Sunteți pe pagina 1din 22
Interiorul CORPULU1 UMAN t } | rR rane apis Proceduri de rearanjarea incheieturii mainii HERNIA HIATALA: Urmatirea pas cu pas a unei operatii banale LOVITURILE LA CAP ALE COPIILOR: Cum sunt tratate traumatismele ce le pun viata in pericol | GRIPA: Date concrete despre un virus mutant, ce poate filetal PEDICULOZA CAPULUI: Ultimele tratamente pentru infestare D©AGOSTINI | a CORPULUI UMAN NUMARUL 9 - CUPRINS SE See | Enlesinchettera maint Pturameromunimantostepratrefactue | Etna denubntedoportamentle de rgeie Sropuice Daprestesteaceresueres preset imoblzaeatnoparal goss corel sun hea ue fteuperigesucen Oe Theale Pecicutoze caput | Beside sce ze arocle cuvérsta wold pesiuloa capuluiny respects ico vrsté. Aces faraifproveecd manesrini dare pun probab <3 fatermineo bead evadeSratpriclcasi spot F sliinatcu ujrita Delon Geodman GASTROENTEROLOGIE:Refluxulgastroesotagian | sihernia ital Eee a One oe aca ‘de documentare mecicala sau alte publica sbemnanatoae Contotulacestel publica na ‘rebut folosRin seop aagnocte eau de rtament ‘Sune! sfc rediele: Pntr ic problems ide sana trabule sa va adese note rmecieu dumneavossts de fare Autor sou "sion sees pubist mu pot implica ca responsabil n nau veuneldoune su section “psnae lao peraogna care aconcaza say 50 jie dao anu acure es urmare a insu fnformefiiorexstent in aceasts public. ‘MicROBIOLOGIE: Investigareainfectitor tractuliurinar Intctle tact urinar sunt euzate de bacteria ‘er presents pote fdetecaté prin diverse fete Nodide amie ot face nvestigetie praiminare, tor analielen deta sunt facut a laborstr, de cite personal de specials de Pautwright CONTRACTIA MUSCULARA Corputeangne tei tiput de musehi schelei Careaesg retest Toate tipurlesunt esenale pens fanffonerea cpt eed mig ana pin ractul Gigesin.o mantsau n peo, fe Toc nie 3 bat De Mark Lambert LUNAASASEA Upstarstul acetal lun, mama vaintraincelde-a. Aree stil rimasirudesacingFatul este ome! forma fice dar mai rebulesacreaecd mult ob adouga in orutate. Ce ek! Ostrov 9 INDEXULBOLILOR ‘Ripa pe este in msjortateacazurioroboalzoal, fotltants dar tocdteare, dar ponte fisiletala Uneot abueneste sub forma de epidemic fect Hevesi, at cBtevaaopecta legato de mtajile Viale ale eesti virus, De Trevor iver COLABORATORI [EDITOR CONSULTANT [Protesor Pater Abrahams MB, BS, FROS(Ed), FACR Prison ata sei Fnerslicned mors ae Inara So ec ec Fegan rao cc | Step, pcs mcs xa IensualGaeges Gon Cant [erat a au Ana Crete Erte AS cm bn creat “reeds Vo MB, 35 FRCS Bite rsp ch Tac Ararat cot 1 oeguanra urges Sul teem Pa Pare ner edswndar cies namie rao cv ta de pre exe reer Sepa uma Marion Ceuehnan Me 8S FCP ‘Disoetar e pec canuare ‘bras Ce op nla Ebr spce ination orca (eocaes focea ees ‘uianirtals eee CwngD ah Trot se seem aneow nt 08 Fcc ee pacers fee: Fae sa oe las Os de cr rea, Sine Mees dan spent te ‘oo aside i ase 0 ‘Roam uur deo cast ‘Crrmcae pe ore coiman Bc RSP ra foremeatieee seein SEgeoceceheclgee ours ace Maite nae hi Bore ia ‘SCAB CHE MD, pes sre 9 Seoul een iovorat Nomis absoie ‘peace eleanor ir =f Fombvordnes pur alecarve area Semin toy outa Se caerman i tir attr ot ta Imobilizarea fracturii Colles FOAIA 4 Deoarece este o reactie normal s& te sprijini in mini ca s& amortizezi o c&zéitur’, fracturile incheieturii mainii sunt foarte frecvente. Cu ajutorul razelor X se controleazi imobilizarea corectd, cu aparat gipsat, a fracturii, pana la consolidarea ei. Una inte cole mal frecvente fracturcu care se prezinta pacieni a UPU este fractura de incheveturs fa mans, cunoscuta si ca fractura Colles Este donurits dupa un chirurg ian fez, prmul care adascrie-o,Fractura ce pro duce la extremitatea inferoard a radusulul [cel mai scurt dintre cele doud oase ale ante bratulll.Fragmentul fracturat de la copstul raciusulul se deplaseaz’ 3 se Ineiné mepoi ‘Aceastfractura se ntalneste maifrecvent la perscanele n vars care au ebzut pe mina itis, dar poate 58 apard la orice varsth, indierent de sex. Deforrarea care ezuts in tra edzturi di aspectul de .dos de fureu- Ups, deoarecetincheletura mainisimanasunt deplasaten spate io raport cu anebratul DIAGNOSTICUL FRACTURIL ‘Mel end un pa pital dupa @ clz3turs pe mana fotined fn hiperextensi si seplangede durerilaincheietura ini, care este detormatd caracteristc, medicul care l primestevarecomandaefectuarea unorraci- graf Acestea vor arSta existent fragmen- {ululosos ta capatl inferior al radiusuli (de biel in jur 2 2-3 em lungimel, care este deplasatsiinclinat napot Medical va lua o dacizie privind readucerea fracturl, prin manevre, M pozta norma Eff Out manipusre,antebrus coidentat este pus jones. atonal oloattoate Now, pormeab ler s/piteu pe plea PG Un at strat. gps ote apie dupa x banda ost ui naps cal. Gipeu oo rata Gel eareit apt bezandu-se pe imaginea radiografes, dar si in functie de meseria pacientuli(dacd este felevantsl side faptulc& mana afectad este ‘ea dominant sau nu, Deseori, un grag mie de deplasare poate tolerat mana se poate imobliza intr-un eparatgipsat,far8 manipu- lare prealabia MANEVRELE DE MANIPULARE SIBANDAJAREA Dacd fractura necesits manipulare, perso- nalul meslel va dacide cs tip de anestazie va aplieat, Mule dintre unital de primiti accidental au un protocol pentru un anumit Aanestenc, folost in aceste cari dat ce paciontul a fst anestait, bral ete ugor de manipula Manjpularea se face cu ‘autor unelasistonte cara in bratulm parte uperioar, fh timp co madicl rage de mana pentru depSrtaugor cola dou capotaale oss luifracturat Incheletura este pol aplecat i inte iar ragmentulruptestempinsin fat pen- ‘rus coractadeplacaressiunghil format. (Cand mana arald bine si se site alinierea ‘9s0a88, normals erin comparaie cu coalalts ‘ncheietura, se apicS un aparatalpsatcusus- Tiner® posterior’, do-a lungul antebratul, peste icheietur& si peste dosul pale. Apo $8 bandajeazs si se imobiizeaza anebratu jaratului gipsat pas ‘dup coradlogratis ktentifiont (fractur p Cole ¢manipssarea ‘Sua stro pacientul ose dus 98 ‘eahips.Aplcarenaparatull apeat ‘aureazsaproximaty 30 a0 minute [Eh Lateseerteratcare an scoprtcu mae! EY Se antes ips foland bane per hvetaiteun sre aubpre do Inpregnate cu prat do ghivs usext costo ‘bensamen!debumbac pentru acaptueeipeul el bandafoce apes pin ntSpurare fermi jurul ‘impiecien marginlihl dure rane poten ‘Banja este 31am ur potest, cst ‘nal erg. Cat timp ext moblieat i aparat Sia closanscs mana cat rai mal post, entra actvitat uzoars. ‘ntobrautl | Aparatl pipet tebuie menjnut ttscot oo nu 20 farmiore ‘Sipeat pscenteateinourjat ea mise dogoale Pacionul est externa cu mane Stirants int opara Gipel va echimbat dupa cca o stptamana.

S-ar putea să vă placă și