Sunteți pe pagina 1din 3

Tipuri de actiuni

ACTIUNI DESCENTRALIZATE Dezvoltarea abilitatilor si competentelor necesare in sectorul de ingrijire a persoanelor in varsta Dezvoltarea si imbunatatirea abilitatilor si competentelor cerute pe piata europeana a muncii in sectorul ingrijirii persoanelor varstnice Formarea de noi competenete profesionale cerute de piata muncii din domeniulsanitar Experiente de invatare pentru abilitati Imbunatatite MOBILITATE 1. PLASAMENTE DE FORMARE Plasamentul de formare este perioada de formare profesionala si/sau experienta practica petrecuta de o persoana intr-o intreprindere sau organizatie de formare dintr-o alta tara. Perioada trebuie sa includa cursuri de formare suplimentare in limba de lucru sau in limba tarii gazda. Scopul acestei activitati este sa sprijine beneficiarii sa se adapteze la noile cerinte ale pietii muncii din Comunitatea Europeana, sa dobandeasca abilitati specifice si o mai buna intelegere a culturii economice si sociale ale tarii gazda.

1.1. Persoane aflate in formare profesionala initiala (grup tinta "IVT"):


1.2. Persoane pe piata muncii (grup tinta "PLM")

Proiectele presupun asocierea in parteneriat a unei institutii eligibile din Romania cu cel putin o institutie dintr-o tara participanta la programul sectorial "Leonardo da Vinci" Participanti: tineri - ucenici, elevi, invatatei (cu exceptia nivelului tertiar) Durata mobilitatii: 2-39 saptamani (1 saptamana = 7 zile); Grant acordat: pregatire, management si subzistenta; transport international numai pentru mobilitati de maxim 12 saptamani; Tinerii minori pot fi acompaniati la cerere de persoane insotitoare, in urmatoarele conditii: un insotitor la un grup de minim 7 tineri minori (care-si pastreaza acest statut pe toata durata plasamentului); grantul insotitorului se ridica la cuantumul acordat unui adult; pentru insotitor nu se acorda fonduri pentru pregatire; Varsta eligibila a beneficiarilor este de minim 15 ani impliniti pana la data deplasarii in mobilitate.

Proiectele presupun asocierea in parteneriat a unei institutii eligibile din Romania cu cel putin o institutie dintr-o tara participanta la programul sectorial "Leonardo da Vinci"; Participanti: adulti - muncitori, angajati, voluntari, someri, persoane autorizate sau disponibile pe piata muncii, absolventi; Durata mobilitatii: 2-26 saptamani (1 saptamana = 7 zile); Grant acordat: pregatire, management si subzistenta, transport international pentru mobilitati de maxim 12 saptamani; Varsta eligibila a beneficiarilor este intre 15-65 de ani impliniti pana la data deplasarii in mobilitate. 2. Mobilitatea profesionistilor in formare profesionala (grup tinta "VETPRO") Reprezinta un schimb de experienta sau dezvoltare profesionala (transferul, imbunatatirea sau actualizarea de competenete si/sau de metode si practici inovatioare in domeniul formarii profesionale) pentru profesionisti in educatie si formare profesionala (precum profesori, formatori,

personal de formare profesionala, consilieri in orientare profesionala, cu planificarea formarii profesionale, cu orientarea profesionala din inteprinderi, manageri de resurse umane din cadrul inteprinderilor). Proiectele presupun asocierea in parteneriat a unei institutii eligibile din Romania cu cel putin o institutie eligibila dintr-o tara participanta la programul sectorial "Leonardo da Vinci"; Participanti: personal-formatori, cadre didactice, consilieri orientare cariera, mentori din intreprinderi, responsabili planificare si formare; Durata mobilitatii: 1-6 saptamani (1 saptamana = 7 zile); Grant acordat: costuri de transport, subzistenta, pregatire si management; Varsta eligibila a beneficiarilor este maxim 65 de ani impliniti pana la data deplasarii in mobilitate. Sus ^ 3. PARTENERIATE Un parteneriat Leonardo da Vinci reprezinta un cadru de lucru pentru activitati de cooperare la scara redusa intre organizatii care lucreaza in domeniul educatiei vocationale si formarii profesionale si care vor aborda teme de interes reciproc pentru organizatiile participante. Parteneriatele sunt o modalitate excelenta de a initia activitati de invatare reciproca pentru folosirea instrumentelor comune descrise in cadrul Comunicatului de la Helsinki, precum transparenta, Cadrul European al Calificarilor (EQF), Sistemul European de Transfer al Creditelor pentru Educatia si Formarea Profesionala (ECVET), asigurarea calitatii, a excelentei in dobandirea deprinderilor si competentelor pentru sectoarele cheie. Urmatoarele exemple de teme, care ar putea fi abordate in cadrul unui parteneriat Leonardo da Vinci au la baza Comunicatul de la Helsinki, care reflecta temele curente prioritare din cadrul politicii privind VET; dezvoltarea unei orientari si a unei consilieri privind VET deschiderea VET catre flexibilitate si crearea unor conditii mai bune pentru tranzitia la viata activa; intarirea sau crearea unor legaturi mai stranse intre VET si viata activa; promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale.; proiectele au durata de 2 ani Parteneriatele Leonardo da Vinci vor produce rezultate partiale sa rezultate finale care vor permite diseminarea si aplicarea lor ulterioara. Acestea pot fi descriptive sau concrete, pot lua forma unui raport, a unei conferinte, a unui CD, a unui produs concret realizat de formabili, a unui concept de formare intr-un domeniu specific al VET, etc.

Institutii eligibile:

institutii sau organizatii care ofera posibilitati de invatare in domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci; asociatii si reprezenanti ai persoanelor implicate in educatia si formarea profesionala, inclusiv asociatii ale formabililor, stagiarilor, parintilor si profesorilor; intreprinderi, parteneri sociali si alti reprezentanti ai vietii active, inclusiv camere de comert si alte organizatii de comert; organisme responsabile de sisteme si politici privind orice aspect legat de invatarea pe tot parcursul vietii, educatia si formarea profesionala la nivel local, regional si national; centre si organisme de cercetare implicate in probleme privind invatarea pe tot parcursul vietii; institutii de invatamant superior; organizatii non-profit, organisme de voluntariat, ONG-uri

TRANSFER DE INOVATIE (proiecte multilaterale) Punctul de plecare il reprezinta una sau mai multe solutii integrate din domeniul educatiei si formarii profesionale, care a fost deja implementata intr-una sau mai multe tari si care necesita modificari / adaptari pentru a putea fi implementata in alte tari (grup de tari). Minimum 3 parteneri din 3 tari diferite participante la programul sectorial "Leonardo da Vinci"; Identificarea a minimum o solutie inovatoare in domeniul educatiei si formarii profesionale; Durata maxima a proiectului: 2 ani; Contributia maxima EU: 150 000 Euro pe an (=75%);

Acces: orice institutie publica, semi-publica sau privata (inteprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare, ONG-uri, etc.) Proiectele de tip transfer de inovatie trebuie sa includa: analiza si identificarea nevoilor de formare ale grupurilor tinta; analiza si selectia elementelor inovatoare de educatie si formare profesionala care corespund necesitatilor de formare ale grupurilor tinta; analiza posibilitatilor de transfer de inovatie; integrarea/certificarea solutiilor la nivel european, national, local, regional si/sau sectorial VIZITE PREGATITOARE Informatii suplimentare gasiti la sectiunea vizite pregatitoare http://www.anpcdefp.ro/programe/vizite/index.html ACTIUNI CENTRALIZATE PROIECTE MULTILATERALE DE DEZVOLTARE DE INOVATIE; RETELE TEMATICE DE EXPERTI ORGANIZATII MASURI ACOMPANIATOARE Actiunile centralizatoare sunt administrate direct de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, agentie a Comisiei Europene. Detalii, formulare de candidatura se pot gasi la http://eacea.ec.europa.eu/index.htm