Sunteți pe pagina 1din 1

Importanţa muncii fizice şi a muncii intelectuale

Munca fizică şi munca intelectuală sunt necesare şi


importante în orice epocă ne-am afla, deoarece aceste două tipuri
de munci sunt benefice şi utile, benefice atât pentru suflet, minte
şi corp, cât şi pentru rezultatele minunate ale acestor tipuri de
muncă. Obiectele valoroase, creaţiile importante, cărţile sunt valori
cu adevărat minunate care voi dăinui întoteauna în timp. De
asemenea, este bine ca oamenii, indiferent de vârstă, să fie
învăţaţi să muncească, deoerece munca îi înnobilează pe oameni.
Bineînţeles că toate domeniile de activitate sunt foarte bune,
deoerece oamenii nu le-au inventat şi nu le-au pus bazele
întâmplător.
Câteva exemple:
Munca profesorilor constă în a le preda elevilor, a-i
îndruma şi a le călăuzi paşii spre ceea ce este valoros şi
important în parcursul lor profesional şi de a-i îndruma întotdeuna
cu multă răbdare, devotament şi chibzuinţă. Profesorii au un rol
foarte important şi este bine ca dumnealor să aibă credinţă
puternică atunci când îi învaţă pe elevii lor.
Munca medicilor este şi ea foarte valoroasă, deoarece
medicii sunt cei care le oferă pecienţilor îndrumări, sfaturi foarte
necesare pentru sănătatea lor fizică şi mentală, iar la nevoie le pot
administra tratamente care le pot salva viaţa.
Munca muncitorilor, a inginerilor, a tuturor oamenilor care
duc plus valoare societății, contribuind la realizarea unor valoroase
clădiri, uzine, mașini, instrumente medicale, materiale pentru elevi
ș.a. este foarte importantă și trebuie să fie prețuită și respectată.