Sunteți pe pagina 1din 17

“Nimeni nu ar mai vorbi mult în

societate, dacă ar şti cât de des


i-a înţeles greşit pe alţii”
Goethe

comunicare
Ce este comunicarea ?
Schimbul / fluxul de informaţie şi de idei
de la o persoană la alta.

Comunicarea este EFICIENTA numai dacă


TU ai aceeaşi reprezentare ca şi MINE
asupra ideii pe care ţi-am transmis-o.

comunicare
Sursa celor mai multe probleme ce apar
într-o organizaţie.
Întrebăm sau nu ?
Întrebări - închise
- deschise
- retorice

Joc: Cine sunt ?

comunicare
Procesul de comunicare
Schimbul / fluxul de informaţie şi de idei
de la o persoană la alta.

idee
codificare
decodificare

comunicare
Comunicarea există numai dacă devenim,
alternativ, emiţători şi receptori =>
schimb de informaţii în ambele sensuri.
Canale de comunicare

Conţinutul => limbajul vorbit sau scris;


fiecare întelege cuvintele în mod destul de
diferit pentru a lăsa loc la interpretări.

Contextul sau paralimbajul => modul în


care mesajul este “livrat”; credem mai
curând ce vedem decât ce auzim.

comunicare
Barierele comunicării
Noi înşine: ne concentrăm mai mult asupra
noastră decât asupra celuilalt/celorlalţi:
 apărare;
 superioritate;
 egocentrism.

Cultura, educaţia şi “istoria” fiecăruia


dintre noi.

comunicare
Percepţia: ascultăm necritic o persoană cu
status social ridicat, dar “expediem” una cu
status neimportant.
Barierele comunicării continuare

Mesajul: concentrare pe cuvinte, nu pe


mesaj.

Atenuarea: credem că unele informaţii nu


au valoare pentru ceilalţi sau că sunt deja
cunoscute.

Stresul: influenţa cadrului psihologic

comunicare
asupra ceea ce auzim, vedem şi înţelegem.
Managementul barierelor comunicării

Ascultare activă

Feed - back

comunicare
Ascultarea activă “Inteligentul vorbeşte, înteleptul ascultă”
Jimi Hendrix

A auzi = a asculta.

Ascultare pasivă: motivare marginală de a


asculta.

Ascultare activă: activitate selectivă de


receptare şi interpretare.
 putem spune 100-175 cuvinte/min, dar putem
asculta activ până la 800 cuvinte/min =>

comunicare
folosim sub 20% din capacitatea de a asculta =>
derapaj mental.
Ascultatorul activ
Ascultă mai mult timp decât vorbeşte.

Nu termină el/ea propoziţia celuilalt.

Este conştient de propriile atitudini.

Nu încearcă să domine discuţia.

Îşi structurează răspunsul după, nu în timp


ce celălalt vorbeşte.

comunicare
Pune întrebări deschise.
Feed - back “Cand ştii, spune ce ştii;
când nu ştii, spune că nu ştii”
Confucius

“Parafrazarea” spuselor celuilalt.

Schimbarea şi influenţarea mesajului unui


comunicator.

Include mesaje verbale şi non-verbale.

Prin feed-back, spunem de fapt “eu asta am

comunicare
înţeles din ce spui tu, e corect ?”
5 categorii de feed-back

Evaluativ: judecăm valoarea, pertinenţa,


concizia afirmaţiilor celuilalt;
Interpretativ: parafrazăm, pentru a verifica
ce am înţeles.
Suportiv: încercăm să-l ajutăm pe celălalt
să se facă mai bine înţeles.

Explorator: vrem să obţinem mai multe

comunicare
detalii.

Conştientizant: ce înţelege celălalt ?


Uaţap, doc ?

comunicare
Comunicarea non-verbală

Aspecte comportamentale, conştiente sau


nu, care influenţează comunicarea:
 Contactul vizual.

 Expresia feţei.

 Gesturile.

 Poziţia corpului.

comunicare
 Proximitatea.

 Caracteristicile vocii.
Bla-bla-bla ? Bla-bla !

comunicare
Cele 10 porunci ale comunicării
Nu va jenaţi să întrebaţi.
Daţi celorlaţi şansa să comenteze / întrebe.
Puneţi-vă în “papucii” celuilalt.
Nu fiţi vag, dar nici nu vă complicaţi inutil.
Concordanţa verbalului cu non-verbalul.
Adaptaţi non-verbalul la situaţie.
Nu fiţi monoton.

comunicare
Ascultaţi-vă interlocutorul.
Nu ignoraţi non-verbalul celorlalţi.
Adaptaţi-vă limbajul la audienţă.
Vă mulţumim !

punctualconsult

comunicare
www.punctual.ro