Sunteți pe pagina 1din 4

FIZIOTERAPIA VENTILATORIE LA PACIENTUL CRITIC

Marius Tec\u
Facultatea de Medicin Braov

76

Timi[oara, 2004

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale n ATI

77

78

Timi[oara, 2004

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale n ATI

79