Sunteți pe pagina 1din 29

Anul XIV nr. 28 (657) 13-19 iulie 2004 32 de pagini 15.

000 lei

s ` p t ` m \ n a l

d e

m o r a v u r i

g r e l e

Prin m`surile de for]` ini]iate de avicultorul N`stase,

PSD SE RUPE-N OU~


Scuz`-m`, nea Nelule, te-am c`lcat pe Dan Ioan Popescu! Da n-am vrut neap`rat, crede-m`! Dac`-]i iei piciorul de pe urechea lu Ponta, o s` pot s`-mi scot genunchiul din dantura lui Talpe[! Uuf, hai c` s\ntem transpira]i, Adriene! Fluier`-]i [i tu oamenii [i hai la vestiare pentru du[ul rece din toamn`!

Adrian N`stase [i Ion Iliescu, c`pitanii rivali ai selec]ionatei All Backs, dirij\ndu-[i fiecare gr`mada subordonat` \ntr-un aprig meci din Turneul Celor Cinci Frac]iuni

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE


Hai, puiule, s` ne \ntoarcem \n America, c` m-am cam s`turat de vizita asta at\t de lung` \n Bucure[ti. Trebuie s` ajungem foarte repede, c\t \nc` ne mai ]in minte fe]ele portarii de la recep]ii [i dineuri oficiale. C` doar nu vrei s` m\nc`m cu negrii la McDonalds.

Anun] pe bune
Funda]ia Freedom House anun]` edi]ia a V-a a programului Bursele JTI pentru Jurnali[ti. Programul const` \n stagii de preg`tire profesional` avansat`, cu o durat` de 8 s`pt`m\ni, \n cadrul unor prestigioase institu]ii de pres` din SUA. Programul este deschis jurnali[tilor specializa]i \n domeniile economic, politic [i social care \ndeplinesc urm`toarele condi]ii de participare: v\rsta maxim` 35 de ani, minimum 3 ani experien]` profesional`. Pentru ob]inerea de informa]ii, formular de \nscriere [i depunerea dosarelor, v` pute]i adresa Funda]iei Freedom House: Bdul Ferdinand 125, et. 1, ap. 2, sector 2, Bucure[ti. Telefon: 253.28.38; 0722.205.549; 0740.089.253; fax: 253.00.63; e-mail: freedomhouse@kappa.ro; marinescu@freedomhouse.ro Persoan` de contact: M`lina Marinescu, Program Officer

Brfe, [menuri, [u[anele


Cayenne 4x4) negru a blocat s`pt`mna NNNoUn Porschestrad` din(varianta trecut` \ngust` centrul Craiovei. La volan se afla onoriul, pardon, onorabilul Samir Sprncean`, interlop cu acte \n regul` al c`rui na[ este capul bucure[tean, albul Nicu Ghear`. Mireasa este, dac` v` vine s` crede]i, c` de auzit a]i auzit multe, roaba Justi]iei, judec`tori]a Camelia. {i ca atmosfera Craiovei postelectorale [i solomoniene s` fie ct mai aproape de dezastrul politico-infrac]ional \n care se b`l`ce[te, pe locul victimei s-a urcat sigur pe sine cona[ul Daniel C`lin, beizadeaua prefectului PSD, Ion C`lin. Acum [tim de ce se vor ascunde autorit`]ile la urm`toarea revolt` de strad` cnd vreun creditor va uita s` pl`teasc` dobnda la cam`t` [i va fi alergat \n v`zul lumii cu sabia. La guvern a \nceput s` toace, s` taie [i probabil s` spnzure o alt` femeie pe locul Dorinei Mih`ilescu, cea mai veche [i fidel` consilier` a lui Adrian N`stase, dar nu chiar att de apropiat` ca \nlocuitoarea sa, nimeni alta dect fosta ziarist` [i fosta so]ie Anca Alexandrescu, fata lui Horia Alexandrescu, aflat la rndul s`u, tot prin grija premierului, la crma unei emisiuni f`r` audien]` de pe TVR1 (dar al c`rui contract nu i s-a mai prelungit cu toate insisten]ele cuplului fiic`tat`). Toate aceste fapte, intrigi [i lobbyuri se tocmesc pe banii [i logistica contribuabilului. Atacul pe care l-a dat pre[edintele Iliescu la N`stase \n momentul marii tensiuni de la Cotroceni a fost unul la familie, ceea ce l-a f`cut pe Adrian N`stase s` albeasc`, s` se ridice de pe scaun [i s`-i spun` pre[edintelui c`-i va comunica decizia sa \n cteva zile. Cnd vorbim de familie nu vorbim de recent bacalaureatul jurnalelor de [tiri, Andrei N`stase, ci mai degrab` de Dana N`stase, pentru care pre[edintele are o considera]ie veche [i bine documentat`. |i aduce aminte de cocul Elenei Ceau[escu. Cu ocazia unei discu]ii private, Mihaela Geoan`, so]ia ministrului de Externe [i na[a b`iatului Andreei Esca, i-a f`cut pe ziari[tii de la Academia Ca]avencu nenoroci]i vndu]i lui Adrian N`stase. Nenoroci]i mai \n]elegem, e mai aproape de spiritul nostru, dar vndu]i lui Adrian N`stase? |nc` n-am fost numi]i ambasadori la Paris sau Washington. |n schimb, dup` cele dou` anchete serial care au trecut \n revist` aproape cincisprezece fo[ti mini[tri ai fostei guvern`ri, componen]i ai actualei Alian]e D.A. [i suspec]i de acte care de corup]ie, care de incompeten]`, a avut loc o [edin]`-fulger \n care s-au analizat motivele acestui atac postelectoral. Unii dintre anali[ti au lansat ideea dac` nu cumva am fost pl`ti]i, pentru ca ziari[tii de la Academia Ca]avencu s` se-ntoarc` \mpotriva opozi]iei victorioase. Foarte pu]ini dintre ei [i-au dat seama de motive [i pn` la urm` le-au expus: poate o fi existat corup]ie [i \n snul lor, poate ziari[tii de la Academia Ca]avencu nu vor s` fie p`rtinitori? Dileme la care nu peste mult timp vor trebui s` r`spund`.

NNN

NN

A[ez`m\ntul cultural

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI) R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Marius BOR}EA Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabr e DROGEANU Gabriiell DROGEANU Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Reporteri: Alexandru C~UTI{, Dan e GOACE C`t` n MATE Daniiell GOACE,, C`t`lliin MATEII,, A exandru V~RZARU Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

NN

Familia Geoan`, o familie de emigra]i \n propria ]ar`, care au sim]it pe pielea lor c` str`inii s\nt trata]i destul de prost \n Romnia Baft`! Da, da, pl`tesc consuma]ia! Ai, mo[ule, c` revin, nu ]i-am zis c` s\nt prieten cu N`stase [i cu Iliescu? Nu m-ai crezut! Hai, gura, de bi[ni]aru dracului, c` pun SPP-u pe tine, r-a]i ai dracului de speculan]i, tre s` pl`te[ti de fiecare dat` c\nd bei, c-a[a vre]i voi!

Bula demnitarului
CATEGORIA

DIN ALIAN}A G|NDIRII

CATEGORIA

RETORIC~ APRIG~, DE C|LN~U

Sorin AXINTE Marketing Director: Sorin AXINTE axu@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro Cristian Coordonator distribu]ie: Cristian DOMN }EANU DOMNII}EANU cristi@catavencu.ro
2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~

Theodor Stolojan (pre[eNicolae V`c`roiu (pre[edinte PNL): Pe 6 iunie, oame- dintele Senatului): A]i v`zut nii n-au cerut demisii \n PSD, ci dumneavoastr` vreo demisie?! schimbarea \ntregului PSD.
CATEGORIA CATEGORIA

M~I, ANIMALULE!

CROITOR LA VOI M-A{ DUCE

Ion Iliescu (pre[edintele Marian Opri[an (pre[edinRomniei, c`tre ziari[ti): Nu te PSD Vrancea): La nivelul v` prive[te! Asta e treaba noas- guvernului, mai trebuie luate tr`! Abia am venit din avion! m`suri la unii secretari de stat.
CATEGORIA

Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora Raluca Mohora senior sales DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 3, Bucure[ti Sector 3, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

TRASEISMELE AM~R~CIUNII
Sevastian Pup`z` (primar PSD): Eu m` mi[c repede. Am fost la PD, acum s\nt la PSD Important e s` fie bine pentru comun`.

CATEGORIA

DIN VIPU{CA G|NDIRII


Marian S`niu]` (ministrul de Interne): |nc` s\nt colegi care trec foarte repede de la starea de suficien]` la \nc`lcarea legii.
CATEGORIA

manager

Du[manul euro-scepticilor din Romnia, Nicolae V`c`roiu, cel mai eurovesel de la putere, care ar da de b`ut la toat` lumea, f`r` sup`rare
mul]esc ca ciupercile dup` ploa- p`r alb [i b`tut de at\tea v\nturi ie, se \nal]` trufa[e peste am\n- \n via]a politic`, este c` nu e bine dou`. s` ajungem la o v\n`toare de vr`jitoare. CATEGORIA Alin Teodorescu ([eful CanEMIL BOBU celariei prim-ministrului): Antonie Iorgovan (senator |n dou` luni se vor observa moPSD): Mesajul meu, ca om cu dific`ri \n combaterea corup]iei. Ioan Cu[mir (prefect de Suceava): Decizia de \nchidere a por]ilor M`n`stirii Putna a fost luat` pentru c` spa]iul este constant. |ntunericitul

ECUMENISM CU FA}~ INUMAN~


Marko Bela (pre[edinte UDMR): |n Transilvania, nu turla bisericii reformate se ceart` cu turla bisericii catolice, ci edificiile ortodoxe, care se \n-

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


marius.bortea@catavencu.ro

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

Harta conflictelor din PSD (I)


Nu avem competen]a s` afirm`m ct de mult influen]eaz` clima sau Dumnezeu comportamentul Puterii \n aceast` ]ar`, dar exist` o certitudine: avem o clim` corupt`, imprevizibil` [i care a \nceput s` piard` din vedere interesele celor mul]i. Despre oamenii afla]i la putere un func]ionar al Cerului pe P`mnt, |PS Pimen Suceveanul, spunea zilele trecute pentru pres`: Dac` sunt ale[i, asta-i taina lui Dumnezeu, ca pe noi s` ne \n]elep]easc`, sunt ale[i ca s` se arate unde duce necinstea [i necredin]a cu care ei se-nconjoar`. Este adev`rat c` sunt ale[i, dar nu justific` faptele lor nedemne. Toat` lumea presei a filmat [i comentat telenovelele, revolu]iile sau puciurile din tab`ra Partidului Social-Democrat, sf[iind cu nesa], cel pu]in \n ultimul timp, turul pantalonilor privilegia]i de banii contribuabililor. Concluziile s-au tras, s` ne uit`m pu]in \n fiziologia vrajbei de cumetrie, s` \n]elegem ce-au bicep[ii cu tricep[ii sau arterele cu venele.

Miron Mitrea Dan Ioan Popescu

Iliescu-N`stase

Au plecat ca fin [i na[. Trandafiri la altar. {i-au f`cut vacan]ele \mpreun`, au depus \mpreun`, dar la un moment dat s-a stricat c`ru]a. Nimeni nu poate spune de la ce a plecat conflictul. Oamenii lui Mitrea vorbesc de-

spre cupiditatea insuportabil` a DIP-ului, ct [i despre refuzul sistematic al ministrului Economiei [i Comer]ului de a aloca fonduri de publicitate pentru trustul de media patronat de Cristian B., trust despre care toc-

mai la \nalta poart` de la Bruxelles se vorbe[te c` ar fi al ministrului Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului. Ce-i drept, monitorizarea publicit`]ii regiilor patronate de M. Ind. adie firav pe la Prima TV, Kiss FM, Radio Star sau pe la cele cteva revistu]e conduse de C.B. Generalii lui Dan Ioan, cum i se mai spune ministrului, ne-au [optit c` ini]ial cei doi vorbiser` ca trustul s`-l fac` bara-bara, dar Transportatorul oficial l-a pierdut pe drumurile pline de gropi ale guvern`rii pe Energoutul Popescu, ceea ce a declan[at mnia hidrocentralelor. Un conflict care ast`zi este atenuat puternic de trecerea anilor, cre[terea bur]ilor [i necesitatea unei alian]e de conjunctur`. telectual` pentru termenul de pe[ter` a lui Ali Baba. A reu[it. Urm`torul s`u obiectiv fiind debarcarea lui Viorel H. L-a subminat sistematic \n fa]a lui Octav C., iar atunci cnd prindea momentul aprindea cele mai gre]oase fitile \ntre Dan Ioan Popescu [i Viorel H. A stat pitit dup` cire[ pentru a \nh`]a pe lng` foloasele clasice [i func]ia de [ef al campaniei electorale. La analiza de dup` campanie a promovat ideea compar`rii rezultatelor electorale de acum patru ani cu cele din iunie anul trecut. Motivul: doar Dan Ioan Popescu la Bucure[ti [i Viorel Hrebenciuc au ob]inut rezultate mai slabe ca \n 2000. Doi dintr-o lovitur`! lari pe an. DIP-ul, de[i social-democrat, a fost identificat ca fiind principalul ap`r`tor al intereselor Petromidiei, nefiind de acord cu transformarea Petromului \n principal furnizor de ]i]ei pentru RAFO. Manevra de eschiv` a lui Iacubov, f`cut` \n urm` cu un an prin \mpingerea \n fa]` a omului de afaceri cotrocenist Ovidiu T., a \nsemnat declan[area unei b`t`lii \n care a fost angrenat` [i lumea interlop`. Marian I. (recuperator foarte capabil), cel prezentat de c`tre ziarul Atac (al lui Ovidiu T.) drept salvatorul RAFO de la faliment, a fost subiectul unei plngeri oficiale a ministrului Economiei [i Comer]ului, ce s-a sim]it amenin]at cu moartea. Cel pu]in a[a a interceptat banda unui serviciu secret. sa, exponentul suprem al dinozaurilor din PSD. Cazmalele dup` ceaf` ale proletariatului din Raba Puterii n-au \ntrziat s` apar`. P`i, ce credea el, c` \n PSD se ajunge sus a[a u[or, f`r` munc`? Repliat, Micul Titulescu [i-a [ters ochelarii aburi]i de emo]ie [i a promis ca va reveni la Conferin]a Na]ional` din august. Pentru a doua rund`.
VOR URMA: Dan Matei Agathon Dorina Mih`ilescu; Clanul Clujenilor Rus Clanul Moldovenilor Hrebenciuc; Consilierii str`ini PSD; Consilierii romni PSD.

Daia e ministru Daea


Dup` remanierea ultrarapid` de s`pt`mna trecut`, Executivul devine tot mai mult Guvernul Adrian N`stase [i tot mai pu]in Guvernul Romniei. Mai mult, Guvernul Adrian devine n bun` m`sur` guvernul Dana N`stase. Un exemplu care sus]ine asta e cel de la Agricultur`, unde a ajuns ministru Petre Daea, un fin al Danei, fiica lui Angelo Miculescu. {i Petru Daea are o firm` avicol`, ca aia de la Cornu, numai c` undeva prin Oltenia. O legend` spune c`, pe vremuri, prin anii 80, participnd la o vn`toare al`turi de al]i activi[ti, Petru Daea s-ar fi mboln`vit de trichineloz` [i, din cauza scandalului, au fost pedepsi]i cu destituirea de Nea Nicu. A[adar, la Agricultur` a venit unul obi[nuit s` i se numere ou`le, iubitor de vn`toare [i, desigur, marginalizat de Ceau[escu.

{erban Mih`ilescu Viorel Hrebenciuc

Protec]ia presei este asigurat` de poli]i[ti cu grade de mili]ieni


S`pt`m\na trecut`, un cotidian central i-a luat la puricat pe prima pagin`, n dou` r\nduri, pe poli]i[tii din IPJ Hunedoara care se cred, nc`, mili]ieni de rang nalt. A treia zi, de cu zori, poli]aii incrimina]i s-au aruncat asupra tarabelor [i au cump`rat tot tirajul cotidianului, tem\ndu-se c` vor fi, din nou, picta]i n ziar. Efortul s-a dovedit a fi gratuit, ntruc\t respectiva publica]ie nu a mai scris nimic despre ei. n mod normal, oricine altcineva dec\t un poli]ist s-ar fi uitat prin ziar nainte s` cumpere cu toptanul. Noi b`nuim c` poli]aiul care [tie s` citeasc` a fost prea ocupat, iar de problema ziarelor s-a ocupat cel care [tie s` scrie. C-a[a lucreaz` ei. nt\i ac]ioneaz` (aresteaz` etc.) [i abia mai apoi se uit` s` vad` ce-au f`cut.

Regele fa]`-n fa]` cu Delfinul. Olteni]eanul versus T`rt`[eanul. Proletarul cu Beizadeaua. Complexul solitarului care n-are copii cu o nevast` cu prea pu]in` personalitate cu drama celui care are prea mul]i [i o nevast` cu o personalitate castratoare. Pe[tele alunecos [i zmbitor [i Racul tenace [i arogant. Pre[edintele (Bunicu]a) [i Premierul (Dnsul). A[a-zisul Tat` al na]iunii, du[man al elitelor [i proprietarilor, [i a[a-zisul Reformator, prieten al celor mai boga]i [i al celor mai puternici. Ori Unul ori Cel`lalt a fost cauza unui r`zboi f`r` menajamente. Inform`rile de la SRI vorbeau despre persoane din anturajul premierului, printre care [i so]ia sa Dana N., care acumuleaz` averi uria[e. Pre[edintele le-a cerut capul nu numai lor, ci [i mini[trilor acuza]i de p`r`-

sirea valorilor social-democrate, atac la cele dou` famiglii att de ofensator \nct, la ultima \ntlnire neconstitu]ional` a PSD-ului cu pre[edintele, premierul s-a alb`strit, s-a ridicat \n picioare, a p`r`sit Palatul Cotroceni, n-a mai r`spuns la telefonul ro[u, [i-a scris demisia [i a a[teptat. A fost la \nceput un joc de [ah invizibil, care s-a transformat \ntr-o partid` de table cu strig`turi \n Oborul combina]iilor politico-financiare. Dup` mai multe duble date de Ion Iliescu, a venit mar]ul nea[teptat al premierului. A ob]inut puteri depline pn` la congres [i amnarea oric`rei decizii privind candidatura la Pre[edin]ia Romniei, pentru a c`rei onoare mai sunt testa]i \n poll-position Mircea Geoan`, Ioan Mircea Pa[cu [i Mugur Is`rescu.

Fostul sgr al guvernului, denumit de c`tre presa francez` Micky Le Bakchich, pe romne[te Micky {pag`, desuet comunist adaptat la orice culoare, aflat la putere din anii 70, plac` turnant` a cadourilor de partid [i de stat, acuzat pentru scoate-

rea banilor din scoaterea navei Rostock [i pn` la traficul de influen]` [i icoane, a avut \n timpul campaniei electorale o preocupare obsesiv` \n a-l convinge pe Octav C. s`-l nominalizeze pentru postul de [ef al logisticii, o variant` mult mai in-

Viorel Hrebenciuc Dan Ioan Popescu

Drumul spre grani]` f`r` frontier` de calitate


|n plin` criz` a PSD, Arogantul p`r`sea Bucure[tii s`pt`mna trecut` pentru a inaugura noul punct comun de vam` cu Ungaria, situat n anonima comuna bihorean` S`cuieni. De[i ntlnirea cu omologul maghiar Peter Medgyessy trebuia s` aib` loc mai devreme cu o lun`, acest lucru nu a fost posibil. Binen]eles, tot din cauza romnilor, care nu terminaser` drumul de acces european c`tre frontier`. Secretul am\n`rii st` \n banii vira]i de la statul romn unei firme de construc]ii or`dene, Selina, al c`rei patron este un obi[nuit c[tig`tor al contractelor de achizi]ii publice. Toate ca toate, dar cu drumul pn` la S`cuieni a dat lovitura: pentru cei c]iva kilometri de asfalt (vreo cin[pe), statul romn va pl`ti n conturile SC Selina extrem de multe miliarde (circa 160). Extrem de multe pentru calitatea slab` a lucr`rilor efectuate, dar numai bune pentru prietenia patronului, Beniamin Rus, cu un ministru cu musta]` \n form` de manivel`.

Alin Teodorescu Vasile Dncu

B`t`lia din industria jafului petrolier a l`sat urme adnci \n guvernarea social-democrat`. RAFO One[ti contra Petromidia a fost una din principalele mize ale privatiz`rii Petrom. B`t`lia Corneliu Iacubov (apropiat pn` la congruen]a conturilor din Elve]ia [i a caselor din Monte

Carlo de Viorel H.) contra Dinu Patriciu (apropiat lui Dan Ioan) s-a transformat ulterior \n b`t`lia Ovidiu Tender (apropiat lui Ion Iliescu, Ioan T.) Dinu P. Scopul: dominarea pie]ei carburan]ilor din Romnia, \mp`r]irea tortului Petrom, adic` o pia]` de cteva sute de milioane de do-

Victor Ponta Octav Cozmnc`

S`-i spunem, simplu [i eficace: \nc`ierare pe banii de sondaje ai partidului. Sau, cu preten]ie de exactitate: b`t`lia pentru banii aloca]i sondajelor preelectorale [i electorale, adic` cteva milioane de dolari pe mandat. Cei doi taxeaz` vistieria partidului cu sume astronomice, peste 16.000 de euro pe bucat`, dublul sumei pe care mult mai modestul Abraham o percepe de la Traian B`sescu [i Theodor Stolojan la un loc. De aici un con-

flict de uzur` din care, pn` la acest moment, a c[tigat Alin Teodorescu, avansat [i cu banii lua]i. Mult mai pu]in galonat profesional, Vasile Dncu pierde teren pe zi ce trece, fiind m`cinat de Alin T. pentru e[ecul de la Cluj, iar Vasile D. \l sap` pe Alin T. pentru un contract de consultan]` electoral` pentru care a \ncasat 100.000 de dolari. Iar Geoan` a ob]inut mai pu]ine procente dect Rus.

Micul Titulescu contra Micul Napoleon! Pu]oiul contra Ciclopului. Comuna Chitila contra satului Talpa (Boto[ani). Motocicleta contra Rabei. Genera]ii diferite, modele antagonice, sti-

luri contrare. Nici m`car amantele lor nu s-ar a[eza la aceea[i mas`. Impetuos, frustrat, agil, clon` a lui Adrian N., dar u[or miop, Victor P. a cerut practic demisia lui Octav C., \n opinia

Liviu MIHAIU

f i n c`
Platon [i Aristotel asfaltnd un drum rebel

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

MARIAN OPRI{AN: Probabil voi ajunge ministru de Interne


Sebastian Oancea, ziarist la Ziarul de Vrancea, [i c\]iva colegi au realizat un interviu de mare delectare cu Marian Opri[an, baronul Vrancei. Red`m cteva fragmente, poate cele care arat` c\t de mult i se urc` unuia la cap victoria [i m\n`ria. (Eugen Istodor)

Domnule pre[edinte, sper c` nu s\nte]i \n tab`ra celor care m` acuz` c` am cump`rat voturi la locale. P`i, n-a]i zis dumneavoastr` s` nu mai fur`m?

Marian Opri[an: n Europa civilizat`, unde vrem s` mergem, n Uniunea European`, acolo unde ne dorim s` ajungem cu to]ii, aceste chestiuni snt deja norme de civiliza]ie politic`. Cine pierde alegerile demisioneaz`. Rep . : Domnul Dan Ioan Popescu a pierdut alegerile. M.O.: Da. Rep.: Ce-i recomanda]i? M.O.: Eu nu-i recomand nimic. Rep.: Ar trebui s` plece din func]ia respectiv`. M.O.: Dan Ioan Popescu. Binen]eles. Deci Dan Ioan Popescu trebuie s` plece din func]ia de pre[edinte al Organiza]iei Municipiului Bucure[ti pentru c` a pierdut alegerile. Rep.: Nu v` e team` c` v` ve]i strica rela]ia cu dumnealui? M.O.: Mai mult dect cuibul de pedi[ti din Distrigaz, din Electrica, care ne-au [icanat n permanen]` n tot acest interval de timp [i s` opreasc` gazele la Foc[ani, nu are ce s`-mi fac` domnul Dan Ioan Popescu. Rep.: Ce al]i lideri ar trebui s`-[i mai dea demisia? M.O.: To]i care au pierdut alegerile. Rep.: Domnul Rus? M.O.: E o chestie de logic` la domnul Rus. Toat` lumea interpreteaz` ca un scandal n PSD, o disolu]ie, o schism`. Nu-i nici o schism`. Este logic. Rep.: Ce p`rere ave]i despre Geoan`? M.O.: Dup` p`rerea mea, Geoan` poate s` fie [i pre[edintele Romniei. Rep.: De care tab`r` din PSD snte]i mai apropiat: cea a dom-

nului Iliescu sau cea a domnului Adrian N`stase? M.O.: n Partidul Social-Democrat nu snt tabere. PSD este un partid puternic, un partid sus]inut de cet`]eni, s-a v`zut n alegerile locale din 6 iunie din jude]ul Vrancea, cnd am ob]inut 52,06% din voturile cet`]enilor. Partidul Social-Democrat e un partid serios. Rep.: Domnul Priboi va mai candida sus]inut de organiza]ia Vrancea? M.O.: Aici e o problem` a organiza]iei jude]ene. Rep.: A fost supus unor analize din partea partidului, a avut responsabilit`]i? M.O.: Domnul Priboi a ajutat foarte mult jude]ul Vrancea n ntreaga sa activitate. Domnia sa a r`spuns de rela]ia cu administra]ia central` [i Parlamentul Romniei n ceea ce prive[te activitatea politic`. Rep.: De doamna Simona Marinescu ce p`rere ave]i? M.O.: Snt decep]ionat. Rep.: Va mai candida n Vrancea? M.O.: Poate candideaz` n Irak. Rep.: V` gndi]i s` avansa]i profesional? M.O.: Da n-am avansat profesional cu sprijinul cet`]enilor din Vrancea? Rep.: S` pleca]i la Bucure[ti. M.O.: Nu. Eu doresc s` fac ceea ce m` pricep foarte bine: administra]ie. Chiar am refuzat. Rep.: Ve]i ajunge ministru de Interne? M.O.: Probabil c` am s` ajung [i ministru de Interne. Rep.: Ct v-a]i propus s` tr`i]i?

Grup de feciori ai Vr\ncioaiei, ai unor mame din Olteni]a [i ai unei turn`toare, nevoi]i s` ias` [i ei \n strad` de bine ce o duc
M.O.: 94 de ani. Rep.: Care este cel mai bun prieten? M.O.: Miron Mitrea. Rep.: Min]i]i vreodat`? M.O.: Nu. Rep.: Min]i]i prin omisiune? M.O.: Da. Cteodat` mai omit unele lucruri, dar le spun pn` la urm`. Rep.: Vor mai fi artificii? M.O.: ntotdeauna. Rep.: V` plac mult artificiile? M.O.: La copii le plac. Rep.: Dar dumneavoastr` personal? M.O.: Vreau s` n]elege]i un lucru. Deci eu impun la cei care se ocup` de aceste manifest`ri s` foloseasc` artificiile numai [i numai pentru copii, pentru c`, n perioada cnd eu lucram la |ntreprinderea de Confec]ii Foc[ani [i eram operator de sistem pentru voi, a[a, eu am adus primul Coral 4030 n jude]ul Vrancea, primul calculator de genera]ie 4 copilul unei colege de-ale mele, care era [efa mea, a ntrebat-o odat` pe m`-sa: Nu-i a[a c` portocalele snt albastre?. Eu, care eram un tip foarte influent n fabrica aia, eram cu s`ru mna, [tiam s` m` port. C` nainte de 89 am pupat mna la toate nesp`latele alea pe la alimentar`, c` nu aveai cum s` cumperi un salam, o chestie de genul `sta. Asta era situa]ia. Rep.: La ora actual` ave]i vreo rela]ie? M.O.: Snt cavaler-celibatarnec`s`torit. Rep.: Se bat fetele pe dumneavoastr`? M.O.: Nu [tiu. Vezi tu? Ai v`zut tu chestia asta? Scrie la gazet`. Rep.: Vi se spune baron. V` deranjeaz` acest lucru? M.O.: M` deranjeaz` pentru c` unii jurnali[ti au asociat titulatura de baron cu cei care au leg`tur` cu nc`lcarea legii. Rep.: Lumea spune c` a]i fost ho]. M.O.: Snt inven]ii ale lumii interlope c` am fost ho] de buzunare. Noi sntem oameni care nu toler`m infrac]iuni de violen]` pe raza acestui jude].

Pentru monumentul unei femei monumentale


Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea Elisabeta Rizea

\mpotriva comunismului sau un exemplu de verticalitate pentru to]i ziari[tii care trec pe lng` el, ci [i o satisfac]ie profund uman` c`, cel pu]in o dat` \ntr-o sut` de ani, se face un pic de dreptate. Liviu MIHAIU Au mai semnat din Elve]ia-mam` pentru: Puiu Ganea, Ion Arge[ Ganea, Mircea Encioiu, Sofia Dumitru, Dan Niculescu, {erban Mironescu, Cornel Mare[, Ion R`[canu, Raluca R`[canu, Adrian Diaconu, Mih`lcescu, Oana R`[canu, Ngib, Catelu]a Gollnow, Dolly Andone, Nicolae David, Auric` Cristescu, Ion Lecca, Angy Iovi]`, Mihai Ciubotea, Aurel Prvu, Mihai Cicotti, Constantin H`l`ucescu, Modesta M`icu]a, Eugenia B`rbulescu.

Cine este Elisabeta Rizea [i cui folose[te acest monument


N`scut` \n Domne[ti-Muscel, Arge[, stra[nica femeie care-[i f`cea cruce cu limba \n cerul gurii \n timpul anchetei a fost arestat` prima dat` \n 1949 [i anchetat` de Securitate pentru c` a sprijinit activ banda terorist` ArsenescuArn`u]oiu. Grupul de partizani, de fapt eroi ai rezisten]ei anticomuniste, supranumit Haiducii Muscelului, ajuta]i de Elisabeta Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica sa, ct [i de c`tre majoritatea s`tenilor din Nuc[oara (familiile Arn`u]oiu, Jubleanu [i Chirca au fost familii care s-au sacrificat aproape \n \ntregime), a fost fondat de un fost colonel al Armatei Regale, Gheorghe Arsenescu, \mpreun` cu locotenentul Toma Arn`u]oiu, [i a activat \ntre anii 1949-1958 pe versantul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, Iezer [i Leaota. To]i lupt`torii, inclusiv comandan]ii acestora, au fost uci[i \n lupte, s-au sinucis sau au fost executa]i de Securitate, ultimii \n anul 1962. Elisabeta Rizea [i so]ul ei au fost aresta]i prima dat` \n 1949, ancheta]i [i b`tu]i de Securitate. Eliberat` \n 1956, a continuat s`-i ajute pe partizani. Dup` doi ani a fost din nou arestat` [i condamnat` la moarte, pedeaps` comutat` la 25 de ani de munc` silnic`. A fost eliberat` \n 1964 [i a murit \n 2003, dup` ce a fost vizitat` de c`tre Regele Mihai I [i pre[edintele Constantinescu. Urm`ri]i de vorbele sale: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea, \ncerc`m s`-i onor`m aceast` ultim` dorin]`, dar [i pe acele femei care au luptat um`r la um`r cu b`rba]ii lor, uneori cu arma-n mn`, murind \n \nchisoare sau \n mun]i: Arn`u]oiu Lauren]ia, Plop Maria, Chirca Elena, Maria Jubleanu, Tomeci Elisabeta. Monumentul propus s` ia locul statuii lui Lenin \n Pia]a Presei Libere este nu numai o simpl` statuie a unei femei-simbol al luptei populare

DONA}I AICI!
A[ez`mntul cultural Academia Ca]avencu va aduna [i administra fondurile necesare [i va ini]ia toate demersurile pentru construc]ia monumentului Elisabetei Rizea, simbol al rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a ob]inut acordul primarului general al Capitalei. Se va organiza un concurs na]ional pentru proiectul acestui monument, ce va fi ales de c`tre un juriu alc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile:

ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

cuv\ntul care

se nesim]e[te
Nesim]i]ilor! Uite, exact a[a [i exact sus \n st\nga, pe prima pagin`, s-a g`sit un ziar s`-i numeasc` pe jurnali[tii de la unele posturi de radio [i televiziuni miercuri. Pentru c` ace[tia, prelu\nd [tirea despre demisia lui N`stase, nu s-au sinchisit s` indice clar sursa, asigur\nd astfel dramul de nemurire cuvenit cotidianului \n cauz`, mul]umindu-se s` foloseasc` doar sintagma impersonal` potrivit presei centrale. Trec\nd peste conota]ia colegial` a acestei ie[iri, ochii \mi cad, la dou` r\nduri sub \njur`tura asta, peste articolul Cum s` ob]inem \ncrederea oamenilor. Bunul-sim], invocat chiar de dumnealor, ne spune c` \n nici un caz nu a[a se ob]ine aceast` \ncredere. Inten]ionat nu voi aminti nici eu numele cotidianului, pentru c` s\nt convins c` aceasta manevr` a urm`rit tocmai o cre[tere a popularit`]ii bazat` pe reac]ia celorlal]i. Ne a[tept`m deci la \nc` un r\nd de nesim]i]i. Libertatea de mar]i. Gheorghe {tefan Pinalti are ideea \nfiin]`rii unui pepene, adic` Partidul Piatra Neam] un partid de uniune local`. |n timp ce, conform unui studiu Eurostat (publicat [i de Jurnalul Na]ional), C`l`ra[i se afl` pe locul 4 \n Europa la [omaj. S\ntem deci \n semifinale m`car la Europenele de [omaj. |n aceea[i zi Adev`rul ne ]ine la curent cu evenimentele cultural-artistice. {ase de]inu]i-arti[ti de la Penitenciarul de maxim` securitate Poarta Alb`, condamna]i la ani grei pentru omor, se afl` deja la a doua expozi]ie de pictur` pe litoral. Temele lor predilecte s\nt cele religioase, ei devenind mae[tri \n icoane. Or fi auzit oamenii c` arta [i religia te elibereaz`. Curentul de miercuri ne anun]` c` pentru la toamn` este preg`tit un puci la Chi[in`u. Ni se pare normal c` la toamn`, c` doar n-o s` te apuci s`-]i strici perioada de concedii din iulieaugust cu lovituri de stat; s\nt [i puci[tii `[tia tot oamenii, ce Dumnezeu! Sau o fi op]iunea sponsorilor, care [tiu c` vara nu se ob]in prea mul]i bani din publicitate sau drepturi de televizare, fie [i pentru un puci. }in\nd cont c` anul acesta au loc alegeri \n Moldova, nu cred c` este cel mai bun moment. P`i, te chinui s` iei puterea cu for]a doar pentru c\teva luni, p\n` la scrutin? Romnia Mare pune \n sf\r[it degetul pe ran` \n artico-

lul Grave deficien]e \n asisten]a medical` psihiatric`. Un material profesionist, redactat \n deplin` cunoa[tere a situa]iei. Este printre pu]inele d`]i c\nd avem \ncredere \n sursele Romniei Mari. Joi. Dac` \n privin]a demisiei anun]ate de N`stase interpret`rile, comentariile [i atitudinile presei s\nt dintre cele mai variate [i contradictorii, asupra unui lucru, totu[i, toate ziarele au c`zut de acord: pre[edintele Austriei a murit. Cu o rigoare [i un sim] al datoriei specific germanice, Thomas Klestil a decedat fix cu o zi \nainte de terminarea mandatului, demonstr\ndu-ne \nc` o dat` ce \nseamn` s` ai o via]` ordonat`, calculat` la minut. Romnia liber` de joi public` o [tire consolatoare [i \ncurajatoare mai ales pentru bucure[tenii care, \n aceste zile toride, circul` cu autobuzul 368: 4% dintre francezi nu se spal` deloc. Hai, c` n-ar fi chiar a[a de r`u, dar c\nd m` g\ndesc c` cei-

lal]i 96% dintre francezi folosesc parfum mai mult dec\t folosim noi romnii ap`, parc` se reechilibreaz` pH-ul tot \n favoarea lor. Din Curentul de joi afl`m c` la Spitalul Clinic Jude]ean Sibiu s-a \nfiin]at prima banc` de oase din Transilvania. |n Bucure[ti, b`nci de acest fel existau cu mult timp \nainte. Cea mai cunoscut` a fost Bancorexul, care la vremea respectiv` a putut oferi c\te un ciolan bun de ros celor mai mul]i dintre mai-marii zilei. De re]inut c` o bun` parte din lichidit`]ile de oase se afl` la saltelele pensionarilor, care molf`ie la ele dup` ce \n prealabil le-au fiert de c\te zece ori. Dac` ace[tia nu s-ar mai l`comi at\t [i ar depune o parte [i-n b`nci, s-ar echilibra at\t deficitul de cont curent c\t [i balan]a de pl`]i externe [i s-ar putea trece cu succes, din 2005, la Osul greu. Tot \n acest num`r, un material despre recrudescen]a sinuciderilor \n ultima perioad`, \nso]it de o fotografie: o t\n`r` domni[oar` cu blugi mula]i, destul de

apetisant`, st` cu spatele la noi \ntinz\ndu-[i piciorul peste o balustrad`, pozi]ie care-i pune de minune \n valoare posteriorul. |ntr-un cuv\nt, o imagine care \n nici un caz nu ne trimite cu g\ndul la sinucidere, ci dimpotriv`, la bucuria de a-]i tr`i din plin via]a. S-o fi vrut o poz` cu valoare terapeutic`, antidepresiv`. Din Libertatea de vineri afl`m c` Oana Z`voranu este patroana unui cimitir de succes, situat pe prelungirea Bulevardului Metalurgiei. {i bine\n]eles c` [tirea nu putea fi asezonat` dec\t cu o poz` de jumate de pagin` \nf`]i[\nd-o pe vedet` aproape dezbr`cat`, \ntinz\ndu-se lasciv. Ca s` ne bage \n morm\nt. Alexandru DU}U

canalul

mass-midia n`vodari
q Fostul director general al TVR, Liviu Pojoni (PNA-ul [tie de cine vorbim?), se crede un mare operator, calitate n care a nceput s` lucreze, pe post de director de imagine, la filmul lui Geo Saizescu P`cal` se ntoarce. De[i rateurile de filmare i-au fost iertate, actorii nu au putut tolera aerul de [ef care d` ordine mereu, aer de care Pojoni nu s-a putut dezv`]a. A[a c` interpre]ii au f`cut un t`r`boi, amenin]nd cu stoparea film`rilor dac` nu este schimbat directorul de imagine. {i, cum actorii erau mai importan]i, Geo Saizescu a renun]at la fostul director PSD al TVR! q Dup` ce a plecat de la Antena 1, lui Mircea Dinescu i-a r`mas mult timp liber [i au cam nceput s`-l m`nnce palmele dup` ceva treab` nou`. A[a c` a pus la punct o nou` publica]ie, Rrom bogat, rrom s`rac, subintitulat` o haltfel d` publica]ie. Sper`m c` to]i cei din target-ul revistei [tiu s` citeasc`! q Se pare c` actualei directoare a postului Radio Total, Rodica Culcer, nu-i mai ajunge audien]a acestui respectabil efem bucure[tean [i, fiind \n permanent` c`utare de noi job-uri (ambasada SUA \nainte de 89, BBC, Europa FM, TVR, Total), evident mai \nalte, a b`tut hot`r\t` [i la u[a virtualului canal de [tiri Antena 3, aflat \n proprietatea PURului Dan Voiculescu. Unde s-a autopropus [efa {tirilor. N-a primit \nc` r`spunsul negativ.

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

mama natur` tat`l alcoolic


M` muiere, m` tot uit la Mihai Viteazu `sta al nostru [i constat c` s-a f`cut cam tare-n clon]. Nu punem de-o tr`darea de la C\mpia Turzii? C` a[a mi-e poft` de un bor[ cu leu[tean...

Romnia. Mici fragmente de neant.


Iliescu are coloana vertebral` oficial`
V-a]i obi[nuit, probabil, cu g\ndul c` eu merg la magazinul Muzica din Capital` \n fiecare s`pt`m\n`. Ei bine, ultima oar` nu am putut s` parchez [i s` intru \n magazin, pentru c` un jandarm a urlat la mine c` nu e voie s` parchez acolo, c` vine domnul Iliescu [i zona a fost controlat` cu antiterori[tii. |n ultima vreme, \mi e tot mai greu s` \mi desf`[or activitatea prin ora[ din cauza vizitelor lui Iliescu care, printr-o stranie coinciden]`, are treab` cam prin aceea[i zon` ca mine. |n condi]iile astea, vreau s`-i transmit ori s` m` ia [i pe mine cu o ma[in` din aia de bodyguarzi, ori s` lase dracu textele alea cu s`r`cia [i s`-[i ia un elicopter, p\n` nu ajung eu pe drumuri din cauza \nt\rzierilor.

reportaj cu ]ara de g\t

Cote]ul de voievozi romni


{tefan cel Mare [i Puwak s\nt ni[te porci ce vor fi t`ia]i de Cr`ciun. Vlad }epe[ [i Rare[ s\nt doi curcani f`lo[i. Burebista e c\ine, regina Ana [i Iliescu dou` ra]e. Ani de zile am predat copiilor aceast` istorie romneasc`. C\nd era Dej, nu aveam voie s` vorbim de legionari, de partide istorice, cu Ceau[escu mai pomeneam, dar citam cum zicea partidul, dup` Revolu]ie, bine zicea Vadim, a r`mas istoria chioar` de c\]i i-au g`sit adev`rul. Ograda asta e un fel de pream`rire a valorilor acestei ]`ri. Adev`rul e unic, avem o istorie de care s\ntem m\ndri, pe care nu [tim s-o pre]uim. Vlad, Mihai Viteazu, {tefan, to]i s\nt ni[te ctitori de na]iune.

}inuta de gar`
|n parcul dintre Gara de Nord [i Ministerul Transporturilor am v`zut eu pentru prima dat` \n via]a mea un cet`]ean de culoare, da unu real, \n mu[chi [i oase. Zilele trecute am v`zut, tot \n acel parc [i tot pentru prima dat` \n via]a mea, un cet`]ean \mbr`cat \n: [osete din material sintetic; izmene albe, un pic l`sate pe [olduri, cum se poart`; bustul descoperit; cravat` cu nodul mare. P`rul r`v`[it natural, f`r` pic de gel (nu [tiu cum naiba \i reu[e[te). Ceea ce m-a surprins nu [tiam c` a[a trebuie a fost c` [osetele [i cravata erau la culoare: verde cu negru. Cred c` \i mai trebuiau, totu[i, o curea de piele la izmene [i o batist` negru cu verde prins` cu boldul la pectoralul st\ng.

Mihai Viteazu e pe gr`mada de lemn [i o scarm`n` pe Ana Ip`tescu. {tefan cel Mare [i Puwaca nu se \n]eleg deloc. Nu au anvergur`. Vlad }epe[ se ur`[te cu Petru Rare[, Vlad e surd de o ureche, dar repede \nfig`re] la m\ncare, pe c\nd Rare[ e ]an]o[ [i gr`bit. Burebista era s-o m`n\nce de dou` ori pe regina Ana, noroc cu Iliescu, a trecut prin dreptul lui [i a m`c`nit, chestie care pur [i simplu l-a deconcertat.

S\nt ctitori [i c\nd r`h`]esc p`m\ntul?


Se [tiu tot felul de lucruri despre to]i voievozii [i despre poe]i, dar ei r`m\n marile noastre statui, modelele noastre f`r` de care nu putem tr`i. Eu, de exemplu, am citit c` {tefan f`cea o biseric` dup` fiecare victorie, bun, eu ce mi-am zis, voi pune [i eu un pom \n gr`din` la fiecare pensie... Problema mea e c` m-au fraierit ]iganii din pia]` [i mi-au dat altoi prost. Ca s`-l r`zbun pe {tefan, m-am r`zbunat pe ]igani [i i-am dat unei vulpi numele }iganiada [i stau cu ochii pe ea p\n` o s-o prind. Apoi, Eminescu, poetul nostru

Avem o istorie m`rea]`


Ograda familiei Ni]` e plin` de astfel de conflicte de-a dreptul istorice. Aici, datorit` profesorului de istorie pensionat, istoria nu mai este istorie, e un lung [ir de pl`ceri [i triste]i ale unor nume parc` [i ele ie[ite din via]a competi]ional`. Ograda lui nea Ni]` din B\ltana num`r` 25 de g`ini [i coco[i, doi porci, trei curcani, [ase ra]e. O \ntreag` epopee. Mihai Viteazu este coco[. Ana Ip`tescu este g`in`.

Eroul reportajului nostru \[i porecle[te or`t`niile din b`t`tur` cu nume de voievozi deoarece nu are bani s`-[i cumpere boi [i porci pentru lumea politic`
na]ional, este un mare om, dar a murit de sifilis. Ce am f`cut eu? Nu am fost niciodat` la femei, iat` la ce e bun exemplul. Adic` stau cu nevasta mea de dou`zeci [i cinci de ani de zile. Eminescu este numele unei g`ini care anul trecut a f`cut ou dup` ou, dar anul `sta cred c` o tai. Vede]i, mai gre[esc cu numele astea, fiindc` adev`rul e c` ograda \]i joac` feste. Vezi, }epe[ era puternic, era fioros, dar a dat strechea \n el [i nu mai aude, Era un m`gar. Ra]ele Marx, Endar, surd-surd, are ambi]ie \n gels [i Lenin au murit \necate el. \ntr-o inunda]ie de acum doi ani. Cu toate astea, comunismul este bun \n sine. N`stase e un pui banal. Ni]` nu-i d` prea mult viitor. O s`-l taie spre sf\r[it de |n ograda lui Ni]` istoria se toamn`, c` acum are ce m\nca. repet` \n fiecare zi, iar voievozii no[tri, fie ei g`ini, ra]e, curcani, Eugen ISTODOR \[i m`n\nc` m`laiul, \[i cotcod`cesc destinul. Ceau[escu a murit anul trecut de b`tr\ne]e.

Comunism [i tranzi]ie

Marele Zid chinezesc de ma[ini


De s`pt`mna trecut` am devenit antichinez. Veneam de la mare duminic` seara cu ma[ina [i, pe la Lehliu, dau de o coloan` mare, sta]ion\nd. Dup` vreo 10 minute, oamenii au nceput s` ias` din ma[ini. Fire[te c`, din om n om, s-a aflat care era cauza dopului. Numai eu [i cele vreo 50 de ma[ini din spatele meu eram fier]i de curiozitate [i nu puteam afla nimic pentru c` ntre noi [i prima parte a coloanei erau dou` Audiuri cu chinezi. V` da]i seama: toat` informa]ia se oprea la ei.

ACADEMIA CA}AVENCU ANGAJEAZ~...


Aiurea, nu angajeaz` nimic, voiam doar s` atragem aten]ia asupra urm`toarei informa]ii de maxim interes: doamnelor [i domnilor, s-au \ntors fetele noastre! Fetele care se bronzau anul trecut pe acoperi[ul blocului de vizavi [i ne f`ceau nou` minunate dup`amiezile ur\cioase de s\mb`t` [i duminic`, c\nd scriam pentru revist`, ei bine, s\nt la locul lor, [i-n 2004! Pe acoperi[, fac plaj` la bustul gol [i se ung cu de toate pe corpule]ele lor de iasomie! V` mul]umim c` exist`m! Pupici, p`pu[ile! (C`uti[, m\nile pe tastatur`, la vedere!)

|n service ma[in` de pui, azi o vezi [i m\ine nu-i


E popor mi[tocar romnul, r\zi cu el, te r`sfe]i, e ospitalier, spune bancuri, dar, hop, te treze[ti c`, r\z\nd cu el, s`tul de at\ta spus [i ascultat, \]i face [i ni[te bancuri de te ustur` [i \]i spune s` mergi la Justi]ie. R\zi din iner]ie [i atunci, dar duci m\na la portofel [i r\sul, actele, ma[ina, banii s\nt duse. De vin` este [i Bul`, \ngropat o dat` cu Ceau[escu. Un banc al tranzi]iei sau al intr`rii \n Europa este cel de mai jos. Cic` o moldoveanc`, Gina Neculai, a avut un superaccident. Ea a ajuns \n spital, Nubira \n service-ul Moldotrans. Dup` ce ambele au ie[it din repara]ii capitale, s-au apucat iar de b`tut [oselele. {i a urmat un ghinion u[or, de var`. Repara]ii doar pentru Nubir`. Noul garaj vede c` pl`cu]a cu num`rul de identificare de pe motor nu corespunde cu cea din certificatul de \nmatriculare. Exper]ii veni]i la fa]a schimbat` a ma[inii spun c` nu mai e Nubira aia de alt`dat`, nu mai s\nt ale ei: caroseria, lonjeroanele, adio, airbag-uri duse, combina CD. S\nt luate toate de la o Nubir` proast` [i f`cut` armonic` cu un an \nainte. De r\s a r\s Gina, au r\s colegii de la munc`, s-au crucit poli]i[tii [i au r\s [i ei, [i a[a, parc` a[teptarea drept`]ii ce nu vine niciodat` trece mai u[or. Doar bancul cu ma[ina schimbat` \n service va d`inui. Bine c` a murit Bul`! C` pe vremea lui se spuneau bancuri [i se f`cea lumea c` munce[te. Acum face lumea bancuri, are ]ara de munc`, dar [i de furat. Eugen ISTODOR

Fitnessim]ire
Un individ trage de barele negre de pe capota unui Matiz ro[u. De ce? Pentru c` ma[ina bloca trecerea unui camion al Po[tei Romne. Proprietara Matizului iese \n fug` din Oficiul Po[tal nr. 9 pentru a elibera trecerea. Individul trage \n continuare de bare, chiar [i c\nd proprietara d` s` porneasc` ma[ina, [i r\de t\mp. Proprietara strig` sufocat` de nervi, \n timp ce individul vine cu replicile: F`, vezi c` te r`storn dac` vreau!. Aici intervine l`muritor [oferul camionului: Reclama]i-l, doamn`, e coleg cu noi, numai prostii face, \l cheam` Eremia Daniel, reclama]i-l, c` [i noi ne-am s`turat de el!. M-am g\ndit atunci la s`rmanul [ofer al po[tei. Presupun c`, de fiecare dat` c\nd pleac` de l\ng` camion, la venire \l g`se[te r`sturnat.

Gherla unui cui \n cap


Doamnelor [i domnilor, ve]i citi scrisoarea unui eliberat din Penitenciarul Gherla c`tre un fost coleg de deten]ie, Toth Attila: Salut prietene, fra]i p\n` la moarte OK!, pe scurt doresc s`-]i explic ceva foarte interesant prin aceast` scrisoare, iar tu s-o cite[ti cu mare aten]ie. Bine! Otto La eliberarea mea col. Pop \nainte cu o zi m-a chemat la el s` \mi propun` un t\rg. Mi-a zis s` dau o declara]ie precum nu am v`zut [i [tiut ce s-a \nt\mplat cu tine. {i mi-a m-ai spus (explicat) c`ci tu frate ai vrut s` profi]i de banii lui, mi-a zis c`ci vrei s` iei banii despre el, adic` de pe d\nsul. Mi-a explicat (zis) c` are un apartament la Cluj, o cas` la ]ar`, animale, p`m\nt [i s` depun declara]ie c` \mi ofer` ]ig`ri, cafea pe loc s-au c\nd ies pe poart` suma 100.000 lei. Bine\n]eles frate nu am acceptat acest lucru, am f`cut la mi[to o declara]ie cum mi-a zis el s` scriu. Col. Pop a mituit trei ho]i cu cafea [i ]ig`ri. OK!. Toth Attila, intrat \n Gherla pentru \n[el`torie la 30 de ani, a primit botezul ho]ilor, botezul gardienilor, botezul colonelului Pop, [eful sec]iei sale, a primit [i scrisoarea colegului s`u. Apoi, dup` atente \ngrijiri medicale, \n semn de protest [i-a b`tut un cui \n cap. Cum? A luat cuiul, l-a pus cu ascu]i[ul spre cap [i s-a izbit de zid p\n` c\nd cuiul a intrat \n cap. Mars, Engels [i Bounty

Ethos, Portos [i Aramis

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

bursa [p`gilor
Cu un halat alb descheiat po]i ajunge departe
|n primul r\nd, a[ vrea s`-i cer scuze Nicoletei Luciu c` nu am putut s`-i r`spund asear` la telefon, fiindc` citeam o carte de filozofie \mpreun` cu prietena mea. |n al doilea r\nd, a[ dori s` o asigur pe Nicoleta c` mai am pu]in din cartea aia [i o termin, a[a c` m` poate suna oric\nd de joi \ncolo. Miercuri, \ns`, ar fi foarte bine c` Nicoleta s` cumpere Academia Ca]avencu [i s` citeasc` acest articol, fiindc` m` intereseaz` foarte mult p`rerea ei de asistent` medical` cu dimensiuni ca ale ei. Iat` despre ce este vorba! S`pt`m\na trecut`, am auzit-o la un radio (21) pe o fat` care de[i, la baz`, era asistent` medical` vindea [aorme [i hot-dogi de diminea]a p\n` seara. Fata aceasta \ncercase \n mai multe r\nduri s` se angajeze la un spital (din Timi[oara, parc`), dar porcii de b`rba]i fie \i ceruser` [pag`, fie \i ceruser` s` se culce cu ei, ceea ce, p\n` la urm`, este cam acela[i lucru. D\nd dovad` de un caracter pe care numai apropierea de o [aorma adev`rat` ]i-l poate insufla, asistenta medical` a refuzat sistematic s` se culce cu medicii care i-ar fi putut opera modific`ri \n cartea de munc`. C\t despre [paga de 120 de milioane de lei (adic` vreo 3.000 de euro) care i s-a cerut, asistenta medical` de la [aorm`rie nici n-a vrut s` aud`, mai ales c` trebuia s-o dea, nicidecum s-o ia. P.S. Nicoleta, sun`-m` joi seara [i spune-mi ce crezi despre asta. Repet, m` intereseaz` foarte mult ce crezi despre asta! Al t`u, Halat Alb

Sport, mi[care, [p`gi s`n`toase


Ce materie crede]i c`-i mai important` \ntr-un liceu din Petro[ani? Sportul, fire[te, una dintre pu]inele materii care-i pot ajuta pe absolven]i s` plece \ntr-un ora[ mai mare, ca Bucure[tiul, s` spunem. Pe jos, bine\n]eles, a[a cum s-a mai \nt\mplat de c\teva ori. Cum era [i normal, \n liceele din Petro[ani toat` lumea s-a \ngr`m`dit s` dea bac-ul la sport. La una dintre clasele de absolven]i petro[`neni, profesorul de sport a chemat elevii cu o s`pt`m\n` \nainte de bac [i le-a transmis: c` nu s\nt deloc preg`ti]i; c` trebuie s` ia medita]ii; c` medita]iile se fac cu el; c` ora de medita]ii

cost` 200 de mii; c` va face c\te dou` ore de medita]ii pe zi timp de 5 zile; c` cine nu vine la medita]ii la sport nici s` nu mai vin` la examen, fiindc` cine nu se preg`te[te cu seriozitate, cine nu asud` la c`ratul lovelelor c`tre dom profesor e greu de crezut c` poate trece probele mult mai grele ale bac-ului. Normal c` to]i cei 20 de elevi care optaser` s` dea bac-ul la sport au venit cu p`rin]ii tun[i de bani [i au cotizat, proful str\ng\nd numai de la ei 40 de milioane. Dar, dup` terminarea celor 5 zile de medita]ii, ce crede]i c` le-a mai zis dom profesor? Le-a zis: bravo, bun` alegere a]i f`cut s` veni]i la medita]ie, acum pute]i fi siguri c` lua]i 5; dac` vre]i s` lua]i 10, atunci nu-i suficient, mai trebuie s` alerga]i [i mai ales s` s`ri]i cu \nc` un milion la dom profesor c` de restul are el grij`. A[a a c\[tigat profu acesta de sport 60 de milioane numai de la o clas`. A[a le trebuie p`rin]ilor mineri dac` s-au ocupat doar de intelectualii din alte o- care str`bat`t` n trecere ]ara ra[e. noastr`, cam 30 de eurovi. Mul]i Proba de 100 m carduri turi[ti au f`cut`t` calea ntoars`t`. P`i, b`, fra]ilor (de integrare), ar trebui s` v` sar` la gt gre]ili c` si voi fa]e]i problem cu tranzit la turist xenos, str`inez, Ne[te agen]ii de turizm`t` adike. Orice automobilist romn de pe litoralul bulgar`t` s-au pl`te[te la vama bulgar` 20 de plns`t` c` Romnia i love[tete euro la intrare, plus trei euro c` sub centur`t` pentru c` a intro- [i umeze[te ro]ile n groapa cu dus tax`t` de tranzit`t` pentru ap` murdar` [i antiseptic`. Aceturi[tii din Ucraina [i Moldova ea[i tax` e pl`tit` [i la ntoar-

Fra]ilor, b`i, braz`rs, a]i \nvins!

La coreeni, m\ncarea e fast-foodulie


|ntors luni de la picnic, din p`dure, cu bur]ile pline de scoar]` de copac [i mu[chiule] de z`voi, poporul nord-coreean a fost \nt\mpinat de conducerea statului cu o nemaiv`zut` surpriz` culinar`: pre[edintele Kim Jong-Il a dat liber la hamburgeri! Sute de mii de oameni au ie[it pe str`zile Phenian-ului cu inimile pline de bucurie [i cu pancarte de mul]umire. {i a fost poate primul miting nordcoreean din ultimul timp care nu s-a \ncheiat din cauz` c` manifestan]ii au m\ncat pancartele. Asta, bine\n]eles, mul]umit` \nt\iului f`uritor de progrese al ]`rii, tovar`[ul Kim Jong-Il, care a promis c` \n scurt timp va construi primul fast-food din Coreea de Nord, \n campusul Universit`]ii Kim Ir Sen. Se spune c` pre[edintele nord-coreean, v`z\nd succesul de care s-a bucurat ideea lui, vrea s` liberalizeze acum [i celebrul McFish, const\nd \ntr-un fir de br`di[ f`cut senvi[ \ntre o coaj` de p\ine.

Bulgar`t`, ciocut` mic`t`!

cere, la intrarea n Bulgaria. Ca s` nu mai vorbim despre ce ar trebui s` v` fac` turcii, pentru aceea[i belire a turistului est-european n tranzit spre litoralurile lor. Dar turcii, probabil, v-au f`cut destule de-a lungul istoriei, a[a c` nu-i mai punem la socoteal`! Dinte pentru Dintev

Kim Jong-Ilfov

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

Marea urnire

Regia de demisie
senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
{i-abia se-ncrunt` b`tr\nul. Ce mai fream`t, ce mai zbucium. Codrul clocoti de zgomot. {i de arme. {i de buci. Sau de bucium. E, [i-n timp ce-n codrul `sta pesedi[tii \[i f`ceau de cap f`r` a avea vreun deranj, \ntre b`tr\n [i Adrian se n`scu, m`, vere, un scandal, de nu mai [tiai ce-o s` fac` [eful PSD: o s`-[i dea demisia mai \nt\i sau abia apoi o s` [i-o dea? Confuzie mare, mon[er, [i at\t de ad\nc` \nc\t N`stase cu greu se decise ca mai \nt\i s` nu-[i dea demisia [i abia apoi s` nu [i-o dea. Confuziona]i la r\ndu-ne, ne-am \ntrebat: de-am fi fost \n locul lui N`stase, ne-am fi dat demisia sau nu? Am stat, am cugetat [i, dup` ce-am mai stat un pic, iat` ce-am votat:

iesc, c` dac` nu-i aveam pe Cozmnc`, pe Hrebe s` m\n`reasc` ei cum [tiu Consiliile Jude]ene, ce se alegea de noi? Eu nu-mi dau demisia. Am at\tea calit`]i! Drago[ MU{AT Cum am declarat deja [i pentru T`rt`[he[hty Times, dac` eram Adrian N`stase, eu \mi mai luam o blan` de cangur lui Dana [i mie un post de televiziune. Dac` mai eram o dat` Adrian N`stase, \mi mai luam un 10 la bac lui Andrei N`stase [i organizam Campionatul Mondial de Fotbal la noi \n ]ar`, ca s` le urez Hai succes! la b`ie]ii no[tri \n pauz` la Romnia-Brazilia [i s` anun] cre[terea pensiilor pentru copii [i urma[ii celor r`ni]i \n accidente de v\n`toare. |n condi]iile astea, ce, eram prost s`-mi dau demisia? Viorel MO}OC Nu m-a[ numi Adrian N`stase dac` a[ renun]a tocmai acum! Mai demult, da, ar fi fost posibil. Aveam \nc` un viitor. Lectura marxi[tilor critici nu m-a \mpiedicat s`-i citesc [i pe misticii ru[i. Lumina inefabil` a icoanelor bizantine m-a atras \ntotdeauna mai mult dec\t culoarea triumfalist` a marilor p\nze pictate

DA
C`t`lin MATEI Eu-N`stase mi-a[ da demisia \nainte de primul salariu de primministru din respect pentru euMatei, pentru c` s\nt convins c` [i el-N`stase, dac` ar lucra unde lucreaz` eu-Matei, [i ar face ce fac eu aici, [i-ar da demisia.

NU

Alexandru V~RZARU Dac` a[ fi N`stase, eu a[ fi mai de[tept [i nici nu a[ demisiona, dar nici nu m-a[ pune r`u cu partidul. A[ divor]a cu tam-tam de Dana [i a[ da de \n]eles poporului, care oricum \nc` d` vina pe Elena Ceau[escu, c` ea [i sfaturile ei proaste s\nt de vin` pentru lipsa reformei [i starea dezastruoas` a economiei. Ioan T. MORAR NU! Dac` a[ fi fost \n locul lui Adrian N`stase, ar fi trebuit Alin IONESCU n primul rnd, nu m` intere- s` fiu exact ca el: arogant, mi[seaz` ca Dana s` fie nevas- tocar, avid de putere. Cu aceste

t`-mea. Deci dac` a[ fi Adrian, n primul [i-n primul rnd m-a[ gndi la aspectul `sta. n al doilea rnd, i-a[ trage o b`taie cu cureaua lui Andrei [i i-a[ [terge lui Mihnea toate jocurile de pe calculator, a[a, ca s` m` r`coresc. Acum s` vorbim [i de demisie, c` v`d c` asta v` intereseaz`. B`i, voi snte]i nebuni la cap? Adic` s` ajung s` merg la b`i la C`ciulata [i s` m` uit cu jind la ur[ii `ia mp`ia]i sau s`-mi curg` balele pe plaj` la Mamaia dup` haitele alea de maimu]e ale pozarilor? S` v`d cum mi le-alearg` copiii n b`taia pu[tii [i eu s` nu pot s` trag? No way. Plus c` cine v-ar mai conduce, b`i, panaramelor? Vede]i, la asta nu v-a]i gndit!

calit`]i nu a[ fi demisionat. Dar nu am cum s` fiu Adrian N`stase. Ne despart valori, prietenii, sentimente [i cei [apte ani de acas`, la mine, de la vil`, la el. Eugen ISTODOR Eu s\nt N`stase. N`stase a[a g\nde[te. Eu nu- mi dau demisia. }ara nu ar suporta s` r`m\n` partidul f`r` un cap ca al meu ce a selectat atent at\]ia ling`i. Dncu, Alin Teodorescu, Ponta, Pu[ca[, Iord`nescu, Copos. Un cap ca al meu ce a sedus at\tea televiziuni: PRO TV, Realitatea TV, Na]ional TV, B1 TV, TVR1, TVR2, TVR Cultural, TV Sport [i poart` negocieri cu Antena 1, 2, 3, 4. De ce s`-mi dau demisia? Iliescu e un cal mort, l-am scos la geam \n campanie s` iau procentele [i mi-a omor\t partidul. Pe cine are acest partid mai cult, mai inteligent, mai bogat? Pe nimeni... Pe cine are partidul `sta mai bun \n tras sfori? Eu s` tr`-

\n manier` realist-socialist`. Iar simpla prezen]` a unor indivizi grobieni, de joas` condi]ie, sincer, \mi repugn`. |ncet-\ncet, \ns`, m-am \nv`]at. Sigur, via]a nu mi se mai pare a[a de pur` ca \n 92, c\nd, din oportunism, am r`mas l\ng` Ion Iliescu. Dar s\nt \nc` t\n`r. Am doar 54 de ani. Mai d`-l \ncolo de mo[, c` n-o s` ating` suta!

|ntreba]i-l pe Ion Iliescu! Pentru detalii suplimentare, consulta]i edi]iile viitoare ale unor publica]ii care vor prelua \n exclusivitate declara]iile pe aceast` tem` ale lui Drago[ Mu[at: Gazeta matematic`, Aventuri la pescuit [i programul de meci de la derby-ul interzis cardiacilor FC Br`ila FC Vaslui.

AB}INERI

Dan STANCIU Nu se pune problema. Dac` m-a[ putea vedea, fie [i pentru o Dragos VASILE Nu mi-am pus problema. Alte clip`, \n pielea sau \n func]ia lui \ntreb`ri m` fr`m\nt`: s` fiu Ion Adrian N`stase, mi-a[ da pe loc Iliescu, ghici unde m-a[ [terge demisia din mine. eu cu demisia lui N`stase? Sau poate a[ [terge cu ea g`ina]ul de cucuvea din sufrageria palatului? Sau i-a[ da-o Ninei, ca s` \mpacheteze morcovii cu ea, c\nd d` cu DDT prin buc`t`rie, dup` g\ndaci? {erban HUIDU (venit \n redac]ie s` ne arate costumul de motociclist) Gabriel DROGEANU Sincer s` fiu, \n locul lui AdriDac` a[ fi \n locul premieruan N`stase m-a[ fi g\ndit ani \n lui, nu mi-a[ da demisia, curios [ir la treaba asta, \nc` de pe vre- fiind s` v`d lungimea [i calitatea mea studen]iei, sau din liceu, [i funiei pe care i-a furnizat-o bupot spune cu m\na pe inim` c` nul meu prieten Nea Nelu, m`i mi-a[ fi dat demisia sau nu mi-a[ drag`. Funie cu care probabil o fi dat demisia. Dar acum nu am s`-mi fr\ng g\tul democratic la viitimp [i nici chef s` r`spund, ia torul mega-congres din august. mai l`sa]i-m` cu demisia voastr`!

NEHOT~R|}I

A VOTAT |N LOCUL LUI MARIUS BOR}EA

baronul oval

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

Dinel raporteaz`
Despre muzeul fascinant al lui Dinel Staicu a]i aflat din presa cotidian`. Statui de voievozi, momi de mili]ieni, tractoare, ma[ini de mili]ie [i alte vestigii triste ale comunismului. n data de 5 iunie, un prieten al nostru a fost la muzeu [i a f`cut poze. Pe la ora 12 a trecut [i pe la aceast` fresc` senza]ional`, cu executarea lui Ceau[escu [i a perversei sale so]ii. Dup` cum vede]i, toate detaliile erau disponibile n foto 1. Cei doi, stnd cu demnitate n a[teptarea gloan]elor, n timp ce solda]ii, care pn` atunci se ocupaser` doar de strns cartofi n locul ]`ranilor [i de munc` pe [antiere, ncearc` s` i mpu[te corect, f`r` s` se r`neasc`. Ei bine, peste o or`, omul nostru a trecut din nou pe acolo. Ceva se ntmplase: peste jum`tate din tablou se a[ternuse o draperie (foto 2), l`sndu-i vederii doar pe cei doi Ceau[e[ti, ntr-o ipostaz` neutr`. De ce? Paznicii muzeului s-au gr`bit s` explice: era anun]at` venirea lui Petre Roman, a lui Mitic` Dragomir [i a echipei de fotbal a Craiovei, pentru o chermez` cultural`. Iar Dinel d`duse ordin s` fie acoperit` fresca pentru ca Petre Roman s` nu fie tulburat de aduceri aminte [i remu[c`ri [i s` se ntristeze. Un gest frumos, dar care tot nu elimin` problema pe termen lung. Alta era situa]ia dac` autorii lovilu]iei se g\ndeau la o execu]ie distractiv`. Oare mai era for]at acum Dinel s` ascund` o scen` \n care tot plutonul l-ar fi g\dilat pe Ceau[escu la t`lpi ca s` moar` de r\s? Epoca de Abur

Cum se \mpart (m)apele \n lumea lichidatorilor


Se \nt\mpl` c`, atunci c\nd unui agent industrial \i vine vremea s` dea ortu popii, intervin \ntre muribund [i pop`, cu colivele, colacii [i factura final`, firmele de lichidatori, cele care [tiu cel mai bine s` organizeze funeraliile. Exist` la Cluj-Napoca o firm`, Euroconsult SRL, care a halit diminea]a lichidare, la pr\nz lichidare, seara lichidare dosarele cu lichid`ri se \mpart \n func]ie de voin]a unui singur judec`tor sindic, mai mult sau mai pu]in influen]at` de factori externi , vreo 80 de por]ii, p\n` s-a trezit pe locul trei \n topul lichidatorilor, pe scara cifrei de afaceri. Ca s` ave]i o imagine concret` a fenomenului, afla]i c`, \n prezent, Euroconsult me[tere[te la un colos ardelean, CUG SA, unde comisionul va fi de vreo 2 milioane de coco. Pe lumea asta, \ns`, exist` [i Uniunea Na]ional` a Practicienilor \n Lichidare [i Reorganizare (UNPRL), adic` baroul lichidatorilor, care, dup` ce a f`cut o anchet` la Euroconsult, a decis s`-i aplice o penalizare. Nu [tim \n ce anume const` penalizarea asta, adic` dac` e vorba de [uturi \n fund, flot`ri sau sp`lat de vase, dar dac` se constat` c` aceast` firm`, care a dus la cap`t de linie 80 de dosare, a lucrat ilegal, toate actele \ntocmite vor fi izbite \n moalele capului de nulitate! Evident c` acum v` ve]i pune o \ntrebare: b`i, dar cum se face c` judec`torii `ia sindici care \mpart dosarele au o afinitate deosebit` exact pentru firma asta penalizat` de baroul lichidatorilor? S` fie vorba de faptul c` apar]ine fiului judec`toarei Cionca, de la Tribunalul Arad, pre[edintele sec]iei comerciale? Iar pre[edin]ii acestor sec]ii se cunosc bine \ntre ei, dat fiind faptul c` se v`d semestrial, la Sinaia, la un pi[cot [i ni[te studii? Evident, avem [i un r`spuns pentru aceste \ntreb`ri: nu [tim!

Judec`torul Scandic

10

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004 Aoleo, cine zicea c` umorul t`u de la br\u \n jos e a[a de tare? Mi se pare sub]irel r`u de tot!

tunul catodic

Anacronica TV
Chelul [i tichia de m`rg`ritare
Invita]ii edi]iei speciale a lui Tuc` Show, din 7 iulie a.c., urmau s` comenteze demisia lui N`stase din fruntea PSD. La orele 19, premierul trebuia s` apar` pe posturile de televiziune [i s` anun]e, cu vocea lui u[or parfumat` de indignare, c` \[i asum` e[ecul din alegerile locale, c` a[a nu se mai poate [i c` se d` singur de p`mnt, administrndu-[i un brnci \n ceaf`. R`sturnarea de situa]ie l-a b`gat pe Tuc`, gata preg`tit s` dea lovitura mediatic`, \n cea]`. |n atari \mprejur`ri, Hurezeanu, zis Hary, [i C.T. Popescu, zis Chelul, [i-au dat drumul la imagina]ie, pentru a umple h`ul emisiunii, r`mas` f`r` subiect. S-au f`cut fel [i fel de specula]ii, s-a aberat ct s-a putut, s-a m`r[`luit prin ar`tur`, s-a dat cu nuca-n gard, s-a vndut pielea ursului din p`dure, s-au \nmul]it [i \mp`r]it cteva herghelii de cai verzi pe pere]i, pn` ce salvarea a venit o dat` cu naveta spa]ial` de Slovenia. Cnd Tuc` a dat leg`tura \n direct, la Otopeni. Unde Iliescu a gafat att de strident, cnd le-a zis ziari[tilor c` nu-i prive[te cnd se va \ntlni cu N`stase, \nct Chelul s-a n`pustit ca pitbull-ul la g]ii lui Iliescu [i nu l-a mai sl`bit pn` la \nchiderea emisiunii. {i strngea Chelul att de vrtos la bereg`]ile Bunicu]ei, \nct, practic, chestia asta a salvat edi]ia special` a lui Tuc`.

trampa [i ecranul
orice caz, va fi un tren format numai din vagoane-restaurant [i nu va opri dec\t \n g`rile cu sec]ii de vot amenajate. 5 Pe aproape toate posturile de televiziune am prins zilele trecute un material despre prostituatele din jude]ul Arad, care, pe motiv de concuren]` \nd\rjit`, au sc`zut tarifele \ntr-at\t, \nc\t se mul]umesc s` primeasc` bonuri de mas` ori chiar produse. La s`r`cia din ]ar`, ne a[tept`m c\t de cur\nd ca [i stripteuzele din localuri s` treac` la plata \n produse, iar clien]ii entuziasma]i [i excita]i s` le bage acestora \n chilo]ei nu bancnote, ci batoane de salam, buc`]i de br\nz`, saco[e cu cartofi, c\te-un pepene sau chiar o oal` de ciorb`. V` da]i seama, b`rba]ii n-or s` se mai duc` la striptiz \n ziua de leaf`, ci c\nd le g`tesc nevestele. 5 Am v`zut la televizorul nostru un spot publicitar care face reclam` la produse lactate. Aceste produse lactate, ni se spune, au fost ob]inute din laptele campionilor. Nu v` sup`ra]i, a[ vrea [i eu un litru de la Ana Kurnikova, dac`-i proasp`t! 5 Jurnalele de [tiri s-au ar`tat speriate de scumpirea carburan]ilor pe motiv de europenizare a pre]urilor. Asta \nseamn` c`, pe viitor, cet`]enii patriei \[i vor mai da foc \n semn de protest din ce \n ce mai greu [i e normal ca televiziunilor dornice de [tiri violente s` nu le convin` lucrul acesta. Sfatul e s` stea lini[tite, c`ci autoincendieri vor mai fi, ba chiar mai spectaculoase ca p\n` acum. Fiindc`, la pre]urile astea, probabil c` autoincendiatorii se vor cupla mai mul]i la o canistr`. 5 Tot la Prima TV am prins cu pu]in` vreme \n urm` un interesant material despre un club din New York, unde se practic` un fel de karaoke nu cu melodii, ci cu replici din diverse filme. St`team [i ne imaginam noi cum ar fi \ntr-un asemenea club romnesc: lumea ar urca pe scen` [i ar \ncepe s` r`cneasc`: Grijania mamii voastre d` legionari!, Moldovane, fii cavaler, d`-mi o [ans`!, |nainte, vitejii mei!, Eu, Bastus, \n nemernicia mea de c\ine turbat, am t`iat capul lui Decebal!, Un fleac, m-au ciuruit!, Dreptate [i fr`]ie, frate B`lcescule! [i Yo haa, yao ky haa, jao yi saa! (sau cam a[a ceva, oricum, cei mai cinefili dintre dumneavoastr` \[i pot da seama c`-i o replic` din Se-ntorc cocorii). 5 Pentru cei care nu deschid mai trziu de ora zece jumate televizoarele, s-a terminat Big Brother, a c\[tigat Soso, sau Costel, oricum nu mai conteaz`.Ca s` acopere spa]iul l`sat de emisiunea cu audien]a mai mic` dec\t ANDOgrafiile zil-

Telefonul erotic f`r` fir

5 C\nd a fost grindina aia \n Bucure[ti, acu vreo c\teva zile, \n week-end, canalele mele de pe televizor cu numerele 2, 6, 8 [i 11 au oprit transmisiunea. N-am s` \n]eleg niciodat` ce fel de sateli]i au `[tia de la Na]ional TV sau Tele 7 abc sau TVRM, din moment ce \i afecteaz` grindina. Sateli]i din `ia care zboar` pe deasupra blocurilor, sau cum? 5 Din c\te am observat eu, exist` o reclam` la 89 care nu va disp`rea niciodat`. A devenit un fel de clasic al reclamelor erotice. Probabil, peste ani [i ani, extratere[trii o vor descoperi pe o caset` [i o vor da copiilor lor extratere[tri s` se am`geasc` sun\nd Terra cu supratax`. 5 Am v`zut c\ndva o emisiune la TVRM de muzic` popular`, \n care un muzician popular necunoscut avea invita]i al]i muzicieni populari necunoscu]i [i, mai mult dec\t at\t, chiar [i telespectatorii care sunau la telefonul ascult`torului preferau s` nu \[i dea numele. O fi fost o emisiune a mafiei din muzica popular`. 5 Am observat c` PRO TV-ul face \nscrieri pentru Local Kombat [i pentru asta anun]` pe to]i cei interesa]i s`-[i trimit` CV-ul. M` g\ndeam cum naiba ar ar`ta un astfel de CV: |n 1980 m-am \nscris \n prima b`taie pe care am terminat-o cu nota 10. Am continuat s` absolv cursurile de [i[ ale lui Balon, de la mine de la bloc, iar \n prezent s\nt freelancer la Cucuvae victis mine pe strad` unde \i fac pe fraieri de lovele [i le rup bulanele cu ghiocu-[incai. 5 T\rziu, \n noaptea de vineri spre s\mb`t`, la Prima TV s-a dezbr`cat pentru publicul telespectator juna [i destul de dolofana Alisia, care [i-a dezv`luit toate seDe[i n-am fa]`, mie Laura Andre[an \mi zice \n fiecare noapte din televizor cretele din toate pozi]iile. La un moment Bun`, iubitule. S\nt Laura Andre[an. dat, chiar st`tea \ntr-a[a o pozi]ie \nc\t, Laura Andre[an st` \n pat, \n ecran, cu dac` ar fi deschis gura spre bec, s-ar fi v`zut lumini]a de la cap`tul tunelului. \nc` dou` fete [i zice c` o pot g`si la un num`r de telefon ca s` vorbim. 5 B`nuim c` a]i v`zut deja spotul `la Ciudat este c` \mi zice Bun`, iubipublicitar al Ministerului Transporturilor tule! de vreo lun` [i ceva, de[i nu am [.a.m.d. care ne \ndeamn` s` l`s`m masunat-o niciodat` p\n` acum la [ina acas` [i s` folosim cu \ncredere num`rul `la de 4 cifre. Asta \nseamn` Trenurile Soarelui pentru a c`l`tori la c` Laura Andre[an nu e atent`. |n al mare, la bunici, la b`i sau unde naiba mai doilea r\nd, s\nt sigur c` nu o s` vrea contribuabilul s` c`l`toreasc` sub r`spund` ea dac` sun, pentru c` soare c\nd n-are ce face. Ne-am adus am-am prins c` e doar o reclam`. {i minte de ast`-iarn`, c\nd, dac` am re]inut dac` e o reclam`, mai bine folosea noi bine, acela[i minister lansase pe [ine formatul clasic de reclam`: Folosi]i conceptul de Trenurile Z`pezii [i ne-a telefonul. Merge. sau m`car Noi p`truns a[a, dintr-o dat`, curiozitatea: vorbim la telefon \n fiecare zi pentru oare ce fel de trenuri speciale va pune la c` avem subiecte de discu]ie chiar [i dispozi]ie ministerul domnului Mitrea la f`r` s` ne t`v`lim prin pat. toamn`, \n prag de alegeri, onor publicuC`t`lin MATEI lui c`l`tor: trenurile mustului [i tulburelului sau ale pastramei [i gogonelelor? |n

Nadine, o t\n`r` cu rochie mulatr` pe corp, [i Garcea, b`iatul de la Vacan]a Moale


nice, mai-marii din Prima TV s-au gndit c` ar fi stupid s` ncerce s` mai ridice din audien]`, a[a c` au pus n loc Banc Show. Prezentat de Nadine, show-ul reune[te tot ceea ce nseamn` glum` r`suflat`. Dar parc` n reluare glumele r`suflate au mai mult farmec, c` [tii poanta dinainte [i nu mai trebuie s` a[tep]i p\n` la sf\r[itul bancului ca s` dai pe alt post. 5 La mini-ferma de crescut mini-gagici a lu mini-domnu P`unescu (nu vorbesc de n`l]ime, ci de vrst`) de la B1 TV, relu`rile s\nt n floare. Emisiunea cu un format f`cut pe o valiz` n gar`, Via]a n direct (de fapt, n reluare), se retransmite de pe cnd s-a nnoit cu deja celebra prieten` a lui Ion I. }iriac, Ileana Lazariuc. Reluarea, din p`cate, nu ne ofer` nimic nou, Dan Tudor vorbe[te la fel de mult [i la fel de f`r` sens, n timp ce Ileana tace la fel de bine cum tace [i pe coperta FHM sau pe pere]ii din c`minele studen]e[ti. 5 Pe Pro Cinema am v`zut un nou episod din Robocop n care ap`rea un personaj numit John Cable, adic` Ion Cablu pe romne[te. M` g\ndesc c` e ceva futurologie onomastic` n Ion Cablu `sta. A[a cum n ziua de azi exist` oameni pe care-i cheam` Ciocan, L`c`tu[, Fieraru, poate peste cteva sute de ani vor fi banale nume precum Vasile Cameramanu, Gheorghe Amanageri]ei ori Victora[ a lu nea Fibr`optic`. 5 {ti]i reclama aia la bere Becks n care voice-over-ul ne spune c` orice pic`tur` de ap` [i dore[te s` devin` bere german`. Mai departe, ntrebarea e ce-[i dore[te s` devin` berea german`? Cumva pipi romnesc?

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

11

tupeu 2004

descopery
Mu[e]elul, Romnia, stima noastr` [i mndria
ncercnd din r`sputeri s` facem fa]` provoc`rii cristoiene (cristoievskiene?) de a nu abandona bibliotecile, l`sndu-le doar pe minile coafezelor [i [oferilor de taxi, facem ce facem [i ne g`sim timp s` mai afl`m [i noi, subsemna]ii, cte ceva despre istoria plin` de miracole a acestui popor, care a l`sat o dr` de genialitate n mersul lui sinuos prin istorie domnul V`c`roiu n]elege la ce m` refer. C`ci romnii n-au inventat, a[a cum sus]in unii, doar roata, mitraliera [i unghia de scobit n nas, ci [i aten]ie! plicule]ul de ceai. Pentru c` infuzia la plic este, sus]ine Eugen Guritz`, o inven]ie sut` la sut` autohton`. Cum, nu [ti]i cine e Eugen Guritz`? Ap`i e intendent maior [i n celebra sa lucrare, r`mas` probabil netradus` (pe nedrept, presupun), Valoarea alimentar` a hranei soldatului pe timp de r`sboi, ap`rut` la Institutul de Arte Grafice Universala, ]inut de Iancu Ionescu, cu sediul n str. Covaci no. 4, \n 1915, m`rturise[te cu mndrie c` este inventatorul Ceaiului Ana. Acum o s`-ntreba]i ce e ceaiul Ana! Ei bine, ceaiul Ana, imaginat de Dl. Guritz`, pentru care a ob]inut Brevetul Regal no. 3923 din 1914, e un preparat care prezint` inova]iunea c` este depus ntr-un s`cule]-filier` ndeplinind rolul strecur`toarei care mpiedic` ca la imfuziune foile de ceai s` se amestece cu esen]a ce se bea. E absolut nealterabil conservndu-se de la 3 ani nainte. Are garan]ie, care va s` zic`. Nu [tiu ce i-a ie[it la 1915 lu nea Guritz` din inven]iunea asta a lui, dar dac` dom intendent maior n-a tras cu ochiul pe la al]ii, atunci toate liptoanele astea de le turn`m n noi la faif`cloace s\nt neuron din neuronul na]ional.

Ion Josiliescu, edi]ie special`


O dat` la patru ani, \i vine [i lui r\ndul. S` plece. De[i, p\n` acum, a venit de trei ori [i a plecat numai de dou`. ~sta e Ion Iliescu. Ca cutremurul: te omoar` o dat` [i pe urm` te chinuie cu replicile lui. Proaste. P`i, cine a avut cele mai t\mpite replici din democra]ie? M`i, animalule!, Sf\nta proprietate e un moft, respectiv cet`]enii Ionescu, Popescu, Arge[anu, B`nei care veniser` s`-i \nlocuiasc` lui crapul la carton cu monarhia au fost cele mai stupide replici din istoria democra]iei. Aten]ie \ns`, tonomatul de prostii Ion Iliescu merge \n continuare. B`ga]i o rubl` g`urit` \n fund [i o s` ob]ine]i un citat stupid din Ion Iliescu. Bag`, domnule pre[edinte! Mega-tupeu 2004 (3 puncte): Ion Iliescu. Abia venit din avion, cum singur a declarat geniul SubCarpa]ilor, Iliescu s-a r`stit la ziari[tii care voiau s` afle ce se mai \nt\mplase \n cearta sa cu N`stase: NU V~ PRIVE{TE!. Probabil c` cearta dintre pre[edintele Romniei [i premierul ]`rii le prive[te numai pe mamele lui Ion Iliescu, sau doar pe tandemul politic din Buc`t`ria lui Nelu, Nina Iliescu-Dan Iosif, sau poate numai pe pedichiurista Corinei Cre]u, v`-n pedichiur de dictatori! Extra-tupeu 2004 (2 puncte): Ion Iliescu. Edi]ia special` a Tupeului de s`pt`m\na aceasta \l premiaz` din nou pe Ion Iliescu pentru obr`znicie. Pentru c` merita]i. Pre[edintele s`rac [i cinstit s-a apucat, luni, s` le frece ridichea pesedi[tilor, de[i toat` via]a lui el s-a \nconjurat numai de corup]i [i doar c\nd camerele erau pe el, mo[ul devenea brusc s`rac [i cinstit [i-[i rupea teatral hainele de pe el la Actualit`]i [i-n pauz` la Romnia-Anglia: c` baroni, c` nu aproape de oameni, c` Mercedes, c` BMW, c` elicopter, c` carne, c` care social-democra]ie, c` c\nd PSD la putere, c` c` n-are oameni cinsti]i partidul, c` cariera lui, c` care Iliescu s`rac [i cinstit! Exact! C` care Iliescu s`rac [i cinstit, domnule pre[edinte? T\mpeu 2004 (1 punct): Ion Iliescu. Din nou la Tupeu 2004, domnilor [i doamnelor, Ioooon Iliescuuuuu! |n leg`tur` cu disputa evident` dintre el [i N`stase, Iliescu a declarat ziari[tilor, complet idiot: Nu [tiu de unde a ap`rut zvonistica asta. La noi, imagina]ia e bogat`. Mie unul, premierul nu mi-a comunicat nimic.

Fantastic tupeul de a min]i \n fa]` al celui care se hr`nea \mpotriva hitleri[tilor cu crap la carton! Mul]umim KGB, ]ine]i-o tot a[a, s\nte]i cei mai buni, s` moar` maica Rusia!

{i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

31 puncte 15 puncte 13 puncte

Ceaiul Ana [i Carafa

12

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

poli]ia presei
Cteva zile s\nt c]iva ani buni
n Evenimentul zilei de luni, 5 iulie 2004, s\ntem anun]a]i, pe prima pagin`, [i informa]i n pagina 6 c` au ap`rut Semne de circula]ie inedite pe Valea Oltului. Aten]ie, [oferi, aici g`si]i prostituate!. Iulian Crj`, autorul articolului [i, probabil, al pozei, sus]ine c` de cteva zile a ap`rut un panou pe care este desenat`, al`turi de simbolul benzin`riei, al restaurantului [i al telefonului, cel al unei femei. Totul e adev`rat, cu o mic` deosebire: panoul se afl` acolo, nemi[cat, de cel pu]in patru ani, iar acum aproape trei ani a ap`rut o fotografie similar` celei din Ev.z. n revista Dilema. Iat` c` bancul cu nea Gheorghe care, n zilele noastre, l rupe n b`taie pe ungurul Ianos pentru c` ungurii l-au omort pe Mihai Viteazul revine n actualitate. Bine, i s-a zis lui nea Gheorghe, dar asta a fost acum cteva sute de ani. Da, a replicat ardeleanul nostru, numai c` eu abia acum am aflat!

mili]ia spiritual`

D` cu limba, d` cu paru activistul de S`raru (I)


Dac` Hopa-Mitic`-cade-nfund-[i-se-ridic` exist`, atunci trebuie c` modelul s`u e luat din realitate [i nu invers. Iar acest model este Dinu S`raru, pupincurist de grad zero al cuplului dictatorial. n cazul unui popor care ar fi ]inut la obrazul s`u, numele lui Dinu S`raru nu ar mai fi ap`rut n public dup` Revolu]ie. Dar de aceea e Hopa-Mitic`, s` se ridice mereu. Chiar [i din situa]ii post-revolu]ionare. A fost scandalul B`ncii Interna]ionale a Religiilor? A fost, al]ii au fost blama]i, Dinu S`raru, nume de referin]` al b`ncii, nu s-a ridicat de jos pentru c` nici m`car nu a c`zut! Scandalul cu Masoneria, unde e mare Pro Maestru (denumire care nu vine de la trustul Pro!), i va nt`ri pozi]ia n organiza]ia care, acum, l contest`. Secretul acestei supravie]uiri este tupeul. Nu a]i mai v`zut a[a ceva, v` asigur`m. {i v` d`m un exemplu din comunism. A tras Ceau[escu o b`[in` ideologic`, o expresie gen Comunistul de omenie, Dinu S`raru s-a aplecat s` trag` n piept toate miasmele acestei flatula]ii [i s`-[i regleze catifeaua limbii pe curul ceau[ist. Iat` rezultatele n num`rul 2/1978 din Era Socialist`: mi permit s` deslu[esc n apelul emo]ionant pe care secretarul general al partidului l-a f`cut [i l face necontenit [i neostenit tuturor activi[tilor de a-[i considera demersul n lumina virtu]ilor omeniei () Semnifica]ia imediat sesizabil` a tezei comunist de omenie nu relev` ntreaga valoare [i adncime presupus` [i con]inut` de al`turarea att de surprinz`toare a acestor cuvinte [i s\nt sigur c` filozofii, cercet`torii din domeniul sociologiei, al practicii sociale, al democra]iei de tip socialist, al eticii, vor mbun`t`]i argumenta]ia caracterului revolu]ionar al acestei teze. () Scriitorul este, n lumea socialist`, un activist de partid n cel mai deplin [i direct n]eles al cuvntului [i s\nt fericit s` recunosc c` tot ce am scris pn` acum se justific` pentru mine ca fiind modul meu de a m` manifesta ca activist de partid. Ni[te ]`ranu

Degeaba i-am pupat pe Ceau[e[ti \n cur ani de zile. La valoarea mea, m-au aruncat director la un Teatru Mic [i, ca umilin]a s` fie [i mai mare, m-au uns [i peste Teatrul Foarte Mic. Cred c` asta a fost numai m\na Ei [i a ling`ilor din jur, c` cu El te mai \n]elegeai.

Ioan T. MORAR

Paradoxul Dinu S`raru: de[i i-a slug`rit cu devotament pe comuni[ti, abia capitali[tii vero[i i-au acordat func]ia suprem` \n teatru

Bani albi pentru centura neagr`


Pentru telespectatorii care au deschis revista noastr` abia dup` alegerile locale, un anun] de maxim` importan]`: la Ia[i s-a inventat viceprimarul karatist. Pe bune. |l cheam` Costel Ad`sc`li]ei [i are centura neagr` 3 dan. |n total` contradic]ie cu filosofia artelor mar]iale, Ad`sc`li]ei [i-a folosit p\n` acum centura ca s` se lege, complet nesportiv, de bugetul ora[ului pe care, cu c\teva tzukahare bine ]intite, l-a l`sat la podea. Pentru asta, s-a folosit de firma sa de paz` [i protec]ie, IGS, pe care a infiltrat-o prin 150 de agen]i \n pie]ele ora[ului. {i asta \nc` de acum patru ani, c\nd a devenit consilier local PSD. Contractul este de cel pu]in 23.000 de coco pe lun`, mai mare cu vreo 5.000 de coco lunar dec\t oferise Corpul Gardienilor Publici. P\n` aproape de alegeri, Ad`sc`li]ei trona \n ac]ionariatul IGS cu 48,9%, f`r` s`-l doar` nici m`car sub centur` de incompatibilitatea contractului cu calitatea sa de consilier local. De c\nd Gigi Nichita, noul primar pesedist al Ia[iului, l-a f`cut viceprimar, Ad`sc`li]ei s-a dezbr`cat de kimonoul IGS-ist cu tot cu ac]iunile de rigoare, dar agen]ii lui tot \n pie]e au r`mas. {i primesc ordine tot de la Ad`sc`li]ei. Adic` de la nevasta viceprimarului, care se ocup` de firm`. Ne a[tept`m, deci, la meciuri fullcontact de neuitat \ntre bugetul ora[ului [i IGS. Iar \ntre runde s-ar putea s-o vedem f\]\indu-se pu]in pe ring, \n fluier`turile poporului, pe so]ia lui Ad`sc`li]ei.

N`stase a b`gat gaze [i opozi]ie \n T`rt`[e[ti


|n T`rt`[e[ti, comuna unde s-a n`scut Adrian N`stase, bun`starea a \nceput s` \[i arate col]ii doar dup` ce fiul satului a ajuns premier. S` [ti]i T`rt`[e[tiul arat` european. O [osea pe patru benzi care \ncepe \n p`durea dinaintea T`rt`[e[tiului [i se sf\r[e[te la urm`toarea intersec]ie de dup` este semnul cel mai evident. C`soaiele rudelor lui N. ar fi altul. Viloiul cons`teanului s`u, generalul Toma Zaharia, e \nc` unul. Sediul poli]iei din T. alt` cl`dire impun`toare. Cornu e un s`la[ de [tabi [i de lux. T`rt`[e[tiul e \ns` cadoul f`cut de premier unor oameni simpli. S-au b`gat gaze. L\ng` drum se construie[te acum trotuar. Trec\nd prin sat, am auzit \ns` c` la T`rt`[e[ti exist` [i opozi]ie. PSD-ul a c\[tigat, dar cu emo]ii: din 13 consilieri locali, 5 s\nt ai opozi]iei, 8 ai PSD. Iat` deci c` exist` [i oameni c`rora le pute binefacerea premierului. Am fost curios s` \i cunosc.

}`r`ni[ti cu fa]` uman`


Acas` la domnul candidat din partea liberalilor, domnul Gelu, nu e dec\t fiica. D\nsul e marele pierz`tor al alegerilor din T`rt`[e[ti, fiind cel mai puternic candidat al opozi]iei. }`r`nist, PNL-ul a tras de d\nsul p\n` cu 9 zile \naintea alegerilor s` vin` la ei. Ca s` putem vorbi f`r` ca vecinii de al`turi, ni[te pesedi[ti, s` trag` cu urechea, trebuie s` d`m drumul la radio. Aflu c` s-a

umblat cu [oalda [i c`, cu c\teva zile \nainte de alegeri, \n T`rt`[e[ti s-a distribuit un ziar cu calomnii la adresa candida]ilor opozi]iei, care a \ntors electoratul. Cic` tata, care e asistent medical, cere bani de la oameni pentru injec]ii. De \nv`]`toarea aia care a candidat pentru pedi[ti au scris c` a furat gardul [colii. E posibil a[a ceva?!

Peneli[tii din T`rt`[e[ti


300 de oameni au votat cu ei. Bebe Dinu e pre[edintele PNLului din T`rt`[e[ti. Are un magazin deschis pe st\nga. Domnul Bebe recunoa[te c` e vina lui c` nu a f`cut mai mult \n alegeri. Noi am crezut c`, dac` facem o caravan` de ma[ini [i trecem prin sat cu portavocea, o s` facem mai mult. Vede]i, omul totu[i nu are \ncredere. Trebuia s` cobor\m s` d`m m\na cu ei. Eu i-am spus domnului candidat (domnul Gelu) s` cobor\m s` intr`m prin cur]i. Am f`cut asta \n primele dou` zile, dar dup` aia, dac` am v`zut c` oamenii nu prea s\nt bucuro[i [i nu se \ngr`m`desc, nu ne-am mai... Domnul Bebe: Mai e [i Avicola, c` \n fiecare an premierul a salvat-o, a b`gat statul \n fiecare an c\te 15 miliarde \n ea. Pleac` tot omul cu ceva \n saco[` de acolo. Anul `sta cred c` a uitat, nu au mai b`gat miliardele. Poate [i asta... Apare un om, care vine s` cear` o bere. Domnul Dinu \mi d` un cot. ~sta e penelist de-al nostru, ia vorbe[te cu el!

Omul se a[az` l\ng` noi, pe b`ncu]`. Aflu c` e penelist din 90. |l \ntreb: Dar v-a f`cut [osea premierul N`stase, de ce nu vota]i pentru el?. De ce bagi [tanga? Vrei s` m` \nt`r\]i? La revista voastr` ave]i opinii din astea? Oamenii nu cred c`... e mai nasol cu [oseaua asta... nu se mai poate traversa dintr-o parte \n alta... e periculoas`. Acum se merge cu o vitez`, imediat te love[te ma[ina. Omul m` conduce apoi spre casa pre[edintelui PD. Pe drum \mi spune c` [oseaua premierului e prost f`cut`, c` \n unele locuri a \nceput s` crape. Nu e [an] pe l\ng`, vede]i? La iarn` nu are unde s` se scurg` apa, o s` \nghe]e [i o s` fac` praf asfaltul. |ntr-adev`r, e trotuar, dar nu e canalizare.

Pedi[tii
Au avut o sut` [i ceva de voturi. B`nescu, [eful PD, are [i el magazin. De ce nu voteaz` oamenii cu PSD-ul? De ce nu apreciaz` [oseaua pe patru benzi? Hai, domle, c` nu ne-a f`cut-o N`stase! Era \n planul zonal! Era cea mai ur\t` ie[ire din Bucure[ti. Meritam [i noi o [osea. Alexandru V~RZARU
alexvarzaru@yahoo.com

Cruce Lee

|n T`rt`[e[ti, unde-s mul]i, [oseaua cre[te. PSD-ul nu spore[te.

14

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

hahalera 45

Epilog la v\n`toare cu N`stase

Despre ce nu se poate cerceta, s` se tac`


Am depus acum c\teva luni o pl\ngere la Parchetul General. I se poate \nt\mpla oricui. Acum, de[i [tiu r`spunsul negativ, \l a[tept \nfrigurat. Era vorba \n pl\ngere despre ni[te cet`]eni romni, Adrian N`stase [i Ilie Srbu. Experien]a \mi serve[te la documentarea unei c`r]i despre sus]in eu un braconaj la urs al unui foarte \nalt demnitar aflat la putere. Stau pe hol, al`turi de al]i \mpricina]i cu fe]e \ngrijorate. Din c\nd \n c\nd, din lift apar, cred, procurori. Trec gravi, siguri pe ei, [i deschid u[ile f`r` s` bat`. Ceasurile trec [i etajul e tot mai viu [i mai interesant. Procurorul meu a venit [i, fiind primul, convocat la ora 10, a[tept din clip` \n clip` s` fiu chemat. Mi-a venit r\ndul, dup` ce au fost chema]i, pe nume, cei sosi]i \n urma mea. Cum spuneam, [tiu dinainte rezultatul cercet`rilor, dar am nevoie de argumenta]ia scris`. N-o s` putem face nimic, m` asigur`, blazat, procurorul. Adic` el [i cu mine chipurile deopotriv` anima]i de dorin]a de adev`r, n-o s` putem face nimic Vor declara c` n-au [tiut, c` autoriza]ia a existat de la \nceput, vor g`si ei un acar P`un. |n timp ce \mi spune lucrurile astea, se uit` la mine curios, ca la o insect` ciudat`. |mi aduc aminte de ceea ce am v`zut pe hol \n orele de a[teptare, c\nd, dup` cum am povestit, \i vedeam pe colegii lui trec\nd plini de ei. Am v`zut o mul]ime de femei. Par s` fie secretare, grefiere. S\nt grase [i poart` c`me[oaie lungi [i l`b`r]ate, peste fuste [i pantaloni. C`me[oaie [ifonate de [ezut, cu incizii laterale largi, care, din spate, dau purt`toarelor aspectul unor c`r`bu[i gigantici, obezi [i osteni]i, condamna]i la mers pe jos. Umbl` \n t\rlici de cas`, tocurile ar fi mare cazn`.

cu m\inile curat murdare

N`stase este o calamitate ecologic`


va a[terne iarna ve[nic`. nchipui]i-v`, oameni buni, ce se va ntmpla dac` se nimere[te ca toate ursoaicele s` fie n dreapta autostr`zii, iar to]i ur[ii masculi n stnga. E ca [i cum le-ai pune gard. Pe termen scurt, probabil c` vom avea primele cazuri de ursoaice lesbiene [i ur[i homosexuali, dar pe termen lung nu vom mai avea ur[i deloc. Departe de autostrada Bechtel, o alt` zon` plnge [i suspin` dup` ce N`stase a trecut pe acolo. Poate [ti]i, poate nu: vechiul drum na]ional Bucure[tiTrgovi[te, cu 2 benzi, a fost l`]it cu nc` dou` benzi [i asfaltat fix n zona T`rt`[e[tiului de zici acuma c` e buc`]ic` rupt` din autostrad`. S` nu uit`m: din T`rt`[e[ti provine familia lui N`stase, acolo i snt neamurile de la ]ar`. Bravo lui, bravo lui, bravo premierului! ns` cu ce

Dac` Adrian N`stase nu se n`[tea, mul]i ur[i nu ar fi zis pe bune: Mor! Ce-i cu gaura asta n mine? Mor?. Dar nu asta e problema. Ghinionul mare e c` o mul]ime de ursule]i snt pe cale s` nu se mai nasc` tocmai pentru c` Adrian N`stase tr`ie[te. Despre ce e vorba? Pe scurt, Adrian N`stase e pe cale s` dea lovitura vie]ii lui de vn`tor. Ce mai, pre[edintele Ceau[escu va fi mic copil pe lng` premierul Adrian. n Mun]ii Apuseni exist` o popula]ie de aproximativ 500 de ur[i. Cnd bl`no[ilor li se face de nmul]ire, dumnealor circul` pn` [i g`sesc perechea. {i circul`, nu glum`, prin to]i mun]ii. Odat` cu autostrada Bechtel NUP-ul paznic la oi (proiectul sprijinit personal de N`stase n dauna celui normal A[adar, n-o s` putem face nimic. Dosarul \n cauz`, av\nd num`rul 28.369/4627/2003, a fost instrumentat de c`tre procurorul Stelian B\rsu. C` nu [i ecologic al UE), care va t`ia s-a putut face nimic o dovede[te adresa Parchetului General din 14 noiembrie pe din dou` teritoriul lor, iubirile de-o var` ale ur[ilor vor fi puse 2003, care decide NUP (magicul Ne\nceperea Urm`ririi Penale) prin lipsa sub semnul ntreb`rii [i peste unor elemente sau indicii temeinice privitor la comiterea unor fapte penale. sexualitatea lor debordant` se Semnat, indescifrabil, procuror [ef-sec]ie. Iat` prevederile legale, faptele [i
dovezile depuse de subsemnatul la dosar, dar care n-au constituit, \n opinia procurorilor, elemente [i indicii temeinice. Una din legile noastre, o lege \n vigoare 103/1996 prevede c` (\n cazuri excep]ionale, documentate pentru fiecare caz \n parte, \n urma unor cereri de derogare de la Conven]ia de la Berna) singura autoritate care aprob` v\narea ursului brun este Ministerul P`durilor, prin Direc]ia Fond Forestier [i Cinegetic. Orice autoriza]ie dat` (de RNP Romsilva sau AGVPS) f`r` aprobarea ministerului e nul` [i uzul de aceasta constituie braconaj. Totodat`, plata autoriza]iei se face precedent sau \n ziua v\n`torii pe chitan]ier, la ocolul silvic, unde datele acesteia se trec [i \n registrul de autoriza]ii. Folosesc legile astea la ceva? F`r` s` vreau, rememorez fr\nturi de discu]ii ale c`r`bu[ilor de pe holul Parchetului. Doi dintre ei povestesc \n gura mare despre vorba lui Top\rceanu un model de [or]. Cea (sau cel, c`r`bu[ul) cu modelul de fapt, este o rochie de sear` arat` clar cum vine croiul: \[i \ntoarce partenera cu spatele [i-i poart` degetele pe l\ng` spinare, demonstr\nd un decolteu posterior. Revin: personal constatasem \n teren \mpu[carea a trei ur[i: doi c`zu]i \n foc, al treilea r`nit [i pierdut. La opt luni dup` acea v\n`toare oficial`, Ministerul P`durilor, sub semn`tura directorului Viorel Marinescu, \mi confirma prin adresa R/80.421/VM/29.11.2002 faptul c` au existat doar dou` aprob`ri oficiale pe numele premierului N`stase [i al ministrului Ilie Srbu, pentru doi ur[i, \n ocoalele silvice Stulpicani [i Frasin, Suceava. La un an dup` acea v\n`toare, Melinte Mihai, [eful Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic [i Cinegetic (ITRSC), reprezent\nd ministerul \n teritoriu, confirma de asemenea, prin adresa 1610/28.02.2003, v\narea, cu acea ocazie, a doar doi ur[i.

pre]: trei hectare de p`dure, c`ru]ele lor. Adic`, spun gurile adic` sute de stejari de 100 de rele, tot la rudele lui N`stase. ani, au fost t`iate din p`durea T`rt`[e[ti [i transportate de Ecologic` Contra ]iganii din zon` pe la casele [i

Adi [i Ilie prefer` animalele urs-s\nge


zilele de prim-solist politic) num`rate, a executat [i el prin aceea[i metod` muiereasc` un urs mare ca de sf\r[it de mandat , zic\ndu-[i: Dup` mine, potopul!. Crima s-a s`v\r[it pe fondul Jepi al Asocia]iei de V\n`toare Diana, unde le trage [i schiloditorul de ur[i Filip Georgescu, deputat de Arge[ [i fost director general al RNP Romsilva. Dup` ce, vreme de un mandat, presa a dezv`luit cu obstina]ie excesele cinegetice ale Puterii, repetarea acelora[i ispr`vi, tr`d\nd infantilism la v\rsta ghioceilor la t\mple, e un lucru grav, rezultat al unor nevindecabile complexe. Ace[ti b`rba]i la cincizeci [i ceva de ani trec, f`r` \ndoial`, printr-o criz` ad\nc` de identitate, rezerva realiz`rilor lor adev`rate fiind una incert`. Cred \ns` c` exist` [i alte satisfac]ii [i confirm`ri ale inteligen]ei [i virilit`]ii \n afar` de dezbr`carea ur[ilor mor]i. Un cititor normal ar putea spune c` porcului de ras` de nimic nu-i pas` [i c` tonul oarecum zeflemitor al acestor r\nduri nu e potrivit faptelor de indivizi sminti]i. Acestui cititor i-a[ da dreptate, cu o singur` corec]ie: porcul nu e de ras`. Protocolul Silvic

Num`rul ou`lor r`mase la purt`tor pare s` fie invers propor]ional cu num`rul ur[ilor ce se cer uci[i, spre dovedirea b`rb`]iei pierdute. Irod, spune colindul, pentru a fi sigur c`-l va ucide pe Iisus, a jertfit to]i pruncii De doi ani [i mai \n jos / S`-l taie [i pe Hristos. Cunosc\nd metoda din facultate, preotulministru Ilie Castriotul a ucis, pentru antrenament, doi ursaci m`run]i \n zilele de 16 [i 17 aprilie 2004, pe Valea Neagr`, fondul de v\n`toare {e]u, Ocolul Silvic C\mpina, Direc]ia Silvic` Prahova. A executat ursule]ii din cazemat` tip Ceau[escu \ntruc\t ace[tia, fiind omnivori, \nfuCe ]i-e scris \n fruntea Guvernului ]i-e pus lec` orice, inclusiv oul. Ursul cel mare, preg`tit pentru jertfa pe Interpela]i \n scris de mine asupra numelui v\n`torului care r`nise al treilea altarul marelui preot pesedist, exemplar, adic` ursul de la Co[na, ministrul Ilie Srbu (prin adresa 28655/30.04.2002) [i Filip Georgescu, director general al Romsilva (prin adresa nu s-a ar`tat atunci, drept care Irodul romnesc a purces \n c`u15017/GF/8.01.2003) refuzau s`-mi comunice numele colegului de v\n`toare tarea altor inocen]i \mbl`ni]i. care schilodise animalul. E un fel de fiecare face ce vrea mu[chii lui adus la Zei]a Diana i-a sur\s pe 24 aprirang de regul`. Pentru ei e un fel de joac` revin f`r` s` vreau la agita]ia de lie \n fondul de v\n`toare Sebe[, pe holul Parchetului: din lift a ap`rut la un moment dat un grup de muncitori Ocolul Silvic F`g`ra[, Direc]ia \mbr`ca]i \n salopete. S\nt veseli [i par cobor\]i dintr-o reclam` la bere ieftin`. Au treab`: dintr-o sal`, au prins s` scoat` mobilierul vechi. Duc pe r\nd, alene, Silvic` Bra[ov. Acolo, nes`tulul pop` a ucis (cu s\ngele tot mai c\te un scaun, eventual dou`, pe care le cl`desc \n lift, unele peste altele. R\d, se h\rjonesc, cel cu un scaun de exemplu d` bob\rnace celui cu dou`, care, rece care i-a r`mas dup` operaav\nd m\inile ocupate, nu se poate ap`ra. Cei \ntor[i car` picioare-n fund celor ]ia prin pantalon \nchis, din care merg spre lift \nc`rca]i. E o veselie molipsitoare, ca la preg`tirea unei nun]i iarn`) un al treilea urs care, mai mare fiind, i-a dat, se pare, sala c`minul cultural. tisfac]ie. |n acest fel s-a \ncheiat {i-au dat cu confirmarea-n cap Ilieada [i Irodiada ur[ilor, adic` [irul jertfelnicelor daruri f`cute Personalul silvic de pe teren a aplicat, la ordin, o alt` lege \n vigoare, Legea sie[i de c`tre preacuviosul Ilie. T`cerii. Nu a avut loc nici o v\n`toare oficial` \n acel loc. Articolele publicate Nel`s\ndu-se mai prejos, Adi de Cotidianul, Romnia liber` [i Academia Ca]avencu l-au scos din b\rlog pe de la T`rt`[e[ti, cel cu ou`le ([i Filip Georgescu (fost [ef al Romsilva), acesta lu\nd asupra sa focul gre[it de la
Co[na. |n replica publicat` de Cotidianul \n 7.03.2003 ap`rea num`rul unei autoriza]ii de v\n`toare pe numele s`u, precum [i suma pl`tit` pentru r`nire. (Ambele produse, \n opinia mea, retroactiv, adic` ilegal, la presiunea presei). Prin adresa nr. R/6500/12.05.2004, [eful IJP Suceava, chestorul Vasile Mo]oc, recuno[tea involuntar braconajul, afirm\nd c` aprobarea de v\n`toare pentru Filip Georgescu a fost dat` de RNP Romsilva (adic` de institu]ia sa [i nu de minister) [i c` plata autoriza]iei s-a f`cut nu \n ziua v\n`torii (30.03.2002), ci mult dup` aceasta, \n 15.04.2002, adic` dup` ce presa a sesizat public braconajul. Solicitarea scris` conform legii 544/2001 a copiei rezolu]iei \n detaliu s-a lovit de refuzul telefonic al procurorului Adam, pe motivul c`, fiind vorba de personaje sus-puse, n-are dezlegare s`-mi furnizeze actul.

Viitoare trofee pe pere]ii v\n`torilor din PSD, a[tept\nd lini[ti]i s` le creasc` capul mare ca s` poat` fi [i ei prilej de m\ndrie

Programul Laptele [i cornutele


Deun`zi, mai multe animale din Mun]ii Retezat printre care dou` veveri]e [i un cerb ni s-au plns, la redac]ie, de modul cum sunt tratate la vn`toare de ntiul pu[ca[ al ]`rii, Adrian N`stase. Caprele negre, spun animalele, sunt cele mai prost tratate. Gonacii premierului le adun`, ncetul cu ncetul, pe cte o stnc` de unde nu mai au dect dou` variante: ori se arunc` n gol, ori stau ngr`m`dite [i a[teapt` gloan]ele lui N`stase, care, n atari condi]ii, nu poate rata. Pentru evidenta lips` de fair-play a Marelui Vn`tor, caprele negre impresariate se pare de fra]ii Berbecali vor nainta un memoriu la UEFA [i FIFA, a[teptnd s` fie declarate capre libere de contractul cu moartea al premierului. Un b`trn viezure, mai htru din fire, nu s-a putut ab]ine s` remarce teribila asem`nare ntre vn`torile organizate pentru N`stase [i cele pentru Ceau[escu. Sau era invers?

Nicolae R. D~R~MU{

C`prarul Nicolae

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

15

Analiz` final`

Maria & Virgil Show


Vergilic` \ntreab`
bacul luat [i d` la facultate. Uite, s` ne sinucidem c` nu avem o pil` s`-l b`g`m la facultate! Maria: Bre, omule, nu \n]elegi c` sinuciderea nu e de aia s` zici c` o faci la comand`. E o lovitur` dat` omului din tot sufletul lui, c` nu mai func]ioneaz` nimic \n el [i totul e negru \n el [i negrul `la nu te mai p`r`se[te, te face neom [i Dumnezeu nu mai are ce face cu tine [i te d` la diavol. Sinuciderea e a diavolului... Vergilic`: Dar... Maria: B`, omule, tu e[ti un zah`r de om, munce[ti ca un bezmetic, \n timpul lui Ceau[escu erai oache[ de aveam carne \n cas`, cum s` ne sinucidem? Acum ce s` fac? C` iau o p\ine de cinci mii [i beau cu ceai l\ng` tine, ce, asta merit` sinuciderea? Tu ce crezi, c` dac` ne merge r`u, nu o s` ne mearg` mai r`u? Ba da, ce s` facem? Vergilic`: P`i, uit`-te la tata lui Ralu de la CNA, la nevasta lui Crin de la liberali, la at\]ia [i at\]ia... nu zic de Erba[u, de[i tu zici c` e r`zbunare mafiotic`. Maria: P`i, ce facem cu ei? Vergilic`: C\nd se descompune omul, c\nd trebuie tu s`-l duci la WC, s`-i cure]i ma]ele de pe el, c\nd se sc\rbo[e[te, atunci nu e bine s`-[i pun` cap`t zilelor? Eu, dec\t s` m` speli la fund, mai bine \mi pun cap`t zilelor. Maria: Bre, omule, s` nu faci asta, c` eu te \ngrijesc. {tiu c` tu m` oc`r`[ti, dar [tiu c` avem via]` grea, c`, uite, azi e bine, m\ine e r`u, dar poim\ine e tot r`u. Dar [tiu c` ai momentele tale \n care vii, tu, b`rbatul meu, [i zici: hai, Mario, ce facem noi? Ce facem cu G`bi]u? Oric\te Scandilice ai trage, ai partea asta cu care ai f`cut rost de carne \n timpul lui Ceau[escu, ai partea asta din tine pentru care eu am grij` de tine. Doar c` eu nu a[ suporta s` m` mai ]ii \n via]` dac` a[ fi ciuperc`. Nu, nu a[ suporta. M-ai sinucide, Vergilic`, dac` ]i-a[ cere-o?

Loc de retrocedat cu capul Crciumaru nfund` cremenalu


Pe feuda baronului Mischie s-a stabilit un record n materie de aplicare a legilor de restituire a propriet`]ilor confiscate de comuni[ti. Timp de doi ani [i jum`tate, primarul din Trgu-Jiu, Florin Crciumaru, a refuzat s` dea curs hot`rrilor judec`tore[ti ce stabileau repunerea n posesia proprietarilor a unor terenuri valoroase din localitate. Conform datelor de la procuratur`, Crciumaru risc`, n compensa]ie, s` fac` la rndul lui doi ani de pu[c`rie. Ieftin, dac` ne gndim c` numai terenurile revendicate de Diaconescu Rodica, Vonica Daniela, Irod Ion, Argintaru Ligia [i Cocioab` Sorin, de cteva mii de metri p`tra]i, valoreaz` n jur de 200.000 de dolari. Pentru 200.000 USD, poate sta, cum s-ar spune, doi ani n concediu. Ca s` nu se plictiseasc` pe perioada deten]iei, al`turi de Crciumaru ar trebui s` intre la r`coare toat` garda de juri[ti din prim`rie care l-au sf`tuit s` nu restituie terenurile, pe diverse motive. Spre exemplu, unul din tertipurile juri[tilor a fost ca terenurile virane s` fie declarate domeniu public, pentru aceasta f`cndu-se pe ele

xist` via]` dup` sinucidere? Iat` \ntrebarea \n jurul c`reia Maria [i Virgilic` s-au \nv\rtit \n aceast` s`pt`m\n`. Este o \ntrebare fireasc` deoarece tot mai mul]i oameni caut` un mod de recreere [i destindere \n acest exerci]iu fizic, din lumea VIP sau dintre cei lovi]i de c`ldur`. Vergilic`: Bun`, Virgil! Noi de ce nu ne sinucidem? Maria: S` te scuipi \n gur`, bre Vergilic`, pu[chea pe limba ta, bre, nu te joci cu chestia asta... Vergilic`: Datorii avem, salarii proaste avem, de m\ncat, m\nc`m numai prostii, nu avem nici o pl`cere, de niciunde... Afar` de `l micu, m\nca-l-ar tata de b`iat frumos, de[tept, c` e cu

Maria r`spunde

O alee inutil`, dar strategic amplasat` \n buricul unui lot revendicat


mici utilit`]i publice total inutile. Cum e aleea de pe strada Victoriei, amenajat` [i asfaltat` brusc pe un teren viran, taman cnd acesta era c[tigat n instan]` de Ion Irod. Acum n]elegem de ce, n raportul de activitate pe 2003, Mischie prezenta c` a asfaltat 3.080 km, de[i drumurile din jude], toate nsumate, dau doar 1.843 km. Adunase omul [i kilometrii de propriet`]i neretrocedate [i asfaltabile la o adic`.

Biroul de Investiga]ii alexandrucautis@ catavencu.ro

Protec]ia social` love[te gravidele \n burt`


A]i auzit de Ilie Carabulea? Hei, ]ar`, zi, ai auzit? De ce taci? A, unii pe acolo, prin spate, ridic` timid m\inile? Sibiul? Hei, Sibiul! De ce nu ridici m\na? Sibiul e carabulean? A, de asta nu ridici m\na... Bine, nici o problem`! Drept pedeaps` vei scrie dup` dictare povestea asta carabulean`, pe care o s-o povestesc. Hei, pruncu]ilor, se f`cea c` anul trecut, pe c\nd se potcoveau func]ionarii cu milioane de lei [i tot urlau c` e [paga mic`, hei, anul trecut, deci, Cristina Nicoar` a r`mas gravid`. Ea era angajata lui Carabulea la Atlassib, firm` de asigur`ri. {i sarcina cre[tea \ntr-o zi c\t sup`r`rile lui Carabulea \n patru. {i atunci Cristinei Nicoar` i se d` s` duc` dosare de aici p\n` dincolo, tot mai multe [i mai multe. |ntr-o zi, Cristina descoper` o m\n`rie \ntr-un dosar de asigur`ri medicale, nu o sum` mare, dar m\n`rie Atlassib la Bac`u. Carabulea o d` afar` cu tot cu sarcin`. {i o d` \n judecat` pe motiv c` a f`cut presiuni pe l\ng` doctor s` i se elibereze un certificat medical de graviditate. Uite, c` nu e tot... Carabulea, apropo, Ilie `sta e \n topul bog`ta[ilor ]`rii. Deci, Carabulea \i blocheaz` cartea de munc` gravidei cu ajutorul ministrului secretar de stat Cindrea de la Ministerul Protec]iei Sociale. Pentru amatorii de happy-end trebuie spus c` un copil s-a n`scut anul acesta \n ciuda ursitorilor murd`ri]i de b`net [i protec]ie social` \n cuget [i sim]iri. Hei, Sibiul a scris povestea? Copia]i-o de cinci ori ca s` [ti]i [i voi c\t de puternic e Carabulea. Dar nu \nainte de a-l auzi pe preaputernicul Carabulea: |mi pare r`u c` vorbesc cu Ca]avencu, e un ziar total neserios cu care s\nt \n proces, dar condescenden]a m` oblig` s` v` aud dou` minute. Domnu, eu nu s\nt \n litigiu de munc` cu aceast` doamn` pe care nu o cunosc, eu s\nt patronul holdingului [i director la firma respectiv`. Nu cunosc spe]a [i nu e \n competen]a mea, pentru informare v` rog s` v` adresa]i la instan]` [i s` nu asculta]i reclamagiii [i pe aceast` infractoare. Domle redactor, nu mai vorbi cu \ntreb`ri peste mine, mai bine te-ai interesa c` e cercetat` penal [i eu \]i \nchid telefonul!. Pe colegii mei nemul]umi]i c` iar nu mi-a ie[it poanta de final de articol \i rog s` mai citeasc` declara]ia lui Carabulea o dat`. Nici acum nu am scos umor? M` rog, unii voiau dreptate. Eugen ISTODOR

Toate drumurile transportului \n comun duc la Roma

Tichetul de c`l`torie din imagine a ajuns la noi prin amabilitatea unui cititor pe care \l l`s`m s` ne explice, la r\ndul lui, de unde \l are: de la un prieten care a calatorit in Italia de curand, a folosit transportul in comun (metroul) in Roma, si ca urmare a fost nevoit sa-si cumpere un bilet de calatorie. Observa]i ce scrie pe acesta: Dac`

e[ti obligat` s` te prostituezi te putem ajuta / Sun`-ne / O cale de ie[ire se g`se[te. Este vorba, clar, de o campanie a autorit`]ilor italiene (pe fonduri europene, s-ar p`rea) de sprijinire a femeilor abuzate, obligate s` se prostitueze, iar ceea ce ne surprinde este c` textul este redactat doar \n romn` [i italian`. De unde

se vede clar c`, \n sf\r[it, italienii s\nt pe cale s` recunoasc`: romnii s\nt singurii str`ini civiliza]i din ]ara lor, singurii care \[i cump`r` bilet de c`l`torie. C`, dac` nu-[i cump`rau, mergeau, evident, cu taxiul, mai ales dac` pl`teau ni[te pensionari cu libidoul indexat. Roma Hartner

Pierdut pantof. Caut pe N`stase


|ntrebat s`pt`m\na trecut` despre demisia lui N`stase de c`tre un grup de cet`]eni care i-au pus sub nas mai multe reportofoane [i nici o fiol`, Nicolae V`c`roiu a r`spuns c` habar n-are cum st` treaba \ntruc\t nu a reu[it s`-l g`seasc` pe [eful s`u de la partid ca s` stea de vorb` cu el. Cum nea Nicu [i nea Aro locuiesc \n aceea[i locuin]`, rezult` c` pre[edintele de la Senat a avut din nou probleme \n a-[i g`si casa: ori a \ncurcat singur str`zile, ori n-a [tiut s`-i explice taximetristului. O solu]ie ar fi fost s` se uite \n buletin, dar \nainte de a-[i l`sa costumul cu tot cu acte la amanet. Ion Vodc` cel Cumplit

Ceva e putred, dar b`]os \n Danemarca


|ntr-un parc de distrac]ii din Danemarca parcul Bakken, de pe l\ng` Copenhaga, pentru o mai mare precizie s-a iscat oarecare scandal \ntre conducerea bazei de agrement [i cea a unei firme care, pe baz` de contract, comercializeaz` \n acel parc acadele \n form` de s` le spunem a[a porc`rele de sex b`rb`tesc sau, mai simplu spus, din alea. Ne mir`m de ce s-a pornit scandal: la noi, prin parcurile noastre de distrac]ii, copiii romni pot cump`ra lejer tot felul de din alea \n form` de acadea. Sugary Cooper

16

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

17

Cornel Ivanciuc v` reaminte[te c` Romnia


este o colec]ie de fur`ciuni: Sandu Marin v` fur` curentul, de[i este angajat s` descopere ho]ul; Ion Dumitru ne-a jefuit copacii, de[i e pus paznic peste Romsilva; poli]ia s-a l`sat cump`rat` cu scutere de c`tre o firm` pe care trebuia s` o aresteze.

dosarele chi
ianu (care Energy Holding, care Energy Consult, care Forest Energy) sunt scurt`tura pe care parte din banii de retehnologiz`ri pleac` \n concediu pe plaiuri elve]iene. Ei bine, ideea c` un asociat al sifon`riei de bani publici ar putea fi una [i aceea[i persoan` cu un director al Cur]ii de Conturi [i, mai exact, taman al Diviziei de control a fondurilor publice nu face dect s` \mi strneasc` admira]ia pentru edificiul de corup]ie cl`dit \n jurul b`nu]ilor mei. Sunt mare, b```! Ce-i drept, am [i cu ce!

x
pe Bunea, directorul comercial al regiei, s` negocieze cu firma Letea achizi]ia a un milion cinci sute de mii de metri cubi de celuloz` de r`[inoase. Negocierea s-a f`cut cu pn` la 400 de mii de lei sub pre]ul pie]ei, ceea ce abia acoper` cheltuielile de produc]ie. Plus de asta, la o asemenea cantitate, pagubele aduse statului sunt de circa 600 de miliarde de lei. Materialul lemnos provine din arbori verzi de cea mai bun` calitate, cu o \n`l]ime de pn` la [ase metri. Condi]ia de livrare este franco vagon, \n sta]ia de \nc`rcare. Practic, sub acoperirea livr`rii c`tre Letea, care face comanda, lemnul merge la export. Valoarea total` a comisionului, la ultima cantitate achizi]ionat` de Bunea, este de circa 200 de miliarde de lei. O parte substan]ial` din acest comision o \n[fac` Biroul de coordonare al PSD, care \l coordoneaz` pe Ion Dumitru s`-l coordoneze pe Sechelariu s` comande lemn de hrtie, [i apoi pe Bunea, s`-i coordoneze pe cei din teritoriu s`-i vnd` lemnul cu mult peste pre]ul pie]ei. Pre]ul pie]ei civilizate, pentru o asemenea tranzac]ie oneroas`, este de cte cel pu]in cinci ani de pu[c`rie, pentru fiecare actor care a jucat \n horror-ul de mai sus.

dosarele chi
sen 178 de miliarde. Situa]ia firmei Paneuro este, deci, destul de albastr`, dar la fel de albastre s\nt [i scuterele cu care se plimb` poli]i[tii. Acum \n]elege]i cum ajunge un scuter competitiv s` se transforme \ntr-un stat captiv?

De ce ni se scumpe[te curentul. Dezv`luiri (XX). {i cam ce se-alege de dezv`luirile noastre


`i, s-a l`sat cu un control la Hidroelectrica. A \nceput pe 5 mai [i s-a \ncheiat pe 30 iunie. O echip` a Cur]ii de Conturi a scormonit circula]ia banilor de la Hidroelectrica o societate unde ac]ionar majoritar este statul [i VATECH de]in`toarea frauduloas` a exclusivit`]ii lucr`rilor de la Por]ilor de Fier [i, mai nou, [i de la alte hidrocentrale. Bravo! Ne-am s`turat s` sponsoriz`m noi, laolalt` cu to]i pl`titorii de facturi de energie, [leahta de mini[tri, direc-

tori [i [mecheri intermediari sub pretextul unor pl`]i pentru retehnologiz`ri. Am scris, de exemplu, despre ni[te pl`]i \n avans pentru Por]ile de Fier II: un rahat de vreo 60 de milioane de euro \n total. Ei bine, ce am povestit noi a devenit un capitol de 8 pagini \n raportul de control [i \nc` 25 de pagini de anexe. Ei bine, \n raportul final acest interesant capitol a disp`rut. Cum s-a petrecut magia? Habar n-avem. Avem, \n schimb, un nume: Sandu Marin. Purt`torul buletinului cu acest nume este directorul Diviziei controlului fondurilor publice destinate activit`]ilor economice din Curtea de Conturi. O alt` persoan`, pe nume Sandu Marin, era, acum fix 2 ani, asociat` \n firma Forest Energy, cu un personaj cunoscut de cititorii acestui serial: Bogdan Buz`ianu. Dup` calculele noastre, firmele lui Buz`-

Poli]ia romn` nu este scutit` de scutere

M`i drag`, mi-e [i sil` s` tot aud vorbindu-se de at\]ia ani numai [i numai despre corup]ia lui N`stase. Omul `sta pur [i simplu nu se mai satur`. Ia zi, Ovidiule, c\t ai scos azi?

xXL
sibil` din moment ce Petrom mai are crean]e de recuperat, inclusiv de la Tender, ale c`rui mi[c`ri esen]iale [i ilegale pun \n real pericol privatizarea esen]ei mi[c`rii.

Nr. 28, 13-19 iulie 2004

Alexandru V`rzaru, slab la matematic`, \ncearc` s` se descurce cu cifrele mari de pe pagin`:


Ovidiu Tender e dator 251 de miliarde de lei la PETROM. Ur\t`-i aritmetica! Petre Daea, viitor ministru al Agriculturii, e b`gat cu opincile \n afacerile cu gr\u ale lui T`r\]` [i Ioan Niculae, \n valoare de 175 de miliarde de lei. M` doare capul. Clanurile ardelene din PSD s-au luat la har]` cu cele moldovene pentru contractele din construc]ii. Asta sun` acceptabil: pare literatur`!

Ce jaf a mai f`cut Romsilva mea (ep. 64)

nainte de a ajunge viitor fost primar, Seche a reu[it s` pun` laba a[a cum se [tie pe singura fabric` de hrtie de ziar din ]ara asta: Letea. Dup` ce a ajuns directorul cel mare al regiei Romsilva, Ion Dumitru a \nceput s`-i fac` a[a cum nu se [tie cadouri exorbitante lui Sechelariu: lemn pe nimica toat`, cic` pentru hrtia de la Letea. Dumitru l-a \ns`rcinat

codrul bunelor maniere


Orice \nv`] \[i are propriul dezm`]
Anul 2003 a fost al treilea an al mileniului trei [i poli]i[tii romni nu puteau trece cu vederea aceast` minunat` s`rb`toare a cre[tin`t`]ii. La {coala Na]ional` de Poli]ie Vasile Lasc`r din C\mpina a fost \nfiin]at, cu aceast` ocazie, Muzeul Agentului de Poli]ie din Romnia, care reprezint` spun organele nu doar o sintez` de obiecte, documente, imagini [i uniforme specifice poli]i[tilor \ncep\nd cu secolul al XVII-lea [i p\n` \n zilele noastre, ci [i un punct de documentare didactic, dar mai ales un loc \n care s` poat` fi p`strate dovezi despre munca [i devotamentul celor care au vegheat la p`strarea ordinii publice [i respectarea etc., etc. Un exemplu \n acest sens este un ordin al Direc]iunii Generale a Poli]iei, din 9 iulie 1937, care iat` ce zice: Avem onoare a v` aduce la cuno[tin]` urm`torul ordin al D-lui Director General: Se aduce la cuno[tin]` tuturor func]ionarilor ca pe viitor s` nu mai v`d: func]ionare venind la biurou desbr`cate, f`r` ciorapi [i desm`]ate; func]ionarii f`r` cravat` [i e[ind desm`]a]i [i \mbr`c\ndu-se pe strad`. Orice abatere voi pedepsi-o cu mutarea \n provincie. Func]ionarii \n subordine vor semna c` au luat cuno[tin]`. {EFUL SERVICIULUI PERSONALULUI. S` mai zic` cineva c` muzeele nu \i \nva]` pe poli]i[ti c` haina \l face pe om, mai ales atunci c\nd omul reu[e[te s` r`m\n` \mbr`cat!

a ultima [edin]` a Biroului de Investiga]ii, care a avut loc s`pt`m\na trecut`, domnul profesor Toma (pentru colegi, B`i, Mircea!) ne-a vorbit pu]in despre statul captiv. Din p`cate, n-a apucat s` ne spun` dec\t dou` cuvinte, statul captiv, fiindc` \n secunda urm`toare i-a sunat telefonul mobil [i domnul Toma a r`mas captiv \n statul la telefon. Dar pentru noi, b`ie]ii de la Academia Ca]avencu, au fost suficiente aceste dou` cuvinte spuse din inim`, care, imediat, ne-au dus cu g\ndul la agen]ii de circula]ie care se plimb` prin ora[ cu ni[te scutere albastre, inscrip]ionate cu expresia Paneuro Trading. Se mai \ndoie[te cineva c` Poli]ia a primit o sponsorizare \n scutere de la firma Paneuro Trading? Nu? Foarte bine! Deci, a[a cum ne-am dat seama cu to]ii, Poli]ia a primit o sponsorizare, \n scutere, de la Paneuro Trading, [i cum altfel s-ar putea revan[a poli]i[tii dec\t plimb\ndu-se cu scuterele prin ora[ [i f`c\nd reclam` sponsorului?! {i acum s` schimb`m pu]in viteza, ambreind u[or ni[te documente, [i s` v` spunem c`, \n perioada iunie 1997 iunie 2004, firma Paneuro Trading, sponsorul Poli]iei, a dat ]epe financiare \n valoare de aproape 494 de miliarde de lei. B`ncile unde Paneuro avea conturi (Banca Comercial` Romn`, Alpha Bank, Raiffeisen Bank) au refuzat s` achite, \n numele clientului lor, mai multe instrumente de plat` emise de Paneuro \n numele a diver[i parteneri de afaceri: BCR 612 milioane; Alpha 315 miliarde, Raiffei-

Hitler intr` \n Europa

Mafia grului l-a \mpu[cat mortal pe Ilie Srbu

n magistrat din Cluj s-a enervat pe o chestie omeneasc`: de ce, m` rog, s` primeasc` procurorii anticorup]ie (PNA) un spor de 40% la salariu? Ce, cercetarea crimei organizate, a re]elelor de trafic de droguri nu presupune pericole? Ca s` nu mai vorbim c` aici mai cad [i capete, nu ca la anchetele \mpotriva controlorilor de bilete! Sup`rarea s-a materializat \ntr-o scrisoare asumat` de Asocia]ia Magistra]ilor din Romnia [i a fost semnat` de 68 de procurori [i judec`tori din Cluj. Prompt la sesiz`ri, dl Ilie Boto[ a [i expediat la Cluj un procuror-inspector care a primit OFICIAL ca misiune s`-l depisteze pe nesim]itul de procuror care a ini]iat protestul. O asemenea campanie deschis` de intimidare a magistra]ilor ar p`rea de ne\nchipuit sub guvernarea care se f`le[te c` a reu[it s` recupereze reforma \n justi]ie. Ni[te labagii ca Boto[ [i [eful lui, Diaconescu, nici nu \[i imagineaz` c` rezultatul unei asemenea mrl`nii ar putea fi mult a[teptata solidarizare a acestei tagme \ngenuncheate a magistra]ilor. Biroul de Investiga]ii

Ovidiu Tender, cel pe care Ion Iliescu, \n mod inexplicabil, \l convoac` ori de c\te ori i se face dor de Talpe[

Cum \mpiedic` haiducii lui Iliescu privatizarea Petrom (I)


cenariul pove[tii este unul clasic: un milionar \n dolari are datorii de milioane de dolari la o societate de stat, dar nu le pl`te[te. |n fond, dac` poate s` nu le pl`teasc`, de ce s` le pl`teasc`?! |ntr-o ]ar` unde topul celor mai boga]i oameni de afaceri este aproape identic cu topul celor mai \ndatora]i milionari \n dolari, asfel de cazuri se \nt\mpl`. Justi]ia, fiind legat` la ochi, nu poate fi acuzat` c` se face c` nu vede. Justi]ia, fiind legat` de m\ini [i de picioare, nu poate fi acuzat` c` nu mi[c` nici un deget. Societatea de stat se nume[te Petrom, esen]a mi[c`rii,

Polu]ia romn`

V` mul]umesc, tr`i]i, domnu Voiculescu! Nici nu [ti]i c\t m-a mi[cat c` mi-am lansat candidatura cu Ciao, Darwin! Deja m` g\ndesc la c\te teme de dezbatere electoral` ni se ofer`: Gra[i contra Obezi, Corup]i contra Necinsti]i [i, de ce nu, T\mpi]i contra Idio]i. Cu platforma asta \l batem [i pe Tilic`, stelu]` de cinema.

Domle, de azi diminea]` mi-a]i ar`tat tot felul de produse romne[ti: br\nzeturi, covoare, rulmen]i, textile, alumin`, produse la care, recunosc, nu prea m` pricep. Dar aicea nu v` merge cu mine: `sta-i wurst toat` ziua! P-`sta n-ave]i cum s`-l \nregistra]i tot la p`linc`!

iar milionarul se nume[te Ovidiu Tender, esen]a mi[cula]iilor. Iat`, \n continuare, faptele! |n anul 2002, SNP Petrom avea ni[te crean]e de recuperat de la SC Carom SA One[ti. D\nd dovad` de o gentile]e suspect`, SC Tender SA se ofer` s` preia asupr`-i datoria Carom c`tre Petrom, \n total 461.212.788.456 lei dac` v-a]i plictisit s` num`ra]i cifrele, e vorba de 461,2 miliarde de lei! (La pu]in timp de la acest gest numai \n aparen]` cre[tinesc, Tender devine ac]ionar majoritar al Carom.) Pe 21 mai 2002, Petrom aprob` cesionarea crean]elor, dup` cum urmeaz`: termenul de plat` s` fie de maximum 2 ani, cu o perioad` de gra]ie de 6 luni; plata crean]ei se va efectua prin compensare cu contravaloarea prest`rilor de servicii efectuate de SC Tender SA \n

favoarea SNP Petrom Bucure[ti; Tender s` aduc` doi garan]i. Ca orice b`iat de[tept, Tender \[i ia drept garan]i pe SC Atlas GIP SA [i SC Prospec]iuni SA, care s\nt tot ale lui. Cu alte cuvinte, Ovidiu Tender [i-l ia garant pe Tender Ovidiu. Dar s` revenim la Tender! De la \ncheierea contractului de cesiune de crean]` (iunie 2002) au trecut 2 ani [i \n acest r`stimp s-au \nt\mplat urm`toarele: Grecia a c\[tigat Campionatul European de Fotbal, PSD a pierdut alegerile locale, iar Tender a achitat aproape 210 miliarde de lei c`tre Petrom. Apoi s-a plictisit [i n-a mai pl`tit restul de 251 de miliarde de lei. A tot cerut e[alon`ri [i ree[alon`ri, p\n` c\nd cineva din Ministerul Economiei [i Comer]ului [i-a amintit c` Petrom trebuie s` se privatizeze, misiune aproape impo-

etre Daea, cel propus de N`stase pentru portofoliul de ministru al Agriculturii, \n locul lui Ilie Srbu, a fost pn` la revolu]ie secretar cu probleme agrare al comitetului PCR al jude]ului Mehedin]i. |n martie 2002, nu este numit \ntmpl`tor secretar de stat la Agricultur`. Asta pentru c` Daea este n`[it de Angelo Miculescu, socrul lui N`stase, iar copiii lui sunt boteza]i de Dana N`stase. Abia b`gat \n pine, Daea se pune pe speculat pre]ul la gru. Pre]ul de referin]`, de 5.500 lei per kilogram, este stabilit printr-o Hot`rre de Guvern, dat` s`pt`mna trecut`. Ilie Srbu s-a opus din r`sputeri la un asemenea pre], stabilit aproape unilateral de Daea, \n timp ce cel al pie]ei este de 4.000 de lei. Hot`rrea mai stabile[te [i suplimentarea cu 350 de mii de tone a rezervei de stat. Marii produc`tori sunt Culi]` T`r]`, cu 250 de mii de tone \n Balta Br`ilei, Ioan Niculae, cu 50 de mii de tone \n Teleorman [i un oarecare Anghel de la Craiova, cu alte 50 de mii de tone, \n zona Olteniei. Conform unor informa]ii pentru care s-a pl`tit cu capul, troica pl`te[te 500 de lei per kil, pentru a i se achizi]iona grul. Suma total` este de 175 de miliarde de lei, presupu[i bani pentru partid. Orict ar p`rea de incredibil, pn` la urm`, cel sacrificat este Ilie Srbu, consolat cu un post de b`g`tor de om de seam`, \n Biroul de coordonare al PSD. N`stase l-a l`udat pe Srbu pentru c` a \ncheiat capitolul agricultur` din acquis-ul comunitar, cnd \n fond el este \nchis provizoriu. Srbu s-a f`cut c` prime[te laudele [i s-a ar`tat mul]umit

de un asemenea post, mai important dect cel de ministru. Subiectul mafiei grului este att de grav, \nct va merita s` revenim asupra lui cu proxima ocazie.

Despre cum nu se \n]eleg ardelenii [i moldovenii

lanurile de b`taie din PSD au scos bricegele [i au nceput s` se b`rbiereasc` reciproc n public. V` da]i seama, cititori dumneavoastr`, c` este vorba dup` cum a]i citit [i la B\rfe, s`pt`m\na trecut` de contrele verbale dintre baronii de Ardeal ai PSD [i baronii de Moldova ai PSD. Deci, nu chiar de utilizarea pe fa]` a instrumentului aceluia cu care scot unii culturile de bacterii de sub unghia mare. Haide]i s` vedem \mpreun` cam de la ce puteau s` se ia b`ie]ii la har]`, c` doar nu ie[eau asemenea lupte de K1 oral numai de la e[ecurile din alegeri. Trebuiau s` umble pe ring, \n pauzele publicitare, [i ceva saci despuia]i cu bani. Grupul de la Cluj joac` de c\]iva ani \n formula Ioan Rus-Vasile Pu[ca[-Alexandru F`rca[-Vasile Dncu. Firma de suflet a clujeanului Rus, SCC Napoca SA, a fost faultat` la toate licita]iile la care a participat prin Moldova lui Seche, Hrebe [i tot a[a. |n schimb, firmele lui Umbr`rescu de la Bac`u au avut tupeul de a p`trunde lejer \n Ardeal, iar un bun exemplu ar fi \ncredin]area f`r` licita]ie a unei lucr`ri de 2 milioane de coco, \n Cluj, pentru refacerea urgent`

a unui drum jude]ean pe care urma s` p`[easc` \ns`[i cizma cancelarului Gerhard S. Banii au venit cu dedica]ie direct de la ministerul lui Mitrea [i Sechelariu junior. Soarta clujeanului Iosif Pop, directorul B`ncii Transilvania, a fost decis` tot \n Moldova, la g\tul s`u fiind ag`]at un procuror moldovean de la PNA. Ardelenii au contraatacat cu ajutorul unor fo[ti ziari[ti clujeni posta]i de Dncu \n Guvern: presa a relatat la foc continuu despre gol`niile moldovenilor, pentru c` asta era muni]ia pus` pe tav`. Despre scandalul cocainei, \n care s-a \necat }iriac junior, [ti]i: a \nceput dup` ce Rus, fost asociat cu familia fostului tenisman, a demisionat. Recent, ardelenii s-au mai r`corit [i ei c\nd l-au prins pe Umbr`rescu d\nd t\rcoale pe l\ng` firma de construc]ii ARL Cluj-Napoca. Moldoveanul s-a c`rat cu lopata \ntre picioare [i [i-a luat cu el [i visul de a produce c\]iva kilometri de autostrad` american`. Biroul de Investiga]ii

Sigur c-am luat 10 la bac. Mi-a picat u[or la Geografie: Subcarpa]ii. Am [tiut: p`i, Subcarpa]ii e la Cornu, unde avem noi o vil` de vacan]`. Iar distan]a p\n` la Bucure[ti e de juma de or`, cu girofarele!

Nene Adriene, de ce ai arogan]a a[a de mare?

Codru] Sere[, candidatul Antenei 1 la Pre[edin]ie, aspir\nd s` dep`[easc` la urne fabuloasele scoruri ob]inute de Marius Tuc` Show, Divertis Parc [i Danemarca-Romnia 2-2, pe TVR1

Jonathan Scheele descoperind \n sf\r[it o fabric` \n care muncitorii au ma]ele pline

Andrei N`stase, un Prin]i[or care, c\nd o s` se fac` mare, o s` se fac` ca tata: copil de bani gata

O inocent` Scufi]` din partidul de guvern`m\nt \ntreb\ndu-l pe V\n`torul cel R`u de ce s-a certat cu Bunicu]a Ro[ie

18

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

MONDENII VECHI {I NOI


muzeul figuran]ilor de

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Al Bano: vinul ca oper` de[art`
{tirea (neadev`rat`) c` Al Bano va c\nta \n duet cu Copilul Minune l-a lovit pe italian \n moalele nedumeririi. Dar fiindc` tocmai \ncheiase un contract cu cramele Prahova prin care se parafa exportul de vinuri produse de c\nt`re] \n Italia c`tre ]ara celor care au scris articolele mincinoase, n-a vrut s`-[i \n`creasc` bucuria. Al Bano Carrisi este cel mai mare produc`tor de vinuri al regiunii, scuza]i, Puglia [i minun`]iile alcoolice inventate de el au nume la fel de romantice precum c\ntecele lui. Pentru platourile cu fructe de mare, Al Bano recomand` o sticl` de Felicita Bianco. Ca aperitiv, el propune o Nostalgia Rosso. Pentru amatorii de carne recomand` Taras, iar pentru cei care ador` s` deguste specialit`]i italiene[ti garanteaz` c` un Mediterraneo dat de du[c` face minuni. A[a c`, o dat` ajunse pe pia]a romneasc`, le vom putea bea, \ndoite cu Pepsi, la jum`ri, mititei ori p\rjoale. me[tereasc` lui p`pi]a cu sosul preferat, un DJ [i c\teva sosii. A[a c` n-ar trebui s` v` mira]i dac` ve]i da nas \n nas cu o splendoare de abanos care prive[te sictirit de jur-\mprejur. Poate fi Wesley sau sosia lui, who cares... Oricum, ar trebui s` b\ntuie mult prin Capital` din moment ce, pentru a-i face [ederea suportabil`, se-aude c` produc`torii au alocat echipei sale, ca [pag` de buzunar, vreo 600.000 de dolari. M` rog, s-ar putea cump`ra multe cu banii `[tia, dac` o gazd` primitoare, ca Nicu Ghear`, s` zicem, s-ar decide s` scoat` la vizionare vreo 30 de hostese care s` le prezint` \nal]ilor oaspe]i cum merg scorurile prin Bucure[tiul de noapte.

colec]ie! V

H EC

I!

indexul evenimentelor mondene

Ve[nica pom`dare
O [tire mortal`: Oana Z`voranu e patroana cimitirului Eternitatea! N-ar fi r`u s`-[i deschid` l\ng` cimitir un magazin de cruci din aur Dolce&Gabbana, un bar de noapte pentru pomeni, unde s` c\nte Pepe, [i o clinic` de \nfrumuse]are pentru clien]ii [ifona]i \n accidente de circula]ie.

C\nd Cerbul de Aur p`[tea pe c\mpiile m`noase ale patriei


Unde s\nt zilele c\nd Festivalul Cerbul de Aur se constituia \ntr-un prilej de bucurie, un act de cultur`? C\nd Irina Radu era doar un brav [oim al patriei care se juca cu p`pu[ile (\mbr`cate-n pionieri) \n nisip, iar marele premiu valora c\t un pachet de Viceroy azi? Unde e Adamo, m`i tat`, ce mai [tii, tataie, de Juliette Greco, pe cine interesa atunci (ca [i acum) c\te albume solo a scos Ronan Keating? Sau cine e manelistul `sta de Nino DAngelo [i dac-a auzit el de Florin Fermec`torul sau numai de Adrian Copilu Minune, Dracula [i Hagi? Deci, pe scurt, nici Cerbul nu mai e ce-a fost pe vremea ml`dioasei ciute cu bl`ni]a ondulat`, pe nume Angela Similea (c\[tig`toarea Cerbului de Argint \n 1970, dup` cum se poate vedea din imaginea de arhiv` al`turat`). Poate din cauza anilor care au trecut \n zbor [i a noilor ciocoi teveri[ti care-au luat [i pielea de pe cerb, ca s`-[i fac` hus` la canapeaua din sufragerie. Dar, de dragul provoc`rii, iat` cum st`teau trebile acum 33 de ani, c`ci trebuie c` st`teau cumva de vreme ce, la edi]ia a IV-a a festivalului, tocmai Dinu S`raru era [eful Biroului de pres`. V` imagina]i, cred, ce comunicate tov`r`[e[ti primeau ziari[tii, la vreo 5-600 de pagini fiecare, cam c\t un roman de inspira]ie rural`, plus reedit`ri [i faxurile de felicitare de la CC. Pe ordinea de zi mai urmeaz` legendarul Tudor Vornicu (directorul festivalului), inegalabilul Alexandru Boc`ne] (regizorul manifest`rii, delegat de TVR), celebra Doina Levin]a (evident, costume) [i c\teva zeci de securi[ti \n sal`, care-i supravegheau pe concuren]ii romni s` nu fug` din ]ar` piti]i \n bagajele invitatului din America, O.C. Smith. ntr-o asemenea select` companie, prezen]a Corinei Chiriac (favorita bunicii mele, pe care o salut cu aceast` ocazie: S`ru m\na, mamaie!) nu ne mir`. De altfel, juna Corina (foto dreapta) a c\[tigat, \n 1971, premiul al III-lea, zis [i Cerbul de Bronz. Acestea fiind zise, noi v` ur`m de pe-acum vizionare pl`cut`. {i g\ndi]i-v` voi unde o s` apar`, peste fix 33 de ani, poze cu concuren]ii romni de anul acesta: Slang, Cristian Nistor, R`zvan Crivaci, Spin, Mandinga [i Mihai Andrei Mo[. n Panoramic TV sau \n suplimentul de show-biz dedicat Revolu]iei din Jurnalul Na]ional de colec]ie?

Un tramvai 15 numit dorin]`


Ciao a observat c` sex-simbolul Nicoleta Luciu merge \n fiecare zi cu tramvaiul 15. Mi se pare normal: \n troleibuzele alea aglomerate n-ar avea loc de paparazzi [i de to]i pensionarii `ia care [i-ar face abonament doar ca s-o vad` pe Nicoleta cum \[i prinde sutienul \ntre u[i.

Mito[eru vrea s` fie Pizz? Daaa


Rug`ciunile lui Mihai Mito[eru s-au \mplinit. Iar a venit vara [i, pe litoralul fl`m\nd de [u[e, c\[tig` [i el o bucat` cam slinoas`, da cinstit`, de pizza. Dup` ce anul trecut se sc`l\mba imit\ndu-l pe Enrique Iglesias, Mito[eru a inventat pentru vara asta un num`r de scen` \n care \l parodiaz` pe Fizz. Personajul lui se intituleaz` Pizz, iar Mito[eru cere publicului s` r`spund` afirmativ atunci c\nd \[i or`c`ie numele: Eu sunt Pizz!... {i, s` ne scuza]i, Da! scuip` spectatorii b`tu]i de soare printre din]ii \nnegri]i de coji de semin]e. Nou` ni s-ar fi p`rut mai corect dac` ar fi \nlocuit Fizz cu mult mai inspirat Matiz. Atunci publicul ar fi putut r`spunde nestingherit: Fizzda m`-tii!. Veninul [i c\nepa

Ex cu fostele
Adi Mutu [i fosta lui nevast`, Alexandra, au petrecut o vacan]` romantic`, la Moeciu. Declinul Briliantului continu`: pe viitor, el va petrece clipe minunate cu fostele lui iubite la Ol`ne[ti [i-o va ruga degeaba pe Rocsana Marcu s`-l \nso]easc`, \ntr-un sejur fierbinte, la B`ile Felix.

Wesley Snipes: sos [i sosie

Zice lumea c` Angelina Jolie (care-ar trebui s` apar`-n nu [tiu ce film f`cut \n Romnia) a fost deja v`zut` la shopping prin Mall, a[a c` nu ne mai mir`m de nimic. Ei bine, Wesley Snipes, negrul acela musculos [i feroce care tulbur` visele nevestelor noastre, chiar dac` ele spun c` au Atakant [i Hegel suspinat \n somn de dorul unei m`tu[i de deIonel Ganea a luat bac-ul cu media parte, b\ntuie cluburile Bucure[tiului. S-a insta7,54! Cam nasol: colegii de la lat \n Romnia pentru film`rile la 7 seconds [i a Na]ional` o s`-l strige pe teren Tocilarule! [i-o s`-i dea pase doar adus cu el o ga[c` de vreo 30 de indivizi meni]i atunci c\nd vor vrea s` afle de la el s`-l deserveasc`. |ntre ace[tia se num`r` c\]iva bodyguarzi \narma]i, un buc`tar asiatic care s`-i cum se scriu corect numerele de
telefon de la admiratoare.

Shopping prin alunecare


Delia Matache [i-a scr\ntit piciorul la fotbal. Poate c\nd urm`rea vreun fotbalist celebru, ca s`-i ia cardona[ul ro[u din portofel.

Domnu Albano[i Rominapau`r, abia acu veni]i cu vinurile, c\nd nu mai s\nt taxe vamale la importurile din UE? Da egoist mai s\nte]i! Nu vre]i s` c\[tige toat` lumea...

O ]eap` pe nume Romnia


Gloria Gaynor: Pentru mine, Romnia este Transilvania. Probabil e convins` c` [eful statului e Vlad Dracul [i c` oamenii merg cu funii de usturoi [i ]epu[e de lemn \n buzunar, \n eventualitatea c` se-nt\lnesc noaptea cu premierul.

F`i, animalelor!
Elena C\rstea a plecat s` c\nte pe un vas de croazier`. La \ntoarcere, ar trebui s` dea un interviu la Animal Planet, c` s` ne l`mureasc` ea cum to]i lupii de mare s\nt, de fapt, ni[te porci.

Tramvae Victis

Cantautorul [i produc`torul de vinuri Al Bano [i generalul de poli]ie Al Braham, reuni]i \n lupta antigrog
face din mnc`ric` o pl`cere suficient de suculent`. De halit propriu-zis g`si]i cam tot ce se g`se[te la orice crciumioar` care-[i zice cu specific romnesc: mititei, cefe, mu[chi [i alte gr`t`rele, ciorbi]e de burt`, de pui [i de alte lighioane, dar [i salate din salat`ria european`. Zic european` pentru c`, deh, au [i salat` bulg`reasc` [i tarator cu castrave]i [i mult m`rar. De b`ut, dac` nu s\nte]i cu ma[ina, desigur, pute]i s` turna]i n voi berici ct cuprinde]i, c` halba de butoi este f`r` accize [i nici taxa de [apte drumuri nu este inclus`. Exist` [i vini[or la pahar pentru cazul n care doamna

Cerbie Hancock

Localul b`lan
La pitici, la pitici, berea curge peste mici
Dac` vi s-a luat de nvrtit n jurul Mega][nitoarei, vi s-a umplut pl`mnul de-atta aer condi]ionat [i sim]i]i nevoia unor haleli s`n`toase ntr-un cadru ecologic, semirural, atunci fi]i aten]i la nenicu: ie[i]i din Mall, merge]i nainte, t`ia]i Mihai Bravu [i la 500-800 de metri trage]i pe dreapta lng` stadionul Olimpia, la terasa Sincron. Aici, peisajul nverze[te dintr-o dat`, p`s`relele ciripesc, pomii v` umbresc mesele de lemn natur printre care herghelia de pitici, unul doctor, altul buc`tar, v` mbie cu mirosul naturii virgine. Vorba vine virgine, c`ci pe timp de noapte terasa are [i un departament de dansuri pe dezbr`catelea, binen]eles ntr-o incint` n care po]i intra doar f`r` acordul so]iei. Deci intra]i, v` a[eza]i [i, ct r`sfoi]i meniul, pute]i admira caii, vacile [i cinii care mi[un` la doi pa[i de mese, prin stepa stadionului. Nu, nu e vorba chiar de genul acela de crciumi unde vine osp`tarul s` v`-ntrebe din ce vac` dori]i s` vi se serveasc` friptura, iar dumneavoastr` ridica]i alene degetul [i indica]i un animal extrem de proasp`t. Dar chiar [i a[a, senza]ia de picnic urban cu arome vegetale [i imagini de paji[te olandez`

dore[te. A[a c`, dac` n-ave]i chef s` ie[i]i la mare distan]` de betoanele astea lichefiate [i vre]i un pic de foaie verde la botul vacii de Capital`, merge]i la doi pa[i de Mall la terasa Sincron, unde pute]i sim]i miros de gr`tar [i clorofil` proasp`t`. Bursucul gastric Buc`t`rie: D D D ; pre]:

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

; WC: .

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

19

e lung p`m\ntul, ba-i destr`b`lat!


Salata verde de acas`
du-se, apoi plec\nd... Folc`reii locali s-au repezit s`-i \nm\neze Ca la orice concert r\nduit de aduna]i pe l\ng` ziduri au v`- CD-uri cu muzica lor, [mecherii funda]ia lui Paul Nanc`, \nainte zut-o proiectat` pe marea Joan cr\[mei s-au \mbulzit s` se tras` urce pe scen` Joan Baez, au cu salata-ntre din]i, apoi ridic\n- g`-n poz` cu ea, iar fanii mode[ti n-au mai avut loc s`-i c\ntat Paula Seling [i Narcisa Ce cear` autografe. Suciu. Paula s-a a[ezat la instrument, [i-a mai e [i via]a asta... C\nd semnam Bob Dyvan dat p`rul dup` Paul Nanc`, redactor-[ef la Convingeri comuurechi [i a aniste, m` punea madam Cl`tici s` \nfierez curentul p`sat cu grahippie, cu toat` pleiada de pleto[i, b`rbo[i, \mbr`ca]i ]ie pe cl`p`ugele pianului. \n blugi evaza]i, soio[i [i petici]i, cu profunde atitudini antisociale. Dac` atunci mi-ar fi zis cineva c` o s` |n timp ce infac bani din muzica lor, cred c`-l d`deam terpreta cu talent c\ntece lungi, relaimediat \n g\t. xante, adormitoare, instala]ia de sunet [i-a ie[it din ]\]\ni [i a piuit lung, repetat. La plecare, publicul a aplaudat-o scurt, dar vesel. Narcisa Suciu a \nlocuit-o salvator [i a trecut iute pe maramure[enisme cu zv\c. Joan Baez a venit cu aceea[i voce fabuloas` pe care o are [i-n \nregistr`rile ei de-acum treizeci de ani. Am dedus c` n-a g\lg\it la via]a ei c\t Doru St`nculescu, nici n-a puf`it c\t Mircea Bodolan cu care, apropo, s-a \nt\lnit dup` spectacol la petrecerea dat` \n cinstea ei la Casa Eliad. Convin[i c` folkista o s` mai trag` gratuit o c\ntare [i la Eliad, st`p\nii locului montaser` o camer` Joan Baez [i Paul Nanc`, doi oameni veni]i de luat vederi \n interior [i un la acela[i chef din lumi diferite ecran mare afar`. Gur`-casc`

VIP-u de la cablu
b\rfe din televiziune

Revolu]ie [i reform` la Realitatea TV


Venirea lui Sergiu Toader la Realitatea TV i-a cam b`gat pe to]i angaja]ii \n cea]`. n sensul c` nu se [tie cine o s` se mai vad` printre birouri [i atunci c\nd se va limpezi atmosfera \n redac]ie. Normal c` proasp`tul director de [tiri a st\rnit iure[ [i \ngrijorare: conform noilor sale directive, to]i angaja]ii postului s\nt, \ncep\nd de la 1 august, \n probe [i urmeaz` s` sus]in` ni[te examene (lucr`ri de control? extemporale? dict`ri?), care se pot l`sa cu sc`deri de not` la salariu sau direct cu exmatricul`ri. Prima vizat` este [efa departamentului politic, Oana Sima, care, auzind c` de-acum i se cer anchete beton [i subiecte \n exclusivitate, s-a exprimat deja, \ntr-un cadru speriat [i restr\ns, c` ea, una, nu face fa]`. Despre politica editorial` a postului, S.T. s-ar fi exprimat c`, \n cazul \n care se intervine de sus, iar independen]a-ha-ha postului se duce dracului, el e primul care pleac`. Noi \i ur`m succes, mai ales \n campania din toamn`, dar fa]` de declara]ia asta de independen]` ne lu`m ni[te rezerve [i c\teva pungi de-un leu, \n care s` r\dem f`r` s` deranj`m emisia.

aferente (un mobil nou din aur cu briliante?). La r\ndul ei, s`pt`m\na trecut`, Maria a f`cut [i ea un gest nervos, absolut inexplicabil: i-a \napoiat inelul de logodn` lui Tudor (fiul fostului premier Radu Vasile), pe care-l p`stra bine mersi, pentru orice eventualitate, de[i se ]inea de m\n` cu Chivu [i, p\n` mai ieri, vorbea la telefon cu Bobby! Vom reveni cu am`nunte. Ac]iunea se complic`, personajele se \ntrep`trund, Monica B\rl`deanu nu mai \n]elege nimic.

Cumetrie \n spa]iu: punctul \n care se \nt\lnesc CNA, BNR [i Cerbul de Aur


Ve[ti bune, de suflet, despre Irina Radu, directorul programului TVR 2 [i la fel de directorul festivalului Cerbul de Aur. Ei bine, doamna Irina, ca orice femeie c`reia \i sun` ceasul interior, matern, a n`scut recent un b`ie]el. Cu iar de aici \ncep diferen]ele majore fa]` de pl`titoarele obi[nuite de abonament fiul lui Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR. Pe b`iatul lui Vasilescu \l cheam` Mihai [i e de factur` stomatolog. Pe guvernator \l cheam` Mugur [i a fost prezent [i el vineri, s`pt`m\na trecut`, la botezul micu]ului Matei (al Irinei). Fapta, de o profund` \nc`rc`tur` cre[tin`, s-a produs la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Doroban]i, beneficiind de aportul unor na[i, cum e [i normal. Na[ii, c`ci aici voiam s` ajung, au fost remarca]i \n persoana so]ilor Filip: Ralu (pre[edintele CNA) [i Dana (so]ia pre[edintelui). P`i, cum altfel? Masa, biberoanele [i felicit`rile au avut loc la Keoke, unde toat` lumea s-a distrat grozav [i nimeni nu a \n]eles de ce n-au venit Valentin Nicolau, Na[ul de la TVR, sau Adrian N`stase, guvernatorul Romniei.

Cristi Chivu, ap`r`torul drepturilor financiare ale amantelor


Sitcom-ul nostru preferat continu`. {i, v` garant`m, e mai tare dec\t La Bloc sau Familia Bundy. S`pt`m\na trecut`, bun`oar`, Bobby P`unescu, personajul nostru preferat, a f`cut un gest haios, b`rb`tesc: i-a t`iat telefonul mobil Mariei Marinescu, fosta lui logodnic`. Telefon pe care-l pl`tea de mai mul]i ani, indiferent de interlocutorii ei. Cu alte cuvinte, Maria Marinescu vorbea la telefon cu Tudor Vasile sau cu Cristi Chivu, pe banii lui Bobby. Cristi, b`iat sim]it, s-a oferit s` preia el abonamentul [i alte cheltuieli

Corbul de Aur

Cu minile piratate
Am primit la redac]ie, din partea unui cititor, un DVD cump`rat de acesta n Saigon cu un dolar. E vorba despre o copie a filmului Cu minile curate n care joac`, dup` p`rerea pira]ilor, Shi Niguaaisku (l-am recunoscut pe Sergiu Nicolaescu), Yi Cobanu (Ilarion Ciobanu) [i Ya Dobalsku (nu am recunoscut pe nimeni!). Acest disc este, n prezentarea sa grafic`, un monument de falsificare [i inducere n eroare. Pentru c` se adreseaz`, probabil, pie]ei asiatice, pe coperta a patra sunt incluse ni[te fragmente de text care nu au nici o leg`tur` cu filmul lui Sergiu Nicolaescu. {i, ca dovad`, textul n englez`, copiat de pe undeva, se termin` cu ndemnul Enter the name, fraz` pe care poate c` asiaticii o recunosc de prin formularele internaute. n ceea ce prive[te distribu]ia filmului, [i ea este copiat` de pe alte coperte, de unde scap` [i precizarea c` The Slipper and the Rose is presented in its 2.35.1 theatrical aspect. {i o bombonic`: pe cotorul DVD-ului, autorii au trecut numele filmului n varianta Curate cu minile. Ho] {i Minte

Adrian Cookielu Minune


|n acest` s`pt`m\n` am vizitat site-ul c\nt`re]ului numaru unu din Romania. A]i ghicit: Adrian Minune, fost Copilu. Site-ul lui Adrian Minune este, ca s` zicem a[a, destul de mic. El debuteaz` cu o reclam` la consola de jocuri X-Box, ceea ce ni se pare oarecum normal, la v\rsta de 26 de ani, c\nd Copilu este regele ne\ncoronat al manelelor. Exist` o pagin` de poze, foarte mici, o pagin` de link-uri, care nu merge, [i o pagin` de biografie din care vom cita \n continuare: O fire nonconformista, fara figuri de mare vedeta (de remarcat afirmatia facuta in cadrul emisiunii Marius Tuca Show, ca lui ii plac doar femeile inalte) canta acest gen de muzica de mai bine de un deceniu, perioada in care a colaborat cu toate numele mari ale genului, recunoscut fiind pentru vocea sa tanguitoare, de o tonalitate deosebita. Seria dezv`luirilor continu`: In privinta raporturilor cu partenerii, Adrian tine sa precizeze: Il iubesc pe Costi Ionita si pe baietii de la L.A.. Apoi, Adrian \ncepe s` \[i aminteasc`: Imi amintesc ca in primul an de scoala cantam Magdaleno, fii cuminte, esti fata lui Kunta Kinte. A[adar, site-ul lui Adrian este mic dar eficient. S-ar fi putut [i mai bine, dar regele ne\ncoronat are o scuz`: La mine baza o reprezinta nuntile. Nunt` \ncet

20

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Dura lex, sed index


A]i \ncercat de cur\nd s` da]i c`utare pe Google dup` cuv\ntul coruptie? Nu \nc`? M` mir, pentru c` recomandarea a tot circulat s`pt`m\na aceasta pe mail-uri. |ncerca]i [i o s` fi]i foarte surprin[i s` vede]i ce a]i ob]inut. Dup` cum se [tie, rezultatele pe care le ofer` Google s\nt \n func]ie de relevan]`. Cum ar veni, dac` am dat search dup` coruptie, vom ob]ine cel mai relevant site din lume cu privire la acest termen, [i anume, a]i ghicit, site-ul www.psd.ro. Nu e nici o glum`. A func]ionat toat` s`pt`m\na trecut`, iar dac` b`ie]ii de la departamentul Administrare web social-democrat` nu pun osul la treab`, va mai func]iona un timp. Cum a fost posibil? Mecanismul se nume[te Google bombing [i se poate face foarte simplu. Te faci c` ]i-ai realizat un site [i vrei ca Google s` ]i-l indexeze, c`-i [i el mic [i nu-l [tie nimeni. Pentru asta nu ai de f`cut dec\t s`

mergi \n homepage-ul www. google.com, sec]iunea Totul despre Google, subcapitolul Ad`uga]i URL-ul dvs.. De-aici nu mai ave]i de f`cut dec\t s` ad`uga]i site-ul pe care \l vre]i indexat [i cuvintele-cheie care \l reprezint`. Ca s` le d`m pesedi[tilor o m\n` de ajutor dup` capul \n gur` primit pe chestia cu corup]ia, noi am indexat site-ul PSD dup` cuvintele UE, NATO, e bine, bunastare, integrare etc. De regul`, URL-ul respectiv se adaug` unei liste \n a[teptare [i, \n func]ie de popularitatea site-ului, el va fi aprobat spre

indexare mai devreme sau mai s S` zicem c` mine intr` Romnia \n r`zboi cu Bulgaria. Nu [tiu pe ce t\rziu. Cum www.psd.ro este un motiv, s` zicem c` ne cert`m de la cine face cei mai frumo[i castrave]i. Eu site destul de vizitat de mul]i- m-a[ \nrola voluntar [i m-a[ duce s` fac ceva pr`p`d la bulgari ]innd cont mea de simpatizan]i cu laptop de ct de na[pa s-au purtat cu mine de fiecare dat` cnd i-am vizitat. Prodin mediul rural, aprobarea va blema e \ns` c` la un moment dat comandan]ii no[tri s-ar gndi s` ne veni cam \n tot at\ta timp c\t ridice moralul [i ar aduce trupa A.S.I.A. s` ne \mb`rb`teze. P`i, se compar` (www.asia.ro) dureaz` p\n` ca N`stase s`-[i \mb`rb`tarea soldatului romn cu A.S.I.A. (www.asia.ro) cu dea un pic demisia [i apoi s` \mb`rb`tarea soldatului german cu Marlene Dietrich (www.marlene.com) (www.marlene.com)? Presimt c` am pierde r`zboiul... [i-o ia \napoi. Hacker, poli]ist texan
s 50Cent este cnt`re]ul de hip-hop celebru pentru c` e prieten cu Eminem [i pentru c` are cele mai multe \njunghieri [i urme de gloan]e dintre danielgoace@catavencu.ro to]i cnt`re]ii celebri de hip-hop. Un adev`rat model pentru tinerii din ziua de ast`zi, sau m`car pentru Aviad Cohen. Aviad Cohen e celebru [i el, ce-i drept, nu pe MTV, ci pe la Bar Mitzvah-uri [i alte petreceri tematice, unde vine [i cnt`, sub numele de 50Shekel, cover-uri foarte reu[ite dup` piesele www.50shekel.com. lui 50Cent. Cntece, versuri [i videoclipuri g`si]i la www.50shekel.com. s Am o prieten` nou`. Este laborant la o clinic` medical` c`reia nu-i voi da numele, desigur. Totul a \nceput cnd m-am dus s` \mi fac ni[te analize [i ea a venit cu rezultatele [i mi-a spus pu]in \ngrijorat` c` am ceva \n snge. I-am spus: Stai lini[tit`, nu e grav. Tu mi-ai intrat \n snge. Am cucerit-o instantaneu [i vreau s` v` spun c` e foarte bun` \n meseria ei. {tie pe de rost denumirea latineasc` pentru 274 de bacterii, [tie s` deosebeasc` 191 de microbi [i 301 infec]ii microbiene. {i e [i foarte romantic`, motiv pentru care de ziua noastr` o s`-i cump`r o Ebola sau o bacterie mnc`toare de www.giantmicrobes.com. carne, desigur de plu[, de la www.giantmicrobes.com. s Am o \ntrebare scurt` [i la obiect pentru cei c`rora le plac femeile frumoase: sunte]i un sus]in`tor al pre[edintelui George W. Bush sau sunte]i \mpotriva lui? Cei care au r`spuns cu da la prima \ntrebare sunt ruga]i s` viziteze www.babesforbush.com. Cei care au r`spuns cu da la a doua \ntrewww.babesagainstbush.com. bare, normal, sunt ruga]i s` viziteze www.babesagainstbush.com.

Net plus ultra

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

21

single player \mpotriva tuturor:


S-a dus la Atena Rainbow [i s-a \ntors vac`
|n urm` cu vreo lun` de zile v` f`ceam cuno[tin]` cu prolificul Tom Clancy (Splinter Cell 2), autor de proz` antiterorist` dup` ale c`rui c`r]i se fac filme [i jocuri pe calculator. Pentru c` tot au umflat grecii Cupa Euro 2004, ast`zi o s` v` prezent`m Athena Sword (distribuitor: Best Computers), ultimul s`u best-seller, mai precis un add-on pentru tactical shooter-ul Rainbow Six 3: Raven Shield. Ce aduce nou Athena Sword? P`i, nu mare lucru. {apte arme... mersi, pe-astea le g`seam [i noi \n talcioc, la rake]ii din Chi[in`u. Patru loca]ii diferite de prin Europa pe care trebuie s` le cure]i de terori[ti: Milano, Dubrovnik, Monte Carlo [i Atena. Pentru c`, deh, la B`icoi [i Afuma]i nu exist` deocamdat` nici un pericol. {i patru moduri \n plus pentru multiplayer cel mai mi[to e Capture the Enemy \n care, vorba lui Marean de la 5, tre s` in-capacitezi du[manul [i apoi s`-i pui c`tu[ele la m\ini. Ce-aduce vechi? Grafica destul de bun` datorat` motorului de Unreal. Sunetul excelent care te va face s` verifici dac` nu cumva teroristul din dreapta ecranului trage rafale de mitralier` de la tine din buc`t`rie. AI-ul idiot care-]i permite c\teodat` s` i te urci \n c\rc` inamicului f`r` ca acesta s` te simt`, iar alteori s`-]i v\re un glon] \n t\mpl` din balconul de peste dou` str`zi. Op]iunea quick save care lipse[te cu des`v\r[ire, enerv\ndu-te c` trebuie s` iei harta de la cap`t numai pentru c` te-a dobor\t un fraier fix \nainte de extraction point. Sec]iunea planning room pe care dac` te apuci s-o iei \n serios \]i cre[te barb` p\n` s` mai joci [i tu ceva anul `sta. Ar mai fi meniul foarte facil de coordonare a partenerilor care \]i permite ca tu s` stai cu m\inile \n s\n \n timp ce ei Open the door, Open and Clear, Frag Grenade or Smoke Grenade, Go to that point sau Hold Position. Rainbow Six 3: Athena Sword este un joc pentru aceia care au aprins o lum\nare [i au servit o lingur` de coliv` crez\nd c` noutatea \n materie de close combat a decedat acum cinci ani odat` cu SWAT 3. Game Ovar

hard de ner`bdare
Licen]`, cimitir al interne]ii mele
Umbra lui Micky {p. \nc` mai b\ntuie pe pere]ii Secretariatului General al Guvernului. De aici, de pe pere]i, umbrei lui Micky nu i-a fost greu s` se infiltreze prin prizele SGG-ului [i s` se arate pe monitoarele institu]iei, intr\nd prin Windows dup` ce-a fost dat` afar` pe u[`. Umbra a [i reu[it s` declan[eze un scandal tipic lui Micky {p.: cump`rarea de licen]e Microsoft de la Fujitsu Siemens. |n contract au figurat: Microsoft Irlanda ca furnizor, Fujitsu Siemens ca intermediar [i 54 de milioane de dolari ca sum` de plat`. Adic` dou` nume de prestigiu cu o sum` pe m`sur`, despre care un mouse ne-a ciripit c` ar fi dubl` fa]` de valoarea de pia]` a licen]elor. E posibil ca lucrul acesta s` v` fi fost ciripit [i de alte mouse-uri, \ns` mouse-ul nostru, mai atent la detalii dec\t al lor, o s` v` fac` mai jos [i o scurt` descriere a metodei de plat`:

Care-i gheshift-ul
SGG va face plata cu ajutorul a 9 bilete la ordin scadente la intervale semestriale, \ncep\nd din 2005. Toate-s limpezi p\n` aici, [i la fel ar r`m\ne [i \n continuare dac` pe fir nu ar ap`rea b\rfa c` Eugen Bejenariu, \nlocuitorul lui Micky {p., ar umbla pe la ghi[eele BCR cu g\nduri nu tocmai capitaliste. B\rfa mai spune c` Bejenariu, fost membru \n CA al BCR, \ncearc` s` conving` banca s` preia de la intermediar cele 9 bilete la ordin [i s` se transforme astfel \n finan]ator al opera]iunii. Adic`, ce s-o mai d`m la refresh pe toate p`r]ile: BCR ar urma s` pl`teasc` toat` plea[ca [i s` ne mai fac` o dat` din tastatur`.

Tr`iasc` PC [i prietenia \ntre stat [i piraterie


Probabil a]i auzit de proiectul de lege care d` nevoia[ilor 200 de euro cu titlu de ajutor financiar pentru cump`rarea unui computer. Este, bine\n]eles, un c\ntec electoral \n format mp3, cu care PSD-ul sper` s` mai ia un vot de ici, de colo, de pe unde degetul romnului, s`tul de sc`rpinat \n nas, ar vrea s` \ncerce [i-o tastatur`. Mai direct, un program social cu iz electoral care \n aparen]` cic` vrea s` \ncurajeze folosirea calculatorului. |n fapt, de \ncurajat se \ncurajeaz` mai mult pirateria, fiindc` e greu de crezut c` cineva care n-are 200 de euro pentru un calculator are sutele de euro necesare echip`rii acestuia cu sof-urile necesare pe c`i legale. La ce putea s` instige PSD-ul dac` nu la piraterie, c` doar dup` ei s` faci piraterie nu se cheam` furt, fiindc` nu pui m\na, pui doar degetul.

Windows of change

22

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

capitalul fra]ilor marx

Din nou

la cass`
C\nd e[ti un domn [i nu ai cas`, de ce s` le refuzi Parchetul unor Fra]i?! Senza]ional: Yasser ArAPAPS d` o petrecere! Uimitor: anii trec [i oamenii ajung la Poli]ie! Miraculos: Parchetul \[i d` cu sechestru-n dreptu! Elegant: Fra]ii P`unescu continu` s` aib` bani f`r` acoperire! Despre toate acestea \n cele ce s-ar p`rea c` urmeaz`! q Pe 1 august a.c. se va \mplini exact un an de c\nd Yasser ArAPAPS i-a solicitat biroului de pres` al Pre[edin]iei Romniei, prin e-mail (la adresa: biroupresa@presidency.ro), ni[te informa]ii publice despre una, despre alta. Nici p\n` \n ziua de azi, func]ionarii lui Iliescu nu au catadicsit s` r`spund` la aceast` solicitare, de[i pentru asta (sau [i pentru asta) \[i pl`te[te Yasser ([i al]i pro[ti ca el) impozitele [i taxele la stat: ca func]ionarii s` r`spund` atunci c\nd s\nt \ntreba]i. Dac` Yasser n-ar fi fost mai mult gentleman dec\t ziarist, ar fi dat de mult \n judecat` biroul de pres` al lui Iliescu, dar a[a, ba. |n orice caz, pe 1 august \n cur\nd, deci! Yasser ArAPAPS va face o petrecere \n cinstea tuturor nesim]i]ilor pl`ti]i din bani publici. Nu aduce]i cadouri! Informa]ii suplimentare la: yasserarapaps@yahoo.com. Garderoba obligatorie! q Pentru c` anii nu iart` pe nimeni, e clar c`, p\n` la urm`, cu to]ii vom ajunge la Poli]ie. Este vorba, desigur, de binecunoscuta situa]ie \n care anii trec [i, brusc, trebuie s` ne schimb`m buletinul/cardul de identitate. Odat` ajun[i la Poli]ie \n acest nobil scop, cineva ne va pune s` scriem o cerere [i cei care nu vor avea o cas` a lor vor scrie exact ceea ce a scris s`pt`m\na trecut` un domn f`r` cas`, dar cu barb` alb` [i lung`, de s-au scandalizat poli]i[tii de a[a cerere nemaiv`zut`: Subsemnatul N.T., men]ionez c` nu am cas` [i locuiesc nic`ieri, doar din c\nd \n c\nd Dumnezeu \l lumineaz` pe c\te cineva [i mai locuiesc la acea persoan` o zi sau dou`. |n rest, pe la c\te o biseric` sau \n catedrala patriarhiei c\nd e deschis`. Cererea este absolut autentic` [i Adrian N`stase, cel cu at\t de multe case, n-ar trebui s` se \ndoiasc` de asta, ci mai bine s-ar gr`bi s` ia \n spa]iul locativ ni[te homle[i cu drept de vot. Ar fi o chestie, \ntr-adev`r, ca to]i homle[ii din Bucure[ti s` locuiasc`, \n buletin, fie pe Zambaccian, fie \n Cartierul Prim`verii, fie la Cornu. S` vezi atunci ce s-ar mai relansa PSD-ul! q Dup` cum se [tie, \n baza unei ordonan]e din 1.06.2000, Parchetul General a instituit sechestru asupra bunurilor [i contului FNI. Parchetul a procedat a[a, [i nu altfel, \n interesul cauzei penale [i pentru a proteja patrimoniul FNI de orice alterare pe parcursul cercet`rilor. De[i procesul FNI este departe de a se fi \ncheiat, la sf\r[itul anului 2003, Parchetul a aprobat v\nzarea din portofoliul FNI a unui pachet de ac]iuni SIDEX Gala]i, ocazie cu care, prin ordonan]` de urgen]`, s-a dus dracului [i sechestrul. Apoi Parchetul a mai aprobat [i eliberarea din contul FNI a vreo 62 de miliarde de lei, care au ajuns \n buzunarele unor p`gubi]i gr`bi]i. Ilegal? Banal! q Orice s-ar spune, Fra]ii P`unescu nu abandoneaz` lupta cu legile bancare. |ntr-un fi[ier discret, aflat \ntr-un harddisk cu aer condi]ionat, Compania Hotelier` Intercontinental este pus` la index cu vreo 300 de miliarde de lei (\n jur de 9 milioane de dolari), sum` pe care Fra]ii au refuzat s` o pl`teasc` cui trebuia. Slav` Domnului! Ne-am speriat c` Fra]ii s-au f`cut nepo]ei cumin]i.

Fly ne-a zburat [i banii


Vineri, 9 iulie, Bursa Romn` de M`rfuri a organizat Licita]ia Public` deschis` pentru serviciile de taximetrie de la Aeroportul Otopeni. Licita]ia s-a desf`[urat, a[a cum era de a[teptat, \ntr-o deplin` transparen]`; adic` s-a furat pe fa]`, nu pe la spate. La licita]ie s-au prezentat patru firme: 1) Fly Taxi; 2) Euroconstruct Trading 98 SRL; 3)Meridian Taxi [i 4) Asocia]ia socio-profesional` Eurotaxi. Ultimele trei nu s-au dovedit ni[te iepuri de n`dejde [i au fost descalificate din preliminarii, a[a c` \n ziua cu pricina Fly Taxi r`m`sese \n curs` de una singur`. Puteau, totu[i, s` duc` circul p\n` la cap`t [i s` pun` pe mas` m`car dou` topuri de coli albe, s` ne facem c` analiz`m mai multe oferte, dar se pare c` pe canicul` ]i se face lene [i de furat. ce tensiuni interioare sau la dedubl`ri de personalitate.

Licitator 2
|n noiembrie 2003, proasp`t \nfiin]ata Fly cump`r` vreo sut` de taxiuri noi. Nu trece dec\t vreo lun` [i, subit, cei de la aeroport se hot`r`sc s` concesioneze monopolul pe taximetria din propria ograd`, care p\n` atunci func]iona dup` principiile mafiei libere de pia]`. Besciu pierde licita]ia pe motiv c`, fiind mai t\n`r` de 6 luni, firma nu are audit. Se sup`r` [i \i d` \n judecat`. |n ziua de azi e din ce \n ce mai greu s` te \n]elegi omene[te c\nd vine vorba de sume, lichidit`]i [i comisioane la nivelul `sta (vezi Erba[u). Dup` c\teva luni, renun]` \ns` la proces. Nimeni nu [tie mai bine ca guvernan]ii c\t de costisitoare poate fi o campanie, fie ea [i local`. Iar \n mai 2004 mai achizi]ioneaz` vreo sut` de ma[ini noi. {i, hop, \n iulie se reia licita]ia. B`i, ce noroc are b`iatul `sta: cum cump`r` el c\te o sut` de ma[ini, cum, imediat, apar licita]ii grase.

Patronii de la Fly Taxi, singura firm` care s-a dus la licita]ie cu un portbagaj corespunz`tor
cu un soi de miniparabolice pentru ca dispeceratul s` le coordoneze musai prin satelit, c` altfel ne doare burta. {i, pentru c` unii \nc` se mai \nc`p`]\nau s` atenteze la acest ca[caval cu dedica]ie, s-a zis clar: toate cele 60 de taxiuri trebuie s` aib` fix culoarea argintiu, adic` a[a cum numai, dar numai Fly le are. Singura instan]` care poate impune, printr-o hot`r\re, culoarea taxiurilor este un Consiliu Local, de oriunde ar fi el. De altfel, Besciu \nsu[i a recunoscut, \ntr-un puseu de sinceritate, c` nici o alt` firm` din cele peste 100 din Bucure[ti nu \ntrunea aceste aberante condi]ii. din cele 200 de taxiuri Fly ocupaser` dis-de-diminea]` pozi]iile strategice de pe care ei urmau s` le umple portbagajul cu carne golanilor din`untru. Inutil s` preciz`m c` nimeni nu autorizase vreo ac]iune de genul acesta pentru cei de la Fly. Besciu a spus c` [i-a adus cohorta de ma[ini pur [i simplu ca s` le arate. Ilfov, condi]ii de asemenea cerute de legea taximetriei mai sus amintit`. |n \ncheiere, v` vom spune ce au c\[tigat b`ie]ii `[tia pentru aten]ie! cinci ani de-acum \ncolo: monopolul pe aeroport la un tarif de 0,85 de euro f`r` TVA adic` per total vreo 40.000 de lei/km, c\nd \n tot Bucure[tiul nimeni nu ia mai mult de 15-20.000 lei/km. Asta \n schimbul a numai 20 de euro/ma[in` pe lun`, pl`ti]i aeroportului. Dumneavoastr` v` r`m\ne sarcina s` calcula]i c\te afi[e electorale se pot face din ace[ti bani [i ce culoare vor avea ele. Iar lui Mitrea s` calculeze pre]ul licen]elor pentru mi[carea planetelor \n sistemul solar, c` prea mult s-au mi[cat doar dup` legile mecanicii newtoniene. {i mi se pare c` Newton `sta nici m`car n-a vrut s` intre \n PSD. Aurel Flycu

Taxi pe Valoare Ad`ugat`


La licita]ie, domnii Dan Besciu [i Nicu Ghi]ulescu s-au f`cut remarca]i prin urm`toarele: 1) au fost singurii ofertan]i \n calitate de patroni la Fly [i 2) lan]uri de aur de 2 kg, tip vapor, at\rnate pe ni[te cefe de ucraineni h`mesi]i; vestimenta]ie de pe[ti sau schimbaci de valut` at\rn\nd pe la u[ile cazinourilor r`u-famate. Dan Besciu conduce [ase mari companii, de]ine cele dou` restaurante Golden Blitz (startul s`u \n afaceri), plus o mul]ime de TIR-uri, utilaje, basculante, ni[te balastiere undeva pe Arge[ [i, ca orice firm` care se afl` \n rela]ii cordiale cu banii publici, niscaiva sta]ii de asfalt. Euroconstruct, a doua firm` prezent` la hoha \n licita]ie, este tot a lui [i, dup` declara]iile sale, nu are nici \n clin, nici \n m\nec` cu taximetria. Bine c` n-a c\[tigat cu ambele firme cu care s-a prezentat, c` asistam la cine [tie

Doar cerul e deasupra noastr`, legea nu


Caietul de sarcini a atins \ns` apogeul m\rl`niei. Practic, condi]iile au fost redactate av\nd \n fa]` taloanele autovehiculelor lui Besciu. |nt\i s-a zis c`, din motive de, vezi Doamne, civiliza]ie, portbagajul trebuie s` fie mai mare de 500 de litri. (O fi fost ideea lui Vanghelie, care are o obsesie morbid` pentru portbagaje?) Pentru cultura general`, v` putem spune, de pild`, c` un Rolls-Royce sau un Bentley au portbagaje cu mult mai mici. Adic` ar fi pierdut \n fa]a Peugeot-urilor lui Besciu pe motiv de neciviliza]ie. P-orm`, c` ma[inile trebuie s` fie dotate

Zbor deasupra unui cuib de legi


Acum s` vedem unde se-nfund` cel mai tare jiglerele acestei licita]ii. La art. 9 din Legea 38 din 28 ianuarie 2003, conform c`ruia o firm` de taxiuri trebuie s` fie autorizat` de prim`ria pe raza c`reia \[i desf`[oar` activitatea. Or primarul penelist al Otopenilor zice c` institu]ia sa nu a eliberat niciodat` o astfel de autoriza]ie pentru Fly Taxi. Ar fi fost [i greu fiindc` firma respectiv` nu are nici m`car vreo filial` \n Otopeni [i nici \n

Tupeu [i supralicitare cu strigare \n parcare


{oferii protestatari care ob]inuser` toate autoriza]iile pentru mitingul din fa]a Casei Presei Libere, unde avea loc licita]ia, au avut o surpriz`. 160

Ru[ii fac gaz de necazul nostru


Cine-a zis c` \n Romnia a \nceput s` adie v\ntul schimb`rii, probabil c` se ]inea cu m\inile de nas [i se referea la gaze. {i nu-i sigur c` se referea at\t la gazele romnilor, care dup` ultimele scumpiri oricum nu prea mai au de la ce s` adie, c\t la gazele ru[ilor. Dup` cum am \nv`]at cu to]ii de la istorie, geografie sau, \n cazul celor mai neferici]i dintre noi, direct de la recuperatori, rar se \nt\mpl` s` se fac` o [mecherie prin Romnia f`r` ca ru[ii s` intre pe fir [i s` accead` p\n` la sfori. Se \nt\mpl`, a[a cum v-am prevenit de acum c\teva luni, [i \n cazul privatiz`rii societ`]ii Distrigaz. C`reia i-a sunat ceasul m`riti[ului [i, odat` cu el, apa-n cap, fiindc` numai a fat` mare nu mai poate ea poza pe site-ul personal, unde anun]` scoaterea la v\nzare a p`r]ii de Nord (sus, cum se zice \n limbaj uzual). Din cei 5 ofertan]i de la licita]ie (vezi facsimil), 4 s\nt \n str\nse rela]ii de ac]ionariat, Gazprom-ul control\nd Wintershall, Ruhr Gaz [i Gaz de France. Mai mult, cele 4 companii construiesc \mpreun` ditamai conducta strategic` \ntre Korbin [i Velke Kapushany [i au semnat \nc` de acum c\]iva ani un parteneriat prin care se oblig` s` participe \mpreun` la privatiz`rile sistemelor energetice din Europa de Est. S` participe \mpreun` \nseamn`, de fapt, s` participe \mpreun` [i s` c\[tige Gazprom, lucru care deja s-a \nt\mplat, dup` cum v-am mai povestit acum c\teva luni, \n Slovacia. Privatizarea din Slovacia \nc` mai f\s\ie [i \n ziua de azi: \n vreme ce investi]iile promise la privatizare s-au dovedit a fi o gogoa[` umflat`, buzunarele slovacilor s-au dovedit a fi tot mai dezumflate, \ntruc\t consor]iul c\[tig`tor a crescut pre]ul gazului (cump`rat de la Gazprom) cu 15%. Un motiv foarte bun s` st`m cu ochii pe privatizarea Distrigaz ca pe butelie. Tacsu pe valoarea ad`ugat`

Yasser ArAPAPS

CLO{CACU PUII DE [aur Cronica de vamaiot


q Vama s-a mai lini[tit peste s`pt`mn`, a[a c` a devenit numai bun` de jumol \n ultimul week-end; cnd densitatea publicului nu strne[te bulimia unor patroni, parc` \[i aduc aminte [i ei de poezia dantan. q Dar s-a f`cut vineri [i au ap`rut din nou tornadele; cea mai grav` a lovit plaja din b`t`tura Club A: pe o scen` excelent dotat` tehnic, cu decibeli [i luc[i demni de o cauz` nobil`, se f]ia mitul dintotdeauna al vamaio]ilor: Gina Pistol; acest fund-simbol de pleiboi care nu poate fi b`nuit de vreo vin` intelectual` f`cea o promo]ie pentru ginul Bellmans; oricum, spiritul locului a tratat-o corespunz`tor pe spirtoasa Gina: \n fa]a scenei se f]iau 11 fani de gratuit`]i; restul se refugiaser` al`turi, la Stuf. q Unde nu le era neap`rat mai bine, pentru c` aici tocmai se prepara un cocktail de briza m`rii cu gaze aromate, de motorin`, produse de e[apamentul generatorului de curent al aceleia[i scene. q {i una de bine, pentru rockeri: s-a deschis Jack. q Luni, dup` ce s-a golit plaja de corturile de week-end, a ap`rut un mic grup de lucr`tori hot`r]i s` trag` un gard de ]`ru[i undeva mai la nord de Roata, ca s` limiteze teritoriul de campare; la \ntreb`rile unui grup de membri ai asocia]iei SVV, r`spunsul a fost mai pu]os, pardon, mai pu]in protocolar; din fericire, dup` cteva ore, Apele Romne au revenit la gnduri mai civilizate. ATEN}IE: Stufstock se va petrece \n primul week-end din septembrie! Mircea TOMA

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

23

g r`tar 2004
Nashpa Turism prezint` noi aventuri \n Romnia pitoreasc`:

Azi,

Opera]iunea Distruge]i Barajul Bicaz!


Dacie! Este! P`tur`! Este! Manele! Este! C`rbuni! Este]i! Casolete cu mici! C`c`l`u! Bere la pet! Pi[`l`u! Gr`tar! Esteeee! Gunoaie! Este! Sticle-n ap`! Cum s` nu! P\r]uri! Phui, este! Pan` de porumb! Este! Ziare s\nt? Este! Copac? Este! Table! Iote-te! Sc`rpinat la c..e? Este! |ncepe week-end-ul, unde distrugem s`pt`m\na asta? Dragi romni cu gr`tar, s`pt`m\na asta distrugem lacul Bicaz! Mi[to, nu? Amplasat \ntr-o frumoas` ambian]` natural`, \ntr-un decor feeric, la kilometrul 20 al drumului anti-na]ional Vatra Dornei-Bicaz, lacul Bicaz v` a[teapt`. Unitatea noastr` pune la dispozi]ie. Cine n-a rupt \n via]a lui un pom, `la nu e om! A[adar, lacul Bicaz: milioane de hectolitri de ap` chioar`, milioane de tone de copaci, zeci de kilometri de drum pe cele mai tari serpentine din ]ar`, Ceahl`ul la apus, \ntr-o s`lbatic` splendoare, [i Co[buc la gr`tar cam asta are Neam]u s` v` pun` la dispozi]ie pentru dou` zile. Traseul e unul dintre cele mai frumoase de pe [osea, de[i acum este greu practicabil, \ntruc\t se lucreaz` cu muncitori moldoveni. Aten]ie, acum urmeaz` recomandarea noastr`: a se cobor\ p\n` \n portul a[a \i zic moldovenii lacului Bicaz: soare, ap` c\t cuprinde, jur\mprejur numai mun]i, olecu]` de lini[te. (P\n` dau `ia de la restaurantul din port drumul la muzica house.) Da nu-i baiul a[a mare, c`ci e frumos. |n port exist` un ponton simpatic, pe care se pot \nchiria camere. La 700.000 de lei ave]i o c`m`ru]` de vapor numai bun`, curat`, cu baie proprie, televizor [i a[ternuturi curate. Dac` arunca]i \n aer grupurile organizate de moldoveni care vin s` se dea cu hidrobicicleta de pe ponton, peisajul e fantastic: un ocean de ap` verde \ntr-o mare de ap`. Poetic spus, nu? |n fine: dac` \nchiria]i camere pe ponton chestie care nu e foarte sigur`, \ntruc\t [mecherii din localitate \[i fac rezervare dinainte primi]i [i dreptul de a fi \mb\rliga]i la restaurantul din port. Dou` ciorbe de burt`, 4 mici [i dou` beri pe mine m-au costat 300.000, adic` peste 7 euro, ca s` nu mai pun [paga pe care [i-a b`gat-o singur \n not` b`iatul care servea. Nu [tiam de ce e a[a de amabil s`-mi explice cum se \ncarc` un mobil care se descarc`: de la 50.000 de lei, ciorba a s`rit, ca pe[tele, la 75.000. ~sta a fost singurul inconvenient, \n rest m-am sim]it foarte bine pe lacul Bicaz: lacul de acumulare, Cheile Bicazului [i traseul s\nt de-a dreptul impresionante, locul se afl` la numai 200 de km de Bra[ov, experien]a \n c`m`ru]a din pontonul de pe lac a fost extrem de pl`cut`, minus plimbarea cu [alupa de vitez` (exist`, 500 de mii pentru vreo 10 minute), plus localnicii, care s\nt foarte calzi, plus mul]imea de pensiuni, trag linie [i adun. Romni, pentru c\teva sute de mii benzina, plus mun]ii Ceahl`u, plus ponton pe lac, plus Co[buc, plus 4-700 de mii camera, v` ordon a[a: romni, distruge]i [i Barajul Bicaz!

Cet`]eni pa[nici de pe plaja din Vama Veche constat\nd c` noile construc]ii din \mprejurimi s\nt ur\te chiar [i c\nd b`utura e destul` [i buda la un pas

Chefurile Bicazului

24

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

{coala de feste

protec]ia presei
Disec]ia presei de c`tre sec]ia poli]iei
Sec]ia 2 Poli]ie s-a apucat s` trimit` texte la ziar. {i s-a \nt\mplat ca textele s` fie trimise pe adresa ziarului Evenimentul zilei. Care, \n loc s` le publice, a r`spuns expeditorului: Mai trimite]i!. {i b`ie]ii de la Sec]ia 2 Poli]ie au mai trimis. F`r` succes, c`ci r`spunsul r`m\nea acela[i: Mai trimite]i!. {i b`ie]ii de la Sec]ia 2 Poli]ie au mai trimis ei ce-au trimis, p\n` c\nd li s-au terminat pasta la pix, inspira]ia [i cele 100-110 cuvinte din arsenalul lor intelectual. Astfel c` textele, \n fapt adrese \n care se cerea dezv`luirea autorilor unor articole critice la adresa PSD, publicate \n campania electoral`, au r`mas la sertar. Adresele nu spuneau cine a depus pl\ngere la poli]ie \mpotriva ziari[tilor c`uta]i [i nici dac` faptul c` unul dintre articolele incriminate, Cine este Dan Andronic?, poate constitui un indiciu \n deslu[irea misterului. A[adar, singura posibilitate ca agen]ii de la poli]ie s`-[i vad` textele b`gate-n seam` a r`mas gazeta de perete a sec]iei. Mai r`m\ne de rezolvat o singur` problema: cum or s` duc` peretele p\n` la tipografie, ca s` scoat` gazeta.

Fra]ilor, am \nvins!
Acum dou` s`pt`m\ni, Academia Ca]avencu [i Ziarul de Vrancea au scris despre noul birou parlamentar al deputatului Miron Mitrea. S-a scris c` acest birou nu este unul obi[nuit pentru personalitatea lui Miron Mitrea, \n sensul c` n-are nici parbriz \n loc de geamuri, nici volan \n loc de unitate de hard [i

Telea[tii PSD umbl` Mitrea a demarat din birou cu tunul catodic


nici oglind` retrovizoare \n loc de monitor. Biroul era unul mai pu]in obi[nuit, dat` fiind a[ezarea lui \n incinta Direc]iei Jude]ene pentru Cultur`, Culte [i Patrimoniu Cultural din Vrancea, exact \n spa]iul de unde [eful institu]iei, pesedist, evacuase Liga Scriitorilor Vr\nceni. Revenim pentru a spune c`, \n urma acestor articole, Miron Mitrea [i-a luat boccelu]a [i a eliberat biroul, l`s\nd vorb` s` fie adu[i scriitorii \napoi. Nimic nu poate bucura mai mult un ziarist dec\t s` dea afar` un ministru! Dup` ce a pus pe picioare Tele M la Ia[i (pe picioare e un mod de-a spune, fiindc` postul, dac` ne g\ndim la rela]ia cu PSD-ul local, e pus mai mult \n genunchi), Maricel Popa, zis Omegaricel, se d` bine [i pe l\ng` m`muca TVR, aceast` mater mentidosa a tuturor guvern`rilor. Nu, la TVR nu d` materiale din cele obiective, \n care diver[i afaceri[ti f`r` sim]ul cooper`rii s\nt \nfiera]i, ci televizoare. Da, da, televizoare. De exemplu, prin contractul 5428/17.12.2003 (nr. furnizare 05 din 7.01.2004), Dawn-Rom SRL, Cogea Mitrea una din firmele ie[ene ale lui Omegaricel, a v\ndut TVR-ului (mai exact Societ`]ii Romne de Televiziune) fix televizoare 95 buc., casetoscoape 5 buc., de vreo 20.000 de euroi. Ar trebui ca, la schimb, TVR s`-i dea lui Popa un Melinescu, ceva, un Cornelius Ro[iianu, pentru telejurnalele de pe Tele M, fiindc` acolo se simte nevoia unui [tirist talentat care s` prezinte ve[tile bune [i dese despre Ion Solcanu. Kmerii Ro[iianu

CONCURS pentru jurnali[tii de investiga]ie


Centrul Romn pentru Jurnalism de Investiga]ie, Transparency International Romnia [i Agen]ia de Monitorizare a Presei / Academia Ca]avencu anun]` lansarea primei edi]ii a Concursului Na]ional de Jurnalism de Investiga]ie Romnia, primul concurs na]ional al acestui gen jurnalistic, care se va desf`[ura anual. Juriul acestui concurs va fi format exclusiv din jurnali[ti de investiga]ie experimenta]i, din afara Romniei. Pentru detalii privind criteriile de participare [i modul de desf`[urare al concursului, vizita]i site-ul www.crji.org sau www.mma.ro. Proiect finan]at prin Programul PHARE Societate Civil`

www.freeex.org

cornu de umbr`

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

25

culta noastr` cea de toate zilele


Popa Dinc` cade din cler [i se ridic`
De c\]iva ani buni, \n pronaosul parohiei Postelnicu Firu, biseric` ridicat` pe la 1815, care poart` hramul Sf\ntului Ioan Botez`torul, a fost plantat un preot, Mihai Dinc`, ce provine de la o biseric` [i mai veche (Sf\ntul Nicolae Belivac`) [i care se sustrage de la c\teva nereguli financiare (de altfel, motivele pentru care a [i fost transferat). Vechile n`ravuri pe linie de bani s-au p`strat [i la noul loc de munc` al p`rintelui, ba chiar s-au [i completat cu c\teva nereguli pe linia cealalt`, nematerial`, a p`rerilor despre lume. |n filozofia pe care popa o folose[te \n procesul muncii la predic` [i-au f`cut apari]ia dese referiri la dezacordul s`u privind apartenen]a la NATO, integrarea \n UE [i globalizarea, \n general. |n ce prive[te partea cu banii, afl`m c` popa respect` preceptele antiglobarizare [i cere aten]ii \n bani romne[ti ca, de exemplu, c\te 500.000 lei pe cap de bab` spovedit` care vrea s` i se citeasc` [i un pomelnic la slujb`. Tax` ce contravine canoanelor, dar pe care popa nu se fere[te s-o cear`, fiindc`, din c\te se aude, [eful s`u direct, |PS Teofan Savu, se pare c` ar avea grij` de m\nia celui de sus, de la controlul financiar. A[a c` popa Dinc` doarme noaptea f`r` nici o grij` [i se treze[te \n fiecare diminea]` cu acela[i g\nd: Dumnezeu \]i d`, dar nu-]i bag` [i-n sutan`. sc`pat de acest interogatoriu divin. |n schimb, Mozart, Michelangelo, Debussy, Faraday, Marilyn Monroe, Gheorghe (un ]`ran), Einstein, Mendeleev, Platon, Hegel, Horia, Clo[ca [i Cri[an, dar [i mul]i al]ii, au consim]it s` r`spund` la c\teva \ntreb`ri. Dintre ace[tia nu putea lipsi tocmai {tefan cel Mare. Culorile sale de baz` s\nt argintiu cu potir pe inim`. C\mpul luminic al domnitorului este de 1,92 m, iar raza de ac]iune mensonic` este de 12,7 m. Repartizat \n stratul al VI-lea, \mbr`cat \ntr-un stihar alb, cu un br\u foarte frumos de m`tase, cu barb`, must`]i, plete [i ochi de vultur, sc\nteietori, iat` ce a declarat {tefan cel Mare: Nu am meritat s` fiu repartizat \n stratul al VI-lea, pentru c` am avut p`catele mele ca om, dar \n c\ntarul drept`]ii divine au biruit eforturile mele (). Aici unde s\nt, s\nt \ntr-o permanent` bucurie, \nconjurat de al]i conduc`tori de popoare [i cerem ca [i cei ce s\nt mai jos ca noi, \n V, cerem permisiunea s` vin` \ntre noi [i s` petreac` cu noi.. Deci se poate! Divin de Panciu

Stolojan love[te pe la spate, pe la spate

A[ da Zilele Foc[aniului de la mine


Marian Opri[an a organizat [i anul `sta (duminica trecut`, mai precis) Zilele Foc[aniului, pentru a cinsti nop]ile pline de \mpliniri ale mandatului s`u trecut [i pentru a le binecuv\nta de pe-acum pe cele ale mandatului urm`tor. Pe l\ng` obi[nuitele prezen]e const\nd \n cartoane cu mititei, pahare cu bere [i pulane cu jandarmi, \n mul]ime s-a insinuat [i un personaj care nu f`cea parte din program: Theodor Stolojan. De cum s-a ar`tat prin vulg, el a [i fost flancat de personaje cu figuri ce pot trezi aprige controverse. {i de data asta nu ne referim la Nini S`punaru (cel din spate), care-a ap`rut [i \n Academia Ca]avencu, la pagina 3. De[i [i el, Nini, a dovedit \n trecut ceva virtuozitate \n folosirea degetelor, vom ignora prezen]a lui \n aceste imagini [i vom vorbi de celelalte figuri pitore[ti. De acordeoni[tii care i-au c\ntat lui Stolojan, la cerere, Portofele, portofele, o melodie interzis` \n jude], care aminte[te de trecutul glorios al lui Marian Opri[an, de vremea c\nd actualul baron, de[i se \mbr`ca cu haine de manechin, se zice c` mai umbla [i la cele purtate de popor prin zonele aglomerate. Un zvon pe care baronul l-a negat mereu, de[i, nostalgic cum \l [tim, nu scap` nici un prilej de s`rb`toare pentru a provoca \mbulzeli \n centrul Foc[aniului.

La 500 de ani de la moartea sa, {tefan cel Mare [i Sf\nt este bine-mersi
RUG~M CA CEI SLABI DE |NGER, CEI LIPSI}I DE UMOR SAU CEI CARE VOTEAZ~ CU PSD S~ NU CITEASC~ CELE CE URMEAZ~. A{A S~-I AJUTE {TEFAN CEL MARE {I SF|NT! MUL}UMIM! Crede]i sau nu, adev`rul este c` {tefan cel Mare a fost domn al Moldovei \ntre 1457 [i 1504. |ntre timp, {tefan cel Mare a devenit Sf\nt, acesta fiind [i motivul pentru care fostul domnitor apare, \n premier` mondial`, la Culta noastr` cea de toate zilele. Iat` cum stau lucrurile! Zilele trecute am primit la redac]ie vol. II al c`r]ii Cercet`ri \n lumea nev`zut`, \n paginile c`reia s\nt luate la \ntreb`ri, prin intermediul spiritismului, mai multe persoane care au fost [i nu mai s\nt. Pu]ini au

Portoflower-power

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

27

flagrant deliciu

Nu te sup`ra, furate
Avem garan]ia c`, n sfr[it, am ajuns la nivelul europenilor: avem acela[i comportament ca ei. Cel pu]in dintr-un punct de vedere. Noi, ca [i ei, am ajuns s` ne azvrlim aparatura electric` din cas` doar ca motiv pentru a cump`ra una nou`. Se vede clar aceasta n spoturile pentru Brandt, f`cute cu ani n urm` n str`inezia civilizat` [i n spoturile Altex, f`cute aici[a, la noi. n spoturile Brandt, personajele fac o criz` de nervi, sparg, distrug, semn c` vor s`-[i schimbe aparatura. n spoturile Altex, tot de la o criz` de nervi romna[ii ajung s`-[i distrug` vechile aparate doar ca s`-[i ia altele noi. Cu toate astea, mai corect ar fi fost la noi un spot care s` arate c` oamenii [i arunc` televizorul n strad` din alte motive. C` taxa TV s-a majorat, c` s-a scumpit curentul electric [i c` Adrian N`stase a ajuns s` apar` pn` [i la rubrica Meteo [i la Horoscop matinal. Ar fi fost mai original [i mult mai credibil. Agen]ia Leo Burnett, care a creat noile spoturi Altex, sus]ine c` \ntre cele dou` campanii nu e nici o leg`tur`, singura asem`nare fiind faptul c` personajele \[i arunc` aparatura \ntr-un moment de enervare. |n plus, Leo Burnett nu se a[teapt` s` ia vreun premiu cu campania Altex, mai pu]in ie[it` din comun dec\t premiata campanie Brandt. Domo Sapiens

condica de sugestii comunicare [i reclame pe care Giurgiule, probleme, m`? Via]a vie]ii
[i mama m`-sii

n exclusivitate pentru cititorii no[tri prezent`m o scrisoare adresat` directorului firmei Murfatlar, care ne-a parvenit la redac]ie: M` numesc Dumitrache Ion din comuna Mr[a, jude]ul Giurgiu. Vin n fa]a dumneavoastr` cu prezenta pentru a v` aduce pu]in` critic` pentru motivul c` de coniacul dumneavoastr` Unirea pe care l fabrica]i [i i face]i atta reclam` att ca lichid ct [i ca premiii. Eu am cump`rat pn` la 12 ianuarie 2004 un num`r de 53 sticle coniac Unirea n speran]a c` poate oi ob]ine [i eu unul din pre-

miile men]ionate pe sticl`, dar inutil, eu cred c` premiile se duc de la nceput, restul r`mnnd numai o reclam`. Dar eu voi fi unul care va duce o campanie contra acestei reclame. V` trimit [i cele 53 etichete dup` sticlele pe care le-am cump`rat. Adic` 53 x 49.000 lei = 2.600.000 lei. E nasoal`, fra]ilor, n jude]ul Giurgiu se coace o r`scoal`. La ora la care scriem aceste rnduri probabil c` ]`ranii url` deja din to]i bojocii, ca n urm` cu secole: Unirea! To]i romnii vrem Unirea! Da s` fie cu premii. Marius }uic` Show

T\mp [i sp]iu

Cherchez la foamme
E, uite, de-al dracu n-o s` intru, o s` stau aici, \n fa]`, s` vedem ce-o s` se-nt\mple. S` vedem cine o s` moar` primul, tu de foame sau eu de sete? {i cine moare primul face cinste. Alo, alo, p`i ce facem, tri[`m? Ce faci, \]i rozi unghiile? N-ai voie, ce, eu m` ling la sub]iori?! Cum adic` s` nu-mi mai \nghit saliva? Saliva nu e b`utur`, e m\ncare, tu s` nu-]i mai \nghi]i saliva. Hopa, v`d c`-ncepi s` te clatini! B`i, da repede se mai moare de foame \n ziua de azi! Gata, ai [i mierlit-o??! Yes, yes, te-am spart, cu ce ziceai c` faci cinste? Hai, ce te holbezi a[a?... Ptiu, pro[ti mai s\ntem, am f`cut pariul [i am uitat s` zicem pe ce! Las` acum, paguba mea, oricum nu mi-era sete. Ceaun, Darwin! Da, b`, ce te r\z? Ce? Nu mai are voe om s` \chirieze sp]iu, c` gata, [i apare un [mcher s` fac` glme. Ce are sp]iul `sta, e bun, aici a fost econmat [i mam g\ndt c` acum, c` am c\[tgat iar alegerle la sectrl 5, s`-l desfi]ez. M-am gndit c`, dac` nu vrea nimen s`l \nchrize, s`l transfrm \n grdini]` pntru cpiii supradta]i. Da, nu v` mint, \n dou` s`pt`m\ni m-am vindecat [i \n 5 m-am c`s`torit. Dar asta nu-i nimic: dup` cea de-a doua [edin]`, \n urm`toarele 3 minute mi-am \nceput via]a sexual` [i peste numai 3 ceasuri [i jum`tate am luat primul sifilis. Pe sear` deja participam la a 7-a partid` de sex \n grup, iar spre miezul nop]ii s-a \ndr`gostit de mine \ns`[i Miss Portugalia. A trebuit s-o refuz fiindc` deja \ncepusem, imediat dup` Telejurnal, o rela]ie serioas` cu Laura Andre[an [i cu prietenul iubitei ei, pe care l-am p`r`sit pentru un alt b`iat, c\nd ne-a adus pizza. N-a trecut o s`pt`m\n` [i deja eram \n divor] de b`iatul cu pizza, care, nenorocitul, se \ncurcase cu fratele prietenului iubitei lu Laura, nimeni altul dec\t cel`lalt so] al meu, al doilea, cu care m-am v`zut urm`toarele patru s`pt`m\ni. A fost o dragoste fulger`toare, dup` 4 s`pt`m\ni de la prima \nt\lnire a trebuit s` ne lu`m, fiindc` eram gravid` \n a cincea s`pt`m\n` cu el [i trebuia s`-l prezint p`rin]ilor. Nenorocitul a fugit acum cu mama [i \i mul]umesc lu doamna Margareta c` mi-a dat [i mie [ansa s` am [i eu un tat`, chiar dac` vitreg. Mama Obida {i dac` n-o s`nv]e `[tia de mici Trbo Pascal, Cbol [i s` cnjuge verbu a f sau a nu f pe calcultor, s` num zici mie Maran Vnghelie [i cum se conjg` verbul a fi: eu a[ fi, tu ai fi, el/ea/alcineva ar fi, noi am fi, voi a] fi, ei/ ele/al]ii ar fi bulangii. Sp]iul, ultima Frontera

abera]ia de libertate
Botu[i, iubirea Cositorie \n stil mafiot

Dac` \]i bor`[ti cu adev`rat, dac` cau]i o bat` frumoas` [i b`[teapt`, atunci s` [tii c` s-ar putea s` te balegi cu una. Eu am cas`, sper ca tu s` ai ba[in`. Nu [tiu care este b`rerea ta despre b`s`torie, dar s` [tii c` eu nu s\nt de acord s` ne butem \nainte de nunt`. Desigur, nu po]i sta nici a[a, nebutut, de-aia s` [tii c` ]i-a[ recomanda c\te-o bab`, ca s` n-o iei razna. Traian G`sescu

de la o liceanc` de 16 ani [i 118 absen]e, c`reia i-a dat n schimb o b`taie de la tac-su care primise un telefon anonim de la un b`iat care i-a spus c` fata i d`duse p`duchi la]i. {i ca s` vede]i t`r`[enie, totul pornise dintr-o discu]ie n care fata i spusese Dup` cum vede]i din anun]ul b`iatului respectiv c` o s` i dea al`turat, Domnul a luat, Domnul un bebe, iar el i spusese ei c` a dat, [i n aceea[i zi! A luat un o s` i ia gtul. Huskie de 30 de kile [i a dat un cocker de 12. Am mers pe fir [i Hot-dogele Vene]iei am aflat c` [i cockerul l luase

C\inii latr`, recompensa trece!

Dac` v` plac lactatele naturale din lapte praf [i produsele autentice ob]inute din polimeri atent selec]iona]i, nseamn` c` a]i ales calea primejdioas` a s`n`t`]ii prin alimenta]ie. Primejdioas`, pentru c` poate cauza la cap, provocnd psihoze bio, pe baz` de re]ete paranoice tradi]ionale. Obsesia unei vie]i mai bune, mai s`n`toase, mai pure love[te, de obicei, exact din zonele erogene ale chimiei. La fel de ru[inoase ca [i cele cu m, p [i f, cuvintele-cheie sunt: Via]`, S`n`tate, Tinere]e, C[tig`, D`ruie[te. Pe m`sur` ce lumea e din ce n ce mai dement`, obez` [i bolnav`, afi[eaz` un aer ecologic, [i arunc` ni[te iegeri peste [unci [i ureaz`, la to]i mor]ii de fa]` [i din viitor, cum spunea Gellu Naum, mult` s`n`tate! Dac` produsele ]i vnd, cu aer pios-iehovist, iluzii alimentare [i tu le dai cu tifla, au grij` s` te [i amenin]e, discret, fire[te. Zice un slogan de ulei c`: e[ti s`n`tos dac` te hr`ne[ti s`n`tos. Corect! Deci, mult` s`n`tate, bucurii, tot ce v` dori]i [i mplinirea tuturor dorin]elor [i un Cr`ciun fericit nc` de pe acum, c` poate nu ne mai vedem, n caz c` nu v` hr`ni]i s`n`tos. E logic c` dac` nu ne hr`nim s`n`tos, daaa?!, o s` fim bolnavi [i o s` facem bube, asta n cazul fericit n care n-o s` cr`p`m direct, att noi ct [i cei ca noi, incon[tien]i din punct de vedere alimentar. {i a[a ncepi s` intri n deriv`, te apuci de yoga [i de urinoterapii s`n`toase, te ntrebi dac` nu cumva ar trebui s` cumperi un parizer mai scump, nu mai fumezi ]igara la cafea, ci la un iaurt cu un colagen de calitate, [i torni vrtos ulei peste toate astea, ca [i peste celebrele ro[ii romne[ti, ]uguiate la un cap`t de la stimulentul chimic extrem de benefic din punct de vedere cancerigen. Uitndu-te la televizor, ai zice c` romnii nu fac altceva dect s` bea t`rie ieftin` [i s` consume mult ulei, ca s` m`nnce s`n`tos cnd se trezesc. Dar are [i via]a via]a ei. Am citit pe ni[te produse lactate un slogan care mi-a r`sturnat logica ntr-o balt` de ulei, unde a alunecat, s-a lovit la cap [i nu a mai putut fi salvat`, n ciuda eforturilor disperate etc. D~ VIA}~ VIE}II TALE! Coborm n profunzimea profunzimilor. E fiin]a nefiin]ei? Sau nefiin]a fiin]ei? Ce este trebuie s` este? Sau este, numai dac` este? Exist` via]` f`r` de via]` [i moarte f`r` de moarte? Dac` evi]i lactata, po]i da moarte vie]ii tale? Dar nici o maiaurtic` nu poate da via]` mor]ii unui creier de tmpit. Sau poate ei nu se hr`nesc s`n`tos? Dac` m` s`rut` data viitoare? nchei totu[i optimist: D` moarte mor]ii tale!

R`zvan EXARHU

28

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

Foamea culpa
recent la morm\ntul marelui poet [i filozof. Dup` cum se [tie, sau nu se [tie, Blaga Nu mai pu]in de 152 de oameni de cul- memoriu c`tre Ion Iliescu, Adrian N`stase, a decis ca, atunci c\nd va veni vremea s` tur` (\n via]`) [i rude (tot \n via]`) ale lui Preafericitul Teoctist [i R`zvan Theodo- fie \nmorm\ntat, s` fie \nmorm\ntat \n Lucian Blaga au isc`lit [i trimis recent un rescu, pentru a denun]a o oroare comis` vechiul cimitir al bisericii din Lancr`m (monument istoric), iar locul s`u de veci s` fie a[ezat \n a[a fel \nc\t de l\ng` morm\nt s` v`d \n zare, peste copaci, peste cr\nguri, R\pile Ro[ii. {i acum iat` care s\nt faptele denun]ate: la c\teva l`]imi de morm\nt de la cimitir se ridic` o hal` industrial` care \i obtureaz` vederea lui Blaga, iar la c\]iva pa[i de morm\ntul s`u mai trece [i o conduct` aerian` de gaz semn c` fizica, chimia [i blidele cu ciorb` nu se au prea bine cu metafizica. Ar trebui spus c`, de[i Blaga a murit ca filozof [i poet interzis, autorit`]ile comuniste au permis totu[i familiei s`-l \nmorm\nteze era anul 1961 cum a dorit el. Se vede \ns` c` acum, \n 2004, s-au r`zg\ndit. Nea Ionul dogmatic

r`spunsuri la scrisori
N.V. (Ia[i): A[a cum v-am mai spus de mai multe ori, ave]i idei de caricaturi simpatice. Realizarea lor grafic` este, ns`, departe de a putea fi luat` n considerare pentru publicare. Alin Boiangiu (Turnu Severin): Mul]umim pentru sugestii [i informa]ii. Vom merge pe urma lor. Marinel A. (Oradea): Am scris despre alegerile din Oradea, ne-a amuzat modul n care a pierdut PSD pn` [i intrarea n turul doi!

Memento memorii

Miron Dum DuMitrea (Bucure[ti): Povestea c`l`toriei (dus-nIgrecman tors) cu trenul (Bucure[ti): FoarCFR este haioas`, te haioase [i fotografia, dar ar avea nevoie de [i explica]ia. Mul]umim! un plus de poante [i de ntmpl`ri mai colorate pentru a putea fi Calciu Singurel (Deva): C\t` publicat`. S\nt semne c` ai ceva vreme N`stase e [eful vn`torilor, de spus [i c` nu-]i lipse[te numele lui se justific` n toate umorul pentru asta. frazele despre vn`toare [i braconaj! Virgil Breazu (Cr`ciunelu de Jos, Alba): Mircea Dinescu nu Monica Br`teanu (Saraiu, mai lucreaz` de mult` vreme la Constan]a): Ave]i dreptate n noi. De pu]in` vreme nu mai lu- scrisoare, dar, dup` cum a]i v`zut, creaz` nici la Antena 1, a[a c` nu deja au fost amendate gafele de la vedem cum am putea s` v` preselec]ia pentru Cerb. La noi n ajut`m n leg`tur` cu filmarea. revist`, vreau s` zic! Ne pare r`u! Ioan T. MORAR M.B. (N`vodari): Ne dai prea pu]ine date despre tine pentru a te putea ndruma n orientarea profesional`. Revino cu o scrisoare mai ampl`.

coasa lux
Colec]ia prim`var`-var` la sinucideri a fost \n acest sezon una destul de bogat`, \n care au predominat, evident, culorile foarte vii \n cele mai n`stru[nice combina]ii: miliardari, so]ii de oameni politici, bancheri, consilieri locali, poli]i[ti [i a[a mai departe, de[i \n astfel de cazuri nu prea mai poate fi vorba de un mai departe. Ini]ial am crezut c` este vorba de vreun sinuciga[ \n serie. Dar prognozele arat` clar c` odat` cu cre[terea nivelului de trai a crescut [i va cre[te [i rata fenomenului. Este unul din pu]inii parametri la care guvernul se poate l`uda cu cre[teri consistente, \n vederea termin`rii negocierilor de aderare \n 2004. Acum, c` ne-am negociat cotele cu UE la porumbul, gr\ul sau br\nza pe care avem dreptul s` le producem, ar fi bine s` ob]inem o cot` c\t mai mare [i la sinuciderile pentru export. Ori-

cum, sinuciderile noastre s\nt mai naturale [i mai cu gust dec\t ale lor. |n privin]a acestui subiect, bomboana de pe coliv` ni se pare \ns` cazul psihiatrului P. J. Resnik, cel mai tare specialist american profilat pe sinucideri, a c`rui so]ie s-a sinucis. O fi zis femeia s` nu-l fac` de r\s; [i ar fi [i p`cat c\nd ai un a[a specialist \n cas` s` nu profi]i ca s` faci o treab` ca la carte. |n aceste vremuri \n care toat` lumea r\de, c\nt` [i se sinucide, un Partid al Sinuciga[ilor ar fi binevenit. Ce ar face ei \n cazul unui

e[ec \n alegeri? Probabil s-ar autopedepsi r`m\n\nd \n via]`. |n \ncheiere, g`sesc corect s`-mi exprim [i pozi]ia personal` \n aceast` problem`. Fiind o persoan` foarte labil` psihic, s\nt incapabil s` m` sinucid. Faptul c` nu g`sesc absolut nici un motiv pentru care s` m` sinucid m` aduce \n pragul sinuciderii. {i apoi mi-e team` c` dac` m` sinucid \mi trage taic`-meu o mam` de b`taie sor` cu sinuciderea. {tirile de la ora chici

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

29

s`pt`m\na str`inilor
q La un congres anual de psihiatrie din Marea Britanie, un cercet`tor a sus]inut cu oarecari argumente [tiin]ifice ceea ce noi [tiam f`r` dovezi: c` Stalin era dement. Concluzia este c` milioanele de victime ale demen]ei lui Stalin ar fi putut fi salvate dac` dictatorul s-ar fi dus la psihiatru. Sanchi, la suma victimelor s-ar fi ad`ugat [i psihiatrul care l-ar fi declarat dement pe T`tuca! q Ce se-ntmpl` Un bosniac, mare consumator de bere, care d`dea zilnic pe gt cel pu]in 15 sticle, a fost angajat de o firm` de profil ca s`-i consume produsele, n scop publicitar. Cine [tie, poate c` dup` stagiul la Senat, [i nea Nicu s-ar putea s` g`seasc` vreo finlandie, vreun absolut care s`-l scoat` de pe s`niu]`! P`rerea mea! q Un pacient ungur de la un spital din Szeged a fost operat pe creier din gre[eal`, fiind confundat cu un alt pacient, tot de 80 de ani, care trebuia operat. Dup` ce i-au deschis craniul, medicii s-au prins c` au gre[it! {i, pentru c` tot l-au deschis, i-au umblat printre srmuli]e [i i-au provocat com`! Acum, pentru ca lucrurile s` reintre n normal [i s` nu mai deschid` [i cel`lalt craniu, ar trebui ca aceia[i medici s` fac` un simplu transplant de cap ntre cei doi pacien]i! q Acum

Meteo
|n sf\r[it, a venit [i Vremea noastr`!
S\ntem superbi! Era [i p`cat de trupu[oarele astea, nu? A-nceput de ieri s` cad`: c\te-o hain`. Aici un tricou, dincolo un sutien (\n cur\nd, o s` vede]i!). Dar numai pentru b`ie]eii [i fetele cumin]i. A[a c`, sta]i lini[ti]i la locurile voastre [i num`ra]i \n g\nd p\n` la 5 (c\t are la cup` Nicoleta Luciu), sau p\n` la XXL [i-o s` le vede]i pe toate! Deocamdat` v` sucim min]ile cu cei mai inteligen]i b`ie]i la bustul gol. Cine are fantezii, s` aib`: v` oferim aici cel mai sexy lot de matematicieni, litera]i, poe]i sau vede]i la bustul gol. Poate asta visa]i c\nd v` incita]i mintea [i corpu[oarele la Biblioteca Central` Universitar` sau \n Libr`ria Eminescu! Intelectualelor, lua]i-i [i savura]i-i! S\nt ai vo[tri, curajo[ii s`pt`m\nii:

ALEXANDRU C~UTI{ [i ANDI MOISESCU V~ PREZINT~ VREMEA

cteva zile un foc devastator a izbucnit n apropierea Atenei [i a viitorului Sat Olimpic. Iat` cum era ca, n locul fl`c`rii olimpice, s`-[i fac` sim]it` prezen]a incendiul olimpic! q Un savant american sus]ine c` n

15 ani se va putea construi un lift care s` ne duc` pe Lun`. Numai s` nu se blocheze [i s` fim nevoi]i s` coborm de acolo pe sc`ri! AgenCIA de pres`

Totul curge: apa, asfaltul \ncins, trotuarele. Tocul curge. |n asfalt. O s` plou` sau n-o s` plou`. Surprinz`tor! S` fi venit oare vara? Dedic`m melodia care urmeaz` la toate fetele care este pe recep]ie.

Cromozomul Y a murit!

Parastasul de ] zile sau JURNALUL ANDROGINEI PALO{


(senza]ional, scris de o femeie!) Cercet`torii americani au cercetat o cercetare ale c`rei concluzii snt nc` top secret. Pentru c` sntem fete de[tepte [i avem sursele noastre la fel de de[tepte, am interceptat nu numai secretul dureros de na[pa [i anume c`, n 267 de ani, cromozomul Y va disp`rea!!!! ci [i ni[te documente din viitor pe care vi le prezent`m n exclusivitate [i cu lacrimi n ochi, b`rbi [i sticlele de bere. E vorba de jurnalul Androginei Palo[, o tn`r` din Romnia anilor 2271, o Romnie f`r` mitocanii de b`rba]i purt`tori de cromozomi Y care este, altfel, neschimbat`. Joi, 13 martie 2271 Iar s-a stricat crati]a minune! Mi-a inversat varza proteic` cu ra]a dietetic` [i ntotdeauna m` n]eap` bila de la varz` proteic` pe ra]` dietetic`! {i n-am vreme s` fac alta c` ncepe la televizor campionatul de fardat-vitez` [i iar pierd sec]iunea fond de ten [i simultanul de bigudiuri. B`ga-mi-a[, tocmai m-a sunat Virginica s`-mi spun` c` mine ncepe sezonul de 3 zile de pre]uri normale, sper s` am timp s` dau o rait` prin magazine, m-am s`turat s`-mi cump`r ]oale la pre]uri reduse [i am v`zut ni[te chilo]i super pe care vreau s`-i iau neap`rat la pre] ntreg. Dac` stau, totu[i, s` m` gndesc bine, nu [tiu dac` voi putea fugi de la serviciu s` rezolv cu chilo]ii, mi-am dorit mult job-ul `sta de consilier cu ciclicitatea modei la Ministerul de Machiaj, Accesorii [i Coafur` [i nu-mi vine s` chiulesc. Plus c` m` pasioneaz` cu adev`rat cercetarea [tiin]ific` despre Dialogul, consonan]ele, asonan]ele, armoniile [i dizarmoniile dintre roz [i lila, din Antichitate pn` n moda contemporan`, care mi s-a ncredin]at. Doamna ministru ns`[i m-a avertizat n leg`tur` cu importan]a lucr`rii mele care, se pare, face parte dintr-un proiect mai larg n care vor mai fi implicate alte patru ministere: Ministerul Garderobei de Prim`var`-Var`, Ministerul Garderobei de Toamn`-Iarn`, Ministerul de Manichiur`, Pedichiur`, Epilat [i nl`turarea F`r` Dureri a B`t`turilor [i Ministerul de Gomaj, Peeling [i Extragerea Comedoanelor. S` nu uit: tre s`-mi duc vibratorul la reparat, scr]\ie [i i se duce bateria n trei minute. O s` ncep, de altfel, s` strng bani de avans s`-mi iau unul nou n leasing. orijinalu acas`, i pui pe mas` pe toate trei, arenjate frumos, [ i z\ci, zmbind cum numai matale [tii s` r\zi: Asta are, asta n-are, care-i spada lu Fane `l Mare??. Da vez s` nu te-ncurci cu ele, cum a p`]it Loren]o Lam`, v`rmiu `la prost, n parcarea autocarelor, la unguri. Dac` nu le ai cu m\n`reala (de[i am v`zut io c` te pricepi la jonglatul mandatelor!), d` un iemail lu nepotu meu, care e specialist n alba-neagra, [i vine el s` le roteasc` p` dejete. Robii Hood

Ce se \nt\mpl` c\nd furtun` [i fulger` Adrian N`stase

{crisoare d`schis` cu sabia ninja c`tre barosanu Iliescu


Dom pr`[`dinthe, m\nca-]-a[ mandatele matale, ] scrie Manix Aurel din neamu c`ld`rarilor telectuali [\ istorici, coviltiru nr. 3. De fact, nu] scriu io, ci fimea a mic`, {ampania, care merge la [coal` c`i place; io i-am z\s doar c` cu [coala nare vitor, [ i-am f`cut din ghiozdan un acordeon frumos, ca s`-l aiv` c\nd pleac` n Italia, da ia nu ascult`, c`i acr` ca m`-sa. Io numai i z\c ce s` scrie, [i ea scrie lu matale. Am auzit [ noi c` turcii ]-or tr`mis mai nt\i o sabie m\n`rit` al lu Fane Babanu, ca s-o ai matale, apoi au adus [ orijinalu, doar s-o vezi. Uite la ce neam g\ndit noi, [ ] z\cem [i lu matale: D` ordin la feraru de la grajdurile Cotroceni s` mai fac` o sabie la fel ca prima; apoi, c\nd vine barosanu turcilor s` o ia pe

Iat`, \n imagine, dovada c` tot ce mi[c` \n ]ara asta mi[c` \n func]ie de liderii PSD, [i nu ne referim aici doar la chelnerii care se f\]\ie \n func]ie de nea Nicu V. Dup` ce, vineri seara, N`stase, Cozmnc`, Mih`ilescu-{p., Hrebenciuc [i V`c`roiu au st\rnit vijelia \n partid, schimb\nd conducerea, seara de s\mb`t` a adus cu sine [i o replic` natural`, cu

v\nt, ploaie [i buc`]i de ghea]`, care a schimbat la propriu fa]a partidului: sigla luminoas` de pe sediul PSD Bucure[ti a r`mas f`r` c\teva becuri care au fost [i ele excluse din organiza]ie. Din inscrip]ia cu Partidul Social Democrat a r`mas doar Partidul Soc Democrat, dovedind clar c` ac]iunea [efilor n-a fost chiar o furtun` \ntr-un pahar cu ap`

sau cu vodc`, la masa lui nea Nicu V. E posibil s` fi l`crimat [i ni[te tablouri electrice sau ni[te afi[e cu Iliescu, din sediu, sau s` fi ap`rut ni[te cruci pe statutul partidului. Frontul Atmosferic de Salvare Na]ional`

Carte frumoas`, ru[ine cui te-a stins!


Cum nu mai au ce s` fure de prin ora[, ni[te [mecheri din Bihor s-au gndit s` le fure or`denilor libr`riile. n mare secret, spa]iile SC Librarul SA din Oradea vor intra n curnd pe m\na unui individ certat cu legea, Gheorghe Mudura, condamnat pentru fraudarea cu mai multe miliarde a societ`]ii PETROM. S` nu v` gndi]i c` Mudura va p`stra obiectul de activitate al societ`]ii, ci mai degrab` s` v` gndi]i cum va ar`ta centrul Oradei cnd n actuala Libr`rie Mihai Eminescu, aflat` \ntr-un spa]iu protejat de Ministerul Culturii, va r`s`ri o pizzerie sau o gogo[erie de tranzi]ie! Culmea e c` acest Mudura va cump`ra la pachet libr`riile f`r` s` pun` banul jos, ci prin intermediul unui credit n firfirici luat de la o banc` italo-romn` care nici nu [tie n ce s-a b`gat! C`r]ile au fost f`cute. De rs!

Cartelul de c`r]i

30

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Rom\rl`nia pitoreasc`
B`i, stima]i consumatori de carte, iat` c` dl Ple[u nu se potole[te [i, n loc s`-[i bage min]ile n cap, recidiveaz`* n calitate de autor cu o culegere de texte adunate de prin Dilema, Dilema veche [i Plai cu Boi. V` scriu aceste rnduri cu oare[ce luciditate, ncercnd s`-mi sp`l m`car o parte din p`catul de a m` fi l`sat manipulat de c`tre acest monstru sacru, pardon, mistic am vrut s` spun, care, strecurndu-se n ungherele cele mai secrete ale min]ii mele, cu o abilitate rar ntlnit`, m-a f`cut s`-i cump`r produc]iile a[a-zis eseistice. Snt slab, desigur. Recunosc [i m` c`iesc. Dar, ierta]i-mi, v` rog, aceste r`t`ciri cump`r`tive [i n]elege]i c`, dac` ar fi fost dup` mine, n-a[ fi aruncat banii pe insectarul `sta pestri] n care dl Ple[u s-a str`duit s` nghesuie ca un entomolog, burghez va s` zic`, tot ce i-a trecut lui prin cap n plimb`rile prin ]ara noastr`, dar [i pe plan interna]ional. P`i, dac` n-are ce face, dac` nu merge la munc` ca noi, [i permite s` stea cu curu pe scaun [i s` scrie despre romni tot felul de chestii de r`u. Da ce, japonejii e mai breji? C` parc` tot el poveste[te cum s-a chinuit cu veceurili alea ielectronice care le au oamenii muncii din Kyoto [i cum se chirce[te ei ca s` m`nnce din cauza mentalit`]ilor din Evul Mediu. Pe urm`, dl Ple[u mai poveste[te cum se plimb` el cu trenul 1642 pn Moldova [i se enerveaz` c` e banchetele murdare. {i ca s` v-o zic p-aia dreapt`, c-acum m-am ienervat [i eu, se mai ia [i de alde domnu Bondrea, decanul de la Spiru, unde e nepoat`-mea student` la drept, c` cic` a fost mare comunist [i face mi[to de el. B`i, vreau s` zic c`-l doare-n cur pe Bondrea. A fost [tab pe vremuri, e [tab [-acum; care-i problema? Nu s-o pricepe la ngeri, da... are pe dracu-n el, aia e. {i de Pruteanu se ia, [i de P`unescu de la Cenaclul Flac`ra. Auzi]i, b` fra]ilor, da vin [i eu [i ntreb: dl Ple[u a dat butelie la vreunu? Exist` [i cteva chestii care ar merita banii, cnd o bag` p-aia cu [pri]ul m` refer, dar imediat o ia razna [i ncepe s` bat` cmpii cu geologia politic`, cre c` cu }apu ceva, de nu mai n]elege nici dracu nimic. D-aia v` zic, c` snt p`]it, dac` v` mpunge Aghiu]` [i v` apropia]i de libr`rie, ave]i grij` ce [i cum, c` dl Ple[u e vr`jitor, te face din fraze imediat dac` nu e[ti atent la con[tiin]`. {tie s` te farmece, fr`]ie, ascult` ce-]i zic! Dac-ai pus botul s` cumperi, `la e[ti! Ave]i grij`, asculta]i ce v` zic, nu e de joac` cu omu `sta! ]i ia min]ile [i ]i se suie la cap mai r`u ca Unirea [i pe urm`-]i face nevasta gur` c` dai banii pe c`r]i. S` nu zice]i c` nu v-am zis! Alin IONESCU
* Andrei Ple[u, Obscenitatea public`, Humanitas, 2004.

Vreme vine, vreme rece, cine sap` groapa altuia, departe ajunge. Tetelu merge mai departe. Mult prea departe. Oare? Citi]i! Acum!!

rent`, inteligent` [i, dup` cum s-a v`zut la vot, chiar eficient`. Limba de lemn a sloganurilor comerciale [i politice s-a frnt n alte cazuri, iar afi[ele conven]ionale au nsemnat, adesea, bani arunca]i pe fereastr`, pe panouri, pe televiziune. Produsul B`sescu a fost, n acest caz, foarte bine mbr`cat ntr-o campanie gradat` inteligent, supl` [i reactiv`. Trebuie remarcat [i curajul de a merge n campanie pe culoarea

oranj, atunci cnd forma]iunea politic` reprezentat` de B`sescu avea alt` culoare. Sau valorificarea unui teasing al concuren]ei printr-o mi[care rapid` [i o completare nea[teptat` a afi[ului destinat lui Mircea Geoan`. Am re]inut, manifestat n glum`, regretul echipei de campanie a lui Traian B`sescu pentru faptul c` nu s-a intrat n turul doi, caz n care ei ar fi avut ni[te idei tr`snet! Ioan T. MORAR

cinem-a p\r\t
Buturuga scurt` \ntrece filmografia mare
Am fost la scurtmetrajele romne[ti! Ca niciodat`, ele au ap`rut prin cinematografe, s` le vad` toat` lumea. Ar fi fost [i prea mare nedreptatea ca aceste filme de buzunar* s` fie ]inute sub salteaua prietenilor lui Sergiu Nicolaescu de la CNC, dup` ce c\[tigaser` premii pe care nici un film mare romnesc nu le-a ob]inut vreodat`. Ce s` v` zic: Apartamentul e un banc bun. Un tip pleac` diminea]a de acas` \n delega]ie. Gesturile de fiecare zi: trezirea, prima ]igar` \n fa]a ferestrei [i a peisajului citadin romnesc, cu blocuri, dusul gunoiului la ghen`. Rutina asta \ns` \i joac` feste. Nu pleac`, de fapt, \n delega]ie, ci urc` la amanta lui de la etajul opt [i, duc\nd gunoiul ei, intr` \n propriul apartament. Din p`cate, prea este banc. |ns` foarte bine spus [i beneficiind de o extraordinar` calitate a imaginii. Stejarii verzi de Ruxandra Zenide, o regizoare t\n`r`, tr`it` mai mult pe afar`. Op]iunea ei, venind \n Romnia, a fost s` fac` una din pove[tile care \i ame]esc pe occidentali, cu copii orfani [i cu mizeria din casele de copii. Pe alocuri obositor [i din ce \n ce mai obositor. Trafic de C`t`lin Mitulescu. |mpreun` cu Un cartu[ de Kent [i un pachet de cafea al lui Cristi Puiu, s\nt filme chiar despre altceva dec\t a fost vorba prin filmele de dup` 90. Un t\n`r om de al comunismului nu au nc`put n Autoportret din cauz` c` oglinda era spart`. ({t. A.) q Lucrurile nu merg ca lumea n jurul nostru pentru c` s-a mul]it num`rul pro[tilor care arunc` pietre n ap`, n vreme ce num`rul de[tep]ilor care sar dup` ele nu a crescut pe m`sura acestei sarcini sporite. V` dau un exemplu recent, cu un impostor, Sorin Cerin, care a reu[it s` p`c`leasc` trei publica]ii onorabile cu mitomania sa. Romnia liber` [i Dilema veche au fost entuziasmate de succesul pe care acest compatriot al nostru l-ar avea n SUA, vnznd milioane de exemplare din volumul s`u Destiny. Vinerea trecut` a c`zut n plas` [i Ziarul de duminic`, prin persoana lui Daniel Nicolescu, semnatarul articolului Precum n Cerin a[a [i pe p`mnt. Autorul articolului declar`, f`r` s` clipeasc` [i f`r` s` verifice, c` Sorin Cerin ar fi vndut c`r]i de ordinul milioanelor [i c` ar fi n topul celor mai bune vnz`ri unde, cu fluctua]iile inerente, l-ar fi b`tut [i pe Harry afaceri, \ngrijorat c` feti]a lui a \nghi]it o agraf`, petrece 10 minute la o cafea cu o fat` care vinde ap` mineral` pe strad`. Un alt t\n`r cu o slujb` bun`, care \[i permite s` m`n\nce pl`cint` cu br\nz` la un local de fi]e, discut` cu tat`l s`u despre angajarea acestuia ca paznic de noapte la un depou. Ambele au un farmec care vine din dialoguri [i din decizia autorilor de a extrage frumuse]e din banal. Visul lui Liviu, al lui Cornel Porumboiu, e cel mai penetrant dintre cele cinci, cu Drago[ Bucur iar \n rol de [mecher de cartier, cu dialoguri foarte vii [i situa]ii haioase [i veridice. Din cinci scurtmetraje \]i po]i face o p`rere despre cum poate s` arate filmul romnesc peste c\]iva ani. Ruptura de genera]ia lui alde Nicolaescu [i C`rm`zan e evident`. Leg`tura cu filmele genera]iei actuale e [i ea foarte evident`. Exist` un trend al pove[tilor despre ghetouri [i s`r`cie [i lips` de perspective din care \nc` se mai poate scoate mult` vreme substan]`. Dar apar [i altfel de filme [i eu m` bucur mai mult pentru ele. Alexandru V~RZARU
* Visul lui Liviu Cornel Porumboiu; Apartamentul Constantin Popescu; Stejarii verzi Ruxandra Zenide; Un cartu[ de Kent [i un pachet de cafea Cristi Puiu; Trafic C`t`lin Mitulescu.

rebele arte
Politicianul nu e un detergent
a zis Traian B`sescu s`pt`mna trecut`, atunci cnd s-a inaugurat expozi]ia Istoria Ardeiului, la FotoCabinetul din strada Mendeleev. {i noi [tiam c` e a[a, nu punem semnul de egalitate ntre un om, fie el [i politic, [i un detergent, fie el [i performant. Dar, culmea, exist` agen]ii de publicitate care nu s-au prins de adev`rul din titlul acestei consemn`ri, agen]ii atot[tiutoare care p`c`lesc clien]ii cu demonstra]ii savante [i discursuri trendy. Adic` ncearc` s` vnd` un om politic n campaniile electorale ca [i cum ar vinde o ma[in`, o gum` de mestecat sau, desigur, un detergent. Ceea ce se vede n aceast` expozi]ie este parcursul unei campanii care este, n mod clar, campanie electoral`, coe-

show biz da cul]i Raiul [i r`ul


O prezentare a lui Dan C. Mih`ilescu mi-a atras aten]ia asupra c`r]ii lui Joshua Muravchik, Raiul pe p`mnt. M`rirea [i dec`derea socialismului, ap`rut` la editura Brumar n traducerea lui Dorian Branea [i a Cristinei Chevere[an. Ca unul dintre beneficiarii sistemului, timp de 42 de ani, credeam c` [tiu mai totul despre creatorii socialismului [tiin]ific. Dar, oricte ai [ti, mai e loc de ceva n plus. Habar n-aveam c` Engels a[tepta cu ner`bdare izbucnirea unui r`zboi mondial care, scrie el, o s` striveasc` alian]a slav` [i va distruge n ntregime aceste popoare nc`p`]nate, a[a nct nse[i numele lor or s` dispar`.... Marx, ca s` nu r`mn` mai prejos fa]` de prietenul lui, cerea anihilarea raselor reac]ionare cum ar fi croa]ii, pandurii (?), cehii [i alte jeguri de felul acesta. Semnul de ntrebare la panduri mi apar]ine. Cum cuvntul a ajuns la noi din ungure[te, este de b`nuit c` Marx se gndea la unguri. Romnii intrau, probabil, la alte jeguri. Orice comentarii mi se par inutile. q ntr-o cronic` la cartea lui Octavian Paler, Autoportret ntr-o oglind` spart`, acela[i Dan C. Mih`ilescu constat` c` autorul trece cam n fug` peste lunga sa carier` str`lucit` avut` sub comuni[ti [i scrie: {tiu ce ar avea de spus inamicii (lui O.P., n.m.), destui, ai scriitorului: de ce tot copil`ria [i nu episodul Berna, 1956? De ce aceea[i Lisa (satul n care s-a n`scut O.P., n.m.) [i nu evocarea anilor de directorat ceau[ist din TVR? {.a.m.d. Nu trebuie s` fii neap`rat un inamic al lui Paler ca s`-]i pui asemenea ntreb`ri. Probabil c` cei 35 de ani (19491983) n care Paler a fost un stlp

Potter! Nu este adev`rat` nici o iot` din tot acest balon de s`pun. Sorin Cerin nu figureaz` n nici un Top 100, nici n topul 1.000, nici n topul 100.000, poate doar n imagina]ia sa s` se ntmple a[a ceva. O minim` curiozitate [i o jum`tate de or` petrecut` pe Internet ar fi l`murit minciuna gogonat`. La Barnes & Noble, site-ul celui mai mare lan] de libr`rii din SUA (citat de Nicolescu!), Sorin Cerin este trecut cu cifra 650.366, care nu nseamn` exemplare vndute, domnule Nicolescu, ci rank, a[a cum scrie, adic` loc. Sorin Cerin este pe locul 650.366 (vinerea trecut`), iar aprecierile cum c` autorul ar putea sta al`turi de Dostoievski, Cervantes, Balzac sau Mrquez e o f`c`tur` odioas`, e vorba de ni[te opinii ale unor presupu[i cump`r`tori, f`r` s` implice nici o judecat` a unui critic institu]ionalizat din SUA. Singura posibilitate a lui Cerin de a sta lng` cei patru este pe raftul bibliotecii sale personale, dac` [i a[az` romanul lng` operele lor! (I. M.)

cartona[ul ro[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
Hai, Nr. 28, 13-19 iulie 2004 domle, s` recunoa[tem cinstit: mare noroc a avut echipa Greciei cu nea Puiu al nostru! P`i, ia s` ne g\ndim: dac` nu era el, cu stilul lui inconfundabil, s` le rateze o calificare, mai trebuia ei s`-l aduc` pe neam]u `la s`-i antreneze? Iaso, remalaga! Nu ie[eau nici din grupe! b\rfe din

31

mazeta sporturilor

Romnia nou turneu de caniculare


tua]ia e sub control. Cluburile de top, alea de se l`udau c`-[i vor p`stra intacte loturile, Fra]ilor [i Verilor, export` tot ce se poate exporta. Iar am`r`[tencele, normal, se t\r\ie ca de obicei \n acest sezon, c` nici nu mai [tii, domle, cu ce echipe va \ncepe [i campionatu `sta! A[a c`, pe acest anotimp canicular, putem deja schi]a agenda urm`toarelor zile sau chiar s`pt`m\ni. Cu nedisimulat cinism jurnalistic, v` anun]`m c` se va discuta despre: bursa transferurilor; situa]ia financiar` precar` a anumitor cluburi din Romnia; problema drepturilor de televizare a partidelor din Divizia A [i, rezult\nd din toate acestea, punctul D, [i cel mai important o serie de certuri, co]`ieli, \mbr\nceli, b`l`c`reli [i mici scandaluri, antamate fire[te \n jurul banilor, [i menite s` aduc` acelea[i vechi [i eterne personaje \n aten]ia mass-media [i a publicului toropit. Mersi, am mai servit a[a ce-

pozi]ie de moftsaid sport


q Fiindc` tot am vorbit at\ta despre Campionatul European din Portugalia c` doar la asta mai s\ntem buni trebuie s` ne amintim c` avem [i noi un juc`tor care munce[te acolo, \n breasla fotbali[tilor profesioni[ti. Este Marius Niculae, b`iatul `la care se tot accidenteaz` [i se ceart` cu familia lui mai des dec\t verii Becali. Ei bine, fi]i aten]i ce faz` ne-a relatat un amic ce a avut [ansa de a fi \n Portugalia \n timpul campionatului. Mergea \ntr-o bun` zi cu taxiul (ca s` [ti]i: acolo nu exist` s` faci cu m\na [i s` opreasc`, trebuie musai s` \l iei din sta]ie!), [oferul a aflat ce na]ie este amicul nostru [i s-a l`udat c` \l [tie bine pe fotbalistul romn, pentru c` exact lui \i d` bani ca s`-l aprovizioneze, \n timp ce st` \n cantonament, cu ceea ce se nume[te la ei vinho verde. Cic` \i plac [i fetele. Dac` zicea [i de manele, poate c` \l credeam, dar a[a avem serioase semne de \ntrebare. q C` tot vorbeam de firmele lui }iriac junior, din scandalul cocaina: cic` Raluca Sandu, unul din colegii s`i de scandal, are [i ea o firmuli]`. Ralu Media se nume[te aceasta [i b`nuim c` a fost \nfiin]at` pe vremea c\nd fiica na[ului se d`dea pe ecran la B1 \n chip de prezentator de emisiuni TV. O carier` nepromi]`toare, de care s-a ales, p\n` la urm`, praful.

McChicken Iord`nescu [i McGr`tar Sandu, doi conduc`tori care au dus fotbalul din Romnia p\n` \n faza semi-final`: com` de gradul I, f`r` speran]e
va! C` cine cu cine se porc`ie[te [i care cu care se \njur` s` fim noi s`n`to[i, am tot consemnat! Alt` chestie ne-ar pl`cea, [i d-aia v-am zis c` parc` prea repede au trecut Europenele Deci, ce se-nt\mpl`, am avut [i noi doi reprezentan]i la Euro 2004: pe pre[edintele Mircea Sandu [i pe antrenorul Anghel Iod`nescu. D\n[ii ne-au reprezentat cu m\ndrie triculorile patriei. Or fi ie[it din grupe, or fi prins finala? Noi \nc` nu ne-am prins. Da ne a[teptam ca abia acum, la spartu t\rgului [i al turneului final, s` apar` \n fa]a na]iunii [i s` ne lumineze. Zi-ne, nea Mirceo, care-i treaba cu noile tendin]e la nivel organizatoric [i cu managementu d` echipe na]ionale! Iesplic`-ne, nea Puiule, cum devine chestia cu cele mai recente trenduri ale orient`rilor tactice [i de ce o s` ne bat` Cehia [i ne va veni greu s` dep`[im Olanda! Lumina]i-ne, de[tepta]i-ne, convoca]i o conferin]` de pres` \n care s` spune]i na]iunii c`, dup` Euro 2004, Romnia nu mai poate evolua ca dup` 23 August 1944! Scuze, stima]i telespectatori. Ne-am \nc`lzit prea tare. Canicula-i de vin`. Am uitat c` Pre[edintele [i Generalul beneficiaz` de o binemeritat` odihn`, dup` un istovitor turneu final, unde numai ei au fost, pe undeva, prezen]i. A[a c`, se ceart` Giovanni cu Lucescu, Liga cu CNA-ul, [i Mitic`, la oha Viorel MO}OC

E var`. E cald. Vin [i aversele. Se ceart` Giovanni cu Lucescu; Liga cu CNA-ul; [i Mitic`, la oha, cu Gigi. Am revenit unde eram dintotdeauna. |n Romnia. Europenele ca cum n-au fost. Juc`torii no[tri, `ia c\t de c\t r`ma[i prin ]ar`, migreaz` mai mult c`tre Est, spre spa]iul extracomunitar. Done]k [i Vladikavkaz devenir` Roma, Mecca [i Ierusalimul fotbalului romnesc. Undeva, \n dep`rt`ri, galbena [i misterioasa Chin` [ade cuminte, ciugulind c\te un mic transfer. Si-

Eva Hen]igova

~stai-i iahtul ce-am pohtit!


|n aten]ia lui Drago[ Mu[at, a lui nea Virgil (pentru zilele c\nd o s`-i ias`, \n sf\r[it, combina]ia magic` de la 6/49) [i a celorlal]i romni pentru care visul de a avea un iaht este un vis: iat`, avem \n imagine, special pentru dumneavoastr`, iahtul lui Roman Abramovici, omologul lui G. Becali de la clubul de fotbal Chelsea. Acuma, s` nu crede]i cumva c`, dac` am zis omologul lui G.B., investitorul rus cre[te oi pe puntea hardughiei. |n schimb, de c\te ori miroase a carne de om \n jurul iahtului, cre[te brusc [i un angajat cu o camer` video, pentru a-l filma pe cel care se apropie. Nu vrem s` ne g\ndim ce cucuie cre[teau \n freza curio[ilor dac` barca era Doamne fere[te! chiar a preacuviosului G.B.! Bl`ta[ii de pe Bistri]a

32

academia CA}AVENCU
Nr. 28, 13-19 iulie 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

contraeditorial Unde ne doare de certurile din PSD


Am citit o puzderie de analize strnite de ultimele fapte politice ale domnului Adrian N`stase, pre[edinte [i premier, [i ale colegilor dumisale de la partid [i Guvern. Sunt foarte interesante. M-am sim]it destul de bine. Nu pot s` spun c` am \n]eles ce se \ntmpl`, dar important este c` nu m` plictisesc. Nu m` doare capul. Speciali[tii care au scris despre demisia anun]at` a pre[edintelui PSD, urmat`, de fapt, de \ndep`rtarea altor persoane de la conducere, sunt preocupa]i de soarta politic` a respectivilor. Se vorbe[te despre conflictele dintre unii [i ceilal]i, despre viitorul politic al protagoni[tilor. Este, \ntr-adev`r, un bun exerci]iu de gndire s` \ncerci s` prive[ti \n viitor. Eu sus]in teoria c` unii vor ie[i \n avantaj fa]` de al]ii. Cine? Iliescu sau N`stase, Talpe[ sau Nica, Dan Ioan Popescu, Duv`z, Srbu, Hrebenciuc, Plumb etc. habar n-am. Nici nu-mi pas`. M` doare-n cot. A, c`-mi mai vine s` meditez, asta-i altceva. Meditez, de exemplu, la domnul N`stase: domniasa [i-a pus obrazul la b`taie ca s` \i ajute s` se \mbog`]easc` pe mul]i dintre colegii de la putere; oamenii, ajun[i azi putred de boga]i, sus]inu]i de armate de mercenari fideli la bani, au devenit ni[te ingra]i [i s-au \ntors \mpotriva Dnsului. E, \ntr-un fel, trist s` vezi c` ho]ii ajung s` se certe \ntre ei. C` nici m`car la tagma asta tic`loas` nu exist` solidaritate. Dar de durut, m` doare-n pix. Eu cred c`, oricine va c[tiga,

Il cappo di tutti cappi \n gur`


Doru Braia a fost b`tut cu capete \n gur` la sediul central al PN}CD de c`tre [eful biroului de pres` al partidului. Urmeaz` ca PN}CD s` organizeze o conferin]` de pres` pe marginea incidentului, la care credem c` vor merge doar ziari[tii care au bodyguarzi. Sau cei care s\nt tari de gur`, mai tari dec\t s\nt ]`r`ni[tii de cap.

pentru cei care sunt fura]i zilnic nu se va schimba nimic. Tot \n mizerie se vor l`f`i. Eu cred c`, oricine va pierde, nu va pierde dect pozi]ia fa]` de ciolan. Dac` ar fi vorba despre o b`taie pe bune, \n care cei despre care eu zic c` au furat ar fi azvrli]i prin tribunale, laolalt` cu cei care fur` m`run]i[, atunci da, m-ar durea mintea. Dar a[a, mi se pare foarte corect ce a spus domnul Ion Iliescu, acum cteva zile, reporterilor de pe aeroport care l-au \ntrebat ceva despre demisia lui N`stase: nu v` prive[te. Aceste memorabile cuvinte, izvorte, ce-i drept, din kaghebismul s`u atavic, au fost

cea mai s`n`toas` recomandare din tot scandalul. Treaba noastr` este s` sc`p`m de mafia securi[tilor care face ca Romnia s` se integreze \n Europa numai cu conturile lor elve]iene. De Iliescu, la pachet cu N`stase, Talpe[, Geoan`, nu-i treaba mea care dintre ei \i trage scaunul celuilalt. C` [i-a tras N`stase birou coordonator? C` s-a sup`rat Iliescu? C` mrie Dan Ioan Popescu? C` Talpe[ e exilat la Severin? M` doare-n fund, mon cher!

Mircea TOMA

Lumea e un tartru
La Suceava, pre[edintele PNL este dentistul pre[edintelui PSD local. Ce s`-i faci dac` i-a pl`cut cartea: dac` era boxer, nu dentist, poate \i ie[eau lucr`ri [i mai bune.

S`pt`m\na romnilor
Mult zgomot Petru Nica
Pentru romnul Petru Nica, angajat al International CPI Security, s`pt`m\na a \nceput bine. S` se mai pl\ng` [oferii c` nu se c\[tig` bine \n Romnia! Totul e s`-mpu[ti un client gras. Pentru omul nostru, clientul de luni diminea]` s-a numit Milioane. Pe numele complet Trei Milioane $, alias O Sut` De Miliarde. {i nici m`car n-a trebuit s`-mpu[te pe nimeni pentru asta. Banu s-a urcat singur \n ma[ina blindat` [i apoi i-a zis [oferului: Vezi zerourile astea [ase care se ]in ca t\mpitele dup` mine? Ia-mi-le, te rog, de pe coad` c` m-am s`turat de ele ca de ochiu dracului!. La \ncheierea mandatului s`u de ambasador, Michael Guest a ]inut s`-i \nm\neze pre[edintelui Ion Iliescu o list` cu principalii suspec]i de corup]ie din Romnia. Senchiu verimaci, mist`r ambasad`r Mai c`-l Ghest! Aim gon` rid z` neims rait aft` translei[`n in romeini`n, a declarat pre[edintele Iliescu, mirat c` [i \n limba american` exist` cuvinte romne[ti precum N`stase, Mitrea, Micky {pag` etc. Nici nu i-au trecut nervii de dup` \nt\lnirea cu obraznicul `la de american, c` pe capul pre[edintelui a c`zut alt` dandana: arogantul de N`stase amenin]` cu demisia din partid. Joi, la prima or`, premierul s-a \nfiin]at la Cotroceni [i l-a provocat pe Ion Iliescu la num`rarea ou`lor: c\nd tu mie, c\nd io ]ie, c\nd tu la am\ndoi. Acum, \n prag de alegeri... cam nasol momentul! Acuma pune m\na [i ia-l, du-l la Snagov, la Vila Lac 1, pune-o [i pe Corina Cre]u s`-l caute pu]in \n Cornu, c` nu se face s` ie[im la m`i, animalele din pres` cu fe]ele astea lungi. S-a mai descoperit un fragment din Scrisorile lui Erba[u, par]ial ascunse de c`tre familia acestuia. Deocamdat`, scorul meciului SinucidereCrim` este acela[i: 3-1. Cum ocaziile se r`zbun`, dup` c\teva rat`ri ale medicilor legi[ti, anchetatorii au contraatacat [i au \nscris la faza cu manechinul aruncat peste balcon, major\nd

Floarea din grindin`


|n Vrancea, provincia european` a lui Marian Opri[an, a fost \nfiin]at` o unitate antigrindin`. Se pare c` Marian Opri[an [i PSD-ul lui vor s` le ia localnicilor [i bucuria ghe]ii din paharul de ap` de la cin`. La ce le-ar folosi vr\ncenilor at\t` ghea]` picat` din cer c\nd ei nici de frigidere nu mai au nevoie?

C\t avem, b`, \n dub`? 50 de miliarde? Adic` 150 de kile de bani? Aoleo! {i, pe c`ldurile astea, s` ne chinuim s` le fur`m, s` ne opintim cu sacii, s` fugim cu ei [i s`-i \nc`rc`m tot noi \n alt` ma[in`?... Nu, tat`, nu-mi convine! Hai mai bine s` g`sim ni[te b`ie]i, le d`m [i lor o lad` de bere [i-i punem s` jefuiasc` \n locul nostru!

Agentul 07 la mie
Un agent de poli]ie din Buz`u a fost prins beat la volan. Bine c` l-au oprit la timp, altfel ar fi ajuns s` urm`reasc` cu sirena ciorditorii de prin magazine.

O, ce v\sle minunate!
Un romn se laud` c` a f`cut de dou` ori \nconjurul p`m\ntului \ntr-o barc`. N-ar fi primul romn care reu[e[te performan]a, doar c` ceilal]i nu se pot l`uda c` au comis-o cu ambarca]iunile lor. Dac` ne g\ndim bine, nici m`car containerele nu erau ale lor.

Membri ai unei firme de paz` [i protec]ie descoperind la ce-s buni, vara, banii lichizi: s`-i bei!
scorul \nspre Sinucidere. ...Cum? |nc` o modificare de scor? D`m leg`tura la Bra[ov, unde s-a mai \nregistrat o sinucidere: directorul BNR Dan Alexandru Nicolae Boriceanu, [i de aceast` dat` tot \n gol dintr-o faz` fix`: lovitur` de la etajul al treilea al unui imobil, f`r` zid, singur cu portarul. C`ldur`? Mare, mon[er! au exclamat majoritatea romnilor la sf\r[itul s`pt`m\nii trecute, c\nd meteorologii au prognozat 38 de grade la umbr` cu 23 de grade temperatura apei m`rii. }eap`! Am fost [i-am verificat. A[ fi vrut s-o v`d pe doamna Ortansa Jude \n Vama Veche, f`c\nd baie \n apa aia sloi care sigur n-avea mai mult de 10 grade Celsius. A, apropo, o veste bun` ca s` v` facem \nc`lzirea pentru rubrica de mai jos. Guvernul Adrian N`stase \ncearc` s`-i \ncurajeze pe turi[tii care se duc la mare cu ma[ina: taxa de pe podul de la Cernavod` a fost desfiin]at`. Asta ca s` nu se mai formeze la ghi[ee coloanele alea infernale care s`-l sileasc` pe premier s` porneasc` girofarul la elicopter c\nd merge la Neptun. Cronic` a lu {tefan a Petrei

Drumul demnitarului de la abac la bac


Longher Ghervazen, deputat din partea minorit`]ii poloneze, [i-a luat bac-ul anul `sta, la v\rsta de 32 de ani. Ne bucur`m sincer pentru el [i nu avem a-i repro[a dec\t c` n-a f`cut [i el o facultate \nainte, ca al]i colegi ai lui din Parlament.

Ve[ti bune

Iliescu cel Oarecare [i Str\mt


|n sf\r[it, odioasa tax` de pe auto-uli]a Fete[ti-Cernavod` a fost scoas`. |n sf\r[it, 60.000 de lei nu se mai duc aiurea pentru ca s`-[i mai cumpere [oferul ministrului Mitrea \nc` 28 de covora[e de picioare la jeep-ul lui Grand Cherokee [i 100 de casete de manele noi cu Adrian. N`stase. |PS Pimen, arhiepiscopul Sucevei [i R`d`u]ilor, l-a f`cut r`m`[i]` a Partidului Comunist pe Iliescu. Pentru c` s-a dus s` se pozeze cu m\na capului sabiei lui {tefan cel Mare [i Sf., Iliescu a pus SPP-ul s` bat` jumate dintre r`ze[ii lui {t. [i Sf., care voiau s` stea [i ei al`turi de osemintele de 500 de ani ale domnitorului moldovean. Poporul a luat b`taie ca \ntotdeauna ca [i pe vremea lui {t. c. M. [i Sf\nt numai c` Iliescu n-a ridicat nici o biseric`. Ca mare hidrotehnist, Iliescu n-a reu[it s` ridice dec\t un baraj: \ntre popor [i PSD, sper`m noi, [i nu sper`m prost dup` ultimele alegeri. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche