Sunteți pe pagina 1din 29

Piaţa muncii

Oferta de muncă şi cererea de


muncă. Echilibru pietei muncii.
Monopol si monopson.
Oferta de muncă individuală
• Timpul total de care dispune un individ se
împarte în timp liber(l) şi timp de muncă(l’):
H=l+l’=24h.
• Costul de oportunitate al unei ore de timp
liber este dat de cantitatea de bunuri care
s-ar putea obţine cu veniturile încasate
dintr-o oră de muncă: salariul real orar (w).
• w=salariul nominal (W)/preţ(P).
Oferta individuală de muncă
• Dacă individul ar muncii în continuu, el ar
încasa un venit: wH. Timpul de muncă îi
permite acestuia un consum:
• C=l’w
• Dacă sacrifică o parte din consumul
potenţial în favoarea timpului liber, această
parte are valoarea: lw.
• Constrângerea bugetară a individului va fi:
• wH=lw+C
Constângerea bugetară
• Ansamblul combinaţiilor între consum şi timpul
liber pentru care individul îşi consumă întregul
venit: wH=lw+C. Prelucrând avem:
• w(H-l)=C, cu H-l timpul de muncă.
C

wH

Panta= - w
0 l=H Timp liber/de munca
Curba de indiferenţă
• Ansamblul combinaţiilor de consum şi timp
liber pentru care satisfacţia individului este
constantă.
C

U(C,l)=ct.
timp
Optimul “consumatorului”
• Tangenţa linia bugetului – curba de indiferenţă
Consum

wH

CE E

0 lE H=l timp
Timp liber Timp de muncă
Efect de venit şi efect de substituţie
• Efectul de substituţie = modificarea consumului
de “timp liber” ca urmare a faptului că creşterea
salariului real face timpul de muncă mai atractiv:
• w creşte►Es+ pentru timpul de muncă
• Efectul de venit = modificarea consumului de
timp liber ca urmare a faptului că creşterea
salariului real este o creştere de venit:
• w creşte ►Ev – pentru timpul de muncă
Oferta de muncă individuală
• Relaţia w-cantitate de muncă individuală
Es<EV
w

Es=EV

Es>EV

Timp de muncă
Oferta agregată de muncă
• Suma ofertelor individuale. În ipoteza
pantei pozitive:
w individuală
agregată

Oferta de muncă
Factorii care deplasează oferta
de muncă
• Modificarea preferințelor (de exemplu, intrarea
femeilor pe piața muncii în epoca modernă)
• Modificarea oportunităților alternative (de
exemplu, creșterea salariilor pe o piață a muncii
determină reducerea ofertei pe o altă piață)
• Migrația forței de muncă
• Factori demografici
Ce vor sindicatele?
• Salarii mai mari
• Mai multe locuri de muncă
• Stabilitate mare a locurilor de muncă
• Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
• Colaborare pe probleme specifice cu
patronatul în administrarea întreprinderii
Sindicatele în România
• Cca. 1/3 – 1/5 din forța de muncă este
sindicalizată
• http://www.worker-participation.eu/index.p
hp/National-Industrial-Relations/Countries/
Romania
Despre principalele grupari sindicale se
poate citi la
http://www.ilo.org/budapest/countries-cove
red/romania/lang--en/index.htm
Curba de indiferenţă a sindicatului
• Ansamblul combinaţiilor de niveluri de
ocupare şi niveluri de salariu pentru care
satisfacţia sindicatului este constantă.
• Panta curbei de indiferenţă: RmS arată
preţul la care sindicatul substituie
ocuparea cu salarii mai mari.
Curba de indiferenţă a sindicatului
• RmS=4/10=0,4 euro cedaţi ca salariu pentru un loc de muncă în plus

10 A

B
6
Curba de indiferenţă

20 30 Nivel de ocupare
Optimul sindicatului

Cererea de muncă

E
W*

L* L
Oferta colectivă şi oferta individuală

w
Oferta colectivă

Oferta individuală agregată


w*

w’

Cerere de muncă

L* L’ L’’ L
Cererea de muncă
• Cantitatea de muncă pe care firma doreşte
şi poate să o achiziţioneze în funcţie de
nivelul salariului, de-a lungul unei perioade
de timp.
Cererea de muncă pe termen scurt
• O firmă angajază lucrători până când
salariul real=productivitatea marginală a
muncii.
• Cererea de muncă individuală depinde de
curba productivităţii marginale în zona sa
descrescătoare.
w

L
Factorii care influenţează cererea
de muncă
• Productivitatea marginală a muncii
• Creşterea stocului de capital
• Progresul tehnologic
Echilibrul pieţei muncii pe o piaţă
perfect concurenţială
• Cerere=ofertă
Salariul real
Ofertă de muncă

w
Cerere de muncă

L Cantitatea de muncă
L’
Şomaj voluntar
• Persoane care nu doresc să lucreze la
nivelul dat al salariului
w

L* - L’ = şomaj voluntar
w*

L* L’ Ocuparea
Şomajul involuntar
• Dezechilibrul pe piaţa muncii:
cerere<oferta
w
ofertă
w’

w*

cerere

L1 L* L2 Ocuparea
L1- L2 = şomaj involuntar
OL

CL
MONOPSONUL

w
costul marginal
al muncii

w*
oferta de
w2 muncă
w3

w1
cererea de
muncă
L L2 L
Monopolul pe piaţa muncii

Cost marginal al muncii

Oferta de muncă
w*

wE

Cerere de muncă

LMN LE
MONOPOLUL BILATERAL
• Monopol+Monopson

w
costul marginal al
muncii

w*
oferta de
w2 muncă
w3

w1 cererea de
muncă

L L2 L