Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre

Inspectoratul pentru Situaii de Urgen erban Cantacuzino al Judeului


Prahova
Domnului Inspector ef

CERERE
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
Nr. _______________ din __________________

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|


_|_|_|_|_|_|,

cu

domiciliul

judeul

....................,

municipiul/oraul/comuna ...................., sectorul/satul ................, str. ...................


nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ................, telefon ................,
fax

.......................,

e-mail

.......................,

calitate

de

..............................

la ........................................, n conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din


Legea nr.

307/2006

privind

aprarea

mpotriva

incendiilor,

cu

modificrile

ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. .................., solicit:


1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia
anexat;
2.

emiterea

avizului

de

securitate

la

incendiu

pentru

construcia/amenajarea ............................, avnd destinaia ...............................,


amplasat n judeul ..............................., municipiul/oraul/comuna ........................,
sectorul/satul ................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
potal ..................., telefon/fax ........................., e-mail ............................... .
Date referitoare la construcie/amenajare:
a) destinaia i tipul ..................................................;
b) categoria i clasa de importan .....................................;
c) aria construit i desfurat .......................................;
d) volumul i regimul de nlime .......................................;
e) numrul maxim de utilizatori .........................................;
f) stabilitatea la foc (gradul de rezisten la foc) ....................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
h) distanele de siguran fa de vecinti .......................... .
Datele

referitoare

la

construcie/amenajare

se

completeaz

de

ctre

proiectant.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i
autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul
ministrului administraiei i internelor nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt
conforme cu originalul.

Data ...............

Semntura ................