Sunteți pe pagina 1din 13

Calitatea actului didactic în

universitate – provocări şi
suport de discuţie

C. Glava,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Contextul didactic universitar
vs. preuniversitar
• Vârsta studenţilor
• Motivaţia studenţilor
• Selecţia studenţilor (criterii de admitere)
• Nivel academic al cunoştinţelor vehiculate
• Nivel de aşteptare ridicat cu privire la
competenţele formate la nivelul studenţilor
• Convingeri, teorii personale, comportamente şi
atitudini specifice cadrului didactic universitar
Unitatea de învăţare

• Situaţia de învăţare (contextul, resursele


implicate)
• Experienţa de învăţare (obiectivată într-o
modificare în sens pozitiv şi de durată, a
structurilor cognitive, emoţionale şi/ sau
comportamentale)
• Sarcina de învăţare (de lucru)
Demersul didactic
Predare - Învăţare - Evaluare

1. Predare – predare eficientă

2. Predarea eficientă presupune:


- ancorare epistemologică în actualitate,
- nivel ştiinţific ridicat – cunoaştere
comprehensivă a domeniului
epistemologic predat,
2. Predarea eficientă presupune:
- structurare logică, psiho-logică şi
pedagogică a conţinuturilor,
- încredere în prerechizitele studenţilor
(cunoştinţe, competenţe anterior
dobândite şi reclamate de conţinuturile
vehiculate la curs).
- Atractivitate, interactivitate, utilizare TIC,
Internet.
- Pasiune pentru disciplina/ştiinţa predată.
- Abilitate de motivare, relaţionare şi
comunicare.
Învăţare – învăţare eficentă

• Învăţarea eficientă are trei caracteristici


importante:

– este activă
(implicare şi participare conştientă în
procesul de construire a cunoştinţelor;
a da semnificaţie personală materialelor care
sunt învăţate)

– este orientată către scop

– duce la rezultate măsurabile.


• Învăţarea eficientă presupune:
- formarea şi adoptarea unui stil de
învăţare, a unui stil de muncă
intelectuală,
- capacităţi metacognitive şi de auto-
reglare a învăţării,
- gândire critică şi creativă
Evaluare – evaluare formativă
- metode şi instrumente de verificare şi
evaluare,
- obiectivitate în evaluare,
- transparenţă în evaluare,
- reducerea erorilor sistematice în
evaluare
• “O instituţie de învăţământ superior
de prestigiu se individualizează prin
examene dificile”
Componentele constitutive ale procesului evaluativ
Metode de (orale, scrise, analiza
verificare produselor activităţii)
Verificare
(verificări curente, referate, teste
Instrumente docimologice, examene etc.)
de verificare

(gradul de eficienţă al
Performanţe comportamentului şcolar într-o
şcolare anumită situaţie educaţională )
Măsurare (cerinţele prevăzute de programa
şcolară şi de manual, nivelul grupului
Standarde
docimologice educaţional din care face parte elevul
şi nivelul performanţelor anterioare
Evaluare ale elevului)
didactică
Note (atribuirea de conotaţii valorizatoare
nivelului de congruenţă dintre
Semnificare performanţele şcolare ale elevilor şi
standardele docimologice aferente
acestora, nivel de congruenţă stabilit
Calificative
anterior prin intermediul operaţiei de
măsurare)

(un demers de factură explicativ-


Justificare
justificativă având rolul de facilita
normativă
înţelegerea, la nivelul subiectului
Argumentare evaluat, a motivelor care au stat la
baza acordării unei anumite note sau
Justificare calificativ)
formativă
Cerinţe pentru o abordare calitativă a
activităţii didactice în context academic
• Competenţe psiho-pedagogice şi
metodice, dobândite atât prin formarea
iniţială, cât şi prin formare continuă,
alături de cele de specialitate.
• Relaţie didactică profesor – student
autentică
• Comunicare
• Empatie
• Încredere
Evoluţia profesională
Novice - Începător - Avansat - Expert

Expert – competenţă avansată (proficiency),


expertiză, performanţă, eficienţă,
adaptabilitate

Expert vs. Veteran


Riscuri în predarea la nivel universitar
• Cunoştinţe şi competenţe pedagogice şi
metodologie reduse
• Convingeri greşite despre predare şi despre
activitatea didactică, în general (în comparaţie
cu activitatea ştiinţifică şi de cercetare)
• Reflecţii simpliste (qvasi-inexistente) cu privire
la propria activitate didactică în universitate
• Disimularea incompetenţei didactice în exigenţă
nejustificată sau atitudine exagerat de relaxată
cu privire la demersul didactic (atât în predare,
cât şi în evaluare)
• Comunicare unidirecţională, lipsa feedback-ului
oferit studenţilor, stabilirea unor relaţii
autoritare vizibil, demonstrativ inegale.
Mulţumiri,

catalinglava@yahoo.com