Sunteți pe pagina 1din 9

PARTENERIATUL scoalĂ -

familie, o necesitate
Calitate în educație

• Implicarea familiei deși cere energie și efort ,trebuie

considerată un element legitim al educației care

influențează dezvoltarea elevilor și învățarea.

(Connard, Novick, 1996)


EDUCAȚIA DE CALITATE

 Este centrată pe clienții și beneficiarii serviciilor educaționale

 Se realizează prin dialog și parteneriat

 Asigură participarea actorilor educaționali

 Asigură funcționarea eficientă a sistemului de comunicare


formală externă cu părinții

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA COLABORĂRII ȘCOALĂ-FAMILIE


OBIECTIVE în realizarea parteneriatului
școală-familie
• Este necesară o redefinire a echilibrului educațional
dintre deciziile luate de școală și inițiativele venite din partea
părinților.

• Este nevoie să se treacă rapid de la rolul autoritar și unic


al școlii , la un sistem de valori cu importanță pe inițiativa
responsabilă venită din partea părinților implicați în educația
copiilor.

• Dascalul trebuie să conducă cu maximă eficiență relațiile


cu părinții transformându-i pe aceștia în aliați și colaboratori.
IMPORTANȚA COLABORĂRII
ȘCOALĂ-FAMILIE
• Modalitatea prin care interrelaționează părinții și dascălii iși
pune amprenta pe formarea și instruirea copilului.

• Comunicarea școală familie trebuie să fie eficientă și


presupune o unitate în acțiuni și cerințe, având același țel:
binele copilului.

• În relația școală – famile trebuie să existe relații de respect, de


acceptare reciprocă, de simpatie și admirație reciprocă, nu de
suspiciune, nedumerire sau iritare și provocare.

• Să nu uităm că a instrui este mai ușor decât să educi, tocmai


în acest sens este nevoie de colaborare între școală și familie
OPERAȚIONALIZAREA ACȚIUNILOR
PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE
• Comunicaţi părinților misiunea, valorile, politicile școlii
Viziunea unei şcoli trebuie să dea posibilitatea tuturor celor
implicaţi în viaţa şcolară să contribuie la construcţia ei şi la
realizarea misiunii stabilite . Misiunea organizaţiei reprezintă
raţiunea sa de a fi, motivul fundamental pentru care scoala există.
Dacă toți copiii au șanse egale pentru succes, atunci școlile
trebuie să aibă așteptări înalte pentru toți elevii. Acest mesaj va fi
explicat părinților și elevilor de către director și profesori.
• Practicați politica porților deschise
Invitați părinții la activități variate, nu doar la "ședintele
cu părinții". Vor înţelege mai ușor obiectivele școlii. Explicați-le
părinților cum și când pot veni la școală să vă întâlnească;
vorbiți-le despre regulile școlii.
OPERAȚIONALIZAREA ACȚIUNILOR
PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE

• Pentru a încuraja implicarea părinților, școlile au nevoie să


comunice frecvent și clar cu părinții și să le ceară părerile în
deciziile care-i privesc pe copiii lor (de exemplu, disciplinele
opționale sau regulamentul școlii).

• Elaborați calendarul activităților școlare ale elevilor, dar și un


calendar cu activități la care pot participa părinții. Imaginați
activități care să-i surprindă plăcut pe părinți și mai ales, care
să le dea posibilitatea să-și pună în valoare calitățile personale
sau pe cele de părinte.
OPERAȚIONALIZAREA ACȚIUNILOR
PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE

• Asigurați părinții de respectul și încrederea acordată, esențială este și


asigurarea confidențialității.

• Folosiţi periodic un chestionar privind interesele părinților.

• Creați un mediu confortabil în timpul întâlnirilor cu părinții, astfel


încât aceștia să se simtă liberi să își exprime opiniile, să vă adreseze
întrebări, să facă recomandări și să împărtășească informații.
CONCLUZIE
„ Școala pentru a da roade are nevoie de sprijinul conștient și de
colaborarea cu părinții. Educația dată în școală se dovedește a fi
muncă irosită și ineficace dacă familia e ostilă și indiferentă.”
H.H. STERN- Educația părinților în lume

Trebuie spus că cei doi factori educativi, școala și familia,


trebuie să aibă același scop - formarea personalității umane
integrale și armonioase.