Sunteți pe pagina 1din 16

1-Învățarea acțiunilor tehnice specifice

atletismului!
2-REZISTENTA! Medodele de dezvoltre a
rezistenței în Biatlon.
A elaborat:Mîrza Valentina
institutia:USEFS
Specialitatea:Pedagogie
Grupa:107EF
A verificat: Truhin Ina
TEHNICA-totalitatea procedeelor intrebuintate in practicarea
unui lucru,(cu cat mai des si amanuntit lucrezi asupra tehnicii cu atat
miscarile tale sunt mai econome si reezultatul e mai inalt).

-Săritura cu elan
-startul de jos
-startul de sus
-alergarea la distanța
-alergarea de viteză
-alergarea de ștafetă
Metodele de predare:
1-Exersarea practică fragmentală-constă în execuția
deprinderilor motrice în mod analitic,fragmental,pe secvințe sau faze.

2-Exersarea practică globală-constă în execuția


repetată a unei deprinderi motrice in totalitatea sa .
Dupa modalitatea de organizare a elevilor,exersarea
poate fi:frontală,pe grupe,pe perechi,individuală.
Atletism-
 O probă sportivă compusă din mai multe disciplini marș sportiv, alergări,
sărituri, aruncări și poliatloane. Atletism este numit Regele sportului, pentru
programul său consistent la Jocurile Olimpice unde sunt incluse 24 de disciplini
la bărbați și 23 la femei. Fiecare disciplina are tehnica sa individuală.
 Concursurile de atletism curpind grupe de probe care au caracteristici
specifice, in funcție de cele 3 categorii de exerciții: alergări, sărituri și
aruncări.
 - În probele de alergări și marș se urmarește obținerea unui timp cât mai bun
pe o   distanța precizata..
 - În probele de sărituri se urmarește obținerea unui zbor cât mai lung (la
săritura in lungime si la triplusalt) sau a unui zbor cât mai înalt (la săritura în
înălțime sau la săritura cu prăjina).
Tehnica săriturii cu elan
 Această disciplină face parte din
programul de Jocuri Olimpice.
Tehnica ei este mai variabilă și
împărțită în 4 faze( elan-bătaia-zbor-
aterizare).
Este important nu numai să accelerați
la viteza maximă, dar și să obțineți un
anumit picior pe placa de repulsie.
Există trei tehnici principale de zbor (
forfecare, ghemuit și extens).
 Metoda de invățare este
fragmentala,fiecare fază se învață
separat. Exercitiile de baza: alergarea
cu ridicarea coapsei, alergare cu
pendularea gambei, saritura in
pas,aterizarea pe saltele de pe loc/cu
elan.
Poziția la stat
Tehnica startului de jos Tehnica startului de sus
Un rol important în startul de jos este jucat nu Cel mai puternic picior este plasat aproape de
numai de picioare, ci și de mâini! Retrageți de la linia de start.Celălalt picior este de 1,5-2 în
linia de pornire lungimea piciorului și puneți un spate; centru de greutate a corpului este
picior de împingere acolo. Plasați genunchiul distribuit pe ambele picioare; Corpul este
celui de-al doilea picior din fața călcâiului îndreptat, brațele liber inferioare de-a lungul
primului picior. Aduceți-vă umerii înainte corpului; Ține-ți capul drept. Execuția comenzii
(dincolo de linia de pornire), ridicați bazinul, „Atenție!“ Înclinați torsul înainte într-un unghi de
puneți-vă picioarele în mișcare. La comanda 45 *; Umeri nu ar trebui să meargă mai departe
"Marsh", împingeți piciorul de sprijin înainte și cu pe picior de sprijin, care poate duce la pierderea
brațele în sus, împiedicându-vă astfel să cădeți. echilibrului . La comanda “Marsh” ne impingem
cu piciorol de sprijin si incepem sa lucram cu
mainele.
Alergarea la
distanță
1Corect pune piciorul. Puneți piciorul
mai întâi pe partea din fața și pe cea
exterioară a piciorului, după care
adăugați suportul călcâiului și puneți
complet piciorul.
2-Piciorul care împinge corpul trebuie
să fie complet extins pentru a crea o
lovitură bună.
3-Capul ar trebui să privească înainte.
4-Spatele trebuie să fie drept, corpul
practic nu se îndoaie înainte.
5- Brațele sunt îndoite la cot într-un
unghi mic.
6- Și cea mai importanta este
respirația. Aceasta trebuie să fie
ritmică.
Alergarea de viteză
Există 4 faze de sprint pentru care
dezvoltata propria tehnică eficientă de
funcționare:porniți, accelerați, alergați la
distanță, terminați. Durata accelerației ar
trebui să fie de aproximativ 25-30 de metri,
indiferent de lungimea distanței. În această
fază, frecvența și lungimea treptei ar trebui
să fie maxime. Faza principală se desfășoară
de-a lungul unei distanțe. Sarcina principală
este să încercați să mențineți viteza
câștigată în timpul accelerației. Finalizarea
trebuie sa fie exacta. Singura tehnică de
finisare acceptabilă este panta cazului.
-Pentru alergare de viteza folosim metode
de exersare globala, deoarece alergarea
necesită execuția repetată pentru
perfecționarea acesteea. Exercițiile de
bază:alergarae pe distanțe mai
scurte,exercițiile speciale etc.
Alergarea de ștafetă
 Un concurent care rulează în prima
etapă are poziția de pornire redusă.
Bastonul este în mâna dreaptă, în
conformitate cu regulile concursului
Semnalul "atenție" se aude după ce
toți alergătorii primului segment își
fixează poziția corporală. Semnalul
"marș" se realizează prin tragere din
piston. Atletul din cel de-al doilea
segment ocupă o poziție de pornire
ridicată. Alergătorul care a primit
bagheta scurtează distanța până la
cel de-al treilea atlet. Al treilea
trece la al patrulea. Când cel de-al
patrulea membru al echipei a primit
bastonul, el începe sfârșitul final al
bastonului. Distanțele in ștafetă
sunt 4x100 și 4x400 atât la bărbați
căt și la femei.
 Alergarae de ștafetă se exerseaza
prin metoda globala,pe perechi
pentru ca coechipierii sa creeze
deprindera de lucru în echipă.
Exercițiile de baza:transmiterea
bastonului în faza de repaus.
 Efortul fizic, s-ar putea defini ca fiind starea
contrara repausuluui fizic. Metodele
antrenamentului la efort, pentru creșterea

Rezistența- rezistenței la efort, sunt variate, cele mai


comune fiind:
Aptitudinea motrice ce permite  – mersul este cel mai recomandat pentru
omului sa faca fața oboselii în începerea antrenamentului la efort.
eforturile de lunga durata.  – urcatul scarilor si pantelor: progresia se face
în numar de trepte ca și în durata urcarii
-Teoria și metodica  – alergarea este probabil cea mai utilizata
dezvoltării a rezistenței metoda de antrenament pentru creșterea
rezistenței la efort, mai ales la profilaxie
-Metoda pentru pentru sedentari. Ritmul de alergare, nivelul
dezvoltarea rezistenței în de ridicare al genunchiului, distanța sau durata
alergarii, sunt parametrii de creștere ai
Biatlon rezistenței la efort prin aceasta metoda.
Alergarea pe loc, are efect la fel de bun ca și
variantele alergarii: săritura cu coarda, și
săritura cu mingea.
 – înotul este o alta metoda eficienta de
creștere a rezistenței la efort.
Metodele de dezvoltare a rezistenței
2-metoda maraton consta în parcurgerea
 1-metoda fartlek are la bază alternarea unei distanțe lungi,fără pauză,untru tempo
diferitelor tempouri de alergare,făra ca uniform sau variat,dar accesibil, un timp
aceasta sa fie stabilite dinainte. Această îndelunga. În funcție de nivelul de
metodă educă capacitatea de accelerare pregătire,viteza de deplasare,perioada de
în probele de lungă durată și adaptează pregatire,durata acestui tip de efort este
orgnismul la alternările solicitărilor pe cuprinsă între 20min si 1h 30min.Prin
parcursul desfășurării competiției. metoda maraton se dezvolta rezistența
Este necesar să subliniem că în generală și se adaptează organismul la
suportarea stării de oboseală prelungită.
sporturile de rezistență este deosebit
de importanta faza de relaxare
musculară între ciclurile de lucru. Prin
urmare este indispensabilă
întroducerea unei scurte perioade de
relaxare a mușchilor înaintea oricărei
tensiuni musculare.
BIATLON
Biatlonul este probă sportivă de iarna care
compină stilul liber de schi fond cu tirul.În
prezent în biatlon sunt 7 tipuri de curse
individuală,sprint,pursuit,mass-
start,ștafetă,stafetă mixtă și supersprint.
Calitațile motrice specifice
Aceasta proba de sport necesita dezvoltarea a
mai multor calitați motrice:
Viteza-de reacție la stimuli vizuali
-de execuție la stimul(ținta)
-de deplasare pe spațiul mic
Forța-explozivă
-în regim de viteză
-de împingere specifică
Rezistență -specifică pe zăpadă
-alunecare de durată/aerobă/în
regim de forță
Coordonarea-orientarea în spațiu
-în condiții de echilibru
-în regim de rezistență
-mânuirea armei în poligon
Mobilitatea-articulară activă și pasivă a coloanei
vertebrale,a centurii scapurare,a gleznelor
Rezistența în biatlon este una din cele mai importante calitați
motrice.Pentru dezvoltarea rezistenței în biatlon în afara exercițiilor specifice se
folosesc exerciții din atletism cum ar fi alergarea de lunga durata(15-25km) si
fartlekurile.La fel se practică și durata pe schi role,în perioada de vară. O alta
metodă de dezvoltare a rezistenței și învațarea tehnicii pe schi sunt exercițiile
speciale și de imitație în urcuș sau pe scări.
m e s c
m u l ț u ! ! !
V ă e nț ie
r u a t
pe nt

S-ar putea să vă placă și