Sunteți pe pagina 1din 15

Amos

Cap. 3
1. ¶ Ascultaţi cuvîntul
acesta,
pe care-l rosteşte Domnul
împotriva voastră,
copii ai lui Israel,
împotriva întregei familii
pe care am scos-o
Amos Cap. 3

2. ,,Eu v'am ales


numai pe voi
dintre toate familiile
pămîntului:
de aceea vă voi şi pedepsi
pentru toate nelegiuirile
voastre.
Amos Cap. 3

3. Merg oare
doi oameni împreună,
fără să fie învoiţi?
Amos Cap. 3

4. Răcneşte leul în pădure,


dacă n'are pradă?
Sbiară puiul de leu
din fundul vizuinei lui,
dacă n'a prins nimic?
Amos Cap. 3

5. Cade pasărea
în laţul de pe pămînt,
dacă nu i s'a întins o cursă?
Se ridică laţul dela pămînt,
fără să se fi prins ceva în
el?
Amos Cap. 3

6. Sau sună cineva


cu trîmbiţa într'o cetate,
fără să se spăimînte
poporul?
Sau se întîmplă o
nenorocire
într'o cetate,
fără s'o fi făcut Domnul?
Amos Cap. 3

7. Nu, Domnul Dumnezeu


nu face nimic fără
să-Şi descopere taina Sa
slujitorilor Săi prooroci.
Amos Cap. 3

8. Leul răcneşte:
cine nu se va speria?
Domnul Dumnezeu
vorbeşte:
cine nu va prooroci?”
Amos Cap. 3

9. ¶ Strigaţi de pe
acoperişul
palatelor Asdodului
şi de pe palatele ţării
Egiptului,
şi spuneţi: ,,Strîngeţi-vă
pe munţii Samariei, şi
vedeţi
ce neorînduială mare
Amos Cap. 3

10. Nu sînt în stare


să lucreze cu neprihănire,
zice Domnul, ci îşi
grămădesc
în palate comori cîştigate
prin sîlnicie şi răpire.”
Amos Cap. 3

11. De aceea,
aşa vorbeşte Domnul
Dumnezeu: ,,Vrăjmaşul
va împresura ţara,
îţi va doborî tăria,
şi palatele tale vor fi
jăfuite!”
Amos Cap. 3

12. Aşa vorbeşte Domnul:


,,După cum păstorul
scapă din gura leului
numai două bucăţi de
picioare sau un vîrf de
ureche,
aşa vor scăpa copiii lui
Israel
cari stau în Samaria
Amos Cap. 3

13. Ascultaţi, şi spuneţi


lucrul acesta casei lui Iacov,
zice Domnul Dumnezeu,
Dumnezeul oştirilor:
Amos Cap. 3

14. ,,În ziua cînd voi


pedepsi
pe Israel pentru
fărădelegile lui,
voi pedepsi şi altarele din
Betel;
coarnele altarului vor fi
Amos Cap. 3

15. Voi surpa casele de


iarnă
şi casele de vară;
palatele de fildeş se vor
duce,
şi casele cele multe
se vor nimici, zice Domnul.”