Sunteți pe pagina 1din 20

INOVARE

ORGANIZAȚIONALĂ

CONF. DR. GABRIELA ŞIPOŞ


5. IMPACTUL FACTORILOR CE FRANEAZĂ
INOVAREA ASUPRA
PERFORMANȚELOR INOVATIVE
Un studiu recent își propune să cuantifice impactul
factorilor de frânare a inovării, atât în companiile
inovative cât și în cele non- inovative, si să prezinte
clasamentul acestor factori în funcție de intensitatea
impactului acestora în cele două categorii de
companii.
Cei mai importanți factori în măsură să împiedice
activitățile de inovare ale companiilor sunt:
- factorul de piață (lipsa de informații cu privire la
piețe sau dominarea piețelor de către anumite
întreprinderi)
- factorul tehnologic (lipsa de informații cu privire la
tehnologie)
- factorul resurse umane (lipsa de personal calificat)
- factorul relaționare (dificultatea de a găsi parteneri
 S-a analizat impactul factorilor care împiedică
inovarea asupra performanțelor inovative, atât în ​
cadrul companiilor inovative cât și al celor non-
inovative din țările europene.

 S-au luat în considerare date pentru:


- 24 de țări europene în cazul companiilor inovative
- 25 de țări europene în cazul companiilor non-
inovative

 Performanța inovativă a țărilor europene -


exprimată sintetic prin Summary Innovation Index
2012 (SII 2012)
Ținând seama de performanțele inovative exprimate
sintetic prin Summary Innovation Index în
Innovation Union Scoreboard 2012, țările sunt
clasificate în patru categorii:

• lideri inovatori - performanțe în domeniul inovării


sunt mult peste performanta medie a UE:
Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia

• inovatori puternici - performanțe în domeniul


inovării în jurul performantei medii a UE: Austria,
Belgia, Cipru, Estonia, Franta, Irlanda, Loxemburg,
Olanda, Slovenia si UK
• inovatori moderați - performanțe în domeniul
inovării mai mici decat performanta medie a UE:
Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Portugalia,
Slovacia si Spania

• inovatori modești- performanțe în domeniul


inovării cu mult sub performanta medie a UE:
Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania.
Intensitatea impactului factorilor de frânare a
inovării asupra performanței inovative este
diferită în cazul companiilor inovative de
cazul companiilor non- inovative.

Impactul factorilor de frânare a inovării este


mai puternic în cazul întreprinderilor
inovative.
Corelația dintre procentul companiilor inovative pentru care lipsa informațiilor despre
piață e un important factor de frânare a inovării și SII 2012
Pentru companiile inovative, există o corelație negativă foarte
puternică (coef. corel. -0,633) între lipsa de informații cu privire la
piețe și performanțele inovative ale țărilor în care aceste companii
acționează: cu cât lipsa de informații cu privire la piețe este mai
răspandită, cu atât performanța inovativă a țării este mai redusă.
Corelația dintre procentul companiilor inovative pentru care lipsa informațiilor despre tehnologie e
un important factor de frânare a inovării și SII 2012
Între lipsa de informații cu privire la tehnologie în companiile
inovative și performanța inovativă din aceste țari există o corelație
inversă puternică. Intensitatea acestei corelații este cu foarte puțin
mai slabă (coef. corel. -0,616) comparativ cu cea a factorului anterior
prezentat.
Corelația dintre procentul companiilor inovative pentru care dominarea piețelor de către anumite companii e
un important factor de frânare a inovării și SII 2012

Se evidențiază o corelație negativă puternică (coef. corel. -0,613) între


procentul companiilor inovative din țările studiate pentru care dominarea
piețelor de către anumite companii este un factor extrem de important în
frânarea inovării și performanțele inovative ale țărilor studiate.
Corelația dintre procentul companiilor inovative pentru care dificultatea de a găsi parteneri de
cooperare pentru inovare e un important factor de frânare a inovării și SII 2012
Există o corelație negativă puternică (coef. corel. -0,602) între
dificultatea companiilor inovative de a găsi parteneri de cooperare
pentru inovare și performanțele inovative ale țărilor.
Corelația dintre procentul companiilor inovative pentru care lipsa personalului calificat e un important factor de
frânare a inovării și SII 2012
Procente similare de companii inovative care aparțin unor țări cu performanțe
inovative foarte diferite (fie inovatori modești, inovatori moderați, inovatori din
categoria a 2-a de inovare sau chiar lideri în domeniul inovării), au apreciat că
activitatea lor de inovare a fost îngreunată de lipsa de personal calificat. Apreciem că
între lipsa de personal calificat în companiile inovative și performanța
inovativă a țărilor europene studiate există o corelație negativă de o
intensitate slabă (coef. corel. -0,339).
Pentru companiile non- inovative , intensitatea
corelaţiei între fiecare dintre cei cinci factori de
frânare a inovării și performanțele inovative ale
țărilor europene studiate este mai slabă decât în
cazul firmelor inovative, ceea ce scoate în
evidență un impact mai puternic al celor cinci
factori de frânare a inovării în cazul companiilor
inovative.
COMPANII COMPANII NON-
INOVATIVE INOVATIVE
1. Lipsa informațiilor cu privire 1. Dificultatea de a găsi
la piață parteneri de cooperare pentru
inovare
2. Lipsa informațiilor cu privire 2. Lipsa informațiilor cu privire
la tehnologie la piață
3. Dominarea piețelor de către 3. Dominarea piețelor de către
anumite companii anumite companii
4. Dificultatea de a găsi 4. Lipsa informațiilor cu privire
parteneri de cooperare pentru la tehnologie
inovare
5. Lipsa personalului calificat 5. Lipsa personalului calificat
Gruparea ţărilor europene analizate în funcţie de
SII 2012 şi Indicele factorilor de frânare a inovării
(cazul companiilor inovative)
Gruparea ţărilor europene analizate în funcţie
de SII 2012 şi Indicele factorilor de frânare a
inovării (cazul companiilor non-inovative)
CONCLUZII -1 -

 În cazul companiilor inovative, impactul factorilor de


frânare a inovării este puternic, între acțiunea lor și
performanțele inovative ale țărilor analizate există o
corelație negativă puternică.
 cel mai puternic impact asupra performanțelor
inovative este impactul lipsei de informații privind
piețele, urmat îndeaproape de cel al lipsei de
informații cu privire la tehnologie, dominarea
piețelor de către anumite companii și dificultatea de
a găsi parteneri de cooperare pentru inovare .

 lipsa de personal calificat are cel mai slab impact


asupra performanțelor inovative ale ţărilor analizate.
CONCLUZII -2-

 În cazul companiilor non- inovative impactul cel mai


semnificativ asupra performanțelor inovative este
exercitat de dificultatea de a găsi parteneri de
cooperare pentru inovare, urmat de lipsa de
informații privind piețele, dominarea piețelelor de
către anumite companii și lipsa de informații
referitoare la tehnologie.

 Cel mai slab impact îl are, la fel ca în cazul companiilor


inovatoare, lipsa de personal calificat .
CONCLUZII -3-
 Țările cu cele mai ridicate performanțe inovative ar
trebui să se concentreze mai mult asupra companiilor
inovative, în scopul de a acorda o importanță mai mare
soluţionării problemelor legate de acei factori care au un
impact negativ puternic asupra performanțelor inovative
(cum ar fi lipsa de informații privind piețele, lipsa de
informații cu privire la tehnologie și dominarea piețelor
de către anumite companii).
 Țările cu cele mai slabe performanțe inovative (precum
Bulgaria , Polonia , Letonia , România și Turcia) ar trebui
să se concentreze mai mult asupra companiilor non-
inovative, cu sensul de a le sprijini în trecerea lor la
categoria întreprinderilor inovative, oferind o mai mare
importanță problemelor legate de dificultăți în găsirea de
parteneri de cooperare pentru inovare, lipsa de informații
privind piețele și dominarea piețelor de către anumite
companii.
CONCLUZII -4-

 Piața (lipsa de informații cu privire la piețe sau


dominarea piețelor de către anumite companii)
joacă un rol decisiv în obținerea de performanțe
inovative ridicate, atat pentru companiile
inovative cît și pentru cele non- inovative.

 Acest studiu oferă o îndrumare în selectarea


factorilor asupra cărora companiile ar trebui să
se concentreze, în scopul de a obține avantaje
competitive pe termen lung și pentru a
îmbunătăți performanța inovativă.