Sunteți pe pagina 1din 3

2)

DISTANE MINIME DE SIGURAN


NTRE OBIECTELE DIN COMPONENA STAIILOR DE DISTRIBUIE CARBURANI
I CONSTRUCIILE, INSTALAIILE I AMENAJARILE VECINE
Tabel 4.5.
N
Nr
crt
Categoria de constructii,
instalatii i amenajari
Distane minime de siguran (m)
Deo!ite de carburani
"ome de
distribuie
C#esonul
gurilor de
descrcare
$e!er%oare
subterane
$e!er%oare
cu erei
dubli sub
carosabil cu
caac etan
&)
$e!er%oare
suraterane
acoerite
$e!er%oare
suraterane
&
&.
Drumuri ublice 'n localiti
(str!i, bule%arde)
5,(( N ),(( &2,(( 5,(( ),((
2
2.
Drumuri judeene i naionale 5,(( N &(,(( &5,(( 5,(( ),((
*
*.
Drumuri euroene sau
autostr!i
),(( N &2,(( &5,(( 5,(( &(,((
4
4.
+inii de tram%ai sau troleibu! &(,(( N &5,(( 2(,(( 5,(( &(,((
5
5.
+inii electrice de joasa sau
medie tensiune
*)
&(,(( N &5,(( 2(,(( &(,(( &5,((
,
,.
+inii electrice de 'nalt
tensiune
*)
2(,(( 2(,(( 2(,(( 2(,(( 2(,(( 2(,((
-
-.
Canale sau cmine de
termo.icare
4)
5,(( N ),(( &(,(( 5,(( ),((
).
Cmine de canali!are
4)
5,(( N ),(( &(,(( 5,(( ),((
/
/.
0cces in staii de metrou sau
alte saii a.erente
&5,(( &(,(( 2(,(( *(,(( &(,(( &),((
&
&(.
+ocuine indi%iduale 5,(( N ),(( &5,(( ,,(( ),((
&
&&.
Cldiri cu a.luen de ublic,
ca!are, de cultur, cult, turism,
.inanciar1bancare, 'n%m2nt,
administrati%e
&5,(( N 2(,(( *(,(( &(,(( &),((
&
&2.
Cldiri 'nalte, .oarte 'nalte i cu
sli aglomerate
se %or amlasa la minim 25 m .a de limita incintei staiei de distribuie carburani
&*.
Costrucii i amenajri sorti%e
i de agrement
2(,(( &5,(( 25,(( *(,(( 2(,(( 25,((
&4. 3locuri sau c%artale de locuine &(,(( N &5,(( 2(,(( &(,(( &2,((
&
&5.
Construcii cu rocese
te#nologice sau deo!ite de
categoria 0 sau 3
&5,(( &(,(( 2(,(( 25,(( &5,(( &),((
&
&,.
Construcii cu rocese
te#nologice sau deo!ite de
categoria C
&(,(( N &2,(( &5,(( &(,(( &2,((
&
&-.
Construcii cu rocese
te#nologice sau deo!ite de
categoria D sau 4
5,(( N ),(( &(,(( 5,(( ),((
&)
entru distane nenormate roiectantul %a lua msurile de siguran adec%ate entru a re'ntamina e%entuale
e%enimente corelate cu modul de organi!are a staiei
2)
distanele de siguran 'ntre obiectele staiei de distribuie carburani i %ecinti se msoar de la conturul
e5terior al acestora. 6n ca!ul re!er%oarelor de combustibil subterane, distanele de siguran se msoar de la conturul
caacului gurii de %i!itare a re!er%orului.
*)
distanele se msoar .a de a5ul +40, dar nu mai utin de &,57 (7 8 'nalimea suortului liniei amlasat cel
mai sus).
4)
distanele ot .i reduse dac se asigur caace etane ori sura'nlare cmine, 'n .uncie de 'nlimea
%olumelor de !onare e5.