Sunteți pe pagina 1din 11

U N I V E R S I TAT E A D E M E D I C I N Ă Ș I FA R M A C I E “ G R I G O R E T.

P O PA ” , I A Ș I
FA C U LTAT E A D E B I O I N G I N E R I E M E D I C A L Ă
SPECIALIZAREA BIOINGINERIA REABILITĂRII

Radu Rodica Maria


Grupa 3
Anul II

An universitar: 2019/2020
Disciplină:Dispozitive medicale pentru
suplinirea functiilor organismului

ÎNCREDEREA ÎN ROBOȚII PENTRU


ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
CONSIDERAȚII PENTRU
UTILIZAREA LOR ÎN REABILITARE
Cuprins

Considerații pentru utilizarea robotilor în


reabilitare
Conceptualizarea încrederii
 Încredere în relația pacient-tehnician
Încredere în HRI (interactiunea om-robot) și
încredere în SARs(roboti pentru asistenta
sociala)
Stimularea și menținerea încrederii în
roboții sociali în contextul reabilitării
Concluzii
Integrarea robotilor pentru asistenta sociala in
reabilitare presupune să se înţeleagă ce factori afectează
motivaţia utilizatorilor şi care este scuccesul
interacţiunilor dintre roboţi şi utilizatori . Încrederea în
interacţiunile om-robot este la fel de importantă ca
interacţiunile om-om în recuperare. Încrederea în roboţii
a fost studiată doar în contextul automatizării tehnologiei,
nu şi în ceea ce priveste roboţii pentru asistenţă socială în
reabilitare. De aceea se pune accent foarte mare pe triada
unică pacient-tehnician-robot pentru crearea unui design
ce oferă încredere pentru utilizatori.
SAR-urile sunt dezvoltate pentru a ajuta la remedierea lacunelor de
îngrijire în reabilitare, aparute în urma bolilor cu deficit funcțional
sever, cum ar fi accident vascular cerebral. SARs-urile sunt roboți care
oferă asistență reprezentand un instrument inovator promițător
pentru reabilitare, unde frecvența și intensitatea mișcării, împreună cu
implicarea pacientului, sunt cei mai importanți factori care
influențează procesul de recuperare.
In prezent, SARs-urile sunt utilizate pentru a încuraja auto-practica
și pentru a îmbunătăți complianta terapeutică prin antrenament. De
asemenea, SARs-urile pot utiliza senzori biologici și de mișcare pentru
a monitoriza performanțele utilizatorilor și pentru a oferi feedback
precis în timpul antrenamentului. Utilizarea acestor roboți poate avea
un impact pozitiv asupra implicării și motivației pacientului.
Conceptualizarea încrederii

În domeniile filosofiei și eticii, încrederea a devenit din ce în ce mai


relevantă în cercetarea interacţiunii om-robot (HRI).Două aspecte ale
dezbaterii filosofice sunt importante pentru discuția încrederii în SARs:
În primul rând, încrederea este întotdeauna conectată la vulnerabilitate,
deoarece creditorul este dependent de mandatar și niciodată nu poate
ști cu siguranță dacă mandatarul este, în final, într-adevăr de încredere.
În al doilea rând, unii autori din filozofie au subliniat importanța
diferenței conceptuale dintre încredere și sprijin, în special că
încrederea poate fi trădată, în timp ce în cazul sprijinului putem (doar)
să fim dezamăgiți .
Trebuie luat in considerare ca daca tehnologiile imbunătăţite si adaptate
rup bariera încrederii pot duce la sentimente negative care depășesc
simpla dezamăgire. SARs-urile sunt concepute special pentru a reacționa
la comportamentele și emoțiile umane.
Încredere în relația pacient-tehnician

Încrederea este esențială pentru succesul relației


pacient-medic și s-a dovedit a fi un predictor
semnificativ al respectării tratamentului. Exista o
corelație pozitivă între calitatea relației pacient-
terapeut în rezultatele de reabilitare și tratament.
Stabilirea încrederii ar trebui să rămână o prioritate,
deoarece tehnologiile noi, precum SAR-urile, sunt
integrate în procedurile standard de îngrijire. Prin
urmare, este important să se înțeleagă ceea ce duce și
influențează încrederea în contextul reabilitării.
Încredere în HRI (interactiunea om-robot) și
încredere în SARs(roboti pentru asistenta sociala)

Pentru a implementa eficient SARs-urile în reabilitare,


trebuie să luăm în considerare factorii care influențează
încrederea în SARs. Factorii ce stau la baza performanței
robotului (de exemplu, fiabilitatea, rata de obtierea a unu
raspuns fals-negativ, rata de eșec) au avut cea mai mare
influență asupra dezvoltării încrederii în robot.
Contextul joacă un rol esențial atunci când se măsoară
încrederea în HRI și propune o abordare de jos în sus, care să
evidențieze perspectiva utilizatorului și contextul de
interacțiune om-robot. Astfel, este necesară o examinare a
elementelor specifice care afectează încrederea în SARs în
reabilitare.
Cum stimulăm și menținem încrederea în
roboții sociali în contextul reabilitării?

 Tehnicieni trebuie să aibă încredere în SARs pentru


reabilitare
 Trebuie dezvoltată încrederea pacientului în SARs
pentru reabilitare
 SARs-urilor trebuie proiectate astfel încât să crească
încrederea pentru utilizarea lor în reabilitare
 SARs trebuie să recunoască intențiile și emoțiile
 Trebuie atenuate erorile
 Trebuie masurată încrederea în HRI(interactiunea om-
robot)
 Trebuie revizuite limitările şi preocupările dezvoltării
SARs-urilor pentru reabilitare
Concluzii

Roboții de asistență socială (SARs) pot fi integrați în procesul de


reabilitare pentru a mări gama actuală de opțiuni terapeutice.
Pe măsură ce lacunele vor fi rezolvate, trebuie luat în
considerare în continuare implicațiile etice ale utilizării SARs cu
populațiile vulnerabile.
La elaborarea experimentelor pentru testarea încrederii în HRI,
este necesară o abordare centrată pe utilizator pentru a înțelege
factorii contextuali care influențează dezvoltarea încrederii.
Integrarea acestei tehnologii în reabilitare necesită colaborarea
dintre tehnicieni, pacienți și ingineri pentru a înțelege modul în
care SARs-urile pot fi de încredere pentru îndeplinirea rolurilor
specifice.

S-ar putea să vă placă și