Sunteți pe pagina 1din 22

EN CI CLO PED IE CO MPLETAD EMED ..

I CINAi SIINVESTI
, . GATIE..CLINI
, '.. . CA .
- -- ~""-_.
Apare in fiecare mar~i 1

6,90 LEI/19,90 MDL


NR.

nterioru
'--"

EI~

J!

~
' "

III LEuCEMIA: Diagnosticul ~itratamentul


acestei boli complexe a sangelui.
- CHIRURGIE PEDIA TRICA: Ce nevoi
speciale are copilul
COLESTEROLUL: Ce reprezinta ~i cum
este testat
III PASTRAREA ECHILIBRULUI: Cum ne
v
ajuta urechile sa ne mentinem pozitia
ISSN 1791-6011
:. SCLEROZA MULTIPLA: Elemente cheie
ale acestei boli devastatoare.

oeAGOSTINI
04

I
EDITIESAPTAMANALA NUMARUL4
EDITURA,o-eAGOSTINIHELLASSRL
EOITOR,Pelcos K'pnistos
MANAGERECONOMIC,Folis Folioa
MANAGERDEREDAqlE ~I PRODUqIE, Virginia Koalroabas

lnteriorul
---------
Aceasta pUblicatie contine informatii generale ~i nu
inlocuie~te niciun manual medical sau 0 publicatie
similara. Continutul acestei publicatii nu trebuie
consultat in vederea stabilirii vreunui diagnostic
ADRESA,Valiagmenis 44-46,16673 Alena
MARKETINGMANAGER,Michalis Koatsoakos
PRODUCTMANAGER,Nasila Korlesa
COORDONATOR
OEPRODUqIE, CaroUnoPoaUdoa

CORPULUI ~
sau tratament, indiferent de simptome. Daca
prezentati orice fel de simptome, consultati medicul
curant. Autorii ~i editorii nu sunt responsabili
MANAGERDISTRIBUTIE,E,i Bo"
MANAGERLOGISTICA~I OPERATII,Oimilris P,sakaUdis
"-/

UMAN
COORDONATOR
LOGISTICA~I OPERATII,Anlocis Uoamis
pentru nici un fel de prejudicii suferite de orice
persoana a carei actiune se bazeaza pe informatiile ADAPTAREPENTRULlMBA ROMANA Sl DTP, LeVari Y Une SRL
continute de aceasta publicatie. TIPARIRESl LEGARE,Niki Ekdotiki
DIRECTORDE PRODUqlE TlPOGRAFIE,SleUos Krilsolakis

NuMARUL 4 - CUPRINS DTP, RAY

IMPORTATOR,Media Se"ice ZawadaS.R.L


PATOLOGIE Coanlry Manage" Mariana Mihal,an
Markeling Manage" Mna BOJica
CAZURIIN URGENl!\: Accidentele MORFOPATOLOGIE:Analiza calesterolului
Redaclo" Gabriela Manlean
Accidentele din traiic provoaca deseori leziuni severe, Care este 'ariginea colesterolului? El este esen\ial
Consaltanl de spedaUlal" Dr- Simona Nanoveana
care necesita tratament de urgen\a. Exemplul pentru func\ionarea normala a arganismului - se afla o;stdbation Manage" Dan lordache
prezentat arata evolu\ia cazului nefericit al dlui in toate celulele - dar 0 crestere a colesteralului in
ADRESA, slr- Loais Paslear nr. 38, eU, ap.S, seclor S.
Russell, implicat intr-un accident de ma~ina. artere paate cauza un atac de cord letal. Bacoresli. Romania
Sunt prezentate ~i alte doua cazuri cu cauze diferite. De William Marshall
De Theodore Welch. DISTRIBUITOR,Hiparion SA

@ 2009 for DeAgoslini Hellas


@ 1998Midsummer Books LId
CUM CONTROLEAZA URECHEAECHILIBRUL
ONCOLOGIE:Leucemia acuta Urechea este un organ pentru auz ~i echilibru. ISSN 1791-6011
Leucemia este 0 boala maligna, caracterizata prin Aceasta foaie cerceteaza mecanismele complexe prin Pre,u! numerelor
hiperproduqia anumitor celule albe din sange. Exista care urechea interna ne permite sa ramanem Pre,u! primului numar, 2.90 LEI!9,90 MOL
doua forme de leucemie acuta, ce afecteaza in special in picioare ~i sa ne pastram echilibrul chiar Pre,ul celui de-al doilea numar.i al tuturar celorlalte
copii, respectiv adul\ii. Aceste trei foi arata cum se ~i pe cel mai accidentat teren. numere, 6,90 LE1/19,90MOL
pune diagnosticul ~i care sunt ultimele tratamente. De Lisa White
De Keith Patterson Drepturi!e tuturar textelor se afli3sub copyright. Este
interzisa reproducerea. stocarea. transmiterea sau
INDEXUL BOULOR - utilizarea comerciala a materialelor, sub orice forma, fara
- PEDIATRIE SCLEROZAMULTIPLA acordul scris al editorului. Editorul'.i rezerva dreptul de a
SM este a boala cronica a sistemului nervas central. schimba ordinea publicarii subiectelor sau Inlocuirea lor.
CHIRURGIE: Informa\ii generale
Chirurgul pediatru trateaza copiii din faza Se ~tiu pu\ine despre cauzele ei, iar simptomatologia, Credite Foto,

intrauterina, inca de la identificarea spinei bifida evolu\ia ~i efectele pe termen lung ale bolii, variaza Nr. CapitoL/Nr.foaie./Fa,a sau Spate
[ruptura de co loan a), pana la adolescen\a. Se descriu de la individ la individ. Aici se prezina cuno~tin\ele 2/2/F, WTMPL; 2/2/5, Robert Harding Picture Library. Tony
afeqiuni care necesita interven\ii specializate ~i care acutale legate de aceasta afeqiune. Stone/Gilbert Lundt, Tony Stone/Jon Gray, SPL!BA; 12/1/F,
previn complica\ii ulterioare. De Mark Lambert De Trevor Silver SPL/Astrid & Hanns-Frieder Michler, SPL/Dr P Marazzi, SPL/
Custom Medical Stock Photo; 12/1/5, BA. WTMPL; 12/2/F, SPL/St

PEDIATRIE I QAT;f.\LQ...G
J')..E~~E.D4CAME~ltE: J Bartholomew's
Bubbles/Ian West,
Hospital.
SPL!St
SPL!Dr P Marazzi,
Bartholomew's
WTMPL;
Hospital,
12/2/~
WTMPL':--/
CHIRURGIE: Chirurgia abdomenului AMOXICILlNA, ANTIHISTAMINICE SPL!Dr P Marazzi; 26/2/F, Art Directori; 26/2/5, SPL!Cardio-
Un chirurg ne arata care sunt 0 parte din problemele Se va prezenta in detaliu un antibiotic frecvent Thoracic Centre, Freeman Hospital, Newcastle-upon- Tyne,
abdominale ale copilului, ce necesita interven\ie folasit, amaxicilina, derivata din penicilina ~i cateva SPL/Lunagrafix, SPL/BSIP Ducloux; 26/3/F, Tony Stone/David
chirurgicala. Acestea variaza de la probleme minore antihistaminice dintr cele mai frecvente. Hanover, SL; 26/3/5, SL. SPL/Michael Donne; 26/4/F, SPL!Deep
ce necesita 0 interven\ie invaziva minima, pe fat, inca De Monique Aurora Light Productions. SL; 26/4/5, SPL/Deep Light Productions,
din via\a intrauterina, pana la interven\ii majore, pe SPL/Michael Donne; 40/2/5, SPL. SPL/John Walsh, SPL!James
stomac sau rinichi. De Kokila Lakhoo King-Holmes. SPL/Dr P Marazzi, SPL/Astrid & Hanns-Frieder
Michler;48/2/F, Lupe Cunha. Collections/Anthea Sieveking;
48/2/5, Collections/Sandra Lousada, Bubbles/Jennie Woodcock:
COLABORATORI 64/2/F, SPL/Eyeof Science. WTMPL.SPL!Claire Paxton & Jacqui
Farrow: 6412/S: BA. WTMPL; 7112/F, SPL/Dr Beer-Gabel/CNRI,
Oermatoiogieai Spitaiuiui St. Mary, din Ricki Ostrov
EDITORCONSULTANT Londra. SPL/Dr Klaus Schiller; 71/2/5: SPL/CNRI, SPL/Dr Klaus Schiller
Ricki Ostrov, de origine americana,
ProfessorPeterAbrahamsMS,SS, stabilit in Marea Britanie, a publicat 79/1/F: Ralph T Hutchings: 79/1/5: Ralph T Hutchings; 81/1/F:
FRCS(Ed),FRCR Derek Coffman MBCH,FRCGP lucrari medicale §i de sanatate timp de SPL/John Walsh, SPL/Don Fawcett: 81/1/5: SPL!D Phillips.
ProfesorPeterAbrahams, MB,BS,FRCS Dr. Coffmaneste medic generalist, peste 10 ani. A scris 0 serie de carti §i SPL/Petit FormatlCS!, SPL!Richard G Rawlings/Custom Medical
(Ed),FRCR, ProfesorulAbrahams este a scris foarte muit pentru diverse a coiaborat ia numeroase publicatii. Stock Photo; 82/89/F, National Meningitis Trust; 82/89/5: Public
specialistin anatomieclinica,membruin publicatii de medicina generaia,a Health Laboratory Service. BA; 84/1/S: SPL!St Bartholomew's
KigeziInternationalSchoolof Medicine,in fost coautor ai catorva titiuri.A activat Paulette Pratt
Hospital. SPL!Paul Biddle & Tim Malyon. WTMPL SPL = Science
cadru/Programu/ui InternationaldeMedicina cu jumatate de norma in Sectia de Reputat scriitor §i editor pe teme
Pholograpic Library
din Cambridge, specialistin medicina Gastroenteroiogiea SpitaluiuiSt. Mary, medicaie, CU0 experienta de peste
din Londra. WTMPL = Wellcome Trust Medical Photographic Library,
genera/a, Membrua/Colegiu/ui Girton, 20 d€ ani"lucrariie. iVi Pauiette Pr~tt
a aparut In numetbase revlste, cartl SL = Stephen Large, BA = Biophoto Associates
Cambridge, examinatorla ColegiulRegalal David Harvey FRCp' FRCPCH §i enciciopedii din Marea Britanie §i Ilustra!ii:
ChirurgilordinEdinburgh. A scris0 seriede Profesorul Harveya fost numit in 1970 Stateie Unite.
12/1,26/3,26/4,71/2, 84/1/F: Amanda Williams
lucraridereferintain anatomie. pediatru consultant ia Maternitatea
Queen Chariotte,din Londra. Din 40/2: Sandie Hill: 84/1/F, 82/89: Diane Kinton
Monique Aurora MRCGp, DCH
Theodor Welch MS, BS, FRCS 1995 este profesor de pediatrie §i Originara din Berna, Elvetia, Dr. Aurora
Pentru 0 mai bunii deservire solicitati
01. Welchpreda de §apte ani chirurgia, neonato/ogie ia SpitalulHammersmith. practica in prezent medicina ia Londra.
in Thaiianda.A fost tirnp de 18ani Chris WhittyMA,MSc, BM, Bch, Este interesata de sanatatea femeii §i intotdeauna publicatia de la acela~i
consuitantai OepartamentuiuiUrgente MRCP,OTM?tHDr. Whittyeste cadru a copiiuiui. punct de vanzare ~i informati
§i Accidfinte la SpitalulNorthwickPark, superior ia Spitaluide Boli Tropicaie vanziitornl asupra intentiel de
Harrow.In prezentpreda anatomie din Londra, iector la ficoala de igiena a cnmpiira ~i aparitiilc tlrmiitoare.
clinica la Cambridge. §i Medicina Tropicaladin Londra. Este
implicat in cercetarea§i tratamentul Biblioraft Pentrn orice informatie, lamurire
Trevor Silver MB, BS, DA, FRCGP maiariei din toata lumea. Nu ratati bibliorafturile
Dr. Siiverestemedic generalist, speciale in care puleti
san comenzi de numere aparnte
pensionar,profesor de onoarela Stephen Large MS, FRCp, FRCS t
co/ectiona seria Interiorul anterior, sunati-ne la tel.
Oepartamentulde Medicina Generaia 01 Large este in prezent chirurg Corpului Uman!.
al §colii de Medicina de ia SpitaluiSt. consultant in chirurgie cardio---toracica f Bibliorafturiie sunt
George din Londra.A scris despre director pentru transplantulde inima la 1IIi&'~tiJ disponibile la chio§curiie ffIJ Romania: (021) 40 10888
reumato/ogie§i a predat despreaceia§i SpitalulPapworth din Cambridgeshire.
iucru.
Pippa Keech MBChB, MRCGO,
DRCOG
II de ziare la pretul de 9,99
LEI!45MDL .
DeAgostini
vaanuntadate/ede
~ Moldova: (0022) 93 07 42
Pe langii pretul revistelor comandate va trebni sii
Catherine Hardman MB, BS, MRCP pUblica,ea bibliorafturiior
Dr. Hardman este dermato/og, Dr.Keech este medic generalist, in seriadereviste. achitati ramburs §i contravaloarea taxelor po§tale.
specializatain afectiunii inf/amatoriale cu norrrja redusa la Lyndhurst,New ORAR DE SERVICIU Lnni-Vineri, 10:00-18:00
pieiii, psoriazis §i a/ergii cutanate. Forest.In trecuti S--i!Upublicat lucrari
Activeaza la Oepartamentulde in BMJ, Medical Monitor §i Puise. '. Vi~it;;tisite~ul~ostf~'laadresa ...~\'f

t'~.deagostini.ro.......
.'e-.mail: .iiifora~eagostjni.rOi!

I
./""'
Un accident de masina 6
FOAIA' !

~ 11:00
01Russel, 65de ani, conducea ma~inadJnd un
caine a trecutln goan13strada. $oferul a franat
puternic ca s13-levite ~i a derapat pe asfaltul
ud, intrandintr-un staLpde iluminat. De~ipur-
ta centura de siguran\13,a fost proiectat puter-
nic in volan ~i picioruLstang s-a izbit de bordo
Un trec13tora sunat la 112.
Odat13ajun~i la locul accidentuLui, membri
echipajului de pe ambuLan\13s-au asigurat
C13dl Russell este con~tient ~i respir13~i i-au
montat un guler pentru a stabiliza regiunea
gatului. Cu ajutorul echipei de descarcerare
l-au scos din ma~in13.Personalul paramedical
de pe ambuLan\13a observat ci3 pacientul are
dureri mari, care ii ingreuneaz13respira\ia. Au
mai diagnosticat 0 fractur13a femurului drept
los lung) ~i au aplicat provizoriu 0 atel13.

11:40
~'Coi1floliil'ie".,nelor:.vitale
La spitaL au fost controlate "semneLevitale"
I aLepacientului: pulsul, tensiunea arterial13,
respira\ia, gradul de con~tien\13 ~i starea
generala. I s-a pus 0 perfuzie intravenoasa
~i s-a recoltat sange pentru examinare ~i Eehipaju/ ambu/antei §Iieehipa de
deseareerare s-au straduit sa if seoata pe d/
pentru a determina grupa de sange, care sa Russell cat mai repede din ma§lina. Deoareee
permit13transfuzia pentru suplinirea sange- nu au putut eva/ua amp/oarea /eziunilor, erau
~!c Luipierdut. eon§ltienti ea trebuie sa fie foarte atenti atunei
Medicul de la urgen\e l-a examinat pe dl eand mi§lea aeeidentatul.
~?
Russell pentru a evalua ranile; coasteLeerau
foarte sensibile ~i respira\ia dureroasa. Pe
partea dreapta a toracelui era 0 matitate La 12:25
percu\ie ~i respira\ia se auzea foarte slab pe MontareaurflJidrenin torace
aceasta parte; pulsul era rapid 1100de batai
pe minutJ. Coapsa dreapta era umflata, dar Prezen\a sangeLui ~i a aerului in cutia tora-
gamba avea aspect normal, cu puis bine ba- cici3 a impus montarea unui tub de dren care
tut la nivelul gleznei. sa Ie elimine ~i sa permita plamanului sa se
Un radiolog a facut mai multe radiogra- extinda. S-a cura\at partea dreapta a pere-
fii. Radiografia toracic13a aratat 0 fractura a telui toracic ~i a fost acoperita cu
sternului ~i trei coaste fracturate ~i apari\ia campuri sterile.
aerului ~i sangelui in partea dreapta a cutiei A fost localizat locul potrivit
toracice. Radiografia a confirmat ~i fractura pentru punc\ie, chiar sub coasta a
femuraLa, in treimea medie. cincea. S-a administrat injectabil Drenaju/ toraeie este faeut eu
anestezie locala, s-a facut 0 inci- un aparat simp/u, pentru
zie in piele ~i mu~chii au fost se- indepartarea aeru/ui §Ii
para\i cu un departator, pentru a liehidu/ui din eavitatea toraeiea.
avea acces la pleura linveli~ul in- Se monteaza ehirurgiea/ §Ii
tern al toraceluiJ. Medicul a facut elimina, prin seurgere, aeru/ §Ii
siinge/e din p/amiini.
un orificiu pentru tubul de dren ~i
s-a asigurat ci3plamanul nu era langa pere-
tele toracic. Tubul de plastic a fost introdus
pe coaps13,cu men\inerea femuruLui in po-
~i prins de piele pentru a-i men\ine pozi\ia.
zi\ia corecta, pe parcursul vindecarii. Paci-
Celalalt capat a fost introdusintr-un dispo-
entul a mai fost examinat 0 data, pentru a
zitiv de drenaj sub apa, care permite aeru-
avea siguran\a ca nu mai sunt ~i alte leziuni
lui ~i sangelui sa iasa din cavitatea toracici3
asociate ~i a fost transferat la seqia de re-
fara ca aerulsa pi3trunda inapoi. Alta radio-
cuperare.
grafie a fost facuta pentru a controla pozi\ia Orenul de la nivelul toracelui a fost scos
corecta a tubului.
dupa cinci zile, dupa ce aerul ~i sangele pre-
zente in torace au fost eliminate ~i pl13manul
13:05 s-a extins la loc. Ol Russell a ramas cu pi-
"'---/
ciorul sub traqiune pana cand femurul s-a
Eehipaju/ ambu/antei este pregatit sa /uereze TriTc.!i'!fI~~,Ii{~i~!zLlluiC X)... vindecat complet. Oupa cateva saptamani,
in eehipa. Aici, 0 persoana ii administreaza
Ulterior, dl Russell a fost dusin sala de ope- el mergea cu carje ~i urma 0 perioada de
d/ui Russell oxigen, ea sa-/ ajutesa respire, 0
a/ta ii monitorizeaza semne/e vita/e. Ei trebuie ra\ii, unde chirurgii ortopezi au introdus 0 fiziote~apie pentru a-~i intari piciorul frac-
sa se asigure ea transportu/ eatre spital este tija metaLici3prin tibie, chiar sub genunchi, turat. In decurs de ~ase luni s-a recuperat
faeut in eonditii cat mai bune. astfelincat sa se poata exercita 0 traqiune bine dupa leziunile multiple suferite.

I
IJH,G'I;" T-,~Cp~1 In,urgenl~
1

Cheia de piuLiteLaLucru
., Accide!'tu//ui Jason este tipic tea taia cheia de piulite. Dupa ce
pentru cazurile in care curiozitatea a aflat cand a mancat ?i a baut
copiilor duce /a raniri care pot fi Jason ultima data, anestezis-
foarte dureroase. tul i-a administrat un aneste-
zic bland. Jason a fost adormit
pentru 10 minute, timp in care
~I
personaluL medical a putut sa
Lucreze neintrerupt.
Dupa taierea unei parti a che-
ii, scoaterea ei tot nu a fost posi-
bila, as;aca a trebuitindepartata
s;icealaLta parte. Acest lucru s-a
facut fara Lezarea penisului.
19:20

Jason ?i-a revenit us;or dupa


anestezie. EdemuLa cedat rapid
s;i i s-a permis externarea mai
tarziu, in cursuL serii, dupa ce
a putut urina. Intre timp, peni-
Curiozitatea I-a cople?it pe mi- Luat ?i s-au prezen- sui s;i-a recapatat dimensiunile
cutul Jason, in varsta de cinci tat la 0 unitate de norma Ie, dar era inca vanat in
ani, cand a gasit cheia de piulite primiri urgente. De~i penisu//ui Jason era ro~u zona strangulata. MedicuLa re-
a t"atalui.A incercat sa 0 potri- ~i umflat, dupa taierea cheii, a comandat ca penisul sa fie tra-
veasca pe diverse obiecte s;i,in 16:55 revenit in scurt timp /a norma/, tat cu atentie cateva zile la baie
fara afectare pe termen lung.
cele din urma, a incercat sa s;i-o Masuri radicale s;ila folosirea toaletei.
puna in jurul penisului. S-a po- De?i legea precizeaza ca ori-
trivit destul de strans s;i cand Diagnosticul era evident s;iper- ca singura solutie ar fi taierea ce obiect [In afara partilor cor-
a incercat sa 0 scoata nu a mai sonalul medical a incercat sa cheii. Din fericire, personalul de pului cum ar fi apendicele sau
putut. A chemat-o pe mama, indeparteze cheia. Intre timp Laintretinerea spitalului a eutut pietreLe de la rinichiLindepartat
care a facut tot posibilul sa 0 penisul lui Jason se umflase sa furnizeze un fierastrau. Intre de medicin spital devine propri-
scoata, dar capatul penisului prea tare, chiar s;idupa apLica- timp, Jason devenise destul de etatea unitatii medicale Jason a
~I
se cam umflase s;i copilul avea rea unor pungi cu gheata, care agitat,?i era evident ca nu va sta primit cheia, ca amintire a unei
deja dureri. Mama lui Jason l-a sa-i reduca edemul. S-a decis linis;tit destul timp pentru a pu- lectii invatate.

Fracturade brat la cadereadinporn


Harry, in varsta de opt ani, a ca- Se poate vedea pozitionarea
zut dintr-un copac s;i a aterizat oase/or cotu/ui ~i a arterei brahia/e.
0 fractura in aceasta zona poate
cu sprijin pe bratul drept. Mama afecta artera ~i irigarea miiinii, cu
I-a dus imediat La spitalul din consecinte foarte grave.
zona, unde un medic i-a exami-
nat cotul care era foarte dure-
ros La mis;care s;i, evident, um- intr-o es;arfa s;ia fost chemat un
chirurg ortoped.
flat. Medicul i-a controlat puLsuL
Dislocarea portiunii inferioare
s;iincheietura mainii s;ile-a gasit Radiografiile copiilor sunt
normale; mana era normal co- a humerusului printr-o fractura
poate fi grava, deoarece capatul deseori greu de interpretat.
lorata, roz, cu simtuL pastrat s;i Fractura /ui Harry abia se vede
ascutit al osului fracturat poate aproape de capatu/ humerusu/ui,
degetele se puteau mis;ca.
leza artera brahiala, care iriga deasupra articu/atiei cotu/ui.
15:20 antebratul s;imana.
16:30
'Badiografiileii
Recuperarea
'aiag"J,sticul " Opera!ia salon ?i bratul a fost mentinut
ridicat. 0 asistenta controla re- Douazile mai tarziu Harry a fost
S-au facut radiografii din fata s;i Harrya fost operat de un chirurg vazut la 0 clinica de ortopedie,
din profit ale cotului. Interpre- ortoped, medic primar. Operatia gulat culoarea, sensibilitatea s;i pentru a se asigura ca evolutia
tarea radiografiilor copiluLui nu avea scopul de a permite re- pulsuLla nivelul bratului, pentru este favorabila. Bandajul gipsat a
este us;oara,din cauza structurii ducerea fracturii [0 procedura a avea siguranta ca nu exista fost lasat pentru 0 luna, pana la
osoase in formare, a?a ca me- chirurgicaLa ce repune in pozitie nici 0 leziune a arterei ce vas- vindecarea completa a osului.
dicul a discutat radiografiile cu oaseLe deplasate sau fractura- cularizeaza mana. In dimineata In general, rezolvarea acestui ~
colaboratorii. te). Dupa ce fractura a fost re- urmatoare bratul era in continu- tip de accidente este excelenta
Concluzia a fost ca exista 0 dusa in mod'satisfacator, bratul are roz s;icald s;iradiografiile au s;iHarry s-a recuperat complet
fractura a humerusului in por- a fost imobiLizat intr-un bandaj aratat ca oasele fracturate erau - dupa trei luni s-a intors la
tiunea inferioara a bratului. gipsat, de la axila, la incheietura corect pozitionate. Harry a fost jocurile sportive pe care Ie
Bratullui Harry a fost imobilizat mainii. Harry a fost dus intr-un externat. practica - fotbal s;icricket.

I
MEDICINAGENERA[A~]}licoIQgk
leucemia acuta
~
Leucemia este a boala maligna caracterizata prin hiperproductia anumitor celule albe
din sange [leucocite]. Leucemiile acute se dezvolta rapid. Exista doua tipuri principale,
unul afecteaza in special copii, altul, prioritar adultii.
Leucemia este rezultatul pro- mai mature. celule imature blasatice, ce-
duqiei necontrolate de leucoci- La oamenii sanatosi, leucoci- lulele seriei albe, cele rO$ii $i
te, derivate dintr-o celuU3unica, tele imature !cel'ulel~ blastice) trombocitare nu mai sunt pro-
mai putin diferentiata, ce a su- se inmultesc ~i se matureaza duse in cantitate suficienta.
ferit mutatii. Aceste celule sunt in maduva osoasa ~i apoi sunt Acest e$ec este motivul frec-
imature sau au forme anormale eliberate in sange. vent pentru care pacientii cu
~i numarullor, excesiv crescut, In leucemia acuta, aceste leucemie acuta ajung la medic.
duce la simptomatologia ce celule primitive [bla$ti) nu re-
apare in leucemie. u~esc sa se matureze ~i sa se
acumuleze. Celulele medulare Neutrofilele sunt celulele cu rol
Leucemia poate fi acuta sau
cronica. In leucemia acuta, principal in apiirarea impotriva
se inmultesc mai mult decat infectiilor bacteriene. Aici, se pot
boala este rapid letala fara tra- ar trebui ~i nu se distrug cand vedea in siingele unui bolnav de
tament si leucocitele sunt de ar trebui. Maduva osoasa este septicemie bacteriana neutrofilele
tip foart~ imatur. In leucemiile responsabila de producerea ce prezintii pete colorate violet in
tuturor celulelor anormale ale ..
cronice, boala progreseaza mai interior. Bacteria va fi inglobatii intr-
incet $i celulele leucemice sunt sangelui $i, daca este plina cu 0 vacuola ca un balon ~i digeratii.

ANEMIA Structura miiduvei osoase se


vede pe aceastii lama coloratii
0 produqie insuficienta de he- in microscopie electronicii.
matii produce anemia, cea mai Miiduva (portocalie) contine
comuna forma fiind cea in care celule stem, care formeazii cele
lipsesc elementele constitutive, trei tipuri celulare : celulele
~ ro~ii (hematiile), celulele albe
precum vitamina 812 sau fierul. (Ieucocitele) ~i plachetele
Simptomele anemiei includ (trombocitele).
paloarea tegumentelor $i a mu-
coaselor ~i oboseala. Pentru ca cientii mai pot observa vanatai
hematiile sunt raspunzatoare aparute foarte u$or, sangerare
de transportul oxigenului catre prelungita la injeqii sau recol-
tesuturi, 0 scadere a hematiilor tarea de sange pentru analize,
duce la probleme de respiratie $i ocazional sangerari mai severe
0 con$tientizare a batailor inimii din stomac, intestine sau trac-
- palpitatii - in timpul efortului tul urinar. Tratamentul pentru
fizic. Cel mai frecvent tratament sangerarea trombocitopenica
al anemiei asociate leucemiei in leucemie este transfuzia de
este transfuzia de hematii. trombocite.
Trombocitele au viata scur-
rior, este intarit printr-o retea purpura trombocitopenica idi- ta, de numai 2-3 zile, in timp ce
TROMBOCITOPENIA de fibrina, produsa de sistemul opatica, 0 boala autoimuna, in
care sistemul imunitar al cor- hematiile dureaza pana la 120
Celulele plachetare sunt res- de coagulare. Un numar scazut de zile in circulatie. Aceasta
ponsabile de obturarea micilor de trombocite este denumit prin pului distruge plachetele. A~a inseamna ca efectul benefic al
sparturi in vasele micide sange, termenul de trombocitopenie. cum lkucemia tulbura produqia transfuziei de trombocite este
prevenind sangerarea. Ele se Pacientii pot avea trombocito- de hematii ~i leucocite normale de durata scurta ~i ele trebuie
aduna in gramezi pentru a forma penie din motive diverse, unul in maduva, la fel e tulburata $i administrare la fiecare dte-
un agregat plachetar, care, ulte- dintre cele mai frecvente fiind productia de trombocite, cau- va zile. Trombocitele au durata
zand trombocitopenie ~i sange- scurta de viata $i in sangele do-
rari.
nat, mai putin de 5 zile [hema-
Aceasta sangerare apare tiile pot dura cinci saptamaniJ.
frecvent in piele, producand Pentru a ajunge la 0 doza efici-
echimoze mici, de marimea unei
enta, se obi~nuie~te sa se extra-
gamalii de ac [purpura] $i, de ga trombocitele din cinci doze
cele mai multe ori, este mai in-
de sange de la donatori, pentru
tensa pe gambe, unde presiunea a fabrica a doza de trombocite.
hidrostatica este mai mare. Pa- 0 alta varianta este ca donatorul
~ sa fie conectat la 0 ma~ina, nu-
Pacientii cu leucemie acutii mita separator de celule, care
mieloidii (AML) sufera frecvent extrage trombocitele din sange,
de siingeriiri, infectii ~i inflamatii
ale gingiilor. Siingerarea datoratii
in timpul pasajului lor. Plasma ~i
celulele care nu sunt necesare
trombocitopeniei este frecventii
~i afecteaza in special pielea se intorc in vasele de sange ale
~i gingiile. donatorului.

I
Ie

zitatorii care au raceli sau alte


infectii. Unele spitale au filtre ' /
incorporate in aparatele de aer
conditionat pentru indeparta-
rea bacteriilor?i fungilor ce pot
cauza infectii.
Pacientul face mai frecvent
infectii de la propriile bacterii
decat de la cele din mediulin-
conjurator.

INFECTIILE ASOCIATE
Neutropenia tratata cu antibi-
otice pe perioade indelungate
face organismul mai suscepti-
bil la infectiile fungice supra-
adaugate. Una dintre cele mai
frecvente este afta, cauzata
in aceastii radiografie a unui de ciuperca Candida albicans.
pacient cu leucemie acutii ;;i Pentru a preveni aftele, paci-
pneumonie, partea superioarii entii cu neutropenie sunt tratati
a pliimiinului drept este cu medicatie antifungica, pre-
condensatii, spre deosebire de cum amfotericina.
cealaltii parte, cu aspect normal.
Aspergillus produce a alta in-
fectie fungi~a, in plaman, greu
~
de tratat. In aceasta infectie
Cea mai comuna celula alba din fntr-o aftii a giitului, placardele septice pentru spalarea gurii !?i se pot vedea zone rotunde pe
sange este neutrofilul. Acesta albe de fungi se pot vedea pe sunt sfatuiti sa evite alimentele radiografia pulmonara, fiecii"~
este eficient in omara rea bacte- fundalul inflamat.
cu conti nut ridicat de bacterii, re reprezentand un bulgare de
riilor ?i este cea mai importan- precum branzeturile fermen- fungi.
ta arma in infectiile bacteriene
TRATAMENTUL CU
ANTIBIOTICE tate. Majoritatea alimentelor in
uzuale. conserva sunt sigure, la fel ca
Cand maduva osoasa este Antibioticele pot fi schimbate ?i alimentele proaspete ?i cele '-JI
daca febra nu cedeaza sau daca Pentru a minimiza expunerea la
plina cu celule leucemice inuti- bine prelucrate termic. bacterii ;;i fungi cu transmitere
le, numarul de neutrofile scade bacteria ce cre?te pe culturi De obicei, pacientul cu neu- aerianii, aerul intrii la capiitul
?i infectiile bateriene obi?nuite este rezistenta la antibioticul tropenie este tratat intr-o ca- patului ;;i 0 perdea de aer filtrat
devin a problema, atat la pu- folosit. Dezvoltarea unor super- mera individuala ?i izolat de vi- este suflatii in jos din baldachin.
nerea diagnosticului cat ?i in microbi, rezistenti la antibioti-
timpul tratamentului. Numarul ce, este a problema la pacientii
scazut de neutrofile in sange se cu leucemie acuta, in special in
nume?te neutropenie. Infectiile cazul enterococului rezistent
ce apar pot fi pneumonii, infectii la vancomicina. Gura ?i ?ezutul J
urinare, ale pielii sau se dezvol- sunt zone relativ "murdare" ale r
ta cu punct de plecare la branu- organismului, in sensul numa-
lele intravenoase. rului de germeni rezistenti ?i
Deseori febra este principalul cand imunitatea este scazuta,
semn al unei astfel de infectii ?i chiar ?i cele mai "prietenoase"
este necesara administrarea ur- bacterii, numite comensuale,
genta de antibiotice, intravenos, care traiesc in aceste zone, de-
dupa ce au fast recoltate probe vin patogene ?i produc infectii. I
de sange ?i de urina pentru cul- Pentru a preveni acest lucru,
turi, precum?i probe de pe orice pacientii cu neutropenie trebu-
zona vizibil infectata. ie sa foloseasca regulat anti-

Enterococul rezistent la
vancomicinii recoltat de
la un pacient cu leucemie
acutii, cre;;te in centrul
acestei pliicu(e agar. Un
microorganism indicator
cre;;te in jurul marginii
pliicu(ei, care este
sensibilIa majoritatea
antibioticelor. Au fost
plasate discuri de hiirtle ' /
impregnate cu antibiotice
diverse in zona de
jonc(iune dintre douii arii
de cre;;tere a bacteriilor.
Organismul indicator a
fost distrus de antibiotice,
dar enterococul nu.

I
,~A~AI"A: OncQIQqI~

."-./
Diagnosticulleucemiei acute
Recunoa?terea diferentelor subtile Intre leucemia mieloida acuta ?i leucemia limfoida
acuta este vitala pentru prognosticul ?i tratarea simptomelor

Leucemiaacuta se imparte in caderi. Pacientii cu leucemie a


leucemieacuta mieloida [LAM] sistemuluiner~oscentral [SNC]
si leucemie acuta limfoida Se vede aici cum miiduva este
pot suferi de dureri de cap, var-
aspiratii din miiduva osului
[LAL). Nu exista semne clinice saturi, crize paroxistice !?idife- coxal. Aceasta este 0 procedurii
clare care sa faca deosebirea rite paralizii ale nervilor faciali standard, ce se efectueazii sub
intre LAM!?iLAL. !?iai ochilor. Tncazurile de leu" anestezie localii.
De!?icelula primitivablastica cemie acuta limfoida, injeqiile
este caracteristica ambelor ti- cu chimioterapice se adminis-
puri, exista diferen\e subtile in treaza in lichidul cefalorahidi-
aspectul microscopic al bla!?- dan, prin punqie lombara, pen-
tilor din leucemia mieloida !?i tru a preveni afectarea SNC.
al celor din leucemia limfoida. Radioterapia la nivelul capului
f
Este importat sa se precizeze este !?iea utila.
tipul de leucemie acuta de care
sufera pacientul, caci exista di-
feren\e de prognostic!?i
de tratament.
Daca exista dubii pri-
vind tipul de leucemie,
este de ajutor efectu-
~ area unor investiga\ii
speciale. De exemplu,
testele imunologice de-
tecteaza, pe suprafa\a
membranei blastice,
caracteristicile speci-
fice bla!?tilor mieloizi
sau limfoizi, folosind
anticorpi cu specificita-
te inalta.

IMPLICAREASNC
Bla!?tii din leucemia
acuta limfoblastica !?i,
in cazuri rare, cei din
leucemia acuta mie-
loblastica, pot sta ascun!?i in
creier sau in maduva spinarii, Cel mai frecvent, punctiile 1
de cealalta parte a barierei he- medulare se fac din stern, pelvis
matoencefalice, unde chimiote- sau, in acest caz, din osul coxal.
Este introdus un ac de punctie in
rapia nu le poate ajunge. Dupa miiduvii fji se aspirii prin seringii.
ce sangele !?i maduva au fast Pentru investigatia de laborator
cura\ate de celulele leucemi- e necesarii 0 cantitate micii de
ce, aceste celule pot cauza re- miiduvii.

Tratament ?i prognostic
leucemia acuta leucemia acuta
mieloida limfoida
30-40%cu 60-70%cu
Rata vindecarii
~ chimioterapie chimioterapie

Afecteaza,n majoritate AfecteazaIn


Inciden~a majoritate copiii
adultii

Implicarea sistemului Rara Frecventa


nervos central

I
~'iTh,~g'i"'n'n~'~M'W;"~~" ,M~iE~' lClNA GENERA-LA:
Oncal ~'Te

Teste de diagnostic pentru


- leucemia acuta
Celulele primitive din sange S;idin maduva '--. I

osoasa, precum S;ischimbarile in structura S;i


numarul cromozomilor furnizeaza informatii
esentiale pentru diagnostic S;itratament.
.
- vor arata re-
ducerea numarului de hematii Be preparii un frotiu de sange ..
[exprimatade obiceiprin nivelului prin intinderea unui strat subtire
hemoglobinei),neutrofile?i trom- de sange de-a lungul unei lame
bocite. Celulele leucemice inva- - aeesta se usueii, se eoloreaza
~i se examineazii la mieroseop.
deaza maduvaosoasa?i se revar- Proba ee se vede aiei a fost luatii
sa in sange, fapt tradus frecvent de la un bolnav eu leueemie
printr-un numar mare de leucoci- aeutii mieloidii (LAM); eelulele
te. Examinareasangelui la micro- mari, colorate intens, sunt bla~ti,
scop va arata existenta celulelor eelule imature.
primitive,de tip blastic.

Maduva osoasa poate fi exami-


nata prin introducerea unui ac
cu lumen larg in os, in portiunile
unde periostul este subtire ?i
unde, in mod normal, se gase?te
maduva ro?ie activa, de exemplu
in stern sau in osul coxal.Aceas-
Ui recolatare se face, de obicei,
sub anestezie locala, asema-
natoare celei fotosite in stoma-
tologie. Maduva osoasa poate fi
extrasa folosind 0 seringa. Din "'-/ !
aceasta proba se fac sectiuni
care sunt examinate la micro-
scop, dupa cotorare.
Tnleucemia acuta se observa
multe celule teucemice imature,
care nu mai apuca sa se trans-
forme in celulele mature nor-
male, folositoare organismului.

Be reeolteazii probe de miiduvii Canalul medular este evidentiat in seetiunea


eu un ae de punetie, de obieei din transversala a osului normal. Aeeasta este
stern sau din pelvis. prineipala loealizare a miiduvei.

t'itogenetica
Activitatea tuturor celulelor, in- cromozomilordupa marime ?i
clusiv a celor leucemice, este cariotipul celular [modelul spe-

ni Ai
cificcromozomial al unui individ].

!t
controlata de codul genetic celu-
~~ )8
~.
lar. AND-ulcare alcatuie?te co- Uneori, in leucemie, cromozomii
dul genetic se afla in cromozomii sunt anormali. 0: ~,;;\ #'1.
din centrul nucleului celular. ,: ,",
Anumite anomalii pot sugera
Cromozomiipot fi studiati prin un prognostic mai bun sau mai 2 3 4 5
efectuarea de culturi celulare, rau decat cel din majoritatea ca-
care sunt aduse in stadiul de di- zurilor, ceea ce poate impune un
0\1
viziune?i apoi "Inghetate"in timp
ce cromozomii sunt impra?tiati,
prin adaugarea unei substante
tratament mai bland sau mai pu-
ternic. Anomaliilecromozomiale
reprezinta ?i un marker at celu-
nQ t'u fi'~ Ih Xii t, ;iJ
....... ~~,
6 7 8. 9 10 11 12
otravitoare, cum ar fi colchicina, lelor leucemice, care ar trebui sa
in mediul de cultura. Celulele
sunt apoi umflate prin suspensia
dispara in cazul unui tratament
ce a avut succes.
iA Qd .~ ," ~ "
...
.
,.... ft') I
lor in solutie salina diluata ?i in- 16 17 18.
'--/
13 14 15
tinse pe lame pentru a fi studiate
la microscop. Celulele se sparg, Aeest eariotip aratii existen!a
unor eromozomi anormali din
eliberand cromozomii. Ace?tia
sunt apoi colorati ?i analizati.
eelulele leueemiee ale unui bolnav
de LAM. Apare, in aeest eaz, un
,-.. ltir;, ""'. t .
Folosirea unui microscop
computerizat permite aranjarea
eromozom 8 suplimentar, prezent
in 13 % din eazurile de LAM. 19 20 21 22 ~

I
MEDI(;r~rA~GENERALA: OncQ(o Ie

" /
Tratamentulleucemiei acute
Progresele facute de transplantul medular, chimioterapie, radioterapie
~i tratamentele de sustinere, au imbunatatit toate prognosticul ~i rata de
supravietuire atat la copii cat ~i la adulti
Tratamentele de sustinere sunt
necesare pentru a compensa in-
capacitatea maduvei de a produce
celule sanguine normale. Majorita-
tea acestor tratamente sunt admi-
nistrate intravenos ?i este nevoie
de monitorizare clinica frecventa.
Se obi?nuie?te sa se instaleze un
cateter lung intravenos [linie Hick-
man], ce trece cativa centimetri
prin piele Inainte de a intra Intr-un
vas de sange mare, de la gat sau de
la umar. Acesta ajunge apoi In cel
mai mare dintre vase, deasupra
inimii[vena cava superioaraJ. Cand
nu este folosit, capatul cateterului
poate fi sigilat ?i umplut cu solutie
f
anticoagulanta pentru a preveni
forma rea cheagurilor.
Astfel este perm is accesul u?or
In sistemul circulator al pacientului
?i cateterul poate fi pastrat pentru
un an ?i mai mult daca este nece-
~, sar. Chimioterapia poate fi admi-
nistrata pe aceea?i cale.
\ /

Asistenta administreazii
chimioterapia intravenoasii unui
biiietel bolnav de leucemie. ~
!~~Jtj~le [~tJ;;~e'mjeialcute
ChimioterapiaIn
TranSElantul
doze mari ?i
medLilar
intestinele?i ficatul, dar nu este
-
In majoritatea cazurilor cauzele radiologica, In n!jndul radiolo- radioterapia Intregului corp exceptat niciun alt organ.
nu se cunosc dar posibilitii~ile gilor, leucemia avea incidenta curata maduva osoasa Inainte Maduva donatorului este in-
includ: crescuta.
de transplantul medular. Acest trod usa intravenos In organis-
. La caini §i pisici, leucemia poate tratament distruge multe dintre mul gazdei. Dureaza 3-4 sap-
. Dezmembrarea AND-ului leuco- fi transmisa de un virus. La oa- celulele leucemice reziduale din tamani pentru ca celulele stem
citar, fara sa se cunoasca cauza meni exista 0 forma foarte rara sa creasca si sa se normalizeze
maduva. De asemeni, sistemul
acestui defect. de leucemie, cauzata de un vi- numaratoar'ea leucocitelor. Tn
imun transferat de la donator
. Anumiti copii cu anomalii cro- rus, care se gase§te In Japonia aceasta perioada. organismul
este capabil sa recunoasca celu-
mozomiale, precum cei cu sin- §i In Garaibe, denumit HTLV-I lele leucemice reziduale si sa le
drom Down, prezinta risc cres-
gazdei se confrunta cu toate
(virusul uman al leucemiei cu
cut de a face leucemie acuta. dist~ga - efectul grefei I~potri- problemele asociate unui numar
celule T tipull).
. Tratamentele anterioare cu chi- va leucemiei. Efectulnegativeste mic de neutrofile ?i trombocite,
. Periodic, se constata existenta
mioterapice pot afecta AND-ul ca exista posibilitatea ca celulele respectiv infectii ?i sangerari.
unor cazuri grupate de leuce-
normal leucocitar §i predispun donatorului sa lupte Impotriva Cateodata, maduva nu cre?te,
mie - In special LAL; cum ar fi
la aparitia leucemiei acute. tesuturilor primitorului ?i sa adica grefa a fost respinsa.
incidenta crescuta a leucemiei
Aceasta posibilitate este mai apara boala grefa contra gazdei. De aceea, acest tratament
In zona §antierului nuclear $el- este rezervat cazurilor cu reca-
mare In cazul agentilor alchi- lafield, atribuita nivelului local. Tngeneral, sunt afectate pielea,
lanti folositi In tratament sau
crescut de radiatii.
deri dupa chimioterapie clasica
daci! chimioterapia se combina sau celor In care chimioterapia
Aceasta cre§tere 10-
cu radioterapia.
cala a numarului de este putin probabil sa actioneze.
8, Expunerea la radiatii predispu- Transplanturile medulare se fac
cazuri de leucemie se
ne la aparitia leucemiei acute. de obicei la pacienti cu varsta
Exista un numar mai mare de Intalne§te peste tot pe
sub 50 de ani, deoarece cei mai
cazuri In zonele Invecinate Ger- glob §i poate fi cauza-
ta de factori de mediu In varsta s-ar puteasa nu tole-
nobiHului, locul unui accident
~ sau de agenti infecti- reze procedura,
nuclear, §i, Inainte de Imbunata-
tirea standardelor de protectie o§i necunoscuti.

Transplantul medular
imbuniitiiteflte prognosticul
tuturor pacientilor fli in special al
copiilor cu LAL.

I
ME£>lCIJJA
GENERAL$::
OncoLog,ie

Chimioterapia '-.-/
Chimioterapiatinte$te selectiv celulele maligne pentru
a permite celulelor normale sa repopuleze maduva
osoasa. Scopul chimioterapiei este de a distruge
selectiv celulele leucemice maligne, permitand
celulelor normale sa creasca din nou in maduva osoasa.
Tratamentul chimioterapic se imparte in trei faze:
inductia, consolidarea $i mentinerea.
INDUqlA Prin chimioterapie intravenoasii,
pacientii primesc un numiir de
Faza initiala a chimioterapi- substante. in cazulleucemiei,
ei este induqia. Dupa aceas- tratamentul poate dura luni.
ta, maduva ar trebui sa nu mai
contina celule leucemice ~i nu-
marul celulelor din periferie sa
fie normal. Tratamentul nu este copiilor cu leucemie acuta lim-
foida primesc un tratament ce
suficient pentru a trata leucemia
acuta, deoarece este cunoscut dureaza in total in jur de doi ani,
dintre care 18 luni dureaza tra-
din experienta faptul ca raman
tamentul de mentinere.
celule reziduale, care nu apar
Chimioterapicele folosite in
pe 0 cantitate mica de tesut re-
leucemia acuta reprezinta un
coltat prin punctie, ~i care pro-
voaca recaderi. amestec de agenti anticance-
ro~i, similar cu cel folositln orice
boala canceroasa. Se folosesc
CONSOLIDAREA
medicamente multiple pentru
Pentru a preveni recaderile ulte- a maximiza ~ansa de a omori
rioare, se administreaza chimi- celulele leucemice, deoarece
oterapie de consolidare. Aceste fiecare drog actioneaza pe un
tratamente se fac, de obicei, pe anume sector al metabolismului
parcursul mai multor luni de zile. celular. Efectele secundare ale '-"
fiecarui medicament pot fi ~i ele
MENTINEREA red use prin folosirea unei com-
Tn leucemia acuta limfoida, dar binatii de medicamente, in doze
nu ~iin cea mieloida, s-a dovedit mai mici. S-a ajuns la standar-
eficienta terapiei de mentinere. dizarea formulelor de tratament
Este vorba de chimioterapie in prin compararea continua a re-
doze mici, adaptate astfel incat zultatelor obtinute de diverse Radioterapia la nivelul
sa nu cauzeze scaderea numa- formule de tratament. Formula capului este, de multe
care are cel mai bun rezultat ori, 0 procedurii eficientii
rului de celule din sange ~i care in prevenirea impliciirii
poate fi administrata fara inter- este apoi adoptata ~i comparata sistemului nervos central
narea pacientului. Majoritatea cu 0 formula noua. in leucemie.

.Ji!fe:ct:E:!secuneliare
:~;.; .
ale il:t19!eNcaUei
... .,... .. ... .. .
I

Majoritatea medicamentelor care este minimizat acest efect, controleazii productia de leucocite lelorintestinale. Pacientiicare fac
citotoxice au efecte secundare precum racirea scalpului cu ajuto- In maduvii, In special factorul de chimioterapie sufera frecvent de
similare:
. Gre~uri~ivarsaturi
Dinfericire, descoperireaunor noi
rul pungilor de gheata, de~i bene-
fieiul nu este sigur. Parull~i reia
cre~terea odata cu terminarea tra-
stimulare a col~ni1lor de granulo-
cite (G-CSF). P'ot fi administrati
ulceratii pe mucoasa bucala §i de
diaree ~i ar putea avea nevoie de
pacientilor pentru a stimula pro- nutritie parenterala (intravenoa-
antiemetice, precum ondanse- tamentului ~i, Intre timp, ar putea ductia de leucocite normale dupa sa), daca alimentatia orala devine
tron, a Insemnatcontrolul eficient fi purtata 0 peruca. Intreruperea ce maduva a fost inhibatade chimio- 0 problemii.
al majoritatii cazurilor. cre~terii unghiilor poate duce la terapie. Din nefericire, aceasta nu 'II Fertilitatea
. Alopecia (caderea parului) ~i aparitia striurilor pe unghie, dar este 0 solutie completa pentru Medicamenatele citotoxice sunt
afectarea cre~terii unghiilor acestea dispar odata cu cre~terea numarul sciizut de leucocite dupa teratogene- aceastaInseamnaca
Acum ca moda promoveazaparul unghiei. chimioterapie, deoarece G-CSF pot cauza aparitia malformatiilor
scurt, acest efect secundar este
mai bine tolerat decat In trecut.
Exista numeroase tehnici prin
II Scaderea numarului de celule
circulante in sange
Deseori numaratoarea de celule In
stimuleaza cre~terea ~i multiplica- la fat. De aceea, pacientii carora Ii
rea §i a celulelor stem, mieloide, se administreazii trebuie sa folo-
mai degrabadecat a celulelor pri- seasca metode contraceptive
.
sange iese mai prost, dupa chimi- mitive normale care supravietu- adecvate. Aceste medicamente !
oterapie, Inainte de a se Imbunata- iesc chimioterapiei ~i care sunt pot induce §i infertilitate, fie tem-
ti. Tratamentul de suport necesar celulele care repopuleazii maduva porara, fie permanentii, depinzand
este descris aiei. Hormonii care osoasa. de tipul de citostatic folosit §i de ' '-J
III Mucozita doza administrata. Depozitarea I
Toate tesuturile cu Inmultire celu- spermei ar putea fi 0 solutie pen-
lara rapidii sunt afectate de chimio- tru barbati, dar pentru femei nu
Anti emeticele sunt folosite terapie §i mucoasa tractului intes- existii In prezent 0 procedura
pentru a diminua senzatia de tinal se Innoie~te rapid, prin adecvatade a conservaovulele ~i
greatii asociatii chimioterapiei. descuamarea permanentii a celu- a Ie dezghetaulterior.

I
Capitolul
PEDIATRIE: Chirurgie
53
FOAIA1

" J
Informatii generale
Copiiisunt Intr-un stadiu de dezvoltare de Inceput fata de adulti ;;iorganele lor nu sunt
Inca maturate. Prin urmare, este nevoie de tehnici chirurgicale speciale pentru a rezolva
problemele lor medicale.
Exista un numar de boli ~i ano-
malii care apar cu precadere
Chirurgia la copil
sau in exclusivitate la copii.
Problemele congenitale care
apar includ malformatii ale ini-
mii, defecte ale fetei !?icapului,
deformari ale ~oldurilor, defec-
te de perete abdominal ~i mal-
formatii ale intestinelor. Odata
cu cre~terea, copiii au nevoie
de operatii care sa corecteze
defectele cauzate de diverse
afeqiuni.
Unii copiii dezvolta tumori,
altii sufera raniri in urma unor
traumatisme. Astfel de pro-
I bleme vor necesita interventia
unui specialist in chirurgie pe-
diatrica. it

CONSULTATIALA
CHIRURGULPEDIATRU
- - ----
Apendicectomia -
este 0 operatie obifmuitii la copii se
Chirurgia este folosita, in gene- indepiirteazii apendicul bolnav. Medicul palpeazii partea
~ ral, ca 0 ultima optiune, atunci dreaptii a abdomenului inferior al copilului suspect de
cand nu mai exista alternativa apendicita pentru a simti inflamatia tipica.
medicala de tratament.
1. CRANIUL
In unele cazuri, pacientul
este trimis de un medic de fa- Malformatiile craniene pot fi corectate chirurgical. 5
milie catre un pediatru, care Operatiile pe creier pot fi necesare pentru a trata
apoi va apela la un chirurg, tumorile sau hidrocefalia.
daca este necesar. 0 alta situ- 2. URECHEA
atie poate fi aceea ca pacientul
Urechile diforme pot fi corectate prin chirurgie plastid.
este deja internat in spital sau
este in evidenta spitalului, ca Anumite tipuri de surditate pot fi ameliorate prin chirurgia
urechii interne.
pacient tratat in ambulator !?i,
la un moment dat, este nece- 3. FATA
sara interventia chirurgului, Malformatiilefetei, cum ar fi buza de iepure, gura de lup sau
care este solicitat imediat .
nasul turtit, pot fi corectate de chirurgia plastid
4. TORACELE
CA~lFICAR~APJQLATRICA
Anumite boli de inima ~i de plaman p01tr rezolvate prin 7
Toti chirurgii sunt inalt calificati
chirurgia cardiovasculara. Bolile mai grave se pot trata prin
~i ei i~i dezvolta cuno~tintele
transplant.
tehnice necesare de-a lungul
anilor de pregatire ~i experien- 5. ABDOMENUL
ta practica. Tumorile ~i malformatiile tractului intestinal pot fi tratate
Multi chirurgi sunt specia- chirurgical. Un ficat ce nu functioneaza poate fi inlocuit prin
lizati pentru operatii pe 0 anu- transplant.
mita parte a corpului, cum ar
fi inima, creierul sau oasele. 6. ~OLDUL
Chirurgii pediatri au calificare Unii copii se nasc cu luxatie de ?old. Un chirurg ortoped
suplimentara. poate rezolva aceasta problema prin repozitionarea ~oldului
Ei sunt capabili sa evalueze cu ajutorul unei centuri speciale.
~i sa puna diagnosticul in ca- 7. MEMBRULINFERIOR
zul unui numar mare de boli ce
~ Interventiile reparatorii in caz de leziuni grave implica
apar in mod frecvent la copii.
ancorarea capetelor fracturate, pana la formarea unui os nou.
Ei i~i insu~esc tehnicile de ca-
teterizare !?i resuscitare. Sunt 8. LABA PICIORULUI
familiarizati cu tehnicile reechi- Deformarile de la acest nivel cum ar fi piciorul stramb
librarii hidroelectrolitice la co-
congenital (piciorul equinJ pot fi rezolvate chirurgical, prin
pii - esentiale pentru ingrijirea operatii uneori repetate, pentru repozitionare corecta.
postoperatorie.

I
PEDIATRIE: Chirurgie

Tipuri de chirurgie pediatrica


rile restanteale buzeisau nasului. navertebrala,precumspinabifida, \ /
diformitati ale membrelor,precum
Neurochirurgie piciorul stramb,saualtedefecteca
Tumorile creierului sunt a doua degetelesupranumeraresau luxa-
cauzade cancer, ca frecventa, la tia congenitala de §old. Copilul
copii §i aproapelntotdeaunanece- necesitasupraveghereregulataIn
sita interventie chirurgicala.Afec- timpul perioadei de cre§tere §i,
teazafrecvent cerebelul,ducandla uneori,§i caadult. Copiiicu parali-
pierderea progresiva a stabilitatii zie cerebralaar puteaaveanevoie
In picioare a copilului. Craniul de sustinereacoloaneivertebrale.
copilului estedestulde elastic,a§a Ortopeziise ocupa §i de oasele
lncat durerile de cap §i semnele fracturate,0 situatiefrecventala
caracteristicede presiuneintracra- copii. Unele fracturi pot afecta
niana apar relativ lent, ceea ce nucleii oso§i de cre§tere §i pot
lntarziediagnosticul. aparea probleme In dezvoltarea
Epilepsiaeste 0 boalaa creieru- osoasa, care trebuie urmarita
lui caracterizata prin pierderi atent.
bru§te de con§tienta,lnsotite de
convulsii. Cand pacientul nu ras- Chirurgia nasului, gatului §i
Operatiile pe cord DSA, sau "gaura din inimii",
este un defect congenital relativ punde la tratamentul medica- urechilor
Bolile cardiace pot lntarzia serios mentos se poate apela la chirur- Chirurgii ORL rezolva problemele
frecvent. Aici, chirurgii opereazii
dezvoltarea copilului §i Ii reduc gie - aspectul critic este legat de nasului, gatului §i urechilor, dar
un copil de 2 ani fli jumiitate.
§anselede supravietuire.Unadin- identificarea partii de creierres- exista 0 tendinta de a se speciali-
tre cele maisimple boli estedefec- ponsabila de crize §ilndepartarea za lntr-un singur domeniu dintre
tul septalatrial(DSA),cunoscut§i ei In siguranta. cele trei.
ca ostium, sau ,,0 gauraIn inima", Chirurgia maxilofacialii Alte afectiunice necesitainterven- Surditatea la copii este 0 boala
0 anomalie ce apare cand mem- Chirurgia orala §i maxilofaciala tii chirurgicale sunt hidrocefalia congenitalarelativfrecventa.Teh-
~rana dintre cele doua camere este0 forma specializatade chirur- (lichid In excesIn creier), sindro- nologia moderna vine In ajutorul
gie ce se efectueazape tesuturile mul Chiari (creierul sau coloana acestor cazuri prin implanturi
superioareale inimii nu selnchide
fetei, maxilare§i dinti. Uniicopii se vertebrala lmping §i deformeaza cohleare,dispozitivece se fixeaza
complet dupa na§tere.Majoritatea nasc cu buza despicata§i, uneori bazacraniului),traumatismedato- In urecheainterna pentru a permi-
DSAse pot rezolvau§orprin lnchi- §i cu palatdespicat(palatoschizis). rate accidentarilor. te recePtiasunetelor.
dereachirurgicalaa spatiuluicu un Pentru corectareaacestordefecte Chirurgiaconductului auditiv (tim-
petec de materialproteticsau prin §i asigurareadezvoltariinormalea Chirurgie ortopedicii panostomia cu insertia unui mic
alipireamarginilor. fetei estenecesarainterventiachi- Chirurgii ortopezi sunt specializati tub) este necesarapentru a trata
0 alta problemacu rezolvarechi- rurgicala.Uneori,pentru a corecta In corectareadefectelor scheletu- infectiaurechii medii (otita medie). '-/
rurgicalaestedatade functionarea palatoschizisul, este nevoie de lui osos. 0 parte din ele sunt con- Urechiledeformatepot fi remode-
incorectaa ventricululuidrept, sau grefa osoasa. genitale, altele dobandite de-a late cu ajutorul chirurgiei plastice
de lipsa lui.ln cazuriextreme,este Unii copii au nevoie de 0 a doua lungul vietii. Defecteledin na§tere (otoplastie),la fel §i nasuriledefor-
necesartransplantulcardiac. operatiepentrua corectadeforma- includ problemelelegatede coloa- mate, prinrinoplastie.

Articole de chirurgie pediatrica In revista


Spina bifida (numita §i Cunoscut§i ca picior
coloana rupta) apare cand varus equin, implica 0
un defect de formare a rasucire permanenta a
coloanei vertebrale lasa piciorului, astfel In cat
maduva descoperita. In talpa nu sta dreapta pe
cazurisevere,poaterezulta sol. Forma comuna
un handicap mental sau apare la unul din 1000 de
fizic sever.Articolul de fata copii. De multe ori, inter-
arata care sunt cauzele§i ventia chirurgicala este
careeste tratamentul. singura care rezolva pro-
blema cu succes.

Hidrocefalia (numita §i
Chirurgia abdomenului la "apa In creier") este
copii implica tratamentul cauzata de acumularea
anomaliilorsaualleziunilor de lichid cefalorahidian,
aparuteIn zonainferioaraa In exces, In cavitatea
trunchiului, excluzandpla- craniana. Aceasta acu-
manii §i inima. Cele mai mulareduce la cre§terea
presiunii intracraniene, V'
frecvente operatii sunt
apendicectomiile, corectia careapasape creier§i
pe oaselecraniului,Inca
defectelor intestinului §i a
herniilor. In cre§tere.Tratamentul
consta In drenajulexce-
sului de fluid In fluxul
sanguin.

I
Capitolul
PEDIATRIE:Chirurgie 53
FOAIA5

"--./
ChirurgiaabdomenuLui
Chirurgii pediatri opereaza copii de toate varstele, de la fetii din uter, la adolescenti.
Mare parte din munca lor este centrata pe anomaliile sau leziunile din zona abdominala.

Chirurgia abdomenului implica CHIRUGIAINTRAUTERIN4


deschiderea abdomenuLui, por-
Probleme aLetractuLui dig_estiv La copiL
0 parte din probleme vor nece-
tiunea inferioara a trunchiuLui, TractuLdigestiv, prezentat ,
care nu include pLamanii~i ini-
sita interventie chirurgicala Tna-
inte de na~tere. Aceste opera\ii
. .A ~

alclln forma d es f a~ura t a,


~
- '.'
"j Esofagul
ma. Aceasta zona contine sto- vor fi executate numai dad se
macuLTnsine, intestin~le, fica- po:ne~te de la gura ~i :,e i I Reflux gastroesofagian.
presupune ca fatul moare Tnain- sfar~e~te Laanus, trecand Regurgita~ile(varsaturile)cu
tul, splina, rinichii, pancreasul, te de na~tere, daca operatia nu prin stomac, duoden, i continut stomacal includsecretii
vezica biliara, vezica urinara, este facuta. intestinulsubtire ~i gros. peptice ~iacide. Pot provoca
vase de sange ~i, Lafemei, ova- Cele mai frecvente operatii Este 0 structura compLexa, arsuri severe (pirozis).

~
rele ~i uterul.

EXAMINAREA FATlJLUI
de aceste feLsunt cele de drenaj
al chisturiLor~i de mic~orare a
formatiuniLorintratoracice, care
~i este expus multor
~fec!iuni,.ln ti~puL vi.etii..
intrauterine ~11n copllarle.,
\ Hernia hiatalii.
Protruzia unei parti din
Fe\iinenascuti pot avea afecti- Tmpiedicadezvoltarea inimii ~i a Principale probleme sunt ~ stomacspreesolag.
uni chirurgicale ce sunt depista- plamanilor. Chirurgul poate in- enumerate aici. I
\ Frecventii la copii,

D :J
bile Tnaintede na~tere. Chirurgii terveni ~i pentru a reduce cre~- dar 80% din cazuri se
pediatri lucreaza cu 0 echipa terea rapida a unor tumori, prin Obstructie duodenalii. DUOden . vindeca spontan.
Cauzatii de atrezia ,
de obstetricieni, care cercetea- blocarea aportului de sange la (fngustarea) duodenului,
za imaginile scanate ale fatului tumora. riisuciri, tractiuni sau Stomac
pentru a depista eventualele blocaje lecale. Poate "
probleme rezolvabile chirurgi- produce viirsiituri I Gastrita.
cal imediat dupa na~tere. Medicul asculta cu stetoscopul Inflamatie ~i sangerare
severe ~i sesau
trateazii ~ (""\ "./

\"
zgomotele din stomacul unui chirurgical ~ a mucoasei gastrice.
Problema aparuta ~i re-
baietel. Auscultatia (ascultarea Poate duce la ulcer
zoLvarea ei vor fi discutate cu
sunetelor din corp) abdomenului
prin reechilibrarea ,~ ~
mama ~i chirurgul va explica copiilor poate diagnostica
hidroelectreliticii. ~..
I gastric.
Tndetaliu rezultatul probabil al 0 per/tonita sau 0 vezica urlnarii -~ Atrezia jejunals
'-../ interventiei. marita ori perforata. ~i lIealii.
Obstructie a
/ intestinului
subtire. Produce
viirsiituri ~i
regurgitaiii
{ biliare.

,
~' ,L Intestin
'
'-- e ~t in

~\
9ros Int
.
"

" subtlre
~

.,...
" .....

'--
. ~

- . . .

Apendicita. -
Inflamatiea apendicului, tub
subiire la fnceputul intestinului
subiire. Nu are nici un rei, dar Prolapsul rectal.
poate Ii nevoie de fndepiirtarea Protruzie a mucoasei
lui chirurgicalii pentru evitarea sau fntregului rect.
complicatiilor.

MANEVRE
MINIMINVf\ZIVE CHIRURGIACQUL TR~SUNETE
Opera\ia pe fat, Tnuterul mamei, Chirurgii opereaza frecvent
1', fatul nenascut cu monitori-
../' este practicabila dar chirurgii
prefera manevrele minim invazi- zare prin ultasunete. Aceasta
ve. Aceasta implica tot ce e posi- Tnseamna ca nu mai e nevoie
de deschiderea mamei sau de
bil pentru a tine copiluLTnvia\a, Tn
uter, ~i a face opera\ia dupa na~- administrarea anesteziei ge-
tere. A opera copilul dupa na~te- nerale. Chirurgul introduce
re este mai simplu ~i mai sigur, printr-un ac un endoscop sub-
\, / deoarece chirurgul are de-a face tire ca sa examineze fatul Tn
cu un singur pacient, nu cu doi. utero Prin ac se pot introduce
instrumente diverse, precum
; cele pentru drenajul chisturi-
lor sau instrumente laser pen-
tru cauterizari.
I,
PEDIATRIE: Chirurgie

\",..I

Un pacient cu hernie inghinalii -


in zona inferioarii a abdomenului
apare 0 umfliiturii prin peretele
abdominal. Ea poate fi evidentiatii
la efort sau la tuse.

Cl1lRURGIA POSTf\JA.JALA Cand apare sange in urinii 0 stomac, pentru a asigura apor- Alte afeqiuni includ refluxul
investigatie uti/ii este 0 radiografie tul alimentar. de urina, care afecteaza rinichii
Odata nascut copilul, cele mai a ureterului - tubul care dreneazii
urina din rinichi ciitre vezica Copiii mai sufera de ulcere S;inecesita interven\ie chirurgi-
fr~cvente interven\ii sunt pen-
urinarii. in acest caz apare 0 gastrice, S;imulte cazuri de gas- cala pentru a asigura drenajul
tru probleme intestinale. Poate urinar corect. Ureterele sunt
tumorii. trita, care duc Lainflama\ia mu-
aparea 0 lipsa pe tractul intes-
coasei gastrice S;ila sangerare. tuburi care transporta urina de
tinal, de exemplu la nivelul du- interven\ie chirurgicala, dar in la rinichi in vezica urinara. Cate-
odenului; daca tractul duodenal 10% din cazurile cu arsuri la
RIN ICHIL$L'£EZIQ\JJBl NAJiA odata ureterele sunt dilatate din
nu este complet format, se va stomac, opera\ia devine nece- cauza refluxului mare sau din
produce un blocaj. Intestinele sara. Procedura se aplica mai Afeqiunile rinichilor includ
cauza blocajelor ureterale.
pot fi rasucite, duble, torsionate,
bloc ate de fecale sau chisturi
frecvent La copiii cu handicap
fizic sau psihic, care nu pot in-
chisturi in rinichi S;iblocaje ale
aparatului de excre\ie urinar. Pot sa apara infeqii la nivelul '-'
vezicii biliare, sau poate fi ne-
S;i infectate. Daca exista blocaj ghi\i normal. Interven\ia este Copiii pot avea doua randuri de
necesara pentru a preveni as- rinichi, afec\iune cunoscuta ca voie de interven\ie chirurgicala
complet S;inu este tratat, copilul
pentru rezolvarea anomaliei. De
va varsa S;ise va imbolnavi gray, pira\ia [inhalarea) alimentelor S;i rinichi dublu, cu doua sisteme
exemplu, aportul anormal de
dar daca obstruqia e doar par\i- suprainfectarea. complete de excre\ie pe ambele
In cazul copiilor cu afectare par\i. 0 alta anomalie este rini- sange Lavezica urinara provoaca
ala pot trece luni de zile pana La
neurologica, incapabili sa se chiulin potcoava: cei doi rinichi sangerare, care poate fi detecta-
depistarea ei.
ta in urina. Acest aspect necesita
alimenteze singuri, chirurgul in- sunt uni\i intr-o forma\iune se-
OPERATIILE CU INTERNARE micirculara. interven\ie chirurgicala.
troduce un tub prin abdomen, in
, DE 0 ZI
Copiii sunt \inu\i, ori de cate
ori este posibil, cat mai pu\in in
spital. Ei pot fi interna\i, ope- Obiectele inghiFte
ra\i S;iexterna\i in cursul ace- 0 situatie frecventa la copiii de in mod surprinziitor, acest ac
leias;i zile. varsteintre 2 §i 4 ani esteinghiti- de sigurantii deschis a trecut
Problemele obis;nuite includ rea monezilor. Aceasta creeaza prin stomacul copi/ului dupii ce
prezen\a de lichid in scrot, um- probleme cand moneda se blo- a fost inghitit. Pentru a preveni
lezarea intestinului s-a intervenit
flaturi in diverse zone din abdo- cheazaIn esofag, provocand dis-
chirurgical.
men S;iin zona ombilicala. Un confort §i dificultati la deglutitie.
Ceamai utilizatametodade extrac-
numar insemnat din copii care
au nevoie de interven\ii chirur- tie a lor este endoscopia,In timp 0 monedii de dimensiuni mari,
ce copilul estesub anestezie. blocatii in esofagul copi/ului,
gicale sunt cei care au hernii,
Ca alternativa se poate trece un care, nu numai cii a produs
situa\ie in care un organ sau un
cateter pe langa moneda §i se disconfort, dar a pus ~i probleme
\esut proemina in afara corpu- umfla un balon sub ea, pentru a 0 la respiratie.
lui. Cea mai frecventa hernie debloca.De obicei, interventiachi-
este cea ombilicala, la fete, si- rurgicala nu este necesara:dad
tua\ie in care organele abdomi- monedaajungeIn stomac,vatrece
nale imping in zona ombilicala prin tractul digestiv In interval de
S;icea inghinala Labaie\i, la care 24-48 de ore. de interventie chirurgicala pentru
pungi cu \esut sau grasime trec Unele dintre obiectele cele mai extragerealor.
prin peretele abdominal, in zo- periculoaseInghitite de copii sunt Radiografia stomacului copiilor
nele lui slabe. bateriile, dintre care cele mai rele care au Inghitit obiecte diverse \J
Arsurile Lastomac sunt foarte sunt cele mici, In forma de disc. poate arata existenta cerceilor,
frecvente la copii, fiind cauzate OdataajunseIn stomac ele pot sa acelor, jucariilor §i altor obiecte
ramanaaici §i sa intreIn reaqie cu mici §i ar putea necesitainterven-
de refluxul gastic de acid catre tie chirurgicalapentrua evita afec-
acidul gastric, arzand mucoasa
esofag. Tn majoritatea cazurilor tareastomacului.
gastrica. S-ar putea sa fie nevoie
problema se poate rezolva fara

I
Capitolul
PATOLOGIE: MorfopatoLogie 61
FOAIA2
Analiza colesterolului
~
Colesterol este un cuvant la moda al prezentului. 0 cre~tere a acestei grasimi in sange
cre~te riscul de boala coronariana - cauza angorului ~i a atacului de cord.
.
Ce este colesterolul?
Colesterolul este un lipid,
Colesterolul este 0 substanta gra- compus din carbon (ro$u)
sa, esentiala pentru buna functio- $i hidrogen (galben). Este un
nare a organismului. Este prezent consfftuentcelularimportant
Iii joacii un rol crucial in sinteza
In membraneletuturor celulelors;i hormonilor Iii a siirurilor
intra In compozitia unor hormoni biliare, precum Iii in transportul
- de exemplu hormonii sexuali, a griisimilor in sange, ciitre
sarurilor biliare, care sunt implica- tesuturile din tot organismul.
te In digestie. 0 parte din colesterol
provine din alimentatie -In princi-
Perete
pal, alimentele de origine animala arterial
- dar majoritatea este sintetizat din
produsele chimice,In ficat. Depozite de
grasime, adunate
Colesterolul este transportat la
pe peretele arterial,
tesuturi prin sange, sub forma unor sub forma de
particule foarte mici, amesteca- placa.
I
te cu proteinele s;icu alte grasimi,
numite lipoproteine. Majoritatea
0 formeaza as;a numitele proteine Dacii sangele ce striibate arterele
cu densitate mica [LOU, dar apro- coronare contine un nivel ridicat
ximativ un sfert este sub forma de colesterol, pliicile (straturile)
de aterom se vor constitui pe
de lipoproteine cu densitate mare suprafata internii a arterelor. Dacii
(HOL).Aceste doua forme de coles- sangele care circulii intalne$te
\~
terol se comporta diferit. Particu- portiunile rugoase de placii de
lele de LOLtransporta colesterolul aterom, celulele se adunii $i pot
de la ficat spre tesuturi, dar HOL-ul forma un cheag de sange care sii
Suprafata neregulata a blocheze complet artera.
pare sa transporte colesterolul de placii cre$te probabilitatea ingustarea arterelor coronare
la tesuturi Inapoi la ficat, care apoi aderarii celulelor din sange este principala cauzii a boW
secreta bila. la peretele arterial. coronariene.

Colesterolul ~i boala de inima


Nivelurilecrescute de colesterol, brusc, dupa aceasta perioada. 5e
In special de LOLcolesterol, In cunosc multi alti factori de risc,
sange se asociaza cu dezvoltarea precum antecedentele de boala
aterosclerozei (Ingustarea arte- cardiaca In familie, surplusul de
relorl. Cand aceasta afecteaza greutate s;isedentarismul.
arterele coronare poate duce la Din cauza faptului ca sunt im-
angor sau atac de cord; la nivelul plicati atatia alti factori, coleste-
arterelor cerebrale, poate pro- rolul nu poate fi tratat izolat. 5co-
voca atac cerebral, iar la nivelul pul scaderii colesterolemiei este
arterelor ce iriga membrele, In acela de a reduce riscul bolii de
cazuri rare, la gangrena. inima, dar pentru a-l atinge este
Majoritatea studiilor s-au con- nevoie de schimbarea stilului de
centrat pe rolul colesterolului In viata, identificarea hipertensiunii
boala de inima, care este princi- arteriale s;i a diabetului s;i trata-
pala cauza de deces din Roma- mentul lor. Modificarile In regi-
nia. 5tudiile clinice au aratat ca mul alimentar, In special reduce-
scaderea colesterolului reduce rea aportului de grasimi saturate
procesul de ateroscleroza s;iris- [de origine animala] reprezinta un
cul de deces prin boala cardiaca. aspect important al tratamentului
Oes;inivelurile crescute de co- celor cu hipercolesterolemie.
lesterol sunt un factor important in contrast, aceastii arterii este HOL colesterolul este denu-
In boala de inima,sunt implicatis;i 0 arterii siiniitoasii, prezentatii ciiptu$itii cu depuneri care mit deseori "colesterol bun" s;i
~ aici in sectiune, are peretii restrictioneazii mult spatiul prin care
multi alti factori. Boala este mai nivelullui mare e asociat cu risc
bine delimitati $i nu apare nici poate trece sangele. Acest aspect scazut de boala cardiaca. HOL
frecventa la fumatori, la cei cu 0 obstructie. Orice blocaj ar este datorat nivelurilor crescute de
hipertenisune arteriala s;ila dia- crelite semnificativ probabilitatea colesterol din sange, care au dus la colesterolul poate fi crescut prin
betici. Este rara la femei, pana la aparitiei unui atac de cord sau aterosclerozii: depuneri de griisime exercitii fizice s;imoderarea con-
menopauza, dar incidenta cres;te a unuiatac cerebral. pe peretii arterelor. sumului de alcool.

I
PATOLOGIE:MorfopatoLogie
Cauzele colesterolului ridicat
18
Nivelul crescut de coles-
terol este aproape intot- 16 \ /
deauna datorat cre?terii
Iracjiunii LDL.Cauza poate ,~
c: 14
Ii genetica, dar rareori cau- .~
~
zele sunt determinate strict
genetic. Exista Irecvent ec
c: 12
u
tendinja in unele lamilii de ,~ 10
crestere a colesterolului, Cii
C
dar'lactorii de mediu, in ..Q 8
special regimul alimentar, .~ Acest grafic arata
Q. Aceasta aorta operata
sunt de asemenea impor- ~ 6
core/atia dintre nive/urile
co/estero/emiei $i rata (principa/a artera
tanji. ~ a corpu/ui, care
Un nivel crescut al co- ~ 4
mortalitatii, prin boa/a
cardiaca. Cifre/e sunt transporta sange/e de
lesterolului poate Ii 0 ma- ..
/uate dintr-un studiu pe /a inima) prezinta p/aci
nilestare a altor boli, cum 2 perioada de $ase ani, pe de aterom, sub forma
ar Ii hipotiroidismul, care 1000 de subiecti de sex de pete a/be. Cauza
inseamna activitate scazu- 0 masculin, cu varsta intre este nive/u/ crescut a/
ta a tiroidei. 4.1 5.2 6.3 7.3 35-57 de ani. co/estero/u/ui in sange.
Co/estero/ total mmo///.

Cum se masoara nivelul de colesterol?


Concentrajia
colesterolului
in sange
poate Ii masurata u?orin orice labora-
tor de analize medica Ie, atat in spital,
cat ?i in alte laboratoare cu care co-
laboreaza medicii de lamilie. Se vand
in larmacii kit-uri pentru autotestare.
Toate masoara colesterolul total, ceea
ce da mai pujine inlormajii decat ma-
sura rea separata a Iraqiunilor HDL$i
LDL?i, daca nu sunt lolosite corect, pot
v
,
da rezultate eronate.
Ingestia recenta de alimente nu
modilid nivelul colesterolului, deci
nu este nevoie de post inainte de a 1
electua testul. Testul nu masoara
insa un alt compus lipidic din sange,
trigliceridele. Acestea reprezinta un
J lactor mai pujin important pentru
boala de inima decat colesterolul,
0 picatura de sange este pusa pe dar este util sa se cunoasca nivelul Acest aparat Ref/otron, de apare instantaneu, dupa
un strip de testare a co/estero/u/ui. masurare a co/estero/u/ui in analiza stripu/ui pe care
Apoi stripu/ este pus intr-un aparat lor, caci influenjeaza decizia asupra sange, arata un nive/ de s-a picurat sange/e
numit Ref/otron, care determina medicajiei alese, daca urmeaza sa 7,3 mmo///, ceea ce reprezinta din degetu/ intepat
nive/u/ co/estero/u/ui in sange. se instituie tratament. 0 va/oare crescuta. Rezu/tatu/ a/ pacientu/ui.

Cat de mult este prea mult? Testarea aCaSa !?itesta rea In laborator
Este mai corect sa ne gandim cardiaca, situajia este mai pu-
la valori ideaIe individuale, mai jin tran?anta. Studiile arata ca Cele mai exacte. metode de deter- test strip. Cel ce Ie folose§te
minare a c01esterolemiei sunt Inteapa un deget cu un ac steril,
degraba decat la valori "norma- scaderea colesterolului reduce
cele practic~te In laboratoarele lurnizat odata cu aparatul, §i
le". Nu exista 0 corelajie directa riscul bolii de inima, dar nivelul specializate. pune 0 picatura pe strip. Aceasta
intre orice cre?tere a nivelului de la care se recomanda trata- Aici se face analizadin cantitati duce la modificarea culorii, care
colesterolului ?i riscul crescut ment medicamentos depinde ?i mici de sangesau de pe stripuri poate Ii comparata cu un set de
de boala cardiaca. de alji lactori de risc implicaji. pe care a lost pusa 0 picatura de culori de pe kitul de testare, lie-
Nivelurilemediiin randulpo- Tratamentul medicament os sange luata prin Intepareadege- care culoare corespunzand unui
pulajieisuntlntre 3,5-6.0mmol/l. poate Ii considerat ca liind util tului.Analizaimplicaenzimespe- anumit nivel. Ele sunt utile In
Pentru cei care sulera de angina la niveluri de colesterol por- cifice, numite colesterol oxidaze. monitorizarea modilicarilor
pectorala (angor), sau care au nind de la 7,5-8,0 mmol/lin sus, Enzimele sunt specilice Iraqiunii colesterolemiei, In regimurile
avut deja un atac de inima, cere- chiar ?i in absenja altor lactori HDLsau LDL§i adauga 0 molecu- hipolipemiante, cu aport scazut
bral sau 0 procedura de revascu- de rise. la de oxigen la colesterol. Scade- de colesterol, dar masoara
rea oxigenului In mediul de testa- numai nivelul total al coesterolu-
larizare, precum bypassul, jinta Aspectele linanciare sunt ?i
tratamentului ar trebui sa lie va- ele de luat in seama ?iexista con- re poate Ii cuantilicata direct. lui In sange, nu §i Iraqiunile HDL
Recent, cateva companii au pro- §i LDL.Cei ce Ie lolosesc §i au
lorilecuprinseintre 4,5-5 mmol/l. troverse privindelortul linanciar dus aparate de testare a coleste- valori la limita ale colesterolului \..-I
Muljipacienji vor avea nevoie de semnilicativ pe care It implica rolului acasa, pentru populatie. sau au lactori de risc asociati,
tratament medicamentos pentru administrarea medicajiei hipo- ~i aceste teste lolosesc tot enzi- trebuie sa mentina §i controlul
a atinge aceste valori. lipemiante la cei cu rise scazut me, care sunt impregnate Intr-un prin medicul de familie.
Tn cazul prevenjiei primare, de boala coronariana, chiar daca
adica scaderea colesterolul administrarea medicajiei scade
la cei lara semne de alectare riscul ?i mai mult.

I
ENCICLOPEDIA MEDICALA
.f: '5' "i' F1Z!()l.lliOG
IE;'!;;

Cumcontroleazaurecheaechilibrul
' /

Urechea nu asigura numai auzul, dar este responsabila ~i pentru simtul echilibrului,
in activitatile de zi cu zi, de la urcatul scarilor pina la mersul pe role. Structurile'
responsabile pentru aceasta sunt in urechea interna.
Schiorii olimpici sunt in stare sa
i;;i pastreze echilibrul la viteze
de peste 80km/ora. Acest lucru Urechea extern a Acest desen al urechii este
este posibil cu ajutorul urechii impiirtit in trei sectiuni: urechea
interne. externii, care cuprinde pavilionul
urechii §Iiconductul auditiv;
Urechea este formata din trei urechea medie, in care se
parii. Partea externa, vizibila, giisesc trei oase mici §Ii timpanul
[pavilionul urechii ;;i conductul Urechea medie §Iiurechea internii, ce contine
auditiv) aduna si concentreaza timpanul §i cele trei cohleea §Iiorganele de echilibru.
oscioare care transmit
undele sonore. In urechea me- sunetele ci3.treurechea
die, timpanul vibreaza ;;i cele interna
trei oscioare transmit vibraiiile Urechea interna
catre urechea interna. Ure- labirintul osos si membranos,
chea interna indepline;;te doua care adaposte§te cohleea §i
funqii: cohleea prime;;te un- organele de echilibru.
dele sonore ;;i le transmite mai
departe catre creier, iar partea
I
vestibulara, prin labirint, detec-
teaza modificarile de poziiie ale
corpului.
Pavilionul
LABIRINTUL
0505 urechii -
Parte'a urechii interne respon- partea
externa,
' /
sabila de echilibru se nume;;te
labirint osos. Labirintul mem- vizibila, a
urechii. ..
branos este inconjurat de un
lichid, numit perilimfa. Tn inte-
riorul labirintului membranos
se alla alt lichid, endolimfa. Li-
chidele nu fac doar sa umple un
spaiiu, ele sunt 0 parte eseniiac Timpanul
la a sistemului de echilibru. membrana care Oscioarele
transmite sunetele trei oase micute,
Pariile individuale ale labirintu- de la urechea extern a ciocanul, nicovala §i Cohleea
lui osos sunt sensibile la mi;;ca- catre oscioarele scarita, care transmit partea urechii interne
re, rotaiie ;;i orientarea capului. urechii medii. sunetele. implicata in auz

Ca~ stam nemi§cati,lichidele din mersul sunt afectate graV,p(odll.


canalele§i camerele urechii suntin cand vertij §i dezorientare.
echilibru. Cand mi§cam capul, Dacamediul nostru se rhddifica,
lic.hidele se deplaseaza In direqia a§acum seintampla candtbgji~rtl
opusa §i creierul percepe schim- sau calatorim pe mare, sisterm.pl
. barea de pozitie. Amplitudinea vestibularpoatereactiona,ducand
schimbarii este diferita In fiecare la raul de avion sau de vapOr,
'lireche (depinde de partea In care
Acela§iefect aparecfihdcons.!1-
Intoarcem), dar sistemul rama-
In eohilibru. Daca Insa sistemul mam preamult alcool.
lular dintr-o ureche este dis- Recent,oameniide §tiintaall stl1'
activitatea celeilalte urechii diat efectul imponderabilitatiiasu'
sa senza1ie de rotatie (vertij) pra sistemului vestibular. Unii
partea neafectata. astronautiau simptomeminors de
este distrusa functia vestibu- afectarevestibularala Intoarcerea
~ . belor urechi, 'postura §i pe Pamant.

Un schior olimpic, care se deplaseazii cu vitezii mare §Iicu schimbiiri


bru§lte de directie, dar care este permanent con§ltient de pozitia lui,
multumitii simtului echilibrului dat de urechea internii.

I
Par!ile urechii responsabile de echilibru \..-I
Canalele ~i ind3perile labirintului osos
protejeaza canalele ~iincaperile labirintului Canale semicirculare
Crista ampullaris
membranos, ce contine lichidele ~isenzorii. Trei canale osoase,
Un organ de sim~ce
raspunde la mi~care
Nerv vestibular
Nerv care conduce
pozi~ionatefn unghi
drept fntre ele, impulsurile
SEMICIRCULARE LABIRINTULMEMBRANOS
CANALELE ce con~ln Iichid
nervoase de la
- endolimfa. celulele senzoriale
Canalele semicirculare sunt trei Vestibulul contine doua vezicu- ~i organe catre
Sacula
tuburi osoase, fiecare pozitiona- le suprapuse, utricula ?i sacu- partea inferioara
a vezicula care a trunchiului
ta in unghi drept fata de celelalte la. Acestea sunt cunoscute sub
este parte a cerebral.
doua. Din cauza pozitionarii lor, numele de otolite ?i raspund de vestibulului.
dJt ?i a structurii, ele sunt capa- orientare. Pe suprafata interna a Inauntrul ei se
bile sa detecteze fiecare mi?care fiecarui sac exista un pachet larg gase~te macula.
in spatiul tridimensional?i repre- de 2mm, 0 macula care monitori- ~-
I

zinta partile sensibile la mi?ca- zeaza pozitia capului.


rea de rotatie. Utricula se intinde orizontal ?i
Fiecare canal are un capat des-
prime?te informatiile legate de
chis intr-o vezicula, numita am-
mi?carile capului, dintr-o parte
pula, ?i este plin cu lichid numit
in alta. Sacula, despre care se
endolimfa. Exista celule recep-
toare localizatein ampula fiecarui ?tie mai putin, se banuie?te ca
canal, cu prelungiri ciliare, care raspunde la mi?carile in sus ?iin
Utricula
proemina in endolimfa. Ace?tia jos ale capului, din cauza aranja- Un spa~iu
stifnuleaza nervul vestibular, care mentului ei vertical. Tmpreuna, mai larg, care Ampula
trimite semnale catre cerebel. utricula?i sacula permit detecta- face parte din
a camera rotunjita,
rea oricarei mi?cari a capului. vestibul. Con~ine la baza canalului
Cand ne mi?cam, apare 0 mi?- macula - 0 zona
Organele de simt, in speci- circular. Con~ine Cohleea
care reflexa, numita nistagmus reliefata, ce Parte a
al cele din utricula, joaca un rol crista ampullaris
[mi?carea inainte?i inapoi a ochi- con~ine senzori. labirintului
lor), care previne aparitia amete- important in controlul mu?chilor Endolimfa membranos,
lii.Ochiise mi?ca incet, in direqia picioarelor, trunchiului ?i gatului, Un lichid vascos, implicata fn auz,
'-"
de rotatie, ceea ce ne ajuta sa ne pentru a pastra pozitia ortostati- care raspunde la nu fn echilibru.
concentram pe un punct fix. ca a corpului. mi~carile capului.

I\I1~P"ii.!a;il):!!S!~jtie 1{~~tic.alii Fiecare macula contine mem- cili suntindoite - de exemplu


brana bazala?i cea tectoriala, din cauzaapledirii capului -
care vor actiona asupra cililor cilii sunt stimulati ?i schimba
Icelule senzorialeJ. Din aces- frecventa impulsurilor trimi-
te celule vor porni semnalele se catre nerv.
catre creier, sub forma de im- Cilii din centru sunt rotun-
~i.i.tid
pulsuri. Ciliisunt acoperiti de jiti, iar cei din periferie sunt
formatiuni gelatinoase, care cilindrici. Aceasta le cre?te
contin mici cristale care apa- sensibilitatea la mi?carile
sa pe cili. Cand grupurile de fine ale capului.

Macula utriculei este Ciind c"Jpul este aplecat,


pozitionatii orizontal, cu cilii endolimfa §i gravitatia imping
ingropati in stratul gelatinos. stratul in jos, stimuliind cilii.

Creasta ampulara este 0 for- la mi?carile capului ?i trans-


matiune senzoriala de forma mite informatia mai departe,
con'ica din interiorul ampulei de-a lungul nervului vestibu-
- partea umflata a fiecarui lar, catre creier.
canal semicircular. Exista Cilii sunt incastrati intr-un
sase creste in fiecare ureche. con gelatinos, numit'cupula.
Fiecare creasta este inconju- Orice mi?care a capului
rata de un lichid numit endo- face ca lichidul sa se miste
limfa. In jurul cupulei ?i sa activeze \-I
Fiecare creasta raspunde formatiunile ciliare.

Cilii din masa gelatinoasii sunt Ciind capul se mi§cii, endolimfa


conectati la celulele receptoare mi§cii cupula, stimuliind ci/ii.
§i la fibrele nervoase. Ciind Ace§tia trimit semnale ciitre
capul este nemi§cat, cupula nu creieT, care inregistreazii
mi§cii nici ea. mi§carea.

I
ENCICLOPEDIA MEDICALA
----.

Scleroza multipUi
------- - ....
" /

""',,,,------
orne -.- -- ---- -- --' tn
n
Scleroza multipU3 (prescurtat rea nervilor implicati. Aceasta IiIII Depresie
Confuzie
II Vedere dubla ,..-
SM) este 0 boala cronica a siste- II Nistagmus (mi$cari rapide CD
face ca simptomatologia sa fie
.,
IiIII

mului nervos central (SNCI.care variabila, depinzand de partea involuntare ale ochilor)
afecteaza in special adultii tineri din SNC afectata. Nervuloptic II Mers nesigur
$i de varsta mijlocie. Boala pro- Simptomele tipice care pot sa III Nevrita [optical retrobulbara:
0
duce afectarea stratului de mi- apara sunt urmatoarele: inflamatie a nervului Maduva spinarii N
elina care inconjoara $i izoleaza optic, care duce la vedere II Slabiciune DJ
celulele nervoase din creier $i Materia alba a creierului inceto$ata $i durere la II Greutate in membre
din maduva spinarii. Zonele de
inflamatie se numesc leziuni sau
III Probleme de concentrare $i
memorie
mi$carile globilor oculari,
uneori pierderea vederii la un
II Pierderea controlului
sfincterian lincontinenta
3
placi $i ele afecteaza function a- II1II
Dementa ochi. urinara $i fecala) , c:
,..-
Trunchiulcerebral
II Probleme urinare, cum
ar fi cre$terea frecventei
,....
IIIiILipsa de coordonare a urinarilor, vezica urinara '"C
mainilor iritabila ,..-
II1IISlabiciune a mU$chilor fetei III Parestezii (intepaturi $i DJ(
III Dificultati la deglutitie furnicaturi] la nivelul
Teaca de mielina - strat II Disartrie [vorbire membrelor, fetei sau
ce Inconjura axonul ~i nedeslu$ita) trunchiului.
n izoleaza, permitand 0
Demilelinizare
conducere electrica mai
elicienta. - In SM, stratul Simptome paroxistice
de mielina este III Nevralgia de trigemen,
I Corpul celulei-
distrus ~i se poate episoade scurte de durere
portiunea principala a dezvolta In loc tesut
celulei nervoase, de unde intensa pe traiectul nervului
cicatricial. Acest lapt
pleaca librele nervoase. trigemen,
reduce proprietatile
izolante ~i poate III "Maini nefolositoare'"
duce la alectarea - pseudoatetoza membrului
in portiunea de sus a axonului. superior - mana instabila, ce
desenului este 0 zona de Leziuni
Zone locale de nu poate fi coordonata $i care
teaca nervoasa normala, iar nu recunoa$te obiectele puse
\~ alectare a celulei
la dreapta se vede 0 zona
demielinizata. Distrugerea nervoase, cunoscute in palma.
locala a tecii de mielina ~i ca placi. III Semnul Lhermitte - senzatie
afecteaza conducerea Macrofage de $OCelectric in jos, pe
nervoasa. 5imptomele 5M Celulele lagocitare ale sistemului trunchi sau brate, la flectarea
depind de tipul de celule imunitar, care Indeparteaza gatului.
nervoase afectate. portiunea de mielina afectata.

--
- ~ mag nOS t rC-_~~.-
Diagnosticul SM la debut este [0 afectiune a sistemului nervos temului imunitar, care nu apar
dificil, datorita bolii insa$i, care mO$te~ital. sau leziunile madu- in sange.
se manifesta la inceput prin vei spinarii. l1liTeste de electrofiziolgie
simptomatologie de scurta du- Diagnosticul specific al SM Raspunsurile la stimularea vi-
rata, care poate sa dispara apoi trebuie sustinut cu mai multe zuala $i cerebrala vor fi, de obi-
in cateva saptamani. Diagnos- investigatii, dintre care: cei, intarziate.
ticul trebuie sa fie clinic, prin II Punc~ia lombara - lichidul II1IIRMN (rezonanta magnetica
confirmarea prezentei placilor cefalorahidian (lichidul ce inve- nucleara]
in cel putin doua zone ale SNC, le$te creierul $i maduva spina- Electuata pe maduva sau creier,
de cel putin doua ori. riiJ poate arata anomalii ale sis- va arata zonele cu leziuni. Loca-
Episoadele trebuie sa du- lizarea primului simptom va ara-
reze minim 24 de ore $i sa fie ta locul unde se va lace RMN-ul.
despartite de un interval liber II Cistoscopie (imagini din ve-
de cel putin 0 luna. De asemeni zica urinaral. masurarea in
trebuie eliminate alte afeac- dinamica a presiunii in vezica,
tiuni similare, precum SIDA, investigarea cu ultasunete a
limfomul (tumora a ganglioni- rinichiului $i a vezicii urinare,
lor limfaticil. ataxia Friedreich pentru evaluarea pacientilor
cu simptome urinare. Pentru
ca nicio analiza nu poate Ii 100%
concludenta, ar putea dura luni
Un ac de punetie lombara este in aeeasta imagine sau ani pana la confirmarea di-
~ inserat in zona inferioara a RMN computerizata, agnosticului. De cele mai multe
spatelui, sub anestezie locala ~i marita ~i colorata,
este extrasa 0 cantitate mica de ori, doctorul nu va lace cunos-
apare un creier
lichid cefalorahidian. in aceasta afeetat, placi de 5M cut pacientului diagnosticul
proba se vor cauta anumiti se pot vedea elar In pana cand nu exista 0 conlirma-
anticorpi. zonele palide. re sigura a bolii.
t
~
(J') ro.Rn 0.5t i C-'~<-""_..-
n
,CD SMeste 0 boala imprevizibila. lueaza progresiv, spre inrau- 0 remisie aproape totala, dupa duce la handicap fizic crescut.

.,
0
Modelul tipic este cu recaderi
care dureaza cateva
mani, urmate de remisiuni
sapta-
ta\ire, de la inceput. Handica-
pul fizic apare imprevizibil, in
evolu\ia bolii ~i se datoreaza
primul'atac, ~i durata ei mare
sunt elemente de prognostic fa-
vorabil. Recaderile frecvente pot
Cu cat leziunile eviden\iate prin
investiga\ii sunt mai evidente, cu
ata! handicapul va fi mai mare.
\,..,/

N care pot dura luni sau chiar unei remisiuni incomplete,


CJ ani de zile. Mai rar, boala evo- unui progres lent al bolii sau

3
al ambelor.
Varsta tanara la debut, apa-
ri\ia nevritei optice sau a tul-
Tipwri de
Se descriu patru tipuri principale SM secundar progresivii (circa
.
c:
,.....
burarilor de simt [lurnicaturi
~i in\epaturi] ind'ica de obicei
de sclerozamultipla: 40 % din cazuri) Incepe la fel cu
cea recurent remisiva, dar remi-
1""+ SM benignii (circa 20% din sia se opre§te la un anumit sta-
-.
"'C
,,~ un prognostic mai bun. Unul
prost este dat de apari\ia pa-
cazuri),debuteazacu cateva ata- diu §i boala evolueaza progre-
curi minore, urmate de revenire siv.
raliziilor ~i a disfunqiei cere- completa, fara agravareIn timp SM primar progresivii (15% din
,..... brale.
CJ( §i fara handicappermanent. cazuri), numita §i cronic progre-
SM recurent - remisiva(25% din siva, implica evolutie constant
cazuri) implica atacuri care pot nefavorabila §i handicap pro-
Medicu/ efectueaza 0 ecografie dura de la ore, la luni de zile, In gresiv.
rena/a !!i vezica/a unui pacient ce care simptomele revin sau apar Nu exista 0 periodicitate a ciclu-
acuza simptome caracteristice altele noi, urmatede perioadede lui atacuri-remisii.Soalase agra-
SM. Rezu/tatu/ investigafiei remisie, de durata variabila,une- veaza continuu, sau se poate
va contribui /a precizarea ori chiar de ani. stabilizaIn orice moment.
diagnosticu/ui.
--~-
~Incfdent~--
Pr~valen\a bolii in Romania este 0 r~da d; g;';d-;', afectata de Pana acum nu au fost preci- rea severita\ii recaderilor.
de 30 de cazuri la 100.000de lo- aceea~i boala, de~i nu se poa- zate exact cauzele SM, dar Unii cercetatori cred ca e
cuitori. te demonstra ca boala este se fac numeroase studii. S- vorba de 0 boala autoimuna,
Varsta tipica este intre 20-40 mo~tenita genetic. In general, a sugerat ca responsabil de in care \esuturile sunt atacate
de ani, iar 67 din cazuri sunt fe- daca un parinte are SM, ~ansa boala ar fi raspunsul imun la de anticorpii produ~i de pro-
mei. Boala afecteaza in special ca ~i copilul sa dezvolte boa- 0 infec\ie dobandita. Studii priul sistem imunitar.
popula\ia de tip caucazian, din la cre~te de 20 pana la 40 de recente au aratat ca injeqiile In ambele cazuri apar in
Europa ~i America de Nord, iar ori. Trebuie men\ionat totu~i cu beta interferon (0 substan- organism anumite celule imu- .'to.../
din punct de vedere geografic ca ~i in aceste condi\ii proba- ta care interfera cu cresterea nitare asociate leziunilor de
este mai raspandita in zonele bilitatea este mai mica decat ~numitor virusuri] ar pr'oduce SM.
temperate ~i mai rara la tropi- in cazul bolilor de inima sau un efect favorabil prin inceti- Pana acum nu se cunosc
ceo In jur de 15% din cazuri au a cancerului. nirea evolu\iei bolii ~i reduce- metode de a preveni boala.

T-ratamenJ~wl~i man~~iementwtbolii --- wt ile


Pentru a ajuta pacientul sa faca fa\a bolii se poate apela
la psihoterapie, terapie ocupa\ionala, reabilitare ~i con- In Romania functioneaza
Societateade SclerozaMulti-
siliere psihosociala. Toate metodele incearca sa valori-
pia din Romania, cu site-ul
fice la maxim poten\ialul pacientului ~i sa ii asigure cat www.smromania.ro.careofe-
mai multa independen\a. Medicul trebuie sa evalueze ra ajutor§iconsultantabolnavi-
mobilitatea pacientului, posibilitatea de deplasare inde- lor cu sclerozamultipla. Soci-
pendenta pentru toaleta zilnica ~isa reevalueze constant etatea are filiale In mai multe
aceste funC\ii pentru a le valorifica la maxim. De~i SM ora§edin tara §i un numar de
nu poate fi vindecata, tratamentul cu steroizi poate grabi telefon unde cei interesatipot
remisiile dupa acutizari ~i pot prelungi intervalul dintre suna Help LineSM:
recaderi. 1
Tratamentul specific pentru ameliorarea anumitor simp- 0 800 800 044 (apel gratuit In
tome poate fi benefic. reteaua Romtelecom).
III Carbamazepina sub forma de tablete pentru nevral-
gia de trigemen.
III Baclofen, tizanidina, pentru spasticitate (baclofenul
poate Ii injectat in lichidul cefalorahidian, prin punc\ie
lombara]
III Medica\ie anticolinergica pentru iritabilitatea vezicii
urinare
III Laxative pentru constipa\ie
III Betablocante, clonazepam, sau isoniazida pentru tre-
mor
III Metilprednisolon in cure scurte ~i steroizi cu admi-
nistrare orala, care inhiba procesele active specifice '.-I
Simptome/e SM sunt specifice fiecarui bolii
bo/nav, !!i variaza ca intensitate. Tratamentu/
III Amantadina (folosita ~i in Parkinson] pentru oboseala
medicamentos, modu/ de viafa, modificarea
dietei precum si consilierea pot face boa/a mai III 0 dieta bogata in acid linoleic [0 substan\a ce se ga-
u!!or de suportat !!i perioade/e de remisie, mai se~te in uleiul de porumb ~i de soia, se crede ca ar
fungi. avea electe benefice]

I
Amoxicilina
~
Date generaLe
»
Amoxicilina este un antibiotic cu spec- NUMEORIGINAL
tru larg - activa Impotriva unui numar amoram, amoxil, 3
marede bacterii- careapartinegrupu- augmentin, galenamox 0
lui penicilinelor. Anumite bacterii (In X
special stafilococii, care produc nume- -.
roase infectii ale pielii §i tesuturilor)
TIP DE MEDICAMENT n-.
sunt rezistente la antibioticele din gru-
pul penicilinelor, dar amoxicilina rama- Antibiotic ,.....
-.
ne Inca 0 optiune pentru tratamentul a
numeroase infectii. Administrata pe :J
Molecula de amoxicilinii este asemiiniitoare cu cale orala, se absoarbe u§or, §i absorb- PREZENTARE aJ
cea a peretelui bacteriilor. Ea este Incorporatii tia nu este influentata de continutul
In peretele lor, In perioada dezvoltiirii, $i Ie stomacului. Tablete .........
opre$te cre$terea. Golurile astfel create In Solutie
perete fac bacteria sii se rupii. aJ
3
NUMAI CU RETETA 0
.,
aJ
Acest antibiotic este activ Impotriva unor bacterii gram poziti-
I . Potaparea reactii alergi- ve §i gram negative (baFteriile pot fi clasificate astfelln functie _3 1
ce, de la simpla iritatie, la de structura peretelui). Inainte de a se Incepe un tratament "in aJ'
§oc anafilactic, boala seru-
lui §i sindromul Steven-
Johnson (descuamarea
orb" cu amoxicilina, trebuie considerata posibilitatea rezisten-
tei bacteriene la acest antibiotic (In special In cazul pacientilor
internati).
1<1 31
Amoxicilina este folosita pentru tratamentul bron§itei acute, al Oi

~~
pielii §i a mucoaselor).
.-', Aceste efecte adverse pot fi
fatale §i este vital sa se §tie
pneumoniei, acutizarea bron§itelor, infectii acute ale urechii
medii (otite), la copiii sub cinci ani, sinuzite, infectii urinare,
xl
,",--,I daca pacientul este sensibil septicemia §i meningita cu Listeria. Se mai folose§te In preve- ,.....
la medicamentele din gru- nirea endocarditei (inflamatie a inveli§ului intern al inimii)§i In

.
pul penicilinelor.
Daca exista probabilita-
boala Lyme (0 infectie bacteriana, transmisa de capu§e).
Amoxiclavul (augmentinul) este 0 combinatie de amoxicilina §i
aJ
tea unei hipersensibilitati, acid clavulinic. Acidul clavulinic nu are actiune antibacteriana, c:
se cauta solutii alternative.
.In jur de 10% din pacien-
dar inhiba penicilazele (enzime bacteriene' care distrug penici-
lina). Astfel, combinatia devine activa Impotriva bacateriilor
lC
tii cu sensibilitate la penici-
lina sunt alergici §i la cefa-
producatoare de penicilaza, care sunt rezistente la amoxicilina
singura. Se mai poate folosi §i In cazul mu§caturilor de anima-
3
losporine (antibiotice din Ie, celulitelor, la fel ca In toate bolile in care este recomandata C1)
alt grup). amoxicilina. :J
. Suprainfectia (0 infectie
noua, adaugata celei exis-
~
-.
EfecteseciUf:}jdClre
tente) cu candida, poate sa :J
apara, In specialla varstnici
§i la cei debilitati.
Cum C)c!ioneaza . Eruptiile
pepiele sunt frecven- lC
te §i apar de obicei dupa 3-10 zile aJ
de administrare. 0 iritatie specifi-
ca, ce apare mai tarziu §i, apa-
,.....
Amoxicilina este un antibiotic care distrugS/ bacteriile §i actio-
neaza prin inhibarea sintezei peretelui bacteriei. Cand se divi- rent, nu are legatura cu reactia C1)
zeaza, bacteria sintetizeaza componentele unui perete celular de hipersensibilitate, se Intalne§- :J
nou. Antibioticul se substituie acestor componente §i, odata
incorporat, blocheaza sinteza
te destul de frecvent, In specialla
pacientii cu mononucleoza infec-
aJ
peretelui. Aceasta face ca bac-
teria sa se rupa. Actioneaza
tioasa, alte infectii virale §i lim-
foame. 3
Aici este ilustratii grafic
actiunea unui antibiotic,
numai pe bacteriile care se . Diareea apare mai frecvent, 0
de felul amoxicilinei, Inmultesc, de aceea tratamentul dar totu§i destul de rar, In cazul x
asupra unei bacterii In trebuie urmat pe perioada indi- penicilinelor cu absorbtie rapida
diviziune. Medicamentul cata de medic. (de tipul amoxicilinei).
Impiedicii formarea Rezistenta bacteriana la penicili- . Medicatia care inhiba excretia
peretelui celular na apare in cazul bacteriilor penicilinei prin rinichi, poate
al bacteriei, prin care produc penicilaza, care duce la acumularea antibioticului
incorporarea In rupe molecula de penicilina. §i la cre§terea nivelului plasma-
~ structura acesteia. Anumite peniciline sunt rezis- tic. Acest efect poate fi folosit In
Astfel, previne tente la efectul penicilazelor. scop terapeutic, daca sunt nece-
riispandirea prin faptul Amoxicilina este excretata rapid sare niveluri crescute In plasma.
ca duce la explodarea prin bila §i urina.
continutului celulei.
apitoluC

~
FOAIA
3
Antihistaminice DENUMIRI COMERCIALE
fffi"

»
::J Histamina este un compus
naturalderivatdintr-unamino-
Descr:iere Includ,printrealteleClaritine,
Clarozone, Erolin,Flonidan,
'-.I
,..... Lorastamin,Loratadina, Loravim,
-. acid, raspanditain majoritatea
Rinolan,Roletra,Symphoral.
=r
-.
tesuturilor din organism. Este
eliberata in cantitati mari de
anumite celule daca pielea
CLASA FARMACOLOGICA
(/) Antialergic
,..... este atacata de substante
nocive (de exemplu un deter-
OJ gent). sau de contactul cu FORMADE PREZENTARE
Tablete,sirop
3
-.
alergenisauantigene.
Histaminadeterminavasodila-
ELiBERAREPE BAZADE
tatie sangvina §i inflamatie
-.
::J locala. Efectele obi!nuite ale
excesuluide histamina includ
prescriptiemedicalaSAU LA
CERERE(FARARETETA)
n urticaria (eruptie pruriginoa-
sa), respiratie §uieratoare,

~[i1~
CD
......... edemele (umflaturi produse

n
,......
prin acumularede lichid) §i
inflamatiamucoaseirespirato-
rii. Antihistaminiceleblochea-
G..."
D':;:.::
OJ za praducerea acestor efecte
..,
-.
,.....
_.
::J #
CD
...
§i pot ameliora astfel simpto-
matologiaexistenta.

lf~J;:te,J2.e,c;:Ynda'reJ
~ ~
n
,......
. Terfenadina(Branal,Trilu-
dan) §i astemizolul(Hisma-
. Somnolenta,mai marcata la
preparatelede prima generatie.
. Antihistaminicele
suntfolositepe scara larga pentru a ameliora
mancarimile, stranutul §i rinoreea (secretiamucoasa nazala) aparu-
OJ
.,
0
nal) sunt asociatecu produ-
cerea tulburarilor de ritm
cardiac.Terfenadinanu tre-
buie asociatacu antibioticul
Aceasta este potentatade pre-
zentaconcomitentaa substante-
lor neurodepresive, cum ar fi
alcoolul
te in cursul febrei de fan §i a rinitei (inflamatiamucoasei nazale)
. Sunt folosite de asemenea in tratamentul reactiilor de hipersen-
sibilizare, mai ales urticarie §i alte reactii alergice blande. '-'
. Daca sunt administrate rapid, pot fi eficiepte in combaterea
N eritromicina sau cu consu- . Antihistaminicele
de prima hiperreactivitatii la intepaturile de insecte
0 mul de grapefruit. generatiepot produce §i dureri . Efectele lor moderat sedative Ie fac utile in combaterea forme-
. Preparateleantihistamini- de cap, uscaciuneagurii §i tul- lor u§oare de insomnie; sunt recomandate frecvent la copiii cu
=' ce topice (care se aplica burari gastra.intestinale eczeme pruriginoase, pentru a-i ajuta sa doarma mai bine noap-
CD direct pe piele)sunt folosite .Inceto§area vederii tea.
rar deoareceprezinta riscul . Tulburaride coordonaremus- . Antihistaminicele se dau frecvept la copiii cu varsat de vant
CD producerii reactiilor de culara pentru combaterea mancarimilor de la nivelul pielii.
,..... hipersensibilizare. . Pot fi administrate pe cale intravenoasa, impreupa cu adrenali-
n
. . Antihistaminicele pot da na, in cazurile severe de anafilaxie. Aceasta este 0 reactie exage-
somnolenta,astfel ca admi- rata fata de un anumit antigen, care determina eliberarea genera-
nistrarealor impune precau- lizata de histamina in organism.
tii la conducatorii auto, la . Pot fi eficiente §i in edemul angioneurotic (urticarie extrema,
operatorii de utilaje §i in insotita de umflarea ochilor, a buzelor §i a limbii).
cazul altor activitati care Nu sunt eficiente in tratarea simptomelor astmatice.
necesitaconcentrareintensa
§i prelungita.

Sensibilitatea crescuta la
unele antihistaminice poate
genera ulcer gastric.

Mod de actiune
Antihistaminiceleinhiba actiuneamediatorllor chimici care produc
reactii alergice, prin blocarea receptorilor acestora.Din punct de
vedere al structurii chimice, aceste medicamentesunt inrudite cu
histamina,fara a aveainsa §i efecteleei negative.
In acestfel actiuneaviolentaa histamineieste inlocuita de efectele
favorabile ale acestormedicamenteasupratesuturilor sensibile.
Antihistaminiceleactioneazaprin blocareaa douatipuri de receptori
de histamina.ReceptoriiH1produc efectede tip urticarie§ifebra de
fan. \..-I
Antagoni§tiiH2 suntfolositi in principalpentru blocareareceptorilor
H2 din stomac, reducandastfel secretiagastricaacida, ceea ce Ie Granule de polen ca acestea (marite de 1800 de ori) produc
face eficiente In tratamentul ulcerului gastric §i al bolii de reflux -
frecvent febra de fan sau polinoza. Antihistaminicele sunt
gastro-esofagian. eficiente in suprimarea simptomelor care apar in febra de fan.

S-ar putea să vă placă și