şi agenţii săi

 Acțiunile formulate împotriva unei instituţii a UE de către persoane fizice,


care se referă la punerea în practică a regulilor de concurenţă aplicabile
întreprinderilor

 Acțiunile în despăgubire, care urmăresc repararea prejudiciilor provocate de


o instituţie a UE, ca urmare a unui act sau a unei reţineri care face obiectul
unei acțiuni în anulare sau, în lipsă, formulat de acelaşi reclamant şi care
ţine de principala competenţă a Tribunalului.