Sunteți pe pagina 1din 32

Elemente de etichetare

Stud. Aaaaa BBBBBBBBBB

1
Elemente de etichetare
-cel mai rapid suport pentru informarea
consumatorului
-cel mai simplu

Eticheta reprezinta orice material scris, imprimat,


litografiat, gravat sau ilustrat care contine
elementele de identificare a produsului si care
insoteste produsul.

2
Elemente de etichetare

Funcţiile etichetei sunt amplificate de:


- diversificarea sortimentului de mărfuri,
- creşterea gradului de prelucrare a
produselor ;
răspunde nevoii de
identificarea simplă şi rapidă
trecut
a produselor şi a operaţiilor
prezent
promovare a produsului
pe piaţă

3
Elemente de etichetare
mesajului informaţional al etichetei
libera inspiraţie a
producătorilor şi
ulterior a reglementări privind etichetele
comercianţilor (etichetarea mărfurilor în
codurile comerciale în
standarde) şi normele
eliberate de organisme şi
instrument de instituţiile cu activitate
promovare a unei internaţională.
concurenţe neloiale

4
Elemente de etichetare
Obiectivele de etichetare, marcare şi codare. Sunt utilizate
pentru:
a. Identifica scopul sau funcţia de unităţi specifice, piese
de schimb, control, display-uri, puncte de testare, etc
b. Prezinte informaţii critice pentru procedurile de
întreţinere a echipamentelor.
c. Prezinte informaţii referitoare la siguranţă, (de exemplu,
cauţiuni şi avertismente care să conducă la prevenirea
sau evitarea riscuri pentru personalul de întreţinere sau
deteriorarea echipamentelor). 5
Elemente de etichetare

identificare echipamente (etichete, legende, afişele,


semne, marcaje, coduri, sau combinatii ale acestora) ar
trebui să fie furnizate ori de câte ori personalul trebuie
să identifice, să interpreteze, urmeze proceduri sau sa
evita pericolele.

6
Elemente de etichetare

Eticheta reprezintă totalitatea informaţiilor care


însoţesc produsul alimentar respectiv şi care sunt de
regulă înscrise pe ambalaj şi care oferă
consumatorului detaliile privind caracteristicile
produsului.

7
- Denumirea produsului
- Numele si adresa producatorului, a importatorului sau a
distribuitorului inregistrat in Romania
- Data de expirare
- Cantitatea neta
- Conditiile de depozitare si de folosire (daca este cazul)
- Locul de origine (daca este cazul)
- Concentratia alcoolica pentru bauturile la care aceasta este mai
mare de 1,2%
- Lista ingredientelor folosite
- Cantitatea ingredientelor evidentiate pe eticheta prin desene sau
cuvinte (daca este cazul; exista si exceptii)
- Instructiunile de utilizare
- Mentiunile suplimentare pe grupe de produse
8
Denumirea produsului
trebuie să includă / să fie însoţită sau să facă referiri la:
- informaţii descriptive şi, dacă este necesar, de
informaţii referitoare la utilizare.
- starea fizică a alimentului sau la tratamentele specifice
la care acesta a fost supus (refrigerare, congelare,
afumare etc)
- menţiunea "tratat prin ionizare" sau "tratat cu radiaţii
ionizante" dacă este cazul.
- menţiunea "ambalat în atmosferă protectoare" dacă s-a
utilizat pentru conservare un gaz avizat sanitar. 9
Denumirea produsului

Alte cerinţe:
- Marca de fabrică, marca comercială sau alte denumiri
nu pot înlocui denumirea produsului.
- Termenii "mod", "tip", "gen" nu pot fi folosiţi alături de
denumirea specifică.

10
Denumirea produsului
Alte observatii:
- Denumirea iaurtului tratat UHT trebuie să fie suficient
de clară pentru a "permite cumpărătorului să cunoască
natura produsului şi să îl deosebească de alte produse
cu care ar putea fi confundat".
- Produsul nu poate include în denumirea sa menţiunea
"fabricat după metode tradiţionale" dacă nu
îndeplineşte această condiţie.

11
Data de expirare

- pentru data de expirare se folosesc 2 termeni:


a) termenul de valabilitate, pentru alimentele foarte
perisabile cum ar fi produsele lactate şi cele din carne,
şi care reprezintă data limită de consum. După această
dată producătorul nu mai garantează sănătatea
consumatorului, chiar dacă produsul a fost păstrat în
condiţii corespunzătoare ;

12
Data de expirare
b) data durabilităţii minimale, pentru produsele mai
puţin perisabile, (produsele de panificaţie, conservele,
produsele din ciocolată, băuturile răcoritoare etc) si
care reprezintă data limită de comercializare. Produsele
mai pot fi consumate o vreme, neafectand sănătatea,
dar nu mai pot fi comercializate, intrucat producatorul
nu mai garantează calităţile fizico-chimice si pe cele
gustative (dioxidul de carbon din băuturile racoritoare
se pierde, painea se usucă etc).
13
Data de expirare
•Termenul de valabilitate se compune din
formularea clara a zilei, lunii si anului (in
aceasta ordine, folosind sistemul ZZLLAA)
si intr-o forma necodificata. Data este
precedata de mentiunea clara "Expira la
data de…". Dupa caz, se poate indica doar
ziua si luna sau ziua, luna si anul.

•Data de durabilitate minimala se marcheaza in


aceeasi formula. Data este precedata de mentiunea
clara "A se consuma de preferinta inainte de / pana la
sfarsitul…". Se pot mentiona doar ziua si luna, luna si
anul sau doar anul, in functie de durabilitate
În ambele situatii, mentiunile cu privire la indicarea datei sunt urmate
de conditiile de pastrare si conservare, daca este cazul 14
Cod de bare
Pe lânga elementele de marcare, pe eticheta sau pe ambalajul
produsului este inscriptionat si codul de bare.

Codul cu bare simbolizeaza caracterele numerice sau alfanumerice


prin alternarea unor bare de culoare închisa cu spatii albe.
Informatiile cuprinse în coduri se refera la:
- elementele de identificare ale produsului: denumirea produsului,
denumirea fabricii producatoare sau marca de fabrica, cantitatea
ambalata;
- pret;
- caracteristici de calitate ale produsului.
Datele codificate în sistemul „cod cu bare” sunt citite prin metoda
lecturii optice cu ajutorul unui „scanner”.

Interpretarea informatiilor codificate este imposibila pentru


consumatori
15
Elemente de etichetare - substanţe
periculoase
ART. 6 HOTĂRÂRE nr. 490 din 16 mai 2002 (*actualizată*)
să respecte următoarele condiţii:
a) eticheta să fie prinsă ferm pe una sau mai multe feţe ale ambalajului,
astfel încât textul etichetei să poată fi citit pe direcţie orizontala când
ambalajul este aşezat în poziţie normală. Eticheta trebuie să asigure toate
informaţiile cerute şi, după caz, orice indicaţii suplimentare privind sănătatea
umană sau prudenţa în utilizare;
b) dacă informaţiile sunt înscrise direct şi clar pe ambalaj, eticheta poate sa
lipsească;
c) culoarea şi modul de prezentare ale etichetei sau ambalajului să fie astfel
încât să se distingă clar simbolul de pericol;
d) informaţiile înscrise pe etichetă trebuie să fie clare şi distincte pe fondul
acesteia şi să aibă dimensiuni şi spaţii care să permită o citire uşoară. 16
Etichetare produse alimentare
cuprinde totalitatea fişelor mărcilor, imaginilor sau altor
materiale descriptive scrise imprimate, ştanţate, gravate
sau aplicate pe ambalajul mărfurilor alimentare
EXEMPLU: pentru mărfurile alimentare prelucrate, mesajului informaţional al
etichetei trebuie să conţină următoarele menţiuni :
•descrierea produsului şi descrierea ingredientelor ;
•conţinutul net ;
•numele produsului, adresa distribuitorului, importatorului sau exportatorului ;
•ţara de origine şi elemente de identificare a lotului ;
•declararea valorii nutritive în special pentru produsele dietetice, alimentarea
sugarilor;
•concentraţia de alcool pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% ;
•modul de folosire ;
•condiţiile speciale de depozitare şi păstrare;
•termenul de valabilitate cât şi compoziţia chimică; 17
Etichetare produse nealimentare
(ex. cosmetice)
•Numarul lotului
•numele si datele de identificare ale
producătorului sau importatorului
• continutul net
Ingredientele utilizate, in ordine descrescătoare de
mărime
•denumirea comercială a produsului
•termenul de valabilitate
•Instrucţiuni de folosire
•condiţii de păstrare 18
Eticheta energetică
informaţii:
•Eficienţa energetică este indicată prin clasa de
eficienţă energetică care variază între A si G , unde A
este pentru eficienţă maximă şi G pentru eficienta
cea mai redusa; pentru frigidere şi congelatoare au
fost adaugate doua clase de eficienta superioare
clasei A şi anume A+ si A++, care este clasa cea mai
eficienta din punct de vedere energetic.
•Consumul aparatului pe durata unui an (pe ciclu).
•Consumul de apă pe ciclu.
•Volum sau capacitate.
•Alte criterii de performanţă cum ar fi capabilitatea de
spălare sau uscare.
•Zgomotul emis (opţional).
19
Fişa de informare

Fişa conţine informaţiile disponibile pe etichetă ca şi


informaţii suplimentare referitoare la performanţa
aparatului în general pentru ciclii diferiţi de utilizare şi
trebuie să fie prezentată cumparatorului în magazin.

20
Eticheta energetică / ecologică
este o etichetă care ia în considerare impactul
asupra mediului al producerii, utilizării şi
reciclării aparatului.

este opţională, astfel încât dacă nu este afişată


nu se poate şti sigur dacă producătorul doreşte
să o afişeze sau nu.

21
Eticheta energetică

"Steaua" energetică sau etichetele GEA


sunt utilizate pentru echipamentele de birou şi respectiv
pentru aparatele electronice şi stabilesc o valoare
maximă a consumului energetic când aparatul nu este
utilizat sau este în modul de operare stand-by.

22
Respectarea standardelor europene referitoare
la sanatatea si securitatea consumatorilor si la
protectia mediului este garantata prin aplicarea
pe produse a marcii de conformitate

23
Stiaţi că…
• un televizor în stand-by consumă 40% din energia
pe care o consumă când este pornit?
• echipamentul electric în stand-by consumă 10% din
totalul de energie consumată de aparatele de uz
casnic?
• dacă alegeţi pe termostat o temperatură cu 1 grad
mai mică economisiţi 7% din consumul de energie?
• încărcătoarele de telefon în priză lăsate în priză
consumă energie? 95% din aceasta este risipită
24
Importanta etichetarii

Pentru consumatori: Pentru agentii economici:

-cunoasterea marfii -cunoasterea reactiei fata de


produsul oferit
-avertisment asupra eventua-
lelor riscuri la care se supun
-adaptarea strategiilor la
-facilitarea alegerii produselor nevoile privind
sau serviciilor optime financiar protectia consumatorilor
si calitativ

25
Importanta marcarii

Pentru consumatori: Pentru agentii


economici:
-orientarea rapida spre
produsul favorit
-asigurarea reclamei

-garantarea unui nivel calitativ


constant pentru produsele -stimularea concurentei
marcate

26
Recomandări etichete

27
Recomandări etichete

28
Recomandări etichete

29
Estetica si utilitate
 Designul estetic place
◦ mareste satisfactia user-ului si imbunatateste
productivitatea
 frumusetea si utilitatea pot fi in conflict
◦ Amestec de stiluri vizuale  distingere usoara
◦ design curat– mici diferentieri  confuzie
◦ Background
… arata bine dar greu de citit
 Dar pot “lucra” impreuna

30
Culori si 3D
 Impreuna – de obicei utilizate neadecvat!
 culoare
◦ ! - Schema de culori
◦ Culori multe pentru ca exista…
◦ grija culorile orbesc!
◦ utilizare cu “economie”
 efecte 3D
◦ Bune pentru cateva info fizice si unele grafice
◦ Dar daca e in exces folosit…

31
utilizare neadecvata a culorilor
 over use - without very good reason (e.g. kids’ site)
 colour blindness
 poor use of contrast
 do adjust your set!
◦ adjust your monitor to greys only
◦ can you still read your screen?

32