Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

2020

Sisteme adezive.Principii generale.


Clasificarea sistemelor adezive dentare.
Materiale composite.Generalități.
Materiale compozite fotopolimerizabile.
Materiale de obturație a canalelor
radiculare.

Studenta : Ursu Alexandra


Grupa: S1906
Obiect: Biomateriale  în stomatologie
Profesor : Calitca Mariana
Cuprins :
1) Sisteme adezive. Principii generale
privind fenomenul de adeziune .
2) Clasificare sistemelor adezive
dentare.Noțiuni.Caracteristici.
3) Materiale
compozite.Generalități.Rășini
compozite cu inițiere chimică.
4) Materiale compozite
fotopolimerizabile.Proprietăți.
5) Materiale de obturație a canalelor
radiculare .Clasificare.Proprietățile
fizico-chimice.
Sisteme adezive

Adeziunea este fenomenul ,care se manifestă


prin faptul că pentru a separa 2 corpuri de
structură chimică diferită ,care au ajuns în
contact nemijlocit,trebuie să se exercite forțe
perpendiculare pe suprafața de contact
.Fenomenul de adeziune este produs de
forțele de atracție ce exercită între particulele
de la suprafața celor 2 corpuri.

Content Here Content Here Content Here Content Here Content Here
Clasificarea sistemelor adezive
După
După După După t
numărul
După abordar.
mediului
tipul etapelor
genera
polime de CC
terapeut.
în care
se utili-
ție : aplicare a substr.:
rizării : zează
:
1.Adezivi de 1. Cu 3 etape de
generația I 1.Adezivi care 1.De tip ,,etch- 1.În 3 timpi ,cu
lucru
gravaj acid separat
2.Adezivi de modifică smear :acid/primer/rășină and-rinse” 2. În 2 timpi ,cu
generația II layer-ul 2. Cu 2 etape de 2.De tip ,,self- gravaj acid separat
3.Adezivi de 2.Adezivi care lucru : etch” 3. În 2 timpi
generaația III îndepărtează acid/primer+rășină ,autogravanți
4.Adezivi de 3.De tip ,,glass-
smear layer-ul 3. Cu 2 etape de 4.În 1 timp
generația IV ionomer” ,autogravanți
3.Sisteme adezive lucru :
5.Adezivi de care dizolvă smear 5. În 2 timpi ,pe bază
acid+primer/rășină
generația V de CIS
layer-ul 4.Cu 1 etapă de
6.Adezivi de 6.În 1 timp ,pe bază
generația VI
lucru : acid +primer de CIS
7.Adezivi de +rășină
generația VII
Tipuri de sisteme adezive(I,II,III.IV)
Generația I a constat în formarea unui comonomer la
nivelul suprafeței dentare ,GMA. Are o adeziune bună la
smalț și adeziune redusă la dentină si o sensibilitate
postoperatorie.(Cervident , Cosmic Bond )

Generația a II-a are o adeziune la stratul de rumeguș


dentar,la dentină 2-8 Mpa. Dezavantaje :înrăutățește
caracteristicile cu timpul,legătură slabă cu ionii de
Ca,sensibilitate postoperatorie.(Scotchbond,Clearfil Bond)

Generația a III-a are o adeziune bună la dentină 8-15 Mpa


si este prima generație care a permis adeziunea la ceramică
și metal. Are o durabilitate scurtă și sensibilitate redusă.
(Prisma Universal Bond,Tenure,Gluma)

Generația a IV-a conține 3 componente : condiționerul


,primerul ,agentul bonding.Dezavantajele : din cauza
inexactităților la malaxare apar probleme,timpul necesar
pentru aplicare este mare.( All Bond II, Optibond
FL,Syntac)
Tipuri de sisteme adezive (V,VI.VII)
Generația a V-a –preparate ligande monocomponente ,în
care primerul și agentul bonding sunt reunite într-o
etapă.Această combinație a dus la reducerea rezistenței 10-30
%. Avantaje : bonding umed,hibridizare,fără malaxare. (Bond
1,Single Bond,Excite)

Generația a VI-a reprezintă preparate ligande autogravante


monopas bicomponente.Este caracterizată prin eliminarea
gravării cu acid fosforic,pentru ca ulterior să se elimine
sensibilitatea post-operatorie,dar în schimb prin introducerea
primerului autogravant. Adeziunea la dentină este de 20-25
Mpa,sensibilitatea postoperatorie se reduce considerabil .
(Prompt-L-Pop,Clearfil Se Bond,Bond 11)

Generația a VII-a sunt sisteme cu flacoane all-in-


one.Adeziunea la dentină este de 20-30 Mpa,singură
componentă intr-o sticla,nu necesită umezeală,ușor de
utilizat,nu există sensibilitate la tehnică.(iBond,Xeno V,All
Bond Universal )
Factorii de care depinde
Variante de țesut dentinar:
fenomenul de adeziune :
Factori
-Contactul intim dintre cele 2 suprafețe
privind
Dent.pr Dentină care se formează înainte și în
-Spălarea și uscarea suprafețelor imară timpul erupției active,care se
supraf.
-Energia de suprafață să fie mai mare caracterizează prin prezența tubulilor ,
implicate în superfi
-Potențialul de a forma legături chimice.
interfața
-Caracterul rugos sau neted al suprafeșei
adezivă cială Se caracterizează prin preznța unei
Factori Dent. cantități variabile de tubuli ,ceea ce face
-Tensiunea superficială mai redusă legați de prim. ca substratul sa fie eficient.
-Umectabilitatea să fie crescută
natura Factori medi.
-Unghiul de contact sa fie cât mai redus
-Posibilitatea de a forma diferite tipuri
adezivului
de legături
Fact.p Dent Lumenul tubulilor dentinari
este ocupat de către
rivind .prima.s procesele odontoblaste
-Ușurința preparării ,manipulării și
aplicării efective
mater. ecundar primare.
de
-Utilizarea unei tehnici adezive fiabile ă
-Compatibilitatea cu adezivul utilizat restau Dent. Dentină hipermineralizată care
rare Țesut
sclero obturează parțial lumenul tubulilor
dentinar dentinari.
asă
-Tensiune superficială redusă
Factori
Option Are o structură neregulată ,cu o minimă
-Capacitate de umectare crescută dependenți
F Dent. cantitate de tubuli dentinari ,reprez. un substrat
-Fluiditate adecvată ,convenabilă de dezorganizat ,neindicat pentru adeziune.
terțiar
producător
ă
Materiale compozite
Materiale compozite sunt materialele cu proprietăți
anizotrope ,formate din mai multe componente,a căror
organizare și elaborare permit folosirea celor mai bune
caracteristici ale componentelor.

Contents Here
You can simply impress your
audience and add a unique zing
and appeal to your Reports and
Presentations with our
Templates.
Clasificarea materialelor compozite
După
După După
După tipul După dimensiu
Lutz și tipul
Philips
matricei
polimeri CC
destinați nea
particulel
organice: e:
: zării : or :

1.Compozite cu 1.Termică
1.Pe bază de 1.Pentru 1.Comp.macrofile
macroumplutură 2.Autopolimerizabil
obturarea dinților 2.Comp. minifile
2.Compozite cu Bis-GMA e
masticatori 3.Comp.microfile
microumplutură 2.Pe bază de 3.Fotopolimerizabil 4.Comp.hibride
3.Compozite uretrandimetacril e 2.Pentru
5.Comp.macrohibri
hibride at 4.Duble obturarea dinților de
3.Mixte fotopolimerizabile frontali 6.Comp.microhibrid
3.Compozite e
universale. 7.Comp.totale
făcute
Rășini diacrilice compozite

Rășini comp.cu Rășini comp. cu inițiere chimică


Rășini comp.cu
macroumplutură
microumplutură
Sunt prezente în sistem
bicomponent în care 1 este
Conțin pulberi cu granulații de Au caracteristici inițiatorul ,iar 2 este
cuarț 20-25 microni,dar pot estetice bune,care catalizatorul sau acceleratorul
ajunge și la 100 microni . Ele asigură rezistența .Are următoarele
încearcă să micșoreze suprafeței bine dezavantaje : instabilitate
neajunsurile prin utilizarea lustruite și o cronică,timp de lucru și
altor tipuri de umplutură ,au abraziune redusă. modelare limitate,suprafața
duritate mică,rezistente la Sunt utilizate la insuficient de netedă.
uzură ,compresiune bună,nu obturarea cavităților
permit obținerea prin șlefuire a de clasa III,IV și V
suprafețelor netede.
Materiale compozite fotopolimerizabile
Răș. comp. cu inițiere După scopul Răș.comp.cu inițiere prin
prin radiații utilizării radiația vizibilă
ultraviolete incoerentă(halogen)

Avantaje : -Stabilitate Avantaje :


chromatică mare -Polimerizare în profunzime
-Toxicitate pulpară redusă -Penetrează țesuturi dure dentare
-Timp nelimitat pentru aplic. și -Timp de priză 20-30 s
modelarea rășinii - Suprafața restaurării netedă,fără
Dezavantaje :-Nocive pentru porozități
retină și tegument -Stabilitate coloristică mare
-Nu trec prin pereții de smalț
-Putere mică de penetrare
-Polimerizarea are loc atât timp
cât acționează lumina
•Întreţinerea adecvată a lămpii şi verificarea periodică a emisiei şi
Cerințe pentru a vârfului pentru a nu fi acoperit cu răşină.
•Verificarea de către clinician a intervalului lungimilor de undă,
lampa de pentru că acesta să fie potrivit cu răşina compozită folosită.
Majoritatea lămpilor LED sunt concepute pentru a polimeriza
fotopolimerizare fotoiniţiatorii pe bază de camforchinonă la o lungime de undă de
aproximativ 468 nm. Răşinile compozite cu fotoiniţiatori
alternativi, care nu sunt pe baza de camforchinonă, necesită
lungimi de undă de aproximativ 410 nm.
•Medicul trebuie să respecte durata de fotopolimerizare indicată
de fiecare fabricant, deoarece nu toate tipurile de răşini necesită
aceeaşi durată de expunere. Trebuie evitată prelungirea timpului
de fotopolimerizare pentru a nu creşte excesiv temperatura
intrapulpară şi implicit a produce necroză ţesuturilor.
•Ideal, vârful lămpii trebuie să fie cât mai aproape de răşină, într-
un unghi de 90°. Clinicianul trebuie să se asigure că toate
ariile obturaţiei vor primi aceeaşi cantitate de lumină.
•Diametrul ghidajului optic trebuie să acopere întreaga suprafață
țintă. Dacă vârful este mai mic, sunt indicate mai multe etape de
polimerizare.
Proprietățile materialelor compozite
fotopolimerizabile
Deform
Rigidit
atea abilitat
ea

Reziste
nța la Rezist
uzură Proprietăți
ența

Coeficient
Option
Duritatea
F de dilatare
termică
Materiale compozite fotopolimerizabile
 Rășinile compozite
reacționează în mediul Contracția de
 Se caracterizează prin : bucal prin absorbția polimerizare
-rășinile comp. pot induce apei Stabilitatea
iritații pulpare Modifică proprietățile coloristică
-restaurație voluminoasă fizice și mecanice ale
-microfisurile marginale restaurării în sens  La compozitele
apărute pot permite negativ convenționale-contracția
accesul florei microbiene volumetrică este de 10-
la pulpă și apar iritații  În timp ,restaurările 25%
consecutive compozite suferă Cu cât restaurația este
modificări coloristice mai complexă ,cu atât
Absorbția apei datorate unor factori tensiunile de conracție
și solubilitatea extrinseci ,intrinseci și sunt mai mari.
o combinație între
Biocompatibilitatea aceștia.
Materiale de obturație a canalelor radiculare
Obturarea canalelor radiculare- -
reprezintă închiderea ermetică a
canalelor radiculare,până la apex cu
materiale de obturație,precum și
prevede pătrunderea
microorganismelor și toxinelor
acestora din canalul radicular în
țesutul periapical.
Obturarea canalelor radiculare este
etapa finală ,cea mai de răspundere a
tratamentului endodontic al pulpiței și
periodontitei.
Cerințele către un material de obturație
radiculară :
 Să fie simple în preparare și să se introducă
ușor în cav.bucală
 Să fie ușor evacuate,în caz de necesitate
 Să fie radioopace
 Să nu irite țesutul periapical
 Să nu fie alergice
 Să nu se resoarbă în timp din canalul radicular
 Să nu coloreze țesutul dentar
 Să nu-și modifice cu timpul ,volumul
 Să aibă acțiune bactericidă.
Clasificarea materialelor de obturații
radiculare
1.Pe bază de rășini de rezorcină
2.Pe bază de rășini epoxide
3.Pe bază de oxid de Zn-eugenol
4.Pe bază de hidroxid de Ca
1.Paste plastice,care 5.Ciment fosfat
După Constantin
fac priza în canal 6.Pe bază de metacrilate
Andreescu După
2.Paste plastice,care 7.Ciment glasionomere
nu fac priza în canal Ivakov
3.Materiale cu
duritate

După  Sealer –subst.ermetizantă


consistență  Filler – subst.care umple
lumenul canalului
Iodoformul
Iodoform se utilizeaza in tratamentul de canal.
Iodoformul este o substanta care se afla in
componenta mai multor preparate tip pasta
recomandate pentru obturarea canalului.
Iodoformul este usor anestezic, usuca exudatul, are
efect hemostatic si nu irita tesutul periapical.
Iodoformul ca substanta nu are proprietati
antiseptice. Doar in contactul cu tesuturile, in special
cu secretia seroasa sau purulenta se activeaza,
emitand iod liber.
Utilizarea produsului IODOFORM:
1. Preparati canalul .
Pentru obturarea canalului mixati iodoformul cu
materialul ales.
2. Introduceti materialul cu ajutorul unui ac lentulo,
inchideti cavitatea si lasati timp de o saptamana
pana la 30 de zile. Dupa aceea schimbati obturatia
cu un material pe baza de hidroxid de calciu.
Pentru indepartarea obturatiei cu iodoform utilizati
preferabil alcool isopropilic.
Paraformaldehida
Paraformaldehida se foloseste pentru devitalizarea pulpei fara arsenic.
Actioneaza rapid si inlatura durerea . Modul de prezentare al pastei o face
usor de aplicat
Pulp X este indicat in devitalizarea pulpei inainte de extirpare/amputare si
pentru devitalizari reziduale dupa inlaturarea tesuturilor pulpare nevitale.
Proprietati/Caracteristici:
Pasta Pulp x fara arsenic devitalizeaza si mumifica pulpa cu un maxim de
protectie si fara durere. Durerile cauzate de pulpite dispar la scurt timp
dupa aplicara Pulp X. Dupa aplicarea pastei imediat se obtureaza canalul
cu material provizoriu.
Mod de folosire:
Pentru a devitaliza dintii definitivi, deschideti cavitatea pulpara si
introduceti Pulp X fara a exercita presiune. Apoi cavitatea trebuie sigilata
pentru a preveni iesirea pastei devitalizante sau pentru a preveni
scurgerea paraformaldehidei. Cantitatea necesara depide de conditiile
locale.
Devitalizarea totala a pulpei se petrece dupa 3-5 zile in cele mai rare
cazuri dupa 7 zile. Daca pacientul nu simte durere obturatia definitiva se
poate efectua in 24-48 de ore de la administrarea pastei. Dupa
devitalizarea si extirparea pulpei canalul se obtureaza definitiv.
INDICATII
•Devitalizare pulpara;
•Devitalizare reziduala dupa indepartarea tesutului pulpar ne-vital.
Materiale care se introduce moi pe
bază de bachelite
Bachelitele-se obțin prin condensarea
aldehidei formice cu fenoli.Este formată din 2
lichide și o pulbere care se amestecă până
obții o pastă de de consistență convenabilă
,care se introduce în canal ulterior,unde se
întăresc.

Content Here Content Here Content Here Content Here Content Here
Materiale care se introduc tari
Conuri de Ag sunt indicate în special pentru obturarea
canalelor curbe și înguste.Conurile pot fi împinse pe o
distanță considerabilă și folosită în canal.Are proprietatea de a
fi aplicată ușor ,radioopacă ,coroziune în mediul lichid.
Conuri de titan au fost folosite 20 de ani în urmă.Au toate
caracteristicile negative ale conurilor de Ag.Au toleranță
periapicală mai bună și sunt mai puțin radioopace ca
gutaperca.

Conuri de rășini sintetice au ca dezavantaj că adaosurile


care se încorporează pentru a le ridica
radioopacitatea,modificp calitatea fizică,făcândule
inferioarele gutapercii.
-Sistemul Redison
-Sistemul Epiphany

Conuri de gutapercă sunt cele mai utilizate în


endodonție.Ele îmbunătățesc etanșeitatea sigilării canalului
radicular.Sunt plastice,cedează ușor dezobturației,asigură
obturație sigură și îndelungată a canalului
radicular,biocompatibile.
Pansamente antiseptice
 Reprezintă unul din modurile de prelucrare
medicamentoasă a canalului radicular .
Pansamentele antiseptice sunt folosite după prepararea
canalului radicular ,cu scopul de :
-a diminua senzația de durere
-a inhiba microflora în cavitatea dintelui
-a micșora procesul inflamator în periodonțiu
-a stimula procesele reparative în țesutul periapical

Deosebim următoarele tipuri de pansamente :


1. Pansament ocluziv
2. Pansament semiocluzic
3.Pansament deschis (drenaj)

S-ar putea să vă placă și