Sunteți pe pagina 1din 7

VASILE PR VAN

DACII LA TROIA
b l r i t ~ din Orplll'll, Anul II. No. 1 lanu<lrii! Ft!bruarit.' l'lift
1111 CUR f f I
'rIPOORAFIA ION C vACARf.SCU, SIr. Umbre""
www.cimec.ro
(,
51-
. O ~ '15420
Dacii la Troia
www.cimec.ro
www.cimec.ro
1) la Dorpfeld, ,. ~ . , p. 594 !o&qq
www.cimec.ro
_ 1_
, ;
illlJ'l'llllji WOO!;ti 7110 n,('III',
Plll('ilS{1 j'P!'UIII""!ilflN]tl:l "'U"OIlI'!H.t:t
,
ilgolflyr:>/I fI! Ardeal, f!)ilrli 11\ p<1rtHe uugurcn(' a"lil 1(1
;;;:. II
tirITI., iilr apoi fundamental n (/!!.'r,/ 11_ 2 28!i
www.cimec.ro
IISchlnltltl4 Dorplduo . , CII Hal11pel, llr",,,,k<lf,I Iti
locuri cit;lu' tie Sch,"tdl. NOle1 c:t tlampt>l nu <IrI' e'<l'mpldre "edt din
)t, pe c.'Ind de Iilpl tlpul C mult 1l1;a1 rAspindit In
f
p,l3S
www.cimec.ro
fo,rlllltJt, tiI' \'A':I' d,' "{wun fiiII TI'(lin \'11. Ijoi,wlll
tli,lI Ila,'ia, "uni din Rnii 1()U(I ,'pi lII'IIH'IIOI'i, I.t'R IlriUli
Ikll'i III Tl'uin 1111 11(11101' ,'lI!'I'1l iUl'.'pUI tliu Dnri"
iCII!"ll.'vlu tlt'lIl ,I\'\'U .Iul:\ (lI1\illll' Ori :lI'j.1 pUPUI' j' "hiu!
" . ,1 ,'UIIO"I'UI IIpoi ,.ulll IIUIlIfOIt> cii' /I(/f'i (\, I"tna!
inl'ultI'j' oi, 1'1,-1 iUlfli \'U ('inut1f,!'i{'uii ';Ii apoi
"u I'nl'i ii iUI'aila!'P!"} \arll!;li ,'U j'U1'1 illl\ll'l'llIIfl !ta-
\;\ h'lI pl IIi'UIII 111:11 ill;.IlI',' \IjRZUI. !;Ii iU!lpl"l' . \11"101,
blr,'1 darii pe'I'uillf'II' I't'tillii mYI'(' uil'II\', ill I'Hn' 1I01'Iui
1II'I'IOI't'I'oulJ;lipl' ,\ndl'olllllt'!lI'I'I'utriI"U1,IIIIl'ii
I'itlil'!HHtI'I\ Iii .. IHlu,lu,'tltl.\,t! :-'1','011' tlUIH\
II nltA l'plnil', !:;ii hlul'ul'i "\ul'duln CUl'lIatt" IU,'1I11\1
I\I"Ul'11 111'11111 il!' 1"'1)11;0: olnrii KIt;l'i 1I\(1(tf,lau in 1Jll. 1111\11 I
lll'",all'l'/ll'UI'IIIOfIj.If'ful'li':<I'I'IIOlliuiolll'll l'I'l'Illl\in\'1ll(lllluih'
1II1111lihu' IU}1;I11'i vi IIl' IIl1tlurill' rudi l oHI'I' alI' J)Ul IIII'ii 'l'i"l,j,
VASllFPRVAN
www.cimec.ro

S-ar putea să vă placă și