Sunteți pe pagina 1din 42

Sisteme informatice pentru

asistarea aprovizionării și
desfacerii

Tema 4

Diana Gratie (AI)


Mihai Balan (MTI)
Vlad Cănănău (MTI)
Cuprins

• Introducere – SCM
• SCM Software
• Logistică
• Software pentru logistică
• Managementul Depozitelor
• Gestionarea Stocurilor
• Links
Supply chain management (SCM)

• Managementul unei reţele de procese


interconectate cu scopul de a produce un
bun/serviciu

• Achiziţia, transportul şi depozitarea materiilor prime

• Transformarea materiilor în produse finite

• Distribuţia bunurilor
Funcţii ale SCM
• Managementul depozitelor
• Gestionarea stocurilor
• Logistica
• Configuraţia reţelei de distribuţie
• Strategia de distribuţie
• Integrarea informaţiilor
• Cash-flow
Niveluri în SCM(1)
• Strategic
o Optimizarea reţelei de depozite(număr,
locaţie, centre de distribuţie)
o Parteneriate strategice cu furnizori,
distributori şi clienţi
o Managementul ciclului de viaţă al
produsului
o Decizii privind locaţiile de producţie şi de
desfacere
Niveluri în SCM(2)
• Tactic
o Decizii privind furnizorii şi comenzile
o Decizii de producţie
o Decizii privind inventarul bunurilor(cantitate,
locaţie, calitate)
o Strategii de transport(frecvenţă, rute, contracte)
o Benchmarking şi best practices
o Focus pe cerere
Niveluri în SCM(3)
• Operaţional
o Planuri zilnice de producţie şi distribuţie
o Planificarea producţiei pentru fiecare etapă de
prelucrare
o Prognoze şi planificarea cererilor
o Planificarea resurselor(în colaborare cu
furnizorii)
o Gestionarea constrângerilor de pe lanţul de
producţie
o Inventariere, depozitare şi livrare a bunurilor
SCM – DE CE?
• Globalizare

• Companii multinaţionale

• Reducerea costurilor de producţie

• Lărgirea pieţei de desfacere


SCM Software
• WMS(Warehouse management system )
• TMS(Transportation management system )
• ITL(International trade logistics )
• SRM(Supplier relationship management )
• DM(Demand management )
• Supply chain analytics
• Order management
SCM Software
• Reţea de furnizori, producători şi clienţi
• Câştiguri:
o Furnizorii ştiu câtă materie primă să livreze
o Producătorii ştiu cât material să comande pentru că pot
prezice evoluţia pieţei
o Vânzătorii nu stau cu rafturile goale
• Cooperare forţată: vrei să vinzi la noi, faci publice
datele pe care le vrem
• Just-in-time manufacturing: se produce atât cât
poate piaţa să consume=>nu se blochează capital
în stocuri
Logistică

• Managementul traseului parcurs de bunuri, informaţii sau alte


resurse incepând cu originea si terminând cu punctul de
consum , pentru a respecta cerinţele clienţilor

• Face parte din lanţul de aprovizionare, care planifică,


implementează şi controlează fluxul stocării de bunuri

• Managementul materialelor, managementul canalelor,


distribuție, afacere, supply chain management
Funcţii de logistică

• Managementul inventarului

• Transport

• Depozitare

• Organizare şi planificare a acestor activităţi


Logistică din surse externe(1)

• In-house
o activităţile de logistică sunt executate în cadrul aceleiaşi
companii
• 3PL(3rd Party Logistics)
o presupune folosirea unei organizaţii externe pentru
executarea unor activităţi care în mod tradiţional se
executau în cadrul firmei
 ex: angajarea unei alte companii pentru efectuarea
transportului marfurilor
 Logistics Systems Inc. (LSI)
Logistică din surse externe (2)

• 4PL
o un integrator care reuneşte resursele, capabilităţile şi
tehnologia propriei organizaţii şi a altor oganizaţii pentru a
planifica, construi şi executa o soluţie pentru întregul lanţ
de producţie

• Logistică de urgenţă
o folosită pentru a muta rapid bunuri în cazuri excepţionale;
de obicei e oferită de specialişti
Tipuri de logistică

• Logistica de afaceri

o A avea toate materialele necesare în cantitatea


necesară la timpul şi locul potrivit, cu preţul potrivit

o Cuprinde toate sectoarele industriei

o Targetul este ca ciclul de viaţă al produsului şi lanţul de


distribuţie să funcţioneze cât mai eficient

o Inbound/outbound logistics
Tipuri de logistică

• Logistica de producţie

o Toate procesele de logistică dintr-o întreprindere

o Fiecare utilaj are materialele necesare la timpul potrivit în


cantitatea şi calitatea potrivite

o Accelerarea şi optimizarea fluxului prin procese


care adaugă valoare, şi eliminarea proceselor care nu
adaugă valoare
Adăugarea de valoare

• RVA(real-value-add)
o Schimbarea formei, sau adăugarea unei funcţionalităţi pt
care clientul e dispus sa plătească
o contribuie la satisfacerea clientului(comenzi, producţie,
livrare)

• BVA(business-value-add)
o nu adaugă valoare dpdv al clientului, ci al companiei

• NVA(non-value-add) - 90% din timp


o Pot fi scoase din proces fără consecinte asupra
produsului(depozitare, transport, verificări)
Reverse Logistics

Înainte Cu logistică:

• stocare produse returnate • procese de adăugare


valoare la retururi
• costuri cu distrugerea • procesul de returnare
produselor returnate • reintroducerea în stoc
• "lustruirea" şi vânzarea
• clienţi nemulţumiţi • returnarea costului
produselor
• stocare pe baza codului de
bare
• reciclare
Software pentru logistică
• Tehnologie pentru transportatori
• Automatizarea fluxului de informaţii în organizaţie,
dar şi între departamente şi furnizori
• Plan optim de încărcare a camioanelor
• Ghid de trasee
• Livrarea se face cu toate datele privitoare la ea
gata procesate
• Comunicare cu transportatorii prin e-mail sau
online
• Update-uri privind încărcătura şi facturi electonice
Soluţii software logistică
• SAP
• Oracle
• 3PL Central
• OpenPro
• LogiSYS

• SSI Schaefer
• SCP(Schaefer Case Picking)
• Datria

• Bac Tracs
Managementul depozitelor
• Parte esențială a lanțului de aprovizionare (Supply Chain
Management), strâns legată de procesele și serviciile de
logistică
• Monitorizează progresul și traseul bunurilor dintr-un depozit
• Are în vedere:
o infrastructura fizică a depozitului
o sistemele de urmărire
o comunicația dintre punctele de producție sau cu alte
depozite
• În cazul unui model de distribuție ierarhic (multi-echelon) are
în vedere și comunicarea și tranzacțiile dintre depozitele de
pe nivele diferite:
o depozite centrale
o depozite regionale
o depozite locale
Managementul Depozitelor -
Warehouse Management Systems
• Au ca obiectiv oferirea unui set de procese automatizate pentru
o tratarea recepției și a retururilor în depozit
o modelarea și administrarea facilităților fizice de stocare
o administrarea stocurilor din depozit
o integrarea cu sistemele de logistică, prelucrare a comenzilor și comisionare
• Direcționează și optimizează aprovizionarea și eliminarea din stoc a
bunurilor folosind informație în timp real despre utilizarea și starea
lor
• De cele mai multe ori folosesc tehnologii automatizate de captură de
date pentru monitorizarea fluxului și a stării bunurilor:
o scannere de coduri de bare
o rețele wireless
o sisteme RFID
• Datele sunt sincronizate într-o bază de date pe baza căreia se pot
genera rapoarte sau lua decizii
Mangementul Depozitelor - Stocarea și
regăsirea mărfii
• Una din funcțiile cele mai importante ale unui sistem WMS
• Cantitatea și locația bunurilor din depozit pot fi introduse
manual la recepție sau se pot folosi modalități automatizate
de identificare a mărfii:
o coduri de bare
o tag-uri RFID
• Există sisteme încorporate care se pot folosi pe utilajele de
manipulare (motostivuitoare, etc.) pentru regăsirea mărfii
• În cazul depozitelor automatizate se face fără manipulare
umană
Managementul depozitelor - Criterii de
înmagazinare
• Se dorește optimizarea
o spațiului de stocare
o circuitului mărfurilor în depozit. De exemplu:
 recepția se face într-un capăt al clădirii
 stocarea se face în mijloc
 livrările se fac în celălalt capăt al clădirii
• Respectarea unor restricții
o produse cu condiții stricte de stocare
o produse fragile
o produse care nu trebuie depozitate împreună
• Restricții adiționale pot apărea în cazul depozitelor
automatizate
Managementul Depozitelor -
Comisionare
• Reprezintă combinarea bunurilor dintr-o formă de
împachetare în altă formă de împachetare (containere, paleți,
pachete)
• Tipuri de comisionare:
o Consolidare (Consolidation warehouses)
o Împărțire (Break bulk warehouses)
o Cu procesare sau întârziere (e.g. Bright can labeling
warehouses, etc.)
Managementul Depozitelor -
Comisionare
• Consolidare (Consolidation warehouse)
o produse din mai multe surse sunt combinate pentru livrarea către un singur
beneficiar
o avantajos din punct de vedere logistic și al transportului
Managementul Depozitelor -
Comisionare
• Împărțire (Break bulk warehouse)
o un astfel de depozit primește comenzi combinate ale mai multor clienți de la
producător și livrează comenzile individuale clienților
o scade costurile de transport și dificultatea de urmărire a produselor
Managementul Depozitelor -
Comisionare
• Depozite cu procesare
o folosite pentru a întârzia livrarea până la cunoașterea cererii
o de obicei realizează activități ușoare de producție, cum ar fi:
 împachetarea (în ambalajul final)
 etichetarea, etc.
o folosite pentru produse cu producție (ex: produsele agricole) sau
consum sezonier
o în cazul produselor agricole de exemplu, ele pot fi ambalate în
ambalaje „blank” si etichetate doar când un distribuitor plaseaza o
comandă
Gestionarea stocurilor

Inventory management software (IMS)


Folosit pentru:
• urmărirea cantităților de produse aflate în stoc (în unul sau
mai multe depozite, puncte de lucru etc.);
• administrarea comenzilor, atât de la clienți cât și către
distribuitori/importatori;
• efectuarea de vânzări și livrări.

În cazul industriei de manufactură:


• crearea de comenzi;
• necesar de materiale;
• alte documente utilizate în producție.
Necesitatea IMS

Înlocuirea metodelor tradiționale:


• pe hârtie;
• fișiere de calcul tabelar (Excel).
Previne
• Acumularea de stocuri;
• Penuria.
Permite
• Acces concomitent;
• Acces la distanță;
• Optimizarea distribuției stocurilor (în cazul mai multor locații
administrate);
• Mecanisme de backup.
Componente

• Urmărirea bunurilor (Asset tracking)


Oferă informații despre stocuri, locația lor, stare etc.

• Codificare (Barcoding)
Crearea de coduri unice pentru diferite bunuri (dacă nu au/nu
se dorește folosirea acelora deja existente).

• Administrarea comenzilor (Order management)


Folosit pentru a atenționa asupra scăderii cantității sub un
anumit prag, comandă automată la furnizor.

• Administrarea serviciilor (Service management)


Folosit în principal de companii care oferă servicii, pentru
administrarea costului materialelor folosite (inclusiv facturare).
Scopul IMS

• Menținerea echilibrului dintre stocuri prea mari și insuficiente;

• Urmărirea produselor în timpul mișcării între locații și primirea


lor;

• Selectarea, împachetarea și livrarea produselor dintr-o


locație;

• Jurnalizarea vânzărilor și a nivelului stocurilor;

• Reducerea numărului de produse demodate, expirate,


perisate etc.
Avantaje și Dezavantaje

• Optimizarea costurilor • Costul adițional necesar


operaționale; achiziționării și rulării;

• Organizarea depozitului; • Complexitate (necesită


training și/sau timp de
• Actualizarea datelor; acomodare);

• Economisirea timpului;
Exemple de IMS

IntelliTrack ISRP
http://www.intellitrack.net/inventory_shipping_receiving_picking.asp

QuickBooks Inventory Tracking


http://www.trackinginventorysoftware.com

Almyta Inventory Software


http://www.almyta.com/default.asp

Accvision ABMIS Professional


http://www.accvision.com/product.htm
IMS pentru Printec
IMS pentru Printec
IMS pentru Printec
IMS pentru Printec
Links
Logistică
• http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
• http://www.logisticsystem.com/about/
• http://media.wiley.com/product_data/excerpt/77/04708491/0470849177.pdf
• http://www.andlor.com/
• http://www.youtube.com/watch?v=SlK7qDLjmZ4
• http://vimeo.com/6926134
• http://vimeo.com/6925781
• http://media.wiley.com/product_data/excerpt/77/04708491/0470849177.pdf
• http://www.ups-scs.com/logistics/distribution.html
• http://www.inboundlogistics.com/3pl/top100.shtml
http://www.afsi.com/warehouse-voice-rf-screenshots.asp
Warehouse Management Software

• http://www.intellitrack.net/warehouse_management_system_WMS.asp
• http://www.gyte.edu.tr/dersler/546/%C4%B0%C5%9EL%20654/10-
Warehouse%20Management.ppt
• http://logistics.about.com/od/tacticalsupplychain/a/wms_best_prac.htm
• http://www.inventoryops.com/warehouse_management_systems.htm
• http://logistics.about.com/od/supplychainsoftware/a/ImplementingWMS.htm
• http://logistics.about.com/od/forsmallbusinesses/a/warehouse_plan.htm
Inventory Management Software

• http://www.entrepreneur.com/management/operations/inventory/article21852.
html
• http://www.entrepreneur.com/management/operations/inventory/article21842.
html
• http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/Inventory-Control-
Systems.html
• http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870330970457541356394023
1170.html
• http://www.buzzle.com/articles/inventory-management-techniques.html
• http://clockworkaccounting.com/inventory-control-systems/
Cuprins

• Introducere – SCM
• SCM Software
• Logistică
• Software pentru logistică
• Managementul Depozitelor
• Gestionarea Stocurilor
• Links