Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea: BIOTERRA Bucuresti Facultatea: DREPT Domeniul: DREPT Specializarea: Drept Durata programului de studii: 4 ani Forma de nvatamnt:

ZI Anul universitar 2009-2010


Anul de studiu: I
Natura disciplinei Denumirea disciplinei Codul Disciplinei Nr. Crt.

APROBAT, in Sedinta Senatului Universitatii din data .

PLAN DE NVATAMNT
Semestrul 1 Semestrul 2 Nr. ore/sapt. Nr. ore/sapt. C 2 2 2 2 2 2 1 S 1 1 1 1 1 2 1 L 1 1 P E E E E E E V 3 4 5 3 4 6 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 60 E E E E E V V V V 4 3 5 3 5 3 3 2 2 FV Cr C S L P FV Cr

Discipline obligatorii

optionale Discipline

Teoria generala a dreptului Istoria statului si dreptului romanesc 3. Drept constitutional si institutii politice 4. Drept administrativ 5. Drept roman 6. Economie politica 7. Drept civil 8. Limbi straine (I)/ (II) 9. Sociologie juridica 10. Educatie fizica Practica: 2 sapt x 5 zile/sapt. x 6 ore / zi = 60 ore 1. Informatica aplicata/ Filozofia dreptului

1. 2.

D.D.F 1.01 D.D.C 1.02 D.D.F 1.03 D.D.S 1.04 D.D.F 1.05 D.D.C 1.06 D.D.F 1.07 D.D.C 1.08 D.D.C 1.09 D.D.C 1.10 D.D.S 1.11 D.D.S 1.12

2.

Management general/Retorica

D.D.S 1.13

13 Total ore pe semestru, total probe pe semestru si total credite pe semestru, la disciplinele obligatorii si la disciplinele optionale D.D.C 1.14 1. Relatii cu publicul facultative Discipline 24 1

11

4E 2V V 2

30

12

9 21 -

60

5E 4V -

30

Legenda:

I II

C curs, S activitati de seminar, L activitati de laborator, P proiect, lucrari practice, F discipline facultative, FV forma de verificare, Cr. numar credite, C colocviu. D Facultatea; D Specializarea; Prima cifra anul ; A doua cifra disciplina ;

F Fundamentala, S Specialitate, C Complementara.

RECTOR, Prof. Univ. Dr. NICOLAE FLOAREA Universitatea BIOTERRA Bucuresti Facultatea: DREPT Domeniul: DREPT Specializarea: Drept Durata programului de studii: 4 ani Forma de nvatamnt: ZI Anul universitar 2010-2011
Anul de studiu: II
Natura disciplinei Codul Disciplinei Nr. Crt. Denumirea disciplinei

DECAN, Conf. univ. dr. TRANDAFIR CORNEL APROBAT, in Sedinta Senatului Universitatii din data de .

PLAN DE NVATAMNT
Semestrul 3 Semestrul 4 Nr. ore/sapt. Nr. ore/sapt. C 2 S 2 L P E 4 2 2 E 4 FV Cr C S L P FV Cr

Discipline obligatorii

Optionale Discipline

Drept civil (Drepturi reale si Teoria generala a obligatiilor) 2. Drept penal partea generala 3. Drept international public 4. Criminologie 5. Contabilitate generala 6. Dreptul mediului 7 Drept financiar si fiscal 8 Logica juridica Practica: 2 sapt x 5 zile/sapt. x 6 ore / zi = 60 ore 1. Protectia Juridica a Drepturilor Omului/ Geopolitica 2 Teoria comunicarii sociale / Limbi straine (I/II)

1.

D.D.F 2.15

D.D.F 2.16 D.D.S 2.17 D.D.C 2.18 D.D.C 2.19 D.D.S 2.20 D.D.S 2..21 D.D.S 2..22 D.D.S 2..23 D.D.C 2..24

2 2 2 2 2 -

2 1 1 1 1 -

E E V E V V

6 3 3 4 4 4

2 2 2 2 -

2 1 1 1 -

60 -

E E E V V -

4 5 5 3 2 -

D.D.C 2.25

Total ore pe semestru, total probe pe semestru si total credite pe semestru, la disciplinele obligatorii si la disciplinele optionale facultativeDiscipline

14 27 2

13

3E 3V V

30

10 20

10

60

4E 4V -

30

1. 2

Informatica juridica Educatie fizica


I II

D.D.S 2..26

D.D.C 2..27

Legenda:

C curs, S activitati de seminar, L activitati de laborator, P proiect, lucrari practice, F discipline facultative, FV forma de verificare, Cr. numar credite, C colocviu. D Facultatea; D Specializarea; Prima cifra anul ; A doua cifra disciplina ;

F Fundamentala, S Specialitate, C Complementara.

RECTOR, Prof. Univ. Dr. NICOLAE FLOAREA

DECAN, Conf. univ. dr. TRANDAFIR CORNEL

Universitatea BIOTERRA Bucuresti Facultatea: DREPT Domeniul: DREPT Specializarea: Drept Durata programului de studii: 4 ani Forma de nvatamnt: ZI Anul universitar 2011-2012 PLAN DE NVATAMNT
Anul de studiu: III
Natura disciplinei Codul Disciplinei Nr. Crt. Denumirea disciplinei Semestrul 5

APROBAT, in Sedinta Senatului Universitatii, din data de ..

Semestrul 6 Nr. ore/sapt. FV P 60 E E E E V V V V 6 6 6 4 3 3 4 2 Cr

Nr. ore/sem C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 S L P

FV

Cr C S 2 2 1 2 1 1 1 L

optionale Discipline

Drept penal partea speciala Drept procesual penal Drept comercial Drept civil (Contracte special Succesiuni) 5. Dreptul familiei 6. Dreptul proprietatii intelectuale 7. Dreptul transportului 8. Dreptul concurentei 9. Relatii cu publicul Practica: 2 sapt x 5 zile/sapt. x 6 ore / zi = 60 ore 1. Drept diplomatic si consular sau 2. Teoria comunicarii sociale

Discipline obligatorii

1. 2. 3. 4.

D.D.F 3.28 D.D.S 3.29 D.D.S 3.30 D.D.F 3.31 D.D.S 3..32 D.D.S 3..33 D.D. S 3..34 D.D.S3..35 D.D.C 3..36 D.D.S 3..37 D.D.C 3. 38

E E E E V V

4 3 4 6 5 4

2 2 2 2 2 2 2 -

Total ore pe semestru, total probe pe semestru si total credite pe semestru, la disciplinele obligatorii si la disciplinele optionale

16 30

14

3E 3V

30

12

11 23

60

4E 3V

30

facultative Discipline

Educatie fizica 1.

D.D.C 3.39

Legenda:

I II

C curs, S activitati de seminar, L activitati de laborator, P proiect, lucrari practice, F discipline facultative, FV forma de verificare, Cr. numar credite, C colocviu. D Facultatea; D Specializarea; Prima cifra anul ; A doua cifra disciplina ;. F Fundamentala, S Specialitate, C Complementara.

RECTOR, Prof. Univ. Dr. NICOLAE FLOAREA


Universitatea: BIOTERRA Bucuresti Facultatea: DREPT Domeniul: DREPT Specializarea: Drept Durata programului de studii: 4 ani Forma de nvatamnt: ZI Anul universitar 2012-2013

DECAN, Conf. univ. dr. TRANDAFIR CORNEL


APROBAT, in Sedinta Senatului Universitatii, din data de

PLAN DE NVATAMNT
Anul de studiu: IV
Natura disciplinei Nr. Crt. Denumirea disciplinei Codul Disciplinei Semestrul 7 Semestrul 8 Nr. ore/sapt. Nr. ore/sem C S 2 1 1 1 1 1 2 L P E E E E V E V 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 60 E E E V 10 6 6 8 FV Cr C 2 2 2 2 3 2 2 S L P FV Cr

Discipline obligatorii

Discipline Optionale

Drept procesual civil Drept international privat 3. Dreptul muncii si securitatii sociale 4. Dreptul comertului international 5. Psihologie judiciara 6. Criminalistica 7. Medicina legala 8. Drept comunitar Practica: 2 sapt x 5 zile/sapt. x 6 ore / zi = 60 ore 1. Metodologia investigarii infractiunilor / 2. Legislatie bursiera

1. 2.

D.D.S 4.40 D.D.S 4.41 D.D.S 4.42 D.D.S 4.43 D.D.S 4.44 D.D.S 4.45 D.D.S 4.46 D.D.S 4.47 D.D.S 4.48 D.D.S 4.49

Total ore pe semestru, total probe pe semestru si total credite pe semestru, la disciplinele obligatorii si la disciplinele optionale facultative Discipline

13 25 1

12

3E 2V V

30

8 16

60

4E 1V V

30

1.

Birotica si corespondenta

D.D.C 4.50

Examen de licenta iulie 2012 Legenda: I C curs, S activitati de seminar, L activitati de laborator, P proiect, lucrari practice, F discipline facultative, FV forma de verificare, Cr. numar credite, C colocviu. II D Facultatea; D Specializarea; Prima cifra anul ; A doua cifra disciplina ; F Fundamentala, S Specialitate, C Complementara.

RECTOR, Prof. Univ. Dr. NICOLAE FLOAREA

DECAN, Conf. univ. dr. TRANDAFIR CORNEL