Sunteți pe pagina 1din 14

PRACTICA INDEPENDENTĂ A

PROFESIEI DE ASISTENT
MEDICAL/MOAȘĂ
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, astfel cum a fost aprobată de
Legea nr.53 din 17 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 1.454 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,
de moaşă şi de asistent medical în regim independent;

HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMGMAMR nr. 12 din 27 martie 2015 privind aprobarea procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică
independentă pentru profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;

HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMGMAMR nr. 39 din 6 decembrie 2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenţii
medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de
practică independentă;
HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMGMAMR nr. 3 din 16 martie 2018 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor
medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă.
FORME DE EXERCITARE
INDEPENDENTĂ A PROFESIEI

TITULAR AL CABINETULUI PERSOANĂ FIZICĂ


DE PRACTICĂ ÎNREGISTRATĂ FISCAL
INDEPENDENTĂ

Reguli comune:
Asigurare de răspundere civilă profesională de 20.000 euro;
Obligativitatea aplicării parafei profesionale pe toate documentele ce atestă
exercitarea profesiei.
PROFESII CARE AU ACCES LA
PRACTICA INDEPENDENTĂ
ASISTENTUL ASISTENTUL ASISTENTUL
MEDICAL MEDICAL DE MEDICAL DE
MOAȘA
GENERALIST RADIOLOGIE LABORATOR

ASISTENTUL MEDICAL DE ASISTENTUL MEDICAL DE


NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE

ASISTENTUL MEDICAL DE
IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ
CABINETUL DE
PRACTICĂ
INDEPENDENTĂ

Cabinet cu specialitate unică; Condiții:


Cabinete asociate, având aceeași Minim 5 ani vechime în specialitate;
specialitate sau specialități diferite.
Deținerea legală a unui spațiu;
Dotare minimă necesară funcționării
cabinetului;
Autorizație sanitară de funcționare.
CABINETUL DE PRACTICĂ
INDEPENDENTĂ
realizează venituri din:
Contracte de prestări servicii medicale încheiate cu asigurătorii
de sănătate pentru asigurări obligatorii și facultative;
Contracte de prestări servicii medicale încheiate cu autoritățile
administrației publice locale;
Contracte de prestări servicii medicale încheiate cu terții;
Plata directă, pentru serviciile necontractate cu terții plătitori.
TITULARUL CABINETULUI
DE PRACTICĂ
INDEPENDENTĂ EXERCITĂ
PROFESIA:
La domiciliul pacientului, conform legislației în
vigoare;
La sediul cabinetului de practică independentă.
SERVICII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE furnizate
prin cabinetele de practică independentă:
EXCLUSIV LA
PRESCRIPȚIA
MEDICULUI
ÎNGRIJIRI ÎNGRIJIRI EXCLUSIV LA
MEDICALE MEDICALE PRESCRIPȚIA
MEDICULUI, CU
CONDIȚIA CA UN MEDIC
AUTONOME DELEGATE SĂ POATĂ INTERVENI ÎN
ORICE MOMENT

LA PRESCRIPȚIA ȘI ÎN
PREZENȚA UNUI
MEDIC
Extras din Ord.MS 1454/2014
Asistent medical generalist
servicii de îngrijiri medicale:
AUTONOME : DELEGATE, exclusiv la delegate, exclusiv la delegate, LA
 stabilirea nevoilor de îngrijiri prescriptia medicului: prescriptia medicului, CU PRESCRIPȚIA ȘI ÎN
generale de sănătate şi a • administrarea medicamentelor prin injecţii, pe CONDITIA CA UN MEDIC SĂ PREZENȚA MEDICULUI:
diagnosticului de îngrijiri de cale respiratorie, per os, pe cale rectala, POATA INTERVENI ÎN ORICE 
sănătate, planificarea, prima injecţie dintr-o serie
vaginala, pe tegumente, mucoase; MOMENT: de alergogene;
organizarea intervenţiilor,
• scarificări şi injecţii destinate vaccinărilor;
elaborarea planului de îngrijire  injecţii şi perfuzii de produse de
testul cutanat la tuberculină;
şi furnizarea serviciilor de origine umană, necesitând  primul sondaj vezical la
îngrijiri; • monitorizarea cateterelor venoase centrale; obligatoriu, în prealabil de bărbat în caz de retenţie
• realizarea, supravegherea şi reînnoirea de efectuarea lor, un control de acută de urină;
 măsurarea, observarea şi
pansamente; identitate şi compatibilitate;
notarea parametrilor pentru
monitorizarea stării de sănătate: • îngrijirea şi supravegherea escarelor. fistulelor,  înregistrarea EKG şi EEG cu
temperatură, puls, TA, respirații, stomelor, leziunilor şi ulceraţiilor, plagilor  pregătirea, mobilizarea şi test de efort sau folosirea
greutate, diureză, scaun; simple, suprainfectate; monitorizarea aparaturii de de medicamente
• recoltări de sânge prin puncţie venoasă, circulaţie extracorporală; modificatoare;
 monitorizarea şi îngrijirea
capilară sau printr-un cateter venos, prin
pacienţilor în suport nutriţional puncţie arterială pentru gazometrie; 
 ablaţia cateterelor centrale; explorări ale funcţiei
enteral sau parenteral;
• recoltarea exudatului faringian, sputei prin pulmonare, inclusiv teste
 monitorizarea eliminării expectoraţie, urinei, materiilor fecale, secreţiei  aplicarea garoului pneumatic de uz
intestinale şi urinare; uretrale la bărbat, secreţiei purulente din chirurgical;
de efort şi provocare;  
leziuni, secreţiilor cervico-vaginale;
Extras din Ord.MS 1454/2014
MOAȘA
servicii de îngrijiri medicale:
AUTONOME: DELEGATE, exclusiv la delegate, exclusiv la delegate, LA
 prescriptia medicului prescriptia medicului, CU PRESCRIPTIA SI ÎN
monitorizarea sarcinii şi
CONDITIA CA UN MEDIC SA PREZENTA
îngrijirea pacientelor pe  administrarea medicamentelor prin
perioada naşterii şi lehuziei;
POATA INTERVENI IN ORICE MEDICULUI:
injecţii (intramuscular, subcutanat, MOMENT:
intradermic), parenterală şi perfuzii; • monitorizarea gravidei cu
 îngrijirea post-partum a lehuzei
• injecţii şi perfuzii de produse risc şi a lehuzei;
şi a pacientelor care au născut  administrarea medicamentelor pe de origine umană, necesitând
prin operaţie cezariană; • monitorizarea stării
cale vaginală, Pe tegumente, obligatoriu, în prealabil de
mucoase; fătului preţios;
 supravegherea igienei şi a efectuarea lor, un control de
echilibrului alimentar al gravidei,  îngrijirea şi supravegherea plăgilor identitate şi compatibilitate; • prima injecţie dintr-o
lehuzei şi nou-născutului de la 0
operatorii, suprimarea firelor în serie de alergogene;
la 1 lună la domiciliu; • pregătirea aparaturii medicale
urma epiziorafiei;
în vederea monitorizării stării • instilaţii medicamentoase;
 supraveghere şi ajutor în
 îngrijirea şi supravegherea plăgii fetusului (acolo unde există
administrarea medicamentelor •
operatorii la o pacientă ginecopată; aparatură medicală şi asistarea naşterii
noninjectabile, verificarea prizei,
spălături vaginale; normale;
urmărirea efectelor şi educaţia competenţe specifice);
pacientei;
 înregistrarea cardiotocografică;  
Extras din Ord.MS 1454/2014
ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE
servicii de îngrijiri medicale:
AUTONOME: DELEGATE, exclusiv la prescriptia delegate, exclusiv la
medicului: prescriptia medicului, CU
• realizarea determinărilor CONDIȚIA CA UN MEDIC SĂ
(măsurătorilor) de POATA INTERVENI ÎN ORICE
iradiere în încăperile • efectuarea de radiografii MOMENT:
unde sunt amplasate dentare; • participarea la activitatea
aparatele radiologice şi de implementare a
în sălile de aşteptare; prevederilor specifice din
Regulamentul sanitar
• consultanţă în vederea internaţional şi a măsurilor
achiziţionării tipurilor de de protecţie sanitară a
materiale necesare frontierelor de stat
pentru curăţenie şi împotriva radiaţiilor
dezinfecţie şi modul lor ionizante şi neionizante;
de utilizare;
• participarea la studiile de
specialitate radiologică;
PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII FISCALE ÎN VEDEREA
EXERCITĂRII INDEPENDENTE A PROFESIEI DE PERSOANĂ FIZICĂ
INDEPENDENTĂ

ÎNREGISTRAREA
CA PERSOANĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
FIZICĂ ADMINISTRARE FISCALĂ (ANAF);
INDEPENDENTĂ

Documente necesare în vederea înregistrării:


- Certificatul de membru;
- Avizul anual și/sau adeverință de membru.
CERTIFICAT DE MEMBRU
PASUL I AVIZUL ANUAL sau ADEVERINȚĂ DE
MEMBRU

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
PASUL II ADMINISTRARE FISCALĂ
ANAF

PASUL III CERTIFICATUL DE


ÎNREGISTARE FISCALĂ
UNITATEA SANITARĂ
PASUL IV contract de prestări servicii
(antrepriză) medicale

OAMGMAMR
- certificat de înregistrare fiscală;
- contract de prestări servicii;
PASUL V
- asigurare de răspundere civilă (20.000 euro);
- autorizația unității sanitare ca furnizor de
servicii medicale.
AVIZUL ANUAL* PENTRU AUTORIZAREA
EXERCITĂRII INDEPENDENTE A
PASUL VI PROFESIEI

* se obține anterior începerii activității;


* se reînnoiește anual.

S-ar putea să vă placă și