Sunteți pe pagina 1din 6

Metodologia cercetării

psihopedagogice
Seminar 7 + 8– Corelații: teorie și aplicații

Anul II, Semestrul I


Analiza legăturii – Corelația
• Analyze – Correlate – Bivariate
• Trecem cele două variabile în partea dreaptă
• OK
1

2
3

5
Interpretarea cantitativă a datelor

1. Semnificația legăturii (p)

p<0,05: legătură semnificativă


p>0,05: legătură nesemnificativă

2. Semnul corelației (r) 3. Mărimea corelației (r)

pozitiv: relație direct proporțională 0 – 0,29: legătură slabă


negativ: relație invers proporțională 0,3 – 0,49: legătură medie
0,50 – 1: legătură puternică
Calcularea legăturii pentru diferite categorii de
participanți
Folosim comanda Splite File
• Data – Splite File
• Organize output by groups
• ducem în dreapta variabila în funcție de care dorim să identificăm
diferențe
• Ok
1

• Calculăm corelația! 5

2
Metodologia cercetării
psihopedagogice
Seminar 8– Corelații - aplicații

Anul II, Semestrul I


Deschideți baza de date ”Corelatie2” și rezolvați următoarele aplicații:

• Analizați legătura dintre variabila performanța școlară și poziția în


cadrul grupului
• Analizați legătura dintre variabila performanța școlară și
autoeficiență
• Analizați legătura dintre variabila motivație intrinsecă și poziția în
cadrul grupului
• Analizați legătura dintre variabila performanța școlară și motivație
extrinsecă
• Analizați legătura dintre variabila autoeficiență și pozitiția în cadrul
grupului

S-ar putea să vă placă și