Sunteți pe pagina 1din 13

Opera scrisă a Sfântului Grigorie de Nazianz

Prezentare generală din perspectivă omiletică


Date generale

Născut în 329 în Arianz, în Capadocia


372 a fost hirotonit episcop al Sasinei de către Sf.
Vasile cel Mare
380 a fost instalat ca patriarh al
Constantinopolului
381 prezidează al II-lea Sinod Ecumenic
A studiat gramatica, retorica, matematica, filosofia
și poezia
Portretul de predicator

Sfântul Grigorie a fost un spirit superior înzestrat


cu multe calități printre care și cea de orator
Factorii prin care Sfântul Grigorie a devenit o
personalitate duhovnicească și un bun orator au
fost familia, școala și Biserica
Perioda în care Sfântul Grigorie a activat ca
predicator a fost una tulbure în care unitatea
Bisericii era amenințată de erezii, schisme și
superstiții.
Scopul predicilor

Combaterea ereziilor
Rezolvarea problemelor sociale
Promovarea principilor creștine în familie și
societate
Opera este împărțită în:

Cuvântări (45 cuvântări)


Poeme
Scrisori
Cuvântări

Dogmatice ( cele cinci cuvântări teologice)


380 în capela Învierii din Constantinopol, când
acesta era preot
Îndreptate împotriva eunomienilor și
macedonienilor
Tratatul „Despre Preoție”

 Preotul să fie conștient că predica constituie o


necesitate absolută pentru mântuirea credincioșilor
 Preotul trebuie să studieze atât disciplinele teologice
cât și cele profane pentru o mai bună expunere a
învățăturilor
 Preotul să fie preocupat de propovăduirea permanentă
pentru asigurarea unității de credință în sânul
ascultătorilor
 Pentru a îndeplini această misiune de sfințire a
oamenilor, preotul trebuie întâi să fie un exemplu de
moralitate
Panegirice

 În cinstea Macabeilor
 Atanasie
 Ciprian de Antiohia
Cuvântări- Necrologuri

 La moartea fratelui său Cezarie


 La moartea surorii sale Gorgonia
 La mortea tatălui său
 La moartea Sf. Vasile cel Mare
Cuvântări ocazionale

 Despre fugă
 Cuvântarea de rămas bun- este predica de despărțire,
după demisia din postul de Patriarh al
Constantinopolului
Cuvântări morale

 Despre caritate
 Despre divorț
Opera poetică

 Datează din ultimii ani ai vieții sale la Arianz(383-390)


 Avem 408 poeme
 Tratează: despre feciorie, despre virtute, despre
drumurile vieții, despre falșii prieteni, contra mâniei,
contra iubitorilor de bogății
În colecția Migne s-au păstrat 245 de Scrisori de la
Sfântul Grigorie. Aproape toate datează din ultimii
ani ai vieții lui. Din punct de vedere istoric nu au o
importanță deosebită. Cele mai multe au un
caracter particular, câteva sunt de conținut
dogmatic.
Cele mai importante scrisori sunt: Către preotul
Cledonius, împotriva apolinarismului.