Sunteți pe pagina 1din 13

LICHIDE MAGNETICE

Broicea Ionut Alexandru

LICHIDE MAGNETICE
A. Structura lichidelor magnetice. Generalit i despre preparare - Definitie - Tipuri de fluide magnetice - Metode de stabilizare a lichidelor magnetice - Procese de aglomerare - Metode de preparare a lichidelor magnetice B. Aplica ii - Micro-ma in rii mecanice

-

Ferofluide n lentile
Valv /pomp pentru dispozitive policarbonate microfluidice

Definitie


Lichidele magnetice (ferofluidele) sunt dispersii de particule magnetice subdomenice ntr-un lichid de baz . Fiecare particul coloidal dintr-un fluid magnetic este un mic magnet permanent care tinde s se alinieze n direc ia cmpului magnetic. Reprezinta un amestec complex care se comport ca un lichid omogen chiar n prezen a unui cmp magnetic aplicat din exterior

O reprezentare schematic a unui ferofluid pe trei sc ri de lungime specifice

Tipuri de fluide magnetice
Lichidele magnetice (ferofluide sau fluide magnetice)- au urm toarele componente: particule magnetice (PM) feri- sau feromagnetice, (Fe3O4, -Fe2O3, CoFe2O4, Co, Fe .a.), lichid de baz (LB) i unul sau mai mul i stabilizan i (S). n principiu lichidul de baz poate fi orice lichid, inclusiv metalic.
Emulsiile magnetizabile- se realizeaz prin dispersia ultrafin a unui lichid magnetic ntr-un lichid nemagnetic, nemiscibil. Lichide magnetice (ferofluide) inverse- sau compozitele magnetofluidice se ob in prin dispersarea unor particule solide nemagnetice de dimensiuni micrometrice, electroizolante sau electroconductoare, ntr-un lichid magnetic, considerat ca lichid de baz cvasiomogen, magnetizabil. Lichide magnetice polimerizabile- au ca mediu de baz o substan organic , ini ial n faz lichid (monomer). Prin polimerizare se ob in monopolimeri magnetizabili. Dac n faza lichid se adaug i se disperseaz incluziuni nemagnetice microsfere sau microfire se ob in nano/microcompozite magnetizabile.

Metode de stabilizare a lichidelor magnetice
Stabilizarea steric presupune adsorb ia unor molecule lungi la suprafa a particulelor. Acestea prezint un cap t polar care este adsorbit i o caten care trebuie s fie compatibil cu lichidul de baz . Mecanismul de stabilizare este denumit repulsie steric . Stabilizarea electrostatic a fost aplicat pentru prima dat de Massart, la lichidele magnetice ionice pe baz de ap . n acest caz repulsia steric este nlocuit de repulsia electrostatic ca urmare a nc rc rii electrice a particulelor din solu ie, formndu-se astfel un strat electric dublu. Stabilizarea mixt este o combina ie de cele dou tipuri de stabiliz ri men ionate, caz n care stratul de surfactant sete nc rcat electric.

Procese de aglomerare
Neglijarea interac iunilor dintre particule este o aproximare bun in cazul lichidelor cu stabilizare foarte bun i cu concentra ie mic de particule. Altfel interac iunea dintre particule trebuie luat in considerare i poate duce la formarea de aglomerate 

Aglomerate de tip lan apar la aplicarea unui camp magnetic, sau chiar in absen a campului magnetic in cazul concentra iilor mari. Aglomerate de tip pic tur sau circulare Particulele mari din ferofluide vor constitui centre de nuclea ie pentru pic turi (faz concentrat de lichid magnetic), prin care se induce separarea fazelor intr-una de concentra ie ridicat i alta diluat . Forma agregatelor este sferic in absen a campului magnetic i alungit in prezen a acestuia. Cauzele care pot duce la acest fenomen sunt sc derea temperaturii, intensificarea campului magnetic sau cre terea concentra iei de particule, apari ia aglomeratelor datorandu-se interac iunilor dipol-dipol. Agregate de tip fractal eviden iate recent prin simulare numeric apar in cazul ferofluidelor stabilizate steric dac surfactantul utilizat nu este compatibil cu lichidul de baz , i in cazul ferofluidelor stabilizate electrostatic dac bariera de repulsie electrostatic este prea joas .

Metode de preparare a lichidelor magnetice


A. Cerinte esentiale : - Materialul magnetic solid trebuie s se prezinte sub form ultradispers , adic sub forma unor nanoparticule cu dimensiuni cuprinse ntre 3 i 15 nm; - Suprafa a nanoparticulelor va fi acoperit de un strat adsorbit mono- sau bimolecular adecvat, natura i compozi ia acestuia fiind determinate de propriet ile fizico-chimice ale nanoparticulelor i lichidului de baz .


Metode de preparare a lichidelor magnetice
  

reducerea mecanic a dimensiunii unor materiale feri- sau feromagnetice pulverulente grosiere (m cinare coloidal ); descompunerea termic a carbonililor de Fe sau Co; electrodepunere (electroliz ); metode cu plasm (evaporare/electrocondensare); coprecipitare chimic , adic ob inerea nanocristalelor magnetice prin condensare chimic .

Aplica ii


- arcuri
-

i turbine microscopice prin iradierea luminoas a ferofluidelor

Micro-ma in rii mecanice

echipa de cercet tori de la Universitatea Jilin din Changchun, China.

Metoda: 1. grefarea un polimer numit 3(trimethoxysilyl)propylmethacrylate (MPS) pe o suprafa populat cu nanoparticule de oxid de fier (Fe3O4), inainte de a le folosi ca suspensie intr-o combina ie de solven i pentru a crea un ferofluid. 2. Trasarea de figuri in lichid folosind un laser de mare precizie,si eliminarea restului de fluid pentru ob inerea produselor finite. Spre deosebire de aspectul rigid sau solid al componentelor din silicon, aceste forme aveau mai degrab textura cauciucului i a gelului. La dimensiuni de ordinul sutimilor de milimetru, echipa a descoperit o turbin asem n toare unui ventilator i un arc.

Aplica ii

Ferofluide n lentile  Cercet torii americani au folosit ferofluidele pe post de pistoane lichide ce contribuie la ob inerea unor lentile lichide ajustabile ce prezint interfe e aproape perfect sferice pentru aplica ii precum refractorul optometric al unui optometrist. Un refractor optometric m soar felul in care lumina este focalizat in ochi i este folosit pentru a stabili re etele pentru ochelari i lentile de contact.  Pic turile de ferofluide pot fi manipulate de un camp magnetic, avand utiliz ri in domenii ce presupun control precis al mi c rilor, cum ar fi cel al opticii, al modului de administrare al medicamentelor i cel al dispozitivelor electronice

Amir Hirsa i colegii s i de la Institutul Politehnic Rensselaer din Troy, New York, au creat un asemenea dispozitiv prin umplerea a trei g uri dintr-un total de patru ale unui substrat cu ferofluid; tensiunea superficial a ferofluidului permite pic turilor s se deplaseze din oricare parte a substratului. Ele au umplut a patra gaur cu 1metilnaftalen , un compus folosit ca lentil lichid . Ei au izolat sistemul i l-au umplut cu ap , creand astfel dou camere, avand drept separator substratul respectiv, ferofluidul i 1-metilnaftalena fiind singurele conexiuni dintre ele. La aplicarea unui camp magnetic acestui dispozitiv, ferofluidul s-a deplasat mai departe intr-una din camere, impingand lentila lichid din 1-metilnaftalen i schimbandu-I curbura. Dup aceasta capilaritatea fenomenul prin care lichidul se ridic spontan in tub datorit unei atrac ii moleculare neechilibrate la limita dintre lichid i tub are rolul de a aduce sistemul la situa ia ini ial , ac ionand ca intrerup tor lichid. Lichidul se deplaseaz continuu asemenea unui piston i, prin controlarea mi c rii ferofluidului, curbura lentilei lichide din 1-metilnaftalen poate fi ajustat in func ie de necesit i.

Aplica ii
Valv /pomp pentru dispozitive policarbonate
microfluidice-Pompele i valvele constituie elemente constructive esen iale ale majorit ii dispozitivelor microfluidice, determinand un control mai bun al acestora -Helen Schwerdt de la Universitatea Johns Hopkins a creat o pomp /valv dintr-o combina ie de ferofluid i parafin , pe care a numit-o ferocear , ac ionat de for a magnetic . -Ferofluidul poate ac iona in sine ca pomp dar ideal este crearea

unui tren de fluide separate de reglete imiscibile, conduse printr-un magnet. Trenul fluid opereaz ca un dispozitiv de detec ie a proteinelor utilizand tehnologia chemiiluminescentei. Avantaje : - deoarece prezinr un nivel inalt de senzitivitate, - nu genereaz de euri biologice, - iar lumina produs de reac ia chimic persist o durat substan ial . Un asemenea dispozitiv poate fi folosit pentru detectarea unei anumite proteine ce poate sugera prezen a cancerului