Sunteți pe pagina 1din 14

Angiosperme

Caractere generale:
- sunt eucariote pluricelulare;
- răspândite pe tot globul;
- sunt erbacee sau lemnoase;
- nutriţie autotrofă, rar heterotrofă;
-îstructura lemnului apar traheele;

Alcatuire generala:
- organe vegetative: ● rădăcina
● tulpina
● frunze
- organe de reproducere: ◊ floare
◊ fruct
◊ sămânţa
Alcătuirea generală a unei plante cu flori
Floarea - hermafrodită
Alcătuire:

Stamine Partea bărbătească

Pistil Partea femeiască

Petale
Învelişul floral
Sepale

Receptacul

Peduncul (codiţa)
InveliŞurile florale

SEPALELE
ÎNVELIŞUL VERDE DE LA BAZA FLORII
TOTALITATEA SEPALELOR=CALICIUL (K)

PETALELE
ÎNVELIŞUL COLORAT AL FLORII
TOTALITATEA PETALELOR=COROLA (C)
Partea bărbătească a florii

STAMINE

Totalitatea staminelor
formează ANDROCEUL
Stamina – produce celulele reproducătoare bărbăteşti:
grăuncioarele de polen

ANTERA

GRAUNCIOARE
DE POLEN

FILAMENT
Gineceul (pistilul) produce celule reproducătoare
femeieşti: ovule

STIGMAT

STIL

OVAR CU OVULE
Cu aceste componente să recompunem o floare!
Polenizarea

- cu ajutorul insectelor

- cu ajutorul vântului
fecundaŢia
- independentă de mediul acvatic
- dublă:

un gamet bărbătesc + oosfera zigot propriu-zis (2n)


embrion (2n)

un gamet bărbătesc + nucleu secundar (2n) zigot accesoriu (3n)

endosperm (3n)

Sămânţa este închisă în fruct


Clasificare:
- după numărul de cotiledoane, angiospermele se clasifică în
monocotiledonate şi dicotiledonate
Completaţi diagrama Venn, făcând comparaţie intre clasele de angiosperme

Dicotiledonate Monocotiledonate
Diagrama florală şi formula florală
- reprezintă proiecția elementelor florale pe un plan perpendicular pe axul florii.
- pentru reprezentarea grafică a elementelor florale se utilizează litere, cifre şi
diferite semne convenționale.

* simetrie radiară
K5= caliciu alcătuit din 5 sepale libere
C(5)=corolă alcătuită din 5 petale unite
A5 =androceu, 5 stamine
G(2) = gineceu din 2 carpele unite
situat superior

S-ar putea să vă placă și