Sunteți pe pagina 1din 9

Democrația

Cuprins
• Ce este democrația?
Ce este democrația?
• DEMOCRATIA  este un sistem de guvernare
caracterizat prin  participarea cetatenilor la
procesul de conducere.
• Cuvântul  DEMOCRATIE  a  fost  pentru  prima data
folosit in urma cu aproximativ   2500 ani si provine
din limba greaca in care "demos" înseamna popor,
iar "kratos" înseamna putere. Prin democratie se
întelege puterea poporului, conducerea poporului
de catre popor. Democratia a aparut in Atena in
secolul al VI - lea înainte de Hristos si a cunoscut o
dezvoltare deosebita in secolul urmator, in timpul
lui Pericle.
• Democratia presupune existenta unor valori,
precum: libertatea, dreptatea si egalitatea.Ac
estea reprezinta idealuri pentru care oamenii
au luptat întotdeauna si in acelasi timp, repere
pe baza carora s-au creat normele ce
reglementeaza viata in societate.
• Oamenii trebuie sa traiasca in libertate. De
aceea statul democratic garanteaza si promoveaza
libertatile personale, in limite stabilite de lege.
Cetatenii trebuie sa aiba dreptul la conduite si opinii
proprii si totodata, sa se bucure de securitatea
personala, a domiciliului si a bunurilor pe care le
poseda. Ei trebuie sa isi poata exercita libertatea de
a se exprima, precum si dreptul de a-si alege
conducatorii si de a decide in probleme de interes
public.
• Printre avantajele democratiei se numara urmatoarele elemente:
participarea efectiva a populatiei la procesul de luare a deciziilor;
prezenta unor elite care guverneaza societatea cu sprijinul acesteia,
guvernare ce presupune responsabilitate si limite; prezenta mai
multor forte politice legal recunoscute care lupta pentru acapararea
puterii politice; structurarea unei ideologii bine definite; organizarea
institutiilor statului pe principiul separatiei puterilor in stat si
structurarea relatiilor dintre acestea; existenta unor principii care
stau la baza democratizarii, cum ar fi principiul descentralizarii,
principiul separatiei puterilor in stat sau principiul autonomiei
locale; specificarea exhaustiva a unor drepturi si libertati
fundamentale; economie de piata unde liberul schimb duce la o
dezvoltare economica.
• Dezavantajele regimului democratic sunt in
esenta urmatoarele: existenta unui aparat
birocratic puternic prin distributia de posturi
publice in scopul recrutarii sau fidelizarii
clientelei politice; extinderea coruptiei si
necesitatea ocultarii ei ce împinge sistemul
comunicarii politice catre disimulare, catre
minciuna.