Categorii de producţii Atât dimensionarea fermei, cât şi planificarea furajării şi a costurilor de producţie şi a veniturilor dintr-o fermă de exploatare a vacilor

pentru lapte, depind de structura efectivului de animale, pe categorii de producţie. În creşterea bovinelor se folosesc următoarele categorii de producţie: vaci de lapte, care la rândul lor pot fi împărţite în vaci aflate în lactaţie sau în repaus mamar, viţei în vârstă de 0-3 luni, viţei în vârstă de 3-6 luni, tineret femel în vârstă de 6-12 luni, tineret femel în vârstă de 12-18 luni, tineret femel montat în vârstă de 18-21 luni, juninci, tineret mascul la îngrăşat, de diferite vârste, în funcţie de tehnologia de îngrăşare folosită, vaci la recondiţionat. Înainte de a discuta despre structurarea unui efectiv de taurine dintr-o fermă, în raport cu categoriile menţionate anterior, trebuie să definim câţiva termeni. Este vorba despre modul de asigurare a tineretului taurin de înlocuire şi despre dinamica efectivului total de taurine.

Asigurarea tineretului de înlocuire Dacă tineretul taurin femel de înlocuire se creşte în ferma proprie, atunci sistemul se numeşte fermă cu circuit închis. Dacă se cumpără tineretul femel pentru înlocuirea vacilor reformate atunci sistemul poartă denumirea de fermă cu circuit deschis. În fermele cu circuit închis, surplusul de viţele care există la un moment dat, se poate valorifica fie ca viţele, juninci, vaci primipare sau se pot însămânţa cu material seminal de la rasele de carne şi valorificate pentru producţia de carne împreună cu viţeii lor. Tăuraşii care nu se reţin pentru reproducţie, se pot îngrăşa în fermă sau se pot vinde pentru carne, la diferite vârste şi greutăţi, în funcţie de cererea pieţii. Vacile reformate se pot îngrăşa în fermă sau se pot vinde fermelor de îngrăşare specializate. În fermele cu circuit deschis, ponderea cea mai mare din efectivul fermei îl deţine categoria vaci de lapte. Viţelele sunt reţinute în fermă până la vârsta de 7 zile (perioada colostrală). Ele pot fi vândute sau transferate unor ferme specializate în creşterea viţelelor de reproducţie. În cazul în care se vând, ferma le va cumpăra înapoi, cel mai probabil cu circa 2-3 luni înainte de fătare. Dacă se transferă, atunci ferma de exploatare a vacilor de lapte va plăti costurile de creştere a viţelelor până la returnare. Tăuraşii vor fi menţinuţi în fermă o perioadă cât mai scurtă de timp, preferabil 3-5 zile. Vacile reformate se vor vinde unor ferme de îngrăşare, fără a fi recondiţionate.

Dinamica efectivului de taurine În ceea ce priveşte dinamica efectivului de taurine, femele se pot împărţi în ferme cu reproducţie simplă atunci când efectivul matcă rămâne constant de la un an la altul sau ferme cu reproducţie

de tehnologia de exploatare folosită. Proiectarea structurii efectivului de taurine se poate realiza pentru ferme existente. Un procent bun de atins într-o fermă este de 85%. Procentul de natalitate la taurine variază între 80% şi 90%. Pentru exemplificare. cu circuit închis. În funcţie de tehnologia de creştere a tineretului taurin femel. vom calcula structura efectivului de animale pentru o fermă nou-înfiinţată. îngraşă tăuraşii până la vârsta de 18 luni şi recondiţionează vacile reformate în fermă timp de 3 luni înainte de a le vinde către abator. Ca indicatori tehnici s-au luat în calcul următorii: . Această descriere a tipurilor de ferme poate fi detaliată şi mai mult dacă se ia în considerare situaţia fermei la un moment dat. Elemente tehnice Pentru proiectarea (calculul) structurii efectivului dintr-o fermă avem nevoie de următoarele elemente tehnice: • modul de asigurare a tineretului femel de înlocuire (circuit închis sau deschis) • caracterul reproducţiei (reproducţie simplă sau lărgită) • procentul anual de reformă la vaci • procentul de natalitate • procentul de pierderi la tineretul taurin. Procentul anual de reformă la vaci se situează între 20 şi 33%. cu capacitatea de 50 de capete. de vârsta primei fătări a viţelelor. iar dacă este de 33% atunci o dată la trei ani. Politica Planului Naţional de Dezvoltare Rurală se bazează pe modernizarea fermelor existente. În cazul în care procentul anual de reformă la vaci este de 20% se va înlocui întregul efectiv matcă o dată la cinci ani. de 2-6% la tineretul femel cuprins între vârsta de 3 şi 18 luni şi de circa 2-3% la tineretul femel în vârstă de peste 18 luni. procentul de pierderi acceptat este de 3-8% la viţeii în vârstă de până la 3 luni. în funcţie de durata de exploatare a vacilor.lărgită dacă se doreşte creşterea de la un an la altul a efectivului matcă până la atingerea numărului de animale dorit. cu reproducţie simplă. de gradul de ameliorare a populaţiei de animale din fermă. pe categorii • vârsta de vânzare a surplusului de viţele • vârsta de vânzare a tăuraşilor • durata recondiţionării vacilor reformate. de intensitatea activităţii de reproducţie. caz în care proprietarul optează pentru modernizare sau pentru înfiinţarea unei noi ferme. care îşi creşte singură tineretul femel de înlocuire.

Pentru exemplificare. Calculul efectivului de taurine rulat anual pe categorii Pornind de la efectivul de 50 vaci. deci o proporţie de 4. conform formulei 20 * 3/12 = 5. 2.95 adică circa 20 capete. vom calcula efectivul rulat anual pentru categoria tineret femel 3-6 luni.• procent anual de reformă la vaci 33% • natalitate 84% • pierderi la viţei 5% • pierderi la tineretul femel 3-18 luni 4% • pierderi la tineretul femel 18-24 luni 5% • surplusul de viţele se vinde ca juninci • sacrificări de necesitate la tăuraşii la îngrăşat 5% în perioada de vârstă 6-12 luni şi 5% în perioada 12-18 luni. se merge de la o categorie la alta scăzând pierderile prin mortalitate la tineret. înseamnă că în categoria 3-6 luni vor fi 20 viţele.7%. Din efectivul de reproducţie nu fac parte animalele aflate la îngrăşat. Raportul ideal între sexe la fătare este de 1:1. Dacă anual se vor naşte 21 de viţele. Calculul ponderii fiecărei categorii din efectivul de reproducţie Pentru acesta se raportează procentual structura numerică a fiecărei categorii din efectivul de reproducţie la suma tuturor categoriilor. Atunci. Etape de lucru 1. Pentru exemplificare.7%. . Similar se calculează şi pentru celelalte categorii. Astfel. din numărul de 106 capete taurine care se găsesc în orice moment în fermă. vom obţine numărul total de taurine care va fi rulat prin categorii pe tot parcursul unui an (tabelul 1).(21*5/100) = 19. Pentru acest calcul trebuie să cunoaştem durata de staţionare a unui animal într-o categorie de vârstă. din care anual fată 84%. conform formulei 21 . respectiv sacrificările de necesitate la îngrăşare. dacă pe durata unui an calendaristic prin această categorie vor trece 20 de capete. 5 capete sunt în categoria tineret femel 3-6 luni. în condiţiile în care fătările sunt repartizate relativ uniform. Astfel. conform formulei 5 * 100/106 = 4. Viţelele stau în această categorie 3 luni. luând în considerare procentul de mortalitate. Calcularea structurii numerice a efectivului Structura sau ponderea numerică reprezintă numărul de animale din fiecare categorie care se găseşte în orice moment în fermă. Pornind de la aceste date. în fiecare lună se vor afla 5 capete. adică se vor naşte proporţional acelaşi număr de viţele şi tăuraşi (21 capete). înseamnă că vom avea anual 42 de viţei. 3. pe tot parcursul anului. vom calcula ponderea numerică pentru categoria tineret femel 3-6 luni.

9% din efectivul total de taurine. iar tăuraşii îi vinde la vârsta de 3 luni. În mod similar. structura efectivului se schimbă radical (tabelul 3). în fermă. scade ponderea viţeilor la 3. Deoarece procentul anual de reformă la vaci este de 33%. Astfel. Calculul ponderii fiecărei categorii din efectivul total Calculul ponderii fiecărei categorii din efectivul total de taurine al fermei se calculează în mod similar. Ca urmare.5% şi sunt eliminate categoriile de tineret femel de reproducţie. DEFINIŢIE Prin structura efectivului de taurine se înţelege ponderea numerică sau procentuală a diferitelor categorii de taurine din totalul efectivului existent. Creşte ponderea vacilor. vom vedea în articolele următoare. cu circuit deschis. dar în acelaşi timp şi a celorlalte categorii. Numărul de taurine existent în orice moment în fermă va fi de 56 capete. respectiv reducerea ponderii celorlalte categorii de vârstă. se vor repartiza şi costurile de producţie. la acest tip de fermă. Din datele tabelului 1 se poate observa că. dar care nu îngraşă şi recondiţionează animalele. care livrează toţi viţeii din fermă la vârsta de o săptămână. dacă un fermier doreşte să obţină profituri mari din exploatarea vacilor de lapte. atunci proporţia fiecărei categorii de taurine din fermă se schimbă (tabelul 2). şi anume 129 capete. În cazul unei ferme specializate. tineretul femel 3-6 luni va avea o pondere de 3. conform formulei 5 * 100/129 = 3. Efectivul total este egal cu efectivul de reproducţie.2% din efectivul de reproducţie şi de 38.4.9%. În ultimul rând al tabelului 1 se prezintă numărul de juninci disponibile pentru vânzare. prin creşterea volumului de lapte vândut trebuie să mărească proporţia vacilor din ferma sa. doar că raportarea se va face la numărul total de animale care se găsesc în fermă. Acest lucru îl poate face prin specializarea fermei. înseamnă că 17 vaci sunt reformate si recondiţionate anual (50 * 33/100). Din totalul anual de 18 capete juninci disponibile.8% din efectivul total de taurine. Ponderea vacilor creşte la aproape 90%. rămâne pentru vânzare doar o junincă anual. Dacă schimbăm datele problemei şi vom calcula structura efectivului de taurine pentru o ferma de 50 capete vaci. şi cumpără juninci cu 3 luni înainte de fătare. cu circuit închis. . respectiv veniturile. vacile au o pondere de 47.

Tabelul 1 Structura efectivului de taurine pentru o fermă de 50 de capete cu circuit închis şi îngrăşarea în fermă Tabelul 2 Structura efectivului de taurine pentru o fermă de 50 de capete cu circuit închis fără îngrăşare Tabelul 3 Structura efectivului de taurine pentru o fermă de 50 de capete cu circuit deschis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful