Sunteți pe pagina 1din 19

Dimensiunile educației

BUNESCU Adina
CARACTERISTICI GENERALE
1. Educația intelectuală
2. Educația morală
3. Educația profesională
4. Educația estetică
5. Educația fizică
6. Educația religioasă
7. Educația tehnologică
8. Educația sexuală
Dimensiunile educației reprezintă ansamblul
valorilor pedagogice fundamentale:

bine, adevăr, frumos, util, sacru.


Educația intelectuală
 Scop-trecerea de la înțelegerea noțiunilor,
teoriilor, principiilor la intelectualizarea
personalității.
 Obiectivele educației intelectuale

Informarea intelectuală & Formarea intelectuală


Educația morală
 Scop – interiorizarea componentelor moralei
sociale în structura personalității individului.
Obiectivele educatiei morale
Formarea

conștiinței morale & conduitei morale


Educația profesională
 Scop – inițierea în profesie, precum și specializarea.
 Obiectivele educației profesionale:
 Formarea orizontului cultural-profesional
 Formarea unor deprinderi
 Formarea și dezvolatarea intereselor de cunoaștere, a
dragostei față de profesie
Educația tehnologică
 Scop- facilitarea comportamentului autonom de
adaptare a persoanei la specificul tehnologic al vieții
cotidiene.
Obiectivele educatiei tehnologice

Aplicarea cunoștințelor & Stimularea creativității


Științifice în activitatea tehnice
socială
Educația estetică
 Scopul – pregătește indivizii pentru actul de
valorizare –receptare-asimilare și de creare a
valorilor estetice.
Obiectivele educației estetice

Formarea receptorului Formarea creatorului


de artă de artă

ATITUDINEA ESTETICĂ
Educația religioasă
 Scop- transmiterea valorilor religioase cît și formarea
unei conduite în conformitate cu morala creștină

 Obiectivele educației religioase:


 Informarea religioasă
 Formarea conștiinței religioase
 Formarea conduitei religioase
Educația fizică
Obiectivele educației fizice
Intărirea sănătății Dezvoltarea psihică
și & și
călirea organismului formarea personalității

dezvoltarea dezvoltarea proceselor


capacităților fiziologice, cognitive, afective,
a motricității, a concepțtiei a trăsăturilor de
Igioenico-sanitare personalitate

MENS SANA IN CORPE SANO


Educația sexuală