Sunteți pe pagina 1din 8

Funcția de control

DIACONU T
Ce este funcția de control?
Funcţia de control si evaluare este ansamblul proceselor prin care
performanţele firmei sînt măsurate şi comparate cu obiectivele şi
stndardele stabilite iniţial, precum şi determinarea cauzelor ce generează
abaterile de la standarde. 

Rolul practic de control a managementului constă în contribuţia sa la


constatarea şi soluţionarea problemelor. 
Funcţiile principale de control a
managementului sunt:
•funcţia de evaluare a rezultatelor prin intermediul careia alături de constatare se obţine o apreciere a
performanţei prin măsurarea rezultatelor şi compararea lor cu standardele (obiectivele) iniţiale.
•funcţia recuperativă determinată de orientarea controlului nu numai spre constatre şi apreciere a fenomenelor,
dar şi spre efectuarea corectărilor necesare pentru înlăturarea deficienţilor.
•funcţia preventivă se manifestă prin înlăturarea factorilor ce pot duce la apariţia abaterilor de la standart.
•funcţia informativă oferă date asupra modului de realizare a deciziilor adoptate.
•funcţia educativ-stimulativă reese din faptul că controlul poate reacţiona ca o formă de stimulare pentru
încurajarea eforturilor angajaţilor şi pedeapsă a abterilor de la standard.
Tipurile de control

Control tehnic, vizează verificarea utilizării resurselor, a mijloacelor tehnice, a


tehnologiilor şi calităţii lucrărilor efectuate.
Control economic se referă la folosirea eficientă a mijloacelor fixe şi circulante
în procesul de producţie.
Control financiar. El este legat de cel economic şi vizează gospodărirea
raţională a fondurilor materiale şi băneşti, prevenirea şi depistarea abaterilor de la
disciplina financiară, păstrarea integrităţii patrimoniului.
Tipuri de control
după timpul executării:

1.prealabil (anticipativ) – până la începutul de fapt al activităţii


(asupra resurselor);
2.curent – nemijlocit pe parcursul executării lucrărilor (obiectul –
subalternii şi activitatea lor);
3.final – după sfârşitul activităţii sau la expirarea unui termen anumit
de timp.
Tipuri de control
In raport cu poziţia managerului avem:

Control extern este controlul efectuat de către manager asupra rezultatelor


muncii subalternilor. Controlul extern se bazează pe presupunerea că oamenii îşi
îndeplinesc mai bine obligaţiile cînd sînt controlaţi de către conducător. În urma
controlului extern trebuie sa fie efectuată stimularea sau pedeapsa angajaţilor.
Controlul intern sau autocontrolul. Se practică de către angajaţi asupra
activităţilor proprii. Astfel ei singuri identifică problema şi caută soluţiile necesare.
Etapele procesului de control
1. stabilirea standardelor caracterizate prin limite de timp.
Deosebim standarde:
a. fizice (consum la unitate produs)
b. ale costurilor (costul materiei prime, forţei de muncă)
c. ale capitalului (rentabilitate, raportul pasive-active)
d. ale veniturilor (vânzări/m2)
2.evaluarea rezultatelor şi compararea lor cu standardele
3. corectarea abaterilor – prin acţiuni:
e. nu se întreprinde nimic,
f. înlăturarea devierilor,
g. reevaluarea standardelor
Caracteristicile controlului efectiv
1. Controlul managerial trebuie să fie strategic orientat, adica să controleze domeniile care reflectă interesele şi
priorităţile organizaţiei, orientat spre rezultate dar nu la acţiuni şi procese exterioare.

2. Controlul managerial trebuie să fie simplu.


3. Economicitatea controlului.
4. Să fie flexibilitatea controlului, adica să se adapteze la modificările din organizaţie.
5. Să se realizeze la timpul oportun, astfel ca abaterile să fie excluse pînă cînd acestea au proporţii mari.
6. Controlul trebuie să fie individualizat, adica orientat spre oameni ceea ce presupune bunăvoinţă şi obiectivitate.
7. Modul deschis, demonstrativ de efectuare şi publicitatea controlului. Idea controlului demonstrativ constă în
faptul că controlul nu este realizat pentru depistarea greşelilor şi furturilor, dar pentru preîntâmpinarea lor.
8. Implicarea lucrătorilor în stabilirea standardelor şi participarea lor în procesul de măsurare a rezultatelor

S-ar putea să vă placă și