Sunteți pe pagina 1din 116
[peers CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei | 930 BLOCH, MARC Pledoarie pentru istorie / Mare Bloch ; trad. George Cipaiany. - Cluj-Napoca : Tribuna, 2007 ISBN 978-573-1878-01-0 I. Cipaianu, George (ted.) ISBN 978-973-1878-01-0 Editura Tribuna «Carte editatd cu sprijinul MINISTERULUI FRANCEZ AL AFACERILOR EXTERNE Sl AL AMBASADEI FRANTEL IN ROMANIA» Copyright © Armand Colin 21, me du Montpamasse, Paris Coperta: Ovidiu Petea Tehnoredactare comptterizati: Erzshet Vancea Versiunea !a limba romind a fost realizati MARC BLOCH PLEDOARIE PENTRU ISTORIE in romaneste de George Cipaianu Edicura Tribuna Cluj-Napoca, 2007 NOTA TRADUCATORULUI cu devotament si incintare, selnteietoare ale spiritului siu taios, pitrunzitor, in de complexitate, ce si-a gisit hain’ pe urd fara seaman, dar, Doamne, cit de grea de talmicit! Truda n-a fost ins’ lipsita de rasplata, de ras! sub revarsarea unei lumini ce limpezeste, ca altele, abisurile si tainele trecutului, prin ckreia batrina noastri meserie straluceste peren cu puterea unei subtle sedictii. L-am urmat deci pe savantul ilustru, pe aces: Marc care nici in pragul sau tragic nu inceta sti incurajeze pe unor brute firi Dumnezeu si cmenis, un grup de francezi din Rezistensi coboari din camioane. Un tinerel, ingrozit de moartea pe care o simtea in fini a o putea insa cuprinde cu mintea si sufletul, il tatreba pe un istoric: ~ Doare, doare? ~Nu, dragel meu. Fii tare, asta nu doare! $i apoi, dintr-odati, toi, uni peste alii, grimada de cadavre! Aga sa sfirsit Mare Bloch, ,dans sa foi frangaise”. Nea lisat insi o ,Pledoarie”, poate cea mai framoasi care s-a scris vreoda:i, pentru c& este atit de Sncircaté de dragoste de oameni, fara de care nu se poate scrie adeviraca istorie. Maestrului inegalabil, rascolit o viaya de setea neostoiti de adevir, pioasi amintire si mozest omagiu saduce aceasti versiune roméneasci rofescrul Ensa Ciptiane, pensre ea ance 6 PREFATA, 1929, Marc Bloch are 43 de ani. Tocmai a fondat cu Lucien Bebvse Les annales d'histoire économique et preda deja de 10 ani, cu Lucien Febvre, la Universitatea din Strasbourg. Pregiteste deja conferingele cu care La insireinat Institucul din Oslo pentru studiul comparativ al civilizayilor, din care se va najte defiairea caracterelor originale ale istoriei rurale franceze. Incearc’, asa cum facuse cu un an jnaince Lucien Febvre, sé intre la Collége de France: este propusi pentru ¢! crearea unei,catedre de istorie comparati a societisilor europene. fn viafa sa de om si in opera sa de isccric momentul acesta conteaza. Pentru a injelege ce a fost Mare Bloch pentru nei, ce este el pentru istoria de astizi, cred ci din acest punct, cx treisprezece ani fnainte de schiga Pledoariei, trebuie sa aruncim o prima privire. La aceasté data Mare Bloch era autorul a cincizect si patra de articole si note, Cinci trateaza despre istoria germana, opt despre metoda istorica si despre critica documentelor, in altele zece se vorbeste de ritusi si credinge, pe baza uno: surse in principal literafe si arheologice, unsprezece au drept subject societatea medieval, treisprezece istoria economica si gecgrafia istoricd. Trei cirti domina, in sfarsit, acest ansamblu. Prima ete o monografie de istorie 7