Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VII-a

SUCCESIUNEA ETAPELOR ÎNTR-UN


TEXT
REDACTAREA UNUI TEXT PRESUPUNE RESPECTAREA
URMĂTOARELOR ETAPE:

 1. Întocmirea planului compunerii, folosind


structura tipului de text solicitat.
 2. Realizarea unei ciorne pe baza planului
întocmit, reprezentând prima formă a compunerii
sau a unui text care trebuie scris. Această ciornă
se redactează pe o foaie separată.
 3. Citirea compunerii și corectarea greșelilor de
orice natură.
 4. Reformularea anumitor expresii, enunțuri, prin
adăugarea sau ștergerea unor cuvinte. Prin
această etapă se oferă textului claritate, coerență
și nuanțare a ideilor.
 5. Se găsește un titlu potrivit.
 6. Se transcrie compunerea sau textul pe caietul
de teme.