Sunteți pe pagina 1din 26

Titular curs :

prof. dr. chim. Alexandra Raluca IORDAN


2017 - 2018 1
Mecanism

2
Fixare
Fixare bidentată a substratului suplimentară
la Zn a Arg 166

- orientare determinată
- asociere puternică
Zn1:
Coordinarea grupării OR  activarea substratului pt clivare

Zn2 :
Mg2+ activează oCoordinarea
moleculă de serinei
apă coordinată
(Ser) sub formă de
HO- (nucleofil), favorizând deprotonarea serinei
C6 / 2017-2018
Fosfataza alcalină (PA)

Eliberarea
ROH
- Atacul serinei deprotonate

- Hidroliza legăturii Zn1 - OR


- H2O "activată" de Zn1 (deprotonată)

- Zn2 si Ser menţin ionul fosfat în centrul activ


- Atac nucleofil al hidroxidului asupra fosforului
Din molecula de H2O, coordinată de Mg2+,
ce funcţionează ca acid, conducând la
reprotonarea serinei

Eliminarea restului
fosfat [HPO4] 2-

- eliberarea centrului activ


Rolul cationilor
Mg2+ : activează molecula de apă, permiţând deprotonarea /
protonarea serinei
Zn-1 : - leagă oxigenul ester din alcoolul fosforilat şi facilitează
eliminarea alcoolului
- leagă o moleculă de apă, scăzându-i pka-ul care astfel
devine ion hidroxid nucleofil
Zn2 : - stabilizează starea nucleofilă Ser-O-, permiţând atacul
nucleoil asupra monoesterului fosforic, conducând la
formarea intermediarului covalent enzimă - fosfat
Rolul Arg 166 :

arginina
- stabilizator al stării de tranziţie şi de a uşura eliberarea
fosfatului datorită mobilităţii catenei sale laterale
Z = 26 : 1s22s22p63s23p63d64s2

10
Hemoproteine : Proteine care înconjoară un hem
(porfirine de fer)
2 poziţii vacante

Protoporfirina IX Hem
11
Ligand axial al
Hemoproteina Rol
Fe
Hemoglobina Imidazol (His) Transport O2

Citocrom c
Hemoglobina
Imidazol (His) Transport de
Fe(II) fixează
Peroxideaza, catalaza
Tioeter (Met) O electroni
2
CitocromFe(II)
a fixează
Imidazol
3 (His) H
O 2+O
Cataliză :
4e2+ 4H = 2H O
2
- +
2

Cataliză :
Citocromii
Catalaza Fenol (Tyr) 2H2O2 = O2 + 2H2O
Cataliză :
Fe(II)/Fe(III) transfer de
Citocrom P450 Tiolat (Cys) RH+O2+2e-+2H+ =ROH+2H2O

O2electroni
Cataliză : RH +Cataliză
+Cataliză
2e-: +O2H
2
:
+ 2H
+ =
4e -ROH
2O+2 =
4H +
O
+ =H
2 + O
2H
2 2H
2O2O
12
Transportul moleculei de O2
1 mL sânge : 5 miliarde de globule roşii (eritrocite)

o eritrocită : 280 milioane molecule de hemoglobină

o moleculă de hemoglobină : fixează 4 molecule O2

(5 miliarde x 280 milioane x 4) molecule O2/mL sânge


Hemoglobina
prima proteină cristalizată (1849)
prima proteină căreia i s-a determinat
masa moleculară
prima proteină asociată cu un rol
fiziologic
prima proteină pentru care a fost
determinată structura folosind Razele X
structură de tip α2β2
4 subunităţi ≈ 4 mioglobine
4 moli de O2 / moleculă de Hb
Mioglobina
o singură unitate
cu 153 amino-acizi
44 Å x 44 Å x 25 Å

Hem aproape de suprafaţă


proximală Centrul de
legare a O2

distală
25.000xAf.O2 200xAf.O2
Curba de
eliberare a
O2 pentru
Mioglobină

1 torr =
= 1mm Hg =
= 0,13 kPa
hiperbolă

Curba de
eliberare a
O2 pentru
Mb şi Hb

sigmoidă
Plămâni : pH 7,6, pO2 = 100 torr
Muşchi : pH 7,2, pO2 = 20 torr

Afinitatea pentru O2
scade cu scăderea pH-ului

Afinitateapentru
Afinitatea pentruOO2
2
scadecu
scade cucreşterea
creşterea
conţinutului în CO2
temperaturii
Dezoxihemoglobina

pH scăzut

pH mare

Oxihemoglobina
CARBOHEMOGLOBINA
Hb-CO2 (CARBAMINOHEMOGLOBINA)

Hb-CO CARBOXIHEMOGLOBINA)

T
25
ZFe = 26 : 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe2+: ......... 3d6

spin înalt spin scăzut 26