Sunteți pe pagina 1din 20

Introducere în problematica

Sistemelor dinamice cu
evenimente discrete

Prof.dr.ing.Valentina E. Balas
Introducere
 Oamenii observa diverse fenomene din
natură și înceaca să le înţeleagă. Primul pas
pentru aceasta îl reprezintă reflectarea
fenomenelor prin imaginaţie și descriere.
Procesul reflexiv este un proces de
abstractizare.
 Ȋn acest proces noţiunea de „sistem” este de
mare importanţă.
 Un sistem este definit ca fiind un grup
de obiecte separat de univers și care au
relaţii mutuale între ele.
 Diferite entităţi fizice pot constitui obiecte
sistem.
 Daca timpul este inclus în obiectele
sistemului atunci pot fi luate în considerare
proprietăţile lor temporale sau dinamica
sistemelor.
 Dinamica sistemelor este dată de
comportarea în domeniul timp a obiectelor
sistemului.
 Comportarea este numită proces.
 Un sistem fizic real este reprezentat de către
un sistem ideal creat de către om.

 Reprezentările matematice ale sistemelor


reale sunt cele mai abstracte și precise
descrieri.

 De la începutul existenţei sale omul s-a


străduit nu numai să cunoască și să descrie
sistemele naturale ci și de asemenea să le
guverneze și să le conducă.
 Conducerea unui sistem este bazată pe
cunoștinţele despre acel sistem particular.
 Aceste cunoștinţe sunt dezvoltate prin
abstractizare bazată pe observarea sistemului.
 Observarea e realizată prin măsurări și dacă
este posibil prin experimente cu sistemul.

 Se disting două abstractizări și anume:


 Noţiunea de sistem continuu
 Noţiunea de sistem discret
 Se pune o întrebare naturală despre substanţa
acestor abstractizări.
 Un sistem continuu este descris de către o mulţime
de variabile continue, o mulţime de funcţii continue pe
domeniile respective și de către derivatele variabilelor
si funcţiilor.
 Un astfel de sistem este numit sistem dinamic cu
variabile continue (CVDS).
 Ȋn literatura exista descrieri bune despre teoria
conducerii sistemelor dinamice cu variabile continue.
 Un sistem discret este descris de o mulţime de
variabile discrete și de relaţii definite pe acestea.
 Un sistem hibrid este o combinaţie a acestora doua.
 Uneori relaţiile dintre variabilele sistemului nu
se tratează în raport cu timpul.

 Apoi acestea descriu comportarea statică a


sistemelor studiate.

 Timpul este cel mai mult inclus în analiza și


sinteza sistemelor.
 Ȋn Fig. 1.1 se prezintă clasificarea sistemelor continue și discrete considerând
comportarea dinamică. Pentru a simplifica ilustrarea se prezintă un sistem cu o
variabilă. Fig. 1.1 prezintă cazul în care variabila continuă x(t) este o funcţie
continuă pe un interval continuu de timp. Domeniul și co-domeniul funcţiei sunt
numere reale. Un sistem este continuu dacă este definit pe variabile continue
și funcţii continue așa ca și funcţia prezentată în Fig. 1.1 a. Un sistem discret
este dat de variabile discrete și funcţii sau relaţii discrete așa cum se prezintă în
Fig. 1.1.b. Sistemul din Fig. 1.1.b constă dintr-un obiect de forma unei variabile
care poate lua valori într-o mulţime de numere reale în momente discrete de
timp.

 Fig. 1.1 Proprietăţile unui sistem cu o variabilă


 Figurile 1.1.c și 1.1.d prezintă cazuri hibride când sistemul este
semicontinuu. De obicei, un sistem are mai mult decât un obiect sau o
variabilă. Apoi se pot agrega o multime de variabile într-una sau mai
multe variabile vectori. De notat faptul ca, cazul prezentat în Fig. 1.1.b
poate fi înţeles fie ca o reprezentare discretă a unui sistem continuu, fie
ca o reprezentare a sistemului care este discret prin natura sa. Rolul
semanticii sau a interpretării este evident.
 De aceea, reprezentarea discretă sau digitală a sistemelor continue
trebuie să fie distinsă faţă de reprezentare sistemelor care sunt discrete
în natura și substanţa lor.
 Reprezentarea discretă a sistemului continuu este obţinută prin
eșantionarea variabilelor la momente discrete de timp.
 Continuitatea și discretizarea unui sistem sunt
aspecte din punct de vedere al proprietăţilor
sistemului.

 Un alt aspect este acela ca CVDS (sistemele


dinamice cu variabile continue) sunt sisteme
conduse in timp.

 Motivul pentru dezvoltarea dinamică a stărilor


sistemului il reprezintă timpul.

 Pe de altă parte, sistemele discrete pot fi conduse în


timp sau conduse pe baza evenimentelor.
Fig. 1.2 Sistem condus cu evenimente
 Să comparăm Fig. 1.1 si Fig. 1.2. Variabila discretă q descrie starea sistemului.
Există patru stări q1, q2, q3 și q4, pe scurt q1-4 și trei evenimente e1, e2 si e3, pe scurt
e1-3.
 Fig. 1.2 prezintă faptul că schimbarea stării este determinată de evenimente.
Evenimentele apar la momente discrete de timp și schimbarea stărilor depinde
numai de evenimente.
 Astfel de sisteme sunt numite sisteme dinamice
cu evenimente discrete sau pe scurt DEDS
(SDED) sau sisteme cu evenimente discrete.

 Asa cum s-a menţionat mai devreme, Fig. 1.1 b, are un dublu înţeles.
 Ea poate reprezenta:
- fie sistem dinamic cu variabile continue (CVDS)
condus în timp
- fie DEDS – sistem dinamic cu evenimente discrete
condus de evenimente, când evenimentele care
apar la momente discrete de timp și cauzează
schimbarea stărilor sistemului așa cum se prezintă
în Fig. 1.1 b.
 Sistemele analizate și sinteza metodelor depind de natura
sistemului.
 Vom studia în continuare sisteme care sunt în întregime
discrete prin natura lor și conduse de evenimente, adica
sisteme dinamice cu evenimente discrete.
 Numele lor oglindește caracterul lor specific.
 DEDS sunt caracterizate de o mulţime de stări pe care
sistemul le poate lua și de o mulţime de evenimente
care cauzează schimbarea stărilor la momente discrete
de timp.
 Evenimentele pot avea loc asincron.
 Schimbarea stărilor și apariţia evenimentelor reprezintă
esenţa comportării dinamice a DEDS.
 O prima sarcină pentru teoria DEDS este să creeeze
modele DEDS.
 Fără astfel de modele ar fi imposibil să se analizeze comada
DEDS, la fel cum se intamplă cu teoria conducerii la
sistemele clasice CDVS.
 Desigur ca suntem interesaţi de modele care sunt suficient
de generale și care includ dinamica DEDS.

 Există două căi să considerăm dinamica:


 Sa se specifice valorile variabilelor sistemului și relaţiile
sistemului sunt definite în momente discrete de timp.
 Sa se specifice ordinea momentelor de timp ale stărilor
sau evenimentelor.
 Ultimul caz prezintă faptul că timpul nu e
exprimat in mod explicit și sunt date numai
ordonarea relaţiilor stărilor și evenimentelor
pentru DEDS.
 Ordinea evenimentelor poate fi determinată cu
ajutorul indexărilor acestora.
 Cu alte cuvinte, se dă care eveniment se
întâmplă înaintea unor alte evenimente.
 O astfel de abordare este mai abstractă și
evită probleme legate de relativitatea
timpului.
 Conducere DEDS poate fi proiectată dacă există un
model DEDS disponibil.

 Metodele de proiectare a conducerii DEDS


realizează următoarele sarcini:
 Formularea și specificarea unor sarcini date ale
sistmului de conducere;
 Determinarea algoritmilor de conducere;
 Proiectarea sarcinilor tehnice necesare pentru
implementarea conducerii;
 Crearea și verificarea programelor de conducere;
 Implementarea testarea și mentenanţa funcţiilor de
conducere a sistemului;
 Conducerea sistemelor inginerești este o știinţă tehnica
aplicată interdisciplinară.

 Intr-o măsură considerabilă soluţiile metodelor sunt


independente de substanţa tehnologică a sistemelor conduse.

 Pentru conducere este important să se realizeze o astfel de


influenţă a diverșilor agenţi asupra parametrilor sistemului și a
comportării sistemului așa cum se cere.

 Comportarea sistemului și influenţele diverse asupra sa sunt


date de mărimi fizice, chimice, biologice sau de alte valori
cantitative.

 Ceea ce este important din punct de vedere al conducerii este


informaţia pe care o conţin cantităţile și nu substanţa lor fizică.
 Conducerea automată este bazată pe manifestările
informaţiilor din sistem.

 Cu alte cuvinte, un sistem este descris cu ajutorul


informaţiei despre locaţia spaţială a obiectelor, timpul,
parametrii sistemului, proprietăţi, caracteristici, etc.

 Timpul este substanţial pentru dinamica


evenimentelor.

 Așa cum s-a menţionat mai devreme, evoluţia în


timp a variabilelor sistemului este numită proces
și în contextul DEDS este numită proces discret.