Sunteți pe pagina 1din 14

Curs nr 3

ERGONOMIE

Echipa stomatologica.
Lucrul la 4, 6 maini
Echipa stomatologica.
Membrii echipei si rolurile lor.

Medic dentist

Asistenta medicală

Tehnicianul dentar
MEDICUL
DENTIST

 liderul echipei
 conduce întreg tratamentul
 analizează şi sintetizează informaţiile
 are putere decizională
 realizează terapia
 poartă întreaga răspundere
TEHNICIANUL
DENTAR

 execută
- aparate protetice fixe/mobile
- aparate ortodontice
- proteze chirurgicale
după indicaţii precise şi
complete date de medic
ASISTENTA
MEDICALĂ

 este colaboratorul direct al medicului


Rolurile asistentei:
1. La pacient:- ajutor al medicului
- manopere executate
2. Probleme de secretariat
3. Probleme administrative
1. La pacient
Întâmpină pacientul
Întâmpină pacientul

     Pregătirea
Pregătirea generală
generală şi
şi locală
locală aa pacientului
pacientului
Aplică baveta
Aplică baveta de
de protecţie
protecţie
Pregăteşte instrumentarul
Pregăteşte instrumentarul
Porneşte şi
Porneşte şi reglează
reglează lumina
lumina

Realizează aspiraţia
Realizează aspiraţia în
în câmpul
câmpul operator
operator
Îndepărtează părţile
Îndepărtează părţile moi
moi (buze,
(buze, obraji,
obraji, limbă)
limbă)
Realizează pasajul
Realizează pasajul instrumentelor
instrumentelor
Prepararea şi
Prepararea şi pasajul
pasajul materialelor
materialelor
2. Probleme de secretariat
Programarea şi reprogramarea pacientilor
   Evidenţa foilor de observaţie clinică
Realizarea corespondenţei
Operaţii pe calculator
Primirea apelurilor telefonice
Intocmirea devizelor
3. Probleme administrative
Curăţirea, pregătirea
Curăţirea, pregătirea şi
şi sterilizarea
sterilizarea instrumentarului
instrumentarului

     Curăţirea
Curăţirea şi
şi antiseptizarea
antiseptizarea cabinetului
cabinetului

Supravegherea realizării
Supravegherea realizării curăţeniei
curăţeniei în
în cabinet
cabinet

Stabilirea şi
Stabilirea şi respectarea
respectarea programului
programului zilnic
zilnic

Aprovizionarea cu
Aprovizionarea cu materiale
materiale

Legătura cu
Legătura cu laboratorul
laboratorul de
de tehnică
tehnică dentară
dentară

Încasarea devizelor
Încasarea devizelor
Miscarile realizate de medicul dentist in
timpul activitatii

Clasa I. –articulaţia pumnului

Clasa II. – articulaţia cotului


Clasificarea Gilbert
Clasa III. – articulaţia umărului

Clasa IV. – torsiunea corpului

Clasa V.– ridicarea operatorului


Clasa I. –articulaţia pumnului

 Participă degetele şi palma

Exemple:
 Introducerea unui material
compozit într-o cavitate
 Condensarea amalgamului
 Detartrajul
 Tratamentul mecanic al
canalelor radiculare
Clasa II. – articulaţia cotului

 Degetele, palma, antebraţul

Exemplu:
 Operatorul întinde mâna să
ia turbina, iar asistenta
canula de aspiraţie
Clasa III. – articulaţia umărului
 Degetele, palma, antebraţul,
braţul

Exemplu:
 Reglarea lămpii unitului de
către asistentă
 Legarea bavetei pacientului
 Luarea sau repunere unui
instrument
Clasa IV. – torsiunea corpului

 Mişcare ce antrenează corpul


operatorului sau asistentei

Exemplu:
 aşezarea corectă a măsuţei
unitului
Clasa V.– ridicarea operatorului

Exemplu:
 ridicarea operatorului sau
asistentei de pe scaun