Sunteți pe pagina 1din 21

Anul XIV nr. 31 (660) 3 - 9 august 2004 24 de pagini 15.

000 lei

Nevast` frumoas` [i devreme la cass`

Cristiana R`du]`, playback-ul de leb`d` al averii lui Bobic


s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

Urmeaz` un masaj erotic important pentru Ilie Boto[

Un procuror la munca de jos, de l\ng` portjartier


U
n procuror s-a ndr`gostit de o femeie c`s`torit`. Pn` aici, povestea-i de un romantism u[urel. Femeia are un salon de masaj, n care se practic` prostitu]ie. Deja intr`m n literatur` erotic`. Din gelozie, procurorul o bate de-o snope[te. Iat`-ne n plin naturalism. n acest procuror se mpotmolesc tot felul de dosare delicate ale Justi]iei din Bihor. n loc s` o p`]easc`, procurorul e promovat f`r` examen [ef la Sec]ia de Cercet`ri Penale. U[or-u[or, de la romantism am trecut la corup]ie clasic` cu fete cam penale.

rei Sud Est au plecat. Animal X s-au dus [i ei. Nici Adrian N`stase n-o mai duce mult la putere. Se str\nge la]ul \n jurul lui Costel Bobic, genul acela de afacerist pasionat de muzica dance, care a b`gat sute de mii de dolari \n nevast`-sa, Cristiana R`du]`, [i, dup` nou` luni, n-a ie[it mai nimic. Doar o cas` de discuri pe butuci (Music and Music), de unde fug toate hienele [i viermii, ca [obolanii. Dac` liderii PSD (pentru care au c\ntat arti[tii de la Music and Music \n campaniile electorale) ar proceda la fel cu nevestele lor, ar s`r`ci de la sine, scutindu-ne de nervi [i de at\tea pagini de investiga]ii. E [i asta, cu nevestele, o solu]ie. Poate ultima.

Pagina 3

Pagina 15

De[i cotele electorale scad, ploile r`m\n aranjate la fel:

EI CU MAPA, NOI CU APA


Iu-huuu! Hara[ooo, cacaia inunda]iaaa! Doar \n 70 m-am mai distrat a[a! Acum, la 14 ani de la Revolu]ie, trebuie s` recunoa[tem: se organizau catastrofe frumoase [i pe vremea comunismului. Auzi, [efu, ce se-nt\mpl`? Cine a comandat at\ta ap` la mase? Io cred c` `[tia vrea s` ne-ncarce la not`. P`rerea mea. De ce s` se mai duc` lumea la mare dac` tot se pl\nge c` n-are bani? Noi, guvernul Adrian N`stase, le oferim posibilitatea s` fac` aceea[i baie \n propria ograd`, f`r` s` pl`teasc` cazarea. Iar dac` nu le place peisajul, cet`]enii se pot deplasa gratis cu tot cu cas`, chiar \n toiul nop]ii, \ntr-o frumoas` croazier` pe afluen]ii Dun`rii, care se poate termina \n mirifica noastr` Delt`.

Superb` imagine cu liderii PSD-ului \n parcul de distruc]ie AQUATRAGIC

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE


Z`u, m`i Adriene, nu e[ti cuminte deloc. Am citit \n dosarul t`u c` vrei s` te apuci de fumat, ca s` pari mai matur! P`i, se poate a[a ceva? Ce-o s` zic` ]ara? Sau, mai mult, ce-o s` zic` doamna Dana?!

D` via]` pentru Adriana


ARE 28 DE ANI Adriana Istodor este ziarist` la Evenimentul zilei. Lucreaz` n pres` de 8 ani, fiind unul dintre cei mai buni reporteri din presa scris`. n luna iunie a fost diagnosticat` cu leucemie granulocitar` cronic`. n luna august se va c`s`tori. E un om ambi]ios [i puternic. Iube[te muzica rock [i i place s` ias` cu prietenii. Medicii i-au recomandat o opera]ie de transplant de m`duv`, care, din p`cate, nu poate fi realizat` n Romnia. Adriana TREBUIE s` ajung` la clinica St. Louis din Fran]a. Costul opera]iei, al spitaliz`rii, transportului [i nso]itorului Adrianei se ridic` la 200.000 de dolari. Suma poate p`rea imens`. n realitate este infim`, c`ci p`strarea vie]ii Adrianei este imposibil de pre]uit. N-a[ putea strnge ace[ti bani nici dac` a[ munci timp de 10 vie]i ncontinuu. Iar dac` nu i strng, peste pu]in timp voi muri, spune Adriana. Cei care doresc s` i redea Adrianei speran]a, pot face dona]ii la: cont n lei 459000665001, cont valut` (euro) 2511.2-4828.2, (USD) 2511.2-4828.3 BCR, sucursala Lujerului, cod swift : RNCB ROBU.

Brfe, [menuri, [u[anele


a avut mai ieri prefect pe NNN Ialomi]a unOmul apn` nume Marian B`lan. crescut \n umbra baronului Savu [i [i-a f`cut lini[tit treburile (ne referim la treburile personale, c` de altele nu prea era timp), astfel c` ingineriile sale, consemnate doar de presa local` neatins` de PSD dect cu procese, au trecut neobservate. Gazeta de Sud-Est, spre exemplu, a relatat un caz simpatic \n care una din firmele omului a reparat dou` hrburi ARO, apar]innd unui IAS din Ialomi]a, [i a trecut pe factur` suma de 1 miliard de lei. Neavnd bani, s`rmanul IAS i-a dat exprefectului patru spa]ii comerciale subevaluate \n mod barbar. Dup` recenta demitere a lui Iulian Popescu, pe motiv c` nu a g`sit calea de comunicare cu Michael Guest, afl`m de noua rotire a cadrelor cu un nou fost tovar`[ demn de mare ncredere, mare secretar de stat pe vremea ministeriatului doamnei Barto[ Daniela, eliberat din func]ie pentru ceva afaceri cu o mic` licita]ie de 270.000.000 USD, realizat` mpreun` cu {erban Bubenek, Mugur Is`rescu [i Hajdu Gabor. {i uite-a[a, personajul n cauz`, bazat pe situa]ie, Bazac pe numele s`u, va fi cel care ne va integra de acum nainte n UE. i dorim mult succes! Luni, pe la 11, un Lincoln Continental cu num`rul CT 77 MAZ se plimba pe str`zile din Constan]a. Normal, c` doar de-aia e ma[in` mic`. Chestia e c` nu avea timp s` stea dup` s`r`ciile alea de aleg`tori care, corec]i, a[teptau \n coloan` la una din marile intersec]ii semaforizate de Maz`re. Semaforizat` cu semafoare de ultim` genera]ie, numai bune de inaugurat \n campania electoral`. A[a c` Lincolnul trecea peste liniile continue care nu erau numai continue, erau [i duble pe deasupra. |n urm` venea [i ma[ina cu gorilele primarului Maz`re. Se pare c` afaceristul PSD Corneliu Prunache, patronul AISPA Stars 95, nu are numai biznisuri bune. Desigur, biznisurile lui cu statul au fost toate bune, Marian Opri[an a avut grij` de asta. |ns` mai pu]in reu[ite au fost biznisurile lui cu sectorul privat, mai precis, cu o anumit` ramur` a sectorului privat, reprezentat` de c`m`tari. Dac` v` \ntreba]i ce nevoie a mai avut Prunache de biznisuri cu ace[ti priva]i, afla]i c` la \ntrebare tot Marian Opri[an ar putea da un r`spuns, fiindc` el are bilan]ul cheltuielilor electorale din zon`, el [tie de ce unii dintre finan]atori au fost nevoi]i s` cotizeze mai mult dect \i ]inea punga. De asemenea, dac` v` \ntreba]i cine i-a spart de curnd vila lui Prunache [i cu ce scop, r`spunsul poate veni nu de la Opri[an [i nici de la stat. Ci tocmai de la sectorul privat! SRI [i-a scos o publica]ie, Profil, \n care se laud` cu ispr`vile sale de arme. |n num`rul 4, anul II al revistei, din martie a.c., SRI sus]ine c` a restituit o droaie de manuscrise, inclusiv familiilor lui Dumitru St`niloae, Nicu Steinhardt [i Gheorghe Ursu. Stop-cadru, SRI, c` semeni din profil cu Pinocchio! Manuscrisele lui Ursu, zis Babu, au fost par]ial distruse, iar ce-a r`mas din ele pitit bine, de Grigorescu, general de la Institutul de Tehnologii Avansate al SRI, dat \n judecat` de magistratul Dan Voinea pentru neglijen]` \n serviciu. A[a c` schimb`-]i profilul, ca s` nu ]i se vad` nasul de doi metri. Legea fondului cinegetic a fost mutilat` dup` bunul plac al vn`torilor de partid [i de stat. Din lege s-a eliminat referirea la procentul de 30 la sut`, prin care statul p`stra \n gestionare fondurile de vn`toare proprii. A[a se face c`, acum, AGVPS poate intra \n orice fond. Cum v` ziceam cu ceva vreme \n urm`, \n august va \ncepe b`t`lia pentru adjudecarea fondurilor de c`tre asocia]iile private. Fondul Gherghi]a din Prahova, care i-a apar]inut lui Ceau[escu [i este printre cele mai bogate \n vnat, a fost c[tigat, printr-o licita]ie dubioas`, de AVPS Bradu. Pre[edintele asocia]iei este Bucur, patronul Cap[ei [i v`rul lui N`stase, pe numele c`ruia premierul a transferat o parte din averile sale. Cineva a uitat poarta deschis` la PD [i spre ea \[i arunc` privirile pofticioase de [acali o serie de [efi de direc]ii silvice, care au b`gat mna de-au spart sub steagul PSD. Printre ei se num`r` Costache Rusu de la Piatra Neam], rud` cu Radu Timofte, Chereche[iu de la Cluj [i adjunctul s`u Holonec, Ghelase de la Bac`u sau Capanu de la Teleorman. Se aude c` pn` [i

NN

NNN

NNN

A[ez`m\ntul cultural

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI) R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Marius BOR}EA Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabr e DROGEANU Gabriiell DROGEANU Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Alexandru Reporteri: Alexandru C~UTI{, Alexandru DU}U Dan e GOACE C`t` n DU}U,, Daniiell GOACE,, C`t`lliin MATE A exandru V~RZARU MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

Adrian N`stase [i Radu Timofte, dou` personaje pentru cariera c`rora s-a sacrificat Ion Iliescu s` devin` pre[edinte
tr`d`torul de Cahni]`, care a fugit din PD spre o cauz` mai bun`, ar vrea s` se \ntoarc` \n genunchi la B`sescu. Fost director al Romsilva \n timpul administra]iei CDR, Cahni]` a fost momit de pedeseri[ti, care l-au f`cut subprefect de Cara[-Severin [i vicele filialei jude]ene a PSD. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

NN

NNN

NNN

Bula demnitarului
CATEGORIA

EMIL BOBU
Corneliu Vadim Tudor (pre[edinte PRM): Noi dorim rela]ii privilegiate cu SUA. America trebuie ajutat` de noi to]i s` nu gre[easc`. Gigi Becali (pre[edinte PNG): Cine vrea s` plece \nseamn` c` nu mai vrea s` stea.

CATEGORIA

Sorin AXINTE Marketing Director: Sorin AXINTE axu@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro Cristian Coordonator distribu]ie: Cristian DOMN }EANU DOMNII}EANU cristi@catavencu.ro 2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora Raluca Mohora senior sales DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 3, Bucure[ti Sector 3, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

CRAPUL CU TREI IEZI

CATEGORIA

CU MIN}ILE UNIFORMIZATE
Marian S`niu]` (ministrul de Interne): Este greu de spus ce urmeaz` s` facem, dar tot ce urmeaz` a fi efectuat se va face cu bani pu]ini.
CATEGORIA

Am oameni de valoare \n partid: Paul Ghi]iu, Emil Tocaci, Dan Pavel s` zic a[a, cam la o valoare de cinci mii de coco pe cap membru furajat. {i nu e vorba de bani, c` e oameni de[tep]i, da le-a pl`cut ideile mele. Cel mai mult le place alea din ziua de salariu!

manager

Eugen Dijm`rescu (ministru delegat): Nu v`d ce leg`tur` avea capra cu vaporul, adic` nu cred c` Ministerul de Externe se ocup` cu gaze. Emil Boc (primarul Clujului): Activitatea parlamentar` poate fi comparat` cu a face draCATEGORIA goste cu un elefant: rezultatele DIN PU}UL G|NDIRII muncii se v`d peste luni sau Emil Boc (primarul Cluju- ani. Or, la prim`rie, rezultatele lui): Exist` evident un plan ur- apar \n scurt timp. banistic, dar s\nt at\tea derog`ri de la el, \nc\t se poate spune c` CATEGORIA practic nu mai exist` nici un {TEFAN CEL MARE {I SF|RC plan. Dan Iosif (consilier preziden]ial): Un marinar de[tept are c\te o nevast` \n fiecare port \n care acosteaz`. Deci la c\te ora[e am colindat eu \n Romnia, e posibil s` am \n fiecare c\te un copil.

DE PE FUNDUL PU}ULUI G|NDIRII


George B`e[u (prefect Vrancea): Exist` un principiu \n drept care spune: unde este mult, \ncape [i mai pu]in. Dac` o lu`m invers, unde e pu]in nu e loc de mai mult. |ntunericitul

Gigi Becali, un filosof practician care, din fraged` tinere]e, [i-a impus s` a[tearn` zilnic pe h\rtie c\teva r\nduri: telemea oe, sm\nt\n` gars`, ia urt prostp`t - zece leii

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


marius.bortea@catavencu.ro

Doamnelor [i doamnelor! A ap`rut noul num`r , cea mai curajoas` revist` pentru femei! Luna august, o lun` cald`, cu subiecte arz`toare: Pictorial Jojo, dansatoarea de ciocolat`; Dosar: Avortul, crim` sau emancipare; Fotografii nu foarte \mbr`cate cu Norris M`geanu, so]ul Corinei D`nil`; Interviu Naty Badea: Eu mi-am p`r`sit \ntotdeauna iubi]ii; Practic: bronz f`r` soare; Toni Grecu de ce se tem b`rba]ii? Cite[te

tabu

tabu, revista care \i dezbrac` pe b`rba]i de secrete. Vei afla c` tr`ie[ti \ntr-o lume a b`rba]ilor.
Condus` de femei.

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

Un \nalt procuror din Bihor s-a cuplat cu o prostituat` pe care o scoate la produs [i o \ndoaie \n b`taie
toac` pe Simona cu ciocanul de [ni]ele; o dat` a fr`gezit-o cu capul de pere]i att de tare, \nct |nc` mai are incon[tien]a s` i-a spart timpanul. r`mn` [eful Sec]iei Urm`rire Penal` din Parchetul Bihor. Colegii lui Leuca au urm`rit-o pe Simona Hexan, patroana salonului de masaj erotic Monik, cu dou` timpane, membrane c`reia i-au deschis un dosar de la fel de sub]iri ca himenul, care cercetare pentru prostitu]ie, urt r`mn \n general nedezvirgica un [ancru. Mai precis, \n do- nate pe r`stimpul vie]ii. Simona sar erau pres`rate dovezi c` mai are un singur himen intact \ns`[i patroana salonului se las` [i se teme s` vorbeasc`. |n locul masat` de clien]i \n zona cre- ei au vorbit tacsu, frasu, spitapuscular`, dup` \ncheierea lele din Oradea [i colegii lui [edin]elor de morfoleal` a [un- Leuc`. Cnd presa din Bihor a cilor [i spin`rilor lor vl`guite. \nceput investiga]iile, Leuca i-a Sau c` \[i oblig` angajatele s` aranjat un flagrant ziaristei Li\i urmeze exemplul. Pentru cine liana Sime, de la Bihoreanul, nu [tie, masajul erotic se face acuzat` de [antaj, \nct a licu ar`t`torul snilor, inelarul ni[tit-o. Ostilit`]ile \mpotriva limbii [i buricele feselor. Numai presei din Bihor au fost purtate un impotent refuz` partea a do- de fostul prefect Aurel T`r`u [i ua a [edin]ei, cnd se inversea- de subcomisarul Viorel {imon, z` rolurile dintre masat [i ma- de la Serviciul Independent penseuz`. tru Protec]ie [i Anticorup]ie (SIPA) Bihor. V` reamintim c`: SIPA este poli]ia politic` a Justi]iei; [i c`: T`r`u este t`tnele mafiotului sc`pat cu fuga \n fidel al salonului Monik [i Str`inezia, implicat \n contradespre el lumea a re]inut c` \i band` cu carburan]i, care a fost trage clopotele Simonei \nc` de sus]inut pe fa]` de N`stase [i prin 2002. Cnd a auzit de \n- din cauza c`ruia a fost sinucis curc`turile ei, a \nghi]it probele procurorul Panait [i dat afar` din dosar \ntr-o lingur` de vod- din sistem procurorul Lele. c`, [i-a trimis colegii \n mamele lor, a scos-o pe codoa[` de sub \nvinuire [i s-a cuplat cu ea pn` ast`zi. ~sta nu este singurul caz de mu[amalizare \n care fratele produc`toarei Simoeste implicat Leuca, dar prin con- na: |n repetate rnduri Leuca, secin]ele lui r`mne cel mai aflndu-se \n vizit` cu sora mea grav dintre toate. Samavolnici- la noi \n familie, o agresa, lovinile lui strig`toare la cer au f`cut d-o cu palmele [i tr`gnd-o de obiectul unui raport oficial re- cap, pentru c` avea impresia c` mis pe 31 mai a.c. procurorului aceasta \l \n[al`, iar eu \n caligeneral Ilie Boto[, de c`tre C`lin tate de frate al numitei DereciGheorghe Roman, procuror \n chei Simona interveneam, cercadrul Parchetului de pe lng` tndu-m` cu el (...). Leuca \i Judec`toria Oradea. Plou` cu amintea c` este singurul om pospai de dou` luni peste raport din ora[ mai presus de lege, [i Boto[ tace ca botgrosul \n cu- apoi l-a amenin]at pe Florin ba curuz, gra]ie unei complicit`]i cu execu]ia, ba c` \i \nchide firsuspecte, care s-a \nvrto[at ma cu ajutorul oamenilor lui din dinspre vest spre sud-est, pn` Garda Financiar`, care \l ascult` deasupra |naltei Cur]i de Casa- ca pe un zeu. |ntr-o sear`, Simo]ie [i Justi]ie. na [i-a chemat \ngrozit` fratele, care a asistat la o scen` rupt` \n b`taie, din filmele de groaz`: Numitul Leuca s-a dat la sora mea [i a b`tut-o lovind-o cu caerau amndoi c`s`tori]i \n pul de pere]i [i cu pumnii \n gumomentul acupl`rii, iar concu- r` [i \n coaste. Dup` ce a b`tubinajul lor a evoluat a[a: Leuca t-o, a plecat, l`snd-o pe sora l-a [antajat pe b`rbatul Simonei mea \ntr-o stare de le[in. Am s` divor]eze, amenin]ndu-l c`, luat-o pe jos \mpreun` cu so]ia \n caz contrar, \l bag` la pu[c`- mea [i am dus-o la Spitalul Jurie; cercetat \ntr-un caz de c`l`- de]ean de urgen]e. Acolo a fost uzire peste frontier`, omului i-au internat` [i operat` (...). cedat nervii [i a acceptat cererea, redndu-i p`s`rii libertatea [i numele ei de fat`, Derecichei; apoi Leuca a scos-o pe Simona la produs, devenind pe[tele ei de [ef sec]ie dr. Dumitru Mopr`duial`; cu banii, [i-a luat o se- han: Pacienta \n vrst` de 28 rie de bunuri pe care nu le poate ani se interneaz` de urgen]` \n justifica din salariu, schimbnd clinica de neurochirurgie, acumai multe autoturisme de fabri- znd cefalee difuz`, otoragie ca]ie occidental` \n decurs de dreapta [i o criz` de pierderea cteva luni: un Audi A4 cu un cuno[tin]ei, gre]uri, vertij [i aVolkswagen Passat [i apoi cu un me]eli datorate unui politrauBMW 525; dup` ce se \mbat`, [i matism produs prin agresiune o face mai serios ca porcul, o (...). Internat` \n octombrie tre-

|l cheam` Gheorghe Leuca.

Omul este o fiin]` \nzestrat`

Zi, mo[ule, vrei o fat`? N-am io, nene! Da am un b`iat care te poate servi. Du-te mata \n Bihor, \ntreab` de procurorul Leuca, zi-i c` nu vii din partea mea, [i te rezolv`.

GCP, just in caise


Ne-am \nt\lnit duminic`, la Carrefour Orhideea, cu George Constantin P`unescu. Am fi vrut s`-l salut`m, s`-i str\ngem m\na cu ce aveam la \ndem\n` (c`tu[e n-aveam) [i s`-l \ntreb`m cum mai st` cu s`n`tatea (ne facem griji pentru s`n`tatea lui, fiindc`, dac` pic` PSD-ul, sigur se-mboln`ve[te [i-o [terge iar 4 ani \n America, la tratament). N-am apucat s` facem toate astea pentru c` dl GCP era extrem de gr`bit: [i-a luat c\teva caise de la reduceri [i a disp`rut. {i ne-a l`sat s` credem c` nici devalizarea economiei na]ionale nu mai e ce-a fost dac` ditamai GCPul a ajuns s`-[i ia de la reduceri nu hoteluri, ci caise.

Opri[an, v\rf de dance


Joia trecut`, pe sear`, Marian Opri[an st`tea pe terasa clubului Dance Club, din buricul Foc[aniului, acolo unde poate fi v`zut \n fiecare sear`. Cel pu]in de c\nd s-a \mbog`]it [i nu-[i mai petrece serile [i nop]ile pentru acest obiectiv. La un moment dat, dac` nu chiar la un alt moment, \n bar au intrat doi g`l`]eni plini de tatuaje. Marean, enervat c` `[tia nu-l salut`, odat` s-a r`stit la ei: Voi nu [ti]i s` saluta]i, m`?. La care cei doi r`spund c` ei nu salut` pe cine nu cunosc. {i-atunci, Marean, r`nit pe la orgolii, vine c-o replic` genial`, a[a cum ne-a obi[nuit: Cum, voi nu [ti]i cine s\nt eu?. Dup` care i-a dat telefon lui Crin Silviu Grosu, [eful poli]iei vr\ncene, iar acesta a trimis \n 5 minute masca]ii, care i-au luat la \nghesuit [i la verific`ri pe cei doi g`l`]eni. S` se-nve]e minte sau s`-nve]e [i s` ]in` minte cum \l cheam` pe cel mai important fiu al Vrancei. Iar dac` nu pot s` ]in` minte, atunci s`-[i mai fac` un tatuaj cu numele baronului, pe fes`.

Leuca a fost un client

Procurorul general Ilie Boto[, [eful lu pe[te, proxenet [i codo[, ie[it pe [oseaua de centur` a Parchetului
cut, Simona a fost transferat` la ORL, cu diagnosticul perfora]ie posttraumatic` membran` timpanic` dreapt`. |n urma unei interven]ii chirurgicale i se face timpanoplastie, dar de atunci Simona aude greu, \n]elege pu]in, vars` copios [i ame]e[te monstruos, ori de cte ori vine vorba despre Leuca, de care nu se poate desp`r]i nici moart`, \ntruct procurorul este amorezat de ea ca un disperat [i este \n stare s` fac` moarte de om. {i, pentru \nceput, [i-a propus s-o omoare chiar pe Simona.

Are cuvntul Florin Derecichei,

Fondul raportului denun]`


practic \ntreaga corup]ie din Justi]ie. Leuca recurge la orice tip de presiuni [i [antaj pentru infirmarea solu]iilor adoptate de c`tre procurori \n diverse cauze. Cum ar fi: dosarul penal 1068/2004, privind pe \nvinuitul Zburlea, care l-a v`t`mat corporal pe M`rgineanu, prin \ndoirea [i deformarea unor piese componente ale scheletului celui din urm`. Pe baza probelor de la dosar, procurorul Roman a cerut trimiterea \n judecat` a lui strmb`-oase, Zburlea. Iritat la culme, Leuca l-a chemat la raport pe Roman, c`ruia i-a cerut noi probe, printre care [i confruntarea lui Zburlea cu un martor ocular. Dup` confruntare, Leuca a blocat dosarul [i l-a obligat pe primprocuror s` infirme solu]ia adoptat` de Roman. Care Roman st` cu ochii-n soare [i a[teapt` [i acum copiile ordonan]elor de infirmare, pierdute pe \ntortocheatele poteci ale tranzi]iei.

de-a doua ei calitate este c` tocmai Ardelean a fost folosit` de Leuca \n opera]iunea de flagrant pus` la cale \mpotriva ziaristei Liliana Sime. Peremista sus]ine c` Sime i-a cerut 2.000 de euro pentru a bloca apari]ia unui material \n pres`, care i-ar fi putut compromite [ansele la alegeri.

V` reamintim c` Romnia
are de \nchis cel mai ingrat capitol, afaceri interne [i justi]ie, din acquis-ul comunitar, pn` la sfr[itul anului. Justi]ia perfec]ionat` de sinistra St`noiu vrea s` ne bage cu for]a \n Europa, cu tot cu Leuca. Or, pentru a \nchide capitolul `sta, Justi]ia trebuie s`: \l \nchid` de tot pe Leuca; s`: desfiin]eze aceast` cloac` imund` care este Parchetul din Bihor; s`: cear` punctul de vedere oficial al lui Ilie Boto[, care \n afar` de bot n-a dat nici o rezolu]ie \n termen legal, \n privin]a raportului lui Roman; s`: redeschid` cazul T`r`u, ale c`rui i]e financiare se zbat pn` sus de tot, ca o pnz` de p`ianjen cu cruce, pe sub scaunul lui N`stase; s`: \l citeze ca martor pe N`stase, care s-a f`cut cheza[ul lui T`r`u. Eu, unul, nu vreau s` intru \n Europa de mn` cu oarba [i curva de Justi]ie romn`, care a umblat ani \ntregi de mn` cu Rodica St`noiu. Dect cu St`noiu \n Europa, mai bine \n Romnia, la o [edin]` de masaj erotic cu fetele de la Monik. Cornel IVANCIUC

Studen]ii lui Emil au f`cut ciocu mic


La Guvern exist` un departament dedicat problemelor romnilor de pretutindeni. |n acest departament lucreaz` [i ast`zi un grup de b`ie]i planta]i acolo, \nc` din 1998, de Emil Constantinescu. Este vorba, de fapt, de studen]ii care au lipit afi[e pentru Emil Constantinescu, \n 96, c`rora fostul pre[edinte, ne[tiind cum s`-i r`spl`teasc`, le-a luat bidinelele din m\ini [i le-a pus ni[te pixuri \n loc. Ace[ti b`ie]i n-au avut nici un gre] s` depun` jur`m\ntul, \n 2000, sub cel pe care \nainte \l porecliser` Bombonel Comunistu. Ast`zi, ei s\nt condu[i de Titus Corle]ean, subalternul lui Bombo Comunistu, [i redacteaz` \mpreun` cu acesta replici obraznice la acuzele opozi]iei. Sper`m ca opozi]ia s` le transmit` fo[tilor studen]i ai lui Constantinescu un mesaj pe care l-au cam uitat: Ne vedem la toamn`!.

Are cuvntul raportul


procurorului Roman, adresat lui Ilie Boto[, procurorul general al Republicii: (...) Procurorul Leuca Gheorghe a fost \ncadrat \n urm` cu aproximativ 6 ani, \n func]ia de procuror la Parchetul de pe lng` Judec`toria Oradea, asimilndu-i-se Academia de Poli]ie ca [i studii superioare, f`r` \ns` ca acesta s` fi absolvit cursurile vreunei facult`]i de drept (...). |n urma scandalurilor privind pe fiul fostului prefect de Bihor, Adrian T`r`u, implicat \n mai multe dosare penale privind infrac]iuni de evaziune fiscal` [i \n[el`ciune, acest procuror Leuca Gheorghe, pe rela]ia infractorului respectiv, ct [i sus]inut de o parte corupt` a serviciilor secrete bihorene, a fost promovat din nou f`r` examen [i f`r` studii de specialitate \n func]ia de procuror-[ef sec]ie urm`rire penal`.

Procurorul [i codoa[a

|n aceea[i logic`,
Leuca a pus un NUP ct Everestul pe dosarul executorului judec`toresc Bucurean, cercetat pentru corup]ie. A scos-o de sub \nvinuire penal` pe numita Vidican. A mu[amalizat [i distrus probe \n cazul numitei Ardelean, \nvinuit` de ultraj, dup` ce a mu[cat de mn` un func]ionar public. Marea virtute a acestei c`]ele turbate este c` a candidat la postul de primar al comunei Snmartin, din partea PRM. Cea

Are cuvntul medicul primar

f i n c`
Platon [i Aristotel, serb\nd ziua la drapel

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

VICTOR PONTA, despre PSD: C\nd to]i spun c` ai b`ut ceva, te duci s` te culci uneori!
Ponta e la Oxford [i l-am prins merg\nd spre cas` pe biciclet`. vedem dac` to]i au ceva cu noi Cozmnc`, b`tr\nul pesedist, e la Bucure[ti [i trage sfori. {i trage. sau mai gre[im [i noi. C\nd to]i spun c` ai b`ut ceva, te duci s` {i trage. te culci uneori! genda: PSD, singurul partid orPSD echipa ce a ganizat. Nu uita]i c` [i celelalte P`pu[ica [i con[tiin]a pierdut calificarea partide au reu[it s` se strucReporter: Ce dracului c`u- tureze foarte bine, iar noi uneori Rep.: S\nte]i p`pu[ica lui am fost prea \nchista]i \n ni[te N`stase s`-i zdr`ng`ni]i pe ta]i la Oxford? Victor Ponta: |nv`] despre formule care aduceau succes mo[i? politic` \n Anglia ca s` v`d cum, acum ni[te ani, dar nu \n 2004. V.P.: Fiecare crede ce vrea. Eu de fapt, seam`n` politica peste Plus c`... plus c` unele lucruri le am \ncercat s` g\ndesc cu mintot. Chiar seam`n`, nu \nva]` ni- facem foarte formal, doar spu- tea mea. N-o s` neg niciodat` innem c` s\ntem social-democra]i, fluen]a pe care a avut-o N`stase meni din gre[elile altora. Rep.: Ce se \nt\mpl` cu PSD- de st\nga, iar oamenii nu se las` asupra carierei mele politice, dar p`c`li]i [i ne sanc]ioneaz`. de aici [i p\n` la a fi vocea lui e ul `sta? cale lung`... nu cred c` are neV.P.: Nu [tiu, eu sper c` se voie Adrian N`stase de a[a ceva. schimb`, se modernizeaz`. Dac` Democra]ia PSD Eu s\nt manipulat doar de colegii nu acum, mai t\rziu. Se schimb` Romnia, trebuie s` se schimbe Rep.: Nu mai merg nici alea mei din organiza]ia de tineret, [i partidul, dac` vrea s` conduc` cu Leana [i Costel, unde mergea care au mai pu]ine ocazii s` se manifeste \n public. Romnia \n continuare. N`stase ca s` fie popular? Rep.: Cum \l vede]i dumneaV.P.: Sta]i pu]in, metode s\nt Rep.: Dar de con[tiin]a dumvoastr`? nenum`rate, ceea ce nu mai neavoastr` s\nte]i des sau rar V.P.: E ca echipa Romniei merge este faptul c` nu mai po]i manipulat? dup` ce s-a calificat la trei tur- p`c`li omul ca s`-i iei votul. Nu V.P.: {tiu de la dumneavoasnee mondiale, europene. Pe de o vreau s` fiu eu demagog [i s` tr` c` e ceva r`u s` ai con[tiin]` parte, cei care s-au calificat [i au spun c\t de mult s-a de[teptat po- \n politic`, dar eu fac \nc` parte avut meciuri bune spun: domle, porul romn, dar eu cred c` a dintre ideali[ti. Eu cred c` exist` asta e echipa c\[tig`toare, cum \nv`]at poporul `sta mult mai lucruri ce nu pot fi b`gate \n nevre]i s-o schimba]i? Pe de alt` mult despre politic`. gociere. parte, unii spun: bine, dar ave]i Rep.: De ce brusc a dat streRep.: C\nd zicea asta Gu[`, rezultate din ce \n ce mai slabe chea \n dumneavoastr`? l-a]i zdrobit ca pe un g\ndac! fiindc` timpul nu iart` pe niV.P.: Nu brusc, eu mereu le V.P.: Corect, dar eu cred c` meni. Nu [tiu, poate trebuie s` spun. Or [i aici s\nt diferen]e de dac` el vroia s` lupte pentru retrecem la partid prin momente opinii... unii spun c` lucrurile se form` \n partid, Cozmin trebuia mai grele, cum a trecut echipa discut` numai \n interior, al]ii, s` r`m\n` aici, nu s` fac` rede fotbal, dar eu speram s` \nv`- ca mine, spun c` lucrurile tre- form` \n PSD duc\ndu-se la ]`m de la al]ii [i s` ne schimb`m buie discutate. C\nd se g\ndesc o B`sescu. din mers. sut` de oameni e mai bine dec\t Rep.: S\nte]i pe linia lui N`stase, certat cu Iliescu, sau pe Rep.: Nu mai ]in [mecheriile c\nd se g\nde[te unul singur. hrebenciuce? Rep.: Interesant ar fi s` [tim linia Ponta? V.P.: {ti]i, la un moment dat cum func]ioneaz` democra]ia V.P.: Primii pa[i s-au f`cut, [i Hagi a trebuit s` se retrag`! asta \n PSD. dar vreau mult mai mult [i [tiu Orice om politic are o perioad` V.P.: Nu [tiu dac` neap`rat c` schimb`rile se fac \n timp. de glorie, dup` care unii mai un partid trebuie s` fie structura Rep.: Bine, dar la partid au \n]elep]i se retrag \n glorie, al]ii, cea mai democratic` dintr-o ]ar`, fost pu[i ni[te anonimi... nu prea dup` aceea, \nvin[i. E \n firea lu- dar a[a cum e partidul, a[a dup` [tii de unde s`-i iei. crurilor. aceea conduce ]ara. Cred c` e V.P.: Nu pot spune dec\t s` Rep.: Nici organizarea coz- nevoie de mai mult` deschi- aib` succes fiindc` nu s\nt sidere... s`-i ascult`m [i pe cei nuciga[ cu alegerile... iar dac` mnc`nian` nu mai merge? V.P.: Nu, nici astea nu mai care ne \njur`, nu doar s` spu- nu le c\[tig`m, le c\[tig`m \n merg. Eu zic c` s-a terminat le- nem c` s\nt r`i [i, uneori, s` 2008.

Stimate domnule Adrian N`stase, stimat` doamn` Dana N`stase, mam` iubitoare [i so]ie exemplar`, casnic` de renume mondial, din sufletele noastre de tineri, primi]i, v` rug`m, prinos de recuno[tin]`! S` ne conduce]i, v` rug`m, mult timp de aici \nainte, ca s` ajungem [i noi p\n` la cel pu]in 100 de milioane de dolari!

Victor Ponta, viclean copil de case al lui Adrian N`stase


Rep.: Ce aduc tinerii din TSD? V.P.: Alt` mentalitate... eu nu v`d \n politic` un mod de a ap`rea mai des \n ziarul dumneavoastr` sau o solu]ie de a-mi cre[te casele [i ma[inile, ci un mod de a face bine pentru mine [i ceilal]i. Rep.: P`i, n-or s` v` dea 25% pentru tineri, iar \n 2008 ve]i avea chelie [i burt`. V.P.: Dac` astea trebuie \ndeplinite, le voi \ndeplini [i pe astea, dar eu m` g\ndeam la altele... s` [tii, c\nd vorbe[ti de politic`, o diferen]` \ntre partide, s` fi f`cut ceva p\n` atunci, s` te duci la Bruxelles f`r` traduc`tor, s` nu fugi de ziari[ti, s` [tii cam ce alcoolemie ai c\nd te urci \n ma[in`, s` [tii totul c\nd te bagi \n vorb` despre o lege. V.P.: Nu, pe cuv\nt, ceea ce am spus c` facem, facem. Rep.: P`i, s\nte]i ca at\]ia... de ce s-o frec cu primarul din Chitila, mai bine hopa sus cu N`stase... ne-a]i p`c`lit. V.P.: Nu, dar haide]i, c` nu v` conving c` nu cred c` reu[esc. Eu am avut inten]ia s` fac o campanie local` adev`rat` [i s` v`d cum e s` te duci din cas` \n cas` s` explici cum e cu votul... Rep.: Ce v` lipse[te s`-i dobor\]i pe elefan]i? V.P.: Eu nu vreau asta, eu vreau s` schimb u[or-u[or elefantul cel mare. Nu m` gr`besc, \n 2008 voi avea 36 de ani, \nc` o s` mi se spun` c` s\nt prea t\n`r. Eugen ISTODOR

Ponta inconsecventul
Rep.: Bun, dar dumneavoastr` a]i fost inconsecvent... nu v-a]i dus consilier la Chitila. V.P.: Am fost ales, dar eram incompatibil cu func]ia de ministru [i am renun]at. Rep.: Vede]i, cum v` bate]i joc... V.P.: Nici o b`taie de joc... Rep.: Domnule Ponta, umbla]i cu [mecherii din astea, adic` nu [tia]i c` s\nte]i \n incompatibilitate? V.P.: Pe cuv\nt, acum am un motiv temeinic s`-mi ajut colegii de partid. Rep.: Dar i-a]i aburit pe chitileni!

Pentru monumentul unei femei monumentale


Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea Elisabeta Rizea

\mpotriva comunismului sau un exemplu de verticalitate pentru to]i ziari[tii care trec pe lng` el, ci [i o satisfac]ie profund uman` c`, cel pu]in o dat` \ntr-o sut` de ani, se face un pic de dreptate. Liviu MIHAIU Au mai semnat din Elve]ia-mam` pentru: Puiu Ganea, Ion Arge[ Ganea, Mircea Encioiu, Sofia Dumitru, Dan Niculescu, {erban Mironescu, Cornel Mare[, Ion R`[canu, Raluca R`[canu, Adrian Diaconu, Mih`lcescu, Oana R`[canu, Ngib, Catelu]a Gollnow, Dolly Andone, Nicolae David, Auric` Cristescu, Ion Lecca, Angy Iovi]`, Mihai Ciubotea, Aurel Prvu, Mihai Cicotti, Constantin H`l`ucescu, Modesta M`icu]a, Eugenia B`rbulescu.

Cine este Elisabeta Rizea [i cui folose[te acest monument


N`scut` \n Domne[ti-Muscel, Arge[, stra[nica femeie care-[i f`cea cruce cu limba \n cerul gurii \n timpul anchetei a fost arestat` prima dat` \n 1949 [i anchetat` de Securitate pentru c` a sprijinit activ banda terorist` ArsenescuArn`u]oiu. Grupul de partizani, de fapt eroi ai rezisten]ei anticomuniste, supranumit Haiducii Muscelului, ajuta]i de Elisabeta Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica sa, ct [i de c`tre majoritatea s`tenilor din Nuc[oara (familiile Arn`u]oiu, Jubleanu [i Chirca au fost familii care s-au sacrificat aproape \n \ntregime), a fost fondat de un fost colonel al Armatei Regale, Gheorghe Arsenescu, \mpreun` cu locotenentul Toma Arn`u]oiu, [i a activat \ntre anii 1949-1958 pe versantul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, Iezer [i Leaota. To]i lupt`torii, inclusiv comandan]ii acestora, au fost uci[i \n lupte, s-au sinucis sau au fost executa]i de Securitate, ultimii \n anul 1962. Elisabeta Rizea [i so]ul ei au fost aresta]i prima dat` \n 1949, ancheta]i [i b`tu]i de Securitate. Eliberat` \n 1956, a continuat s`-i ajute pe partizani. Dup` doi ani a fost din nou arestat` [i condamnat` la moarte, pedeaps` comutat` la 25 de ani de munc` silnic`. A fost eliberat` \n 1964 [i a murit \n 2003, dup` ce a fost vizitat` de c`tre Regele Mihai I [i pre[edintele Constantinescu. Urm`ri]i de vorbele sale: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea, \ncerc`m s`-i onor`m aceast` ultim` dorin]`, dar [i pe acele femei care au luptat um`r la um`r cu b`rba]ii lor, uneori cu arma-n mn`, murind \n \nchisoare sau \n mun]i: Arn`u]oiu Lauren]ia, Plop Maria, Chirca Elena, Maria Jubleanu, Tomeci Elisabeta. Monumentul propus s` ia locul statuii lui Lenin \n Pia]a Presei Libere este nu numai o simpl` statuie a unei femei-simbol al luptei populare

DONA}I AICI!
A[ez`mntul cultural Academia Ca]avencu va aduna [i administra fondurile necesare [i va ini]ia toate demersurile pentru construc]ia monumentului Elisabetei Rizea, simbol al rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a ob]inut acordul primarului general al Capitalei. Se va organiza un concurs na]ional pentru proiectul acestui monument, ce va fi ales de c`tre un juriu alc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile:

ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

cuv\ntul care nu m` uit` la televizor


Nu am televizor acas`, iar \n toamn` se vor \mplini exact 10 ani de c\nd am renun]at s` mai concubinez cu aceast` minune a [tiin]ei [i tehnicii de a pierde vremea \ntr-un mod at\t de pl`cut [i, uneori, enervant de instructiv. Cu toate acestea, recunosc, nu am pierdut nici un meci de la Euro 2004. Majoritatea le-am v`zut \n redac]ie, \mpreun` cu colegul Cornel Ivanciuc. |n fond, e foarte bine c\nd o fobie se transform`, pentru scurt timp, \n exact contrariul ei, un contrariu ridicat la rang de ritual, c`ci ritual se cheam` ceea ce am practicat, sear` de sear`, \n redac]ie, pe durata Campionatului European de Fotbal. Dincolo de aceste excep]ii excesive [i inevitabile, eu, unul, nu m` uit la televizor, \n nici un caz la mine acas`. {i atunci de ce citesc, oare, cu \nver[unat` consecven]`, Televendeta lui Costi Rogozanu din Evenimentul zilei? Nu prea [tiu de ce, dar [tiu sigur c` nimeni [i nimic nu m` oblig` s` fac asta, cu at\t mai pu]in lipsa televizorului. Costi scrie direct, brutal de direct uneori, el este un ve[nic nemul]umit [i nemul]umirea aceasta vehement` are, cel mai adesea, un ton just. |n Problema TV a lui N`stase (Ev. zilei de joi, 29 iulie), Costi scoate la suprafa]` c\teva lucruri televizionare despre manifest`rile catodice ale lui N`stase: Aspira]ia oric`rui spirit dictatorial este ubicuitatea, capacitatea de a se g`si \n c\t mai multe locuri \n acela[i timp, de a-[i cultiva intens imaginea, simultan din mai multe puncte. De aceea, una dintre cele mai r`sp\ndite legende despre dictatori este mul]imea clonelor care \i \nconjoar`.. Din Televendeta de mar]i, 27 iulie, intitulat` Ipocrizia Discovery, am \n]eles c` Rogozanu este conving`tor chiar [i atunci c\nd exagereaz`. Eu m-am cam plictisit de Discovery, zice Costi [i, pornind de la aceast` plictiseal` strict personal`, cronicarul TV ajunge s` trag` concluzia c` tot mai pu]in` lume se uit` la Discovery, c` Discovery func]ioneaz` cam cum func]ioneaz` [i biserica \n sondaje. Cu toate c` le citesc cu pl`cere, televendetismele din Evenimentul nu m` pot face s` m` uit televizor, \n nici un caz la mine acas`. C\nd citesc Adev`rul [i Evenimentul zilei e

canalul

mass-midia n`vodari
q Senatorul de Dolj Adrian P`unescu a reluat audien]ele televizate cu poporimea oltean` care, p\n` de Ignat, se pare c` alt` bucurie, \n afar` de campania electoral`, n-are. Studioul din care se transmite a suferit c\teva modific`ri: Constantin R`duc`noiu, [eful de cabinet, este tuns [i pus mai departe de troac`, \n timp ce marele realizator este la fel de neras [i pus \n capul mesei. Ca decor, pe l\ng` noii cet`]eni veni]i \n audien]`, a fost adus [i un bust al aceluia[i mare senator, din piatr` alb`, sculptat ori cu dalta ori cu b`t`torul de [ni]ele. q La \nt\lnirea de s`pt`m\na trecut` a Clubului Romn de Pres`, conducerea Monitorului de Vrancea, ziar transformat de Marian Opri[an \n fi]uic` personal` (doar nu credea]i c`, la terminarea [colii agricole de tractori[ti, baronul vr\ncean a renun]at la a umbla cu fi]uici), s-a l`udat cu un tiraj de 18.000 de exemplare. Ceea ce \nseamn` ori c` provincia european` Vrancea este cea mai mare amatoare de pres` scris`, ori c` majoritatea angaja]ilor din institu]iile publice subordonate lui Opri[an s\nt [i mai mari amatori de abonamente cu for]a. q Presarii lui Liviu Luca de la Petrom umbl` s` scoat` un nou ziar gratuit de metrou. Cu peron pe partea st\ng` [i cu u[ile deschise spre PSD.

ca [i cum m-a[ uita la ([tirile de la) Antena 1 sau Realitatea TV, c\nd citesc Libertatea e ca [i cum m-a[ uita la goliciunea de prost gust de la PRO TV, c\nd deschid Na]ionalul m` simt de parc` a[ urm`ri ceva siropos pe Na]ional TV sau pe Romantica. N-o spun cu trufie, dar o spun: nu m` uit la televizorul inexistent de acas` [i v` m`rturisesc c` exist` pe lume o singur` persoan` fa]` de care m-a[ jena s` spun aceste lucruri, pe care, iat`, le spun, chiar de mai multe ori. Aceast`

persoan` se nume[te Radu Cosa[u, un \mp`timit din c\te \n]eleg al fotbalului televizat [i al filmelor, mai ales acela cu Stan [i Bran, v\nz`tori de brad. M-a[ jena fa]` de Radu Cosa[u, fiindc` dumnealui [tiu asta prea bine este singurul care, cu doar c\teva cuvinte, m-ar putea convinge s`-mi cump`r un televizor. M-am g\ndit de multe ori c` a avea un televizor \n cas` e o chestiune de curaj, de aceea m-am bucurat c\nd am g`sit \n Neghiobia, vara, textul lui

R.C. din ultimul num`r al Dilemei vechi, urm`toarea fraz`: E o vreme c\nd curajul \]i vine dintr-un om care repar` o chiuvet`.. Mi-a pl`cut aceast` fraz` nu doar pentru c` e foarte frumoas`, ci [i pentru c` ambele chiuvete de la mine de acas` s\nt pe trei sferturi stricate. Dac` le-a[ repara (dar nu vreau s` le repar!), m` g\ndesc acum c` imediat mi-ar veni curajul de a-mi cump`ra un televizor. Iulian T~NASE

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

Romnia. Mici fragmente de neant. S`m\n]a Nutline a discordiei


M` plimbam prin Ci[migiu cu prietena mea [i mncam amndoi semin]e Nutline. O doamn` ]iganc`, ce [i d`dea copilul ntr-un leag`n, s-a apropiat de noi [i ne-a zis: Da]i-mi [i mie ni[te semin]e!. I-am dat. Peste cinci minute, doamna a venit iar`[i la noi: Mai mi da]i [i mie ni[te semin]e?. Iar i-am dat, de[i, de data asta, abia m-am ab]inut s` i zic: 3 lei cornetu [i 5 paharu, mnca-]i-a[!

reportaj cu ]ara de g\t


ma]ia asta eu nu am f`cut-o, dar jum`tate e adev`rat`. Primarul Lupu pare mai beat politic dec\t vicele: a trecut de la PD la PDAR, de la PDAR la PD, de la PD la PSD, de la PSD la PD. |mi pare r`u c` cine m` vorbe[te de traseism nu e m`car cu capul pe umeri, ca s` nu zic cu picioarele. Eu am fost \n PD din 90. Am avut conflict cu fostul [ef PD Ruse, care vroia s` arate c` are ceva peste noi. Nu fac pact cu ho]ii [i plec din partid. Dar dac` voi c\[tiga alegerile m` \ntorc. Am c\[tigat cu PDAR-ul. La trei zile dup` aia m-am \ntors \n PD. Eram de acolo. Apoi, a trecut timpul... \ntre Bertea [i C\j\ul Prahova, \ntre PD [i PSD nu s-a negociat banul. I-am spus lui Cozma, [eful C\j\ului: domle, trec la PSD cu zece consilieri \n condi]iile \n care se desfiin]eaz` organiza]ia PSD Bertea [i facem alegeri din nou. Am trecut la PSD. Am a[teptat o s`pt`m\n`. Dou`. Trei. C\t po]i a[tepta? Aici e organiza]ie cu cel mai \njurat om din localitate, Paraschiv! P`i, despre el, p\n` [i poetul Dan David a scris \n cartea de poezii Soare cu din]i de lupoaic` urm`toarele, citez: e un rebutat al societ`]ii, e un fiasco al creatorului! Domle, c\nd spune un poet asta, ce mai vrei? Paraschiv a fost secretar de partid pe vremea lui Ceau[escu, c\nd i se f`cea r`u era dus la Elias, eu eram dus la Karakum... \n centrul Asiei. Eu am fost la Karakum, c` eram l`c`tu[. Am fost altceva.

Via]a politic` la Bertea

Ce se-nt\mpl`? Oi fi ciugulit io ceva, da tot nu ]eleg nimic. Adic` `sta de l\ng` mine e primaru PD care-l sprijin` pesedi[tii mei, iar io s\nt viceprimarul PSD care nu mai m` sprijin` nimeni, doar io singur de garduri s` nu cad... Bre dom primar, nea Lupule, hai c` chiar e[ti tare! Bei o ]uic`? C` dac` nu, o termin singur... P`rerea mea.

mama natur` tat`l alcoolic

{i-a[a-mi vine c\teodat` s` dau cu cu]\tu-n 104!


Meng` tumeng` iertimos (v` rog s` m` ierta]i n. tr.), prieteni, dar nu m` pot ab]ine. {ti]i ce juc`rie avea copilul a doi romi adev`ra]i, din `ia care vorbeau romales original [i care se deplasau civilizat cu autobuzul 104? Juc`ria era un cu]itoi de plastic, de juc`rie, cum ar veni pe care, din c\nd \n c\nd, nu se putea ab]ine [i-l mai v\ntura [i taic`-su prin autobuz, r`sucind ni[te capete imaginare prin aer. Ce m-a impresionat: cu]ita[ul de juc`rie avea numai 30 de centimetri! Lipsea un ochi de om din plastic \n v\rf, s` s` r\d` puradelu la juc`rie, ce dracu!

O reclama]ie
Miercurea trecut`, o reclama]ie din Bertea, Prahova a ajuns \n dou` locuri. La prim-ministrul Adrian N`stase [i la Academia Ca]avencu. Era semnat` Un grup de membri [i simpatizan]i PSD [i mai ales ai premierului N`stase [i se \ncheia bizar, astfel: S\ntem con[tien]i c` reclama]ia noastr` va fi mu[amalizat`. Este greu de crezut c` pre[edintele CJ Prahova Cozma [i vicele Hornoiu vor face ceva c\nd ei au decontat lucr`ri f`cute m\n` \n m\n` cu primarul PD Lupu, de 8 ani la noi \n frunte. La ora 8 seara, c\nd Academia Ca]avencu a ajuns la Bertea, primarul PD Lupu era \nc`l]at gospod`re[te \n cauciuce, c` fusese \n vizit` la inunda]ii, iar vicele PSD era beat mort.

lit. Oricum datul cu p`rerea nu a fost \n sufletul acestui om. Autoturism [i-a luat dup` 1998, c\nd a cimentat prietenia cu firma Xenia, ce b`ga apa \n sat. Dacia mea e cu rate de la C\mpina [i am achitat ratele \n 2004. Xenia, firma asta cu apa, a pontat fictiv cu primarul pe mama lui, pe mortul Boghici [i pe paralizatul None. Domnilor, alimentarea cu ap` se face de o firm` ce a licitat la Ploie[ti. V` \ntreb, dac` eu nu am nici o treab` cu Xenia, dau eu socoteal` de cine e pus pe [tate? Clanul din Prim`rie e urm`torul: finul primarului a fost viceprimar, b`iatul cel mic e angajat la Casa de Cultur`, fiul finului conduce ma[ina [colii. Domnu reporter, finul nu mai e viceprimar, e consilier, corect? Iar fiul meu conducea discoteca din sat, ce s` fac? Trebuia s` fie cineva digeai? A ridicat statuie lui Dan David, poet. |n acte, din bronz, \n realitate din fier vechi! Domnule, Dan David e un poet de excep]ie [i \n memoria lui i-am ridicat un bust cu bani de la Consiliul Jude]ean, de la domnul Cozma. Haide]i, domle, s` vedem, dac` nu e bronz, eu \l m`n\nc! Pe Cozma, pre[edinte-

Fotodocument: |n comuna Bertea (jud. Prahova), pesedi[tii l-au pus pe pedistul Lupu paznic la conducerea oilor din comun`
le C\J\ Prahova, l-a f`cut cet`]ean de onoare al comunei! Domle, merita, acest om chiar a dat bani pentru Bertea asta, f`r` culoare politic`! Cum s` nu-i faci, domle, dac` merit`? Eu am fost printre singurul care a f`cut deplasare la Strasbourg din partea unui alt partid dec\t PSD. Ultimul meu drum au fost opt ]`ri.

Filosofia lui Lupu


Am un proverb romnesc: copiii nu se fac cu m\na, c` e[ti defect! Ori te pui s` faci treab`, ori \l la[i pe altul, c` face `la! Adev`rul este c` Lupu primarul are dreptate: a pus gard cu modelul Consiliului Europei \n jurul prim`riei. Dar el crede c` e mai frumos din fier p`trat dec\t rotund. Eugen ISTODOR

|n autobuz, ]ine]i-v` de \ntrebare


C\]iva b`ie]i din redac]ie, care \l [tiu pe cel care a scris textule]ul de mai sus, st`teau s\mb`t` [i, \n lipsa fetelor de pe acoperi[, se \ntrebau a[a: Steaua la Sevilla 86 \nt\mplare sau destin?, Nicoleta Luciu sau Nicoleta Luciu?, 22 Decembrie: lovitur` de stat sau revolt` spontan`? [i B`i, dar ce c`uta el cu 104? C` doar merge cu ma[ina! {i locuie[te departe de autobuzul `sta!. Ce s` fie? |nt\mplare? Revolt`? Bere plus vin? Plus Nicoleta Luciu?

Ce Bertea mea de politic`!


Prezentarea locului ne-a f`cut-o \nt\iul om al satului: |n satul nostru to]i s\nt be]i mor]i, unii \ns` fac dependen]`. Dar vicele a spus adev`rul: Domle, v` da]i seama, eu am fost inginer la Plopeni... ce-am ajuns? Viceprimar, nu e o chestie! {i sub un dulgher! P`i, dumneavoastr` [ti]i cum am ajuns aici? Uite cum! PSD a zis: candideaz` tu primar [i am candidat, dar \n turul doi, Paraschiv, [eful PSD local, zicea la oameni: b`, nu vota]i cu al nostru, vota]i cu Lupu! Al nostru pleac` la frati-su la Italia! Cum, domle, om din partidul t`u \]i face asta? Dac` nu era asta, c\[tigam. De ce? Fiindc` recla-

P`catele lui Lupu


Zice reclama]ia: Gheorghe Mare a murit pe schela casei fiicei lui Lupu. Da, a murit. Iar eu am scris aceste cuvinte la c`p`t\iul mortului: Un om MARE Gheorghe n`scut \n 1937 este fiul acestui sat. A tr`it, a crescut, pe aceste meleaguri, a umblat descul], a sim]it harul p`m\ntului bertean sub t`lpile picioarelor, a f`cut pistoale de p`m\nt \n copil`rie cu m\inile acum reci din acest p`m\nt din care s-a z`mis-

|n veceul vecilor, amin!


|n triaje, printre liniile secundare ale g`rilor mai mari, \n general exist` toalete ecologice vi[inii. Eu am \nceput s` le reperez, \n timp ce m` deplasez cu trenul, chiar [i prin cur]ile oamenilor. O dovad` a faptului c` romnul a ajuns mai departe dec\t orice \nchipuire, din moment ce s-a apucat s` fure de la munc` p\n` [i co[melia de la veceul ecologic. Mai ziceam s` ia dou` fiare ruginite, o tabl`, o perdea de la un vagon casat, dar la asta cu toaleta nu m` g\ndisem. M\ine-poim\ine \i vezi c` \[i monteaz` sta]ii de emisierecep]ie \n cote] la porci sau c` atunci c\nd le vine vremea s` le pun` s\rm` \n r\t le fac g`uri cu cle[tele `la de taxat bilete.

Musafiri din toate ]`rile, \mpu[ca]i-v`!

Ethos, Porthos [i Aramis

Dan Iosif arunc` praf \n ochii opiniei publice, \n timp ce fiul s`u, mai evoluat, arunc` direct droguri. Din motive necunoscute pn` \n ziua de ast`zi, se pare c` \nsu[i Dan Iosif se temea de musafiri nepofti]i: doi-trei intelectuali c`m`tari, c]iva profesori recuperatori sau chiar al]i

c]iva instructori de dealeri de droguri. |n consecin]`, pe u[a sa scrie ce citi]i \n poz`. M` \ntreb, cu groaz`, ce s-ar \ntmpla dac` vecinul s`u de cartier, Adrian N`stase, i-ar trage o vizit` pe nepus` mas`? Chiar a[a se va sfr[i lupta cu corup]ia? Ora Ha[i[

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

bursa [p`gilor
creanga, [paga mi-s amice numai mie Romnul s-a n`scut poet cu [i, bine\n]eles, juriului. aceast` vorb` mul]i bulgari par s` fie |mp`rat [i poetar de acord. Eu cred \ns` c` romnul s-a n`scut poet [i, \nainte de a muri prozator, sigur va da cuiva o [pag`. Bine\n]eles c` exist` unii care cred c` Nu v` dorim s` trece]i prea cur\nd romnul s-a n`scut la sat, dar ace[tia pe la Institutul de Medicin` Legal`. nu fac dec\t s` confunde romnul cu Dar dac` totu[i trece]i, [i o face]i pe ve[nicia. Ion Iliescu ar zice, de pild`, picioarele dumneavoastr`, iar nu cu c` romnul s-a n`scut prolet sau c` picioarele dumneavoastr` \nainte, ve[nicia s-a n`scut la (o fabric` de) atunci trebuie s` [ti]i c` IML se ocup` stat. Cum nu conteaz` nici ce cred eu [i de alte lucruri dec\t cele legate de [i nici ce-ar zice Iliescu, s` v` spun lumea cealalt`. Fiindc` lumea asta, mai bine ce mi-a povestit mie odat` o care preced` cealalt` lume, este mult poet` care chiar credea \n ceea ce mai concret` [i, aici intervine [mespune. Poeta aceasta a publicat o cheria, mai material`. Printre altele, carte de poezie [i cartea ei nu era la IML exist` o comisie care elibedeloc rea, dup` cum nici excep]ional` reaz` certificate de punere sub internu era. Era o carte de debut foarte OK, dic]ie pentru persoanele cu handicap. cum ar spune un critic literar atunci Nu toate persoanele cu handicap se c\nd nu ar [ti ce s` spun`. Cartea preteaz` la acest tip de certificat, ci aceasta a c\[tigat premiul Uniunii numai acelea care nu mai pot r`sScriitorilor pentru debut. {ti]i cum? punde de propria avere. Taxa pentru B`nui]i m`car? Cu o [pag`. Un critic eliberarea certificatului este de un literar care fie c` f`cea parte din milion de lei, \ns` dac` vrei s` dureze juriu, fie c` avea pe cineva \n juriu mai pu]in de 3 luni, e nevoie s` achi]i i-a spus tinerei poete s` stea lini[tit` o tax` suplimentar`, tot de un milion, la locul ei c` o s` ia premiul pentru pentru care nu se elibereaz` acte [i debut, cu condi]ia s`-i cedeze lui 30 la pentru care cel ce o \ncaseaz` ar avea sut` din suma pe care o c\[tig`. A[a la r\ndu-i probleme cu eliberarea, \n s-a [i \nt\mplat. |n ultimii ani, premi- caz c`-l prinde PNA-ul. Altfel, o tax` ile Uniunii Scriitorilor s-au ridicat la care gr`be[te lucrurile [i care, \n vreo 10 milioane de lei bucata, deci afar` de caracterul penal, alte inconcam la vreo 3 milioane s-a cifrat [paga veniente nu prezint`. Mai exist` \ns` cu pricina. C\nd a spus c` r\ul, ramul o tax`, mult mai consistent` dec\t mi-e prieten numai mie, Eminescu a aceasta, care se percepe atunci c\nd vrut, probabil, s` spun`: r\ul, ramul, persoana cu handicap supus` exami-

Opri[an a dat as(f)altul final l\ng` apartamentul lui


Atunci c\nd nu-l prime[te mama \n vilocul de la ]ar`, Marian Opri[an doarme l\ng` autogara din Foc[ani. Dar nu \mpreun` cu aleg`torii, sub autobuze, [i nici ca boierii, sub noul s`u Audi A8. Dimpotriv`, doarme \ntr-un apartament super-luxos, cu vedere la marea s`r`cie din ora[. Acum c\teva zile, prim`ria a asfaltat 40 de metri din str`du]a pe care se g`se[te apartamentul lui Opri[an, fix p\n` la scara pe care urc` baronul cu g\ndul de a dormi lini[tit \n patul lui [i nelini[tit pe perna lui. Asfaltarea s-a finalizat \n dou` ore, lucru care s-ar fi putut face \n prezen]a celor de la Cartea Recordurilor, dac` lui Opri[an nu i-ar fi displ`cut at\t de mult cartea \n general.

{paga e poezie

Fr`]ia IMLelor

Anton care toarn` fier-beton

Gigi Becali mic dic]ionar de ne-ologire


Gigi Becali a declarat despre Pi]urc`, demisionarul din func]ia de antrenor la Steaua: Cine vrea s` plece \nseamn` c` nu mai vrea s` stea. Duc\nd ra]ionamentul mai departe, Gigi ar trebui s` [tie c` cine nu mai vrea s` stea trebuie c` are el o nemul]umire. C` cine are o nemul]umire de obicei te vorbe[te [i pe la spate. Iar c\nd vine vorba de vorbit pe la spate, imediat apar [i \njur`turile. A[a c`, dac` ziari[tii \l mai l`sau pu]in s` g\ndeasc` de capul s`u, silogismul lui Gigi ar fi sunat cam a[a: Cine vrea s` plece \nseamn` c` io \]i f [i mor]ii m`-tii, b` Pi]urc`, te-n cap s` te sparg cu m`-ta!.

n`rii nu \ntrune[te condi]iile punerii sub interdic]ie [i nici nu dore[te acest lucru. E vorba de persoana ale c`rei rude au pus ochii pe butelia sub care-[i ]ine ascuns` pensia agricol`, dar [i de alt fel de persoane, cu averi ceva mai consistente [i mai interesante

pentru pohtele rubedeniilor. Acum o s` v` las s` citi]i [i restul revistei noastre sau s` medita]i la averea lui babacu, face]i cum dori]i, mie unuia ambele variante mi se par tentante. Handicapul Bunei Speran]e

Gigea Becali

poli]ia presei
Discurs despre Star-ul na]iunii Secretele din camera obscur` a Na]ionalului
Adrian Cri[ a avut prilejul s` intre nesupravegheat, \n num`rul de mar]i, 27 iulie a.c., al cotidianului Na]ional, \n tezaurul Muzeului }`rii Cri[urilor. Ocazie pe care a ratat-o sistematic, cu o incultur` sadic`. Ne zice insul `sta cu nume de grl` a[a: Din perioada greac` au r`mas a[a-numitele oenochoe de la T`uteu (...), parte din aceea[i grup` cu Tezaurul de la Pietroasa, aflat acum la Ermitaj (...). Canci, Cri[ule negru! Tezaurul de la Pietroasa, supranumit Clo[ca cu puii de aur, a f`cut parte din tezaurul istoric al Romniei, transportat la Moscova \n primul r`zboi mondial [i depozitat la Kremlin. Clo[ca a fost restituit` integral de Hru[ciov [i po]i s-o vezi, dac` ai cu ce, \n tezaurul Muzeului Na]ional de Istorie a Romniei. Problema asta a mai f`cut obiectul unei crase dezinform`ri \n Na]ional, sanc]ionat` la vremea cuvenit` de Poli]ia Presei, dar se vede c` tu ai curs creanga [i n-ai luat aminte la sanc]iuni [i te-a durut \n r`g`lii de avertismentele noastre, Cri[ule. Apoi, abunden]a de inexactit`]i cu care m-ai luat \n primire m-a \necat realmente de nervi, Cri[ule, \ncepnd de la ilustra]ii, \n care pui cu furca, al`turi de fibule [i br`]`ri de argint, figurnd ca bijuterii dacice, [i monede republicane romane sau grece[ti. Ca [i gre[eala flagrant` dintr-o alt` ilustra]ie, \n care te referi la ni[te bijuterii dacice din epoca bronzului, cnd la vremea respectiv` nici nu putem pomeni \nc` de traci, din care au ie[it mai apoi daco-ge]ii. Ca s` nu mai pomenesc de datele de doi lei, prin care \mi explici ce este un aureus, care, \n opinia ta, b`i, Cri[ule sec, ar fi o podoab`. Un aureus este o moned` de aur emis` de \mp`ra]ii romani, care putea deveni ulterior podoab`. |n timp ce tu, tu, Cri[ule spart, nu te-ai dovedit a fi dect o podoab` fals` [i un ban r`u, r`mas \n circula]ie prin neglijen]a [efilor t`i, care te-au l`sat s` intri \ntr-un tezaur, \n care ai p`truns, se vede, prin efrac]ie cultural`. Cornel IVANCIUC

De-a lungul vremii, multe non-[tiri a mai publicat presa romn`. De obicei, non-[tirea e atunci cnd cite[ti c` Pe Daniel Buzdugan l-a mu[cat o pisic` (Jurnalul na]ional) sau c` Rita Oni[ca Mure[an este sup`rat` (Independent). {tire, dup` toate regulile jurnalismului, ar fi doar dac` Drago[ Buzdugan ar mu[ca o pisic`. Ultima mostr` de nonjurnalism o pute]i g`si n Star-ul de s`pt`mna trecut` n care, cic`, prin opera]iunea de fotografiere de c`tre un paparazzi al publica]iei, Romic` }ociu este surprins n plin` ac]iune. Iat` textul mai nti: n urm` cu o s`pt`mn`, vedeta de la Na]ional TV a decis s` ia un pahar mare de Cola de la o dughean` din col], n timpul pauzei de la film`ri. Romic` a fost surprins la ie[irea de pe plaj`, miercurea trecut`, n jurul orei 15,45 (D.D.). Ne ntreb`m: oare ce consecin]e a avut acest articol asupra lui }ociu? Nevast`-sa vrea iar s` divor]eze? El va r`mne cu cutia de Cola? Vrea cutia s` l [antajeze? Amenin]` c` i face un copil? Alexandru V~RZARU

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

CLO{CACU PUII DE [aur

descopery
Arta supravie]uirii \n regimurile de tranzi]ie
}i s-a devalorizat leul? Ai r`mas f`r` bani de carne [i legume? Nici o problem`: foamea este un buc`tar mai iscusit dect Radu Anton Roman. |ncepnd de aici [i acum, rubrica Descopery te va ajuta s` redescopery metode experimentate de armat` [i confirmate de [tiin]`, pentru a-]i potoli foamea. Se poate mnca orice: [erpi, [oprle, crti]e, [obolani, ou` de [arpe, cioar` sau corb, cu condi]ia s` nu fie clocite, [i sute de feluri de buruieni, semin]e, l`stari, muguri, flori [i frunze. {erpii, indiferent de specie, se consum` fier]i sau frip]i, dup` ce \n prealabil li s-a jupuit pielea, care este toxic`. La fel se procedeaz` [i cu [oprlele [i broa[tele. Viperei, cu cele patru specii ale ei, care este singurul [arpe veninos de la noi, i se \ndep`rteaz` capul. Ariciul este o adev`rat` delicates` f`cut pe jar, dup` ce \i cure]i bine burta de m`runtaie. |n Sahara se consum` [i ast`zi, iar carnea lui este murat` [i p`strat` \n butoaie. Deosebit de gustoase sunt l`custele, care se pot pr`ji \n suc propriu, pe o lespede de piatr` \ncins` pe c`rbuni, pn` ce se rumenesc bine. La toate aceste re]ete rafinate, o salat` de susai sau p`p`die face adev`rate minuni, dreas` cu pu]in` leurd` sau pu]a-ciorii, a[a cum i se mai zice usturoiului s`lbatic din Carpa]i. |n natura nemiloas` a tranzi]iei, sarea se poate \nlocui cu cenu[` de r`d`cin` de cicoare. P`s`rile se consum` toate, f`r` nici o excep]ie. Cocorul, vrabia, rndunica, sturzul, turturica, porumbelul de stnc` [i graurul f`ceau deliciul str`mo[ilor no[tri antici [i se mai m`nnc` [i ast`zi, pe ici, pe colo, prin Oltenia. Re]ine]i: ceaiul din l`stari de zmeur` s`lbatic` nu trebuie dres cu miere de bondar, pentru c` este suficient de dulce; ou`le de furnic` [i albinele crude con]in multe proteine; jirul pr`jit dep`[e[te savoarea castanelor [i alunelor; nu face]i foc \n p`dure; ocroti]i p`durea, bun al \ntregului popor; poft` bun` [i tranzi]ie u[oar`!

cu m\inile curat murdare Dun`re, Dun`re, drum cu mult` pulbere


s` desfunde canalul Bstroe, are misiunea s` adnceasc` fundul pentru a permite navelor de mare tonaj s` parcurg` cei 10 kilometri de la mare pn`-n port. Am discutat cu speciali[ti romni c`rora, dintre toate relele pe care le pot face ucrainenii Deltei, acesta li se pare cel mai mare. Schimbarea regimului hidrologic. Practic, se pare c` dup` darea n func]iune a canalului, prin bra]ul Chilia, pe principiul vaselor comunicante, va curge aproape 80% din volumul de ap` al Dun`rii. Va fi o catastrof`! Delta se ntinde ntre cele trei bra]e, aprovizionat` cu ap` de toate trei. Jum`tate din Delta romneasc` e irigat` cu apa care curge pe canalele Sulina [i Sf\ntu Gheorghe. Dup` terminarea canalului B\stroe, pe ele va curge un volum de ap` mai mic cu aproape jum`tate. Ceau[escu a vrut s` ob]in` 38% din suprafa]a Deltei pentru culturi de gru [i porumb, prin secare. Nu a reu[it. Dac` ar tr`i ns`, s-ar duce s` i pupe picioarele pre[edintelui Kucima, pentru c` acesta are mari [anse s` lase Delta Dun`rii aproape uscat`. Organiza]ia Salva]i Dun`rea [i Delta Academia Ca]avencu

Ca s` n]elege]i ct de serioas` e treaba cu canalul Bstroe, iat` o situa]ie ipotetic` cu mari [anse de realizare. Peste vreun an, un lipovean dintr-un sat oarecare, s` zicem Ivanu[ca din Ro[u, se scoal` diminea]a, pe la 4, s` fac` un du[ n Delt` ca s` se limpezeasc` la cap dup` cei doi litri de vodc` de cu sear`. Dar, surpriz`! N-a[ vrea s` v` traduc ce e la gura lui. Iob tvaiu mat! (mama ta de legionar! n lipovean`), Sas hui, hitlerist\! (nenoroci]ilor!), Idi na hui (du-te mai ncolo!), Pa[ol na turbinca! (m`garilor!), Gde the water? (fuck you!). De ce crede]i c` e a[a de nervos? Are [i de ce: asear` avea apa lng` cas`, ast`zi, apa nu-i. De obicei, era invers, cnd se umfla apa, nu mai era casa. Unde-i Delta? Unde-i apa? {i pentru el, [i pentru voi, putem s` v` spunem de pe acuma: apa e n canalul Bstroe.

Arca lui Paranoe

canale (Chilia, Sfntu Gheorghe [i Sulina), conform studiilor speciali[tilor, n dou` mari volume de ap`. Pe bra]ul Chilia, primul care se desprinde din Dun`re, pleac` Apa care curge pe Dun`re, spre 65% , iar pe bra]ul care ulterior se v`rsare, se distribuie pe cele trei ramific` n Sulina [i Sfntu Gheor-

ghe, mai r`mn 35%. Ca s` vede]i t`r`[enie, Romnia mparte cu Ucraina acest volum majoritar de ap`. Firma Moebius din Germania, contractat` de statul ucrainean ca

Scrisoare deschis` c`tre Academia Romn`

Stima]i academicieni romni, Academia Ca]avencu, ai c`rei membri s\nt, \n majoritatea lor cov\r[itoare, pescari, ingineri, scriitori, filozofi, ecologi[ti, economi[ti, avoca]i [i de ce nu? ziari[ti, apreciaz` eforturile dumneavoastr` de a condamna cu o constant` ineficien]` proiecte litigioase precum Ro[ia Montan` sau Canalul B\stroe. |n fa]a \ngrijor`rilor dumneavoastr` [tiin]ifice, e pu]in probabil ca haldele de steril s` se transforme subit \n lanuri de flori, cianura s` capete deodat` gust de Sprite, iar buldozerele [i excavatoarele s` se metamorfozeze brusc \n pelicani albi [i cormorani pigmei. |n aceste condi]ii, pentru eficientizarea protestelor dumneavoas-

tr` mult prea academice, Academia Ca]avencu \[i ia permisiunea de a v` propune c\teva solu]ii: 1) \nfiin]area, pe l\ng` Academia Romn`, a unor trupe speciale de interven]ie, alc`tuite din membri permanen]i [i coresponden]i ai Academiei Romne, nu mai tineri de 60 de ani, echipa]i \n uniforme de camuflaj, cu cagule [i tricornuri \n patru col]uri pe cap. Aceste trupe ar putea avea denumiri de genul: Chimi[tii ro[ii, Matematicienii marini, Filologii verzi, Fizicienii mov, Para[uti[tii istorici [i a[a mai departe. Conduse de academicieni renumi]i precum Eugen Simion, Dan Berindei, Mihnea Gheorghiu, R`zvan Theodorescu sau Augustin Buzura, aceste trupe speciale de interven]ie ar

putea da lovituri fulger`toare [i pe deplin eficace omologilor lor ucraineni [i nu numai. Asta e o variant`. O alt` solu]ie ar fi: 2) primirea \n Academia Romn` a absolven]ilor de liceu din trupele speciale ale DIAS, SPIR, SPP, Jandarmerie etc., oameni tineri care, \n mod cert, ar imprima o not` de dinamism protestelor Academiei. |n fond, [i absolventul de liceu F`nu[ Neagu este membru al Academiei Romne, [i F`nu[ Neagu nici m`car nu mai e a[a de t\n`r. Asta ar fi o alt` variant` [i, deocamdat`, ultima. Cu stim`, Plenul Academiei Ca]avencu

10

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

tunul catodic

Anacronica TV
La vache qui rit la glumele lui Enache
Adrian Enache este tipul invidiat [i de p`tura de jos a spiritualit`]ii, [i de intelectuali. Vacan]a Mare \l invidiaz` pentru glumele deocheate spuse pe sticl`. Emil Constantinescu n-are \ncotro [i-l invidiaz` [i el pentru tonul fragil pe care-l cap`t` vocea lui atunci c\nd nu face glume deocheate, dar c\nt`. Invidiat de toat` lumea, Adrian Enache are profilul perfect al invitatului ideal \n orice emisiune \n care n-are nimic de zis, \n afar` de prostii. De obicei, \]i las` impresia c` toat` suflarea din emisiune este mai istea]` ca el. Cu aceea[i impresie am r`mas [i dup` ce Adrian Enache a fost invitat, s\mb`t`, la Vino, mam`, s` m` vezi. A muls vaci, a alergat dup` porci, a h`r]uit cu privirea c\teva g`ini, iar animalele, s`racele, n-au spus nimic. Au t`cut cu inteligen]a celui care, [tiind c` r`zvr`tirea \l aduce la nivelul agresorului, tace. Nici m`car vaca nu i-a putut face fa]` [i p\n` la urm` s-a l`sat muls`, dovedind \nc` o dat` c`, de regul`, cel mai de[tept cedeaz`.

trampa [i ecranul
5 Cel mai mi[to la Cerb este faptul c` arti[tii trebuie s` cnte un c\ntec de provenien]` romneasc`. Toate bune [i frumoase, p\n` la adapt`ri. Cea mai interesant` interpretare de anul `sta a fost a concurentei din China, care a adaptat Dincolo de nori-ul Holografului. Dr`gu] gest, \ns` pe m`sur` ce refrenul se \ncheia, \]i d`deai seama c` restul c\ntecului era \n chinez`. Cam a[a ceva: Dincolo de nori e iubirea taaaaa shang hiu ziu ma donhiy sen to e iubirea meaaaaaaa. Propun ca la anul s` fie ruga]i concuren]ii asiatici s` c\nte manele. Titluri ca Cicalaca Cing Chi Chea ar face ravagii [i ar aduce mai mult public. 5 De la [tiri am aflat c` [omerii din Gala]i s\nt dispu[i s` dea [pag`, s` bage pile [i s` uzeze de toate mijloacele pentru a nu li se da loc de munc`; asta, pe motiv c` li s-ar oferi un salariu cu prea pu]in mai mare dec\t ajutorul de [omaj. |n cur\nd, vor ap`rea [i [omerii care plimb` o ]eav` prin fa]a birourilor de plasare a for]ei de munc`. 5 La Prima TV, \nainte de calupurile de publicitate, pe micul ecran apare din c\nd \n c\nd un nene tinerel, care se d` [mecher cu o telecomand` cum poate mul]i [i-ar dori mai exact, el apas` pe butoane [i schimb` femeile dup` bunul plac: brunete, blonde, ro[cate. Ce face b`iatul `la cu telecomanda nu mai poate face dec\t Bobby P`unescu. |ns` lui Bobby \i trebuie nu o telecomand`, ci o televiziune \ntreag` [i un Porsche. 5 M-a bucurat foarte mult sloganul: Fii suporter adev`rat [i b`rbiere[te-te cu nu [tiu ce marc`. Eu [tiu o fat` care e dinamovist` adev`rat` [i acum am primit confirmarea c` se rade, c` nu i-a[ fi f`cut avansuri dac` [tiam c` e genul natur. Aoleoo, da dac` e suporter` adev`rat` doar pe picioare [i la sub]iori? 5 Am v`zut la televizorul unui amic o serie de filme \n care mai mul]i b`rba]i o scuipau pe una \n fa]` \ncontinuu \n timp ce o. Uite, domle, unde s-a ajuns! Se pare c` intru cam pe acelea[i site-uri porno de doi ani de zile, [i nu mai s\nt la curent cu ultimele curente \n materie de preludiu. 5 Ne \ntreb`m: oare de ce se face \n ultima vreme a[a de mult caz pe tema competi]iilor de Local Kombat sau cum naiba se mai cheam` ele? Vedem mereu pe micile ecrane b`t`i din alea, cu [uturi \n gur`, burt` sau chiar unde-i mai greu voinicului, [i le asociem involuntar cu lupta electoral` de la alegerile locale, terminat` cu pu]in timp \n urm`. Oare, \n toamn`, dac` s-ar apuca [i Antena 1 s` transmit` astfel de b`t`i, ar trebui s` ne a[tept`m la General Kombat? 5 Am prins o nou` variant` a reclamei la berea Heineken, \n care vedem cum se comport` dou` pic`turi de ap` pariziene aflate pe respectiva sticl`: beneficiind de fundalul sonor Je taime... moi non plus (Serge Gainsbourg cu Jane Birkin, dac` ]inem noi minte bine), cele dou` pic`turi sau \nco]openit f`r` jen`, cam cum fac c\inii de cartier \n parcare. Asta \nseamn`, probabil, s` faci copii la be]ie. 5 |n paralel, reclamele la berea Stella Artois ne las` un gust amar: adic`, bietul ]`ran vine obosit de la munc`, de la flor`rie, [i se vede nevoit s` stea la m\na hangiului [i s`-[i bea toat` agoniseala unei zile? Asta s-ar potrivi mai ales la noi, unde se poart` proverbul C\nd iau banii, tractori[tii se-mbat` ca prim-mini[trii!. Oare domnul V`c`roiu, c\nd vrea o [p\rl` mic`, un ciocardel de coc\r], ceva, ce d` la schimb dac` n-are bani? Te pomene[ti c` las` acolo toat` ordinea de zi de la Senat. 5 Ce-i cu reclama aia Noul Pampers pentru copii, care \mpiedic` scurgerea lichidului? Care lichid? Dac` este vorba cumva despre pi[ulic`, spune]i, v` rug`m, [i nu mai ar`ta]i pe micile ecrane copii care urineaz` albastru; nu to]i p`rin]ii s\nt profesori care, din cauza nivelului de trai, n-au bani s` le cumpere copiilor sucule]e, ci doar cerneal`. 5 Criza din sistemul sanitar romnesc s-a rezolvat par]ial, dup` ce domnul Ovidiu Br\nzan a donat \n fa]a camerelor video reunite 400 mililitri de s\nge ministerial, grupa 0, calitate superioar`. Ura, tr`iasc`! De[i ne-ar fi pl`cut [i mai mult s` vedem c`

Boule, d`-mi \napoi Romanul adolescentului miop, c` te zic lu frate-miu `la mare, te-n gur` de mizantrop!

Grup de sportivi K1, care viseaz` s` ajung` \n carier` masca]i, badigarzi sau, dac` au noroc, chiar ]igani
merge s` doneze s\nge \ntreg PSD-ul. Cu nea Nicu V`c`roiu \n frunte, c`ruia, dup` ce i s-ar fi recoltat s\ngele, ar fi trebuit s`-i pun` un dop de plut` pe eprubet`, s` nu se r`sufle. 5 De la PRO TV am aflat c` linia fierbinte a Guvernului este \nro[it` \n permanen]` de cet`]eni care pun manele. Am fi curio[i s` [tim cum a reac]ionat premierul atunci c\nd a aflat c` la supu[ii lui din Guvern zbiar` prin telefon [i cel`lalt Adrian Minune. 5 Pe postul Explorer se difuzeaz` un serial intitulat How to blow a billion (Cum s` spargi un miliard). Miliardul respectiv este de lire sterline, adic` e m`ricel de tot, iar realizatorii emisiunii b\ntuie prin toat` lumea c`ut\nd cele mai scumpe produse sau servicii pe care [i-ar putea sparge, la figurat, miliardul din portofel. Am remarcat noi c` de multe ori, oric\t s-ar chinui, ei tot r`m\n cu borseta umflat`, deci la prima vedere [i cheltuitul banilor pare a fi o art`. Le d`m un sfat celor care fac emisiunea cu miliardul, dac` vor s` se scoat` repede [i s` r`m\n` cu portofelul scof\lcit c\teva episoade la r\nd: s` vin` \n Romnia cu ni[te investi]ii. Or s` cheltuiasc` miliardul `la de la primele [p`gi. 5 Gabriela Vr\nceanu Firea ne-a prezentat un material despre musicalul Dracula, care a avut premiera zilele trecute pe Broadway. Mai exact, ea ne-a prezentat cam a[a: Produc`torii sper` c` povestea vampirului va aspira banii din buzunarele trec`torilor. Fiind vorba, \n fond [i la urma urmei, despre povestea unui romn pe nume Vlad, asocierea cu buzunarele trec`torilor nu ne pare prea fericit aleas`. 5 Acum am \n]eles sensul noii reclame cu marmota care \nvele[te ciocolata \n aer liber. Asta e o marmot` outdoor, special` pentru perioada verii. Parc` v`d c` scad temperaturile sub 20 de grade [i o bag` \n fabric` s` nu r`ceasc` [i s` str`nute pe ciocolat`. 5 La Prima TV am prins de cur\nd c\teva clipe din spotul de promovare a unui film artistic. Deoarece primele dou`-trei imagini au fost cam f`r` perdea, dar cu atractive [i interesante ]\]e goale, am holbat ochii ca melcul la salat`; a[a se face c` \ntr-a patra imagine am v`zut scris pe ecran Produc`tor Martin Scosese. Nici p\n` la aceast` or` nu [tim ce scosese Martin [i pe unde, dar afl`m noi [i v` spunem. 5 Relu`rile de la Na[ul nu se cheam` relu`ri. C`ci n col]ul din dreapta sus scrie n chenar auriu clasic. Adic`, nu-[ cum s` v` zic, dar palavrele lui Mitic` Dragomir [i spumele lui Pruteanu au ajuns un fel de cinematec`. B`i, nene Na[ule, scoate, b`i, prostia aia, c` mine-poimine dispare dracului civiliza]ia noastr` dup` vreun cataclism [i te faci de cacao n ochii arheologilor viitorului. Auzi la el, clasic 5 Pe Discovery s-a dat, n sfr[it, o emisiune c`reia b`ie]ii i fac reclam` de vreo lun` de zile. Jump in London e o chestie cu ni[te demen]i care ]op`ie pe acoperi[urile Londrei, sar, se apuc` de marginea blocului, se ca]`r`, [i dau drumul [i a[a mai departe. Supercool. M` gndesc c` dac` s-ar organiza chestia asta [i n Bucure[ti, sinuciderile ar avea o not` sportiv` [i ar atrage [i mai mul]i turi[ti. 5 Am v`zut pe Discovery cea mai lung` limuzin` din lume. Avea un milion de metri sau cam a[a ceva, c` mncai o pine [i un calup de salam dac` mergeai pe jos, pe lng` ea, de la un cap`t la altul. Nu s-a spus ce con]inea, dar eu cred c` avea un teren de fotbal, patru dormitoare, piscin`, acvariu cu delfini, o gr`din` zoologic`, peluz` cu balansoar, un circuit de carturi, un bordel privat, un restaurant cu o sut` de locuri, o insul` cu doi palmieri, un iaht de croazier` [i neap`rat un garaj cu un Ferrari, un Lamborghini [i un Mer]an mic.

Adrian Emache

Folclorul m` cam atac`


Emisiunea Folclorul contraatac`, duminic` sear`, pe Antena 1, a fost g\ndit` probabil ca alternativ` pentru ]`ranii care nu apreciaz` \naltele valori intelectuale ale lui Ciao, Darwin!. Adic` un fel de La bloc fa]` de Vacan]a Mare, de pe PRO TV [i, respectiv, Tilic`, stelu]` de cinema fa]` de Tr`sni]i \n NATO, de pe Prima TV. De data asta realizatorii Ionu] Ionu] Dol`nescu [i bun`ciunea aia de Andreea B`lan, aflat` \ntr-o fust` tanga de zile mici, i-au deranjat de la [edin]a de citit Heidegger, pus cercel \n ureche [i rupt blugi \n cur pe b`ie]ii de la trupa Body Nasol. Ace[tia au c\ntat pu]in la playback, au dansat din buric, s-au hlizit la bulanele Andreei B`lan [i au f`cut glume proaste cu folcloristele Mariei Crneci, care probabil c` [i-au dat cu pumnii \n cap pentru c` s-au l`sat umilite \n public, f`r` ca nici un nunta[ beat s` arunce cu teancul de parai \n ele.

B`die-n sol

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

11

tupeu 2004
Nou!

Medicin` alternativ` cu Ovidiu Br\n-zen


Ave]i 6 cu 4... Tensiune de pilot, domnu ministru! Vi se pare mic`? Nu, am pompat eu mai pu]in! Ce vre]i, la salariile astea facem [i noi ce putem. |nmul]i]i dumneavoastr` cu doi. Ori tensiunea, ori salariul... cum v` e mai u[or...

Ovidiu, un ministru venit s` ancheteze teribilul malpraxis al predecesorilor s`i care, \n loc s` coboare banu \n punga personalului sanitar, au t`iat \n trei bugetul S`n`t`]ii
Cine fur` azi un ou, m\ine un bou care se scoal` de diminea]` va s`pa groapa altuia, care este s`r`cia omului. S`r`cia omului mai e [i Guvernul. Sau Pre[edin]ia. Sau chiar Corina Cre]u. Sau Dan Iosif. Sau Dncu. Sau ideile tuturor alde Gr`mad` `[tia care conduc ]ara cu peste 100 la or` [i-or s-o bage \ntr-un copac. {i-or s`-i sar` creierii cu care l-a votat pe Iliescu pe to]i pere]ii. Face Ministerul S`n`t`]ii cinste cu s\ngele. De restul ne ocup`m noi: Alo, Urgen]ele? S\nt io, Romnia, [i am fost violat` de trei boschetari \n p`pu[oi! Cum \i chema? P`i, parc` Executivu, Pre[edin]ia [i Legislativu. Da parc` cel mai al dracu era Executivu [i cel mai r`u era Pre[edin]ia, c` era b`tr\n [i, m` rog, nu prea mergea treaba. |l mai ajuta unu, Cre]u \i zicea. Ajuta]i-m`! S\nt undeva la ]ar` [i s\nt murdar`, c` n-avem ap` de o lun`, c` e revizie. Da cred c` m-am \ndr`gostit de `[tia care m-a violat! Ja-ja, schneller, schneller, das ist gut! F` Europo, e[ti o proast`! Io m` \nsor cu `[tia, c-a-nceput s`-mi plac`. V` put!. S` vedem cine a fost cu Tupeul mai mare s`pt`m\na asta: T\mpeu 2004 (3 puncte): Ovidiu Br\nzan. Dup` ce a omor\t sistemul sanitar nelu\nd nici o decizie important` care s` schimbe ceva \n sistem, PSD-ul se arunc` acum la cifre mari, numai de dragul alegerilor pe care o s` le piard`. Astfel, ministrul Br\nzan a anun]at c` nu doar 90% din medicamente vor fi compensate la anul, ci de-a dreptul 100 la sut`, sau chiar 120-130 la sut`, s` ajung` la toat` lumea care a votat cu Partidul. Cum ar veni, dup` ce i-a t`iat penisul timp de 10 ani prin dispensare s`r`c`cioase de provincie, PSD-ul vine acum s` i-l coas` festiv de alegeri, \n direct pe PRO TV, \nainte de [tirile sportive, de dragul sexual-democratului Ion Iliescu [i al social-demodatului Adrian N`stase. Masacrul de la Sculeni o s` se numeasc` Opera]iunea asta. Tupeu 2004 (2 puncte): Poli]ia romn`. Dup` ce a fost l`sat s` plece din ]ar`, mafiotul Severin Tcaciuc s-a tc`cat \n prestan]a Poli]iei romne [i acum se distreaz`, sun\nd \n ne[tire de la num`rul de telefon 003932066 19635 ca s` dea interviuri \n presa local`. |n timp ce Sile C`m`taru \[i cump`r` [i giraf` \n curte cu [tirea poli]iei, iar Tcaciuc d` bip-uri ca s` pun` muzic` la fraieri, poli]ia umbl` cu masca]ii ca s` verifice buletine prin centrul ora[ului. {i [ti]i de ce umbl` masca]i poli]i[tii? Ca s` nu-i recunoasc` mafio]ii [i c`m`tarii pe strad` [i s` le cear` \napoi banii pe care li i-au \mprumutat ca s`-[i cumpere casetofon la ma[ina de poli]ie, ca s` asculte manele c\nd stau cu radarul dup` criminali, s` nu dep`[easc` viteza legal`! Nesim]ire 2004 (1 punct): Ion Iliescu. B`tr\nul [i-a comandat un sondaj IRSOP, doar ca s` vad` ce crede lumea despre cearta lui cu N`stase. Nu putea s`-l \ntrebe la un telefon, trebuia s` cheltuiasc` 10.000 de dolari din banii publici? E, ce s` cread` lumea, domnule Iliescu: de bine. C` s\nte]i un domn \n v\rst` cu din]i fal[i care a cheltuit 10.000 de dolari din banii de calculator ai unei \ntregi clase de elevi din Rahova! {i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

32 puncte 15 puncte 13 puncte

Justi]ia clujean` joac` n serialul Caracati]a n s\nge propriu


por]ia a II-a
Legea 51/1995 spune c` avoca]ii [i judec`torii nrudi]i nu \ncap \n aceea[i instan]`. Cic` e incompatibilitate \n stare pur`. A[, un moft, mon[er! Acum dou` s`pt`m\ni am v`zut cum st` treaba la Curtea de Apel Cluj, acum vom vedea \n ce ape se scald` cumetriile din Tribunalul Cluj. Pre[edintele Tribunalului Cluj, Sorina Siserman, este soa]a procurorului militar Viorel Siserman, al c`rui nume ne aduce aminte de mineriada de la Coste[ti. D`m mai departe cu l`mpa[ul [i-l g`sim pe judec`torul Marius Lupea, c`s`torit cu judec`toarea Adina Lupea, de la instan]a inferioar`. Na[ii de cununie ai cuplului Lupea s\nt procurorul Doru }ulu[ [i so]ia lui, Andreea, judec`tor. Doamna procuror Costea nu are nici o vin`. Ceea ce n-o \mpiedic` s` aib` un v`r. V`rul este ne mai urm`ri]i? so]ul procurorului Tr`istaru, [efa Sec]iei Judiciar a Parchetului Tribunalului. Doamna procuror Tr`istaru nu este doar so]ie, este [i fin`, fina doamnei procuror Cireap, de la Judec`torie. Tr`istaru poart`, \n tagm`, s\nge cu un fel de nuan]e de albastru. Este fiica adoptiv` a profesorului de drept Firoiu. Judec`torii Eva Pop [i Emil Moldovan [i-au trimis copiii la Drept [i i-au l`sat acolo p\n` s-au trezit cu ei pled\nd la bar`. Continu`m apelul cu procurorul Morar, so]ul doamnei avocat Morar, [i cu domnul procuror Chi[, care, a[a cum era de a[teptat, nu este so]ul doamnei avocat Morar, ci doar tat`l avocatului Chi[. A fost, deci, por]ia a doua din justi]ia de cumetrie. Urmeaz` desertul, s`pt`m\na viitoare. |nalta Curte de Castra]ie

12

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

13

G`bi]` Drogeanu nu-[i aminte[te


de vremurile c\nd era mic sau nu era deloc, a[a c` a citit textele de mai jos; a aflat despre: drumul unei case boiere[ti de la familia proprietarilor br`ileni p\n` la statutul de dona]ie c`tre stat, drum care a fost deturnat de un lotru deghizat \n director la Prim`ria Sectorului 2 din Capital`; directorul TNB, care a fost agent de influen]` al Securit`]ii; [i nu scrie nic`ieri c` Securitatea ar fi disp`rut.

dosarele chi

x
b`ri de familia b`trnei despre tablourile din cas` (aten]ie, domnu N`stase: un Grigorescu [i un Luchian!) [i despre cum a ajuns numele lui pe testament, Iovi]u [i-a m`rturisit iubirea fa]` de m`tu[` [i a m`tu[ii fa]` de el: M` crede]i c` puteam s` ob]in tot de la ea, c` semna [i nu [tia ce semneaz`?. Virginia Hoffmann, so]ia doctorului, l-a crezut [i l-a \nregistrat pe reportofon. Din p`cate, urechile procurorului Betelie de la Parchet au fost \nfundate \n ziua cnd s-a ata[at caseta la dosar, iar alte dovezi n-a putut s` le citeasc`, pentru c` [i-a uitat ochelarii acas`. Venit val-vrtej la redac]ie, Iovi]u s-a rezumat s` ne anun]e c` ne d` \n judecat` indiferent de ce vom scrie; spre exemplu, c` a inten]ionat s` vnd` imobilul mafiei ]ig`ne[ti din Br`ila, potrivit unei reclama]ii adresate Direc]iei Patrimoniului Diplomatic al MAE. Acela[i Iovi]u [i-a cump`rat, dintr-un salariu cinstit, \n anul 2000, un apartament, o cas` [i o cas` de vacan]`, plus un Audi [i un Mercedes. Cu pu]in efort ar putea justifica aceast` sum` din salariul imens, de profesor, al so]iei sale. Sau, cine [tie, cu vreo alt` mo[tenire din dragoste la ultima vedere.

Dinu S`raru a avut orgasme repetate cu Securitatea

Ce-[i va auzi N`stase urechilor de la Schrder


izita cancelarului Gerhard Schrder la Bucure[ti, din 12 august, \i va aduce premierului N`stase ni[te ve[ti tocmai de departe, dintr-o ]ar` numit` Romnia, pe care temporar o guverneaz`. Cum este cazul dr. Demeter Hoffmann din Dsseldorf. Hoffmann este mo[tenitorul unei familii cu averi imense \n Romnia. Acela[i dr. Hoffmann s-a gn-

dit s` doneze Prim`riei Br`ila o cas` imens`, cu mare \nc`rc`tur` istoric`, dar [i financiar`, din portofoliul s`u de mo[tenitor. Pe traseul acestei inten]ii s-au interpus cteva accidente ale istoriei. Unul dintre ele face parte din echipa de directori ai Prim`riei Sectorului 2, aflat` sub bagheta magic` a lui On]anu. Directorul Iovi]u s-a f`cut util m`tu[ii dr. Hoffmann:

v` recuperez eu casa, v` vnd eu terenurile din Prim`verii (comision ob]inut: 4.000 de dolari). A[a sufletist cum \l vede]i, Iovi]u Viorel a cucerit inima b`trnei de 94 de ani, cu cataract` senil` la ambii ochi [i probleme de s`n`tate grave. B`trna, \nainte de a muri, l-a luat pe Iovi]u de mn` (era paralitic`) pn` la altarul notarial [i a trecut casa, \n testament, pe numele lui. Luat la \ntre-

codrul bunelor maniere


Infractorii din Craiova au ajuns la muzeu
Dac` s-ar opri c\teva clipe din c\ntat aiurea prin Parlament [i alte localuri de petrecere a timpului liber, paramentalul Ion Dol`nescu ar afla c` vodca Boerro c`reia rapsodul i-a f`cut reclam` la televizor, chiar [i atunci c\nd televizorul era \nchis este produs` de numitul Boeric` Genic`, un maestru al afacerilor ilegale cu alcool din Craiova [i prieten bun cu Ristea Priboi. Dac` ar [ti s` citeasc` ziarele, altfel dec\t \ntr-o diagonal` tricolor`, Dol`nescu ar afla c` Boeric` a fost trimis recent \n judecat` [i c` avocatul lui Boeric` este nimeni altul dec\t Marian Nazat, fost procuror general al Romniei. Pentru asta, \ns`, Dol`nescu ar trebui s` [tie semnifica]ia unor cuvinte precum judecat`, avocat, nimeni, altul, procuror, al sau TVA. C`ci Boeric` a c\[tigat sute de miliarde [i din ramburs`ri ilegale de TVA. |ns` subiectul acestui articol nu este Ion Dol`nescu, pomenit aici numai [i numai din simpatie, ci casa boiereasc` din imagine care, timp de mul]i ani, a fost sediul Muzeului Medicinei din Craiova. |ntre timp, medicina toat` a devenit un muzeu, iar casa a reintrat \n posesia boierilor, mai precis \n a unuia singur, pe nume a]i ghicit! Boeric` Genic`. S` remarc`m la cl`direa din fotografie elegantele por]i cu lei din bronz, imaculata stem`, decora]iunile \n stilul palatelor din localitatea Buzescu, ghereta cu badigarji (care nu se vede), ferestrele cu termopan (care se cam v`d) [i, bine\n]eles, ma[inile boiere[ti parcate \n fa]`.

Carul cu Boerro

hait` de cini vagabonzi, care \i ]ine de [ase cnd \l prive[ti ceva mai atent \n ochi, a fost agent de influen]` al fostei Securit`]i. La fel cum au fost [i o mangali]` plng`cioas` de talia lui Adrian P`unescu, un sconcs plin de purici de la Bariera Vergului, de calibrul unui Vadim Tudor, sau un plagiator mort, precum Eugen Barbu. Tuspatru s-au l`sat c`l`ri]i de Securitate, cu o pl`cere greu de reprodus \n cuvinte, dar pe care o tr`deaz` atitudinea lor, mai bine dect ar putea-o face orice ziarist sau publica]ie din lume. Ca s`-[i arate ne]`rmurita dragoste fa]` de Ceau[escu [i fa]` de bra]ul lui \narmat, care era Securitatea, S`raru a regulat Securitatea lui Gheorghiu-Dej, \n c`r]oaiele Ni[te ]`rani sau Dragostea [i revolu]ia. Un set de documente, toate inedite, probeaz` c` S`raru a fost folosit de ofi]erul de Securitate Munteanu \n diverse opera]iuni de reeducare a unor scriitori disiden]i, care o luaser` creanga, \n sensul c` \ncepuser` s` creeze probleme regimului Ceau[escu, \n sensul c` s-au trezit c` pot gndi [i f`r` indica]ii. Rapoartele lui Munteanu furnizeaz` o mul]ime de informa]ii despre atmosfera din jurul lui S`raru [i de la lans`rile lui de carte, patronate din umbr` de mna atotputernicei Securit`]i, pe care, dup` revolu]ie, ]`r`noiul din fruntea Teatrului Na]ional n-a sc`pat prilejul s` o s`rute exact \n cloac`, ori de cte ori a avut prilejul s-o fac`. Ofi]erul Munteanu a participat inclusiv la lansarea c`r]uliei Clipa, a lui S`raru, \n 1976, de la care nu puteau lipsi un Adrian P`unescu, Eugen Barbu sau Octavian Paler. Cu pu]in` r`bdare din partea domniilor voastre, v` promitem c` nu va curge mult` ap` pe [enalul Dmbovi]ei pn` ce vom publica [i probele cu pricina. Biroul de Investiga]ii

...Gata? Merge? S\ntem \n aer! ...Iar acum, stima]i ascult`tori, o [tire de ultim` or`: azi, 4 august 2004, m` aflu \n Manhattan, centrul vital al Americii. Surse demne de toat` \ncrederea m-au informat c`, acum c\teva zile, dou` avioane de tip Boeing 747 au lovit dou` blocuri gemene chiar aici, pe locul de unde transmit. Acum s-a f`cut curat, e lini[te, au m`turat negrii tot molozul. Voi reveni cu am`nunte proaspete peste o lun`, c\nd m` voi \ntoarce la New York pentru perioada de otrul `sta cu sprncenele ct o reduceri.

dosarele chi

xXL
Tribunalul din Bac`u este ornat cu o pictur` fural` (II)

Nr. 31, 3-9 august 2004

Alexandru V`rzaru se umple de o vesel` indignare pentru c`


Drago[ {euleanu toac` banii Radioului [i se mndre[te cu asta; la Bac`u, investiga]iile privind investi]iile n noua cl`dire a Tribunalului se izbesc de Justi]ia de cumetrie; iar pre[edintele Uniunii Arti[tilor Plastici vrea s` intre [i-n femeile din PSD.

Drago[ {euleanu, un manelist politic care c\nt` \n strun` PSD-ului pe unde scurte [i se plimb` pe banii no[tri pe unde vrea el

America {euleanului cenu[iu

e mai bine de trei luni, {euleanu, nemaiav\nd cu cine s` vorbeasc` de c\nd nimeni nu mai are curaj s`-i calce pragul biroului, a \nceput s` dea interviuri la Radioul public pe care-l conduce. Un interviu i-a luat de cur\nd Anca Florea, [i \ntreb`rile ei foarte prietenoase n-au avut cum s` aduc` \n discu]ie faptul c` {euleanu este cel care-a angajat-o \n Radio. {i nici faptul c` tot {euleanu a angajat-o [i pe fiica ei. Interviul l-a prins pe [eful Radioului

\n culmea gloriei. Chiar dup` ce cheltuise o c`ru]` de dolari ca s` se plimbe dimpreun` cu ga[ca radiofonic` prin SUA [i pentru a transmite [tiri calde de la evenimente de maxim interes pentru noi, cum ar fi Conven]ia Partidului Democrat de la Boston (reuniune care nici \n America nu intereseaz` \ntr-at\t \nc\t s` se transmit` zilnic ore \ntregi). Ga[ca radiofonic` cu care {euleanu a transmis din magazinele americane a con]inut diverse nume sonore ale inutilit`]ii pe bani publici, printre care un inginer de sunet cunoscut ca fiind copil de

suflet al [efului, un student cunoscut ca fiind fiul unui romn stabilit \n State, la care [eful are oarece interese, [i angajata Doina Saiciuc, cunoscut` [i ea, mai ales de c`tre [efu, ca fiind. {euleanu a [i f`cut un afi[ cu grupul de slugi care-au cucerit America \mpreun` cu el, afi[ pe care l-a at\rnat pe pere]ii Radioului, s` vad` toat` lumea c\t de departe ajung cei ce nu-i ies din vorb` [i cele ce nu-i ies din [ti]i voi.

]i citit s`pt`m\na trecut`, cu sume, obiecte, n`ravuri, oameni, despre durerile crunte ale facerii noii cl`diri a Tribunalului din Bac`u, dureri care au \nceput \n mileniul trecut [i nici m`car cele aproape 100 de miliarde cheltuite p\n` acum nu le-au calmat. Cei care au \ncercat s` p`trund` misterul ce se ascunde \n spatele lucr`rilor de acolo, demne de legenda me[terului Manole, s-au lovit de o piedic` ce tinde s` devin` un mit al poporului nostru: manageriatul de cumetrie. Dac` te adresezi compartimentului Economic al Tribunalului, dai nas \n nas cu simpaticul nas al Danielei Pocovnicu. Dac` ajungi la Administrativ, te love[ti de Cezar Pocovnicu, pre[edinte [i frate-administrator; \n caz c` accesezi biroul de informatic`, nu po]i discuta dec\t cu Veronica Pocovnicu, so]ia grijulie a acestuia, cea care se ocup` toat` ziua cu dereticatul printre bi]i [i facturi. |n timp ce citi]i aceste r\nduri, vreo opt-nou` judec`tori \mpart un birou de 3 pe 4 metri, \n cl`direa veche, f`r` aer condi]ionat ori alte sisteme de ventila]ie, [i se lupt` degeaba cu puricii din institu]ie. La fel, cei care se lupt` s` vad` caietul de sarcini al m`re]ei investi]ii se lupt` \n van, c`ci dom pre[edinte a avut grij` s` \nchid` gurile subordona]ilor s`i cu diplomele, gradele [i func]iile unor rude de conjunctur` sau prieteni sus-pu[i. Da sus de tot, dac` este s` ne lu`m dup` cei care dau pe goarn` nume ca Octavian Opri[, ditai pre[edinte al Autorit`]ii Electorale Permanente, despre care se aude c`-i face anticamer` pe la secretariatul general al Ministerului Justi]iei. Sau nume precum al cum`trului Cornel Iacob, recent promovat la |nal-

ta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, sau, [i mai dihai, pe cel al prietenului-general Constantin Descul]u, [ef la SIPA, celebrul serviciu din MJ condus p\n` mai alalt`ieri de urechea generalului Ureche. |n aceste condi]ii, parc` devine de \n]eles faptul c` urechile inspectorului trimis la Bac`u de minister s-au deplasat degeaba p\n` acolo.

Portret de activist executat \n culorile partidului

re[edintelui Uniunii Arti[tilor Plastici, Zamfir Dumitrescu, i-a pus Dumnezeu mna \n cap. |n aprilie curent, l-a invitat pe Iliescu la ziua lui de na[tere. Pre[edintele a venit ca la un prieten str`vechi [i Dumitrescu i l-a prezentat pe doctorul Peltecu, ginecologul familiei, a[a: Domnule pre[edinte, da]i-mi voie s` vi-l introduc pe musiu Pizdaru. Lui Iliescu i-a pl`cut gluma [i l-a poftit s` intre \n partidul lui de guvern`mnt. Dumitrescu a intrat ca simplu membru, ca \n iulie s` devin` membru \n Biroul Coordonator. Treaba cu biroul i-a aranjat-o N`stase, c`ruia Dumitrescu i-a livrat en gros [i en dtail cteBiroul de Investiga]ii va tone de tablouri [i sculpturi. {usta s-a f`cut printr-o hoa[c` extrem de [mecher`, Eugenia Florescu, [efa Serviciului Expozi]ii, din cadrul Centrului Interna]ional de Conferin]e al Camerei Deputa]ilor. Totu[i, lui DumiNoi, trescu nu-i plac babele. rumnii, toate marile Ca dovad`, s-a \nsu-

rat pentru a treia oar`, [i nu cu orice fel de jun`, ci cu \ns`[i fiica lui Ion Pacea, pictorul de curte al lui Ceau[escu, care i-a tras dou` gemene. |n timpul liber, Dumitrescu este satir [i le-a polenizat prin diverse mijloace, unele de-a dreptul coercitive, pe urm`toarele studente la Arte Plastice: Alina Pen]ac; pe: Maria Cismaru; pe: Coralia Ni]u; pe: Mirela Muscan; pe: Alexandra Gai]` [i pe: Florica Pacea, sora neveste-sii. Cu unele nu i-a ie[it pasien]a, ca de exemplu cu: Lia Bujor, secretara rectorului Institutului de Arte Plastice; sau cu: Carmen Paraschivescu, grafician`. |n rest, Dumitrescu vrea s` lase impresia c` este b`iat de cartier. Gemenelor le cump`r` el personal prezervativele, ca s` nu p`]easc` cum era s-o buleasc` una dintre fete, cnd n-avea nici 15 ani [i a venit acas` gravid` \n ultimul hal. |n timp ce v` ]inem din treab`, Dumitrescu se aranjeaz` la oglind`, ca s` plece la Birou. Pentru el, a se aranja \nseamn` s`-[i dea cu ro[u \n obraji [i cu luciu de unghii. De fapt, dac` e s` st`m strmb [i s` judec`m drept, cam acesta este portretul realist al unui membru al Biroului Coordonator al PSD.

Traiane, ca s` fiu sincer, c\nd m` g\ndesc c` ve]i c\[tiga alegerile, v` comp`timesc. Voi nici nu [ti]i ce v-a[teapt`. Habar n-ai ce greu e s` faci un miliard de parai \n doar patru ani de guvernare.

I-am pl`tit 18 ani pensie alimentar`, c`ci pe vremea aia nu exista text ADN de fraternitate. Da \ndoieli am avut tot timpul: a terminat 8 clase la zi, f`r` s` repete, fa]` de tacsu, care n-a f`cut dec\t 6 \n 12 ani. {i nici n-a venit s` m` bat`, a[a cum face orice fiu adev`rat! Ei, da acum, c` l-am v`zut [i pe el la primul dosar penal c\[tigat pe munca lui, nu cu pile, da, \l recunosc! Al meu e, m\nca-l-ar tata de bagabont!

Deci, dup` cum vede]i, \n dreapta avem localitatea Sinaia, cu frumo[ii no[tri mun]i din Carpa]i, iar \n st\nga a[teapt` de dou` ore cele op[pe curse cu turi[ti \n salopete, tra[i la fa]` [i cu b`[ti \n cap. ...Acum a[tepta]i, v`-n gur` de plimb`re]i! |n ce sta]iune v-o]i fi duc\nd dracului to]i, mar]i la 6 diminea]a?!

performan]e le-am ob]inut doar pe zgur`. A[a c` nu \n]eleg de unde at\ta tevatur` c\nd b`iatul tenismanului Ion }iriac \ncepuse s` devin` un nume notoriu pe iarb`.

Traian B`sescu, liderul unei Alian]e care, dup` ce a cucerit marile ora[e, vrea s`-i izgoneasc` pe pesedi[ti [i din Satul Francez

Dan Iosif, martor la furtul calificat al Revolu]iei din decembrie 89, infrac]iune pedepsit` cu p\n` la 11 ani de guvernare

Miron Mitrea, inventatorul Trenurilor Soarelui, Z`pezii, |nghe]ului, |nt\rzierii [i Urinei

Ion }iriac \n]eleg\nd cu greu de ce fiul s`u [i partenera lui de dublu mixt se f`ceau ghem, sex [i muci dup` fiecare partid` pe covor

14

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004 Pentru Wizlei Znaip`s, de la tata socru, f`r` num`r! Aoleu, [i acum un anun] special din partea lu domnu Wizlei, care munce[te la str`in`tate: a v`zut cineva din gre[eal` un mobil Nokea 7650, cu camer`, care l-a pierdut la dans? C` ar vrea s`-l cump`r` \napoi, s`racu...

MONDENII VECHI {I NOI


Ionu] Iftimoaie, campionul Italiei la Kiss-boxing
Special pentru intelectualele care ne citesc \n acest moment [i care le[in` \n buc`t`rie c\nd v`d s\nge [i ni[te b`rba]i b`t\ndu-se ca chiorii, preciz`m c` Ionu] Iftimoaie este primul [i singurul romn din K1. Pentru prietenii no[tri, intelectualii de la sal` (Pescarul, Terasa Doamnei, Cafeneaua actorilor etc.), care trag de c`r]ile alea groase [i fac genuflexiuni cu damigeana pe umeri, men]ion`m c` Ionu] Iftimoaie (nume de scen`: Ivan Drago) este campion al Italiei la kickboxing [i a c\[tigat turneele de K1 de la Bassano (\n 2001 [i 2002) [i K1 Italy GP 2002. Are 25 de ani, 1,88 m, 102 kg, diplom` de l`c`tu[ mecanic, iar palmaresul lui num`r` 22 de victorii (19 prin K.O.) [i numai dou` \nfr\ngeri. n anumite scene mai dificile (care presupuneau o rezisten]` fizic` peste media M\ntuitorului) l-a dublat pe actorul James Caviezel (Iisus) \n filmul Patimile lui Iisus, pe care Mel Gibson l-a umplut de s\nge.

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Catanga [i cu Snipes Oslei nu s-au pl`cut \ntre ei

indexul evenimentelor mondene

Aurar cu nestamate
S-a estimat c` regele manelelor, Nicolae Gu]`, poart` bijuterii \n greutate total` de juma de kil. Cic` mai are [i patru ghiuluri la degetele de la picioare, dar nu i se v`d din cauza ciorapilor cu fir de aur din sandale.

Smb`t` seara, o lume pestri]` l a[tepta la Club Kristal, fostul Cinema Floreasca, pe Wesley Snipes, c`ruia cei de la Castel Film i-au organizat o Vocii ciornaia petrecere de ziua lui. Printre surprizele Ionu] Dol`nescu [i-a asigurat vocea pentru Wesley era [i Catanga, venit` pentru 100.000 de euro. Urm\ndu-i devreme [i care, atunci cnd Wesley urma s` apar`, trebuia s` cnte un La exemplul, tac-su, Ion Dol`nescu, mul]i ani! de protocol la intrare. Ca [i-a asigurat vocea pentru zece orice om binecrescut, Catanga ncenun]i, [apte botezuri la ]ar`, patru puse s` se intereseze: {tiu cine e, dar lans`ri de meniu la Pescarul [i cine e el? Cum se pronun]` numele dou` recitaluri cu Irina Loghin, la lui? O`sle? Oslei? Mai zice]i-mi despre onomasticile c\inilor lui Vadim. el! Are doi copii?! Fat` sau b`iat? B`ie]i? Are nevast`? N-are?! A fost mHit me, baby, preun` cu o pictori]`? Ce, japonez`?! one more try! {i filmu, cum se nume[te filmu? Adrian Copilu Minune vrea s` {apte secunde!?. La miezul nop]ii vine c\nte \n duet cu Oana S\rbu [i [i Wesley. Catanga l ia n primire, li se M`d`lina Manole. |n program: hifac poze, apoi omul intr` [i petrecerea turile Ani de bul`u, cu emo]ii pe ncepe. n oceanul de panarame [i sub m\n` [i F`, Pirand`, nu fi [torfu]e care au umplut clubul, s` nu trist`. v` mira]i c` doamna Catanga era un monument de decen]`, bine ap`rat` Oala Mujer de cele 30 de fuste. {i nu a stat degeaOana Z`voranu va juca rolul princi- ba. Mi s-a p`rut mie c` vorbea singur`, dar, a[a cum se uita spre fundule]ele n pal negativ \ntr-o telenovel` romneasc`, produs` de Acas` TV. mini care se agitau de colo-colo, era explicabil. Ei bine, pe la 3 diminea]a, S` sper`m c`-i g`se[te [i lui Pepe cnd a nceput programul ei de l`ut`ceva de lucru pe acolo. Poate un rol de b`rbat fatal care se d` cu gel reasc`, mi-am dat seama c`, n tot acest timp, Catanga crease. Din p`de nervi [i pl\nge de c\te ori Oana cate, va r`m\ne posterit`]ii doar acest vorbe[te singur` [i sperie servicntec, ntruct domnului Oslei ori toarele care ascult` la u[`. muzica, ori partitura nu prea i-au pl`n larg [i-n str\mt cut [i a cerut organizatorilor s` o
Trupa Spicy a filmat un videoclip pe Mediterana, pe iahtul lui Mutu. Cu aceast` ocazie, Adi le-a povestit fetelor cum a citit c`r]i de filosofie cu pira]i [i cum a calculat el c\te sute de catarge avea iahtul lui Eminescu.

Loredana, aceast` Kylie Milogue care se roag` de to]i actorii de la Hollywood s` se pozeze [i cu ea, \nv`]\nd de la Catanga s` c\nte din off, via]a mea
scoat` pe div` de pe scen`. A[adar, iat` ce a cntat Catanga dup` ce l-a gratulat pe Oslei cu politicosul {i acum, pentru domnul Oslei care e de aceea[i culoare cu mine!. Ole, ole, olei S` ne tr`iasc` Oslei Alelei, romnii mei, S`rb`torim pe Oslei La patruzeci [i doi de ani Petrece cu l`utari. Noi [tim c` nu are na[ Face film de lung metraj. O s` filmeze luni mai multe la filmul 7 secunde Colaborezi cu romni S` [tii c` s\nt oameni buni C` nu e vorba de ban Ai regizor american {i ne spui cu mare dor De regizorul Simon Noi [tim pe to]i s` \i primim Cei de la Castel Film Spune-ne tu pe guri]` C` iube[ti o pictori]` Tu c` ne faci doar bucurii {i spune-ne de copii! Averea ta cea mai de pre] E c` tu ai doi b`ie]i. Presa nu a spus degeaba, Surpriza ta este Catanga. Veninul [i c\nepa

Cine e Fata lui Dan Chi[u de la pagina 14

Schimbare de ex
Dup` o excursie plin` de succese la Hollywood, Monica B\rl`deanu a m`rturisit: |n America m-am schimbat. Ar fi interesant de aflat de c\te ori se schimba ea pe zi [i c\t era ea de dezbr`cat` \nainte s` se schimbe.

Plaj cu boi
Oreste [i-a cump`rat teren pe plaj`, \n Vama Veche. Acum o s` aib` unde s` vin` karatistul Mircea Badea, ca s` fac` nudism orizontal \ntre dou` [ezlonguri.

Arturo {pagatti

M`rturisim: articolul nostru cu multe poze despre noua achizi]ie a lui Dan Chi[u, publicat s`pt`m\na trecut`, a st\rnit un interes care nu ne mir`, dat fiind Chi[u. Cunosc\ndu-i cu to]ii tabieturile nocturne, opera de pionierat \n domeniul culinar [i sexual, precum [i cercet`rile

de laborator privind eternul feminin (incluz\nd un volum autobiografic, aflat \n lucru pe noptier`), a[tept`rile s\nt \ndrept`]ite. Transmitem pe aceast` cale calde salut`ri colegilor din pres` care s-au ar`tat interesa]i de subiect, plus c\teva informa]ii aprofundate despre domni[oara blond` cu care l-am surprins pe Chi[u la Cerbul de Aur. Pe scurt, o cheam` Loredana Poghirc`, are 1,70 m, 53 kg, 86-62-90 (mai ales la mare, \n costum de baie), este student` la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universit`]ii Babe[-Bolyai din Cluj [i, nu \n ultimul r\nd, manechin la agen]ia Transilvania Fashion. Unde a intrat din prima, \n urma c\[tig`rii titlului de Miss la concursul organizat de ziarul Clujeanul. Pasiunile Loredanei s\nt, a[a cum pute]i b`nui uit\ndu-v` cum arat`, moda [i muzica (\i place dance-ul [i 3rei Sud Est). Iar planurile sale de viitor includ o trup` de fete sugestiv intitulat` Trident, \n care Loredana va activa \n cur\nd la voce, al`turi de colegele ei Andreea [i Roxana. Acestea fiind spuse, noi \i ur`m succes lui Dan Chi[u \n aceast` nou` rela]ie despre care nu [tim dac` se anun]` serioas`, complex` [i plin` de ritmuri dance, estivale. Iar dac` mai are chef de studii europene, s-o roage pe Loredana s`-i fac` un traseu turistic aprofundat: Jepii Mari-Paris-Roma-Londra. De euro s` se ocupe Chi[u. Clujean Valjean era sup`rat pe mine mai era. |n bufetul propriu-zis, am prins o fr\ntur` de discu]ie de la prima mas` de l\ng` bar: unul din cet`]enii `ia tocmai ie[ise din pu[c`rie [i un comesean \i spunea c` ar trebui s`-i fie trecut` \n cartea de munc` vechimea pe perioada petrecut` \n \nchisoare. Discu]ia asta mi-a f`cut o poft` de m\ncare grozav`, m-am apropiat de bar, i-am cerut scuze barmanului c` mi-e foame [i am comandat o ciorb` de v`cu]` [i sarmale cu m`m`ligu]`, iar de b`ut, o bere. De data asta nu am mai m\ncat \n bufetul propriuzis, ci pe teras`. C\nd duceam la gur` a treia sarma, am ridicat privirea [i am crezut c` visez: \n fa]a

O s` v` \ntreba]i, poate, cum reu[e[te Iftimoaie al nostru, originar din satul Leorda (jud. Bac`u), s` fac` fa]` at\tor provoc`ri [i [uturi \n gur`, care este secretul succeselor sale profesionale. Ei bine, r`spunsul \l ave]i \n fa]a ochilor: antrenamentul intens, munca sus]inut`. Iat`-l pe Iftimoaie exers\nd c\teva dintre procedeele tehnice care l-au consacrat \n s\ngeroasele turnee de K1: n`praznica lovitur` de ciocan (axkick) pe la spate, cu \ntoarcere de 180 de grade (foto 1), [i imobilizarea adversarului cu ajutorul gurii, cu priz` la coaps` [i fic`]ei (foto 2). Men]ion`m, pentru amatorii de statistici, c` partenera de antrenament a campionului este o t\n`r` speran]` a sporturilor nautice [i scufund`rilor, surprins` (\n week-end-ul trecut) de paparazzii de la biroul nostru de spionaj industrial [i topless din Mamaia. Imaginile au fost realizate cu teleobiective de ultim` genera]ie, de la o distan]` sigur`, iar fotografii au fost dota]i, preventiv, cu costume de scafandru blindate, capabile s` reziste loviturilor de c`lc\i \n frez` [i [arjelor de pumni la ficat.

Kick FM

Localul b`lan
Un Bufet \n carne [i spirtoase. Ieftin, l\ng` nea Gigi!
Mi-au trebuit mai bine de 30 de ani pentru a ajunge s` descop`r nu adev`rul, nu dreptatea, nu fericirea, ci Bufetul de pe strada Bl`nari, perete \n perete cu sediul central al Partidului Noua Genera]ie. Pe el \l c`utam eu de at\ta amar de vreme. Dup` el alerga ulcerul meu ca un fomist \n c`utarea jum`t`]ii sale. |ns` nu-mi fac griji, [i nici ulcerul meu nu-[i face, fiindc` o vecin` de-a noastr`, care spal` toat` ziua pungi, ne-a spus, odat`, c` la lucrurile importante se ajunge, \n general, greu. Dar s` revenim! Bufetul este alc`tuit din bufetul propriuzis [i o teras`. Prima oar` c\nd am ajuns la Bufet, \n bufetul propriu-zis se aflau trei cet`]eni, doi dintre ei discutau despre luptele din K1, iar cel`lalt vorbea singur despre Leonard Doroftei. Ajuns \n fa]a barului, am observat c` domnul barman era foarte sup`rat. M-am g\ndit c`

poate am gre[it cu ceva fa]` de el. Eram dispus, la o adic`, s`-i cer scuze c`, dup` mai bine de 30 de ani, am ajuns s` intru \n bufet. Mi-am f`cut curaj [i, cu voce delicat`, i-am spus c` a[ vrea s` m`n\nc ceva. Mi-a zis c` nu mai are m\ncare, Ai venit prea t\rziu!, mi-a zis el. I-am cerut de-ndat` scuze, am recunoscut totul, i-am zis: Da, am \nt\rziat, au trecut mai bine de 30 de ani!. Cum nu mai era m\ncare a[a mi s-a spus , am m\ncat doar o ciorb` de fasole [i un [ni]el de pui cu salat` de varz`, [i am b`ut o bere. |n total 100.000 de lei, cu tot cu bac[i[. A doua oar` m-am dus la Bufet mai mult din curiozitate, voiam s` v`d dac` barmanul mai

mea, Meme Stoica r\dea, mergea, r\dea, spunea ceva [i iar r\dea, mergea um`r la um`r cu Dan Pavel care z\mbea, asculta, mergea [i iar z\mbea la ceea ce Meme \i spunea. Viziunea aceasta a durat mai pu]in de o jum`tate de sarma [i a fost absolut adev`rat`. C\nd am trecut la a patra sarma, Meme [i D`nu] intraser` deja \n sediul lui PNGigi. A[ vrea s` mai precizez un singur lucru despre Bufet: a treia oar`, pe terasa propriu-zis`, am m\ncat l\ng` Hamutovski, portarul Stelei. Era cu spatele la mine, de aceea m-am g\ndit c` e posibil s` nu fi fost chiar Hamutovski, ci Vivi R`chit` sau Ric` Neaga. Poft` bun`! Bursucul gastric

LEGEND~:
DDDD DDD

DD D

ca la mama acas`; ca la tata acas`; ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

15

dosarele hardcore
Summer Fashion Festival modeling la cele mai \nalte potriveluri

Cine pleac` ultimul stinge reflectoarele

Primarul Radu Maz`re investe[te \n Marele Zid Manechinezesc


S-o spunem de la bun \nceput, ca s` nu existe discu]ii: noua achizi]ie blond` (de var`) a primarului Radu Maz`re se intituleaz` C`t`lina N`stase. O vede]i \n poz` (cu rochia albastr`), e zvelt`, bun`, bun` de pus \n pictoriale [i este exact genul primarului: decorativ`, intel, pardon, interminabil`, cu ochi aluneco[i & [`galnici. n al doilea r\nd, ca s` fie clar, ea este norocoasa c\[tig`toare a locului al doilea \n concursul Fashion Model World, \nf`ptuit \n cadrul manifest`rii cultural-modistice Summer Fashion Festival (Mamaia 2004). La festivalul \ncheiat duminic` a fost prezent [i Michel Adam, patronul postului Fashion TV, [i chiar cu m\nu]ele sale am\ndou` i-a \nm\nat C`t`linei premiul destinat locului secund. C` doar nu era s` ias` C`t`lina pe locul I, ca s` se spun` despre Maz`re (cu pantaloni galbeni) c` a cump`rat voturile juriului cu dou`-trei terenuri pe plaj` [i 25 de autoriza]ii de construc]ie. Primarul cel ve[nic \ndr`gostit s-a c`]`rat pe podium ca s`-i dea trofeul ocupantei primului loc o domni[oar` care, din motive care momentan ne scap`, nu ne-a atras aten]ia \n leg`tur` cu vreun primar, pre[edinte de Consiliu Jude]ean sau administrator la vreo mare cas` de mod`. Vom reveni, dac` e cazul.

Cristiana R`du]`, playback-ul de leb`d` de la Music and Music


n gr`dina zoologic` a lui Costel Bobic, toate Animalele X au luat-o razna. Gura nu le mai tace, iarba nu le mai place, b`i Gheorghe, iar Music and Music, casa de discuri care i-a scos din foame, nu le mai treze[te nici cel mai mic fior alimentar. Dup` 3rei Sud Est, trupa de viermi ai lui Hien` a luat recent calea pribegiei, l`s\ndu-l pe Costel Bobic \n fundul aproape gol al Cristianei R`du]`. Bine, ar mai fi r`mas pe undeva acolo [i un D.J. Project, dar numai cu dou` floricele de studio nu se mai face data viitoare campanie electoral` pentru PSD. La o analiz` pu]in mai atent`, culisele acestui mic divor] muzical sun` chiar mai r`u dec\t las` s` se \n]eleag` p`r]ile beligerante: {erban Copot (Hien`) [i Emil Burloi (Burloi), administratorul firmei Music and Music. Bref: Hien` sus]ine c` n-a mai luat bani din aprilie 2003 [i c`, de[i a prezentat un nou material discografic beton, Bobic & Compania fac ceva pe el [i nu vor s`-l scoat` a[a ud pe pia]`. Burloi pretinde c` noul album Animal X e pur [i simplu prost [i c`, \n atari condi]ii, nu poate fi v\ndut pe datorie nici m`car \n Pia]a Matache. Neinteresant. ntrebarea care se pune, din punct de vedere muzical, e: ghici unde s-au dus ad labam banii PSD-ului investi]i (sau \ntor[i printr-o manevr` de break-dance la Bobic) \n turneul Anti-drog [i \n campania electoral` la locale? C`ci la Music and Music sau \n buzunarele Hienelor fl`m\nde n-au ajuns. Music and Music se afl`, cum s-ar zice \n Capital, \n incapacitate de plat`. n prag de colaps muzical. Faliment \n cheia sol. Firma num`r` acum doar cinci-[ase angaja]i (incluz\nd secretar`, [oferul [i ac]ionarul majoritar, cu 70%, Cristiana R`du]`) [i datorii uria[e, dintre cele mai casnice, la capitolele chirie imobil, lumin`, salarii. Deci unde s-au dus banii de la Music and Music, banii lui Bobic, misteriosul om de afaceri din spatele gol al Cristianei? Cum unde? P`i, numai vreo 40.000 de euro \n videoclipul piesei Epilog, al Cristianei, filmat ast`-iarn` [i nedifuzat nici p\n`-n seara de azi (dup` 12 noaptea). nc` vreo 50, poate 60.000 (nu m` pricep la cifre care dep`[esc salariul mediu pe 20 de ani) \n procesul aventuros de \nregistrare a albumului Unisex. Tot al nevestei lui Bobic, normal, care a fost mixat & masterizat \n studiourile lui pu]in` aten]ie, animalelor! Luc Besson de la Paris. Regizorul Luc Besson, ca s` fie limpede pentru tot cinefilul cam c\t ar costa toat` daravela: dou` s`pt`m\ni deplasare, nou` oameni, c\te 12 ore pe zi \nchiriat studio! Neam de neamul Holografului n-a visat a[a ceva! {i ce-a ie[it, m` rog, din toat` investi]ia asta a me[terului Bobic? Ce-a spart Cristiana, c` de topuri sau oale \n buc`t`rie nu poate fi vorba? n schimb, iat` p\n` unde poate merge dragostea dezinteresat` a unui b`rbat cu mul]i bani, care i-a f`cut nevestei cas` de piatr` de discuri: pe l\ng` Music and Music, mai exist` a[a-numita Cris Music SRL, zarul de fug` al problemei. Administrator unic: Cristiana R`du]`. Ac]ionari: Cristiana R`du]` (95%) [i Simona Neagu, avocata lui Bobic (5%). E un calcul simplu, de mic`, foarte mic` inginerie financiar`: `ia doi arti[ti de la M and M, plus c\teva active babane, de genul aparaturii de studio, se pot transfera lejer la Cris Music (un nume mai curat, mai uscat), \nainte de lichidarea procesului cu Animal X [i declararea falimentului la Music and Music. Deocamdat`, e doar o ipotez` de lucru cu banul. Dar vreau s` v`d eu trupa aia de dansatori necalifica]i care mai vine acum la M and M s` se fac` vedete, cu bani de-acas` [i CD-uri blanc de la Muzica.

rari [i Rolls-uri, cei veni]i \n X5-uri p`reau la fel de pr`p`di]i precum cei desc`leca]i din tramvai l\ng` Daciile \nst`ri]ilor din cartier. q Fiindc` scaunele \n[irate ca la spectacol aveau mutre prea modeste, invita]ii s-au \mbulzit s` ocupe locurile la mese. Pedeapsa le-a fost un meniu fix, din care nu lipsea Fi]e maxime: Dom Prignon m\rl`neasca alegere Dom Prignon, [i o not` de plat` de 15 milioane de sc`f\rlie, [i al]i domni foarte beton surpriz` preg`tit` de gazdele evenimentului, q |n rest, s` men]ion`m c`-n parcarea \ndelung experimentate \n supt s\ngele festivalului, de la Rex, se \ncingeau la soare poporului [i al clientului: fra]ii P`unescu. ma[ini de superfi]e. Printre Bugatti-uri, Fer- Inutil s` preciz`m c` p\n` [i posesorii de

Bugatti s-au oripilat printre din]i de o asemenea sum` deocheat`. q De[i a fost prezent` pe podium Claudia Neghin`, manechinoasa num`rul unu de la Space Models, Nicu Ghear` nu [i-a f`cut scunda [i bosumflata apari]ie. q Dar s-au ar`tat la fa]` to]i obi[nui]ii \nt\lnirilor legate de mod`, Columbeanu, Chi[u, Pung` [i B`duleasca, fra]ii P`unescu, Ilie N`stase [i mai scumpul la vedere Mi[u Vlasov, tat`l multimiliardar al gemenelor cu buze r`scroite. Vlasov Invest

Iat`-i, vin \n stolo-stoluri

Stolojan a tras la Sighi[oara un semnal de alam` Columbeanu are Rolls


super-Sonique
S\mb`t`, 31 iulie, a fost concertul lui Sonique, \n Club Kristal din Mamaia. De[i eu nu am vrut s` vin, [i parc` [tiam eu ceva, m-am dus. Nici nu m` a[ezasem bine pe malul piscinei ca s` m` uit cu aten]ie s` v`d de ce i se zice Sonique lui Sonique [i nu i se zice Mary sau Katherine, c` pe spatele meu s-a lipit o palm` care m` ]inea \mpins spre cei din fa]a mea. {i m-a ap`sat a[a timp de c\teva secunde bune. M` \ntorc [i, c\nd colo, ce v`d? Antemerg`torul cu sacou negru al lui Irinel Columbeanu m` ]inea departe de culoarul special aranjat pentru ca afaceristul \nflorat [i prietena sa \nalt` s`-[i croiasc` drum p\n` \ntr-un spa]iu special amenajat. Io, care am f`cut 7 ani de zile [ah, judo, karate, biciclet` [i pian, am zis s` nu m` bag, c` destule procese au colegii din cauza mea cu Federa]ia de {ah, patronul K1 [i Chick Corea. A[a c` am preferat s` stau acolo unde m` ]inea `la [i s` calculez c\te pepenoaice \ncap \n Rollsul cu care venise Irinel. Dup` ce a trecut [i postmerg`torul cu sacou negru, care \ncheia la loc mul]imea, m-am mai uitat \n jur [i l-am v`zut pe Fizz. L-am l`sat [i pe Fizz cu fruntea lipit` de luneta Rolls-ului, s` vad` c\t prinde la or`, [i am mai \ntrebat

e lung p`m\ntul, ba-i destr`b`lat!

Animal Trist

Anun] pe bune:

Lansare pe Planeta Moldova


prin jur cum a fost petrecerea. Unii mi-au zis c` cic` a fost slab`, c` a pus un vinil gata mixat [i dup` aia a disp`rut, l`s\nd stripperii onctuo[i s` danseze \n gol. Dup` aia m-am dus s` \ntreb cum a fost cu Sonique (negresa din mijloc, l\ng` b`iatul acela cu ochelari adev`ra]i). {i cineva care a vorbit cu organizatorii mi-a povestit c` Sonique a zis a[a: Dac` vre]i un party adev`rat, eu am nevoie de dou` chestii: droguri [i un b`rbat adev`rat. {i, judec\nd dup` presta]ie, se pare c` Columbeanu a ajuns prea t\rziu. Tras prin Irinel
|n cursul zilei de joi, s`pt`m\na asta, to]i cei care au c`scat gura pe gaura neagr` a Internetului [i au descoperit site-ul planetamoldova.net, to]i cei care s-au distrat pe la posturile muzicale ascult\nd simplul, dar eficientul refren Pofti]i, intra]i, intra]i [i cump`ra]i. Avem di t`ti s\nt invita]i la Observatorul Astronomic din Bucure[ti ca s` \i cunoasc` pe cei de pe Planeta Moldova cu ocazia lans`rii primului lor album \n Romnia de c`tre Roton. Vor fi di t`ti.

Aceast` fotografie a fost f`cut` zilele trecute la Festivalul de art` medieval` de la Sighi[oara. |n st\nga, un domn care a lucrat la Banca Mondial`. |n dreapta, doi domni despre care nu [tim dac-au ajuns p\n` acolo, dar sper`m c` au r`zbit m`car p\n` la gurile metroului parizian. Am\ndoi aduc un pic cu Ion Iliescu, t\n`r [i frumos, dar [i nelini[tit, at\ta doar c` poart` p`l`rie, [i nu basc`. Cum s-au str\ns cele trei personaje \ntr-o singur` fotografie, c\nd dou` dintre ele probabil c-ar fi trebuit s` se pozeze separat, dac` e s` ne lu`m dup` metodele poli]iei? Simplu, s-au \nt\lnit pe str`zile Sighi[oarei. Iar cei doi i-au cerut lui Stolojan s` se dea \n poz` cu ei, ca s` se laude la pretenari. Poza a fost f`cut`, la aceea[i solicitare, de un pretenar de-al nostru care trecea prin zon` \nt\mpl`tor [i era atent la cu totul alte detalii ale vie]ii de zi cu zi, ca propriile buzunare. {i nu neap`rat din cauza celor doi rromi pozari, altfel ni[te one[ti v\nz`tori de alam` adep]i ai liberalismului, mici \ntreprinz`tori care nu v-am dori s` v` \ntreprinz` la \nghesuial`. Balul bijbocilor

16

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

E-misiunea Hart`, m`!


Joi, pe c\nd surfam eu pe Internet \n timpul [edin]ei noastre s`pt`m\nale (trebuie s` v` spun c` joi, \n timpul [edin]ei, la 10 parai penalizarea dac` e[ti prins cu calculatorul deschis, e cel mai mi[to Internet din toat` s`pt`m\na), peste ce crede]i c` dau? Peste Marius Bor]ea care se uit` ur\t la mine de vizavi c` de ce nu s\nt atent la [edin]`? Sau peste Liviu Mihaiu, care suspecteaz` el ceva, da p\n` s-ar ridica s` vin` spre mine i-a[ tr\nti computerului un Sleep din tastatur`?... Negative. Eram pe computergames.ro/download, sec]iunea Counter-Strike, [i i-auzi ce bazaconie g`sesc: cic` de.complex.exe, 9 MB, prima hart` de CS Made in Romania. Nu v` mai spun c`, acas`, CS cel b`tr\n \[i tr`ie[te ultimele Fire in the hall!-uri tot a[tept\nd s` apar` noua versiune, aia bazat` pe Source, noul motor grafic al lui Half-Life 2. Pun m\na, click dreapta, save as, copy to USB Stick, install [i Go! Go! Go!... mi-am pierdut tot week-end-ul [i mai mult ca sigur c` [i \n clipa c\nd voi citi]i aceste r\nduri eu \nc` mai sparg la terori[ti. De tip Bomb/Defuse, harta de.complex nu-i rea deloc. Poate n-o s` m` crede]i, dar este transpunerea complexului comercial Matei Ambrozie din cartierul S`l`jan. {i, ca unul care a copil`rit \n Titan, v` garan-

tez, este o transpunere extrem de realist`. Con]ine 400 de texturi unice, capturate de la fa]a locului, 4-5 trasee dintre care unul prin canalizare precum \n militia ori siege, o scar` de bloc cu cutiile de scrisori vandalizate, lift stricat [i Mue Steua! pe pere]i ca la mama acas`, c`ru]` cu ]igani, Dacii papuc, un Tico [i un Oltcit, [obolani vii mi[un\nd pe l\ng` ghena de gunoi, tarabe, Bilete RATB, Farmacie, Loto-Prono, [antier Metrorex, cu[c` maidanez comunitar, plus secret place, ca \n siege ori inferno. Iar dac` nu vre]i s` alerga]i de unul singur prin zon`, afla]i c` harta este waypoint-at` pentru bo]i versiunea PodBot (http://podbot.nuclearbox.com). Hacker, poli]ist texan
danielgoace@catavencu.ro

s Logic [i normal, ar fi trebuit s` scriu ceva lejer, ludic, de var`, de vacan]` [i concediu. Dar n-am s-o fac. Pentru c` m` ntorc dup` o s`pt`mn` de relaxare n care m-am confruntat cu ploi din gama furtun` [i potop, cu ap` rece n Marea Neagr`, cu valuri de gndaci negri [i zbur`tori. A[a c` ncep pesimist, cu Ghidul ncep`torului pentru Muncitorul Antarctic. nv`]a]i tot ce este de nv`]at despre munca ntr-unul dintre cele mai pu]in ospitaliere locuri din lume la

www.bigdeadplace.com/welcome.html.
s Domnul Bush a spus c` [i el [i domnul N`stase vor c[tiga alegerile din toamn`. Prin urmare, p`strnd aceast` ngem`nare de destine, fac urm`toarea analogie: cine i se opune lui Bush, i se opune [i lui N`stase. Deci s` vedem cine i se opune lui Bush: bibliotecarii http://librariansagainstbush.org, trupele rock www.bandsagainstbush.org/mt-againstBush/, copiii www.kab.bravehost.com, cro[etoresele www.knittersagainstbush.com, republicanii (sic!) http://repagainstbush.meetup.com, [i chiar [i tufi[urile http://bushesagainstbush.com. s Unii dintre noi o folosim n fiecare zi, r`mnndu-i fideli pn` n ultima clip`. Al]ii au mai multe, sau le folosesc pe ale altora. Unii le mpodobesc cu nume, cu desene, cu glumi]e. Pot fi metalice, pot fi ceramice, pot fi din plastic ordinar, sunt la fel de apreciate oriunde n lume [i, prin urmare, cineva trebuia s` le aduc` un omagiu [i pe www. http://purplefez.gotdns.com/coffeemugheaven este cea mai mare arhiv` de c`ni de cafea din tot Internetul. s Azi m-am decis s` fiu rebel sau baron local [i, prin urmare, am mncat o friptur` de c`prioar` vnat` ilegal, cump`rat` cu bani murdari f`cu]i din trafic cu mercur, c`rat` cu o ma[in` cump`rat` pe funda]ie fictiv` ce folosea motorin` de contraband`. Am mituit rege[te 3 poli]i[ti cnd m-au prins cu radarul mergnd cu 140 la or` n localitate. Acum mi pare r`u [i m` duc s` mi fac spovedania on line la www.theconfessor.co.uk.

Net plus ultra

hahalera 45

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

17

cronic` de Vama Veche Din Vam`, mai la baclavale


{i cum \n week-end a fost muzica house \n Vam`, cu Liberty Parade, nu se putea s` rat`m, evident, o relatare de la Zilele Ora[ului Techirghiol, organizate de Uniunea Na]ional` Democrat` a Turco-T`tarilor din Romnia. Costume populare turco-t`tare, muzic` turco-t`tar`, fotbal turco-t`tar [i salut`ri domnilor colegi Dan Stanciu [i Alin Ionescu concurs de baclavale, sarailii, [erbet [i alte specialit`]i (aici a ie[it scandal, c` toat` lumea voia s` haleasc`, iar organizatoarele tr`geau de t`vi ca s` nu ia intru[ii). Evident c` muzica a fost live, cu daul`, acordeon [i borazan (aproximativ furtun care c\nt`, cic`). Borazanul se mai nume[te [i zurna, iar tehnica interpretativ` a celui care c\nt` la borazan sau zurna presupune c` tre s` sufle \n a[a hal \n instrument \nc\t s` i se umfle o falc` p\n` se face cam la juma de minge de handbal. Cam nasol pentru el, c` nu poate s` ia bani de la public: acordeonistului \i mai bagi bancnotele \ntre pliurile instrumentului, dar borazanistului nu prea po]i s`-i strecori h\rtia \n falc`. Pepe [i Bibi

g r`tar 2004
Nashpa Turism prezint` noi aventuri \n Romnia pitoreasc`:

Azi, opera]iunea Romni, distruge]i Cazanele Dun`rii!


|n care autorul descoper` hainele unui transfug politic [i d` \n exclusivitate o declara]ie la poli]ie! q Tot aici, autorul intr` cu barca, din Dun`re, direct \ntr-o pe[ter` [i cunoa[te o ascunz`toare militar` austroungar` din munte! q Spre final, autorul desface o conserv` de pe[te. Aceast` edi]ie a \nceput brusc pentru mine. Cu Programul Romnia c`cat`, un program al guvernelor muncitore[ti de la Gheorghe Gheorghiu-Dej p\n` la Adrian N`stase. Deci: a]i auzit de Mraconia? S` nu merge]i: peisajul e superb, natura e minunat`. Omul este singurul animal care ar trebui exterminat din zon`. S\ntem la Or[ova [i urc`m spre Cazanele Dun`rii. Se prinde numai re]eaua de telefonie mobil` Srbjia, totul e perfect, condi]ii excelente pentru meci, mai pu]in sindicali[tii de la Por]ile de Fier care rup p`durea-n dou` cu manelele [i focurile lor de tab`r`. |nainte s` ajungi la tab`ra de vacan]` Mraconia, dai peste alt` abera]ie a locului: portretul neterminat al lui Decebal, sculptat \n munte [i semnat de \nsu[i I.C. Dr`gan, cel mai bogat megaloman romn. E, imediat ce treci de Mbazaconia asta, natura \]i d` \n ceaf` cu peisajul [i \]i taie respira]ia cu frumuse]ea. S\nt numai 100 de kilometri de la Or[ova la Moldova Nou`, \ns` peisajul e criminal, p`cat c` e locuit de iubitorii lui Gr`tar. |n dreapta perete de munte, \n st\nga perete de munte, Dun`rea [i Serbia. Te strecori cu ma[ina ca printr-un tunel cu ap`, sau prin Bucure[ti, pasajul Lujerului, c\nd plou`. Prima oprire: E[elni]a. S\nt dou` mini-hoteluri, unul e chiar pe malul Dun`rii (pre]: 7-800.000 de lei) [i ui]i de B`sescu, Iliescu, copilul Mihaelei R`dulescu [i penisul t`iat de doctorul Ciomu. Mai mergi un sat [i dai peste alt` senza]ie: plimbarea cu barca pe Dun`re, exact printre Romnia [i Serbia. Aici, la Dubova, te cazezi ori la primar, ori la \nv`]`tor. La \nv`]`tor m-a costat 19 euro de persoan`, o noapte [i o mas`, dar am avut ocazia rar` s` urc pe v\rful muntelui din apropiere [i s` privesc \n jos \ntr-o s`lbatic` splendoare [i s` dau peste chilo]ii, pantofii, cravata [i basca unuia care ori a fugit \n Serbia, ori s-a sinucis, ori \i era cald chestie care m-a costat 3 ore din concediu, c` a trebuit s` dau declara]ie la poli]ia din Dubova. Ca natur`, am v`zut doi [erpi mor]i adic` natur` moart`. Pe urm` am vorbit \n sat [i am comandat o barc`. Barcagiul, un tip super de treab`, ne-a plimbat, ne-a dus \n pe[tera prin care fugeau ai no[tri la s\rbi, m-a l`sat s` fac baie \n Dun`re l\ng` gr`nicerii s\rbi [i ne-a ar`tat o fost` cazemat` militar` suspendat` deasupra Dun`rii \ntre cuiburi de vipere. Acum am obosit. {i am condus spre cas` prin cel mai frumos drum din Romnia, p\n` la Moldova Nou`. Distruge]i-l, b`, [i p-`sta!

Cum \[i poate lua prim`ria lui Maz`re un tractora[ cu remorc`

C`pitanul Nema

V\rful Ciomu s-a mutat la mare


Din ciclul Cum s` mai amestec`m afacerile proprii cu fotoliul de la stat, primarul Maz`re [i oamenii lui s-au apucat s` inventeze concursuri tr`snite, de sezon, dar un pic mai complexe, totu[i, dec\t celebrele sticlu]a pe s`ruturi sau b\za pe dezbr`cate. Concursul `sta despre care vorbim noi aici se nume[te Caravana estival` Jude]ul Constan]a, gazda vacan]elor!. De fapt, s-a numit, c` pe 15 iulie s-a auzit comanda game over, l`sa]i m`turile jos!. C\[tig`torii nu au fost publica]i \nc`, de[i pe 1 august trebuia s` apar` rezultatele. Cit`m din prezentarea de pe siteul Consiliului Jude]ean, institu]ie condus` de Nicu[or Constantinescu, gestionarul fondurilor jude]ene [i, s` nu uit`m, partener de afaceri, prieten sau coleg de partid al lui Maz`re. Un concurs al autorit`]ilor locale pentru promovarea [i dezvoltarea poten]ialului turistic al jude]ului Constan]a; Obiectivul principal al concursului este promovarea [i dezvoltarea poten]ialului turistic al jude]ului Constan]a, pe toate sectoarele sale: cultural, arheologic-istoric, religios, balnear, nautic [i de agrement; Participan]i la concurs: toate localit`]ile jude]ului Constan]a; Subiectul concursului este modul \n care fiecare localitate a reu[it s` se preg`teasc` \n vederea derul`rii sezonului estival [i ceea ce va face \n continuare pentru sprijinirea acestuia. Concuren]ii s\nt reprezenta]i de primarul localit`]ii. Booon. Dup` ce am f`cut un pic pe Oana Z`voranu & Pepe & Octavian Ursulescu, prezentatorii de la festivalurile de roman]e [i alte distrac]ii de sezon, haide]i s` trecem acum la rubrica Structurile concursului. Director de concurs: Zgabercea Cristian (fost operator la TVR, ajuns acum mare specialist prin prim`ria lui Maz`re); pre[edintele juriului: Nicu[or Constantinescu, pre[edintele CJ; membri de onoare ai juriului: Radu {tefan Maz`re, primarul municipiului Constan]a, [i Televiziunea Neptun; organizator: Consiliul Jude]ean Constan]a; juriul concursului: salaria]i consiliu jude]ean + ziarul Telegraf + echipa de filmare. A[adar, firmele private ale familiei & asocia]ii s\nt puse s` jurizeze cot la cot cu institu]iile conduse de membrii familiei & asocia]ii. Ne referim, v` da]i seama, la salaria]ii de la ziarul lui Maz`re, de la televiziunea lui Maz`re, de la consiliul lui Constantinescu. Oamenii vor fi arbitri [i \[i vor da cu p`rerea, printre altele, despre parcul de distrac]ii al familiei Maz`re, despre hotelurile familiei Maz`re [i tot a[a, p\n` la victoria (v-a]i g\ndit la m`mica Victoria Gabriela Maz`re, nu-i a[a?) final`. Ca s` [ti]i: victoria final` va \nsemna: premiul I Tractora[ cu remorc`; premiul II Tractora[ cu remorc`; premiul III Tractora[; men]iuni 10 premii \n unelte gospod`re[ti, vopsea, var etc. Mai c` mergeau [i c\teva lop`]ele [i ni[te g`letu[e. Nasol: m`tur`tori din Alimanu [i t`ietori de frunze din Cochirleni, ave]i mare grij`, c`ci Cea mai ur\t` localitate va primi mediatizare negativ` p\n` la urm`toarea Campanie de Cur`]enie [i titlul Lene[ul Jude]ului! Oricum, la c\t de bine merge turismul de tarab` cu manele [i piatr` ponce de la noi, b`nuim c` la acest concurs mai mari [anse le au ni[te sate din Grecia, Turcia sau Bulgaria. Iar dac` ne lu`m dup` precizarea c` Localitatea c\[tig`toare va fi aceea care va acumula punctajul maxim, ne temem c` nici m`car primarul din Monte Carlo nu s-ar b`ga la b`taie, chit c` va concura cu buruienile din Ivrinezu sau cu gropile din Siminoc [i canalizarea lips` din Pecineaga. Concurs Meier A[adar, pentru cei care nu mai sperau s` g`seasc` [i altceva \n afar` de casete cu Du]` [i Gu]`, comercian]ii de la mare au o nou` ofert`: la c\t nisip era pe litoral, era [i p`cat s` nu aib` turi[tii cu ce se juca \n d\nsul! B`nuim c`, pentru a nu r`m\ne cu marfa \n aer, v\nz`torii [i-au creat deja [i ni[te texte prin care \ncearc` s`-[i conving` clien]ii: Lua]i acum, p\n` nu ajungem s` le d`m pe sub m\n`! sau Ce-i \n m\n` nu-i minciun`!. Mai ales c`, din ce se aude, celebrul chirurg Ciomu, cel ap`rut pe la [tirile de groaz` cu penisuri m`cel`rite pe masa de opera]ie, presupunem c`-l va sec]iona \n leze fix la mare. va avea c\t de cur\nd ocazia s`-[i mai multe etape [i n-ar fi exclus ia un concediu prelungit. Pe care ca una din acestea s` se deruTenis Captivus

Noua deviz` a lui Copos: port [i s`n`tate


George Copos a deschis la Eforie Nord primul port privat de agrement turistic din Romnia, venind astfel \n \nt\mpinarea celor care, s`tui s` se amestece pe [osele cu s`r`ntocii `ia cu Ferrari [i Lamborghini, ar fi mers la b`ile de n`mol cu iahtul, dar nu prea aveau unde s`-l parcheze. V` oferim al`turi o imagine din timpul inaugur`rii. Observa]i c` doi b`ie]i se sprijin` de un vapora[. Ei bine, este o iluzie optic`: vasul se sprijin` de ei! Din cauze necunoscute, micul vas cu care urma s` fie plimba]i invita]ii de la eveniment nu a vrut s` se lase dus pe ape. Ba chiar a urlat crunt \n momentul \n care s-a h\r[\it de cheu, astfel c` a fost nevoie de cei doi romni ca s`-i dea un br\nci viguros. A[adar, tehnologie modern`: \mping`torul de tip nou, cu [lapi de 60.000 [i bermude Abibas Storsion. {i care, dac` se enerveaz`, d`r\m` c\]iva clien]i de pe marginea ambarca]iunii, \i face la buzunare [i-[i trage el ni[te com- dep`rteaz` un pic ambarca]iunea bustibil lichid, rece, Alc 17,8% aia de la mal. Vol., cu aditivi Euro III [i plumb \n Titanic Fals picioare. Mut` portul din loc [i tot

18

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

reclame de ras

comunicare v-am print vr`jitoarelor pe care Gaura din tricolor Numai mpreun` s-a mutat \n publicitate putem fi cu to]ii!

condica de sugestii [i reclame


Nu da]i banii pe prostii, lua]i bikini la copii

Lunar, 1.000 de romni, colegi de-ai no[tri din Marea Echip` a Poporului cum ar veni, se duc statistic [i oficial, cu capul. Uite-a[a pleac` ei de la fra]i, de la surori, de la gr`dina cu flori, tocmai la nenea Napoleon n salon. Mai sunt [i unii care vor s` se pensioneze [i se prefac, dar nu au feeling [i prospe]ime, cum au cei dezinteresa]i. Iat`, a[adar, c` exist` solidaritate la romni, chiar [i a[a, n stare de orice. Ei sunt o echip`, n felul lor, fiecare cu antrenorul lui p`mntean, Jesus, Elvis sau extraterestru, care-i [opte[te dulci nebunii la receptorul montat de agen]ii secre]i n banana pe care a trebuit s-o m`nnce Yesterday, all my troubles seem so far away. M-am gndit la astea v`zndu-l pe domnul acela cu ochii u[or bulbuca]i care se adreseaz` u[or scos din min]i unei echipe care nu e de fa]`. Nu cred c` vrea s` se pensioneze, are poft` de munc`, entuziasm [i, mai ales, viziune: vede ceea ce al]ii nu v`d, f`r` s` fie v`zut. Nu pare violent [i sigur a fost cineva la via]a lui. Cnd spune c` vrea s`-i vad` cu lacrimi n ochi, mi d` senza]ia c` a suferit mult, c` a fost nedrept`]it de francmasoni, de FBI, de iudeo-cre[tino-yoghini [i de ni[te ncle[t`ri n care echipa nu l-a auzit, poate [i pentru c` era televizorul dat prea tare. Sau a fost tr`dat de ai lui, ca al]i Conduc`tori Ai Neamului. Spune c` nu-i pas` c` suntem o echip` mic`. Se alint`: 1.000 pe lun` fac 12.000 pe an. Dac` jum`tate din ace[tia se dau manageri, au mobil, c`ma[` de lider, diplomat [i vin s`-]i propun` nervo[i s` ie[i nving`tor, deja pricepi c` nu sunt 1.000 pe lun`, ci mult mai mul]i. M-a ngrijorat pu]in c` e nso]it de un copil. Dar mi-am adus aminte c` am citit c` undeva n lume nebunii nu erau izola]i, ci erau folosi]i la cre[terea copiilor, pentru c` erau veseli, plini de imagina]ie, educatori ideali pentru viitorii lideri de echipe pu]in dotate. A[a o fi zis medicul: s` i se dea un telefon la mi[to ca s` se dea mare n fa]a copiilor: iote ce de biznisuri nvrte tataie! Poate exist` [i pentru echipa lui un Dumnezeu. La unul din reprezentan]ii lui a venit o doamn` care scria poezii, inspirat` de o echip` de trei cercuri luminoase cu care comunica. {i preotul i-a zis a[a: doamn`, e bine c` sunt mereu trei, dar, aten]ie, dac` vor fi patru, s` [ti]i c` e Audi, iar dac` sunt cinci, e vorba de Jocurile Olimpice. Ai c[tigat, continu` s` aiurezi la telefon. N-ai c[tigat, oricum continu` s` nu ai cartel`. Important nu e s` c[tigi, ci s` ai senza]ia c` participi!

Ehe, voi, cititorii mo[ului, crede]i c` ceea ce vede]i n imaginea de mai sus reprezint` doar o reac]ie la nervi a unei familii care s-a s`turat s` ]in` geamul de la baie nchis, pe c`ldurile astea? Se pare ns` c` nu-i a[a [i c` gaura n panou s-a f`cut cnd acolo era o reclam` cu o tip` n fust` scurt`, care [i ]inea picioarele

ntr-o parte [i alta a ferestrei. Nu [tim ce or fi v`zut membrii masculini ai familiei, dar avem informa]ii c` afi[ul a r`mas gol dup` ce membrele feminine i-au transmis parapantei s` se care urgent. Panoul dogmatic

La un magazin din Mangalia, sub sigla Sugus, Silvana [i YamYam a ap`rut un tip de dulciuri pentru copii care, dac` nu vor fi interzise minorilor, vor produce schimb`ri interesante. |n primul r\nd, clasicul joc de-a mama [i de-a tata va fi mult mai apropiat de realitate. B`ie]eii le vor putea oferi feti]elor bomboane tanga, bune de rupt cu din]ii, iar ele vor putea s` \i refuze, spun\nd c` le doare capul. La [coal`, de ziua ta

po]i s` aduci o cutie de jeleuri soutien-gorge [i s`-]i serve[ti colegele [i profele pe care-ai pus ochii. (P`cat c` nu au ap`rut mai devreme, c\nd eram eu \ntr-a [asea, coleg de banc` cu o tip` cu bust de a dou`[pea.) Ca s` nu mai zicem de clasica ciocol`]ic` de ademenit copiii, care va fi \nlocuit` de o mult mai potrivit` acadea cu jartea. Corpul [i laptele

Bon ap`tit!

Jurnalul lui Bebelu


Ia, toat` lumea \n pozi]ia culcat, respectiv sculat, m\inile \n chilo]i [i aten]ie la mine! A ap`rut publica]ia Totul despre sex, revist` de educa]ie sexual`, nr. 1 (iunie-iulie 2004), 76 de pagini glossy, 49.000 lei. Redactor-[ef: Bebe Mih`escu. Din sumar: coperta 1 poz` cu Bebe Mih`escu; coperta 4 reclam` la c`r]ile lui Bebe Mih`escu; editorial semnat Bebe Mih`escu; interviu cu Bebe Mih`escu, redactor-[ef la revista lui Bebe Mih`escu; reporter intervievator Anonimus (sic!), care va s` zic` Bebe Mih`escu; autor texte de interior Bebe Mih`escu. |n cazul \n care, poate m` repet pe undeva, Bebe Mih`escu va reu[i s` dea cititorilor s`i mai mult de un num`r, [i acela sub]ire, de var`, propun ca urm`toarea edi]ie a revistei s` se numeasc` Totul despre Bebe Mih`escu. Bebe [i Fifi

Mi se pare intolerabil! Revizia tehnic` anual` din Bucure[ti a transformat apa \ntr-un lux. Pleca]i pe litoral, bucure[tenii h`mesi]i s\nt \n stare s` devoreze apa cald`. {i apa cald` nu credem c`, \n cazul `sta, se refer` la apa din ce[tile \n care se pun plicule]ele de ceai. Micul dejun cu ap` cald` se poate lua \n camer` sau chiar pe

plaj`, dac` prinzi o meduz` mai \mp`nat` la prima baie. Mai dificil e pentru cei care prefer` ceva de la ghea]`. Pe ei \i sf`tuim s` mai aib` ceva r`bdare. |n c\teva luni vor ap`rea [i ofertele pentru ei: Oferim cazare la H\r[ova, ghea]` la mal!. Gheorghe Gheorghiu-Dejun

abera]ia de libertate
C\inii cu covrigi [i bere-n coad`
Adev`rul este cu totul altul: s` tot fie vreo dou` luni de-atunci, un domn cu basc` ud` Nea V. Nicolae a g`sit c`]elu[a \n timp ce o gonea s` nu mai fac` pipi pe d\nsul. El a dat [i un apel telefonic anonim: Aaaalo! H\c! S\nt io, Nicolae cu [apca Nea V. Nicolae! Aaaalo, cucoan`! Ia-]i javra de pe mine c` chem hingherii [i paza de la mine de la Senat! P`i, nu v` e ru[ine h\c! s` v` fie? H\c! M-a f`cut leoarc` pe crac, p`i, cum m` mai duc io la servici m\ine diminea]` la dou` ziua c\nd m` trezesc?. |ntre timp, se pare c` domnul care-a dat apelul anonim s-a r`zg\ndit [i a adoptat c`]elu[a. Acum s\nt cei mai buni prieteni [i nu se sup`r` c\nd face unul pipi la pomul celuilalt. C\nd \i vezi, abia-i deosebe[ti: am\ndoi cu p`rul alb, am\ndoi \n patru labe. Ambii au extremit`]ile ro[ii: unul sub coad`, cel`lalt la nas. Vieri Pfoten nin, tu e[ti. Vei fi mereu \n inima mea, iar poza ta feminin o voi purta \n buletinul meu cu dung` ro[ie. Vorba c\ntecului: ce lung`-i c`ma[a ta de for]` de noapte. Vino s` ne jur`m credin]` ve[nic` p\n` ce boala ne va desp`r]i [i ne va pune \n rezerve separate. Tu s` fii Julieta mea, eu s` fiu Napoleonul t`u, Socrateul t`u, Ahileul t`u, C`lc\iul t`u al lui Ahile, pe r\nd, s` \nl`tur`m monotonia \n cuplu. Iar b`tr\ne]ea, cu flatula]iile ei romantice, s` ne poarte pe aripile v\nturilor. Love sorry

C`su]a noastr` lacustr`, cuibu[or de nebuni


Stau singur [i m` duce-un g\nd spre locuin]ele lacustre. Oare o fi cineva acas` \n locuin]ele lacustre? La c`su]ele lacustre s\nt at\tea flori la fere[ti. Iar cea mai frumoas` floare, dintre toate cu foto femi-

R`zvan EXARHU

capitalul fra]ilor marx

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

19

DIP [i-a privatizat nepoata


Cum au privatizat N`stase [i DIP-ul Petrom, numai ei [tiu. Public s-a dat un pre], mic pentru unii, foarte bun \n opinia altora, adic` a PSD-ului. Pn` cnd se vor cunoa[te clauzele contractului de privatizare, va mai curge mult` benzin` pe conductele Petrom. De la un robinet al unei astfel de conducte au susurat c]iva litri de date despre privatizare [i na! Rafin`ria Brazi-Petrobrazi. |n acea rafin`rie se f`cea c` lucreaz`, de mai multe zeci de ani, o inginer` foarte de treab`, Antoneta Manea. Mul]i ani a stat dosit` prin ungherele din spatele rafin`riei, la punctul de termo-hidro, care d`dea rafin`riei ap` cald` [i rece, abur etc. Timpul a trecut, vremurile politice s-au mai schimbat [i ele, [i inginera aceea simpatic` a ajuns director al sec]iei termohidro. Mult timp a stat [i \n acest post cald, rece, aburitor, conform serviciilor pe care le presta. Curnd, adic` de vreun an, inginera cu pricina a prins postul cel mai fierbinte, cel de director general al Petrobrazi. Cum explica]iile nu au \ncetat s` apar`, inginerii din rafin`rie (al]ii, dar la fel de simpatici [i, poate, mai bine preg`ti]i dect ea) au \nceput s` dezlege ni[te mistere petrochimice. Cum ar fi avansarea brusc` la Centrala

Baronul se d` de ceasul por]ii


La Balote[ti, Vrancea, doamna Lucia Gherarde, mama lui Marian Opri[an, cea de la care baronul a \nv`]at toate lucrurile bune, mai pu]in [tiin]a de a scrie dela]iuni la Securitate f`r` gre[eli gramaticale, posed` un viloc trecut de fiu pe numele ei. Vilocul `sta are un gard, unul \nalt, probabil pentru ca doamnei Gherarde s` nu-i intre ho]ii \n curte lucru pe care l-am aprecia dac` [i ho]ii din curtea d\nsei ar fi astfel \mpiedica]i s` mai ias` pe strad`. Zilele trecute, la vilocul trecut de Opri[an pe numele mamei a fost instalat` [i o poart` uria[`, iar de treab` se pare c` s-a ocupat Aispa Stars. Adic` firma lui Corneliu Prunache, m\na de ajutor a lui Opri[an sau, mai bine zis, m\na de ajutor cu care Opri[an a greblat bugetul Consiliului Jude]ean. |ntrebat de reporterul Ziarului de Vrancea de ce a ales tocmai firma lui Prunache, Opri[an a zis: Te duci [i o \ntrebi pe mama mea despre chestia asta. Deci mama are un contract cu un SRL care construie[te casa, iar utilajele care lucreaz` \n zon`, macarale, buldozere sau mai [tiu eu ce, s\nt ale societ`]ii respective. Nu [tiu cum se nume[te SRL-ul. La un asemenea r`spuns, se vede treaba c` Opri[an nu prea are cei 7 ani deacas`. {i asta pentru c` mama lui n-a fost \n stare s`-i ofere dec\t un an de vil`. Mama lui {tefan cel Maro

Din nou

la cass`
Doar cecul se mai afl` deasupra ]epelor
Dup` o binemeritat` pauz` de o s`pt`m\n`, timp \n care Yasser A. a venit la serviciu \n fiecare zi, rubrica Din nou la cass`, preferata dumneavoastr` dup` Jurnalul lui Tetelu [i toate celelalte rubrici, revine \n for]` cu o informa]ie \n premier` mondial`. {ti]i care e valoarea cecurilor f`r` acoperire emise \n ultimii 7 ani, \n Romnia? Bine\n]eles c` nu [ti]i, fiindc`, \n afar` de Yasser A. [i al]i c\]iva ale[i de la care am aflat [i eu, nimeni altcineva nu mai [tie. V` previn c` suma este destul de mare, s\nte]i preg`ti]i? 11 581 4 m arde de e 11..581,,4 miilliiarde de lleii aceasta este valoarea ]epelor care s-au dat \n Romnia, \n ultimii 7 ani, prin intermediul cecurilor f`r` acoperire. Printre cei care au practicat acest` metod` de neplat` se num`r` firmele: SC Paneuro Trading SRL (sponsor al Poli]iei Romne), SNP Petrom Agen]ia Comercial` Arad, Compania Hotelier` Intercontinental SA (Fra]ii P`unescu), SC ONT Carpa]i SA, SC Cibela Group (fost so] al Danielei Nane), SC Erba[u SA (sinucidere?) [i multe, multe altele. La cursul valutar actual, suma ]epelor f`r` acoperire s-ar cifra la circa 290 de milioane de euro. Dac` a[ fi avut eu banii `[tia, v` jur c` nu a[ fi scris niciodat` acest articol. {i nici altele.

Petrom a fostului director, Soare, [i faptul c` doamna director Manea, o femeie respectabil`, este un cunoscut simpatizant PSD. {i de parc` nu ar fi fost suficient, chiar mister DIP (Dan Ioan Popescu) a fost v`zut deseori \n vizit` pe acas` pe la dumneaei. Fapt care i-a \mp`r]it

pe ingineri \n dou` tabere. Unii spun c` nu e de mirare, al]ii care (ne) spun c` e normal ca dl ministru s`-[i viziteze din cnd \n cnd nepoata. Tr`iasc` unchiu [i privatizarea! Biroul de Investiga]ii

Yasser ArAPAPS yasserarapaps@yahoo.com

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

21

s`pt`m\na str`inilor
q S-a descoperit de cur\nd c` Saddam Hussein ar avea probleme la prostat`. Mare lucru, de parc` nu [tiam c` e un prost tat` al poporului irakian. q O doamn` din Germania, sup`rat` pe so]ul s`u, dup` o convorbire telefonic` violent` cu acesta, s-a decis s` se r`zbune. Cum so]ul nu era aproape de ea, s-a repezit la ma[ina acestuia cu un ciocan. Nu a iertat nimic, nici parbrizul, nici oglinzile, nici ro]ile, nici caroseria. Dup` ce [i-a consumat furia, femeia s-a uitat la ma[in` [i [i-a dat seama c`, de fapt, vandalizase ma[ina vecinului. Dragostea e oarb`, dar nici absen]a ei nu e mai breaz`. q Tot \n zona vecinilor r`m\nem. Unui elve]ian i s-a p`rut c` vede o vulpe pe proprietatea sa. Enervat, omul a luat pu[ca [i a tras. Din p`cate, nu a nimerit ]inta, ci fundul vecinului s`u. {i nu l-a nimerit doar o dat`, ci de patru ori. R`nile nu s\nt grave, \ns` ne \ntreb`m unde e precizia elve]ian`. q Revista francez` Voici public`, la pagina de muzic`, urm`torul articol scurt, care nu are nevoie de comentarii: Vara avanseaz`, dar dup` O-Zone, Haiducii, Massimo Gargia, 6-9, Cauet [i at\]ia al]ii (s` se denun]e) se pare c` nimeni nu mai scoate o nou` versiune la Dragostea din tei s`pt`m\na asta. {i asta e o [tire bun`. q

Meteo
|n sf\r[it, a venit [i Vremea noastr`!
Trece vara, bine-mi pare, \n gr`din` am un cactus. S-au f`cut inunda]iile ca lumea [i anul `sta, s` recunoa[tem bine c` nu le-a b`tut grindina, s` se strice, ca orice lucru f`cut la noi \n prip`. A[a c` b`ie]ii de la Aici Meteo Academia Ca]avencu nu puteau lipsi de la \nt\lnirea cu mama-natur`, care, se [tie, tr`ie[te din aloca]ia lu `ia micii: `la micu a lu nea Canicul`, Broasc` a lu Ploaie, mo[ V\nturi, Efect a lu Ser` [i Bul` a lu Lav`. V` invit`m, bre, la mega-super-\nt\lnirea din aceast` s`pt`m\n`. Doamnelor [i domnilor, \n ultra-exclusivitate pentru Academia Ca]avencu,

IOAN T. MORAR [i TONI GRECU V~ PREZINT~ VREMEA


Vara este anotimpul c\nd, vara, se-ntorc p`s`rile c`l`toare. Sau pleac`? Domnule pre[edinte, domnule premier, [tim c` v` place: v` ur`m inunda]ii pl`cute!

Un b`rbat din statul american Louisiana, dornic de vorb`, a intrat \n discu]ii cu un ajutor de [erif despre criminali pro[ti. Dup` c\teva minute, poli]istul a descoperit c` din buzunarul din spate al omului ie[ea o pung` de plastic. Primind punga de

plastic dup` insisten]e, ofi]erul a descoperit, de fapt, marijuana. Cred c` a[a l-au prins [i pe Nica, `la cu jaful secolului: Domnul de la SPIR, nu v` sup`ra]i, [ti]i cumva unde pot s` depozitez [i eu pungile astea cu bani?. AgenCIA de pres`

r`spunsuri la scrisori
Gregory Ciolac (Israel): Ne-au pl`cut vreo 23 epigrame, dar nu obi[nuim s` public`m nici m`car epigrame. A[a sntem noi, mai c`po[i. V-am scuzat [i scrisul, [i gre[elile de ortografie. Nu e pu]in lucru s` tr`ie[ti patruzeci de ani la Chi[in`u sub ocupa]ie sovietic` [i, apoi, pn` la 80 de ani, n Israel [i s` nu ui]i limba romn`. V` dorim s`n`tate [i poft` de lucru! Fast-food este o bun` reclam` (asta am n]eles eu) pentru b`rba]i gr`bi]i, c`rora le plac fetele cu numele de Mariana. Specialit`]i... olandeze, adaosul la reclam`, vrea s` nsemne c` fetele [i-au f`cut [coala la Amsterdam. Ar fi de gustat. C` reclama e certat` cu limba romn`, n-are nici o importan]`. Multe lucruri snt certate cu limba romn`, dar, vorba poetului, pot fi pip`ite, deci exist`. Vom ncerca s` folosim [i cealalt` poz`. Mai Dr. Paul Galasean (Cluj- trimite! Napoca): Dup` [tiin]a mea, romnii cu dubl` cet`]enie au drepColectiv de elevi din Coletul la buletin de identitate rom- giul Na]ional Sf. Sava (Bunesc. Cu ajutorul lui, la toamn` cure[ti): Am fost [i vom fi de pute]i vota, a[a cum dori]i, m- partea voastr`. R`mne de v`zut potriva PSD-ului. V` face]i prea dac` dl Athanasiu, ministrul Edumulte griji cu proprietarul terenu- ca]iei, va n]elege c` un profesor lui de lng` blocul n care locui]i. ca Sever Iosif Georgescu e o pat` Fiind cuscru cu Funar, are n mod pe nv`]`mntul romnesc, dar [i sigur mai mult` energie dect v` pe obrazul domniei sale. {i copiii nchipui]i. S`n`tatea dvs. e mai mei au nv`]at la acela[i liceu [i important`! l [tiu ca pe un cal breaz pe Sever Georgescu, care nu s-a sfiit s` Gurgu Nicolae (Lugoj): Este primeasc` bani de la elevi sub adev`rat, revista noastr` lupt` forma unor medita]ii silite. Totul mpotriva discrimin`rilor de tot e s` nu v` descuraja]i, mai ales c` felul. Iar dl Mircea Toma este dreptatea e de partea voastr`. campionul nostru, categoria grea, Fiind an electoral [i mul]i dintre la acest fel de lupte. Din p`cate, voi avnd deja drept de vot, snt dl Toma este n momentul de fa]` aproape sigur c` vi se va face plecat prin Africa unde, b`nui]i dreptate n speran]a c` vi se vor cred, ne reprezint`. Dac` ne c[tiga voturile. scrie]i peste vreo dou` s`pt`mni, {tefan AGOPIAN problema dvs. se va rezolva. M. Caracatrti]a (Bra[ov): Mul]umiri pentru poze. Mariana-

coasa lux |ntre ciocan [i Kala[nicoval`


Romnia export` la foc automat \n SUA [i aiurea, cu acordul americanilor, Kala[nikovul. Doar c` ru[ii s-au f`cut foc cu foc de sup`rare pe motiv c` noi n-avem licen]` [i c` americanii & Co. nu cump`r` direct de la ei. Dar v` mai aminti]i c\nd voia]i s` le trimite]i gratis americanilor rachetele alea nucleare scumpe? Dac` mitraliera are toate avizele de la S`n`tate sau OPC (nici una din milioanele de victime ale genialei inven]ii nu s-a pl\ns p\n` acum), eu cred c` e OK. Acum a]i vrea s` ne cere]i drepturi de autor [i pentru dictatura comunist` sau pentru Nea Nelu, pe motiv c` s\nt tot inven]ia voastr`. Lu`m [i noi modelul chinezesc cu Paoasonic [i Adibas [i scriem pe ele Kala[mikov; chit c` alea ruse[ti originale omoar` mai mi[to [i mai de calitate, ale noastre s\nt mai ieftine, dar dup` c\]iva ani \]i plou` \n ele [i-]i \nvie mortul. Foc Kids

Unde nu-i crap, vai de picioare

B`ltoaca din imagine se g`se[te \n faimosul cartier S`l`jan [i a ap`rut acum c\teva zile, \n urma trecerii unui buldozer trimis de prim`rie s` niveleze str`zile dimprejur, cu [enila, [i rafturile de Polar de la terasele din vecini, cu buldozeristul. Nemaiav\nd alt` solu]ie, cet`]enii din zon` au pus la mi[to aceast` pl`cu]` cu Pescuitul interzis, l`s\nd \ns` sc`ldatul la liber. S`-i fereasc` Dumnezeu de-o vi-

itur` ca-n Moldova, c` dup` aia vor trebui s` fac` rost de-o pl`cu]` cu Pescuitul oceanic interzis. {i, \n caz c` vine premierul \n vizit` la sinistra]i, una cu V\n`toarea interzis`, nu care cumva N`stase s` ia drept ra]e s`lbatice b`tr\neii care vor pluti pe g\rl`, av\nd o greutate mai mic` dec\t volumul.

S`racul, broasca [i o [tiuc`

22

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
B`taia e rupt` din rai
Da, am v`zut filmul, dar cartea* este cu totul altceva. Cu totul [i cu totul altceva. Filmul e hamburger, cartea e cordon bleu. Iar Chuck Palahniuk e un scriitor cuadev`rat simptomatic pentru o genera]ie aflat` dincolo de limita de la care mbuibarea cu pl`cere, confort [i securitate ncepe s` fie mai ap`s`toare ca neantul. Sigur, or s` spun` mul]i, drama de a tr`i ntr-o lume de oameni robotiza]i industrial, scrbi]i de micile lor slujbe [i dornici de a evada anarhic din propriile vie]i de cacao nu prea mi[c` nici un romna[. ~[tia au chef de capitalism s`lbatic, snt pu[i pe mburghezire [i n-au timp de drame americane de doi bani. Ba, pardon! Dup` ct se str`duie ma[in`ria televizual` s`-]i bage-n cap c` po]i ajunge milionar, vedet` sau m`car fotbalist, imagina]i-v` ct de frustrant e s`-]i iei un job de dou` sute de parai la terminarea facult`]ii. Televizorul e mama [i tat`l nostru. Sntem f`ta]i [i educa]i de micul ecran. El te nva]` ce s` cumperi, pe ce s`-]i cheltui via]a, ce s` bagi n tine, ce s` sco]i, cum s` ar`]i c` exi[ti. Faci pe intelectualul un timp, dar apoi te-apuc` dracii, vrei bani, vrei s` afle lumea de tine, s` pleci n insule, s`-]i iei Ferrari, s` fii cineva. {i sim]i c` n-ai tupeu. }i-e fric` s`-]i ri[ti garsoniera, ai rat` la frigider, gagica se duce dup` unul cu bani. ]i vine s` iei pe cineva la pumni, dar ]i se face fric` s` n-o ncasezi. N-ai bani de aruncat pe doctori. Ai chef s` te ba]i, s` te doar` carnea pe tine, s`-i bagi [efului una-n gur`, s` dai cu el de pere]i. S` d`rmi lumea asta care ]i-a vndut vise la chil ca apoi s` te abandoneze ntr-o mare dr` de oameni care se scurg pe trotuare, prin metrou sau pe str`zi n mici conserve de metal mi[c`tor pentru care tre s` pl`te[ti alte rate. Ce e via]a? Cine snt eu? Treci pe strad` [i nimeni nu-]i [tie numele. }i se spune c` ai amprente absolut originale [i genele ]i snt irepetabile, dar hainele noastre arat` la fel, iar vie]ile ne snt trase la xeroxul de vie]i. De-asta te-nfurii [i vrei s` sar` totul n aer. O lume n care n-ai nici un sens e o lume f`r` sens. Tocmai de-aia, s` pui bombe ca s` aneantizezi lumea [i s` te ba]i ca s` te autodistrugi devine compensa]ia pentru tot efortul germin`rii lumii [i construc]iei sinelui. Crea]ie [i Apocalips`, confort igienic [i trup mutilat, Dr. Jekyll [i Mr. Hyde, Cineva [i Nimeni. Asta e filosofia lui Tyler Durden, eroul c`r]ii lui Palahniuk, mentorul p`r]ii ntunecate [i anarhice a oric`rui om pe care-l vede]i mergnd al`turi de voi pe strad`. n plin` zi ori n miez de noapte. Alin IONESCU
* Chuck Palahniuk, Fight Club, Polirom, 2004.

O veste proast`: Tetelu nu pleac` \n vacan]`. Nu are sens. S\ntem muritori [i de la asta nu ia nimeni vacan]` niciodat`. |mi cer scuze c-o s` muri]i. L. pl.!

minuat ca apari]ie, dar compenseaz` s`r`cia anturajului cu bog`]ia pove[tii personale. De fapt, \ntreaga carte e compus` din pove[ti. Cea mai grozav` pare cea a lui Irod cel Mare, regele Iudeei. Contrar reputa]iei proaste cl`dite de c`r]ile sfinte, Irod e distribuit aici \ntr-un rol surprinz`tor: e un tiran spiritual, profund, speculativ, inspirat, pacifist, admirator al artei grece[ti [i prieten eficient al Romei pe scurt, un \ntemeietor al Ierusalimului Mare. Povestea acestui despot amuzat de sine este un eseu politic de \nalt` clas`, turnat \ntr-o limb` cu fine]uri de arabesc [i filigran. Trimi[i de Irod s` afle taina obsedantului meteorit, Gaspar, Melhior [i Baltazar ajung spectatori la na[terea lui Iisus. Aici, realiz\nd iminen]a pruncuciderii, ei \i trag dictatorului o ]eap` [i dispar \n neant, l`s\nd \n urm` doar minunatele lor biografii imaginare. Cei trei crai de la R`s`rit s\nt, de fapt, patru. Al patrulea e Taor, prin]ul din Mangalore, care pleac`

din Malabar cu cinci cor`bii, sute de curteni [i cu elef`n]ica albinoas` Yasmine ca s` caute \n Palestina re]eta rahatului cu fistic. Taor e un rege naiv ce rateaz` \n permanen]` c\te ceva fundamental. |nt\rzie la na[terea din iesle, la Cina cea de Tain`, la omor\rea pruncilor, iar cea mai mare \nt\rziere de 33 de ani reu[e[te s-o petreac` \ntr-o ocn`. Despre Regii Magi a relatat sumar doar Evanghelia lui Matei. Celelalte trei Evanghelii, a lui Luca, a lui Ioan [i a lui Marcu, nu consemneaz` nimic. Nici numele [i nici num`rul lor nu s\nt pomenite \n c`r]ile sfinte, a[a c` Gaspar, Melhior [i Baltazar s\nt boteza]i de legend` [i de textele apocrife. De aici, din aceast` ispititoare lips` de detalii, [i-a pornit Michel Tournier minunata sa carte de pove[ti*. Doru BU{CU
* Michel Tournier, Gaspar, Melhior & Baltazar, Editura Polirom, 2003.

rebele arte Nasc ardeleni [i pe Coasta de Azur


Je suis romn de origine francez`, spune Louis Melcky, un sculptor care [i mparte via]a ntre atelierul s`u de pe Mont Coudon [i Clujul n care se simte acas`. E chiar amuzant s`-l auzi vorbind romne[te cu un accent ardelenesc destul de rar ntlnit pe Coasta de Azur [i s` afli cum a refuzat Funar s`-i acorde un spa]iu pentru atelier! Expozi]ia sa cea mai recent`, deschis`, pn` s`pt`mna trecut`, n Pradet, demonstreaz` c` sensibilitatea sa nu e deloc str`in` de [coala romneasc` de sculptur`. Iar Omagiu lui Brncu[i, cum se intituleaz` una din lucr`rile sale, traseaz`, cu claritate, liniile de for]` [i filia]ia artistului franco-romn, cioplitor n granit. Multe dintre prieteniile sale artistice s\nt legate de plasticienii ardeleni fa]` de care nu se simte nicidecum un str`in, le cunoa[te atelierele [i opera. Louis Melcky este o personalitate artistic` insolit` [i face figur` aparte chiar [i pentru gice, pentru a spune c` [i al doilea articol al lui {iulea este construit, ca [i primul (las deoparte injuriile [i judec`]ile de valoare care se sprijin` pe simple afirma]ii nedemonstrate), cu ajutorul unui procedeu simplu: trunchierea citatului [i scoaterea lui din context. Patapievici, cum spuneam [i s`pt`mna trecut`, enumer` [i analizeaz` n paginile incriminate posibilele critici care pot fi aduse democra]iei, care, nu de pu]ine ori, a func]ionat imperfect. n acest nou articol, autorul mai descoper` ceva, [i anume c` stilul lui H.-R. Patapievici este vinovat de interpretarea pe care cititorii o pot da c`r]ii. Rolul stilului lui H.-R.P. este acela de a crea [i de a manipula emo]ii cu orice pre], chiar [i cu pre]ul fabric`rii de idei aberante. Putem presupune c`, prin exager`ri stilistice, H.-R.P. d` impresia c` atac` democra]ia. Ca democrat, {iulea trebuie s` admit` c` o democra]ie francezii obi[nui]i cu toate ciud`]eniile, originalit`]ile [i prezen]ele ie[ite din comun ale arti[tilor. Stabilindu-[i atelierul ntr-un fost fort militar din apropierea Toulonului, pe un vrf de munte, sculptorul tr`ie[te f`r` electricitate, n condi]ii austere, pornind rareori un generator de curent pentru a pune n func]iune polizoare, burghie sau un aparat de sudat. Cu toate acestea, Louis Melcky este o gazd` des`vr[it` atunci cnd se decide s` primeasc` vizitatori [i, asemeni lui Brncu[i, ntinde masa n atelierul ciudat uimind cu m`iestria sa de buc`tar. De cteva luni, francezul ardelean are al`turi un ciob`nesc mioritic adus din Transilvania, un c`]elandru botezat Aici care, nu doar de dragul glumei, se simte bine acolo! Ioan T. MORAR
* Louis Melcky, sculptur`, Galerie Cravero-Le Camus, Pradet, Fran]a.

Cei patru Crai erau doar trei asta v-asigur` Matei


Este anul unu \nainte de Hristos. Trei regi cu probleme traverseaz` de[ertul, c`l`uzi]i de o stea c`l`toare. Gaspar, st`p\nul Meroei, are dubii cromatice (S\nt rege, dar s\nt negru) [i e complexat de noua sa iubit` alb`. Baltazar, monarhul din Nippur, un b`tr\n subtil, educat la Atena [i \mp`timit al artei figurative, are dificult`]i cu clerul iconoclast, care \i incendiaz` muzeul preferat, ticsit de opere clasice. Melhior, principele mo[tenitor din Palmyrena, e fug`rit de asasinii tat`lui s`u [i hoin`re[te printre dune m\hnit de lipsa comorilor de drept (S\nt rege, dar s\nt s`rac). |n mintea tuturor, misterioasa comet` e implicat` \n destinul ilizibil al fiec`ruia [i ea de]ine explica]ia acestei triple [i magice c`l`torii. Purta]i de caravane somptuoase, Baltazar [i Gaspar descind din alaiuri opulente, cu pantere, muzican]i [i cai arabi, cu [oimi, c`mile [i diamante, cu m`t`suri, femei, mirodenii [i aur. Pe l\ng` ei, t\n`rul Melhior, un pieton lipit p`m\ntului, pare di-

show biz da cul]i Fructele maniei


Consecvent cu el nsu[i, Ciprian {iulea [i continu` atacul mpotriva celor trei reac]ionari, Liiceanu, Ple[u [i Patapievici, ntr-un nou articol publicat, ca [i cel`lalt, n Adev`rul literar [i artistic, din 27 aprilie a.c. }inta pe care [i dore[te s` o ating` este limpede exprimat` n finalul noului articol: {coala Noica nu este altceva dect corolarul cultural al extremismului politic interbelic, adic` o mistic` a culturii. Aceste r`d`cini ideologice de factur` legionar` retezate cu consecven]` [i s`lb`ticie de comuni[ti* ([i cenzurate, din aceast` cauz` [i din alte cauze, de nsu[i Noica la nivel politic) nu produc fructe la Gabriel Liiceanu sau la Andrei Ple[u, oameni forma]i complet pn` n 89. Ei nu produc fructe, vezi Doamne, fiindc` nu i-ar fi l`sat comuni[tii, ceea ce e complet neadev`rat; comuni[tii agreau fructele verzi, dar ele au ap`rut n alt` gr`din` dect n aceea a {colii de la P`ltini[. Dac` Liiceanu [i Ple[u erau forma]i de gndirea lui Noica, atunci ar fi trebuit s` produc` un fruct, dou`, deoarece comuni[tii o asemenea recolt` a[teptau, or cei doi snt pur [i simplu produsul gndirii democrate [i nici m`car nu le-a trecut prin cap a[a ceva; {iulea ar trebui s` se hot`rasc`. Dar, continu` el, n condi]iile libert`]ii, la HoriaRoman Patapievici produc imediat exact fructele previzibile. M` tem c` asta se ntmpl` din cauz` c` modelul cultural Noica con]ine n mod iremediabil genele respective. Dac` Liiceanu [i Ple[u snt par]ial ierta]i, Patapievici, nu. Trec peste amuzantele blbe lo-

tolereaz` p`rerea celuilalt. ncercnd cu orice pre] s`-l atace pe H.-R.P., {iulea devine la rndul lui, prin exager`ri stilistice [i manevr`ri grosolane ale citatului, un antidemocrat. Ceea ce demonstreaz` nc` o dat` c` democra]ia nu e perfect`, dar, vorba lui Patapievici, este de preferat pentru c` asigur` o protec]ie mai bun` a demnit`]ii individuale. ({t. A.)
* Par]ial adev`rat! Dup` 1964, anul amnistierii de]inu]ilor politici, mul]i legionari, c`rora le-a pl`cut mirosul na]ional-comunismului ceau[ist, s-au pus n slujba acestuia. Este cazul (ca s` d`m un singur exemplu) poetului Virgil Carianopol, care a cntat cu osrdie realiz`rile comunismului romnesc, mpins pe nalte culmi de Elena [i Nicolae Ceau[escu. Nu trebuie uitat nici Iosif Constantin Dr`gan care, chiar dac` n-a fost mpins n fa]`, a fost mai mult dect iubit de comuni[ti. Evident, exist` [i alte exemple.

cartona[ul ro[u cu tricolor

mazeta sporturilor

A[ da Ziline de la mineee
namo (1-0), la Poli Ia[i-Rapid (1-2), ba[ca alte goluri \nscrise tot cu c`p`]\na, pe alte stadioane ale patriei, nu ne mai obosim s` le pomenim, c`-i prea cald Astfel, ca s` r`m\nem la nivelul locurilor comune din presa liber` de pe vremea lui mo[ }opescu, caravana Diviziei A a pornit din nou la drum, cu o rund` aprig disputat`, \n urma c`reia avem, iat`, un prim lider: Steaua. Iat` avantajele progresului, iat` binefacerile democra]iei! Pentru c` trebuie s` v` spunem, dragi copii, c` Steaua clubul fanion al fotbalului romnesc, echipa ro[-albastr` intrat` \n inimile osta[ilor cu uniforme kaki ei da, a suferit un rapid [i subit proces de \nnoire. Dup` cum se [tie, cu c\teva zile \nainte de startul competi]iei, antrenorul Pi]urc` [i-a prezentat demisia. Iar patronul Becali, c\t ai clipi, a [i acceptat-o. Cum ar veni, Gigi s-a lep`dat de Satana. |ns` chestia cea mai haioas` este c` juc`torii [i-ar fi desemnat prin vot, cic`, noul antrenor italianul Walter Zenga. Acuma, noi

Mi-am dat demisia de la Steaua pentru c` nu mai puteam accepta compromisul. Ajunsese Dan Pavel s` fac` echipa. C`-l vrea pe Cristea de la Bac`u, c`-l vinde pe Falemi, c` R`chit` n-are lecturi. Ce, io m-am b`gat peste el c\nd i-a adus pe gloabele alea de Ghi]iu [i Tocaci \n echipa politic`? Ni[te termina]i! Dac` m` \ntreba pe mine, io \i spuneam cum s` ob]in` rezultate din primul tur: s` bage, tat`, m\na ad\nc \n portofel [i s` aduc` un Duv`z, un Sassu, ba chiar un Simona Marinescu de la Dinamo, juc`tori din `[tia oportuni[ti care [tie s` fug` de la o poart` la alta. ne \ntreb`m: cum s-o fi desf`[urat scrutinul? Tur-retur? Pe fa]` sau secret? Or fi trimis [i urna mobil` dup`, s` zicem, NGassam Falemi, mijloca[ul pierdut pe undeva, pe cuprinsul m`icu]ei Rusia? P\n` vom afla r`spunsul acestor \ntreb`ri, adic` niciodat`, ]inem s`-l felicit`m pe consilierul Dan Pavel, cel care, dup` cum se vede, i-a insuflat lui Gigi o parte din setul de valori ale democra]iei directe. Deocamdat`, a[a cum iar`[i se poate constata, la Steaua func]ioneaz` democra]ia aia original`, din zorii anului 90: muncitorii \l aleg prin vot pe directorul \ntreprinderii. S` trecem a[adar rapid, ca fo[ti membri de partid, c`tre cealalt` stea a soccer-ului d\mbovi]ean: Dinamo. Aici, iar`[i, au ap`rut oare[ice probleme. {i nu-i vorba c`, \n prima etap`, b`ie]ii lui Andone au luat b`taie de la Farul. Se mai \nt\mpl`. Treaba-i alta [i pic` prost: chiar \nainte de a disputa returul din man[a preliminar` cu slovacii de la Zilina, dinamovi[tii au aflat c` se vor \nt\lni, la tura urm`toare,

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

23

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


q A[adar, echipa lui Gigi Becali a r`mas f`r` titularul postului de antrenor: Pi]i a plecat [i nu s-a mai \ntors. S-a \ntors, \n schimb, Walter Zenga, care plecase de la Na]ional [i era acum la o [aorma, pe plaja de la Ibiza. Se spune c` ideea asta, cum c` fostul boyfriend al Raluc`i Sandu ar fi cel mai potrivit ca s` rateze la musta]` un nou titlu pentru Steaua, nu e chiar nou` [i precipitat`. Cic` ea se cuib`rise \n mintea unuia dintre oficialii echipei (cel care tresare c\nd aude MeeeMeee!) \nc` din iarn`. {i c`, mai mult, votul juc`torilor a fost [i el influen]at (se [tie: fotbali[tii au fost cei care [i-au ales noul antrenor, prin vot secret). Vorba unui coleg dinamovist: oricum, cu L`c`tu[ nu prea pupau ei deplas`ri \n Office, aventuri cu para[ute sau o linie scurt` la desert. q Dinamo a fost \n week-end la mare, a jucat cu Farul [i, ca orice turist care se respect`, a cheltuit ceva-ceva 3 puncte, \n cazul c\inilor ro[ii pe litoral. B`ie]ii au fost caza]i la hotelul directorului executiv, Bavaria Blu. Aici, celebrul personaj Procurorul a fost reperat f`c\nd marcaj la dou` (2) manechine decupate din reviste. Sub]ire, totu[i, fa]` de Maz`re, care duce cinci (5) deodat`. Am zis de edilul Constan]ei doar a[a, ca s` ne amintim de celebrul 2-5 de la Kosice, scor at\t de familiar eroului nostru.

Tii, dr`cie: a \nceput campionatul! Taman acum, c\nd e lumea plecat` prin concedii [i-i ora[ul aproape pustiu, ca s` vezi, s-a disputat prima etap`. O etap` desf`[urat` sub semnul mereu re\nnoitelor imperative de integrare european`. Adic`, o etap` italian` cu nu pu]ine goluri grece[ti. Deci, pentru a fi mai explici]i, o etap` cu scoruri foarte str\nse, cu reu[ite realizate dup` modelul brevetat de echipa Greciei la ultimul campionat european: faz` fix`-centrare-cap-zbang-gol. Cam a[a, pe schema asta, s-au marcat ni[te boabe la Farul-Di-

Dup` ce a dat gherl` dup` gherl`, lui Victor Pi]urc` i-a intrat \n sf\r[it un zar de fug`
cu ditamai Manchesteru United. A[a c` azi, miercuri, albro[ii s\nt \ntr-o postur` de-a dreptul ingrat`: se vor lupta s`-i bat` pe ni[te am`r`[teni pentru a c\[tiga dreptul de a fi b`tu]i, ulterior, de ni[te barosani. B`i, c` complicate mai s\nt c`ile fotbalului! {i de-abia-ncepu sezonul Hai ai no[tri, oriunde v-a]i afla! Viorel MO}OC

Eva Hen]igova

24

academia CA}AVENCU
Nr. 31, 3-9 august 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

Corola de minuni a lumii de dincolo


|n urma semnalelor de alarm` din pres`, autorit`]ile au decis: sala de sport de l\ng` morm\ntul lui Blaga va fi redus` \n \n`l]ime cu aproape 5 metri. Altfel, ar fi trebuit s`-l ridice pe Blaga c\]iva metri mai la suprafa]`.

contraeditorial Guvernul i-a t`iat penisului romnul


Penisul este o problem` de interes na]ional. Istoria recent` a Romniei a confirmat din nou acest adev`r irefutabil. Un medic a comis o eroare profesional` malpraxis, \n jargonul profesiei a c`rei victim` a fost penisul unui romn. Cet`]eanul a devenit, \n urma sec]ion`rii accidentale a acelei p`r]i a trupului purt`toare de mitologii eroice, subiect de doliu na]ional. Un post de televiziune a prezentat deun`zi rafinatului s`u public un interviu cu romnul r`nit dimpreun` cu so]ia sa; cei doi au fost plimba]i de preotul postului prin cele mai penibile st`ri imaginabile pentru a ajuta poporul romn s` \n]eleag` c` e foarte r`u s` ]i se taie sexul. {ocate de drama pe care o tr`ie[te cet`]eanul lipsit de cel mai des pomenit organ al romnului, mai multe institu]ii publice s-au r`sculat \mpotriva autorului sinistrului m`cel. Parchetul a declan[at cercet`ri. Medicul vinovat a fost declarat de Colegiul Medicilor adev`rat Nrnberg al medicinei romne[ti un Mengele al penisurilor [i a fost executat din punct de vedere profesional: autoriza]ia de practic` medical` a doctorului a fost suspendat` acum dou` zile. Colegiul Medicilor a confirmat, prin aceast` sentin]`, c` 18 copii mor]i \ntr-o maternitate din motive de malpraxis nu fac nici ct un penis t`iat. Ori poate c` ne-a t`iat nou` cineva o buc`]ic` de creier [i am uitat c` dup` drama de la maternitatea din Ploie[ti ar fi fost suspendat dreptul de practic` al vreunui medic, ar fi fost arestat un director sau ar fi demisionat un ministru? Sanchi. B`iete, uite ce e, romnului po]i s`-i faci orice, doar cu sexu lui s` nu te joci. Orice: po]i s`-l la[i f`r` cas`, f`r` p`mnt sau f`r` p`dure. Plnge cineva? Apare preotul vreunui post de televiziune s` cnte prohodul dreptului la proprietate? Pe romn po]i s`-l faci terci cu jeep-ul senatorial sau po]i s`-l la[i mut cnd \l tr`sne[ti cu factura de energie, c` nimeni nu se sup`r` prea tare. Po]i s`-i mutilezi lini[tit banul public, pentru c` e public, nu-i al lui. Mai guverneaz` `[tia pu]in [i din romn n-are s` mai r`mn` dect penisul.

Mircea TOMA

Stripteuzele, ni[te pierde-bar`


Scandal la ghi[eele pentru imigrare \n Canada: vizele pentru stripteuze se dau doar dac` acestea s\nt goale \n poze. Unei romnce i s-a refuzat viza de Canada pentru c` a adus doar o fotografie \n care apare topless, func]ionarii apreciind c` nu este suficient. Corect mi se pare ca stripteuzele noastre s` aib` \n pa[apoarte poze din spate [i aplecate, ca s` le recunoasc` vame[ii romni mai bine.

S`pt`m\na romnilor
R.A. Pofta Romn`
N`stase pofte[te. C\t mai mul]i. Cu c\t s\nt mai ur\]i, cu at\t mai bine. Mul]i s` fie. {i patrio]i. N`stase nu poate s-o fac` dec\t patriotic. S`-[i iubeasc` ]ara, adic`. Dup` UDMR, acum ar vrea [i cu peremi[tii. Vrea s` fac` dragoste cu ]ara pe muzic`. Patriotic`. Trece]i batalioane romne Carpa]ii / S\nt eu, Picasso / La arme cu frunze [i flori / Nu-mi r`spunzi la SMS / Ne-a[teapt` izb\nda, ne-a[teapt` [i fra]ii / De ce pl\ng chitarele? / S\nt eu un haiduc / Pe-al nostru steag e scris: / Mi-e fric`, mi-e fric`, s` dorm singuric` / M\ndr` ]ar`, t\n`r col] de rai / Stau cu tine la soare, nu mai s\nt o fat` cuminte, / Romnia, ]ara mea de glorii / Du[manii-mi poart` pic`, c` n-au valoarea mea / De 2000 de ani, pe veci aici st`p\ni / Toate feti]ele s-arunce m\inile-n sus / La to]i patrio]ii le vom da c\te un s`rut! Doctorul Ciomu, care l-a operat pe pacientul r`mas f`r` penis, nu va mai putea profesa niciodat`, fiindu-i ridicat dreptul de a mai t`ia penisuri. Dac` lui N`stase i s-ar t`ia dreptul de a mai profesa vreodat` ca primministru, nemaiput\nd t`ia penisul lui Ilie Srbu?! Satul

|ntoarcerea fiului necunosc`tor de carte


Fiul lui Dan Iosif, arestat pentru trafic [i consum de droguri, are opt clase. Dac` mai exista vreo \ndoial`, aceasta e cea mai bun` dovad` c` respectivul e chiar fiul lui Dan Iosif.

Viii cu viiturile
Cu ocazia viiturilor, \n Hunedoara, Arge[, Bihor, Suceava au c`zut \ntre 50 [i 100 de litri de ap` de ploaie pe metru p`trat. V\lcea este lider, cu 109 litri. Premierul le-a promis sinistra]ilor c` Guvernul \i va ajuta [i le va crea condi]ii de trai decente. Ce-o \nsemna \n aceste \mprejur`ri condi]ii decente pentru Adrian N`stase e limpede: dac` oamenii au at\ta ap`, probabil c` premierul le va aduce [i iahturi.

Pedale poli]i[tilor
La Gala]i, poli]ia de proximitate a fost dotat` \n premier` cu biciclete. Cic` poli]i[tii care se ocup` de infrac]ionalitatea juvenil` vor primi [i trotinete.

Francez a fost v\ndut Prim`riei Capitalei. Satul Chinezesc r`m\ne \n continuare \n proprietatea lui Samsonite [i ai lui. Un cercet`tor american a spus c`, sigur peste 20 de ani, civiliza]iile extraterestre vor fi descoperite. S` sper`m c` neciviliza]iile pesediste terestre de ]ar` de la Vrancea [i Buz`u nu vor mai fi descoperite peste 20 de ani nici m`car \n tomberoane. Escrocul Severin Tcaciuc sun` din str`in`tate pentru a da interviuri presei locale din Suceava. Num`rul lui de telefon este: 00393206619635. Suna]i-l, s` ne dea [i nou` num`rul [efilor Poli]iei din Suceava care l-au l`sat s` plece \n str`in`tate, c` a[ avea [i eu un vecin care are un butoi cu varz` care pute pe balcon [i a[ vrea s` trimit` masca]ii [i televiziunile s` ridice butoiul [i s`-l mute mai \ncolo \n balcon! B`iatul lui Dan Iosif a fost prins cu re]eaua de droguri \n s\n [i b`gat la Vladimir Putin, un pre[edinte cu ou` ceva mai tari dec\t cele ale bul`u. Dac` Mihaela R`dulescu n-a apucat s`-i fac` educa]ie c\t avicultorului N`stase, dat fiind faptul c` s\nt ou` Faberg, a fost secretara lui Dan Iosif, uicu lucr`tur` de diamante de zeci de milioane de parai te ce b`iat r`u a ie[it! Func]ionarii Prim`riei Arad vor fi sta toat` ziua pornite pe T\n`r [i nica [i Folclorul contraatac`. scump [i fetele sar la cap [i la o supraveghea]i cu camere video nelini[tit [i Romantica, c\t timp Marea Neagr` e mai curat`: friptur` de hamsie. la serviciu. Probabil c` ele vor se va servi cafeaua, p\n` la Mo- zeci de delfini au fost v`zu]i \n zona plajei din Mamaia. Cic` au Cronic` venit s` vad` [i ei telegondola a lu {tefan a Petrei din Mamaia, c` la turci e mai

Serios, drag` Serios, drag` Vladimire, nu s\nt sup`rat pe Vladimire, nu s\nt sup`rat pe chestia cu Tezaurul! Nu stric`m noi chestia cu Tezaurul! Nu stric`m noi ooprietenie at\t de promi]`toare doar prietenie at\t de promi]`toare doar din cauza unor am`r\te de miliarde de din cauza unor am`r\te de miliarde de dolari... Totu[i, unun lucru, te rog: arat`-mi dolari... Totu[i, lucru te rog: arat`-mi [i mie mie bijuteriile Reginei Maria,m` in[i bijuteriile Reginei Maria, s` s` m` spir un pic.pic. {tii, vine ziua Daneia[ inspir un {tii, vine ziua Danei [i [i a[ vrea s`-i iau ceva dr`gu], cu vrea s`-i iau ceva dr`gu], cu valoare sentimental`. valoare sentimental`.

Ve[ti bune

Dac` nu te superi, d`-mi un ]ol


Ministrul de Interne Marian S`niu]` dore[te s` schimbe uniforma poli]i[tilor. Sper`m ca m`car de data asta s` nimereasc` ni[te [epci comode, cu col]uri.

Premierului i s-a f`cut sal` de politic`


Premierul Adrian N`stase a pierdut pariul pus cu Ion }iriac \n leg`tur` cu s`lile de sport. Guvernul a construit doar 253 de s`li fa]` de cele 436 promise, a[a c` rumnul Adrian N`stase are acum s`-i dea lui Ion }iriac un Mercedes. Cum nu po]i s` faci cadou castrave]i gr`dinarului, propunem ca, \n locul mer]anului, premierul s`-i dea pre[edintelui COR mai degrab` o sut` de Dacii Logan, o mie de Matizuri, dou` v\n`tori la cerb \n Par\ng sau zece mai mici, la hamsie, \n Delta Dun`rii. Pe tramvaiele din Timi[oara vor fi zugr`vite versurile a 12 poe]i din localitate. Probabil c` ideea le-a venit tot din Bucure[ti, ale c`rui tramvaie constituie de mult scena unor mari desf`[ur`ri de for]e culturale. |n top conduc versurile Ai Dinamo / La bae, la IOR / La sp`lat trmvaele!, Veta + Costel = love \n gur`, AMR 21 [i la jean 500.000 lei/bila. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche