Sunteți pe pagina 1din 13

PRODUSE CERAMICE

Ţiglele şi coamele pot fi impregnate, colorate în masă, sau


glazurate cu glazuri transparente sau opace, incolore sau
divers colorate.
Ţiglele, după formă şi modul de obţinere pot fi:
 - ţigle-solz trase prin filieră;
 - ţigle cu jgheab trase;
 - ţigle cu jgheab presate.

1. Ţigle solz, trase prin filieră - sunt prevăzute pe faţa de


aşezare cu unul sau două ciocuri (tip A sau tip B), care
servesc la prinderea de şipcile acoperişului.
Aşezarea ţiglelor se face în sistem solzi, adică rândul superior
se suprapune peste cel inferior în vederea etanşării faţă de
apă. Datorită acestui sistem de aşezare suprafaţa utilă a
ţiglei este de 45%. Totodată şi greutatea acoperişului este
mai mare şi în concluzie sunt neeconomice.

2. Ţigle cu jgheab trase, au forma dreptunghiulară şi sunt


prevăzute de-a lungul laturilor lungi pe o parte cu un uluc şi
pe cealaltă parte cu profile ce permit îmbinarea etanşă a
ţiglelor.
Pe partea posterioară a ţiglei se află un cioc prevăzut cu un
orificiu pentru legarea ţiglelor cu sârmă de şipcile şarpantei.
Masa maximă a unei ţigle uscate este 2,400 kg.
PRODUSE CERAMICE

Ţiglele cu jgheab presate, au forma dreptunghiulară şi


se fabrică prin presarea masei ceramice crude în
tipare la o presă specială, în următoarele sortimente:
 - ţigla cu două jgheaburi laterale şi patru ciocuri;
 - ţigla cu două jgheaburi laterale şi la două capete şi
patru ciocuri;
 - ţigla cu dublu falţ.

Ţiglele presate cu dublu falţ se deosebesc de cele


trase, prin faptul că îmbinarea longitudinală este
prevăzută cu două rânduri de profile de etanşare (pe
ambele părţi sunt câte două şanţuri şi câte două
pene). Ţiglele presate sunt prevăzute cu câte două
ciocuri sus şi jos care servesc atât la îmbinarea lor
cât şi la prinderea pe şipcile acoperişului. Masa unei
ţigle în stare uscată este de 2,600 kg.
Datorită jgheaburilor şi falţurilor se măreşte
rigiditatea ţiglei şi se oferă o rezemare etanşă pe
o suprafaţă mică. Ca atare şi suprafaţa utilă creşte
fiind mai mare de 75% şi rezultă un acoperiş uşor.
PRODUSE CERAMICE
Coamele - servesc pentru închiderea crestelor şi coamelor (muchiilor) acoperişului.
Se realizează numai prin presare în forme.
În producţie se întâlnesc două tipuri:
a - coame mici - cu l = 320 mm, pt. ţigle solz şi se îmbină prin suprapunere şi
chituire.
b - coame mari - cu l = 350 mm, pt. ţigle profilate, care se îmbină la capete prin
profile ce asigură etanşarea.
Olanele - se prezintă sub formă de jgheaburi tronconice şi sunt prevăzute cu găuri
la distanţa de 1 cm de margine.
Se fabrică din argilă fuzibilă, prin presare.
Aşezarea pe acoperiş prin suprapunere a două straturi de olane, conduce la
realizarea unui acoperiş foarte greu. Îmbinarea se face prin intermediul unui
strat de mortar de ciment. Pe un rând astfel realizat se suprapune un altul, ce se
fixează de acesta cu ajutorul unor cleme metalice.
La coame, se folosesc olane normale sau speciale, aşezate pe un pat de mortar.
Se recomandă în regiuni cu vânturi puternice şi necesită manoperă specializată.
PRODUSE CERAMICE

Corpuri ceramice cu goluri pentru planşee şi acoperişuri


Se folosesc pentru executarea fâşiilor prefabricate pentru planşee şi
acoperişuri. Se fabrică prin tragere. După domeniul de utilizare se disting:

a. corpuri ceramice cu goluri pentru planşee


b. corpuri ceramice cu goluri pentru acoperiş
Planşeele cu corpuri ceramice se pot realiza prefabricat sau monolit, când
aceste corpuri se pun cap la cap, iar în spaţiile dintre ele se montează
armătura şi apoi se monolitizează cu un beton fin.
PRODUSE CERAMICE

Corpuri ceramice cu goluri pentru pardoseli la grajduri şi padocuri.


Se obţin prin presare. Pe feţele fără goluri sunt prevăzute cu striuri
pentru a evita alunecarea animalelor, precum şi pentru mărirea
adeziunii mortarului la montarea lor.
În producţie se utilizează următoarele sortimente (tipuri):
 cu lamba şi uluc / cu striuri / cu uluc

Tuburi ceramice pentru drenaj - se obţin prin presare pe cale umedă.


Au forma interioară cilindrică şi cea exterioară cilindrică sau
prismatică . Se folosesc la lucrări hidrotehnice de colectarea şi
evacuarea apelor.

Produse ceramice fine poroase


Produsele de ceramică fină se obţin din masele de argilă caolinitică
curată, cu granule de diametre de maxim 0,06 mm şi adaosurile
necesare, iar finisarea suprafeţelor este în general mai îngrijită.
În categoria produselor fine poroase intră:
faianţa, majolica, teracota.
PRODUSE CERAMICE

Faianţa
Plăcile de faianţă se obţin din argilă caolinitică de culoare albă până la
gălbui, sunt opace, cu spărtura de culoare albă, cu structura poroasă
şi sunt acoperite cu glazură.
Amestecul necesar de materiale cuprinde cca.50% caolin sau argilă
refractară, 40% nisip cuarţos şi 10% feldspat ca fondant. Acestea se
ard la 1150 - 12500C. O a doua etapă de ardere este necesară
pentru obţinerea smalţului (850-9000C)

Plăcile rezistă bine la şoc termic, agenţi chimici, încovoiere etc. şi se


folosesc la placarea pereţilor interiori în băi, bucătării, laboratoare,
grupuri sanitare, săli de operaţii, sau la acoperirea meselor de
laborator.
Pe faţa neglazurată plăcile sunt prevăzute cu striuri pentru a îmbunătăţi
aderenţa cu care se fixează de stratul suport.
Se produc sub formă pătrată sau dreptunghiulară şi dimensiuni diferite,
toate muchiile drepte sau cu una sau două muchii rotunjite.
Se mai fabrică brâuşori laţi sau înguşti, piese pentru scafe, piese pentru
colţ.
PRODUSE CERAMICE
Majolica
Plăcile de majolică se obţin ca şi faianţa, din acelaşi tip de argilă
dar cu impurităţi, astfel că după ardere capătă culoarea gălbui
spre roşcat.
Una din feţe este glazurată, iar faţa opusă este striată pentru îmbunătăţirea aderenţei la
stratul suport. Se fabrică în forme pătrate cu latura 20 - 90 mm şi grosimea 5 - 14
mm, livrate în panouri de 32 x 32 cm, lipite cu faţa glazurată pe hârtie (CESAROM).
Fixarea se face cu mortar de ciment cu adaos de var, hârtia îndepărtându-se după
fixare, prin frecare umedă.
Se folosesc la placări la pereţii exteriori şi interiori.

Teracota (cahle)
Cahlele sunt produse ceramice fabricate din argile caolinitice
obişnuite, conţinând în amestec cioburi de argilă arsă sau de
sticlă, care sunt arse, glazurate şi servesc la placarea
exterioară a sobelor de încălzit sau gătit.
Cahlele pot fi în spărtură albe sau colorate în funcţie de puritatea argilei, cu faţa
glazurată netedă sau prevăzută cu reliefuri ornamentale, iar pe spate au un profil
puternic reliefat, care serveşte la legarea lor cu sârmă sau cu scoabe atunci când se
montează. Funcţie de locul pe care îl ocupă în alcătuirea unei sobe, cahlele au
denumiri şi forme deosebite:
plăci de faţă, colţare pentru faţă şi pentru soclu etc.
PRODUSE CERAMICE
Produse ceramice brute compacte
Produsele brute compacte au o structură compactă
(clincherizată sau vitrificată) obţinută în urma arderii
amestecului de argilă vitrifiabilă (cu sau fără adaos de feldspat
şi nisip), la temperaturi cuprinse între 12000C şi 13000C.
Culoarea acestui material cunoscut sub numele de gresie ceramică poate fi
brună, roşie, galbenă, cenuşie sau albă, funcţie de natura fondanţilor şi de
condiţiile de ardere. În anumite situaţii, gresia poate fi glazurată.
Datorită compacităţii mari, gresia ceramică are rezistenţa la compresiune
mare, rezistă la agenţi corosivi, are o comportare foarte bună la îngheţ-
dezgheţ. Singurul inconvenient îl reprezintă rezistenţa scăzută la şoc
mecanic.
Din categoria produselor ceramice brute compacte fac parte: plăcile din
gresie ceramică, cărămizile de clincher, tuburi (şi piese de legătură)
din gresie ceramică.

Plăcile din gresie ceramică - se fabrică prin presare semiuscată


în forme pătrate (25; 50; 150; 200; 300 mm) dreptunghiulare (
100 x 50; 150 x 75; 150 x 100; 200 x 100; 300 x 150 mm) cu
grosimi de 4 - 28 mm, sub formă de pişcoturi şi elemente de
racordare (colţari, scafe, socluri).
PRODUSE CERAMICE
Suprafaţa plăcilor poate fi netedă sau reliefată, glazurată sau neglazurată. Se
fabrică:
- tip S (plăci de gresie natur)
- tip F (plăci de gresie fină) şi funcţie de aspect se împart în aceste două
clase de calitate.
Se utilizează la pardoseli în laboratoare, bucătării, băi, coridoare, magazii etc.
şi la placarea pereţilor (în industrii cu medii agresive).
Cărămizile de clincher - se fabrică din gresie ceramică şi se utilizează la
zidării aparente, pardoseli în diferite industrii, la căptuşirea canalelor
colectoare, a pilelor şi culeelor la poduri.
Aceste cărămizi se fabrică în două sortimente după dimensiuni: 220 x 110 x 75
şi 240 x 110 x 65 mm.
Pentru placarea suprafeţelor plane sau circulare din încăperi supuse la agenţi
corosivi acizi, se utilizează gresia antiacidă sub formă de cărămizi normale
şi pene.

Tuburi (şi piese de legătură) din gresie ceramică - se utilizează pentru


canalizări şi instalaţii industriale prin care circulă lichide agresive, precum şi
la construcţii obişnuite, pentru canalizări interioare.
Sunt prevăzute cu mufe pentru îmbinare şi sunt glazurate atât la interior, cât şi
la exterior, pentru mărirea impermeabilităţii şi reducerea frecării la
scurgerea lichidelor. Tuburile pot fi drepte, curbe sau ramificate, cu
diametre până la 1000 mm, lungimea de 1000 şi 1500 mm.
PRODUSE CERAMICE
Produse ceramice fine compacte - se obţin prin arderea
materiei prime curate (caolin) în amestec cu nisip (degresant) şi
feldspat (fondant), care se ard la temperaturi de 1100-12500C.
Din această categorie fac parte semiporţelanul şi porţelanul.

Porţelanul - este un produs alb, translucid, vitrificat, cu spărtura


compactă. Se deosebeşte de gresia ceramică fină prin luciu,
care nu este dat de smalţ, ci este caracteristic întregii mase a
produsului. Porţelanul se foloseşte puţin în construcţii. Se
utilizează la instalaţii electrice interioare (izolatoare, prize,
întrerupătoare, siguranţe) şi la liniile de înaltă tensiune.

Semiporţelanul - este un produs ceramic fin, semivitrificat, care


se obţine din aceleaşi materii prime ca şi faianţa, dar
folosind o cantitate mai mare de fondant.
Are spărtura compactă, lucioasă. Se utilizează în procesul
tehnologic de obţinere a obiectelor tehnico-sanitare.
PRODUSE CERAMICE
Produse refractare - sunt acele produse care rezistă fără a se deforma sub
greutate proprie la temperaturi mai mari de 15800C şi au rezistenţe
mecanice şi chimice mari.
Se folosesc la căptuşirea cuptoarelor, focarelor, reactoarelor din instalaţii
industriale cu temperaturi mari de lucru. Funcţie de materia primă din care
se obţin, se deosebesc mai multe tipuri de produse refractare fasonate:
cărămizi silico-aluminoase, cărămizi silicioase, cărămizi magneziene,
cărămizi dolomitice.
Produsele ceramice refractare au compoziţia chimică şi mineralogică variată şi
pot avea un caracter acid, bazic sau neutru.

Cărămizile silico-aluminoase - sunt cărămizi refractare neutre din punct de


vedere chimic şi din această grupă fac parte cărămizile de şamotă.
Cărămizile de şamotă se obţin prin arderea argilei refractare (la care se adaugă
degresanţi) în două etape:
1. în prima etapă se arde argila la 13000C, produsul se macină şi se cerne,
obţinând 2 - 3 sorturi granulare, care apoi se combină astfel încât să rezulte
un amestec cu volum de goluri mic (şamota);
2. în a doua etapă se face aglomerarea şamotei cu argila refractară şi se
fasonează prin presare cărămizi, care se ard la 14500C.
Aceste cărămizi rezistă bine la şoc termic, fiind utilizate la vetre, pereţi şi
canalele cuptoarelor şi instalaţiilor termice, a coşurilor de fum etc.
PRODUSE CERAMICE

Cărămizile silicioase - se obţin din nisip cu un conţinut de 95% SiO2 sau din
gresii curate. Materia primă se macină, se sortează şi se reamestecă în
vederea obţinerii unui volum de goluri cât mai mic. Amestecul se
aglomerează cu lapte de var şi se presează în forme, apoi se arde la
15000C (în timpul arderii se dilată).
Cărămizile refractare silicioase sunt produse refractare acide, cu stabilitate
redusă la şoc termic şi se recomandă a fi folosite pentru instalaţii cu foc
continuu, unde se ard materiale acide (cuptoare pentru fabricarea sticlei,
cuptoare Simens-Martin).

Cărămizi magneziene - se obţin din materii prime bogate în oxid de magneziu


sau silicat de magneziu. Funcţie de materia prima folosită se pot obţine
următoarele produse: din MgCO3 (magnezit) se fabrică produse refractare
magnezitice, din MgCa(CO3)2 (dolomit) se fabrică produse dolomitice şi
din roci cu conţinut ridicat de magneziu (forsterit, talc etc.) se fabrică
produse forsteritice.
Cărămizile refractare magneziene sunt produse bazice cu refractaritate
ridicată. Procesul tehnologic de obţinere este asemănător cu al cărămizilor
de şamotă.
Se utilizează la cuptoare unde se ard produse bazice (cuptoare unde se
elaborează oţeluri fosforoase, cuptoare pentru ciment etc.).
PRODUSE CERAMICE

Agregate de tip ceramic


Utilizarea agregatelor uşoare a fost generată de necesitatea obţinerii unor
betoane şi mortare uşoare (cu densitate aparentă mică) şi cu proprietăţi
termoizolatoare superioare. În acest sens agregatele de tip ceramic conferă
prin porozitatea lor condiţiile necesare obţinerii unor astfel de betoane şi
mortare.

Granulitul – este un agregat realizat din argilă expandată într-un cuptor rotativ
special şi se prezintă sub formă de granule sferice sau ovoidale, cu aspect
neted-compact la exterior, cu structura interioară poroasă, de culoare
galben-roşcată.
Granulitul este un material uşor, cu densitatea aparentă de 350 - 600 kg/m3, cu
rezistenţa la compresiune şi proprietăţi de izolare termică ridicate.

Agregate din deşeuri ceramice - deşeurile provenite de la fabricile de


cărămidă şi ţiglă precum şi deşeurile ceramice provenite din demolări, se
sortează îndepărtându-se eventualele impurităţi şi se concasează până la
dimensiuni comparabile cu cele ale agregatelor naturale.
Se utilizează pentru realizarea de betoane uşoare, pentru straturi izolatoare