Sunteți pe pagina 1din 22

ENERGETIC BIOCHIMIC

Realizat de: ef lucrri Dr. Petrescu Elena

Transformrile energetice ntr-un sistem reactant


3 tipuri de energie ntr-un sistem reactant: - energia liber Gibbs (G) - entalpia (H) - entropia (S)
DG = DH T x DS Reacie chimic A B DG = GB GA DG < 0 - reacie exergonic DG > 0 - reacie endergonic A+BC+D Keq = [C]eq[D]eq/[A]eq[B]eq

Variaia energiei libere n cursul unei reacii chimice


DG (diferena de energie liber real): - semnul su este predictiv pentru sensul de desfurare al unei reacii n condiiile din celul: - DG < 0 reacia are loc spontan n sensul A B (reacie exergonic) - dac DG are valoare negativ mare reacia este ireversibil - DG = 0 reacia este la echilibru - DG > 0 spontan, reacia are loc n sensul A B - ea poate avea loc n sensul A B numai dac exist un aport de energie liber (dintr-o reacie exergonic)
DG (diferena de energie liber standard) Ecuaia lui Gibbs: DG = DG + RT ln [C][D]/[A][B] DG pentru o reacie care are loc spontan spre echilibru este negativ i variabil - la echilibru: DG = 0 => DG = RT ln Keq

Caracterul aditiv al variaiei energiei libere


Cuplarea unei reacii endergonice cu o reacie exergonic: (1) AB DGen (2) CD DGex Suma: A + C B + D DGtotal = DGen + DGex dac DGex > DGen => DGtotal < 0 Ex - formarea glucozo-6-fosfatului: Glucoz + Pi glucoz-6-fosfat + H2O (DG1 = 3,3 kcal/mol) - reacia endergonic ATP + H2O ADP + Pi (DG2 = 7,3 kcal/mol) - reacia exergonic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma: Glucoz + ATP glucoz-6-fosfat + ADP (DG total = 4 kcal/mol) Cale metabolic DGtotal = DG1 + DG2 + DG3 + DG4 + ..... - dac DGtotal < 0 calea este exergonic i are loc n sensul figurat, chiar dac unele reacii individuale au DG > 0

ATP transfer energia de la procesele exergonice la procesele endergonice

ATP (adenozin trifosfat)

(1) X + Y + ATP XY + ADP + Pi X + ATP X~P + ADP X~P + Y XY + Pi


(2) X + Y + ATP XY + AMP + PPi X + ATP X~AMP + PPi X~AMP + Y XY + AMP

Compui nalt energetici:

Fosfoenolpiruvat

1,3-Difosfoglicerat

Acil-CoA

Creatin-fosfat

Compui cu energie joas:

Esteri fosforici

Compui chimici nalt energetici Fosfoenolpiruvat 1,3-Difosfoglicerat Creatin fosfat ATP ( AMP + PPi) Acil-CoA ADP ( AMP + Pi)

DG la hidroliz (kcal/mol)

14,8 11,8 10,3 10,9 7,5 7,8

*ATP ( ADP + Pi) Cu energie joas


PPi ( 2Pi) AMP ( adenozin + Pi) Glucoz-1-fosfat Fructoz-6-fosfat Glucoz-6-fosfat Glicerol-3-fosfat

7,3

4,6 3,4 5 3,8 3,3 2,2

Poziia intermediar a ATP pe scara valorilor DG

Sinteza ATP prin fosforilare la nivel de substrat:

Rolul ATP ca donor de fosfat nalt energetic:

REACII DE OXIDO-REDUCERE
Ared + Box Aox + Bred Ared Aox + n e Box + n e Bred Ared/Aox i Bred/Box = cupluri oxido-reductoare, caracterizate de potenialul redox E (o msur a afinitii pentru e) e se deplaseaz de la cuplul donor de e (E <) spre cuplul acceptor de e (E >) Ecuaia lui Nerst: E = E + (RT/nF) ln [Ox]/[Red] Reacii de dehidrogenare - catalizate de dehidrogenaze AH2 + B A + BH2 - B = transportori de e universali: coenzimele piridinice sau nicotinamidice (derivai ai vit. PP) - NAD+ i NADP+ coenzimele flavinice (derivai ai vit. B2) - FMN i FAD (ex: Fe2+ + Cu2+ Fe3+ + Cu+)

Structura coenzimelor nicotinamidice i flavinice

Dehidrogenaze dependente de coenzimele nicotinamidice:


AH2 + NAD(P)+ A + NAD(P)H + H+ [ NAD(P)+ + 2e + 2H+ NAD(P)H + H+ ]

Dehidrogenaze dependente de coenzimele flavinice:


AH2 + FMN/FAD A + FMNH2/FADH2 [ FMN/FAD + 2e + 2H+ FMNH2/FADH2 ]

FOSFORILAREA OXIDATIV
- lanul respirator (LR) - fosforilarea ADP la ATP

Ubiquinona (coenzima Q)

Proteinele cu Fe-S

Citocromii

Complexul I (NADH dehidrogenaza)

Complexul II (succinat dehidrogenaza)

NADH + H+ + Q NAD+ + QH2

Succinat + Q fumarat + QH2

Transferul e din diverse surse la coenzima Q

Complexul III (citocrom c reductaza)

Complexul IV (citocrom c oxidaza)

QH2 + 2 cit c (Fe3+) Q + 2 cit c (Fe2+) + 2H+

2 cit c (Fe2+) + 2H+ + O2 2 cit c (Fe3+) + H2O

Transferul e n LR cuplat cu crearea gradientului de H+

ATP sintaza (complexul Fo-F1)

Oxidarea NADH: NADH + H+ + O2 + 3ADP + 3Pi NAD+ + 3 ATP + 4H2O Oxidarea succinatului: succinat + O2 + 2ADP + 2Pi fumarat + 2 ATP + 3H2O

Inhibitori ai lanului respirator

Decuplani ai fosforilrii oxidative

Bibliografie

David L. Nelson, Michael M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition, 2008. Colleen Smith, Allan D. Marks, Michael Lieberman. Marks Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. 2nd edition, 2004. Robert K Murray, Darryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. Harpers Illustrated Biochemistry. 27th edition, 2006. Pamela C. Champe, Richard A Harvey, Denise R. Ferrier. Lippincotts Illustrated Reviews Biochemistry. 4th edition, 2007. Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham. Biochemistry. 2nd edition, 1999. Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. Biochemistry. 6th edition, 2007.