Sunteți pe pagina 1din 4

4.

Roluri biblice
ale lucrării catehetice
I. În Vechiul Testament
• Învăţarea Legii este asociată cu
conducerea poporului ales:
–Ex 18.19-20; 1Sam 12.23-25; Ez 22.26-31.
• Învăţarea Legii este asociată cu reforma
religioasă:
–2Regi 23; Ezra 7.9-10; Neem 8.1-8 (cf.
2Cron 15.3).
• Învăţarea Legii este răsplătită
–Dan 12.2-3.
II. În Noul Testament
• Prin catehizare, biserica locală era
consolidată duhovniceşte:
– FA 11.19-26; 15.30-35; 18.11; 2Tes 2.15.
• Prin catehizare, biserica era călăuzită în
trăirea credinţei creştine:
– 1Tim 5.1-2; 17-19; 2Tim 2.23-26; Tit 1.13; Tit
2.1-15; 3.1-2.
• Prin catehizare, biserica locală era protejată
de erezii:
– 1Tim 4.1-6; 2 Tim 4.1-3; Tit 1.9.
Concluzii
• Catehizarea temeinică întăreşte
biserica în credinţa ei.
• Catehizarea temeinică păstrează
Biserica în credinţa ei.
• Catehizarea temeinică trezeşte
duhovniceşte biserica.