Sunteți pe pagina 1din 29

ELEMENTE DE

CONSTRUCTII
SI
LUCRARI PUBLICE
STALPI
 Stâlpii sunt elemente de construcţie verticală care preiau încărcările date de planşeu sau de
alte părţi ale structurii care reazemă pe ei şi le transmit la fundaţii.

 După materialele din care se realizează, stâlpii pot fi din: lemn, zidării diverse, oţel şi beton
armat.

 Stâlpii din lemn se utilizează la executarea construcţiilor provizorii, a magaziilor, depozitelor


sau a altor construcţii de mică importanţă. La construcţiile agrozootehnice, când lemnul este
material local, structura de rezistenţă (deci şi stâlpii) se execută din lemn.
 Stâlpii din lemn pot avea în secţiune transversală formă circulară sau poligonală, pot fi
realizaţi dintr-un singur element sau din mai multe elemente solidarizate între ele.

 Stâlpii din zidărie de cărămidă trebuie să aibă latura secţiunii transversale de cel puţin o
cărămidă, deci de 25 cm.
 în cazuri speciale, la stâlpii care trebuie sa preia încărcări mari sau ia stâipii de înălţime mare,
în zidărie se înglobează bare de oţel-beton (zidăria se armează).

 Stâlpii metalici se utilizează în alcătuirea halelor industriale sau a construcţiilor civile cu


schelet metalic. Forma şi alcătuirea lor depind de tipul structurii şi de încărcările ce le au de
preluat.
 Stâlpii din beton armat au un domeniu vast de
utilizare, fiind prezenţi ia aproape toate tipurile de
structuri curente sau speciale din beton armat; se pot
realiza prin turnarea betonului la faţa locului
(monolit) sau prin prefabricare.
 Stâlpii clădirilor civile şl Industriale realizaţi
monolit au, in general, secţiunea transversală de
formă pătrată sau dreptunghiulară şi ma i rar in
formă de T, I, circulara sau poligonala.
 Stalpii prefabricati ,pentru a avea greutate cât mai
redusă, au secţiunea transversală 'sub formă de T, I,
tubulară sau compusă (cu goluri, cu zăbrele etc).
STALPI

DOMENII DE UTILIZARE
STALPI DIN BETON VIBRAT PRECOMPRIMAT - SE 11T
PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE

 Stâlpii pentru LEA sunt elemente prefabricate liniare din beton vibrat
precomprimat cu secţiunea trapezoidală (determinată de condiţiile tehnologice de
execuţie) cu dimensiuni variabile pe înălţime. Se realizează cu un număr variabil de
alveole străpunse în lungul elementului (în funcţie de sortiment) şi câte o alveolă
nestrăpunsă la bază. Sunt prevăzute la vârf şi la bază cu borne de legare la pământ,
cu goluri pentru prinderea izolatorilor curbi şi a ancorelor de vârf, şi cu agrafe
pentru manipularea stâlpilor în poziţie orizontală.
 Detaliile de formă şi dimensiuni sunt prezentate în figura urmatoare.
 Stâlpii sunt utilizaţi în conformitate cu normativul NTE 003/2004, în condiţiile
normale de mediu, pe baza unui proiect a LEA avizat de organe competente.
Utilizarea in zonele cu condiţii climatice si de mediu deosebite (zone cu climat
marin, zone cu sol intens poluat etc.) se face cu luarea unor măsuri suplimentare de
către proiectantul liniei ( utilizarea de fundaţii de beton, protecţia cu substanţe
anticorozive a suprafeţelor stâlpilor de beton etc.)
 Stâlpii SE 11T sunt utilizaţi în mod curent pentru linii electrice aeriene, în vederea
susţinerii conductoarelor.
STÂLPI DIN BETON
VIBRAT
PRECOMPRIMAT
PENTRU LINII
ELECTRICE AERIENE
Stalpii electrici din beton
precomprimat centrifugat pot fi
utilizati la: liniile electrice aeriene de
medie si joasa tensiune, linii de contact
pentru tramvaie si troleibuze, iluminat
public, radioficare, construite in zone
cu conditii normale de mediu
(neagresive sau foarte slab agresive
pentru beton).
       Utilizarea stalpilor in zonele cu
conditii climatice si de mediu deosebite
(zone marine, zone poluate) se face,
de la caz la caz, cu acordul factorilor
interesati si cu luarea unor masuri
suplimentare.
Stalp de iluminat DELFOS Stalp de iluminat EROS
Stalp de iluminat GALATEA Stalp de iluminat OLIMPO
Stalpi pentru iluminat
Stalpii metalici tubulari de medie tensiune
tip SMT 10-24000 si SMT 10-34000 sunt
stalpi speciali destinati linilor electrice
aeriene de m.t. folositi pentru intinderea sau
sustinerea linilor electrice dublu circuit.
Stâlpi pentru centrale eoliene
Stalpi sustinere cabluri
Stalpi de supraveghere
Stalpi pentru aeroporturi
Stalpi pentru stadioane
Stalpi pentru transport
Stalpi pentru semafoare
Stalpi pentru telecomunicatii
Stalpi de reclame
STALPI DECORATIVI
STALPI DECORATIVI
STALPI STRUCTURALI
Structura rezistenta in cadre : stalpi,
stalpi grinzi si plansee monolite
Structura rezistenta in cadre : stalpi,
stalpi grinzi si plansee monolite
Structura rezistenta in cadre : stalpi,
stalpi grinzi si plansee monolite
Structura rezistenta in cadre : stalpi,
stalpi grinzi si plansee monolite