Sunteți pe pagina 1din 22

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

LA GEOGRAFIE
“Geografia este o
imensă grădină,
şi fiecare intrînd în ea,
îşi poate alege
un buchet
după placul său”
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
LICEUL TEORETIC “ŞTEFAN CEL MARE”, or. Şoldăneşti

BRAIN RING

CONCURS INTELECTUAL LA GEOGRAFIE


PARTICIPANŢI: ELEVII CLASELOR A VII-A

MODERATOR: T. GARABAJIU, PROFESOR DE GEOGRAFIE


Obiectiv general:
promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a
studiului geografiei, stimulînd elevii cu aptitudini, înclinaţii
şi motivaţie pentru cunoaşterea lumii înconjurătoare

Competenţe:
1. Dezvoltarea competenţei de comunicare şi dialog.
2. Dezvoltarea gîndirii critice, cultivarea expresivităţii şi
dezvoltarea spiritului de echipă.
3. Dezvoltarea competenţelor de dezvoltarea a gîndirii
geografice.
PROBA I
Prezentarea echipelor.
Comentarea emblemei.

I. EVEREST
II. EURASIA

Puctajul maxim 5 puncte.


PROBA II
Localizarea pe hartă

Localizaţi pe harta-contur elementele


geografice enumerate.

Pentru fiecare element geografic indicat corect se acordă 1 punct.


PROBA III
Recunoaşte călătorul / exploratorul
Vor fi prezentate imagini ale marilor călători
geografi, care au contribuit substanţial la
cunoaşterea continentelor
America de Nord şi Eurasia.

Atenţionez că are prioritate să


răspundă echipa care prima
a sunat din clopoţel.

Pentru fiecare călător recunoscut corect se acordă 1 punct.


PROBA IV
Puzzle Geografic
Fiecare echipă va avea la dispoziţie cîte un plic
care conţine o hartă de contur a unui continent
din mai multe fragmente. Membrii echipei vor
trebui să alcătuiască harta de contur a
continentului din elementele
prezentate în plic.
Atenţionez că echipa care reuşeşte să alipească toate
fragmentele hărţii de contur cel mai rapid este cîştigătoare a
acestei probe. La final nu uitaţi să anunţaţi printr-un sunet de
clopoţel.
Punctaj maxim 5 puncte.
PROBA V
Recunoaşte elementul geografic
Profesorul va descrie un element
geografic pe care va trebui să-l
recunoaşteţi.

Atenţionez că are prioritate să


răspundă echipa care
prima a sunat din clopoţel.
Pentru fiecare element geografic recunoscut corect se acordă 1 punct.
PROBA VI
Coordonatele geografice
Fiecare echipă va primi o fişă care conţine
condiţiile de rezolvare a unei probleme de
determinare a coordonatelor
geografice a unui punct.

Notă: la calcularea coordonatelor se permite eroarea de 10.

Punctaj maxim 5 puncte.


PROBA VII
Extrage – Răspunde – Învinge
(ERI)
Fiecare membru din echipă cu excepţia
căpitanului, va extrage o fişă, va citi
întrebarea şi va răspunde.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.


PROBA VIII
Duelul căpitanilor
Fiecare căpitan al echipei va extrage o
fişă care conţine o întrebare.

Pentru răspunsul corect se acordă 5 puncte.


PREMIEREA
ECHIPELOR !
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!