Sunteți pe pagina 1din 20

Supliment! Top 50 Cei mai sexy Jurnali[ti

Anul XIX nr. 17 (905) 29 aprilie – 5 mai 2009 24+16 pagini – 2,50 lei

905 ) 29 aprilie – 5 mai 2009 24+16 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

s`pt`m\nal de moravuri grele ● www.catavencu.ro Zgudui]i de un mic cutremur [i de o mare criz`,

Zgudui]i de un mic cutremur [i de o mare criz`, la dou` s`pt`m\ni dup` |nviere [i cu pu]in \nainte de \nmorm\ntarea economiei, st\lpii noii Puteri par s` ne \ndemne:

VENI}I DE LUA}I RUIN~!

|nc` un |nc` un {efu’, la cum {efu’, la cum cutremur ca `sta [i cutremur
|nc` un
|nc` un
{efu’, la cum
{efu’, la cum
cutremur ca `sta [i
cutremur ca `sta [i
Ah, ce m` bucur
Ah, ce m` bucur
se zguduie PIB-ul, e
se zguduie PIB-ul, e
s` moar` m`-sa dac`
s` moar` m`-sa dac`
c` se pr`bu[e[te
c` se pr`bu[e[te
posibil s` cad` [i blocul
posibil s` cad` [i blocul
C\t?! 5,5
C\t?! 5,5
autostr`zile mele
autostr`zile mele
economia! Astfel vom avea
economia! Astfel vom avea
PD-L-PSD, c` are bulin`
PD-L-PSD, c` are bulin`
grade? O nimica
grade? O nimica
suspendate n-o s` cad`
suspendate n-o s` cad`
ruine, deci o atrac]ie
ruine, deci o atrac]ie
ro[ie, conform
ro[ie, conform
toat`, c\t o
toat`, c\t o
fix pe locul vechilor
fix pe locul vechilor
turistic` \n plus.
turistic` \n plus.
ultimelor sondaje.
ultimelor sondaje.
bere
[osele.
[osele.
T

Situat` pe placa tectonic` moesic`, clasa politic` romåneasc` ne amenin]` cu un mare risc fariseismic

D

D

Anul XIX nr. 2 (890) 14-20 ianuarie 2009 24 pagini – 2,50 lei

nr. 2 ( 890 ) 14-20 ianuarie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

s`pt`m\nal de moravuri grele ● www.catavencu.ro |i zice Nica, cic` n-are nimica Vicepremierul ascunde o

|i zice Nica, cic` n-are nimica

Vicepremierul ascunde o ditamai vila pe faleza Dun`rii

an Nica, actual vicepremier \n Guvernul Boc [i propus interimar la In- terne, \[i ascunde o vil` de 300 de metri p`tra]i \nc` de c\nd era mi-

nistru al Comunica]iilor \n Guvernul N`stase. C`soiul de pe faleza Dun`rii a fost primit cadou de vicepremier de la Vega ’93, firm` de con-

struc]ii g`l`]ean` care a spart pia]a cu ajutorul lui Nica sub guvernarea PSD. Plin de imagina]ie, Nica a plimbat vila ba pe numele socrilor, ba pe cel al unui fin, p\n` a ajuns s` foloseasc`

drept paravan, \n acte, o familie modest`.

Pagina 3

drept paravan, \n acte, o familie modest`. Pagina 3 Populism mare, dup` buget To]i oamenii pensiona]i,

Populism mare, dup` buget

To]i oamenii pensiona]i, dar [i salaria]i, ai pre[edintelui B`sescu

pensiona]i, dar [i salaria]i, ai pre[edintelui B`sescu up` cum a]i v`zut la TV, pre[edintele B`sescu vrea

up` cum a]i v`zut la TV, pre[edintele B`sescu vrea s`-i ]in` numai pe banca de rezerve a pensiei pe

[mecherii care, de[i sco[i din terenul muncii salariate, au revenit [i joac`, precum \n prima tinere]e, la echipa

statului. Cic` ar primi abuziv bani din dou` locuri, de la buget, deci cartona[ ro[u: ori rezerv` la pensie, ori ju- c`tor pe terenul salariului. Aproape l-am crede pe B`se c` e bine inten]ionat, dac` omul nu ar face ni[te blaturi r`sun`toare cu ni[te rezervi[ti din ograda lui prezi- den]ial`, pe care i-a b`gat

\n teren c\t ai zice Boc.

Pagina 13

La multe grade sub zero, Uniunea European` ajunge tot la vorba romånului:

HAZ DE NEGAZ

Fiule, nu [tiu ce v` Fiule, nu [tiu ce v` zic `[tia la [coal` la
Fiule, nu [tiu ce v`
Fiule, nu [tiu ce v`
zic `[tia la [coal` la lec]ia de
zic `[tia la [coal` la lec]ia de
geopolitic`
geopolitic`
Hai s`-]i explic eu care-i
Hai s`-]i explic eu care-i
treaba! |l l`s`m pe domnul Putin s`-[i
treaba! |l l`s`m pe domnul Putin s`-[i
livreze gazul [i pe urm` fii atent cum se
livreze gazul [i pe urm` fii atent cum se
Emile,
Emile,
procedeaz`: \l iei tu pe `la mic, iar eu m`
procedeaz`: \l iei tu pe `la mic, iar eu m`
deocamdat` asta e: \i mai
deocamdat` asta e: \i mai
ocup de cel ple[uv, c` `sta nu-i pentru
ocup de cel ple[uv, c` `sta nu-i pentru
l`s`m pe ru[ii `[tia s`-[i dea
l`s`m pe ru[ii `[tia s`-[i dea
copii. Mirosul \mi spune c` are
copii. Mirosul \mi spune c` are
aere. Dar c\nd o veni c`ldura, la
aere. Dar c\nd o veni c`ldura, la
alcool \n s\nge.
alcool \n s\nge.
var`, pe la 23 august, \ntoarcem
var`, pe la 23 august, \ntoarcem
imediat ]evile \mpotriva lor [i
imediat ]evile \mpotriva lor [i
trecem de partea alia]ilor
trecem de partea alia]ilor
germani!
germani!
{efu’, apreciez
{efu’, apreciez
enorm c` te lup]i cu
enorm c` te lup]i cu
ru[ii s` ne dea gaz! De[i,
ru[ii s` ne dea gaz! De[i,
dac` merge tot a[a, am
dac` merge tot a[a, am
impresia c` vom lua din
impresia c` vom lua din
nou o mare ]eav`!
nou o mare ]eav`!
T

|n plin` criz` energetic`, pre[edintele B`sescu \l \ncurajeaz` pe premierul Boc s` dea ]`rii c\t mai multe gaze, dat fiind faptul c` activitatea guvernului PD-L-PSD se concentreaz` pe luptele intestine.

A

M

Anul XIX nr. 5 (893) 4-10 februarie 2009 24 pagini – 2,50 lei

nr. 5 ( 893 ) 4-10 februarie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

De ce a demisionat Dragnea?

Ca s` nu fie pus \n situa]ia s` se aresteze singur

inistrul Liviu Dragnea era responsabil cu respectarea legilor. Ministrul Liviu Dragnea avea \n sarcin` buna

func]ionare a administra]iei publice. Automat, fiindc`-l obliga func]ia, ministrul Liviu Dragnea risca s` se autosesizeze la mai vechile pl\ngeri ale unor parlamentari (acum colegi de coali]ie) cu privire la activitatea dubioas` a lui Liviu Dragnea, pe c\nd era pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman. O parte din ce putea descoperi Liviu Dragnea, ministrul, \n trecutul lui Liviu Dragnea, pre[edintele CJ, citi]i \n

\n trecutul lui Liviu Dragnea, pre[edintele CJ, citi]i \n Pagina 3 Interviu cu Ioana Timofte, cea

Pagina 3

lui Liviu Dragnea, pre[edintele CJ, citi]i \n Pagina 3 Interviu cu Ioana Timofte, cea mai sexy

Interviu cu Ioana Timofte, cea mai sexy femeie din politic`

Dup` ce a rupt gura t\rgului,

Noua Elena Udrea rupe [i t`cerea

ce a rupt gura t\rgului, Noua Elena Udrea rupe [i t`cerea Pagina 14 m cercetat, am

Pagina 14

m cercetat, am documen- tat, am votat, am publi-

cat [i am riscat s` afir- m`m, s`pt`m\na trecut`:

cea mai sexy femeie din politic` e Ioana Timofte, blonda de la PSD Ia[i, nepoata lui Radu Ti- mofte – pe scurt, Elena Udrea \ntr-o nou` pre- zentare. |n plus: am plecat la Ia[i, pe ur- mele c\[tig`toarei, am \mp`rt`[it pasiunea comun` pentru mu[- chiul de vi]el cu sos gorgonzola, am dan- sat \mpreun` \n Office [i i-am luat un interviu din care rezult` ceea ce [tiam deja: Ioa- na Timofte e sexy. Am`- nunte [i dest`inuiri, \n

Haiducii de la guvernare au g`sit solu]ia bugetar`:

Ia criza de la boga]i [i d`-o la s`raci!

Pogea, Pogea, Mo[ule, Mo[ule, `sta-i nu-i dec\t un avertisment! `sta-i nu-i dec\t un avertisment! pentru
Pogea,
Pogea,
Mo[ule,
Mo[ule,
`sta-i nu-i dec\t un avertisment!
`sta-i nu-i dec\t un avertisment!
pentru mine nu mai
pentru mine nu mai
Ai priceput, sper, c` nu glumim [i trebuie
Ai priceput, sper, c` nu glumim [i trebuie
vreau nimic la Transporturi!
vreau nimic la Transporturi!
s` ne achi]i taxa de protec]ie social`! Apropo,
s` ne achi]i taxa de protec]ie social`! Apropo,
Doar nu-s nebun s` fac autostrad`
Doar nu-s nebun s` fac autostrad`
degeaba suni la Poli]ie, c`, la Ministerul
degeaba suni la Poli]ie, c`, la Ministerul
\n an electoral, c\nd avem cheltuieli cu
\n an electoral, c\nd avem cheltuieli cu
de Interne, iar nu e nimeni!
de Interne, iar nu e nimeni!
campania lu’ [efu’! Da’ d`-i m`car \nc`
campania lu’ [efu’! Da’ d`-i m`car \nc`
0,02% la Cultur` lu’ Toader Paleologu,
0,02% la Cultur` lu’ Toader Paleologu,
c` `sta e \n stare s` scoat`
c` `sta e \n stare s` scoat`
hoardele de intelectuali \n
hoardele de intelectuali \n
strad` [i murim, dracu’,
strad` [i murim, dracu’,
de r\s!
de r\s!
Alio, Alio, alio!
{ie alio! v-a]i {ie sp`riet, v-a]i
sp`riet, bre, a[e? bre, Eu a[e? nu mi-s Eu
jefuitor! nu mi-s jefuitor! Io-s portretul Io-s
robot portretul-robot al lu’ fotografia al lu’ lu’
fotografia Gorbunov lu’ [i Gorbunov fug s`-l
[i prind fug s`-l pe adev`ratul prind pe
adev`ratul asasin!
asasin!
T

Dup` ce au reu[it s` \mpart` m`laiul \ntre ministere, membrii celor dou` clanuri de la Palatul Victoria se mai tem doar c` poporul \nfometat le va adresa soma]ia: „P\inile sus!“

{

D

Anul XIX nr. 7 (895) 18-24 februarie 2009 24 pagini – 2,50 lei

nr. 7 ( 895 ) 18-24 februarie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

S-a spart Casa (de bani a) Poporului!

Parlamentarii cheltuiesc „la negru“ 6.000.000 de euro anual

cheltuiesc „la negru“ 6.000.000 de euro anual ase milioane de euro se pierd, anual, \n buzunarele

ase milioane de euro se pierd, anual, \n buzunarele parlamentarilor romåni, cu titlu de „cheltuieli“. Pen-

tru aceste „cheltuieli“, \ns`, parlamentarii nu aduc nici un fel de documente justificative, ci doar declar` pe propria r`spundere c` au folosit banii pentru cabinetele lor parlamentare. Dar nimeni nu verific` pe ce se duc, \ntr-adev`r, acei bani. Aten]ie, e vorba de bani primi]i de deputa]i [i senatori peste salariu [i cheltuielile de mas`, cazare [i transport asigurate oricum de Parla- ment.

Pagina 3

[i transport asigurate oricum de Parla- ment. Pagina 3 Re\ntors pe uscat, Liviu Mihaiu declar` la

Re\ntors pe uscat, Liviu Mihaiu declar` la ziar:

„T\mpitule, aici nu e vorba de mine, e vorba de Delta Dun`rii“

aici nu e vorba de mine, e vorba de Delta Dun`rii“ e c\teva zile, fostul nostru

e c\teva zile, fostul nostru coleg Liviu Mihaiu este din nou colegul nostru. Reintegrarea \n colectiv

s-a consumat pe canalul principal, \n barca lui Eugen Istodor. Citi]i interviul pe care ni l-a dat fostul guver- nator al Deltei la \ntoarcerea \n redac]ie, unde pro- blemele cu ]\n]arii s\nt mult mai mici, \n

Pagina 4

Speriind electoratul cu tot felul de bazaconii, pre[edintele mai culege voturi din

MARJA DE TEROARE

Nu mi[c` nimeni! Acesta este un jaf! Un jaf de pre[edinte! Scoate]i tot capitalul electoral
Nu mi[c` nimeni!
Acesta este un jaf! Un jaf de
pre[edinte! Scoate]i tot capitalul
electoral care v-a mai r`mas! Boc,
adun` voturile \n urna PD-L [i
a[teapt`-m` afar` cu motorul
economiei pornit!
Traiane,
scuz`-m`, \n]eleg c` e
un jaf pe partea politic`
Bine, mo[ule! Da’ nu m` lua [i pe
partea economic`, c` \l aduc pe
Giovanni [i te facem de la
Boc \n jos!
B`i, Gigi,
eu a[ declan[a
alarma, da’ mi-e fric`!
De fiecare dat` c\nd
ap`s pe buton vin ni[te
asisten]i [i m` iau
cu targa!
T

Renumit p\n` acum doar prin spargeri de alian]e, Traian B`sescu atac`, mai nou, Banca Electoral` Transilvania, unde ]i se d` credit doar cu buletinul de vot antimaghiar

E

D

Anul XIX nr. 11 (899) 18-24 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 11 ( 899 ) 18-24 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

S` moar` „Sanda“ ca s` tr`iasc` Rodica!

Turn`toarea St`noiu, sp`lat` de pesedi[tii [i pedeli[tii din CNSAS

St`noiu, sp`lat` de pesedi[tii [i pedeli[tii din CNSAS up` ce s-a murd`rit turn\nd la Securitate \nainte

up` ce s-a murd`rit turn\nd la Securitate \nainte de ’89, „Sanda“ St`noiu s-a mai murd`rit pu]in mai mult [i \n

regimul democratic de dup`, falsific\nd documente care s` probeze c` n-ar fi turnat. Ceea ce nu ar fi fost o problem` \n Ger- mania, de exemplu, dar este la noi, unde, vorba reclamei, murd`rirea este bun`. Adic` numai bun` de sp`lat cu un deter- gent de prima m\n` marca CNSAS (cu substan]e active de la PSD [i PD-L), INEC (Institutul Na]ional de Expertize Crimina- listice) sau chiar Justi]ia. Ce program de sp`lare s-a folosit, pe larg \n

Pagina 3

de sp`lare s-a folosit, pe l a r g \ n Pagina 3 Alina Mungiu-Pippidi despre

Alina Mungiu-Pippidi despre europarlamentabila Elena:

„Se subestimeaz` impresia dezastruoas` a unei asemenea candidaturi“

impresia dezastruoas` a unei asemenea candidaturi“ groas`: p\n` mai ieri pe listele PD-L la europarla- mentare,

groas`: p\n` mai ieri pe listele PD-L la europarla- mentare, Alina Mungiu-Pippidi explic` de ce azi

nu mai e acolo. P`i: „Elena B`sescu e o victim` de predilec]ie“, care, de regul`, „nu \n]elege ce i se \n- t\mpl`“. Sau: „Eu am crezut c` exist` un partid mai curat dec\t altele, care acum se nume[te PD-L. Numai c` m` \ntreb p\n` c\nd va rezista aceast` diferen]` pozitiv`“. {i mai explic` de ce nu-l sun` pe B`sescu, ci B`sescu pe ea, \n interviul din

Pagina 4

Involu]ia speciilor liberale consacr` la congres

TEORIA LUI PARVIN

Nimic n-a]i \n]eles din evolu]ia politic`, urma[ii mei! Degeaba am ajuns eu ditamai bulevardul Br`tianu,
Nimic
n-a]i \n]eles din
evolu]ia politic`, urma[ii mei!
Degeaba am ajuns eu ditamai
bulevardul Br`tianu, dac` m`
asfalteaz` PSD-ul [i PD-L-ul
\mi pune borduri!
Chiar
[i-acum, \n prag de dram`, /
V` re]in c-o epigram`: / To]i
juc`m c\te un rol / |n piesa lu’
Rompetrol!
M`
uit la voi, p\rli]ilor,
[i m` \ntreb de ce am
dat at\]ia bani pe voi. C` la
preziden]iale praf v` face
CimpanZeus de la
Cotroceni!
T

Grup de homo electus [i liberalopiteci care s-au dat jos din arborele genealogic al PNL [i au declan[at luptele de goril`

A

D

Anul XIX nr. 1 (889) 7-13 ianuarie 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 1 ( 889 ) 7-13 ianuarie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Pagina de denun]uri imobiliare:

B`sescu ar putea s`-l suspende pe ministrul de Interne

B`sescu ar putea s`-l suspende pe ministrul de Interne in afaceri imobiliare ilegale, apropia]i ai primarului

in afaceri imobiliare ilegale, apropia]i ai primarului Pandele din Voluntari, dar [i ai proasp`tului ministru

de Interne Gabriel Oprea s-au ales cu milioane de euro „negri“. E vorba de sume pentru care nu s-au pl`tit im- pozite, ob]inute prin falsificarea unor acte [i retro-

cedarea fictiv` a unor propriet`]i \n Pipera [i Voluntari. Un singur intermediar este cercetat, de Parchetul Ge- neral. Dar acest intermediar \l poate da jos din scaunul de ministru pe Oprea, dac`

\l denun]` la Parchet.

Pagina 3

de ministru pe Oprea, dac` \l denun]` la Parchet. Pagina 3 Activi[tii de ieri, inactivii parlamentari

Activi[tii de ieri, inactivii parlamentari de azi

Nou! Avem [i lista ale[ilor p`ta]i la dosarul de cadre PCR-ist

Avem [i lista ale[ilor p`ta]i la dosarul de cadre PCR-ist m publicat, \nainte de alegeri, lista

m publicat, \nainte de alegeri, lista candida]ilor cu pete – cei care aveau ba o colaborare cu Secu, ba

niscaiva avere greu de justificat, conflicte de interese ori au schimbat mai mult de dou` partide. Pe fo[tii ac- tivi[ti PCR i-a g`sit Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului \n Romånia. V` oferim satisfac]ia s` nu regreta]i c` i-a]i votat [i trimis \n Parlament. C\]i au ajuns acolo [i ce pedigree au tovar`[ii, numai \n

Pagina 8

Parteneriatul PSD-PD-L prinde ghea]`, oferindu-ne deja prima sa realizare:

GERUL DE BOCBOTEAZ~

B`, care iese primul din ap`, aduce]i-mi [i mie ni[te ghea]`, c` vodca o d`
B`,
care iese primul din
ap`, aduce]i-mi [i mie
ni[te ghea]`, c` vodca o d`
domnu’ Iliescu! P`i, nu-i ziua
matale, nea Nelule, ai
uitat?!
{i
spune]i c` de Boboteaz`
se arunc` crucea? Cu drag` inim`!
Eu am aruncat-o \nc` din tinere]e. Da’
v` rog s` nu m` pune]i s` arunc ce am
eu mai sf\nt, secera [i ciocanul, c`
ne bate Dumnezeu!
Emile, trec eu drept
Prost`nac, \ns` m-am prins din
prima cine-i blonda asta apetisant`!
Cum a intrat \n ap`, i s-a [i f`cut
pielea de g`in`! Deci, clar, deduc
c` e nevasta lu’ Coco[!
Gata, e criz`, s-a
terminat cu orice
majorare!
{i nu v` mai
r\de]i de dimensiunile mele,
fetelor! C\nd apa e a[a de
rece, toate se fac
mici!
Stau
[i m` g\ndesc, m`i,
Cati
Ce blestem [i pe
poporul romån! La 20 de ani de
la Revolu]ie, de c\nd cu guvernul
nostru PSD-PD-L, bie]ii oameni
n-au de ales dec\t \ntre o
intelectual` lipsit` de farmec
[i o semidoact` focoas`!
T
Abia lansat la ap`, noul guvern urm`re[te \nfrigurat Cotele Apelor D\mbovi]ei: Boc - 155 de centimetri, sta]ioneaz`; Geoan` \nghea]` la mal;
B`sescu - \n cre[tere, pericol de dep`[ire a cotei de aten]ie; Iliescu, ieri, 85% (vosemdiseatipiat ]entimet`r), zavtra - kanie] film\, kaput

T

S

Anul XIX nr. 10 (898) 11-17 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 10 ( 898 ) 11-17 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

S` parca]i bine milioanele!

Contractul dintre Dalli [i Prim`ria

Bucure[ti este ilegal

Contractul dintre Dalli [i Prim`ria Bucure[ti este ilegal raian B`sescu, R`zvan Murgeanu, Adriean Videanu. Fiecare

raian B`sescu, R`zvan Murgeanu, Adriean Videanu. Fiecare din cei trei a \nc`lcat le-

gea pentru ca Dalli, firma \nfiin]at` de Dorin Coco[, s` de]in`, de zece ani \ncoace, mo- nopolul pe parc`rile din Bucure[ti. Mai \nt\i, primarul general B`sescu s-a f`cut – timp de un mandat! – c` nu vede c` acest contract fusese prelungit ilegal de predecesorul s`u, Viorel Lis. Apoi, R`zvan Murgeanu, ca primar general interimar, a semnat o nou` prelun- gire ilegal` a contractului. Urm`torul primar general, Adriean Videanu, a avut [i el orbul coco[ilor.

Pagina 3

Adriean Videanu, a avut [i el orbul coco[ilor. Pagina 3 |n aten]ia cititoarelor: Pune]i-v` ochelarii de

|n aten]ia cititoarelor:

Pune]i-v` ochelarii de aproape

Cel mai sexy intelectual se dezbrac`. De secrete

Foto: Horia Marinescu
Foto: Horia Marinescu

`pt`m\na trecut`, cititoarele noastre [i-au pierdut min]ile r`sfoind un top al celor mai sexy intelectu-

ali din Romånia, realizat de Academia Ca]avencu, spe- cial pentru ele, cu ocazia lunii \n care toat` lumea e atent` cu femeile. Namb`r uan \n topul cu pricina era nimeni altul dec\t redactorul-[ef al revistei Dilema veche, Mircea Vasilescu. Nu ne-am putut permite s`-l l`s`m s`-[i tr`iasc` via]a lini[tit, dup` o asemenea

performan]`. L-am luat la un interviu [i l-am dezbr`cat. De c\teva secrete. Pentru voi, doamnelor, c` \nc` nu s-a terminat luna martie. Vizio-

nare pl`cut` \n

Pagina 23

|n ciuda previziunilor alarmiste, \mprumutul extern deschide o nou` perspectiv`:

}ARA MERGE CA PE RATE

Dragi Dragi tovar`[i, tovar`[i, acum, acum, c` tot c` m- a]i tot deranjat m-a]i deranjat
Dragi Dragi tovar`[i, tovar`[i, acum, acum, c` tot c` m-
a]i tot deranjat m-a]i deranjat din odihn`, din odihn`, v` ajut, v` ce ajut, s` fac? ce s` C`-i
Nicule,
Nicule,
fac? [i ]ara C`-i mea, [i ]ara chiar mea, dac`, chiar prin dac`, practici prin burghezo- practici
s` [tii c` dictatoru’
s` [tii c` dictatoru’
mo[iere[ti, burghezo-mo[iere[ti, a]i deviat de a]i la deviat linia socialismului! de la linia socialismului! {i eu, acum {i vreo
`sta, care-i \n locul t`u acuma,
`sta, care-i \n locul t`u acuma,
treizeci eu, acum de vreo ani, am treizeci f`cut de un ani, \mprumut am f`cut iestern. un \mprumut Aveam un iestern. serviciu
nu-i om serios! |n timp ce tu spuneai
nu-i om serios! |n timp ce tu spuneai
stabil, Aveam la un fel serviciu [i so]ia, stabil, [i ne la permiteam fel [i so]ia, s` [i pl`tim ne permiteam ratele cu s` cei
c` datoriili ie greu de pl`tit [i s` nu
c` datoriili ie greu de pl`tit [i s` nu
pl`tim 22 de milioane ratele cu de cei giran]i. 22 de {i, milioane de[i am de stat giran]i. mereu {i, cu de[i frica am
esagereze, io-te la el: lui \i st`
esagereze, io-te la el: lui \i st`
stat mereu c` m` cu execut` frica c` banca, m` execut` p\n` la urm`, banca, m-a p\n` la
capu’ doar s`-ntind`
capu’ doar s`-ntind`
urm`, executat m-a executat silit unu’ silit Iliescu. unu’ Iliescu.
coarda!
coarda!
T

De[i a trecut 8 Martie, conduc`tori de ieri [i de azi s`rb`toresc ziua FeMeI cu g\ndul la datoria etern` a Romåniei

O

S

Anul XIX nr. 18 (906) 6-12 mai 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 18 ( 906 ) 6-12 mai 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

B`taia e rupt` din raiul bugetului

Milioane f`r` licita]ie pentru BGS, de la pedelistul Negoi]`

Milioane f`r` licita]ie pentru BGS, de la pedelistul Negoi]` lovitur` n`ucitoare i se preg`te[te BGS-ului, firma

lovitur` n`ucitoare i se preg`te[te BGS-ului, firma de zmardoi care a snopit ni[te b`ie]i la mall: anularea

licen]ei de func]ionare. Piciorul \n piept ar putea veni pentru c` BGS a refuzat s` pun` la dispozi]ia Poli]iei [ase minute foarte relevante din \nregistrarea video a b`t`ii de la Plaza Romånia. Ca s` nu se \nt\mple asta, un spri- jin nepre]uit ar putea s` vin` de la PD-L, partid aflat la gu- vernare. Din care face parte [i Liviu Negoi]`, primarul de la 3, un finan]ator generos prin contracte f`r` licita]ie, din bani publici, al BGS. Pagina 3

f`r` licita]ie, din bani publici, al BGS. Pagina 3 File din actoria neamului Duda [i casa
f`r` licita]ie, din bani publici, al BGS. Pagina 3 File din actoria neamului Duda [i casa

File din actoria neamului

Duda [i casa regal` a fotbalului african

actoria neamului Duda [i casa regal` a fotbalului african enza]ional! C\nd nimeni nu se a[tepta, am

enza]ional! C\nd nimeni nu se a[tepta, am reu[it s` nu ob]inem nici o declara]ie de la fo[tii colegi [i pro- fesori de la Actorie ai prin]ului Radu de Romånia. {i mai senza]ional, \ns`, am g`sit ni[te surse tocmai \n Africa, dispuse s` ne spun` \n exclusivitate mondial` ce f`cea actorul Radu, c\nd era t\n`r, cu regele fotbalu- lui african Roger Mila! {i chiar \n ce limb` f`cea! O fil` de istorie autentic`, deci, a Casei Regale, numai \n

Pagina 16

B`sescu [i Geoan` au luat mulsul electoratului \n

B~T~LIA DE LA OVINE

Hai, c` chiar Hai, c` chiar e[ti m`gar! Acuma, dac` e[ti m`gar! Acuma, dac` m`
Hai, c` chiar
Hai, c` chiar
e[ti m`gar! Acuma, dac`
e[ti m`gar! Acuma, dac`
m` vezi cu ochelari de cal,
m` vezi cu ochelari de cal,
imediat generalizezi abuziv cum
imediat generalizezi abuziv cum
c-a[ fi intelectual de-al lui
c-a[ fi intelectual de-al lui
B`sescu!
B`sescu!
B`, calule,
B`, calule,
iarba nu-i ca vara, s` [tii!
iarba nu-i ca vara, s` [tii!
Dac` mai st`m mult cu `[tia
Dac` mai st`m mult cu `[tia
\n spate, o s` ajungem la
\n spate, o s` ajungem la
iap` de lemn!
iap` de lemn!
Ce
Ce
blestem pe
blestem pe
turmele noastre, b`,
turmele noastre, b`,
Grivei, s` avem iar
Grivei, s` avem iar
de ales \ntre doi
de ales \ntre doi
ciobani!
ciobani!
Hai,
Hai,
c-am tr`it s-o v`d
c-am tr`it s-o v`d
[i pe asta, Bisisico!
[i pe asta, Bisisico!
Lupul de mare paznic
Lupul de mare paznic
la oi!
la oi!
T

Pe-un picior de plai / Colea, l\ng` Splai / Chiar de 1 Mai / Se pr`jesc agale / Fleici electorale / C\rn`ciori de miei / {i mul]i mititei.

A

L

Anul XIX nr. 19 (907) 13-19 mai 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 19 ( 907 ) 13-19 mai 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Prima \ncercare de slobozire a romilor \n PSD:

Barosanii din stabor d` cu pietre-n dirijor

B`, m\nca-ne-am \ntre noi! Ne-am str\ns aici’[a s`-l bulim p` Medelin! ~sta s-a \ncrezut vioara
B`,
m\nca-ne-am \ntre noi!
Ne-am str\ns aici’[a s`-l bulim
p` Medelin! ~sta s-a \ncrezut
vioara \nt\i \n pesedeu, \n
locu’ lu’ mine!
S`
moare famelia mea
politic` dac` n-a ajuns
]iganu’ acesta care este
rom s` ne dirijeaz` la
noi \n partid!
Las`-l
s` sufere[te,
domnu’ Hrebenciuc, c`
tare-i mai pl`cea la
televizor! Numai eu [tiu
c\t m-a chinuit s` str\ng
bani la Dansez pentru
tine pe jar!
Nu
m` goni]i din
[atr`, fra]ii mei! M`
jur p` pi]`ria lu’ Serghei
Mizil c` nu mai fac! M` jur
[i p` Stradivariusu’ `la fals
care l-am dat \napoi la
statul romån, c`, de-acum
\ncolo, v` c\nt numa’
\n strun`!
T

Indigna]i c` romul M`d`lin a devenit, din lingurar, polonicar la adresa lor, supu[ii regelui Geoab` l-au trimis s` plimbe ursul

O chestiune de mare interes MEDIU

Grupul

Realitatea-

Ca]avencu

instaureaz`

O chestiune de mare interes MEDIU Grupul Realitatea- Ca]avencu instaureaz`

Un arhiepiscop scrie [pagini de istorie

|PS TEODOSIE:

„Mare p`cat, da. Dar se iart`“

de istorie |PS TEODOSIE: „Mare p`cat, da. Dar se iart`“ rhiepiscopul Tomisului, |PS Teodosie, este primul

rhiepiscopul Tomisului, |PS Teodosie, este primul

\nalt ierarh ortodox cercetat penal, \n istoria BOR, din 1990 \ncoace. Un cotidian central [i-a trimis repor- terul s` [i-l fac` preot. |PS Teodosie a luat [pag` [i se preg`tea s` mai ia pentru a-l b`ga pe acesta la facul- tate [i a-l urca \n ve[minte sfinte. Avem [i noi o scurt` spovedanie cu |PS Teodosie \n

Pagina 4

Avem [i noi o scurt` spovedanie cu |PS Teodosie \n Pagina 4 B`net dup` modelul B`neasa

B`net dup` modelul B`neasa

Guvernul i-a f`cut cadou Oborul lui Popoviciu

a fel ca la B`neasa, Puiu Popoviciu a pus m\na pe

un teren proprietate publi- c` a statului [i a dat s` tr\n- teasc` un mall pe el. De da- ta asta, s-a nimerit s` fie Pia]a Obor. Spre deosebire de B`neasa, aici cineva s-a opus prelu`rii: Prefectura Bucure[ti, care a contestat, printr-un proces \n instan- ]`, afacerea. Dar numai p\- n` c\nd prefect al Capitalei a devenit un pedelist. Care prefect pedelist renun]` la

proces [i-l las` pe Puiu st`- p\n pe Obor, acum [i-n vecii vecilor.

un pedelist. Care prefect pedelist renun]` la proces [i-l las` pe Puiu st`- p\n pe Obor,

Pagina 3

N

|

Anul XIX nr. 20 (908) 20-26 mai 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 20 ( 908 ) 20-26 mai 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Pentru sponsorizare electoral` de doar 10.000 de euro,

Oprescu d` voie la blocuri la Ci[migiu

n campania electoral`, actualul primar Opres-

cu a primit o sponsorizare de 10.000 de euro de la un investitor imobiliar. Dup` ce a ajuns primar, Oprescu a avut de decontat: i-a f`cut imobiliarului derog`ri de la regulamentele de urbanism (37 de metri \n`l]ime \n loc de 16, 230 de locuri de parcare \n loc de 422, gr`birea procesului de autorizare etc.) pentru dou` cl`- diri de birouri l\ng` Ci[migiu. Cum era [i nor- mal: dup` ce a primit plicul \n buzunar, chirur- gul trebuia s` ciop\r]easc` profesionist ora[ul.

Pagina 13

gul trebuia s` ciop\r]easc` profesionist ora[ul. Pagina 13 Un interviu-m`rturie, ob]inut prin mijloace legale C~T~LIN
gul trebuia s` ciop\r]easc` profesionist ora[ul. Pagina 13 Un interviu-m`rturie, ob]inut prin mijloace legale C~T~LIN

Un interviu-m`rturie, ob]inut prin mijloace legale

C~T~LIN

ZM~R~NDESCU:

„Pro[ti, t`nt`l`i, zi-ne cum vrei“

oi ne-am convins mai demult: nu,

t`nt`l`i, zi-ne cum vrei“ oi ne-am convins mai demult: nu, Zm`r`ndescu nu e prost. Dar, ce

Zm`r`ndescu nu e prost. Dar, ce s`-i faci, nu l-a ajutat anturajul. Tocmai despre asta e vorba \n primul inter- viu pe care-l acord` fos- tul bodyguard al lui Gigi Becali dup` eli- berare. Despre oame- nii neobi[nui]i din ju- rul s`u [i despre ho]ii extrem de banali de l\ng` un Mercedes. Despre poli]i[tii care au s`rit gardul s`-l a- resteze [i despre cole- gii de deten]ie, pe care era s`-i zv\nte \n b`ta- ie pentru c` f`ceau g`l`gie. |n fine, despre via]`, toa- lete turce[ti, gardieni, „domnul Becali“ sau \nsu[i Dumnezeu. 29 de zile \n arest. Un singur interviu. Citi]i-l acum, \n Pagina 16

\n arest. Un singur interviu. Citi]i-l acum, \n Pagina 16 Dat afar` din sondaje, pre[edintele-juc`tor se

Dat afar` din sondaje, pre[edintele-juc`tor se \ntoarce la popor, amenin]\ndu-l cu o

RETRAGERE PE SFOAR~

Dac` Dac` Cu ocazia nehot`r\rii Cu ocazia nehot`r\rii Traiane, Traiane, pleci, vreau s` vin cu
Dac`
Dac`
Cu ocazia nehot`r\rii
Cu ocazia nehot`r\rii
Traiane,
Traiane,
pleci, vreau s` vin cu
pleci, vreau s` vin cu
mele ferme de a candida sau de
mele ferme de a candida sau de
stai! Nu pleca! Nu,
stai! Nu pleca! Nu,
tine / Dac` pleci, ia-m` [i pe
tine / Dac` pleci, ia-m` [i pe
a nu candida, am s` recit patriei c\teva
a nu candida, am s` recit patriei c\teva
nu-i vorba de mine! Dar
nu-i vorba de mine! Dar
mine / Dac` pleci, n-am s` pot
mine / Dac` pleci, n-am s` pot
versuri din platforma-program:
versuri din platforma-program:
g\nde[te-te la `sta micu’!
g\nde[te-te la `sta micu’!
tr`i / Din borduri cinstite,
tr`i / Din borduri cinstite,
Trec banii, trec flotele-n goan`
Trec banii, trec flotele-n goan`
Avem un premier
Avem un premier
f`r` m\n`rii!
f`r` m\n`rii!
{i [ansele ]`rii tot trec
{i [ansele ]`rii tot trec
\mpreun`, ce
\mpreun`, ce
R`m\i s`n`toas`, cu Geoan`,
R`m\i s`n`toas`, cu Geoan`,
dracu’!?
dracu’!?
Cui ne la[i,
Cui ne la[i,
|mi iau geamandura [i plec.
|mi iau geamandura [i plec.
Traiane? Cine mai
Traiane? Cine mai
m`tur` cu noi pe jos? Ce
m`tur` cu noi pe jos? Ce
locomotiv` ne mai trage pe
locomotiv` ne mai trage pe
noi cu capul de to]i pere]ii?
noi cu capul de to]i pere]ii?
Cine mai pl\nge c\nd m`
Cine mai pl\nge c\nd m`
retrag eu?
retrag eu?
Spune-mi,
Spune-mi,
dac` te-a[ prinde
dac` te-a[ prinde
\ntr-o zi [i ]i-a[ s`ruta talpa
\ntr-o zi [i ]i-a[ s`ruta talpa
piciorului, nu-i a[a c` ai
piciorului, nu-i a[a c` ai
[chiop`ta pu]in, dup` aceea, de
[chiop`ta pu]in, dup` aceea, de
team` s` nu-mi strive[ti
team` s` nu-mi strive[ti
s`rutul?
s`rutul?
T

Film de serie C, cu Traian B`sescu \n rolul principal: To]i oamenii pre[edintelui lucreaz` din greu la Adio, dar r`m\n cu tine

Anul XIX nr. 3 (891) 21-27 ianuarie 2009 24 pagini – 2,50 lei

nr. 3 ( 891 ) 21-27 ianuarie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

s`pt`m\nal de moravuri grele ● www.catavencu.ro Odat` cu instalarea unui nou pre[edinte la White House,

Odat` cu instalarea unui nou pre[edinte la White House, Guvernul B`sescu \mprumut` din optimismul lui Obama:

YES, WE CAN’T!

Felicit`ri Felicit`ri pentru instalare, Obama! Dar pentru instalare, Obama! Dar s` [tii c`, pe l\ng`
Felicit`ri
Felicit`ri
pentru instalare, Obama! Dar
pentru instalare, Obama! Dar
s` [tii c`, pe l\ng` mine, r`m\i un
s` [tii c`, pe l\ng` mine, r`m\i un
pre[edinte de carton! Mare [mecherie,
pre[edinte de carton! Mare [mecherie,
c` e[ti [i [eful Guvernului! Eu, dac` am
c` e[ti [i [eful Guvernului! Eu, dac` am
chef - [i chef am \n fiecare sear` - s\nt
chef - [i chef am \n fiecare sear` - s\nt
[ef [i la Parlament! {i de-aia vreau s`-l
[ef [i la Parlament! {i de-aia vreau s`-l
fac unicameral, c` nu-mi place s` m`
fac unicameral, c` nu-mi place s` m`
plimb cu paharul dintr-o
plimb cu paharul dintr-o
Camer` \n alta.
Camer` \n alta.
T
Barack Obama, un pre[edinte care a c\[tigat alegerile \n SUA cu formula „Yes, we can!“,
[i Traian B`sescu, un marinar care a c\[tigat bini[or [i-n dictatura comunist` cu formula „Yes, we Kent, we blugi [i we video!“

D

C

Supliment! Top 49 Cele mai sexy femei din politic`

Anul XIX nr. 4 (892) 28 ianuarie – 3 februarie 2009 24+16 pagini – 2,50 lei

28 ianuarie – 3 februarie 2009 24+16 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri grele ●

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

|mpu[c`turi ca pe vremea lu’ |mpu[catu’

Prin]ul Bugatti v\neaz` ilegal \n ograda lui B`sescu de la Scrovi[tea

v\neaz` ilegal \n ograda lui B`sescu de la Scrovi[tea \nd [mecherii de fi]e [i figuri nu

\nd [mecherii de fi]e [i figuri nu au banii lui }iriac, ca s`-[i amenajeze propriul teren de masacrare a unor animale f`r`

ap`rare, apeleaz` la ce le pune statul la dispozi]ie, moca. De exem- plu, la domeniul de v\n`toare de protocol de la Scrovi[tea. Unde nici m`car nu mai conteaz` c`, dup` lege, ar putea intra [i \mpu[ca doar cu invita]ie de la B`sescu [i Boc. Beizadeaua cu Bugatti a lui C`- [uneanu, bodyguard-ul lui Mitrea, prietenii lui Micky {pag` [i aso- cia]ii lui Necolaiciuc au ciuruit mistre]i, c`prioare [i mufloni f`r` invita]ie.

Pagina 3

mistre]i, c`prioare [i mufloni f`r` invita]ie. Pagina 3 e[i domin` deta[at simpatia preziden]ial` [i con- cursurile
mistre]i, c`prioare [i mufloni f`r` invita]ie. Pagina 3 e[i domin` deta[at simpatia preziden]ial` [i con- cursurile

e[i domin` deta[at simpatia preziden]ial` [i con- cursurile de \mpletit de la televizor, Elena Udrea

nu e singura bomb` sexy care conteaz` \n politic`. Dac` te ui]i atent \n jur (\n Parlament, \n cancela- rii ministeriale sau chiar \n proximitatea unor bi- rouri de baroni locali), vei descoperi c` politica ro- mâneasc` e mai sexy dec\t prevede legea. Noi n-am f`cut dec\t s` inventariem, \ntr-un supliment cu totul special, ce are mai frumos democra]ia noastr` origi- nal`, plin` de senzualitate [i neprev`zut. Cite[te [i uit`-te la poze. |n vremuri de criz`, altceva oricum nu-]i permi]i.

Alo, intercepteaz-o pe Bunica!

Bine c` sîntem în Bine c` sîntem în parc, Mirciulic`, [i nu ne aude ni-
Bine c` sîntem în
Bine c` sîntem în
parc, Mirciulic`, [i nu ne aude ni-
parc, Mirciulic`, [i nu ne aude
meni! Uite, chiar pe banca asta m-am întîl-
nimeni! Uite, chiar pe banca asta m-am
nit cu Brucan, M`gureanu [i generalul Militaru ca
întîlnit cu Brucan, M`gureanu [i generalul
s`-l bîrfim pe tovar`[ul Nicolae Ceau[escu [i s`
Militaru ca s`-l bîrfim pe tovar`[ul Nicolae
Ceau[escu [i s` sfid`m microfoanele Securit`]ii! Dar
sfid`m microfoanele Securit`]ii! Dar a meritat! }ii
minte ce temut eram la început, în PSD? Ehee, cum
a meritat! }ii minte ce temut eram la început, în
PSD? Ehee, cum mai trece timpul! Azi nu m` mai
mai trece timpul! Azi nu m` mai ascult` nimeni în
ascult` nimeni în partidul meu. Am ajuns,
partidul meu. Am ajuns, culmea, s` fiu as-
culmea, s` fiu ascultat doar de
cultat doar de du[mani!
du[mani!
Alo, Elwis,
Alo, Elwis,
aici Sinbad! D`
aici Sinbad! D`
vr`biile alea mai încet, c`
vr`biile alea mai încet, c`
poveste[e nea Nelu o faz`
poveste[e nea Nelu o faz`
hard cu doamna Nina la cine-
hard cu doamna Nina la
ma, în 1952, la Moscova! Tu ce
cinema, în 1952, la Moscova!
ai în]eles? E „Balada soldat-
Tu ce ai în]eles? E Balada
soldatului sau Baba i-o
ului“ sau „Baba i-o d`
d` soldatului?
soldatului“?
Bunicu]o, de
Bunicu]o, de
ce ai gura a[a de
ce ai gura a[a de
mare? Ca s` te înreg-
mare? Ca s` te
înregistreze mai
istreze mai bine?
bine?
T

Pre[edin]ii Geoan`, Iliescu [i B`sescu sau Trei într-o band`. Banda de unde medii Radio România Obscenit`]i

Fi]ele [i suferin]ele tinerei Elena B`sescu s`pt`m\nal de moravuri grele ● www.catavencu.ro PNL ne-a t`iat
Fi]ele [i suferin]ele
tinerei Elena
B`sescu
s`pt`m\nal
de
moravuri
grele
www.catavencu.ro
PNL ne-a t`iat resursele de la surs`
Cum a \nc`lcat T`riceanu
legea pentru Sterling Resources
tim c` z`c`mintele de ]i]ei din proximitatea Insulei
{erpilor v` preocup` mai mult. Intuim, de aseme-
imp de 15 ani, dou` legi votate \n Parlament [i cinci
premieri ai Romåniei au p`strat pentru stat partea
cea mai consistent` a resurselor de petrol [i gaze din
Marea Neagr`, adic` 55% din ce s-ar fi putut extrage. A
fost nevoie de un final de mandat al unui guvern mi-
noritar [i o semn`tur` a lui T`riceanu pentru ca benefici-
ile Romåniei s` scad` de cel pu]in patru ori, p\n` la 13%
din resurse. {i, ca un am`nunt, a mai fost nevoie [i de
\nc`lcarea celor dou` legi men]ionate.
T
nea, c` mult a[teptatul raport al Comisiei Europene
privind Justi]ia din România e incomparabil mai inte-
resant, pentru voi, dec\t ar putea fi, \n 20 de ani de
acum \ncolo, pentru Elena B`sescu. |ns`, oameni buni,
a \nchide ochii la suferin]ele din dragoste ale unei
tinere de un asemenea calibru preziden]ial e o crim`
\mpotriva dramatismului, telenovelei, realit`]ii \n ge-
neral. Cum trece domni[oara B`sescu de la Joe la Sida
(da, e un nume) \n ciuda lui Hrebe, afla]i ([i poate v`
preface]i interesa]i) din
{
Pagina 3
Pagina 14

Anul XIX nr. 6 (894) 11-17 februarie 2009 24 pagini – 2,50 lei

Politica iubirii, combina]iile firii

Dup` victoria de la Haga, avem mari rezerve pe un platou continental à la russe:

NU E GAZ CUM E GUVIDU’ NICI NICI PETROL PETROL CUM CUM E E STAVRIDU’! STAVRIDU’!

B`ie]i, acum, B`ie]i, acum, Cei Cei 9.700 9.700 c` nu mai sînt cu voi în
B`ie]i, acum,
B`ie]i, acum,
Cei Cei 9.700 9.700
c` nu mai sînt cu voi în
c` nu mai sînt cu voi în
de de kilometri kilometri p`tra]i p`tra]i de de
barc`, pot s` v` spun: în
barc`, pot s` v` spun: în
mare mare cî[tiga]i cî[tiga]i la la Haga Haga trebuie trebuie
]ara asta nu mai e nimic de
]ara asta nu mai e nimic de
urgent urgent delimita]i! delimita]i! Nu Nu putem putem l`sa l`sa
forat! P`i, pe vremea cînd eram
forat! P`i, pe vremea cînd eram
bog`]iile bog`]iile subsolului subsolului s` s` treac` treac` de de la la
eu prim-ministru, puteai s` la[i
eu prim-ministru, puteai s` la[i
canadienii canadienii no[tri no[tri la la ucrainenii ucrainenii lor! lor! De De
punga de petrol în mijlocul
punga de petrol în mijlocul
aceea, aceea, v` v` propun propun un un proiect proiect de de împrejmuire împrejmuire
M`rii Negre [i nu ]i-o lua
M`rii Negre [i nu ]i-o lua
cu cu borduri borduri [i, [i, dac` dac` vecinii vecinii no[tri no[tri
nimeni, c` nu o mai
nimeni, c` nu o mai
îndr`znesc îndr`znesc s` s` parcheze parcheze neregulamentar, neregulamentar,
g`sea!
g`sea!
vorbim vorbim cu cu so]ul so]ul doamnei doamnei Udrea, Udrea, de de la la
Dalli, Dalli, s` s` le le ridice ridice submarinele submarinele [i [i
s` s` le le blocheze blocheze ro]ile ro]ile la la
petroliere! petroliere!
Nu-i Nu-i adev`rat adev`rat
c` c` firma firma Sterling Sterling a a luat luat toate toate
resursele! resursele! În În acest acest stavrid stavrid românesc românesc
extras extras din din zona zona economic` economic` exclusiv` exclusiv` se se
Eu Eu nu nu în]eleg în]eleg aceast` aceast`
g`sesc g`sesc importante importante z`c`minte z`c`minte de de petrol petrol – – vreo vreo
pasiune pasiune pentru pentru resursele resursele M`rii M`rii
5-6 5-6 grame, grame, de de la la Petromidia, Petromidia, uraniu uraniu [i [i plutoniu plutoniu
Negre! Negre! Ultima Ultima dat` dat` cînd cînd am am pescuit pescuit aici, aici, am am
de de la la Cernobîl, Cernobîl, fosfor, fosfor, normal, normal, c` c` e e totu[i totu[i pe[te, pe[te,
ag`]at ag`]at o o namil` namil` de de hamsie hamsie – – nu nu exagerez, exagerez, avea avea
[i [i fier. fier. Este Este vorba vorba de de [ase [ase bile bile de de rulment, rulment,
aproape aproape zece zece centimetri centimetri – – care care m-a m-a tîrît tîrît în în
c`ci, c`ci, am am uitat uitat s` s` v` v` spun, spun, l-am l-am cump`rat cump`rat
largul largul apelor apelor teritoriale. teritoriale. V` V` jur, jur, ca ca s` s` m` m`
de de la la un un pescar pescar iste] iste] de-al de-al nostru nostru
întorc întorc la la mal, mal, a a trebuit trebuit s` s` încalec încalec un un
care care m-a m-a în[elat f`cut la la cîntar! cîntar!
ditamai ditamai c`lu]ul c`lu]ul de de mare! mare!
T

Întrucît T`riceanu a extras România din biznisul cu petrolul Insulei {erpilor, actualilor guvernan]i le-a mai r`mas s` exploateze doar resursele din Insula Pe[telui

D

A

Anul XIX nr. 8 (896) 25 febr. – 3 mar. 2009 24 pagini – 2,50 lei

8 ( 896 ) 25 febr. – 3 mar. 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Premier mic la stat, mare la bugetat

30 de milioane de euro \n plus pentru oamenii lui Boc

30 de milioane de euro \n plus pentru oamenii lui Boc bia trecuse Cr`ciunul, c` premierul

bia trecuse Cr`ciunul, c` premierul Boc a tunat, din \nal- tul Palatului Victoria: NU se mai fac angaj`ri la stat, NU

mai cresc salariile func]ionarilor, NU se mai cheltuiesc bani de la buget pentru prostii la birou. Dou` luni mai t\rziu, lucrurile chiar a[a st`teau \n institu]iile de stat. Mai pu]in \n Palatul Vic- toria, unde au fost angaja]i, fa]` de schema existent`, peste 150 de oameni, sporurile [i indemniza]iile de conducere au cres- cut, iar cheltuielile de birou s-au majorat. Total: peste 30 de mi- lioane de euro \n plus pentru oamenii lui Boc, fa]` de 2008. {i atunci nu era criz`.

Pagina 3

lui Boc, fa]` de 2008. {i atunci nu era criz`. Pagina 3 Vedetele \n recesiune. {i

Vedetele \n recesiune. {i \n fundul gol

Fie criza c\t de rea, eu \mi v\nd afacerea!

{i \n fundul gol Fie criza c\t de rea, eu \mi v\nd afacerea! up` c\teva luni

up` c\teva luni de antrenament, \ncepem s` ne obi[nuim cu criza. E ca la sal`: dup` c\teva mii de

genuflexiuni sub supravegherea specialistului, te-ai \ntremat \ndeajuns [i nu te mai deranjeaz` c-ai sc`pat pe picior o halter` de dou`j’ de kile. Partea proast` e c`, astfel, \ncepi s` ai o viziune prea degajat` asupra dezas- trului. Iar cea mai degajat` viziune o au, \n general, vedetele. Tocmai de aceea, e interesant ([i, adeseori, in- structiv) s` vedem cum a trecut criza prin showbiz. Pentru recesiune, e o provocare serioas`. Cine a v`zut vedet` care s` moar` de foame? Am`nunte, afaceri, falimente \n…

Pagina 16

Un joc violent agit` spiritele \n Cetatea Etern`:

CORDACII {I ROMANII

Nu s\nt chiar to]i r`i. Po]i s` dai [i peste romåni de treab` aici \n
Nu
s\nt chiar to]i
r`i. Po]i s` dai [i peste
romåni de treab` aici \n
Roma
M` rog, asta dac`
ai [ansa s` fie carosabilul
umed [i s` nu te ]in`
fr\nele.
Cum
\l cheam` pe romån?
Mutu? Cu `sta nu avem
nimic. |nseamn` c`
respect` omertà, adic`
legea t`cerii.
Mi
se pare nedrept!
Deja s\nt suspect pentru
c` joc la o echip` numit`
Viola. Dar asta nu \nseamn` c`
la fiecare viol sau omor comis
de romåni mai trebuie s`
\nscriu \nc` trei
goluri.
Mi se pare
o prostie s` admitem
existen]a unor rase
superioare. |n schimb, s\nt
convins` c` exist` rase
inferioare.
Buongiorno!
S\nt Traian [i vin din
Dacia. M` gr`besc, c` am
l`sat-o nesupravegheat` \n
parcare [i mi-e s` nu-mi
fure casetofonul ni[te
japonezi, c` am v`zut c` e
plin` Italia de ei. Ave]i
impresia c` a venit
vreunu’ la munc`?
Dom’le,
pe undeva mai
e [i vina edililor
italieni. |n calitate de
fost primar pot afirma
c` s\nt cam del`s`tori. Pe
l\ng` at\tea d`r\m`turi de
care e plin` Peninsula, mai e
\n paragin` de dou` mii de
ani [i stadionul `sta, Colos-
seum-ul. Unu’ n-a fost \n
stare s`-l renoveze sau
m`car s` tr\nteasc` un
mall deasupra. M` [i
mir cum de nu s-au
aciuit p\n` acum
]iganii \n el
T

Dup` ce Alessandra Mussolini ne-a dedicat [lag`rul „Lasciate mi castrare“, \n Italia c\[tig` teren extrema nedreapt`

|

C

Supliment! Top 50 Cei mai sexy intelectuali

Anul XIX nr. 9 (897) 4-10 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 9 ( 897 ) 4-10 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Noi cu plasa de rafie, ei cu contul la mafie

Cinci mini[tri din Guvernul Boc, asocia]i cu interlopi

mafie Cinci mini[tri din Guvernul Boc, asocia]i cu interlopi n finala concursului „Tip-top, interlop“, organizat de

n finala concursului „Tip-top, interlop“, organizat de Boc, copilul politic mi-

nune al Guvernului Romåniei, s-au cali- ficat cinci de]in`tori de portofolii: Elena Udrea, Nicolae Nemirschi, Vasile Blaga, Constantin Ni]` [i, cel tocat de pres` re- cent, Radu Berceanu. Direct sau prin in- termediari, to]i cei cinci au \ntre]inut fructuoase amici]ii cu interlopi cu cazier.

Pagina 3

fructuoase amici]ii cu interlopi cu cazier. Pagina 3 Cadou de m`r]i[or pentru cititoarele ahtiate dup` IQ
fructuoase amici]ii cu interlopi cu cazier. Pagina 3 Cadou de m`r]i[or pentru cititoarele ahtiate dup` IQ

Cadou de m`r]i[or pentru cititoarele ahtiate dup` IQ

u o floare nu se face prim`var`! Cu 50 de trupuri [i creiere sexy, da! Cu ocazia intr`rii oficiale \n

luna martie, luna aten]iilor fa]` de so]ii, amante, mame, prietene [i colege, noi, colectivul Academiei Ca]avencu, le oferim cititoarelor noastre – mai inte- ligente dec\t ale lor, deci insensibile la cip`ndeili – un superb buche]el de intelectuali, numa’ fibr`, [arm [i sinapse. Pentru a afla cele 50 de nume [i pozi]ia fiec`ruia \n top [i a aprofunda rezultatul shooting-u- lui realizat de caricaturistul nostru, Bogdan Petry, smulge]i cu gesturi s`lbatice suplimentul de la mijlo- cul revistei. Rrrr…

Ideologul Vanghelie preg`te[te noi mu[c`ri de trupe:

PSD \[i ascute pre[edin]ii

Prost`nacule, Prost`nacule, ca s` mu[ti ca lumea din ca s` mu[ti ca lumea din c`p`]\na
Prost`nacule,
Prost`nacule,
ca s` mu[ti ca lumea din
ca s` mu[ti ca lumea din
c`p`]\na lui B`sescu, trebuie s`-]i pui
c`p`]\na lui B`sescu, trebuie s`-]i pui
plac`. Aceea[i plac` pe care o pun eu
plac`. Aceea[i plac` pe care o pun eu
romånilor de dou`zeci de ani! Dac` m` uit
romånilor de dou`zeci de ani! Dac` m` uit
bine, v`d c` suferi [i de un u[or
bine, v`d c` suferi [i de un u[or
devia]ionism! Ai nevoie urgent` de
devia]ionism! Ai nevoie urgent` de
un aparatcik dentar!
un aparatcik dentar!
Ascult`
Ascult`
aici, Adriane! Dac` vrei s`
aici, Adriane! Dac` vrei s`
\nvingi, tre' s` fii incisiv [i cu
\nvingi, tre' s` fii incisiv [i cu
molarul ridicat! Ia deschide gura!
molarul ridicat! Ia deschide gura!
Haoleo, ce de aur! |nchide-o,
Haoleo, ce de aur! |nchide-o,
dracu', la loc, c` ne prinde
dracu', la loc, c` ne prinde
DNA-ul!
DNA-ul!
T

Dup` ce au practicat stomacologia pe burta goal` a poporului romån, ni[te guri[ti de partid lanseaz` Protezele din Martie ca s`-i \ngr`deasc` marinarului abcesul la Putere [i s`-i obtureze canalul spre Cotroceni

N

S

Supliment! Top 30 {mecheri de Doroban]i

Anul XIX nr. 12 (900) 25-31 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 12 ( 900 ) 25-31 martie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal moravuri

s`pt`m\nal

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Uau, Uau, de Crine, ce cuplu tare s\ntem! Crine, ce cuplu tare s\ntem! Noi doi
Uau,
Uau,
de
Crine, ce cuplu tare s\ntem!
Crine, ce cuplu tare s\ntem!
Noi doi \n aceea[i barc`! |mi vine s` [i
Noi doi \n aceea[i barc`! |mi vine s` [i
c\nt! Ce dac` c`pitan e un marinar? {i ce c\nt! Ce dac` c`pitan e un
c\nt! Ce dac` c`pitan e un marinar? {i ce
c\nt! Ce dac` c`pitan e un marinar? {i ce
C\t`
C\t`
dac` corabia st` s` se scufunde? Ne-am
dac` corabia st` s` se scufunde? Ne-am
dreptate ai, {ic`! I'm
dreptate ai {ic`! I'm
v`zut visul cu ochii: am ajuns la
v`zut visul cu ochii: am ajuns la
the Crin of the world!
the Crin of the world! C\t de
C\t de
putere \n opozi]ie!
putere \n opozi]ie!
limpede limpede se vede se de vede aici de viitorul! aici
Da’ ia stai a[a! Ce dracu’ vine spre
viitorul!
Da,
ia stai a[a! Ce dracu
vine noi? spre E un noi? aisberg E un sau aisberg iar [i-a sau
iar comandat [i-a comandat B`sescu B`sescu ni[te
ni[te ghea]`? ghea]`?
T

Ajun[i la prova Opozi]iei romåne[ti, direct de pe petrolierul lui Patriciu, amiralul Antonescu [i secundul Orban vor s` fac` din Biruin]a lui B`sescu un Titanic

Orban vor s` fac` din Biruin]a lui B`sescu un Titanic Bani, femei, fi]e plus Lamborghini Ghid

Bani, femei, fi]e plus Lamborghini

Ghid enervant, de \ntrebuin]are urban`

u [tim dac` a]i observat: s\nt ni[te tipi care trag liniu]e negre pe Calea Doroban]i, cu cauciucurile

fierbin]i ale bolizilor tuna]i excesiv, accidenteaz` grav cet`]enii pa[nici [i nu p`]esc nimic. Sau care, dim- potriv`, trag liniu]e albe, mai ilegale dec\t cursele noc- turne, [i nu p`]esc nimic. Ni[te tipi [mecheri, care \nv\rt sute de mii de euro din milioanele p`rin]ilor care, la r\ndul lor, nu au p`]it niciodat` nimic. |i [ti]i sau nu, v-au scos din min]i sau v` las` reci: ei exist`, fac valuri [i, cel mai important, [i-au cam luat-o-n cap. Noi, unii, am f`cut un supliment despre ei. Un ghid enervant, de \ntrebuin]are nocturn`. De restul trebuie s` se ocupe speciali[tii \ndrept`]i]i.

De restul trebuie s` se ocupe speciali[tii \ndrept`]i]i. Se deschide Cazierul guvern`rii Avem petele mini[trilor [i

Se deschide Cazierul guvern`rii

Avem petele mini[trilor [i secretarilor de stat din Guvernul Boc

petele mini[trilor [i secretarilor de stat din Guvernul Boc \nt mini[tri [i secretari de stat. Fac

\nt mini[tri [i secretari de stat. Fac legi pentru ei, dar nu ezit` s` le \ncalce pe cele pentru toat` lumea. Dar

au cazierele curate. Un singur cazier, \ns`, pe care nu-l pot controla, le scoate faptele la iveal`. Antecedentele de avere nejustificat`. Recidivele de conflict de interese pe bani mul]i. Se cheam` „Cazierul guvern`rii“ [i con]ine is- toriile nefardate de furt [i corup]ie ale politicienilor de la putere. Este un cazier adus la zi constant. E public [i nu trebuie s` face]i cerere ca s`-l ob]ine]i. E gratis, pe www.catavencu.ro. Pagina 3

adus la zi constant. E public [i nu trebuie s` face]i cerere ca s`-l ob]ine]i. E

P

L

Nou! Ghidul călătoriilor de vară D`m startul vacan]elor verificate \n 2009 Anul XIX nr. 13
Nou! Ghidul călătoriilor de vară
D`m startul vacan]elor verificate \n 2009
Anul XIX nr. 13 (901) 1-7 aprilie 2009
24 pagini

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

|n plin` criz` economic`, guvernan]ii din trei regimuri achit`

Taxa pe popoviciu

Domnilor, ca premier pe vremea Guvernului N`stase, c\nd [ti]i [i dumneavoastr` cum se fura, am
Domnilor,
ca premier pe vremea
Guvernului N`stase, c\nd [ti]i [i
dumneavoastr` cum se fura, am
r`mas cu ceva nem`rturisit: Popo
Popo
Popoviciu! Iat` c` am
reu[it s-o spun!
Puiule, stai lini[tit, c` n-au ce s`-]i fac`! De c\nd s-a dat ceasu' cu o
Puiule,
stai lini[tit, c` n-au ce
s`-]i fac`! De c\nd s-a dat
ceasu' cu o or` \nainte, Doi [i-un
sfert `sta, practic, nu mai
exist`. Acum, e Trei
[i-un sfert!
Pentru c`
reprezentan]a mea auto se
afl` pe terenul luat de la
Universitatea de Agronomie, am
hot`r\t s` p`strez specificul locului [i s`
lansez primul model de teren al firmei
Citroën. Acesta se descurc` excelent
pe suprafa]a \n]esat` cu obstacole
puse de DNA celor care au
cump`rat-o.
T
Dup` ce Petre Roman a pierdut pariul cu agricultura, Puiu Popoviciu l-a pierdut [i el pe cel cu Agronomia,
dar mai are o [ans`: s`-l c\[tige pe cel cu pu[c`ria
Adriane, Traiane, C`line, s` v` spun un secret! C\nd am fost ginerele lui Dinc`, am
Adriane,
Traiane, C`line, s` v` spun un secret!
C\nd am fost ginerele lui Dinc`, am ]inut s` iau
numele so]iei, adic` Teleag`. V-a]i dat seama, sper, c` ne
leag` o frumoas` prietenie. B`neasa Investments e o
afacere grea. Dac-o las s` cad`, crede]i-m`, o s`
c\nta]i mai sub]ire ca Bee Gees!
revist`+ghid revist`
revist`+ghid
revist`
o s` c\nta]i mai sub]ire ca Bee Gees! revist`+ghid revist` 14,90 lei (ghid + revist`) 2,50

14,90 lei (ghid + revist`) 2,50 lei (revist`)

\n` acum, c`l`toria \n vacan]` avea dou` neajun-

suri: primul, c` trebuia s` te lipse[ti de lectura ta preferat` (evident, este vorba de revista noastr`); al doilea, c` nu aveai un ghid de opinii [i destina]ii veri- ficate. Am \ncercat s` le rezolv`m pe am\ndou` dintr-un foc. Adic` dintr-un ghid al c`l`toriilor de var`, scris de noi, probat tot de noi. Ia-l de la tarab` \mpreun` cu re- vista ca s`-i afli mai bine scopul [i durata!

cu re- vista ca s`-i afli mai bine scopul [i durata! Ministrul Sårbu se afla \n

Ministrul Sårbu se afla \n bolidul uciga[

Cum se mu[amalizeaz` accidentul mortal f`cut de limuzina Agriculturii

accidentul mortal f`cut de limuzina Agriculturii imuzina de serviciu a ministrului Agriculturii, Ilie

imuzina de serviciu a ministrului Agriculturii, Ilie Sårbu, a omor\t un om. Autorul omorului din

culp`: [oferul bolidului, un sepepist care gonea cu aproape 100 km/h \n ora[. Autorul moral [i martorul

omorului: ministrul Sårbu, care se gr`bea s` ajung` la Guvern. De[i martori oculari ai accidentului au

identificat un pasager \n ma[ina ministrului, Sårbu nu apare \n ancheta Poli]iei. De[i avea actele de iden- titate \n propria ma[in`,

victima a fost trimis` ca neidentificat` la morg`.

Pagina 3

I

O

Anul XIX nr. 14 (902) 8-14 aprilie 2009 24 pagini – 2,50 lei

XIX nr. 14 ( 902 ) 8-14 aprilie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

For]ele Binelui din Parchetul de pe l\ng` Judec`toria Sectorului 1 au declan[at, \n sf\r[it, cu sprijinul clanului Geam`nu,

ARMACHEDONUL

St`p\ne, st`p\ne St`p\ne, st`p\ne Scrie presa: „M\ne, Scrie presa: „M\ne, La apus de soare, La
St`p\ne, st`p\ne
St`p\ne, st`p\ne
Scrie presa: „M\ne,
Scrie presa: „M\ne,
La apus de soare,
La apus de soare,
Te vor la r`coare
Te vor la r`coare
Baciul const`n]ean
Baciul const`n]ean
{i-un mili]ian“.
{i-un mili]ian“.
Asta e, eu mi-am f`cut datoria
Asta e, eu mi-am f`cut datoria
[i te-am prevenit. Acum m`
[i te-am prevenit. Acum m`
duc la st\n`, c` cineva trebuie
duc la st\n`, c` cineva trebuie
s`-]i produc` [i ca[caval
s`-]i produc` [i ca[caval
pentru turma aia de
pentru turma aia de
avoca]i care te-au
avoca]i care te-au
b`gat la p\rnaie!
b`gat la p\rnaie!
Fii atent,
Fii atent,
Gigi, ce-a dispus
Gigi, ce-a dispus
|n primul r\nd,
|n primul r\nd,
instan]a: r`m\nerea \n arest
instan]a: r`m\nerea \n arest
strict pe partea economic`, \i
strict pe partea economic`, \i
pentru o perioad` de 29 de zile,
pentru o perioad` de 29 de zile,
mul]umesc lu’ Voiculescu [i la to]i
mul]umesc lu’ Voiculescu [i la to]i
folosirea lui Lovin mai retras, ca
folosirea lui Lovin mai retras, ca
muncitorii de la Antena 1 [i 3 pentru
muncitorii de la Antena 1 [i 3 pentru
mijloca[ la \nchidere, B`nel mutat pe
mijloca[ la \nchidere, B`nel mutat pe
sus]inere. Lu’ Voiculescu s`-i mul]umesc [i
sus]inere. Lu’ Voiculescu s`-i mul]umesc [i
banda dreapt`, Kapetanos suspendat
banda dreapt`, Kapetanos suspendat
Oancea s` se uite. Pune]i a[a la Antena 1: „|i
Oancea s` se uite. Pune]i a[a la Antena 1: „|i
6 luni, Og`raru accidentat [i
6 luni, Og`raru accidentat [i
mul]umesc puncte-puncte lu’ Voiculescu
mul]umesc puncte-puncte lu’ Voiculescu
achitarea restan]elor c`tre
achitarea restan]elor c`tre
puncte-puncte [i la toat` familia lui [i
puncte-puncte [i la toat` familia lui [i
domnul profesor Dan
domnul profesor Dan
s` le dau la puncte-puncte ca pe o
s` le dau la puncte-puncte ca pe o
Pavel.
Pavel.
bomboan`!“. Hai, ceau!
bomboan`!“ Hai, ceau!
T
Pavel. bomboan`!“. Hai, ceau! bomboan`!“ Hai, ceau! T Scen` din Patimile M\nuitorului din Pipera: capturat de
Pavel. bomboan`!“. Hai, ceau! bomboan`!“ Hai, ceau! T Scen` din Patimile M\nuitorului din Pipera: capturat de

Scen` din Patimile M\nuitorului din Pipera: capturat de Poli]ie pe Muntele M`slinelor de Oaie, Gigi Becali a fost risipit \ntre t\lhari

P`zea! Sf\r[itul lumii abia \ncepe!

Dan Diaconescu:

„Vreau s` deschid un OTV \n Austria. S-ar putea s` m` \mbog`]esc!“

deschid un OTV \n Austria. S-ar putea s` m` \mbog`]esc!“ -am f`cut o vizit` lui Dan

-am f`cut o vizit` lui Dan Diaconescu, acas` la el, \n garsoniera de 2.200 de metri p`tra]i de la Roman`. La intrare, am fost perchezi]iona]i ca la mili]ie, \n vre- mea generalului Constantin Nu]`. |n biroul lui Dia- conescu, era c\t pe ce s` lu`m o mam` de b`taie sor` cu Zm`r`ndescu, pentru c` am \ndr`znit s` film`m veceul. Interviul propriu-zis? Cel pu]in la fel de memo-

rabil. Sincer: tipul nu e s`n`tos. E at\t de bolnav de OTV

[i at\t de pasionat de otevizarea ]`rii [i a planetei \nc\t,

sincer, n-avem nici o [ans`. Citi]i [i preg`ti]i-v` pen- tru ce e mai r`u. Elodia n-a murit, t`iat` \n buc`]i. Doar se preface.

Pagina 11

n-a murit, t`iat` \n buc`]i. Doar se preface. Pagina 11 B`neasa e ochiul dracului Ioana B`sescu,

B`neasa e ochiul dracului

Ioana B`sescu, reclamat` la DNA pentru nedeclararea veniturilor la Fisc

sesizare privind-o pe fiica cea mare a

pre[edintelui a fost de- pus` s`pt`m\na tre- cut` la DNA. Conform acestei sesiz`ri, Ioana B`sescu nu a avut ve- nituri suficiente pentru achizi]ia apartamentu- lui din B`neasa, din complexul reziden]ial al lui Puiu Popoviciu. Autorul sesiz`rii a po-

menit, \n sprijinul aces- tei afirma]ii, c` Ioana B`sescu are probleme

[i cu declararea venitu-

rilor la Fisc.

menit, \n sprijinul aces- tei afirma]ii, c` Ioana B`sescu are probleme [i cu declararea venitu- rilor

Pagina 3

A

T

Anul XIX nr. 15 (903) 15-21 aprilie 2009 24 pagini – 2,50 lei

nr. 15 ( 903 ) 15-21 aprilie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Raport despre starea dona]iunii

Boc, Geoan` [i T`riceanu, sponsoriza]i ilegal cu 17 milioane de lei

[i T`riceanu, sponsoriza]i ilegal cu 17 milioane de lei nul trecut, PD-L, PSD [i PNL, \mpreun`,

nul trecut, PD-L, PSD [i PNL, \mpreun`, au primit de la firme dona]ii de 20 de milioane de

lei. Acelea[i firme, \ns`, aveau datorii la stat de 17 milioane de lei. Pe care nu le-au pl`tit, evident, c` aveau de sponsorizat ni[te partide. Nasol! {i mai nasol, legea spune c`, dac` un partid accept` do- na]ii de la o firm` cu datorii la stat, banii trebuie confisca]i de Fisc, \n contul debitelor neachitate de firma cu pricina. A[tept`m cu interes, deci, ca Fiscul s` respecte legea, la cererea expres` a pre- mierului Boc.

Pagina 3

legea, la cererea expres` a pre- mierului Boc. Pagina 3 Pentru cine n-a prins comunismul Istoria

Pentru cine n-a prins comunismul

Istoria recent` a Romåniei se repet` la Chi[in`u

comunismul Istoria recent` a Romåniei se repet` la Chi[in`u inerii romåni care s\nt interesa]i s` se

inerii romåni care s\nt interesa]i s` se \ntoarc` pu]in \n timp n-au dec\t s` plece \ntr-o mic` vacan]`

la Chi[in`u. Vor sim]i pe pielea lor cum era \n anii ’50

[i, cu pu]in noroc, poate prind o reeditare a Canalului, varianta moldoveneasc`. Pentru cei care prefer` doar

o c`l`torie virtual` \n universul de teroare de la

Chi[in`u, avem alte trei ocazii, mai soft, de a cunoa[te Moldova sub Voronin. Le g`si]i \n

Paginile 8, 11 [i 16

Pentru mic [i pentru mare, \n]eleag` fiecare:

|n aceast`-mprejurare, ei se bat pe postul mare

Eu, ca doctor, cazuri Eu, ca doctor, cazuri Uit`-te Uit`-te Doamne, de ce m-ai Doamne,
Eu, ca doctor, cazuri
Eu, ca doctor, cazuri
Uit`-te
Uit`-te
Doamne, de ce m-ai
Doamne, de ce m-ai
de \nviere am mai v`zut. Dac`
de \nviere am mai v`zut. Dac`
la ei, Antonescule: \[i
la ei, Antonescule: \[i
uitat \n sondaje, c` eu nu m-am
uitat \n sondaje, c` eu nu m-am
chirurgul nu-l omoar` din prima [i
chirurgul nu-l omoar` din prima [i
duc crucea pe un trend
duc crucea pe un trend
\ndoit niciodat`? Nici cu ap` mineral`,
\ndoit niciodat`? Nici cu ap` mineral`,
pacientul sare cu plicul, miracolul e posibil!
pacientul sare cu plicul, miracolul e posibil!
descendent. Ar trebui s`-i \mpung
descendent. Ar trebui s`-i \mpung
nici cu sifon. Am mers numai pe sec.
nici cu sifon. Am mers numai pe sec.
M` rog, trebuie s` mai dea la anestezist, la
M` rog, trebuie s` mai dea la anestezist, la
cu suli]a sau s`-i biciuiesc, a[a cum
cu suli]a sau s`-i biciuiesc, a[a cum
|ndep`rteaz`, Doamne, de la mine paharul
|ndep`rteaz`, Doamne, de la mine paharul
sora-[ef` [i la doctorul de gard`. Dar, \n
sora-[ef` [i la doctorul de gard`. Dar, \n
mi-a zis regizorul. Dar, uite,
mi-a zis regizorul. Dar, uite,
acesta! {i Te mai rog, \ndep`rteaz` [i
acesta! {i Te mai rog, \ndep`rteaz` [i
cazul nostru, e groas`. Nu mai \nviem \n
cazul nostru, e groas`. Nu mai \nviem \n
m-au pus pe scen` f`r`
m-au pus pe scen` f`r`
farfuriile, gole[te scrumiera, debaraseaz`
farfuriile, gole[te scrumiera, debaraseaz`
sondaje nici cu Adi Minune,
sondaje nici cu Adi Minune,
sufleur.
sufleur.
masa, adu-mi o cafea, nota [i
masa, adu-mi o cafea, nota [i
consilierul de la Ilfov.
consilierul de la Ilfov.
cheam`-mi un taxi, Te rog!
cheam`-mi un taxi, Te rog!
{tiu pe cineva care a
{tiu pe cineva care a
avut succes \nmul]ind p\inea [i
avut succes \nmul]ind p\inea [i
pe[tii! Mi se pare o idee bun` s` ne
pe[tii! Mi se pare o idee bun` s` ne
redres`m! O s`-l sun pe Vanghelie s` facem
redres`m! O s`-l sun pe Vanghelie s` facem
[i noi o ac]iune din asta: s` \nmul]easc` micii
[i noi o ac]iune din asta: s` \nmul]easc` micii
[i berea \n Parcul Izvor [i s`-i aduc` iar,
[i berea \n Parcul Izvor [i s`-i aduc` iar,
\n premier`, la Romexpo, pe
\n premier`, la Romexpo, pe
adev`ra]ii Gipsy Kings.
adev`ra]ii Gipsy Kings.
T

Secven]` din Patimile M\nuitorilor: conform sondajelor, \n S`pt`m\na Mare, poporul \[i pierde credin]a \n `i de sus

E

Anul XIX nr. 16 (904) 22-28 aprilie 2009 24 pagini – 2,50 lei

nr. 16 ( 904 ) 22-28 aprilie 2009 24 pagini – 2,50 lei s`pt`m\nal de moravuri

s`pt`m\nal

de

moravuri

grele

www.catavencu.ro

Gigi a intrat ca berbecul la pu[c`rie [i a ie[it mielu[el, iar acum defileaz` sub control judiciar prin

}ARCUL DE TRIUMF

E Mul]umesc lu’ domnul Våntu [i lu’ domnu’ Voiculescu c` m-au ajutat s` ies din
E
Mul]umesc
lu’ domnul Våntu [i
lu’ domnu’ Voiculescu
c` m-au ajutat s` ies din
arest cu televiziunile. Lu’
domnu’ Voiculescu i-am mai
mul]umit o dat` pe partea
economic`, dar profit acum
de ocazia de a-i mul]umi [i
pe partea religioas`; lui
[i la to]i muncitorii
de la Antena 1.
important c` for]ele
patriotice adev`rate [i-au
dat \n sf\r[it m\na. |n calitate de
lider, eu am f`cut primul pas: mi-am
dat m\na st\ng` cu m\n` dreapt` \n
acest sacou de for]` primit de la medici.
|n alegeri miz`m pe votul turmelor din
]ar`. Am informa]ii c` cineva a ordonat
zilele acestea omor\rea a sute de mii
de miei pentru a ne opri din cursa
pentru Parlamentul European.
Mai multe detalii la
OTV.
St`p\ne, st`p\ne,
Mul]umim de p\ine.
Vor s` te insulte
C` ai oi mai multe,
Badigarzi b`rba]i
{i mul]i avoca]i.
M` refer la noi
Primii dintre boi.
T

Dup` ce Giovanni Becali a transformat ziarele t`iate \n bani, dup` ce Gigi a transformat hectarele din {tef`ne[ti \n hectare intravilane \n Pipera, o nou` minune s-a \nf`ptuit \n Vinerea Mare: |nvoirea domnului Becali

Nimeni nu e mai presus de credite

Topul demnitarilor cu datorii la b`nci

41.000.000 de euro 16.239.000 de euro
41.000.000
de euro
16.239.000
de euro

9.000.000

de euro

41.000.000 de euro 16.239.000 de euro 9.000.000 de euro criz`. Tocmai de aceea, e momentul s`

criz`. Tocmai de aceea, e momentul s` facem o

scurt` analiz` asupra gradului de \ndatorare al parlamentarului romån. C`ci \n cine s` ai mai mult` \ncredere \n aceste vremuri tulburi? |ntr-un parla- mentar m\ncat de datorii, vulnerabil, pe care-l sun` b`ncile non-stop, sau \ntr-unul lini[tit, care vine la serviciu ca s` doarm` ne\ntors?

Paginile 6-7

care vine la serviciu ca s` doarm` ne\ntors? Paginile 6-7 Consumul exagerat de alcov face noi

Consumul exagerat de alcov face noi victime \n PSD

Favorita lui Hrebenciuc [i-a g`sit deputatul ideal

O
O

nou` alian]` de alcov zdruncin` din temelii

credin]a popular` c` PSD e un partid plicticos de c\nd nu-i mai num`r` nimeni ou`le lui N`stase. Protagoni[ti s\nt Sil- via Mihalcea, blonda r`v`- [itoare de pe locul 4 din Top 49 – Cele mai sexy femei din politic`, cunoscut` ini]ial drept pupila blond` a combinatorului rozaliu, [i Gabriel Petru Vlase, deputat PSD de Bac`u [i, printre altele, vi- cepre[edinte pen- tru controlul acti- vit`]ii SIE.

Pagina 15