Sunteți pe pagina 1din 45

Oxidare și

Reducere
Reacții de Oxidare-Reducere
• Reacții de oxidare -reducere sunt deasemenea numite
reacții redox
• Toate reacțiile redox inplică transferul de electroni de
la un atom la altul.
• Reacțiile redox spontane sunt generate exotermic, şi
putem folosi energia eliberată ca o sursă de energie
pentru alte aplicaţii
 converti căldura de ardere în energie mecanică pentru a
muta mașinile noastre
 utilizarea de energie electrică într-o baterie de masina
pentru a porni motorul nostru de masina
2
Reacțiile de combustie
• Reacţiile de ardere sunt întotdeauna exoterme
• în reacţii de ardere, O2 se combina cu toate
elementele dintr-un alt reactant pentru a obține
produși(oxizi) și energie:
• 4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2 Fe2O3(s) + energie
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) + energie

3
Reversul(inversul) reactiilor de ardere
• deoarece reacţiile de ardere sunt exoterme,
reacţiile lor sunt reversibile endotermic
• inversă a unei reacţii de ardere implică
producerea de O2
• energie + 2 Fe2O3(s) → 4 Fe(s) + 3O2(g)
energie + CO2(g) +2 H2O(g) →CH4(g) +2O2(g)
• sunt reacţiile redox -reacţii în care O2 este
consumat sau format,absorbind sau degajând
energie.
4
Oxidare și Reducere(REDOX)
Definiția
• Elementul combinându-se cu oxigenul se oxidează
• în reacția CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g), C este
oxidat în această reacţie, dar H nu este
• atunci când un compus pierde(elimină) oxigenul în
cursul unei reacţii,elementul este redus
• în reacția 2 Fe2O3(s) → 4 Fe(s) + 3 O2(g) , Fe s-a redus
• O definiţie a reacțiilor redox este combinarea sau
pierderea(eliminarea) de O, dar nu este cel mai bun

5
Oxidare–Reducere(REDOX)
• Considerăm următoarele reacții:
4 Na(s) + O2(g) → 2 Na2O(s)
2 Na(s) + Cl2(g) → 2 NaCl(s)
• Reacţia de adiție dintre un metal și un nemetal.
• În ambele reacții atomii se transformă în ioni: pozitivi
și negativi
4 Na(s) + O2(g) → 2 Na+2O– (s)
2 Na(s) + Cl2(g) → 2 Na+Cl–(s)

6
Oxidare și Reducere(REDOX)
Altă definiție Definiție
• Transformarea atomilor în ioni,decurge cu
acceptarea sau donarea de electroni.
• Desigur,dacă un atom pierde electroni,atunci alt atom va
accepta.
• Când electronii sunt transferați de la un atom la
altul în timpul reacțiilor se numesc reacţii redox.
• Atomii care pierd(cedează) electroni-se oxidează,
iar atomii care acceptă electroni –se reduc
ror
2 Na(s) + Cl2(g) → 2 Na+Cl–(s)
Na → Na+ + 1 e– oxidare
Cl2 + 2 e– → 2 Cl– reducere
Leo
T 7
Oxidare–Reducere
• Oxidarea şi reducerea are loc simultan
• Dacă un atom pierde electroni,atunci altul acceptă electroni
• Reactantul care reduce un element într-un alt reactant se
numeşte agent reducător
 Reducătorul se oxidează
• Reactantul care oxidează un element într-un alt reactant se
numeşte agent oxidant
 Oxidantul se reduce
 De ex: 2 Na(s) + Cl2(g) sunt reactanți,iar 2 Na+Cl–(s)-produs

2 Na(s) + Cl2(g) → 2 Na+Cl–(s)


Na agent reducător ,Na se oxidează, iar
Cl2 agent oxidant, Cl se reduce 8
Identificarea elementelor care sunt
oxidați și reduși ,şi agenţi de oxidare şi
de reducere
• 2 Mg(s) + O2(g) → 2 MgO(s)
Mg se oxidează, O se reduce
Mg agent reducător, O2 agent oxidant
• Fe(s) + Cl2(g) → FeCl2(s)
Fe se oxidează, Cl se reduce
Fe agent reducător, Cl2 agent oxidant
• Zn(s) + Fe2+(aq) → Zn2+(aq) + Fe(s)
Zn se oxidează, Fe2+ se reduce
Zn agent reducător, Fe2+ agent oxidant
9
Calcularea electronilor
• Avem nevoie de o metoda pentru determinarea
modului în care electronii sunt transferați de la un
atom la altul,transformându-se în ioni.
• Chimiștii atribuie noțiunea de stare(grad,nivel)
de oxidare, care le permite determinarea
numărului de electroni transferați în reacţie.
• Calculul electronilor cedați sau acceptați va
depinde de starea de oxidare a ionului(ionilor)
din compuși.

10
Reguli pentru stări de oxidare
Alocarea
• Regulele sunt în ordinea succesivă
1. Elementul liber are starea de oxidare = 0
 Na = 0 cu Cl2 = 0 trec în 2 Na(s) + Cl2(g)
2. ioni monatomici au starea de oxidare egală cu
sarcina ionului
 Na = +1 și Cl = -1 în NaCl
3. (a) suma stărilor de oxidare al tuturor atomilor
din compus eate egal cu 0
 Na = +1 și Cl = -1 în NaCl, (+1) + (-1) = 0

11
Reguli pentru stări de oxidare
3. (b) suma stărilor de oxidare a tuturor atomilor din
compus ionic(poliatomic) este egal cu suma fiecărui
ion(un atom de azot (+5) cu 3 atomi de oxigen (-2) ).
 N = +5 și O = -2 ,în NO3–, (+5) + 3(-2) = -1

4. (a) Metalele din grupa (I)au starea de oxidare +1 în


toți compușii Na = +1 în NaCl

4. (b) Metalele din grupa (II)au starea de oxidare +2 în


toți compușii Mg = +2 în MgCl2

12
Reguli pentru stări de oxidare
5. În compuși,nemetalele au starea de oxidare
conform tabelului de mai jos
 Nemetalele poa avea starea de oxidare cea mai joasă
Nemetalul Starea de oxidare Exemple
F -1 CF4
H +1 CH4
O -2 CO2
Grupa 7A -1 CCl4
Grupa 6A -2 CS2
Grupa 5A -3 NH3 13
Identificați elementele care sunt oxidanți
și reducători

• Br2
• K+
• LiF
• CO2
• SO42-
• Na2O2

14
Identificați elementele care sunt oxidanți
și reducători

• Br2 Br = 0, (regula 1)
• K+ K = +1, (regula 2)
• LiF Li = +1, (regula 4a) & F = -1, (regula 5)
• CO2 O = -2, (regula 5) & C = +4, (regula 3a)
• SO42- O = -2, (regula 5) & S = +6, (regula 3b)
• Na2O2 Na = +1,(regula 4a) & O = -1,)regula 3a)

15
Oxidarea și Reducerea
O mai bună definiție
• Oxidarea se produce atunci când starea unui
atom de oxidare creşte în timpul unei reacţii
• Reducerea se produce atunci când starea unui
atom de oxidare scade în timpul unei reacţii

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O


-4 +1 0 +4 –2 +1 -2
oxidare
reducere
16
Identificați elementele care sunt oxidanți
și reducători pentru fiecare reacție
3 H2S + 2 NO3– + 2 H+ S + 2 NO + 4 H2O

MnO2 + 4 HBr MnBr2 + Br2 + 2 H2O

17
Identificați elementele care sunt oxidanți
și reducători pentru fiecare reacție
red ag ox ag
3 H2S + 2 NO3– + 2 H+ S + 2 NO + 4 H2O
+1 -2 +5 -2 +1 0 +2 -2 +1 -2
oxidare
reducere
ox ag red ag
MnO2 + 4 HBr MnBr2 + Br2 + 2 H2O
+4 -2 +1 -1 +2 -1 0 +1 -2
oxidare
reducere
18
Bilanțul reacțiilor redox
1) Elementullui se atribuie stări 2+
Fe + MnO4– → Fe3+ + Mn2+
de oxidarepentru a determina
+2 +7 -2 +3 +2
oxidantul și reducătorul. oxidează
2) Separăm în semireacții reduce
oxidarea si reducerea Fe2+ → Fe3+
3) În aceste semireacții lipsește bilanțul MnO4– → Mn2+
material
a) Dacă ionul sau substanța conține mai mulți
atomi de oxigen,atunci se va elibera unindu-se
cu hidrogenul și se va elibera sub formă de Fe2+ → Fe3+
apă,în cazul nostru-mediul acid.
b) Dacă ionul sau substanța conține mai puțini MnO4– → Mn2+
atomi de oxigen decât substanțele finale,atunci
insuficiența lor se completează în soluțiile MnO4– → Mn2+ + 4H2O
acide și neutre cu molecule de apă.
MnO4– + 8H+ → Mn2+ + 4H2O
19
Bilanțul reacțiilor redox
4) Echilibrăm sarcinile ionilor
din ambele semireacții prin Fe2+ → Fe3+ + 1 e-
intermediul electronilor. MnO4– + 8H+ → Mn2+ + 4H2O
5) Elementul se oxidează eliberând +7 +2
electroni(în cazul Fe) MnO4– + 8H+ + 5 e- → Mn2+ + 4H2O
6) Semireacția care acceptă electroni se
reduce(în cazul Mn).
7) Numărul de electroni servesc Fe2+ → Fe3+ + 1 e- } x 5
echilibrul între jumătățile de MnO4– + 8H+ + 5 e- → Mn2+ + 4H2O
reacţii(găsim numitor comun) și
pentru determinarea coeficienților.
8) Se adună jumatățile de reacţii, 5 Fe2+ → 5 Fe3+ + 5 e-
electroni şi speciile comune se reduc. MnO4– + 8H+ + 5 e- → Mn2+ + 4H2O
9) Verificăm
5 Fe + MnO4– + 8H+ → Mn2+ + 4H2O + 5 Fe3+
2+

20
Practicăm bilanțul electronic prin exemple
Cu+ + I2 → Cu2+ + I–

21
Practicăm bilanțul electronic prin exemple
Cu+ + I2 → Cu2+ + I–
+1 0 +2 -1
oxidare
reducere
oxidare: Cu+ → Cu2+ reducere: I2 → I–
oxidare: Cu+ → Cu2+ reducere: I2 → 2 I–
oxidare: Cu+ → Cu2+ + 1 e- reducere: I 2 + 2 e - → 2 I–
oxidare: Cu+ → Cu2+ + 1 e- } x 2 reducere: I 2 + 2 e - → 2 I–

2 Cu+ + I2 → 2 Cu2+ + I2

22
Practicăm bilanțul electronic prin exemple
I– + Cr2O72- → Cr3+ + I2

23
Practicăm bilanțul electronic prin exemple
I– + Cr2O72- → Cr3+ + I2
-1 +6 -2 +3 0
oxidare
reducere
ox: I– → I2 red: Cr2O72– → Cr3+
ox: 2 I– → I2 red: Cr2O72– → 2 Cr3+
red: Cr2O72– → 2 Cr3+ + 7 H2O
red: Cr2O72– + 14H+→ 2Cr3+ + 7H2O
ox: 2 I– → I2 + 2e- red: Cr2O72– + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O
ox: 2 I– → I2 + 2e-}x3 red: Cr2O72– + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O

Cr2O72– + 14 H+ + 6 I– → 2 Cr3+ + 7 H2O + 3 I2


24
Va avea loc o reactie?
• reacţii favorabile energetic sunt spontane
• energia de activare poate fi atât de mare
încât reacția să fie încetenită
• reactivitatea relativă ale metalelor pot fi
folosite pentru a determina dacă unele
reacţii redox sunt spontane(din seria
tensiunii pentru metale).

25
Reacţii redox ireversibile
• Reacții de substituție
• Un element mai activ substitue un element
mai puțin activ din punct de vedere chimic
metalele substitue alte metale sau H
Cu + 2 AgNO3  Cu(NO3)2 + 2 Ag
Mg + 2 HCl  MgCl2 + H2
nemetalele substitue alte nemetale,
2 KI + Br2  2 KBr + I2
Carbonul substitue metale din oxizi
3 C + Fe2O3  3 CO + 2 Fe
• Sunt reacții redox,deaore elementul își schimbă gradul de oxidare
26
Substutue
Substitue
Substitue
KKK Substitue
HH22 2 H2
Seria de activitate a metalelor K
Ba
Ba
Ba
Ba
Sr
SrSr
from
rapide
rapide
from
cold
• Metalele :Li,Na,K,,sunt metale active Sr
Ca
Ca
Ca cold
H2O
• Metalele reactive lista de mai sus de H se va dizolva în acid Ca
Na
Na H2O
Na

oxizi
• Metalele sub H sunt mai pasive
Na
Mg
Mg
• Pt,Au sunt metale nobile Mg

oxizi
Mg
AlAl from
rapide
from
Al

oxizi
formând
Al from
Zn este înaintea Fe, deci Zn Mn
Mn
Mn steam
steam

formând
Mn
Zn
Zn
Zn steam

formând
va substitui Fe2+ Zn
Cr
CrCr
Cr

O2
oxizi
Fe
FeFe
Zn + 2 H+  H2 + Zn2+ Fe
Cd
Cd

cucuO2O2
Cd

cu
Cd
Co
Co

O2 formând
. Co from
Reacțio-
from

Reacționează
Co
NiNi from
Ni
Cu + Fe2+  nu reacționează Aurul este Ni acids
nează cu
acids

Reacționează
Sn
Sn
Sn acids
acizii

Reacționează
Sn
la partea Pb
Pb
Pb
Pb
Zn este înaintea H, de jos, aşa H
H
HH

cu
Sb
Sb
Sb
deci Zn va reacționa cu acizii că este Sb
As
As
As

Reacționează
As
BiBi
Bi
Zn + Fe2+  Fe + Zn2+ foarte Bi
Cu
Cu
Cu
Cu
nereactiv Hg
Hg
Hg
Fe este înaintea Cu, deci Cu Hg
Ag
Ag
Ag
Ag
Pd
Pd
nu va substitui Fe2+ Pd
Pd
PtPt
Pt 27
Pt
Au
Au
Au
Au
Mg este înaintea
Mg va reacționa Cu în seria activității
cu Cu2+ se a metalelor Dar Cu nu va
formează Mg2+ reacționa cu Mg2+
și Cu

28
Care sunt produșii?
• Mg + H3PO4 

• Cu + H2SO4 

• Al + Fe2+ 

29
Care sunt produșii?
• 3 Mg + 2 H3PO4  Mg3(PO4)2 + 3 H2

• Cu + H2SO4  nu reacționează

• 2 Al + 3 Fe2+ Al3+ + 3 Fe

30
Celule Electrochimice(Pile chimice)
• electrochemia studiază reacțiile redox care produc sau
consumă current electric(energie electrică) .
• conversia dintre energia chimică şi energie electrică se
realizează într-o celulă electrochimică(pile chimice)
• reacţii spontane redox vor avea loc într-o celulă voltaică
 de asemenea, cunoscut sub numele de celule galvanice
 bateriile se numesc celule voltaice
• Reacții redox nespontane consumă curent electric (are
loc la fiecare electrod,o reacție chimică) în pile chimice
reversibile.

31
Celule Electrochimice(Pile chimice)
• Reacțiile de reducere și oxidare sunt separate
 jumătate de celulă
• fluxul de electroni printr-un fir, împreună cu fluxul de
ioni, printr-o soluţie constituie un circuit electric
• necesită un conductor solid (metal sau grafit),pentru a
permite transferul/migrare de electroni.
 prin circuitul exterior
• schimbul de ioni,este în soluția ionică, dintre cele
două jumătăţi ale pilei chimice se numește:
 electrolit

32
Electrozi
• Anod
 electrod are loc procesul de oxidare.
Anionii sunt atrași de anod.
 conectat la capatul pozitiv(+) al bateriei în celula
electrolitică.
 pierde în greutate în celulă electrolitică.
• Catod
 electrod are loc procesul de reducere.
Cationii sunt atrași de catod.
 conectat la capatul negativ(-) al bateriei în celula
electrolitică.
 electrod în cazul în care are loc în placare galvanizare.
Câştigă în greutate în celulă electrolitică.
33
Celula
Voltaică

34
Curentul și Voltajul
• Numărul de electroni care parcurg prin
sistem intr-o secundă se numește current
 Suprafaţa electrodului dictează numărul de
electroni care pot parcurge
• cantitatea de forță ce împinge electronii
prin cablu este tensiunea - voltaj
mai departe metalele sunt aranjate în seria de
activitate sau de tensiunea lor

35
Curentul electric-mișcare orientată a particulelor
încărcate cu sarcini electrice.

Curentul
Curent electric continuu-curent electric al cărei sens
și a cărei intensitate nu variază în timp.
Curent electric alternativ -curent electric al cărui
sens și a cărui intensitate variază periodic în timp.

Cantitatea de apă
Mișcându-se într-o
direcție variindu-se cu
timpul.

36
Voltajul
cantitatea de forță
ce împinge electronii
prin cablu este
tensiunea - voltaj
.
Gravitaţia este forţa
de tracţiune de apă
în jos pe râu.

37
 Sunt surse care

Batteria generează curent


electric,printr-un proces
chimic(și în parte
fizic) la care participă
un electrolit(soluție).
• Componentele
principale ale unei pile
sunt cei doi electrozi
ai ei împreună cu
electrolitul din jurul
său.
• Electrozii sunt uniți în
exteriorul pilei printr-
un conductor
electric,prin aceasta
trece un curent
electric,deci circulă
electronii de la
electrodul negativ la
cel pozitiv.
38
LeClanche’ Acidică Dry Cell
• electrolit în formă de pastă ZnCl2 + NH4Cl
sau MgBr2
• anodul = Zn (sau Mg)
Zn(s)  Zn2+(aq) + 2 e-
• catodul = cilindru de grafit
• MnO2 se reduce
• 2 MnO2(s) + 2 NH4+(aq) + 2 H2O(l) + 2 e-  2 NH4OH(aq) + 2 Mn(O)OH(s)

• Celula voltaică = 1.5 v


• scumpă, nonreșargabilă, grea, se corodează uşor

Tro's Introductory Chemistry, 39


Chapter 16
Alcalină Dry Cell
• aceeaşi celulă de bază ca și la celula de uscat
acidă, cu excepţia electrolitului care este alcalin
pasta KOH
• anodul = Zn (sau Mg)
Zn(s)  Zn2+(aq) + 2 e-
• catodul = tijă de alamă
• MnO2 se reduce
• 2 MnO2(s) + 2 NH4+(aq) + 2 H2O(l) + 2 e-  2 NH4OH(aq) + 2 Mn(O)OH(s)
• celula voltaică = 1.54 v
• viaţă de depozitare şi coroziune e mai lungă decât celulele
acide uscate, sunt reincarcabile 40
Acumulatorul de Plumb
• 6 celule în serie
• electrolitul = 6 M H2SO4
• anodul = Pb
Pb(s) + SO42-(aq)  PbSO4(s) + 2 e-
• catodul = Pb acoperită cu PbO2
• PbO2 se reduce
• PbO2(s) + 4 H+(aq) + SO42-(aq) + 2 e-  PbSO4(s) + 2 H2O(l)

• celula voltaică = 2.09 v


• Regenerabilă,
41
Pile de combustie
• Într-o pilă compusă dintr-un electrod de hidrogen cuplat cu un electrod de
oxigen,reacția producătoare de energie electrică este 2H2+O2=2H2O(formarea
apei)
• Anodul și Catodul împreună sunt acoperite cu metal de Pt
• Electrolitul este soluția OH–
• Reacția anodică: 2 H2 + 4 OH– → 4 H2O(l) + 4 e-
• Reacția catodică: O2 + 4 H2O + 4 e- → 4 OH–

42
Coroziinea
• Coroziunea este oxidarea spontană a unui metal în
produse chimicecu mediul înconjurător
• din moment ce multe materiale pe care le folosim sunt
active, metale, coroziunea poate fi o problema foarte mare

43
Prevenirea Coroziunii
• O modalitate de a reduce sau de a incetini
coroziunea este pentru a acoperi suprafata de
metal
• să-l păstraţi de la contactul chimic-corozive în
mediul,
• cum ar fi Al, formează un oxid rezistent, care se
ataseaza la suprafata de metalului ca o peliculă
de protecție,
• altă metodă de a proteja metalul este să-l ataşaţi
la un metal mai reactiv, care este electrod ieftin
de sacrificiu 44
Celulă electrolitică- Electroplating

45

S-ar putea să vă placă și