Sunteți pe pagina 1din 7

CONFLICTUL INTRE

MANAGER SI
SPORTIV

Orzei Alexandru
Prodan Vlad
INTRODUCERE
 Managementul conflictelor prezintă impactul pe
care conflictul îl are în organizație, modul de
structurare și , ceea ce este mai important,
formează și dezvoltă la manageri, aptitudini și
deprinderi de a rezolva cât mai eficient conflictele.
CE SUNT CONFLICTELE?
 1.Conflictul este o neînţelegere,o contradicţie, un
dezacord, o ceartă, dar definiţia poate fi extinsă şi
la o contradicţie între idei , interese sau
sentimente.Într-un conflict pot exista puncte de
vedere diferite între opinii, interese, scopuri,
credinţe, convingeri, experienţe, sentimente şi
valori.
CE SUNT CONFLICTELE?
 2.Cei mai multi manageri îl descriu ca o stare
tensională care apare atunci când două sau mai
multe grupuri din cadrul organizației trebuie să
intre în interacțiune pentru a îndeplini o sarcină, a
lua o decizie și a realiza un obiectiv sau a soluționa
o problemă.
CE SUNT CONFLICTELE?
 Simpla interacțiune nu este de ajuns pentru a
produce un conflict.
 – interesele grupurilor să fie diferite;
 – acțiunile unui grup determină reacții negative la
alții;
 grupurile, incapabile să soluționeze controversa,
se critică reciproc.
CONFLICT CAUZAT DE LIPSA DE
COMUNICARE INTRE MANAGER SI SPORTIV
CONFLICT INTRE MANAGERUL UNEI
SALI DE FITNESS SI ANTRENOR